of 5

Inspectie Tool Voor Integrity Management

Published on June 2018 | Categories: Documents | Downloads: 18 | Comments: 0
128 views

Comments

Content

 ® 

STORK

 Asset Management Solutions. © 2009

Inspectie tool ten behoeve van integrity management. Stork AMS Reliability & Integrity heeft een tool ontwikkelt vanuit de volgende doelstellingen: •

Laagdrempelig hulpmiddelen aanbieden om het niveau van installatie integriteit te verhogenVia gebruikersplatform ontwikkelen van een standaard v oor de informatiebehoefte van een gemiddeld bedrijf 

De tool die voor dit doel ontwikkeld is heeft de volgende eigenschappen: •Is een integratie van beproefde (sinds ’95 toegepaste) methoden voor: o

Inspectierapportage

o

Inspectieplanning (risk-based volgens Selectieve Inspectie methode)

o

Inspectieplan (overzicht van de bundeling van activiteiten t.b.v. inspectie

o

Restlevensduur investering (Remnant Life Assessment; recente aanvulling)

Wordt “open” aangeleverd (MS Access database kan door ingewijden in de eigen organisatie gewijzigd en onderhouden worden)Voldoet aan eisen voor druktoestellen PRD vanuit T0260 en RIMAP teneinde breed inzetbaar te zijn voor alle disciplines Static, Rotating, Electro, Instrumentatie en Civiel.Wordt beschikbaar gesteld op basis van v an een licentieovereenkomst. Binnen die overeenkomst zijn de volgende zaken geregeld: o

Implementatie van de tool (w.o. invoer installatie)

o

Gebruik van de database zelf (gratis voor de licentiehouder)

o

Verkrijgbaarheid updates (is gratis)

o

Feedback met betrekking tot de functionaliteit

o

Omgang met door de gebruiker zelf aangebrachte wijzigingen

Op de volgende paar bladzijden wordt kort aangegeven wat binnen ieder van de 4 onderdelen aan standaard functionaliteit aanwezig is met enkele screendumps als illustratie. Vanwege de open structuur is het vanzelfsprekend mogelijk de functionaliteit snel naar wens te wijzigen. Inspectierapportage

Bevat een automatische rapportage nummering op basis van fabrieks- en/of unit nummers (3 cijferig). Unit 000 is gereserveerd voor rapport templates om die door te kopiëren. Aan iedere unit is een standaard verzendlijst gekoppeld. Grafische informatie als bijv. foto’s kan via een link als bijlage aan het rapport worden gekoppeld. Het rapport zelf bevat alleen tekst vanwege het doel om beslissingen in het maintenance management proces vast te leggen. Additionele functionaliteit: •

genereren van rapport index lijsten op plantniveau.“Zoom functie” om rapportage tekst te vergrotenAfscherm functie om onbedoeld wijzigen van rapportages uit te sluiten

CMMS add-ons - Inspectie tooling – versie 2.2 d.d. 20 Nov. 2009. Owner: [email protected] - Mobiel: +31-6-13357246

Bladzijde 1 van 5. www.stork.com/ams www.iicorr.com

 ® 

STORK

 Asset Management Solutions. © 2009

Inspectieplanning

Bevat een equipment lijst en een lijst functieplaatsen. Op hoofdlijnen vindt een selectie plaats van de installatiedelen die planmatig vervolgd dienen te worden. Criteria zijn: keuringsplichtig / bepalend voor beschikbaarheid / kostenpost (“bleeder”) Voor de geselecteerde functieplaatsen moet d.m.v. een FMECA (op IEC 61508 gebaseerd) de gevolgen van falen voor mens, milieu en operations worden ingegeven. Aan gevolgen worden kosten gekoppeld. Op basis van de totale gevolgkosten worden de gevolgen gecategoriseerd in geen / laag / midden / groot met daaraan verbonden extra zekerheid door het inspectieinterval te verkorten van 1 (geen) tot een instelbaar maximum (hoog). Het maximum is 0,27 bij toepassing van T0260. Voor het geselecteerd equipment is een inspectieplanning in te geven. Het maximale interval waarbinnen geïnspecteerd dient te worden, wordt bepaald op basis van de historische trend en de onzekerheid in de trend (vastgelegd in Excel format vanwege de flexbiliteit – templates meegeleverd) en de analyse van de degradatiemechanismen (corrosie loops; in Excel format – templates ook meegeleverd). Alle geplande inspecties samen leveren een zogenaamde statuslijst op. Die kan in Excel format worden gegenereerd t.b.v. import in een onderhoudsbeheerssysteem. Additionele functionaliteit: •

