of 22

Pelan Perniagaan 1f1s Sekolah Memandu (1)

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 316 | Comments: 0
178 views

Comments

Content

1.0 Ringkasan Eksekutif 1f1s Sekolah Memandu (1f1sSK) menawarkan satu julat luas perkhidmatan-perkhidmatan pembelanjaran pemanduan. Matlamat utama syarikat menjadi sebuah kemudahan sehenti bagi semua keperluan pemandu, termasuk pendaftaran, pelesenan, dan sebagainya., tetapi pada masa ini 1f1sSK terutamanya menawarkan pendidikan kepada pemandu swasta dan komersial di Selangor, Malaysia. 1f1sSK berada ditempat yang baik sebagai sebuah kemudahan kos rendah dengan layanan terbaik. Sorotan Kewangan Pelan Perniagaan

Sorotan Kewangan
1,500,000
1,004,038 1,108,401 1,242,325 819,934

1,000,000 RM 500,000 0

602,423

720,460

46,916

13,272 2010 2011

25,574

2009 Jualan Margin Kasar

Untung Bersih

1.1 Objektif-objektif Objektif-objektif 1f1s Sekolah Memandu (1f1sSK) untuk tiga tahun adalah seperti berikut:

• • •

Mencapai hasil jualan kira-kira RM2.1 juta tahun demi tahun. Memperluaskan dengan memulakan dua lagi kemudahan (satu di Hulu Selangor, atau di Nilai dan selatan) Menjadi penyedia kos rendah perkhidmatan pendidikan pemanduan komprehensif di Malaysia.

1.2 Misi Misi 1f1s Sekolah Memandu adalah bagi membekalkan kursus-kursus pengajian pemandu yang berkualiti tinggi, mudah dan komprehensif pada kos terendah. Aspek paling penting pendidikan pemandu adalah KESELAMATAN. Matlamat 1f1s Sekolah Memandu ingin graduangraduan program kita memiliki rekod memandu paling selamat dari mana-mana pesaing lain di Malaysia dan untuk mengeksploitasikan reputasi itu bagi mewujudkan bahagian pasaran lebih besar. 1.3 Kunci-kunci Kejayaan

1f1s Sekolah Memandu berdiri pada satu kemegahan dalam sejarahnya. Setelah mencapai satu rekod sangat baik menyediakan kos terendah perkhidmatan pendidikan pemandupemandu dengan kualiti setanding untuk kawasan Selangor yang lebih besar, syarikat sedia berkembang ke rantau Malaysia. Pelan-pelan baik untuk membuka dua lagi kemudahan, satu di Hulu Selangor, atau di Nilai dan selatan. Enam tahun lalu, apabila syarikat baru ditubuhkan, pemilik-pemilik menyedari bahawa terdapat satu peluang yang belum diusahakan dalam industri ini. Tiada syarikat menyediakan apa pelanggan-pelanggan itu benar-benar tuntut, pendidikan pemandu berkualiti tinggi pada kos terendah. Syarikat-syarikat besar mengenakan bayaran melampau untuk perkhidmatan mereka dan syarikat-syarikat tempatan tidak dapat menyediakan program-program dan perkhidmatan-perkhidmatan yang cukup atau kualiti mereka adalah buruk. Peluang terletak dalam mewujudkan sinergi dengan pertubuhan-pertubuhan lain sama ada pembeli-pembeli atau pembekal-pembekal. dengan berbuat demikian sebuah syarikat boleh mengurangkan koskos, menghalang pertandingan, dan mendapatkan bahagian pasaran. Ini adalah strategi 1f1sSK dan model perniagaan menarik sejak syarikat bermula. Pertumbuhan kukuh dalam satu pasaran matang telah membuktikan dasar pengurusan syarikat sepanjang masa. Kini syarikat telah sedia berkembang dan kunci-kunci kejayaan tiga tahun kehadapan untuk usaha adalah seperti berikut:

• • • • •

Merendahkan kos supaya margin kasar syarikat bertambah ke 66%. Melantik satu pegawai kawalan kos untuk setiap kemudahan baru itu yang bertanggungjawab kepada presiden dan pengurus besar. Menubuhkan satu program pengurangan kos yang komprehensif kese;uruhan syarikat. Mengukuhkan perkongsian perikatan strategik dengan pembekal-pembekal sebagai tambahan seterusnya mengurangkan kos-kos. Mengejar dengan agresif kontrak-kontrak dengan pertubuhan-pertubuhan yang memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan kita seperti jabatan-jabatan polis, sekolahsekolah tinggi dan agensi-agensi pengangkutan dengan trak.

