of 16

Informatica -

Published on June 2016 | Categories: Documents | Downloads: 27 | Comments: 0
180 views

jdir57ijh

Comments

Content


Rolul şi funcţiile sistemului de calcul

Un calculator este o maşină care modelează informaţia. Acesta poate prelucra foarte uşor,
într-un timp extreme de scurt, cu foarte mare acurateţe o mare cantitate de informaţie foarte
complexă. La baza dezvoltării tehnicii de calcul au stat teoria informaţiei şi circuite electronice
active. Informaţia este un mesaj care înlătură necunoaşterea unui eveniment. Unitatea de
măsură pentru cantitatea de informaţie este informaţia elementară. Aceasta este reprezentată
şi furnizată prin precizarea unei variante cu două posibilitaţi: adevărat sau fals, 0 sau 1. Pentru
a putea modela informaţia, calculatorul lucreaza cu date. Datele sunt reprezentarea informaţiei
în interiorul calculatorului. Un sistem de calcul foloseşte sistemul de numeraţie binar.
Informaţia elementară se mai numeşte şi BIT (Binary digiT). BIŢII se grupează cate 8 şi formează
un octet sau un byte. Octetul este unitatea de măsură a informaţiei, iar în practică sunt folosiţi
multiplii: kilobyte, megabyte, gigabyte;
1 Kbyte = 1 Koctet = 2
10
octeţi = 1024 octeţi
1 Moctet = 2
10
Kocteţi = 1024 Kocteţi = 2
20
octeţi
1 Goctet = 2
10
Mocteţi 2
20 =
Kocteţi =

2
30
octeţi
Pornind de la teoria informaţiei, calculatorul este o maşină cu 2 stări, care ştie să modeleye
sistemul de numeraţie binar. Realizarea fizică a ansamblului de comutatoare a fost posibilă
numai după apariţia circuitelor active.
Observaţie: Comutatorul deschis = cifră binară 0;
Comutator închis = cifră binară 1.
Informţia circulă în interiorul calculatorului sub formă de biţi, aceştia fiind modelaţi cu
ajutorul impulsurilor electrice care au aceeaşi frecvenţă şi care au 2 niveluri de tensiune.
Tensiunea ridicată are cifra binară 1, iar tensiunea scăzută are cifra binară 0.
Pentru codificarea în sistemul de numeraţie binar a caracterelor din care sunt comnpuse
textele se foloseşte cosul ASCII.
ASCII = American Standard Code Information for Interchange
Observaţie: Fiecare caracter, sunet sau culoare are un cod unic. Toate aceste informaţii se
numesc digitizarea desenului sau a sunetului. Calculatorul este o maşină care prelucrează
automat informaţia şi care pentru aceasta trebuie să i se furnizeze datele pe care le prelucrează
(date de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programele). După prelucrarea informaţiilor,
calculatorul furnizează utilizatorului rezultatele obţinute în urma prelucrării (date de ieşire).
Date de intrare / Program -> CALCULATOR –> Date de ieşire
Pentru realizarea acestor operaţii, calculatorul este alcatuit din 2 componente:
1. Componenta hardware (partea fizică a calculatorului)
2. Componenta software (programarea datelor, partea logică)
Calculatorul este un amsamblu de circuite electronice, electrice şi părţi metalice plus
programe de instrucţiuni şi ansambluri de comenzi.
Programele poartă denumirea de software.
În operaţiile de citire a datelor de intrare, a programelor şi de scriere a datelor de ieşire se
folosesc suporturile de informaţii. Pe suforturile de informaţie citite de calculator informaţia
este pusă binar, astfel:
- pe suport electromagnetic prin magnetizarea particulelor feromagnetice, după o
anumită direcţie de magnetizare (pozitivă - cifra 1, negativă - cifra 2);
- Pe un suport optic: prin existenta unei alveole intr-o pozitie care va reflecta lumina ce
poate fi detectata cu ajutorul unui laser.
Pozitie cu alveole – cifra 1, fara alveole – cifra 0. Suporturile de informatie pot fi reutilizabile
(suporturi care pot executa mai multe operatii de scriere in aceeasi zona.
- Artisturile memoristi si DVD-urile indestructibile
- nereutilizabile ( suporturi pe care se poate executa o singura operatie de scriere in
aceeasi zona.

