of 11

Agrement Tecwool 825

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 66 | Comments: 0
153 views

Comments

Content

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Agrement Tehnic
020-03/103-2005
Protectie la foc pentru elemente structurale metalice

Tecwool 825
Fire protection product for structural steel elements Tecwool 825;
Protection contre les incendies pour les elements structural de construction
Tecwool 825;
Feuerschutzproduct für tragendes Bauteil Tecwool 825

PRODUCATOR:

Tecresa Proteccion Pasiva
Pol. Industrial Prado Overa
C/Puerto de Somonierra s/n
Leganés - SPANIA
tel. 0034 – 91 – 428.22.60
fax 0034 – 91 – 428.22.62

TITULAR
AGREMENT
TEHNIC:

Coneco România S.R.L.
str. Vasile Fuica nr.64
Bucuresti – ROMÂNIA
tel. 021 –22.44.087
fax 021 –22.44.349

ELABORATOR
AGREMENT
TEHNIC:

S.C. A.T. ROM-2000 S.A.
Str. Stirbei Voda nr. 158, sector 1
Bucuresti – ROMÂNIA
tel. 021-224.87.96
fax 021-313.44.39
e-mail : [email protected]

Grupa specializata - "Protectii la foc, termotehnica, acustica, protectii
nr.3
hidrofuge si invelitori"

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 31 septembrie 2008 numai
însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si
nu tine
loc de certificat
de calitate.
CONSILIUL TEHNIC
PERMANENT
PENTRU
CONSTRUCTII

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Grupa specializata nr.3 “Protectii la foc, termotehnica, acustica, protectii hidrofuge si
învelitori” din cadrul A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti analizând documentaţia de solicitare
pentru agrement tehnic, prezentată de S.C. Coneco România S.R.L. – Bucuresti si înregistrată
cu nr.50118 din data de 24 ianuarie 2005, referitoare la produsul “Protectie pasiva la foc pentru
elemente structurale metalice Tecwool 825” realizata de firma Tecresa Proteccion Pasiva SL Spania, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 020-03/103-2005, în conformitate cu
documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă, cu Rapoartele de testare
10995A si 10996A, cu Procesul verbal de caracterizare nr.2004-G-023, toate eliberate de
Laboratorul pentru Incercari la Foc al Universitatii Gent – Belgia, si cu Avizele Tehnice
……………………… eliberate de …………………………………….., toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succintă
1.1. Descrierea succintă
Tecwool 825 este un produs uscat,
predozat (mortar) realizat de firma spaniola
Tecresa Proteccion Pasiva conform unei
retete proprii, aplicabil prin torcretare în
straturi cu diferite grosimi si destinat
protectiei pasive la foc a elementelor
structurale metalice situate la interiorul sau
exteriorul constructiilor si care sunt supuse
unui atac termic rapid. Toate testele
mentionate in prezentul agrement tehnic
sunt conform cu curba hidrocarburilor
eurocod EN 1991-1-2 si a normei UL 1709
(USA).
Tecwool 825 este reprezentat printr-un
amestec omogen de fragmente filamentare
de vata minerala Safewool, ciment,
bentonita si aditivi anorganici. Produsul nu
contine azbest sau silice cristalina în stare
libera.
Tecwool 825 se pune în opera prin
torcretare, dupa amestecarea produsului
uscat cu apa la iesirea prin duza utilajului de
aplicare.
Produsul se pune în opera în mod continuu
în “treceri” succesive, cu grosimea stratului
depus de cca.6 mm formând o protectie
monolitica eficienta. In cazul în care este
necesara depunerea unei protectii cu
grosimea mai mare de 50 mm, se impune
armarea acesteia prin interpunerea unei
plase metalice cu ochiuri hexagonale de 31
mm, fixata mecanic pe suport, la doua treimi
din grosimea stratului aplicat. Suprafata
trebuie driscuita si la doua saptamâni dupa

