of 1

Best

Published on July 2018 | Categories: Documents | Downloads: 15 | Comments: 0
150 views

Comments

Content

“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì” (Thiện ác rốt lại đều có quả báo, chỉ là đến sớm hay muộn thôi) Sám giả, sám kỳ, tiền khiên Hối giả, hối kỳ hậu quá.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close