Componenta hardware
- asigura urmatoarele functii: functia de memorare, functia de comanda si control, functia de
prelucrare si functia de intrare-iesire.
1. Functia de memorare: prin aceasta functie, componenta hardware asigura memorarea
datelor si a programelor. Functia este asigurata de memoria interna si memoria externa. In
memoria interna se pastreaza programele si datele care se executa, se pastreazadatele si
programele de care s-ar putea sa fie nevoie la un moment dat, stocate sub forma de fisiere.
2. Functia de prelucrare: prin aceasta functie, componenta hardware trebuie sa asigure
efectuarea operatiilor aritmetice logice elementare, precum si operatiile matematice.
Functia este asigurata de unitatea aritmetico-logica.
3. Functia de comanda si control: prin aceasta functie, unitatea hardware asigura
extragerea instructiunilor din memoria interna si analiza lor, Comanda pentru executarea
fiecarei operatii, extragerea datelor de intrare din memoria interna, aranjarea datelor de
iesire din memoria interna. Functia este asigurata de unitatea de comanda si control.
4.Functia de intrare-iesire: prin aceastafunctie, componenta hardware trebuie sa asigure
introducerea datelor si a programelor in memoria interna si furnizarea informatiilor
rezultate. Functia este asigurata de dispozitivele periferice de intrare, iesire, precum si de
interfetele de intrare-iesire.

Functia de Functia de
memorare intrare-iesire

Functia de Functia de
prelucrare comanda si controlBlocuri functionale ale calculatorului
Calculatorul este un sisten format din mai multe blocuri functionale. Arhitectura unui calculator
defineste modul in care subansamblele hardware sunt conectate. Fizic fara sa se tina cont de
amplasarea lor. Subansamblele sunt definite dupa functionalitatea, astfel arhitectura unui calculator
este data de:
- unitatea de comanda si control
- unitatea aritmetico- logica
- Unitatea de memorie interna
- Unitatea de memorie externa
- Unitatea de intrare-iesire
Unitatea de comanda si control si unitatea aritmedico-logica formeaza unitatea centrala. Unitatea
centrala de prelucrare, denumita popular procesor, (COU – central proccessing unit ) este creerul
calculatorului.
Procesorul stie sa identifice instructiunile, sa decodifice o instructiune, sa recunoasca codul operatiei
din instructiuni, sa activeze circuitul corespunzator operatiei si sa execute operatii aritmetico-logice.
Observatie: Procesorul este singura componenta hardware care poate sa faca diferenta intre
programe si date.
Blocurile functionale ale calculatorului:


Memoria interfetele de
Interna intrare-iesire

Unitatea de unitate Unitatile de
Comanda si control centrala Intrare-iesire

Unitatea sistemul de
Aritmetico-logica intrare-iesire

Odata cu aparitia circuitelor integrate, constructia unitatii centrale de pe lucrare se bazeaza pe un
singur circuit integrat, performant,numit microprocesor sau Lip. Circuitul integrat este o capsula in
mijlocul careia de gasesc sute de mii de circuite electronice. Microprocesorul se monteaz ape placa de
baza cu ajutorul unor picioruse, numiti pini. Microprocesorul este format din circuite electronice cu
ajutorul carora poate interpreta si executa instructiunile cerute de catre utilizator. Viteza de lucru a
microprocesorului se masoara in milioane de operatii pe secunda. De exemplu, un procesor 486, la 65
de megahetz poate executa 45.000.000 de operatii pe secunda. Cuvantul microprocesorului
reprezinta numaarul de bitzi, intotdeauna un numar de 8, care pot fi prelucrati la un moment dat de
procesor.
Exemplu: 8, 16, 32, 64 de bitzi.
Cu cat cuvantul microprocesorului este mai mare, cu ata viteza de lucru este mai mare si implicit
sistemul mai performant. Microprocesoarele difera intre ele prin numarul de instructiuni pe care le
pot executa, viteza de executie si cantitatea de memorie pe care acesta o foloseste.Tipul
microprocesorului defineste apartenenta unui procesor la o familie de procesoare care au
caracteristici comune. Aceste caracteristici determina performantele calcuatorului, viteza de lucru,
setul de instructiuni care sunt interpretabile. In momentul actual pepiata exista 2 mari familii de
procesoare.
1. Compatibile I.B.M. (procesoare furnizate de catre companiile intel, AMD si CIRIX)
2. Compatibile motorola (procesoare furnizate de catre firma Apple, care echipeaza calculatoarele
Machlintosh)
Observatie: Cele 2 tipuri de procesoare nu sunt compatibile intre ele.
In cadrul aceleiasi familii (inter AMD), procesoarele sunt compatibile dar necesita placa de baza
specifica fiecarui producator.
Memoria interna este locul de munca a calculatorului, locul in care sunt aduse programele si datele,
pentru a putea fi prelucrate de procesor.
Memoria interna este un depozit pentru informatia codificata binarm iar capacitatea ei se masoara in
Mocteti si gigabitzi.
Intru-un calculator se folosesc 2 tipuri de memorie interna: RAM si ROM.