2.0 Ringkasan Syarikat 1f1s Sekolah Memandu telah dimulakan pada 1995 oleh empat individu yang melihat satu potensi yang belum diusahakan dalam industri pendidikan pemandu Potensi ini berada apabila mencipta kedudukan kos rendah baru tapi masih berupaya menandingi syarikat-syarikat yang lebih besar pada kualiti. Strategi ini akan dicipta melalui perikatan strategik dan perkongsian pembekal-pembekal tempatan dan pembeli. Syarikat telah melihat pertumbuhan kukuh dalam satu pasaran matang sebagai tanda strategi perniagaan berdaya maju firma. Syarikat mempunyai lapan pelabur-pelabur, majoriti daripadanya adalah pekerja-pekerja firma. 1f1s Sekolah Memandu telah ditubuhkan dalam negeri Selangor dan berdomisil di Selangor. Syarikat itu telah mencapai jualan kira-kira RM185,000 dan satu margin kasar 37%. Seperkara lagi, syarikat telah mencapai kadar kepuasan pelanggan 92%. 2.1 Pemilikan Syarikat Syarikat mempunyai lapan pelabur-pelabur, majoriti daripadanya adalah pekerja-pekerja firma. Bersama mereka sendiri 100% atau 3,000 saham syarikat yang dimiliki. 1f1s Sekolah Memandu telah digabungkan dalam negeri Selangor dan tertakluk di bawah peraturanperaturan negeri. Dalam peraturan-peraturan bagi piagam syarikat, tidak pelabur boleh berniaga, menjual atau membuang mana-mana syer tanpa pewartaan lembaga pengarah. 1f1s Sekolah Memandu pada masa ini mencuba untuk mencari pelabur-pelabur baru untuk bantu mengimbangi belanja-belanja bagi pengembangan terancangnya. Strategi itu melibatkan satu pengeluaran lanjutan 4,000 saham untuk pemegang saham baru ini. 2.2 Sejarah Syarikat Syarikat telah ditubuhkan pada 1995 apabila Malik Abas, seorang pengurus sekolah-sekolah memandu dan Wahih seorang pengurus kawalan kos, mencari untuk memasuki perniagaan bagi diri mereka sendiri. Pada masa itu, tidak ada pemimpin dalam industri yang menyediakan pendidikan komprehensif berkualiti tinggi dengan teknik-teknik pengajaran paling moden pada kos rendah (termasuk bilik darjah simulasi komputer dan peralatan pengujian). Rantai kebangsaan tidak mempedulikan fakta yang pelanggan-pelanggan itu tidak dapat mengenali pelbagai perbezaan nilai pesaing-pesaing, dan oleh itu dicari hanya penyedia paling murah. Sebaliknya jumlah syarikat-syarikat yang lebih kecil tidak mengikuti teknik-teknik pengajaran terbaru seperti simulator-simulator komputer. Akhirnya, jabatan Pengangkutan Selangor baru-baru ini telah mula sumber luar kebanyakan daripada perkhidmatanperkhidmatannya seperti pendaftaran kenderaan untuk firma-firma swasta. Ini membuka satu peluang besar untuk syarikat yang sanggup mengambil beberapa risiko-risiko. Selepas memulakan Malik Abas dan Wahid membawa masuk Jamilah, seorang penganalisis keselamatan jalan raya, dan Kamal, seorang pakar dalam penulisan manual-manual latihan dan prosedur-prosedur. Semasa enam tahun lepas, 1f1sSK telah membuktikan pertumbuhan kukuh, dan membina sejumlah perkongsian genting. Biasanya kos-kos industri adalah modal sangat tinggi kerana gas, peralatan latihan, dan pengambilalihan kenderaan / membaiki. Kunci untuk kos rendah dalam bidang ini adalah hubungan-hubungan khas dengan pembekal-pembekal dan pembeli. Pada masa lalu, syarikat telah dapat memperoleh diskaun-diskaun dengan firma-firma seperti Petronas Service, PERODUA, Sinar Printers, dan sebagainya. Syarikat telah mencapai hasil-

hasil kira-kira RM746,000 dan margin kasar 67%. Seperkara lagi, syarikat telah mencapai suatu kadar kepuasan pelanggan 92%.
Prestasi Lepas dlm 1f1s Sekolah Memandu 2005

2006 RM567,000 RM340,200 60.00% RM24,000

2007 RM746,000 RM499,820 67.00% RM65,000

Jualan Margin Kasar Margin Kasar % Belanja Operasi
Kunci Kira-kira

RM410,000 RM246,000 60.00% RM24,000

2005

2006

2007

Aset Semasa Tunai Aset Semasa Lain Jumlah Aset Semasa Aset Jangka Panjang Aset Jangka Panjang Susut Nilai Terkumpul Aset Jangka Panjang Berjumlah Jumlah Aset
Liabiliti semasa RM74,000 RM8,000 RM66,000 RM78,512 RM70,000 RM10,000 RM60,000 RM70,714 RM74,000 RM12,000 RM62,000 RM76,938 RM7,512 RM5,000 RM12,512 RM5,714 RM5,000 RM10,714 RM12,938 RM2,000 RM14,938

Akaun-akaun Boleh Dibayar Pinjaman Semasa Liabiliti semasa lain (tanpa faedah) Jumlah kecil liabiliti semasa Liabiliti jangka panjang Jumlah liabiliti Modal Dibayar Perolehan Tertahan Pendapatan
Jumlah Modal

RM4,002 RM5,000 RM0 RM9,002 RM35,000 RM44,002 RM30,000 RM4,510 RM0 RM34,510 RM78,512

RM3,974 RM0 RM0 RM3,974 RM29,000 RM32,974 RM30,000 RM7,740 RM0 RM37,740 RM70,714

RM3,716 RM0 RM0 RM3,716 RM23,000 RM26,716 RM30,000 RM20,222 RM0 RM50,222 RM76,938

Jumlah Modal dan liabiliti Input Lain

Hari-hari Pembayaran

30

30

30

Prestasi Lepas

Prestasi Lepas
800,000 600,000 RM 400,000 200,000
0 410,000 340,200 246,000 746,000 567,000 499,820

0

0

0

2005 Jualan

2006 Margin Kasar Pendapatan

2007

2.3 Lokasi-lokasi dan Kemudahan-kemudahan Syarikat Syarikat mempunyai kemudahannya asal di Selangor di 1312 Seksyen 13 Shah Alam. Berada dalam Taman Perindustrian Gleneagle dan mengandungi ruang pejabat, bilik-bilik darjah 3 lima belas orang dan 4 sepuluh orang dan simulator-simulator, ruang simpanan, garaj, dan satu kursus pemanduan luar. Kemudahan-kemudahan itu sangat moden dan selesa, membuat ia suasana menenangkan untuk pelajar-pelajar. Kemudahan-kemudahan masa depan terletak di Petaling Jaya 3671 Seksyen 14. sebuah kedai pembekalan laut sebelum disewa. Ia akan turut mengandungi peralatan sama dan ketika pengubahsuaian itu disiapkan. Kemudahan ketiga, di Hulu Selangor, atau belum diputuskan lagi syarikat pada masa ini menaksir kebaikan bagi beberapa kemudahan lain.

