of 58

Private Practice S03E18-Rum

Published on November 2016 | Categories: Documents | Downloads: 14 | Comments: 0
212 views

subtitrare

Comments

Content

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,400
Din episoadele anterioare...
2
00:00:01,701 --> 00:00:04,903
Cei 3 fetuºi sunt prea mult
pentru corpul tãu.
3
00:00:04,937 --> 00:00:09,137
Au 20 de sãptãmâni. Încã puþin ºi vor
putea trãi. Nu-mi pot pierde soþia.
4
00:00:09,172 --> 00:00:11,368
De când eºti bolnav?
Am fost diagnosticat acum 8 ani.
5
00:00:11,403 --> 00:00:12,535
Naomi ºtie?
Nu.
6
00:00:12,570 --> 00:00:14,523
Dacã am fãcut sex nu înseamnã
cã suntem iar împreunã,
7
00:00:14,558 --> 00:00:17,938
dar trebuie sã însemne ceva.
A trecut. Putem merge mai departe.
8
00:00:17,973 --> 00:00:20,160
Nu vreau sã te vãd.
Are dreptul sã fie supãrat.
9
00:00:20,195 --> 00:00:21,319
I-ai spus cã nu poþi fi cu el
10
00:00:21,354 --> 00:00:24,439
ºi ai început sã te culci cu mine. Dar tu nu
eºti fostul soþ al celei mai bune prietene.
11
00:00:24,474 --> 00:00:27,255
Venisem sã-þi spun ce mi
s-a întâmplat azi,
12
00:00:27,290 --> 00:00:30,528
dar se pare cã aici
e mult mai interesant.
13
00:00:31,000 --> 00:00:34,074

Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org
14
00:01:04,094 --> 00:01:05,728
E tot aici.
15
00:01:05,763 --> 00:01:07,630
Nici nu-mi pot imagina.
16
00:01:07,664 --> 00:01:09,999
Soþia ta se hotãrãºte
sã devinã mama-surogat,
17
00:01:10,033 --> 00:01:11,934
ºi ajunge în comã,
18
00:01:11,969 --> 00:01:13,903
însãrcinatã cu tripleþii altcuiva.
19
00:01:13,937 --> 00:01:16,072
Nu vrea sã plece acasã.
20
00:01:16,106 --> 00:01:19,142
Stã acolo ºi vorbeºte cu ea.
21
00:01:19,176 --> 00:01:20,643
E cumplit.
22
00:01:20,677 --> 00:01:22,712
O iubeºte. Addison...
23
00:01:22,746 --> 00:01:25,815
Trebuie sã verific fetuºii.
Addison, nu e vina mea.
24
00:01:25,849 --> 00:01:28,418
Ai fi putut sã taci.
25
00:01:28,452 --> 00:01:29,986
Ne-a vãzut. A ºtiut.
26
00:01:30,021 --> 00:01:32,625
Nu avea nimic de vãzut.
Nu s-a întâmplat nimic.
27
00:01:32,626 --> 00:01:33,990
Chiar nu s-a întâmplat nimic?

28
00:01:34,024 --> 00:01:36,259
Deci Naomi nu are nici un motiv
sã fie supãratã?
29
00:01:36,293 --> 00:01:39,262
Noi niciodatã nu am...
A vãzut ce a vãzut pentru cã ceva existã.
30
00:01:39,296 --> 00:01:41,565
Poate cã þi-e teamã sã acþionezi
în consecinþã, dar ceva existã.
31
00:01:41,599 --> 00:01:43,934
Adicã vrei sã spui cã
ar fi fost mai bine dacã am fi...
32
00:01:43,969 --> 00:01:44,803
dacã ne-am fi culcat împreunã,
33
00:01:44,937 --> 00:01:46,936
Vrei sã spui cã atunci ar fi fost
normal sã fie Naomi supãratã?
34
00:01:46,937 --> 00:01:47,906
Mãcar aºa puteam fi împreunã
35
00:01:47,940 --> 00:01:51,009
în loc de relaþia asta ciudatã.
Nu ºtiu ce reprezintã ea pentru tine,
36
00:01:51,043 --> 00:01:55,612
dar pentru mine e importantã.
Ea reprezintã totul.
37
00:01:55,746 --> 00:01:58,147
ªi atunci eu ce reprezint?
38
00:01:58,182 --> 00:02:01,017
Tu... ai o iubitã,
iar eu îl am pe Pete.
39
00:02:01,051 --> 00:02:03,519
Adicã nu însemnam nimic pentru celãlalt.
Trebuie sã plec.
40
00:02:06,957 --> 00:02:08,791