AT 020-03/103-2005

aplicare poate fi vopsita cu produse
compatibile cu pH-ul produsului (12,5).
Dupa realizarea prizei rezulta o masa
omogena aderenta la suport, cu densitatea
de 730-800 kg/m3, cu rezistenta mecanica
corespunzatoare si suficient de elastica
pentru a nu se fisura la eventualele miscari
ale suportului. Datorita valorii ridicate a pHului (12,5) produsul constituie o protectie
anticoroziva eficienta pentru suportul
metalic.
Produsul
este
incombustibil
(temperatura de topire este de peste
1380ºC), nu propaga flacara, iar în timpul
unui incendiu nu degaja fum, forrmaldehida
sau fenol-uree.
Produsul este imputrescibil, rezistent la
socuri, la eroziunea eoliana si la expunerea
directa la precipitatii si nu este influentat de
succesiunea fenomenelor de înghet,
dezghet.

1.2. Identificarea produselor
Produsul Tecwool 825 se livreaza în saci
din hârtie kraft dublati cu folie de polietilena,
fiecare ambalaj fiind inscriptionat în limba
româna, cu date referitoare la:
* denumirea producatorului;
* denumirea comerciala a produsului;
* cantitatea;
* instructiuni succinte referitoare la modul de
depozitare si de punere în opera;
* data fabricatiei si numarul lotului de
fabricatie;
* termen de garantie.
Fiecare livrare va fi însotita de un certificat
de calitate aferent lotului de fabricatie
precum si instructiunile de punere în opera.

Pagina 2 din 11

2. Agrementul diminuarea
Tehnic

sau

pierderea

principalelor

calitati.

2.1. Domenii acceptate de utilizare
în construcţii
Produsul Tecwool 825 este destinat
protectiei la foc pentru intervale de pâna la
240 minute a elementelor structurale
metalice având factorul de masivitate
cuprins între 65 si 335 m-1 situate la
interiorul
sau
exteriorul
constructiilor
industriale, supuse unui posibil atac termic
rapid, în combinate chimice sau rafinarii de
produse petroliere.
Produsele se pot utiliza fara restrictii în toate
zonele seismice sau climatice din România.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare în
construcţii
Caracteristicile fizico - mecanice si de
rezistenta la foc ale produsului au fost
determinate prin încercari specifice de catre
laboratoarele specializate ale Universitatii
Gent din Belgia si verificate prin sondaj în
cadrul A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti, ele
corespunzând conditiilor impuse prin
normele europene aferente domeniului de
utilizare preconizat, reglementarilor tehnice
românesti, precum si cerintelor esentiale
formulate în Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în constructii.
* Rezistenta si stabilitate
Produsul Tecwool 825 nu influenteaza
rezistenta si stabilitatea constructiilor în care
au fost puse în opera, dar asigura protectia
pasiva la foc a elementelor structurale.
Produsul prezinta rezistenta mecanica
corespunzatoare domeniului de utilizare,
este stabil si inactiv din punct de vedere
chimic , rezistent fata de actiunea agentilor
agresivi de mediu, aderent la suporturile
metalice compuse din elemente structurale.
* Siguranta în exploatare
Produsul Tecwool 825 prezinta siguranta în
exploatare. La contactul cu metalul el nu
reactioneaza si nici nu genereaza reactii
care, în timp, ar putea conduce la
AT 020-03/103-2005