3.0 Perkhidmatan-perkhidmatan 1f1s Sekolah Memandu menawarkan banyak jenis perkhidmatan seperti digariskan dalam bahagian-bahagian terperinci di bawah. Adalah menjadi matlamat syarikat bagi menawarkan sebuah kemudahan sehenti bagi semua keperluan pemandu, termasuk pendaftaran, pelesenan, dan sebagainya. Dengan cara ini syarikat boleh menawarkan nilai untuk pelanggan atau boleh digunakan untuk kerjaya pemanduan mereka menyeluruh. Industri adalah amat kompetitif dengan pembekal-pembekal mempunyai satu kuasa tawaran hebat dalam menyediakan dan berunding harga bagi produk-produk mereka dan perkhidmatan-perkhidmatan untuk sekolah-sekolah memandu. Seperkara lagi, kerana pelanggan-pelanggan itu melihat perkhidmatan tidak berbeza dengan satu "komoditi" dan pemisahan harga sangat sedikit antara pesaing-pesaing, kuasa pembeli adalah juga sangat tinggi, Akhirnya, sekatan kemasukan adalah sederhana rendah, dan jumlah persaingan besar dalam bidang ini, termasuk menggantikan (seperti dalam latihan rumah pada institusi-institusi seperti sekolah-sekolah tinggi), bermakna yang penentuan harga untuk perkhidmatanperkhidmatan amat bersaing. Satu-satunya cara mendapat kelebihan dalam industri ini adalah ssebagai prinsipal memimpin kos rendah dengan agresif kepada semua aspek perniagaan itu. 1f1s Sekolah Memandu mengupah pengajar-pengajar terlatih dan disahkan yang menyediakan semua perkhidmatan perguruan itu. Seperkara lagi, syarikat mempunyai satu armada sepuluh buah kereta (kedua-dua manual dan automatik) dan lima simulator-simulator komputer yang digunakan bagi melatih pelanggan-pelanggan. Setiap buah peralatan ini sering diselenggara dan diganti setiap beberapa tahun untuk memastikan berteknologi terkini dan untuk menyediakan kualiti tinggi operasi syarikat. Syarikat bercadang untuk melancarkan perniagaan baru program latihan pemandu-pemandu yang akan menyediakan margin lebih besar dari pengendali-pengendali biasa atau programprogram memperbaiki pemandu. Seperkara lagi, syarikat sedang berunding dengan jabatan pengangkutan negeri Selangor diletakkan di dalam kemudahan-kemudahan kita untuk menyediakan "pasar raya besar" pemandu sehenti pengurusan jangkakan. 3.1 Huraian Perkhidmatan 1f1s Sekolah Memandu menyediakan satu julat luas kursus-kursus dan perkhidmatanperkhidmatan disahkan negeri. Ini termasuk:

• • • • • •

Petang dan tengah hari berperingkat untuk individu dewasa sibuk bekerja. Program-program sekolah tinggi untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai perkhidmatan-perkhidmatan dalaman mereka sendiri. Kursus-kursus keselamatan Jalanraya. Mahkamah meluluskan pemanduan defensif untuk pesalah mengharapkan pengurangan saman trafik. Membaharui kursus-kursus. Setiap kursus memerlukan pembelian bahan bacaan mereka sendiri dan boleh tahan sehingga lima minggu untuk pelajar pemula. Kursus-kursus lain dijangka dua untuk empat minggu. Pengajar-pengajar perlu mempunyai masa tertentu diperuntukan untuk soalan-soalan dan isu-isu pelajar.