Memoria RAM (Randon Access Memory)
- este o memorie in care se poate scrie si din care se poate citi.
- este o memoorie neremanenta ( la scoaterea de sub tensiune datele se pierd)
- Se pastreaza datele sistemului de operare si a programelor incarcate uzual.

Memoria ROM ( Read Only Memory)
- este o memorie din care se poate citi si in care nu se poate scrie
- este o memorie remanenta (la scoaterea de sub tensiune datele nu se pierd)
- este implementata sub forma unui circuit integrat in care se implementeaza un program de tip
firmware ( e scris de producator), desemnat initierii lucrului la calculator la punerea sub tensiune a
acesuia.
- Continutul ei nu poate fi modificat de catre utilizator.

Memoria interna este o memorie neremanenta, de capacitate mica. O sesiune de lucru dureaza din
momentul in care se porneste calculatorul, pana in momentul in care este oprit. In timpul unei sesiuni
de lucru, in memoria interna a calculatorului sunt aduse programele care sunt prelucrate de procesor si
datele prelucrate cu ajutorul programeor.
La scoaterea de sub tensiune, programele si datele din memoria interna se pierd si este necesar ca
acestea sa fie pastrate intr-un alt tip de memorie, numit memorie externa.

Memoria externa este o memorie remanenta, unde sunt pastrate toate datele salvate in calculator. In
functie de modul in care este inregistrata informatia, exista 2 tipuri de memorii externe:
1. Magnetice
2. Optice
Memoriile esterne sunt caracterizate de capacitatea de memorarea si de viteza de transfer a acestora.

Dispozitive pe suporturi magnetice

Suporturile magnetice sunt construite dintr-un metal (aluminiu) sau plastic flexibil, pe care este depus
un strat cu o suprafata avand proprietati feromagnetize si care este protejat de o carcasa de metal sau
plastic. Aceasta substanta poate fii magnetizata dupa 2 polaritati diferite ce corespund cifrelor 0 si 1,
astfel pastranduse informatia si atunci cand calculatoreul nu este alimentat cu curent.
Exista 2 tipuri de suporturi optice externe magnetice:
- discuri flexibile (FDD – Floppy Disk Drive), care au o capacitate de memorare de 1,44 megabitzi.
- HDD (Hard Disk Driver), care este un pachet de discuri metalice, avand o capacitate de stocare
foarte mare, de ordinul Terrabitzilor.

Dispozitivele peroferice folosite pentru citirea memoriilor externe se numesc unitati de discuri
magnetice.
Hardiskul fiind un dispozitiv cu capete de cititre si scriere, ermite suprascrierea informatiei de o
infinitate de ori. Viteza poate sa ajunga poanala la 100 de MgBitzi/s. Viteza de transfer a dischetelor este
de 500 de Kocteti/s. (0,5 Mega)

Dispozitive pe suporturi optice

- sunt construite dintr-un material metalic (aluminiu), ce nu are proprietati magnetice, luctruit, acoperit
cu un material plastic in care sunt practicate alveole, o lumina laser baleaza suprafata discului si reflecta
lumina catre un cititor.
In fucntie de prezenta sau absenta alveolei, cititorul citeste cifra 0 sau 1. In principiu exista 2 tipuri de
suporturi optice: CD (compact disk), DVD (digital video disk.)
Viteza de transfel al unui CD este de 7.800 Kocteti/s , iar viteza de transfer al unui DVD poate ajunge
pana la 78 Mocteti/s.Viteza de transfer a fost redenumita cu un factor factor de multiplicare de la 1x-
52x, acesta insemnand 1x viteza primului CD rom creat. (150 Kocteti/s)
Discurile DVD permit stocarea pe un disc compact cu mai multe straturi de plactic, in care sunt
practicate alveole.
Exista 3 tipuri de DVD-ri:
- cu un singur strat, avand o capacitate de 4,7 Gocteti.
- Cu 2 straturi, 8,5 Gocteti.
- DVD cu 3 straturi, 17 Gocteti