* Siguranta la foc
Produsul Tecwool 825 este incombustibil si
se încadreaza în clasa Co, nu propaga
flacara si nu degaja fum.
Pentru diferite grosimi ale stratului depus,
cuprinse între 15 mm si 60 mm, în functie de
factorul de masivitate al elementului
structural protejat cuprins între 65 m-1 si 335
m-1, produsul asigura o protectie eficienta la
foc pentru intervale de timp cuprinse între
30 minute si 240 minute.
Grosimile minime ale stratului de protectie
realizat din Tecwool 825 pentru diferite
intervale de timp si diferite tipuri de
elemente structurale (stâlpi, grinzi, inclusiv
grinzi cu zabrele etc) cu diferiti factori de
masivitate cuprinsi între limitele precizate
(conform determinarilor efectuate de diferite
laboratoare de specialitate) sunt prezentate
în cadrul tabelelor 1, 2, 3.
Spre exemplificare, în tabelele 1, 2, 3 –
prezentam rezistentele la foc obtinute pentru
diferite grosimi ale stratului protector de
Tecwool 825
aplicat pe
elemente
structurale cu diferiti factori de masivitate.
* Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea
si protectia mediului
Produsul Tecwool 825 nu contine elemente
radioactive, produse potential cancerigene,
azbest, substante volatile, hidrocarburi
florurate insuficient halogenate (CFC, HCFC
etc) sau alte substante daunatoare sanatatii
oamenilor
sau
integritatii
mediului
înconjurator, ele corespunzând conditiilor
impuse prin Legea nr. 137/1995 privind
protectia mediului.
* Izolatie termica si hidrofuga. Economia
de energie
Produsul nu are influenta asupra acestei
cerinte.
* Protectia împotriva zgomotului
Produsul nu are influenta asupra acestei cerinte.

2.2.2. Durabilitate. Intreţinere
Pagina 3 din 11

Durabilitatea stratului de protectie realizat cu
Tecwool 825 este identica cu durata de
viata a elementului protejat cu conditia
respectarii instructiunilor producatorului
referitoare la modul de punere în opera.
Eventualele desprinderi datorate loviturilor
accidentale a elementului protejat se
corecteaza prin acelasi procedeu de
torcretare.
Produsul se pastreaza in depozite uscate cu
umiditatea de cel mult 70%. Produsele
aflate în ambalajele in care – în mod
accidental – a patruns umiditatea se
considera compromise si nu pot fi puse in
opera sub nici un motiv.
Depozitarea produselor pe terme lung sau
scurt se face cu respectarea stricta a
recomandarilor producatorului inscriptionate
pe ambalaj.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul
Tecwool 825 se realizeaza conform unor
retete proprii producatorului, pe linii
tehnologice complet automatizate, în conditii
care
permit
reproductibilitatea
performantelor aferente domeniului de
utilizare preconizat.
Pe parcursul întregului proces tehnologic se
efectueaza un control riguros al calitatii, atât
asupra
materiilor
prime
utilizate
si
respectarii parametrilor tehnologici cât si
asupra produselor finite control efectuat
conform Manualului de Asigurarea a Calitatii
propriu producatorului.
Controlul extern se realizeaza periodic prin
intermediul
laboratoarelor
specializate,
autorizate pentru acest gen de verificari.
Productia se realizeaza sub controlul
permanent al laboratoarelor LGAI din
Spania.

2.2.4. Punerea în operă
Punerea in opera specifica a
produsului predozat Tecwool 825 se face
numai in
conformitate cu instructiunile
producatorului
si
cu
respectarea
prevederilor proiectului de executie.
Punerea in opera prezinta urmatoarele
etape de lucru:

AT 020-03/103-2005

pregatirea
suprafetei
suport,
prin
indepartarea stratului de rugina care se
exfoliaza, resturi de laminate, vopsele
exfoliate, uleiuri pe baza de miniu de
plumb etc.;
- praful se indeparteaza prin suflare cu aer
sub presiune sau absorbtie cu vid, iar
degresarea se face prin stergere cu
solvent;
- asigurarea temperaturii si ventilarii
corespunzatoare a spatiului;
- aplicarea propriu-zisa pe suprafata de
protejat a materialului care rezulta prin
amestecarea
produsului
predozat
Tecwool
825
cu
cantitatea
corespunzatoare de apa, prin intermediul
pistolului de pulverizare (care face parte
integranta din instalatia de torcretat).
La o singura trecere se asigura o
grosime de max. 6mm, iar pentru realizarea
grosimii dorite se efectueaza un numar de
treceri succesive pana la atingerea grosimii
solicitate prin proiect.
In general, grosimea stratului de
protectie a mortarului Tecwool 825, se
stabileste in functie de elementul structural
de protejat si rezistenta la foc ce trebuie
asigurata, conform tabelulelor nr. 1,2,3.
Lucrarile
efectuate
cu
produsul
Tecwool 825 sunt verificate conform
Manualului de inspectie al producatorului,
privind aderenta la stratul suport.
La punerea in opera se vor respecta
prevederile din NTSM si PSI precum si
conditiile din fisa de securitate a
producatorului.
Inainte de punerea în opera se va verifica
integritatea fiecarui ambalaj. In cazul
sesizarii unor umidificari – chiar si partiale a
continutului (produsului) – se interzice
punerea acestuia în opera.
Produsul se pune în opera fara a fi necesara
grunduirea suportului, iar stratul depus nu
necesita pelicula suplimentara de protectie.
In mod normal suprafata rezultata prin
punerea în opera este rugoasa. Aceasta
suprafata trebuie sa fie driscuita si poate fi
vopsita optional la doua saptamani de la
data aplicarii.
-