3.2 Perbandingan Kompetitif

Industri pendidikan pemandu adalah amat kompetitif. Setiap syarikat atasan dalam bidang ini mempunyai kos-kos modal, margin rendah, dan kesungguhan tinggi pertandingan. Pembekal-pembekal mempunyai satu sejumlah besar kuasa dalam menyediakan dan berunding harga bagi produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan mereka untuk sekolah-sekolah memandu. Ini merupakan kerana fakta yang pembekal-pembekal itu menyerap jumlah tunai terbesar daripada sekolah-sekolah memandu adalah syarikat-syarikat pengeluar petroleum dan kereta besar. Syarikat-syarikat ini banyak disatukan dari industri sekolah memandu, dan memiliki modal yang banyak, yang tidak terbatas pelanggan-pelanggan pengganti, dan akhirnya mereka menjadi pembekal penting untuk industri 1f1sSK. Oleh itu, syarikat-syarikat ini boleh meletakkan sebarang harga yang mereka mahu. Ia telah menjadi strategi 1f1sSK bagi memudahkan isu ini dengan membentuk perkongsian khas dengan pembekal-pembekal berpotensi hubungan-hubungan simbiotik dan untuk mendapatkan cara-cara baru dan ortodoks untuk memperolehi bekalan-bekalan sebegitu. Misalnya, syarikat kini mempunyai satu hubungan cemerlang dengan Petronas Service menetapkan yang menyediakan kami dengan satu diskaun pembelian semua bahan api. Kami menyediakan syarikat dengan jalan perkembangan pemasaran. Seperkara lagi, kerana pelanggan-pelanggan itu melihat perkhidmatan tidak berbeza dan satu "komoditi" dengan pemisahan harga yang sedikit antara pesaing-pesaing, kuasa pembeli adalah juga sangat tinggi. Penyelidikan pasaran dijalankan antara Januari dan 1996 Ogos telah membuktikan yang walaupun kualiti dan perkhidmatan-perkhidmatan syarikat-syarikat pendidikan pemandu boleh berubah jumlah yang agak banyak, pelanggan tidak melihat ini seperti satu isu serius apabila mencari perkhidmatan pendidikan pemandu. Sebenarnya di sana masih satu bahagian penting penduduk yang belajar daripada sumber-sumber tidak rasmi seperti saudara-mara. Tambahan pula, kos-kos bagi perkhidmatan-perkhidmatan kita tidak murah, dan pembeli bersedia untuk mencari gabungan harga paling baik dan perkhidmatan yang boleh diterima. Sekatan kemasukan dan keluar adalah sederhana rendah dalam industri ini. Kos-kos tukar alih adalah hampir-hampir tidak wujud dan kos-kos untuk kemasukan dan kewujudan pasaran adalah rendah. Bagaimanapun, kelebihan-kelebihan bagi penghasilan adalah besar dan mengambil kesempatan faedah-faedah bagi ekonomi adalah agak menarik. 1f1sSK menjadi seorang pemain serantau, ekonomi bidangan ini akan bekerja terhadap kelebihan syarikat. Jumlah besar persaingan dalam bidang ini, termasuk seperti menggantikan dalam latihan rumah pada institusi-institusi seperti sekolah-sekolah tinggi, bermakna penentuan harga untuk perkhidmatan-perkhidmatan adalah amat bersaing. Satu-satunya cara kelebihan dalam industri ini adalah sebagai prinsipal kepimpinan kos rendah dengan agresif kepada semua aspek perniagaan itu. 3.3 Perlaksanaan 1f1s Sekolah Memandu mengupah pengajar-pengajar terlatih dan disahkan yang menyediakan semua perkhidmatan perguruan itu. Seperkara lagi, syarikat mempunyai satu armada sepuluh buah kereta (kedua-dua manual dan automatik) dan lima simulator-simulator komputer yang digunakan bagi melatih pelanggan-pelanggan. Setiap buah peralatan ini sering diselenggara dan diganti setiap beberapa tahun untuk memastikan berteknologi terkini dan untuk menyediakan kualiti tinggi operasi syarikat. 3.4 Teknologi

Revolusi teknologi dalam komputer-komputer telah meningkatkan keupayaan-keupayaan kita untuk mengajar. 1f1sSK kekal canggih dengan memulakan penggunaan simulator-simulator komputer dan bahan pelajaran Web-akses jauh. Syarikat akan meneruskan mencari cara-cara baru untuk menyediakan persekitaran ajaran lebih baik dan yang lebih mudah melalui teknologi. Bilik darjah maya itu adalah satu perkara masa depan terdekat, dan kami mengambil tempat menjadi antara yang pertama yang akan menyediakan perkhidmatanperkhidmatan sebegitu. 3.5 Perkhidmatan Masa Depan Syarikat berada dalam proses pelancaran satu bahagian baru untuk pejabat Selangor yang akan merangkumi kelas-kelas latihan untuk pemandu-pemandu lesen perdagangan dan lesen motosikal. Perkhidmatan-perkhidmatan ini akan termasuk kelas-kelas latihan tertutup komprehensif, bantuan penempatan kerja untuk trak dan pemandu-pemandu bas, dan keretakereta disewa untuk kegunaan amali, dan digunakan untuk ujian lesen. Program ini akan dilancarkan dalam suku ketiga 2011. Bergantung pada kejayaannya, rancangan pengurusan bagi menggabungkan program ini ke dalam semua pejabat-pejabat dalam suku ketiga 2005. Seperkara lagi, 1f1s Sekolah Memandu menjelajah kemungkinan menyepadukan pejabat pengangkutan satu negeri Selangor dalam kemudahan-kemudahan kita. Diletakkan terus dalam pejabat-pejabat kita, ini akan menawarkan satu pakej lengkap sehenti untuk pelanggan-pelanggan yang akan dapat memperolehi lesen, pendaftaran, rekod-rekod dan semua perkhidmatan lain.

4.0 Ringkasan Analisis Pasaran Setiap individu dalam negara ini perlu pendidikan memandu pada suatu ketika atau dalam kehidupan mereka. Oleh itu potensi pasaran untuk 1f1sSK mengandungi umur 18 dan keatas dalam kawasan geografi Selangor, Malaysia. Kami mensegmenkan pasaran ini kepada satu siri kumpulan-kumpulan berdasarkan keperluan individu dan demografi berbeza mereka. Segmensegmen ini adalah:

• • • • •

Pemandu-pemandu pemula. Pemandu-pemandu dewasa. Pemandu-pemandu di bawah perintah mahkamah. Sekolah-sekolah tinggi. Pemandu-pemandu perdagangan.

