of 6

cc

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 4 | Comments: 0
118 views

Comments

Content

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
TEMA / TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PENGISIAN
KURIKULUM

MEDIA
SISTEM BAHASA
PENILAIAN P&P
REFLEKSI

BAHASA MALAYSIA
1 KREATIF : 2.10 – 3.10 / 1 AMANAH : 3.30 – 5.00
ISNIN / 14 JULAI 2014
Hidup Bahagia / Meriahnya ./ Unit 20
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat :
1. Bertutur dan menyatakan permintaan .
2. Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1. Minta murid meneliti gambar dan memahami dialog.
2.Bimbing murid bertutur dan menyatakan permintaan utk melakukan sesuatu perkara.
Kreativiti & inovasi
Nilai : tolong-menolong, Bekerjasama, berdisipln
Ilmu : PSK,P.Moral,
KBT :
KB
: Menghubungkaitkan.
BCB : Bacaan imbuhan
KP
: Verbal,linguistik.
Gambar, topeng, Lembaran kerja
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan
Kosa kata : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal,perigi
Murid dapat menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA

PENDIDIKAN KESIHATAN
1 RAJIN : 1.10 – 1.40

HARI / TARIKH
MODUL / TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN

ISNIN / 14 JULAI 2014
Kesihatan Persekitaran
3.2
Mengetahui penyakit berjangkit
 Penyakit kulit.
 Penyakit tangan, kaki dan mulut.
 Demam selesema.
 Jangkitan cacing.
3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak.
3.2.2 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan
sebaliknya
1. Bersoal jawab tentang jenis penyakit.
2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit.
3. Terangkan cara kuman merebak
Kreativiti & Inovasi
Lembaran Kerja

STANDARD
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PEMERHATIAN
REFLEKSI

M / PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
TEMA / TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PENGISIAN
KURIKULUM

MEDIA
SISTEM BAHASA
PENILAIAN P&P
REFLEKSI

M/P / Kelas /
Masa
Bidang
Tema / Tajuk
Standard
Pembelajaran

BAHASA MALAYSIA
1 AMANAH : 2.10 – 3.10 / 1 KREATIF : 3.30 – 5.00
SELASA / 8 JULAI 2014
Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu./ Unit 19
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat :
1. Menulis mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan tepat.
2. Menyampaikan maklumat yang dicatat dengan betul.
1. Murid Membaca dan memahami teks dan gambar.
2. Bimbing murid menulis maklumat daripada teks dan gambar dalam buku tulis.
3. Murid mencatat maklumat yang diperolehi dengan betul dan tepat.
Kreativiti & inovasi
Nilai : tolong-menolong, Bekerjasama, berdisipln
Ilmu : PSK,P.Moral,
KBT :
KB
: Menghubungkaitkan.
BCB : Bacaan imbuhan
KP
: Verbal,linguistik.
Gambar, topeng, Lembaran kerja
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan
Kosa kata : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal,perigi
Murid dapat mencatat maklumat dgn betul dan tepat.

Dunia Seni Visual (1 Nilam)
1 NILAM / 3.30 – 4.30
Mengggambar
Tema: Alam Benda / Tajuk: Haiwan Kesayangan / Aktiviti : Catan
.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami
bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
Objektif
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Pembelajaran 1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.
3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
Aktiviti P&P
1. Murid menghasilkan Teknik – catan (basah atas kering)
2. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
EMK
Kreativiti, keusahawanan, nilai murni
BBM
Media : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
Teknik : catan (basah atas kering)
Penilaian P&P Proses kerja dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan yang betul.
Refleksi

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
TEMA / TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PENGISIAN
KURIKULUM

MEDIA
SISTEM BAHASA
PENILAIAN P&P
REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
MODUL / TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PEMERHATIAN
REFLEKSI

BAHASA MALAYSIA
1 AMANAH : 2.10 – 3.10
1 KREATIF : 4.30 – 6.00
RABU / 9 JULAI 2014
Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu./ Unit 19
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat :
1. mengujar dialog dengan betul
2. bertutur dan melakonkan dialog dgn bertatasulisa.
1. Bimbing murid mengujarkan dialog dgn sebutan dan intonasi yg betul.
2. Bimbing murid bertutur dan melakonkan dialog dgn bertatasusila..
3. Bimbing mjurid melaksanakan teater pembaca.
Kreativiti & inovasi
Nilai : tolong-menolong, Bekerjasama, berdisipln
Ilmu : PSK,P.Moral,
KBT :
KB
: Menghubungkaitkan.
BCB : Bacaan imbuhan
KP
: Verbal,linguistik.
Gambar, topeng, Lembaran kerja
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan
Kosa kata : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal,perigi
Murid boleh memahami dan menggunakan imbuhan awalan .dgn betul.

PENDIDIKAN KESIHATAN
1 PINTAR : 1.10 – 1.40
1 USAHA : 3.30 – 4.00
RABU / 9 JULAI 2014
Kesihatan Persekitaran
3.2
Mengetahui penyakit berjangkit
 Penyakit kulit.
 Penyakit tangan, kaki dan mulut.
 Demam selesema.
 Jangkitan cacing.
3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit..
1. Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.
2. Kumpulkan maklumat daripada murid.
3. Tunjukkan gambar
Kreativiti & Inovasi
Lembaran Kerja

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
TEMA / TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
EMK
PENGISIAN
KURIKULUM

MEDIA
SISTEM BAHASA
PENILAIAN P&P
REFLEKSI

BAHASA MALAYSIA
1 KREATIF : 1.10 – 2.10
1 AMANAH : 4.00 – 5.30
KHAMIS / 10 JULAI 2014
Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu./ Unit 19
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
pelbagai bahan.
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat :
1. Menyatakan maklumat dgn betul.
2. Bercerita berdasarkan maklumat yg tlh diperolehi.
1. Bersoal jawab dgn murid spy murid menyatakanmaklumat tersurat.
2. Murid bercerita ttg jiran dgn menggunakan ayat tunggal..
3. murid menyatakan kebaikan yg dilakukan oleh jiran mereka.
Kreativiti & inovasi
Nilai : tolong-menolong, Bekerjasama, berdisipln
Ilmu : PSK,P.Moral,
KBT :
KB
: Menghubungkaitkan.
BCB : Bacaan imbuhan
KP
: Verbal,linguistik.
Gambar, topeng, Lembaran kerja
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan
Kosa kata : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal,perigi
Membaca dan menyatakan maklumat dgn dengan betul

MATA PELAJARAN
KELAS / MASA
HARI / TARIKH
TEMA / TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

EMK
PENGISIAN
KURIKULUM

MEDIA
SISTEM BAHASA
PENILAIAN P&P
REFLEKSI

BAHASA MALAYSIA
1 KREATIF : 3.30 – 5.00
1 AMANAH : 5.30 – 6.30
JUMAAT / 11 JULAI 2014
Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu./ Unit 19
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
Jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat :
1. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
1. Murid mengujarkan dialog dgn sebutan dan intonasi yg betul dan jelas serta
menggunakan bhs badan dgn kreatif.
2. Murid mengujarkan dialog melalui lakonan dengan jelas dan intonasi yg
betul.
Kreativiti & inovasi
Nilai : tolong-menolong, Bekerjasama, berdisipln
Ilmu : PSK,P.Moral,
KBT :
KB
: Menghubungkaitkan.
BCB : Bacaan imbuhan
KP
: Verbal,linguistik.
Gambar, topeng, Lembaran kerja
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan
Kosa kata : Tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal,perigi
Murid dapat mengujarkan dialog dgn betul.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close