2.3. Caietul de prescripţii tehnice
2.3.1. Condiţii de concepţie

Pagina 4 din 11

Produsul Tecwool 825 a fost creat astfel
încât sa prezinte toate caracteristicile
necesare pentru realizarea unei protectii
monolitice eficiente a structurilor din metal.
Produsul este aderent pe suport, este
elastic, rezistent la socuri mecanice, si la
eroziunea curentilor de aer. Deasemenea el
este rezistent la succesiunea ciclurilor de
inghet/dezghet, este incombustibil si nu
degaja fum. Produsul Tecwool 825
corespunde conditiilor de rezistenta si
protectie la foc impuse prin normele
aferente acestui domeniu : ASTM E 119, UL
1709 (SUA), PNE 2382d (Spania), BS 476
(Anglia), JIS A 134 (Japonia), ULC S101
(Canada), DIN 4102 (Germania), ISO 834
(Franta), KSF 2257 (Coreea) etc.
La proiectarea lucrarilor de protectie la foc
se vor respecta prevederile urmatoarelor
reglementari tehnice:
- P 118-99 – “Normativul de siguranta la foc
a constructiilor”;
- SR EN 1363-1:2001 – “Incercari de
rezistenta la foc. Partea 1: Conditii
generale”;
- SR ENV 13381-4:2003 – “Metode de
încercare pentru determinarea contributiei la
rezistenta la foc a elementelor de structura.
Partea 4: Protectie aplicata pe elemente din
otel”.

2.3.2. Condiţii de fabricare
Produsul Tecwool 825 se realizeaza
conform retetelor si normelor tehnologice
proprii producatorului, pe linii tehnologice
care
asigura
reproductibilitatea
performantelor aferente domeniului de
referinta. Constanta calitatii produsului este
asigurata de realizarea sa în cadrul unui
sistem de management al calitatii, sistem
certificat în conformitate cu prevederile
standardului SR EN 9001:2000 de catre BSI
(certificat nr.30902). Controlul extern se
exercita
permanent
prin
intermediul
laboratoarelor de specialitate acreditate din
cadrul organismelor notificate, conform
Directivei 89/336/CEE: AFITI – LICOF &
AIMCM – CTM – Madrid si LGAI –
Barcelona.

2.3.3. Condiţii de livrare

AT 020-03/103-2005

Produsul Tecwool 825 se livreaza în saci
din hârtie kraft dublati cu polietilena, fiecare
ambalaj purtând o eticheta de identificare cu
specificatiile mentionate la pct. 1.2 din
prezentul agrement tehnic.
Fiecare livrare va fi însotita de un certificat
de calitate aferent lotului de fabricatie, de
instructiuni de depozitare si punere în opera
editate în limba româna, precum si de
declaratia producatorului de conformitate a
produsului cu Agrementul Tehnic elaborat
pentru acesta, potrivit standardului SR EN
45014-2000.
Depozitarea produselor pe termen scurt sau
lung se face în încaperi aerisite, la
temperaturi cuprinse între 5°C si 35°C si
umiditatea de cel mult 70%, în conditiile
specificate de producator.