Observatie: Atat CD-rile cat si DVD-urile sunt consruite ca sa fie exploatate diferentiat: unele pot fi
reutilizabile, permitand stergerea si rescrierea informatiei si nereutilizabile, care permit citirea si
scrierea doar o singura data a informatiei.
Suportul care asigura introducerea datelor si scoaterea acestora din calculator se numeste dispozitiv
periferic. Aceste dispozitive sunt echipamente specializate care asigura interfata dintre calculator si
utilizator. Acestea sunt 3 tipuri: dispozitive de intrare, de iesire si dispozitive mixte (intrare-iesire).
Dispozitive de intrare:
- tastatura, mouse, scaner, joystick, webcam, microfon, tableta grafica.
Dispozitive de iesire:
- monitor( placa video), boxe/casti, imprimanta, plother (imprimanta cu dimensiuni mari)
Dispozitive periferice mixte:
- USB , stick, placa de retea, HTMI, unitate CG/DVD, ecran tactil.

Tastatura
- este un periferic e intare care face parte din confuguratia minima a unui sistem si prin apasarea unei
taste se genereaza un cod unic pentru fiecare baza. Tastatura contine 4 blocuri de taste.
1. Tastatura alfanumerica, care contine tastele propriu zile;
2. Tastatura de editare: tastele cu sageti, page up, page down,. Home, end, backspace, delete;
3. tastatura numerica: cifre de la 0-9, tastele +, -,* inmultit si impartit;
4. Grupul tastelor functionale. Cuprinzand tastele de la F1-F12.

Observatie: 1. In principiu, tastatura alfa-numerica contine 48 de taste.
2. exista taste care apasate individual nu executa nici o operatie. (tasta shift, control, alt)
3. Se poate insera orice caracter specific fiecarei limbi in parte.

Tastaturile se deosebesc intre ele prin: nr. De taste si pozitia acestora, dupa cum urmeaza tastatura
englosaxona, cu taste dispuse QWERT si tastatura franceza cu taste dispuse AZER.

Mouse-ul
- cel mai raspandit periferic de indicare care s-a impus odata cu aparitia interfetelor grafice.
- este un dispozitiv pt. Care ecranul calculatorului devine o masa de lucru virtuala.
Pe aceasta msa cursorul arata pozitia care va fi scrisa in caracter pe ecran. Cu ajutorul mouse-ului se
pot executa 4 operatii:
1. Operatia de indicare, cu care cursorul este deplasat pe ecran, pentru a indicate un anumit obiect;
2. Operatia clock, prin care se actioneaza scurt un buton al mouse-ului folosit deobicei pentru
confirmarea alegerii pozitiei pe ecran;
3. Operarie dublu click, prin care se actioneaza scurt de 2 ori succesiv butonul mouse-ului si cere in
general lansara in executie a unui program;
4. Operatia de glisare (tragere), prin care se deplaseaza mouse-ul, avand butonul stanga apasar, se
foloseste de obicei pentru copierea sau mutarea de fisiere.

Monitorul
- este un peroferic de iesire care face parte din configuratia minima a unui sistem.
- afiseaza rezultatele pe un display in urma prelucrarii datelor.
Caracteristici: diagonala (15- 17,19 inch) , numarul de culori reprezinta numarul de culori folosite
pentru realizarea unei imagini. Acesta poate fi 256-> 16.000.000 culori. , rezolutia reprezinta numarul
de pixeli de pe ecran, exprimat in numarul de pixeli de pe linie inmultit cu numarul de pixeli de pe
coloana. Pixelul este o pata foarte mica de culoare. Aemnalul furnizay de placa de retea este compus
din 3 culori: RVB (rosu, verde, blue)
Observatie: Exista monitoare cu tub catodic, numite CRT, monitoare cu plasma TFT si monitoare cu
led.
Scaner-ul
- este un dispozitiv periferic de intrare prin care pot fi citite imaginile grafice (imagini, texte, fotografi).
Imaginea pe care o cteste scaner-ul este formata din puncte. Fiecare punct este definit printr-un cod
de culoare, obtinandu-se versiunea elogida a documentului.
Caracteristici: rezolutia reprezinta numarul de puncte pe inch pe care le poate citi atat scaner-ul. Cu
cat imaginea este mai mare, cu ata rezultatul va fi mai apropiat de realitate. Rezolutia poate fi
cuprinsa intre 300- 9.600 de pixeli.
Numarul de culori reprezinta setul de culori codificate de scaner. Viteza de scanare reprezinta viteza
cu care scaner-ul citeste o imagine.
Observatie: Cu cat viteza de citire creste, cu atat rezolutia scade si invers.
Imprimanta
- un periferic de iesire prin care informatia este afisata pe un suport de hartie.
Caracteristici: viteza de imprimare, dimensiunea maxina a hartiei de imprimat.
Tipuri de imprimanta: cu jet, laser, termica, matriciala.
Nr. Crt. pret Calitate Viteza comsumabil
Jet Foarte mic Medie mare Scump
Laser Mare Foarte mare Foarte mare Mediu
Termica Mare Mare Mare Mediu
matriala Foarte mare slaba Foarte mica Foarte mic