Setiap kumpulan-kumpulan disebut dalam lebih terperinci dalam seksyen segmentasi pasaran. Walaupun 1f1sSK tidak menawarkan perkhidmatan untuk pemandu-pemandu perdagangan, kerana ini akan menjadi sebahagian daripada perniagaan kita pada masa akan datang, ia adalah termasuk di sini. 4.1 Segmentasi Pasaran Setiap kumpulan mempunyai keperluan-keperluan berbeza berdasarkan pengalaman memandu dan gaya hidup. Kebanyakan daripada pemandu-pemandu dewasa kita menghadapi jadualjadual kerja ketat yang hanya boleh menumpukan masa untuk pendidikan pemandu pada jam makan tengah hari dan dalam waktu malam. Kami telah mereka kelas-kelas yang bersesuaian keperluan-keperluan. Seperkara lagi, berbeza pelajar muda kita, kebanyakan daripada orangorang dewasa terlebih biasa memandu sama ada keperluan kursus-kursus membaharui, kursus-kursus pemandu mempertahankan diri atau diperlukan untuk mengambil kursus kerana kesalahan-kesalahan trafik. Untuk individu-individu ini 1f1sSK telah termampat kursuskursus mereka untuk dapat memandu kembali dengan cepat tetapi dengan selamat. Kursuskursus ini lebih menumpukan pada peraturan-peraturan jalan daripada kemahiran pemanduan. Untuk pemandu-pemandu pemula kita, majoriti daripadanya adalah remaja-remaja, kami menawarkan dalam cuti sekolah, selepas sekolah dan AT sekolah mereka. Kursus ini adalah biasanya lebih panjang, dan menumpukan lebih banyak masa untuk mekanik-mekanik bagi memandu daripada kelas-kelas dewasa. Segmen cuti semester sekolah tinggi di bawah kategori lebih besar. Ia terasing daripada pelanggan-pelanggan "korporat" yang sering menawar dan berunding kontrak-kontrak. Sila perhatikan bahawa dalam jadual Segmentasi Pasaran, nombor-nombor untuk kategori "Sekolah Tinggi" menandakan anggarkan bilangan pelajar, bukan sekolah-sekolah. Akhirnya, perdagangan segmen pemandu-pemandu masa depan kita akan memerlukan kursuskursus teknikal, paling terperinci dan panjang. Tambahan pula, kebanyakan daripada pelajarpelajar itu akan dapat mengambil kelas-kelas semasa waktu kerja normal. Untuk pelajarpelajar ini, satu sukatan pelajaran lebih terperinci dengan pengajar-pengajar terbaik adalah mustahak.
Analisis Pasaran 1f1s Kitar Sekolah Memandu 2009 Pelanggan-pelanggan Pertumbuha 2010 2011 2012 2013 CAGR

Berpotensi Pemandu baru(bukan belia) Pemandu dewasa Pemandu arahan mahkamah Pemandu Kolej Pemandu Komersial Jumlah

n 1% 1% 2% 3% 3% 2.28%

80,000 68,000 300,000 625,000 40,000 1,113,000

80,640 68,510 305,400 642,500 41,280 1,138,330

81,285 69,024 310,897 660,490 42,601 1,164,297

81,935 69,542 316,493 678,984 43,964 1,190,918

82,590 70,064 322,190 697,996 45,371 1,218,211

0.80% 0.75% 1.80% 2.80% 3.20% 2.28%

Analisis Pasaran (Pai)

Analisis Pasaran

Pemandu Komersial 4%

Pemandu baru(bukan belia) Pemandu dew asa 7% 6% Pemandu arahan mahkamah 27%

Pemandu Kolej 56%

Pemandu baru(bukan belia) Pemandu Kolej

Pemandu dew asa Pemandu Komersial

Pemandu arahan mahkamah

4.2 Analisis Perniagaan Perkhidmatan Seksyen ini diliputi dalam seksyen Pelan Perbandingan Persaingan. 4.2.1 Peserta-peserta perniagaan Seperti dinyatakan lebih awal, industri pendidikan pemandu adalah dibahagikan menjadi dua jenis perniagaan berbeza. Kumpulan terbesar mengandungi "ibu dan bapa" iaitu jenis syarikat tempatan, dengan permodalan rendah, dan dalam kualiti pendidikan dari asas hingga cemerlang. Kelompok lain mengandungi beberapa atau syarikat-syarikat nasional seperti Metro Sekolah Pendidikan pemandu dan Pemanduan Defensif. Pesaing-pesaing ini dibiayai dengan banyak, telah mempunyai kemudahan-kemudahan cemerlang dan perkhidmatan-perkhidmatan dan berkualiti tinggi. Dua buah syarikat disenaraikan di atas adalah pesaing-pesaing utama 1f1sSK di kawasan Selangor. Syarikat-syarikat ini sering cuba untuk membeli hakmilik pesaing-pesaing lebih kecil dan oleh kerana itu mengukuhkan pasaran. 4.2.2 Pertandingan dan pola-pola pembelian Industri ini adalah amat bermusim. Kebanyakan daripada pelajar-pelajar kita menghadiri kelas semasa cuti semester atau cuti akhir tahun, dengan musim persekolahan menjadi bulanbulan paling perlahan. Pertengahan tahun dilihat beberapa orang pelajar mencari perkhidmatan-perkhidmatan kita, tetapi bukan sebanyak dalam akhir tahun bercuti atau cuti semester.

Kebanyakan pelanggan perkhidmatan pendidikan pemandu menemui penyedia mereka melalui beberapa bentuk rujukan, seperti institusi pendidikan, atau yang lain. Untuk sebab ini, 1f1sSK dan pembekal-pembekal lain mencari bagi menjadikan sebanyak mungkin hubungan dalam masyarakat. 4.2.3 Pesaing-pesaing Utama Seperti dinyatakan di tempat lain, pesaing-pesaing utama 1f1sSK adalah Ah Chong Driver Education Schools dan Pemanduan Defensif, Ent. Syarikat-syarikat ini bersama memegang lebih kurang 45% bahagian pasaran, sementara yang lain adalah dari kumpulan "ibu dan bapa".