2.3.4. Condiţii de punere în opera
Punerea în opera a produsului Tecwool 825
se
face
prin
torcretare
conform
instructiunilor elaborate de producator, cu
utilajele si la parametrii indicati de acesta si
numai de catre persoane atestate de catre
Centrul National pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civila.
La punerea în opera a produsului se vor
respecta si prevederile “Regulamentului
privind protectia si igiena muncii în
constructii” aprobat prin Ordinul MLPAT nr.
9/N//1993 si ale “Normativului de prevenire
si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora” indicativ C 300-1994.

Concluzii
Aprecierea globală
Utilizarea produsului
“Protectie la foc
pentru elemente structurale metalice
Tecwool 825” în domeniile de utilizare
acceptate este apreciată favorabil, în
condiţiile specifice din România, dacă se
respectă prevederile prezentului agrement.

Condiţii generale

Calitatea materialelor componente si
metoda de fabricare au fost examinate si
gasite satisfacatoare de catre laboratoarele
specializate ale Universitatii din Gent si
trebuie menţinute la acest standard pe toată
durata de valabilitate a acestui agrement.


Pagina 5 din 11

Acordând acest agrement Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcţii, nu se
implică în prezenţa şi/sau absenţa
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau întreţine produsul
sau echipamentul.
• Orice recomandare relativ la folosirea
în condiţii de siguranţă a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
conţinută sau se referă la acest agrement
tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare
la punerea sa în operă.
• A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti raspunde de exactitatea datelor înscrise în
agrementul tehnic si de încercarile sau
testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu îi absolva pe
furnizori
si/sau
pe
utilizatori
de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale în vigoare.
• Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului, procedeului sau
echipamentului va fi realizata conform
programului stabilit de catre A.T.ROM-2000
S.A. si va consta în:
- verificarea vizuala la interval de 5 ani a
-comportarii în timp a produsului pus în
opera, la cel putin o lucrare selectata de
A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti din lista pusa
la dispozitie de titularul agrementului tehnic
si reactualizata periodic.
• Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementarile tehnice in
vigoare.


• A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti va informa
Consiliul
Tehnic
Permanent
pentru
Constructii despre rezultatul verificarilor, iar
daca acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita Consiliului
Tehnic Permanent pentru Constructii
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.
• Suspendarea se declanseaza si în cazul
constatarii prin controale, de catre
organisme
abilitate,
a
nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.
• In cazul în care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
agrementului tehnic.

Valabilitate: 31 septembrie 2008
Prelungirea valabilităţii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitată cu cel puţin trei luni înainte de
data expirării. În cazul neprelungirii
valabilităţii, agrementul tehnic se anulează
de la sine.
Pentru grupa specializată nr.3
Preşedinte
Ing. Dinu TEODORESCU
DIRECTOR
A.T.ROM-2000 S.A.
Dr. ing. Liviu IONESCU3. Remarci complementare ale grupei specializate

AT 020-03/103-2005

Pagina 6 din 11

Sistemul de protectie la foc a elementelor structurale metalice cu ajutorul produsului
uscat, predozat Tecwool 825 prezinta o serie de avantaje în comparatie cu tehnologiile clasice:
punere în opera rapida, prin operatii simple, cu posibilitate de control permanent a principalilor
parametrii: presiunea jetului, densitatea materialului, grosimea stratului etc.
In plus procedeul de protectie la foc prin torcretare permite realizarea unei protectii
eficiente, de tip monolitic, si pentru zonele cu neregularitati (zone de îmbinare, buloane etc.).
Faptul ca stratul protector de Tecwool 825 nu necesita o pelicula protectoare
suplimentara permite verificarea frecventa a starii acestuia, cu aplicarea operativa a masurilor
corective ce se impun în cazul unor degradari locale accidentale (desprinderi prin lovire).
Se recomanda ca eventualele acoperiri ornamentale ale elementelor structurale metalice
sa fie usor demontabile, astfel încât verificarea starii stratului protector sa poata fi efectuata
usor, la intervale de cel mult sase luni – prin grija beneficiarului – rezultatele acestora fiind
consemnate într-un registru unic. Verificarile – si corecturile ce se impun – se efectueaza si în
cazul unor miscari seismice semnificative dupa care s-au efectuat inspectii vizuale care au
condus la masuri de corectare a posibilelor degradari. De asemenea se impun inspectii in cazul
unor incendii chiar daca acestea nu au deteriorat vizibil stratul protector de mortar Tecwool
825.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARI
Nr.
crt.
1