Unitatea de sistem

Unitatea centrala este impartita modular (impartita in componente electronice). Cea mai importanta
componenta fiind placa de baza. De aeasta placa de baza se conecteaza toate celelalte componente
ale sistemului, memoria interna, memoria externa, unitati optice, sursa de alimentare, placa video,
porturile USB, tastatura, mouse-ul.
Generatii de procesoare:
Intel AMD Cyrix
8086
286 286 286
386 386 386
486 486 486
Pentium I 586 586
Pentium II K6-2 686
Pentium III K7 -
Pentium IV Athlon
Celerion Duron
Dual Core Athlen 64x2
Core 2 Duo
Quad Core:
i 3
i 5
i 7

Componenta software
Sistemul de operare este o componenta a structurii calculatorului si reprezinta ansamblul
programelor care au rolul de a realiza utilizarea optima a resurselor calculatorulu. El este format din s
2 componente: nucleu si interfata. Componenta software a unui calculator este structurata astfel:
Software
Programe de aplicatie Programe ale sistemului
Sistemul de operare Programe utilitare
Nucleu interfata

Programele de aplicatie sunt folosite pentru a se executa activitati cu caracter particular, specifice unei
specializari. Programele sistemului sunt folosite pentru a se executa activitati comune sistemelor de
calcul in general. Ele pot fi utilizate de mai multe calculatoare, indiferent de scopul in care utilizatorul
foloseste calculatorul. Programele utilizate sunt folosite pentru a executa activitati comune mai multor
tipuri de utilizatori.
Sistemul de operare este o colectie de programe folosite pentru gestionarea resurselor calculatorului
si controlarea intregii lui activitati. Sistemul de operare asigura legatura cu utilizatorul, copierea
programelor din memoria externa in instructiunile din aeste programe si comunica rezultatele obtinute.
Sistemul de operare dispune de2 tipuri de componente: nucleu si interfara.
Calculatorul dispune de 2 componente (resurse) : resurse fizice si resurse logice.
Resursele fizice reprezinta componentele hardware, iar resursele logice sunt totalitatea programelor
de care dispune calculatorul si care au functii de administrare a programelor de aplicatie, de organizare
si prelucrare a datelor. Interfata sistemului de operare defineste modul in care utilizatorul
interactioneaza cu sistemul de operare. Interfata asigura functia de comunicare prin intermediul unui
dialog intre cei doi. Programele de aplicatie sunt create pentru a rezolva exclusiv problemele unui grup
de utilizatori.

Obsservatie: In functie de problemele pe care le rezolva, acestea se pot clasifica in:
- programe de uz general;
- programespecifice;
- programe pentru client.
Sistemele de operare:
WIN 3.1
WIN 95
WIN 98
WIN 200
WIN XP – N.E
- BUSSINESS
- Profesional
VISTA
WIN 7 – ULTIMATE
WIN8

Programe de aplicatie

- sunt create pentru a rezolva exclusiv problemele unui grup de utilizatori. Acestea sunt
create de o echipa de specialisti proiectanti, care se executa strict pe rezolvarea unor anumite
cerinte specifice.
Clasificare:
- programele de us general, care deobicei se vand prin intermediul unor magazine specializare
ca si produse de serie;
- programe specifice: sunt create in serie mica si sunt vandute deobicei prin intermediul firmei
producatoare;
- programe pentru client: pot fi asimilate ca si un produs unicat si sunt create exclusiv la
cererea unui client, entru a-i rezolva o problema specifica lui.