Automatisch vullen van data d.m.v. dubbelklikkenKopieer functie van meerdere inspecties voor vergelijkbare types equipmentToevoegen van vervuilings gerelateerd schoonmaakonderhoud om gelegenheidsinspecties te kunnen plannen (dit is zo’n eig enschap die vanwege uitdrukkelijke markteisen is aangebracht)

CMMS add-ons - Inspectie tooling – versie 2.2 d.d. 20 Nov. 2009. Owner: [email protected] - Mobiel: +31-6-13357246

Bladzijde 2 van 5. www.stork.com/ams www.iicorr.com

 ® 

STORK

 Asset Management Solutions. © 2009

Inspectieplan

Het inspectieplan is een onderdeel van de inspectieplanning module. Per geplande inspectie kunnen hierin details verwerkt worden, hetzij betreffende de uit te voeren inspecties (bijv. meting van bepaalde stomp) danwel benodigde voorbereidende activiteiten (plaatsen steiger, verwijderen isolatie etc. etc.). Deze plannen zijn op itemniveau als rapport af te drukken om deze af te kunnen laten tekenen door de AKI als bewijs dat het vastgestelde inspectieplan formeel is geaccordeerd. CMMS add-ons - Inspectie tooling – versie 2.2 d.d. 20 Nov. 2009. Owner: [email protected] - Mobiel: +31-6-13357246

Bladzijde 3 van 5. www.stork.com/ams www.iicorr.com

 ® 

STORK

 Asset Management Solutions. © 2009

Additionele functionaliteit: •

Zelflerend veld voor “opsteller inspectieplan” en “autorisatie AKI”Selectievakjes of inspectie al dan niet stopgebonden is

Restlevensduur investering

Deze module is een onderdeel van de inspectieplanning. De reden daarvoor is dat een trendspecificatie en historie noodzakelijk is om een relevante vervangingsdatum vast te kunnen stellen. Deze module wordt zichtbaar door de knop EOL Process (End Of Life) in te drukken. Het is mogelijk het vervangingsmoment vast te stellen gebruikmakend van een conditiecriterium in mm’s, in conditieeenheden (in lijn met NEN2767) of in aantallen cycli. Aangezien de degradatietrend af kan wijken van de trend die het inspectie interval bepaalt (dat gaat om de zwakste schakel) is hier een apart formulier voor aanwezig.

Van alle items waar een vervangingsmoment van is bepaald kan een kostenrapportage worden gegenereerd.

CMMS add-ons - Inspectie tooling – versie 2.2 d.d. 20 Nov. 2009. Owner: [email protected] - Mobiel: +31-6-13357246

Bladzijde 4 van 5. www.stork.com/ams www.iicorr.com

 ® 

STORK

 Asset Management Solutions. © 2009

De business case

Als laatste een weergave van een typische business case voor een kleinere productie installatie. De 10% kostenbesparing aan inspectief en correctief is een ondergrens die gekoppeld is aan zowel gerichter inspecteren, minder kosten door besparingen op steigerbouw en toegankelijk maken (isolatie verwijderen, openen etc.) als minder kosten door effectiever onderhoud (groepsgewijs vervangen i.p.v. veel herhaling met mobilisatie en downtime). Voor grotere installaties is de derving in het algemeen dusdanig groot dat de benodigde tijd voor implementatie binnen een fractie van een jaar is terug verdiend. In de business case is verwerkt dat aan deze software geen aanschaf- en/of licentiekosten zijn verbonden.

Over STORK AMS

Stork Asset Management Solutions is een bedrijf met meer dan 300 onderhoudsprofessionals. Zij is een leading bedrijf binnen de Benelux als het gaat om onderhoudsconsultancy, implementatie en toepassing van onderhoudssoftware. Stork AMS is “triple A” IBM- Tivoli software supplier voor Maximo en heeft zelf het RIMSES CMMS pakket ontwikkeld en vermarkt. Stork AMS heeft als doel om de klant de beste oplossing te bieden. De bovenstaande oplossing is er één van velen. De beste oplossing varieert per klant. In overleg is de klantspecificatie vast te stellen waarna de optimale fit met diverse oplossingen is vast te stellen. Afhankelijk van de behoefte kan bovenstaande oplossing ideaal zijn of een geïntegreerde oplossing met SAP (daar zijn meerdere pakketten voor beschikbaar). Wat de beste oplossing is maken wij inzichtelijk via een radarplot weergave van de scores op de diverse relevante beoordelingscriteria. Wij helpen u graag om vast te stellen wat in uw geval de beste oplossing is. CMMS add-ons - Inspectie tooling – versie 2.2 d.d. 20 Nov. 2009. Owner: [email protected] - Mobiel: +31-6-13357246

Bladzijde 5 van 5. www.stork.com/ams www.iicorr.com

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close