Specificatia
Densitate

Normativ
ASTM E605

UM
Kg/m³

Valori
obtinute
239

Valori de
referinta
min.240

ASTM E761

KPa

71,0

min.57

3

Rezistenta la
compresiune pentru o
def. de 10%
Rezistenta la încovoiere

ASTM E759

-

4
5

Aderenta la suport
Rezistenta la impact

KPa
-

6
7

Rezistenta la penetrare
Rezistenta la abraziune
(uzura)
Rezistenta la eroziune
(24 ore)
Rezistenta la coroziune
Rezistenta la eroziunea
curentilor de aer (24 ore)
Clasa de combustibilitate

ASTM E736
ASTM
E760
ASTM proiect
ASTM proiect

fara
defecte
16,9
fara
defecte

ASTM E859

g/m²

0,00

ASTM E937
ASTM E859

g

0,001

-

Co

Co

(Mo)

(Mo)

2

8
9
10
11

cm³
cm³

min.7,2
max.6
max.15

Determ.
efect:de:

Laborator
Froehling &
Robert-son
Inc,
Greenville
SUA

max. 0,05

SNPE
Franta
Rap. 8399-98

Grupa Specializata nr.03 din cadrul A.T.ROM-2000 S.A. Bucuresti isi insuseste rezultatele
incercarilor efectuate de catre laboratoarele specializate ale Universitatii Gent – Belgia.

Sintez a rapo a r t e l o r de incerc a r i privin d dete r m i n a r e a
rezist e n t e i la foc a struc t u r i l o r met al i c e prot ej a t e cu mor t a r
TECWOOL 825
AT 020-03/103-2005

Pagina 7 din 11

TEMPERATURA CRITICA A OTELULUI LA 400 0 C

Tabelul nr. 1

Facto r de
masi vi t a t e
(m-1)
65
70
75
80
90
100
110
125
135
140
150
160
165
175
185
200
210
225
240
250
265
275
285
300
310
325
335

CARACTERISTICI DE UTILIZARE
Rezist e n t a la foc ( m i n u t e )
20’
30’
45’
60’
90’
120’ 180’

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20

Grosi m e strat
15
20
15
20
15
20
15
20
16
22
17
23
17
23
18
25
19
25
20
25
20
25
20
25
20
25
21
26
21
26
22
27
22
28
23
28
23
29
24
30
24
30
25
30
25
31
25
32
25
33
25
33
25
33

240’

de mor t a r TECWOOL ( m m )
25
35
40
50
55
25
35
40
50
55
25
35
40
50
55
25
35
45
50
55
27
35
40
50
56
28
35
41
50
57
28
36
42
51
57
29
37
42
51
57
30
37
43
52
57
30
38
43
52
57
30
38
43
52
58
31
38
43
53
58
32
38
43
53
58
32
38
44
53
58
32
39
45
53
59
33
40
45
53
60
33
40
46
54
60
33
41
46
54
61
34
41
46
55
61
35
42
47
55
62
35
42
47
55
62
35
42
47
56
63
35
42
47
56
63
35
43
47
56
63
36
43
48
56
63
36
43
48
57
64
37
44
48
57
64

360’

-

TEMPERATURA CRITICA A OTELULUI LA 450 0 C
AT 020-03/103-2005

Pagina 8 din 11

Tabelul nr. 2

Facto r de
masi vi t a t e
(m-1)
65
75
85
95
100
110
125
135
150
160
165
175
185
200
210
225
240
250
265
275
285
300
310
325
335

CARACTERISTICI DE UTILIZARE
Rezist e n t a la foc ( m i n u t e )
20’
30’
45’
60’
90’
120’ 180’

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20

Grosi m e strat
15
20
15
20
15
20
15
21
15
22
16
23
17
24
17
24
18
24
19
25
19
26
20
27
20
27
21
27
21
28
22
28
23
28
23
29
23
29
24
29
24
30
25
30
25
30
25
30
25
30