5.0 Ringkasan Strategi dan Pelaksanaan Subseksyen-subseksyen berikut menggariskan strategi-strategi pemasaran, penentuan harga dan promosi, dan kelebihan kompetitif untuk 1f1s Sekolah Memandu. 5.1 Kelebihan Bersaingan 1f1sSK memiliki dua kelebihan kompetitif berkaitan dengan pesaing-pesaingnya. Yang pertama adalah keupayaannya yang cemerlang bagi mewujudkan perikatan strategik yang mengurangkan kos dan membenarkan ia menjadi penyedia kos rendah dan mewujudkan sokongan pusat sehenti bagi pemandu sasarannya. Seperkara lagi syarikat mempunyai seorang eksekutif pemasaran amat agresif, matlamat proaktif terbaik bagaimana untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kita, apabila menyediakan mereka, dan ke mana menyediakan mereka. kerja Jamal telah berputik dari idea-idea perkhidmatan baru seperti Abu Pemandu, sebuah program sedang dinilaikan di mana seorang pemandu guru boleh sedia mengajar dirumah. Idea-idea lain seumpama ini juga di dalam pernilaian kerja-kerja untuk memperbaiki perkhidmatan sebanyak mungkin. 5.2 Strategi Pemasaran Pada ketika ini, syarikat menumpukan pada segmen pasaran terasnya, pelajar-pelajar pemula. Cara ini mencipta hubungan lebih rapat dengan sekolah daerah dan mendapatkan kontrakkontrak itu. Seperkara lagi, syarikat adalah menumpukan pada Web, majalah, akhbar dan iklan TV, semua dengan tumpuan remaja. Mulai tahun depan, 1f1sSK berharap beberapa bentuk iklan-iklan atau gerai-gerai dalam pusat membeli belah dalam pasaran sasaran kita. Dengan pengembangan syarikat, kami telah menumpukan pada mencipta satu laporan terperinci cara hidup bagi pasaran sasaran kita bagi melanjutkan memperbaiki hasil usaha pemasaran kita. Dengan laporan ini kami akan dapat bergerak ke depan dengan pelanggan terbaik pertubuhan-pertubuhan munasabah dan perkongsian bagi menggalakkan jualan dan bagi mengisi kelas-kelas kita kepada kapasiti. 5.2.1 Strategi Penentuan Harga 1f1sSK berharga perkhidmatan-perkhidmatannya berdasarkan jumlah terkumpul dikoskan kepada menyediakan perkhidmatan seperti itu dan ketika ditambahkan satu margin keuntungan untuk sampai keuntungan bersih akhir / 7% nisbah jualan. Di Selangor, kerajaan mengatur berapakah caj sebuah syarikat kenakan untuk kelas-kelas pelajar, beberapa bentuk kesalahan trafik. Jidar ini adalah 4%. Oleh itu kami selalunya melihat angka-angka jualan lebih rendah untuk kategori ini. 5.2.2 Strategi Promosi Kini kira-kira separuh promosi-promosi jualan 1f1sSK adalah melalui maklumat berkaitan media seperti Web, Yellow pages, majalah-majalah remaja, TV, dan sebagainya. Yang lain adalah dibuat satu rangkaian rujukan dan perhubungan lain dengan menyediakan maklumat untuk pelajar-pelajar prospektif. Dengan kaedah terkemudian syarikat menggunakan risalah bercetak. Sering rakan strategik kita mengedarkan risalah kita atau menyediakan diskaun pada perkhidmatan-perkhidmatan kita. Kesalingan adalah penting di sini dan 1f1sSK juga menyediakan risalah / diskaunn pada rakan-rakannya untuk tiap-tiap pelajar baru. Syarikat menggunakan surat-surat perakuan daripada ramai pelajar yang mungkin untuk gunakan dalam kempennya. Setiap tiga hingga enam bulan, bergantung pada jenis media digunakan, atau

hubungan baru, syarikat akan membuat ulasan keberkesanan alat promosi dan menentukan kebolehhidupannya.

6.0 Jualan Jadual dan carta berikut menjelaskan ramalan unjuran jualan untuk 1f1s Sekolah Memandu.
Ramalan Jualan (Ringgit M'sia) 1f1s Sekolah Memandu 2009 2010 Jualan Pemandu Dewasa Pemandu Baru Pemandu arahan mahkamah Pemandu Kolej Pemandu komersial Jumlah Jualan RM223,000 RM285,000 RM171,388 RM324,650 RM0 RM1,004,038 RM253,164 RM312,075 RM187,670 RM355,492 RM0 RM1,108,401 RM281,012 RM346,403 RM208,314 RM394,596 RM12,000 RM1,242,325 2011

Kos langsung jualan Pemandu Dewasa Pemandu Baru Pemandu arahan mahkamah Pemandu Kolej Pemandu komersial Jumlah kecil Kos langsung jualan

2009 RM89,200 RM114,000 RM68,555 RM129,860 RM0 RM401,615

2010 RM88,607 RM109,226 RM65,684 RM124,422 RM0 RM387,940

2011 RM95,544 RM117,777 RM70,827 RM134,163 RM4,080 RM422,390

Jualan Tahunan

Jualan Tahunan
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2009 Pemandu Dew asa Pemandu Kolej Pemandu Baru Pemandu komersial 2010 2011 Pemandu arahan mahkamah

