of 3

LP(A.P)

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 14 | Comments: 0
187 views

Comments

Content

MASUSING BANGHAY
ARALIN SA PAGTUTURO
NG ARALING
PANLIPUNAN VIII
-LynnierfT

I. LAYUNIN: Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. Natutukoy ang iba’t - ibang pangkat ng tao sa lipunan ayon sa Sistemang Caste;
B. Napaghahambing ang bawat pangkat ng tao sa lipunan; at
C. Naipapahayag ang kanilang damdamin kaugnay ng Sistemang Caste.
II.PAKSANG ARALIN:
A. Paksa : Ang Sistemang Caste
B. Sanggunian : ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,pahina 148-150,
Kasaysayan ng Daigdig, pahina 72-74
C. Kagamitan : biswal, LCD at iba pa
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Gawaing Guro

Gawaing mag-aaral

1. Pangganyak
“PAINT A PICTURE”.
B. PANLINANG NA GAWAIN:
1. Paglalahad
Mula sa inyong gawain kanina,
Ano sa palagay ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw?
(Magtatas ng kamay ang mga
mag-aaral)
Ito po ay tungkol sa Sistemang

Caste.
Tama .
Ang ating tatalakayin ngayong
araw ay tungkol sa Sistemang Caste.
2. Pagtatalakay
Ano nga ba ang Sistemang Caste?
Manaly

4. Aplikasyon/Pagsasagawa
“PAPUTUKIN MO AT PAPANGKATIN KO”.
IV. PAGTATAYA :
Panuto:
Kumpletuhin ang mga sumusunod
na salita. Isulat ang mga akmang letra sa
patlang.
Gawin ito sa papel.
1.

_ _ _ _U_ _ _ _ _ _ _ - sila ang
tinuturing na outcast ng lipunan.

2. _ a_ _ _ _ _ - magsasaka at
mangangalakal.
3. _ _ _ h _ _ _ - ang una at ang
pinakamataas na antas sa Sistema
ng Caste.
4. _n _ _ _ - bansang pinagmulan ng
Sistemang Caste.
5. _ _h _ _ _ _ _ _ _ - ang pangkat
na kinabibilangan ng mandirigma.
V. TAKDANG-ARALIN:
Panuto:

Alamin ang mga sumusunod:
1. Mga imperyo sa Timog Asya.
2. Ano ang nagging kontribusyon
ng mga pinuno sa pag-unlad ng
kanilang imperyo?
3. Paano bumagsak ang mga naturang
imperyo sa Timog Asya?
4. Ano-ano ang nagging ambag ng
mga imperyong ito sa kasalukuyang
kabihasnan?
-ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
pahina 1148-150,
Kasaysayan ng Daigdig,pahina 72-74

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close