240’

de mor t a r TECWOOL ( m m )
25
31
36
46
54
25
32
37
47
55
26
33
38
47
55
26
33
39
48
56
26
34
40
48
56
26
34
40
49
56
27
35
41
50
57
28
36
42
51
57
29
36
43
51
57
30
37
43
51
58
30
37
43
52
58
31
38
44
52
58
31
38
44
52
58
32
38
45
53
59
32
39
45
53
59
33
40
45
54
59
33
40
46
54
60
34
40
46
54
60
34
41
47
54
61
34
42
47
54
62
34
42
47
55
62
35
42
47
55
63
35
42
48
55
63
35
43
48
56
64
35
43
48
57
64

360’

-

TEMPERATURA CRITICA A OTELULUI LA 500 0 C

AT 020-03/103-2005

Pagina 9 din 11

Tabelul nr. 3

Facto r de
masi vi t a t e
(m-1)
65
75
85
95
100
110
125
135
150
160
165
175
185
200
210
225
240
250
265
275
285
300
310
325
335

CARACTERISTICI DE UTILIZARE
Rezist e n t a la foc ( m i n u t e )
20’
30’
45’
60’
90’
120’ 180’

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20

Grosi m e strat
15
17
15
18
15
18
15
19
15
20
15
20
16
21
17
22
18
23
18
24
18
24
19
25
20
25
20
25
20
26
21
27
22
27
22
28
23
28
23
28
23
29
24
29
24
29
25
30
25
30

240’

de mor t a r TECWOOL ( m m )
22
29
35
45
52
23
30
36
46
53
23
31
37
46
53
24
32
38
47
54
25
33
39
48
54
26
33
39
48
55
27
34
40
49
55
28
35
41
49
55
29
36
42
50
56
29
36
42
50
57
30
37
43
51
57
30
37
43
51
58
30
38
44
52
58
31
38
44
52
58
32
39
44
52
59
32
39
45
53
59
33
39
45
53
59
33
40
45
53
59
33
40
46
53
60
34
41
46
54
60
34
41
47
54
61
34
42
47
54
62
34
42
47
55
62
35
42
47
55
63
35
42
48
56
63

360’

-

4. Anexe

AT 020-03/103-2005

Pagina 10 din 11

• Extrase semnificative din procesul verbal nr.
Grupa Specializata nr.03, alcatuita din:
- ing. Dinu Teodorescu
- presedinte
- ch. Maria Tamara Dumitrescu - raportor
- ing. Dan Toganel
- ing. Florin Popescu
- ing. Mihai Enescu
a procedat la analiza cererii firmei Coneco România – Bucuresti privind agrementul tehnic
referitor la “Protectie la foc pentru elemente structurale metalice Tecwool 825” produs de firma
Tecresa Proteccion Pasiva – Spania, precum si a întregului dosar de date si documentatii puse
la dispozitie de catre beneficiar.In urma analizei s-au evidentiat urmatoarele:
dosarul de solicitare este complet si la elaborarea lui au fost respectate instructiunile
Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii.
Protectiile la foc pentru elemente structurale metalice Tecwool 825 corespund cerintelor
esentiale stabilite în cadrul art.5 al Legii nr.10/1995 privind calitatea în constructii.

Grupa Specializata nr.03 propune aprobarea de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii a agrementului tehnic 020-03/103-2005 “Protectie la foc pentru elemente structurale
metalice Tecwool 825”, cu termen de valabilitate de trei ani (pâna la data de 31 septembrie
2008).


Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 020-03/103-2005 conţine 10 pagini si face parte
integrantă din prezentul agrement tehnic.

• TITULAR: -

Raportorul grupei specializate nr. 3
Ch. Maria Tamara DUMITRESCU

Membrii grupei specializate:
-

ing. Dinu Teodorescu
ch. Maria Tamara Dumitrescu
ing. Dan Toganel
ing. Florin Popescu
ing. Mihai Enescu

AT 020-03/103-2005

- presedinte
- raportor

Pagina 11 din 11

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close