RM

7.0 Ringkasan Pengurusan 1f1sSK mempunyai kakitangan pengurusan yang hebat yang menyediakan arah komprehensif untuk operasi-operasi harian syarikat dan untuk perancangan masa depannya. Ini termasuk En Malik Abas, presiden dan pengurus besar, eksekutif pemasaran, Jamal, Wahid, pengawal syarikat, dan dua individu berwajib perancangan pendidikan dan penyelarasan, Jamilah dan Kamal. Setiap individu-individu ini, dengan pengecualian Jamal, telah bersama syarikat daripada permulaan dan adalah pemegang saham utama. Fungsi-fungsi syarikat dengan struktur hierarki dengan pengurus mengetuai sebuah jabatan atau seksyen dan bertanggungjawab kepada Mr Malik Abas. En Wahid bertanggungjawab untuk menguruskan setiap pengajar-pengajar individu. 7.1 Pelan Personel Pengembangan syarikat merangkumi tambahan dua pejabat akan meletakkan tekanan pada pengurusan sedia ada syarikat Setiap pegawai-pegawai utama syarikat, dengan pengecualian penyelaras pemasaran dan pengawal, dijangka akan menjadi pengurus untuk setiap kemudahan-kemudahan itu, bersama dengan tugas-tugas semasa mereka. Pada masa ini pengurusan tidak berasa selesa dengan mengambil pengurus-pengurus baru untuk jawatanjawatan ini. Apabila keuntungan setiap kawasan itu menjadi kenyataan, pengurus besar itu akan menentukan keperluan untuk menokokkan kakitangan tambahan.
Pelan Personel dlm RM 1f1s Sekolah Memandu 2009 Presiden & Pengurus Besar Pengawal Perancang Pelajaran Penyelaras Pelajaran Pengurus Fasiliti Pengurus pejabat Eksekutif Pemasaran (kerja kontrak) Pengajar Jumlah orang Jumlah Payrol RM48,000 RM48,000 RM36,000 RM36,000 RM0 RM24,000 RM15,000 RM128,500 15 RM335,500

2010 RM48,000 RM48,000 RM48,000 RM48,000 RM35,000 RM36,000 RM15,000 RM180,000 20 RM458,000

2011 RM48,000 RM48,000 RM48,000 RM48,000 RM35,000 RM36,000 RM15,000 RM250,000 26 RM528,000

8.0 Pelan Kewangan Subseksyen-subseksyen berikut menggariskan rancangan kewangan untuk 1f1s Sekolah Memandu. 8.1 Analisis Pulang Modal Analisis Pulang Modal syarikat adalah diasaskan kos pengendalian syarikat, termasuk senarai gaji, dan kos tertentu, tidak termasuk belanja-belanja berkaitan dengan pengembangan terancang firma.
Analisis Pulang Modal 1f1s Kitar Sekolah Memandu Pendapatan Bulanan Pulang Modal Andaian-andaian: Peratus Biasa Kos Berubah Dianggarkan Kos Tetap Bulanan 40% RM44,452 RM74,087

8.2 Unjuran Untung & Rugi Jadual berikut adalah kenyataan unjuran Untung dan Rugi untuk 1f1s Sekolah Memandu.
Unjuran Untung Dan Rugi (Ringgit M'sia) 1f1s Sekolah Memandu 2009 2010 Jualan Kos Langsung Jualan Belanja Lain Produksi Jumlah Kos Barang Dijual Margin Kasar Margin Kasar % RM1,004,038 RM401,615 RM0 RM401,615 RM602,423 60.00% RM1,108,401 RM387,940 RM0 RM387,940 RM720,460 65.00%

2011 RM1,242,325 RM422,390 RM0 RM422,390 RM819,934 66.00%

Belanja-belanja Payrol RM335,500 RM52,000 Belanja Jualan & Pemasaran & lain Susut nilai Sewa Peralatan Utiliti Insurans Sewa Cukai Payrol RM3,200 RM22,000 RM4,600 RM13,800 RM52,000 RM50,325 RM5,000 RM16,000 RM8,000 RM14,400 RM72,000 RM68,700 RM5,000 RM10,000 RM8,000 RM14,400 RM72,000 RM79,200 RM458,000 RM58,000 RM528,000 RM66,000

Lain

RM0

RM0

RM0

RM533,425 Jumlah Belanja Operasi

RM700,100

RM782,600

Perolehan Sebelum Faedah Dan Cukai EBItdA Perbelanjaan Faedah Cukai dikenakan Untung Bersih Keuntungan Bersih / Jualan

RM68,998 RM72,198 RM1,975 RM20,107 RM46,916 4.67%

RM20,360 RM25,360 RM1,400 RM5,688 RM13,272 1.20%

RM37,334 RM42,334 RM800 RM10,960 RM25,574 2.06%

8.3 Unjuran aliran tunai Jadual dan carta berikut rancangan unjuran aliran tunai dan angka-angka baki tunai untuk 1f1s Sekolah Memandu.
Unjuran Aliran Tunai (Ringgit M'sia) 1f1s Sekolah Memandu 2009 2010 Tunai Diterima Tunai Daripada Operasi-operasi Jualan Tunai Jumlah Kecil Cash Daripada Operasi RM1,004,038 RM1,004,038 RM1,108,401 RM1,108,401 RM1,242,325 RM1,242,325

2011

Tunai Tambahan Diterima Cukai Jualan, Diterima Pinjaman Semasa Baru Liabiliti Lain Baru (tanpa faedah) Liabiliti Baru Jangka Panjang Jualan Aset Semasa Lain Jualan-jualan Aset Jangka Panjang Pelaburan Baru Diterima Jumlah Kecil Tunai Diterima Perbelanjaan Perbelanjaan Daripada Operasi-operasi Tunai belanja Bayaran Bil Jumlah Kecil Dibelanjakan Untuk Operasi-operasi RM335,500 RM554,858 RM890,358 RM458,000 RM647,453 RM1,105,453 RM528,000 RM679,508 RM1,207,508 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM1,004,038 2009 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM1,108,401 2010 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM0 RM1,242,325 2011

Tunai Tambahan Belanja Cukai Jualan Mengeluarkan Bayaran pokok pinjaman semasa Bayaran Balik Pokok Liabiliti lain Bayaran Balik Pokok Liabiliti Jangka Panjang Membeli Lain Aset Semasa Membeli Aset Jangka Panjang Dividen Jumlah Kecil Cash Telah Membelanjakan Aliran Tunai Bersih Baki Tunai RM0 RM0 RM0 RM6,000 RM0 RM0 RM0 RM896,358 RM107,680 RM120,618 RM0 RM0 RM0 RM6,000 RM0 RM0 RM40,000 RM1,151,453 (RM43,052) RM77,566 RM0 RM0 RM0 RM6,000 RM0 RM0 RM40,000 RM1,253,508 (RM11,183) RM66,383

