of 1

Landing Page

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 12 | Comments: 0
175 views

Comments

Content

W za³¹czniku przyk³adowy landing page do ofert i prezentacji. Na kreacji mo¿na wyró¿niæ: motyw przewodni / sta³e has³o reklamowe, du¿a, czytelna infografika, formularz, ikonki social media, du¿y, przyci¹gaj¹cy wzrok przycisk C2A, listê korzy ci / prezentacjê produktów, mniejsze, adekwatne do tre ci przyciski C2A, dane kontaktowe. Pozdrawiam -Piotr Machura Agencja Reklamowa Unitee tel. +48 508 320 822 www.unitee.pl

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close