Software pentru calculatoare personale

Aplicatii pentru automatizarea biroului (sunt optimizate de administrarea documentelor
comunicare si planificare) de birotica.
Aplicatiile pentru gestionarea economica, in general se lucreaza cu volume de date care nu
necesita calcule complicate (impozite, etc.). Se folosesc programe de calcul tabelat si gestiunea
bazelor de date.
Aplicatii pentru cercetare/proiectare: in general necesita cunostinte aprofundate de
specialitate si se adreseaza strict profesionistilor in domeniu, de tip CAD.
In general, in firme se folosesc urmatoarele tipuri de software de aplicatie:
- procesoare de text (Word, Pagemarker, Quark Express);
- procesoare de foi de calcul (Excel, sisteme gestiune a bazelor , SGBD, acces, Foxro, ORACLE),
aplicatii grafise (CORSEL), Adobe, Photoshop);
- software de comunitate – permite utilizatorilor de calculatoare sa se conecteze intre ei
pentru a partaja resursele interne si a comunica –MEDIUM.
Observatie: Cel mai popular soft de birou este creat de catre Microsoft Office
-Word
-Power Point
- Excel
-Outlook
-Access
-Front Page
Observatie: Exista si alte softuri pentru birou care au licenta free. (lotus)
Retele de calculatoare

- este formata dintr-un ansamblude calculatoare conectate intre ele iar calculatoarele pot
sa faca schimb de date si pot folosi in comun resursele: imprimante, hardiskuri, apl.;
Fiecare calculator isi pastreaza independenta de executie si de gestionare a propriilor
resurse.
1. Clasificarea retelelor in functie de accesul la retea: retele private, retele publice.
2. Clasificarea in functie de strategia de functionare: retele de la egal la egal, retele client-
server.
Observarie: Pentru reteaua client- server exista un administrator de retea care creeaza
continuturile si drepturile de folosire a retelei.
Exista server de fisiere, server de imprimanta si server de comunicare.
3. Clasificarea retelei in functie de aria de raspandire:
- retele locale: LAN- Local Aria Network (2 km)
MAN – Metropolitan Aria Network (oras)
WAN –Wide Aria Network ( tara)
Avantajele folosirii retelelor:
- folosirea in comun si simultan a resurselor hardware si software;
- economia de resurse hardware (imprimanta), memorii externe si de resurse software;
- accesul rapid la colectiile de date.


Securitatea informatiei
Una dintre probleme, aparute odata cu dezvoltaea domeniului IT este legata de securitatea
informatiei.
Aceasta implica mai multe aspecte:
- securitatea fizica a datelor;
- securitatea impotriva furtului si a indiscretiei;
- securitatea impotriva virusului informatic.
1. Securitatea fizica a datelor
- pastrarea datelor pe un suport magnetic, ooptic sau electronic trebuie facuta in asa fel
incat distrugerea accidentala sau voita sa fie redusa la minim. Teoretic aceste suporturi ar
trebui sa fieprotejate intr-un mediu in care sa nu aiba acces persoanele neautorizate.
- temperatura de depozitare optima este de 21 C, fara umiditate mare, fara praf si fum.
- calculatorul trebuie protejat de supra sarcini care pot distruge.
Observatie: Componentele fizice ale calculatorului:
Calculatoarele personale ar trebui sa fie alimentate printr-o baterie (UPC) care stabilizeaza
curentul si furnizeaza energie pentru o perioada scurta de timp, in cazulintreruperii
alimentarii.
2. Securitatea impotriva furtului sau a indiscretiei
- mai multi utilizatori la datele respective au acces mai multe persoane;
- pentru a proteja datele se folosesc conturi si parole individuale.
Observatie: Se mai poate folosi ca si metoda de securizare citirea datelor.
Ca si ultima metoda de securizare se foloseste biometria (stiinta care masoara caracteristicile
corpului unei persoane pentru a o identifica)
Observatie: Un alt pericol pentru securitatea datelor o reprezinta asa numitii hackeri sau
crackeru care reusesc sa treaca de nivelele de securitate ale calculatoarelor.

3. Protectia impotriva virusului informatic
- virusul este un mic program executabil care are 2 caracteristivi:
1. este capabil sa realizeze copii dupa el insusi si care sa includa acest cod in copie si care sa
devina gazda pentru cel care il testeaza;
2. este capabil sa execute o actiune bine definita care in majoritatea cazurilor este
distructiva;

Observatie: Intr-o retea de informatii virusul poate sa fie introdus prin orice punct al retelei.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close