Tunai

Tunai
150,000 100,000 RM 50,000 0 -50,000
-43,052 107,680 120,618 77,566

66,383

-11,183

2009

2010
Baki Tunai

2011

Aliran Tunai Bersih

8.4 Unjuran Kunci Kira-kira Jadual berikut mengandungi unjuran kunci kira-kira.
Unjuran Kunci Kira-kira RM (Ringgit M'sia) 1f1s Sekolah Memandu 2009 2010 Aset 2011

Aset Semasa Tunai Aset semasa lain RM120,618 RM2,000 RM77,566 RM2,000 RM66,383 RM2,000

Jumlah Aset Semasa

RM122,618

RM79,566

RM68,383

Aset Jangka Panjang Aset Jangka Panjang Susut Nilai Terkumpul Aset Jangka Panjang Berjumlah Jumlah Aset RM74,000 RM15,200 RM58,800 RM181,418 RM74,000 RM20,200 RM53,800 RM133,366 RM74,000 RM25,200 RM48,800 RM117,183

Liabiliti Dan Modal Liabiliti Semasa Akaun-akaun Boleh Dibayar Liabiliti Semasa Lain Liabiliti Semasa Jumlah Kecil

2009

2010

2011

RM67,280 RM0 RM0 RM67,280

RM51,956 RM0 RM0 RM51,956

RM56,199 RM0 RM0 RM56,199

Jumlah kecil liabiliti semasa

Liabiliti Jangka Panjang Jumlah Liabiliti Modal Dibayar Perolehan Tertahan Pendapatan Agregat Permodalan Jumlah Liabiliti Dan Modal

RM17,000 RM84,280 RM30,000 RM20,222 RM46,916 RM97,138 RM181,418

RM11,000 RM62,956 RM30,000 RM27,138 RM13,272 RM70,410 RM133,366

RM5,000 RM61,199 RM30,000 RM410 RM25,574 RM55,984 RM117,183

Nilai Bersih

RM97,138

RM70,410

RM55,984

8.5 Nisbah-nisbah Perniagaan Nisbah-nisbah perniagaan industri diberi dalam jadual adalah untuk sekolah-sekolah vokasional berdasarkan Standard Industrial Classification (SIC) code 8299. Kebanyakan daripada nisbah-nisbah itu menyerupai kami sendiri. Satu-satunya perbezaan besar antara syarikat kita dan lain-lain adalah pergantungan kita pada aset-aset jangka panjang. Ini merupakan kerana mempunyai majoriti pelaburan kita dalam satu armada kereta-kereta. Keseluruhan nisbah-nisbah itu mencerminkan sebuah syarikat yang sihat dengan sedikit tanda-tanda bahaya.

Analisis Nisbah 1f1s Sekolah Memandu

2009 Pertumbuhan Jualan Peratus Daripada Jumlah Aset Other Current Assets Total Current Assets Long-term Assets Total Assets Liabiliti Semasa Liabiliti Jangka Panjang Jumlah Liabiliti Nilai Bersih Peratus Daripada Jualan Jualan Margin Kasar Belanja Jualan, Pentadbiran dan umum 100.00% 60.00% 55.33% 1.54% Belanja Pengiklanan 6.87% Perolehan sebelum cukai & faedah 1.10% 67.59% 32.41% 100.00% 37.09% 9.37% 46.46% 53.54% 34.59%

2010 10.39%

2011 12.08%

Profil Industri 9.50%

1.50% 59.66% 40.34% 100.00% 38.96% 8.25% 47.21% 52.79%

1.71% 58.36% 41.64% 100.00% 47.96% 4.27% 52.22% 47.78%

44.20% 70.80% 29.20% 100.00% 52.10% 12.40% 64.50% 35.50%

100.00% 65.00% 63.80% 2.26% 1.84%

100.00% 66.00% 63.94% 2.82% 3.01%

100.00% n.a 74.00% 4.60% 2.40%

Nisbah-nisbah Utama Semasa Pantas Jumlah Hutang Kepada Jumlah Aset Pulangan Sebelum Cukai Di Nilai Bersih Pulangan Atas Aset Sebelum Cukai

1.82 1.82 46.46% 69.00% 36.94%

1.53 1.53 47.21% 26.93% 14.22%

1.22 1.22 52.22% 65.26% 31.18%

1.3 1.08 64.50% 4.60% 13.00%

Nisbah Tambahan Margin Untung Bersih Pulangan Ekuiti Nisbah-nisbah Aktiviti Pusing Ganti Akaun belum terima Hari-hari kutipan Jumlah Pusing ganti Aset Nisbah-nisbah Hutang

2009 4.67% 48.30%

2010 1.20% 18.85%

2011 2.06% 45.68% n.a n.a

9.19 27 5.53

12.17 34 8.31

12.17 29 10.6

n.a n.a n.a

Hutang Untuk Nilai Bersih Liabiliti Ke Liabiliti Semasa. Nisbah-nisbah Kecairan Modal Kerja Bersih Perlindungan Faedah

0.87 0.8

0.89 0.83

1.09 0.92

n.a n.a

RM55,338 34.94

RM27,610 14.54

RM12,184 46.67

n.a n.a

Nisbah-nisbah Tambahan Aset-aset Kepada Jualan Hutang Semasa / Jumlah Aset Ujian Asid Jualan / Nilai Bersih Bayaran Dividen 0.18 37% 1.82 10.34 0 0.12 39% 1.53 15.74 3.01 0.09 48% 1.22 22.19 1.56 n.a n.a n.a n.a n.a

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close