Eddie.
41
00:02:10,160 --> 00:02:13,462
Ar trebui sã mãnânci ceva,
sã bei o cafea.
42
00:02:14,998 --> 00:02:18,100
Ne-am certat pe tema asta, ºtii...
43
00:02:18,135 --> 00:02:20,002
Pentru ce voia sã facã,
44
00:02:20,037 --> 00:02:21,704
sã poarte copiii ãºtia.
45
00:02:21,738 --> 00:02:25,208
I-am spus cã nu vreau.
46
00:02:25,242 --> 00:02:28,077
I-am spus cã ne vom descurca
ºi fãrã banii ãºtia.
47
00:02:28,111 --> 00:02:30,680
Eddie, nu e vina ta.
48
00:02:30,714 --> 00:02:34,317
Deja aveam douã servicii
ºi abia ne descurcãm.
49
00:02:34,351 --> 00:02:37,854
A vrut sã ajute.
50
00:02:37,888 --> 00:02:40,823
A ales sã devinã mama-surogat,
nu un...
51
00:02:40,858 --> 00:02:42,558
un incubator.
Îmi pare atât de rãu.
52
00:02:42,593 --> 00:02:44,727
ªtii... Dacã e conºtientã?
53
00:02:44,761 --> 00:02:47,330
Adicã.. dacã are dureri?
54

00:02:47,364 --> 00:02:48,798
Uitã-te la ea.
55
00:02:48,832 --> 00:02:51,033
Uitã-te la ea.
56
00:02:51,068 --> 00:02:53,736
E în altã lume,
eu sunt... în iad,
57
00:02:53,770 --> 00:02:55,872
copiii mei sunt devastaþi,
58
00:02:55,906 --> 00:02:58,474
iar voi toþi daþi târcoale
ºi aºteptaþi
59
00:02:58,508 --> 00:03:01,377
sã o goliþi ºi sã o aruncaþi.
60
00:03:01,411 --> 00:03:03,312
Nu e corect.
Eddie, vino cu mine, bine?
61
00:03:03,347 --> 00:03:05,281
Hai sã luãm ceva de mâncare
sau o cafea.
62
00:03:05,315 --> 00:03:07,416
Mãcar puþin aer curat.
Nu.
63
00:03:07,451 --> 00:03:08,851
Trebuie sã iei o pauzã.
64
00:03:08,886 --> 00:03:11,454
Ea nu ºi-ar dori sã fie aºa.
65
00:03:13,223 --> 00:03:15,358
Vreau sã o deconectez.
66
00:03:17,961 --> 00:03:20,263
Pot face asta, nu?
67
00:03:21,532 --> 00:03:25,601
PRIVATE PRACTICE, Sezon 3, Episod 18
<font color="#ffff00" size=14>Traducere ºi adaptare: Pisicella</font>

68
00:03:26,337 --> 00:03:28,705
Nu ar deconecta-o doar pe Kayla.
69
00:03:28,739 --> 00:03:31,441
Cum rãmâne cu cei 3 copii din uter?
Înþeleg situaþia.
70
00:03:31,475 --> 00:03:34,477
ªi nu te îngrozeºte?
Fetuºii nu pot supravieþui afarã din uter.
71
00:03:34,512 --> 00:03:37,214
Eddie m-a rugat sã îi explic procesul,
72
00:03:37,248 --> 00:03:40,050
nu sã-i evaluez raþionamentul etic.
Pe hol se mai afla doi oameni
73
00:03:40,084 --> 00:03:42,652
care sunt pãrinþii acestor copii.
74
00:03:42,687 --> 00:03:44,921
Ar trebui sã aibã un cuvânt de spus.
Îmi pare rãu cã Kayla e în comã.
75
00:03:44,956 --> 00:03:47,324
Dar nu o doare nimic,
iar dacã tu chiar crezi
76
00:03:47,358 --> 00:03:49,626
cã e mai uman sã o eutanasiezi
77
00:03:49,660 --> 00:03:52,996
decât sã o menþii în viaþã pânã la termen..
Puteai evita toate astea
78
00:03:53,030 --> 00:03:55,532
dacã nu o convingeai pe Kayla
sã continue sarcina triplã.
79
00:03:55,566 --> 00:03:57,934
Calmaþi-vã amândouã.
Prezentul e asta pe care îl ºtim.
80
00:03:57,969 --> 00:03:59,836
Deºi nici unuia dintre noi nu îi place

81
00:03:59,870 --> 00:04:02,806
ce vrea Eddie, Addison are dreptate.
82
00:04:02,840 --> 00:04:04,874
Avem obligaþia de a-i onora dorinþa.
83
00:04:04,909 --> 00:04:07,377
Kayla nu e singura pacienta aici.
84
00:04:07,411 --> 00:04:09,946
Mai sunt încã trei,
85
00:04:09,981 --> 00:04:11,881
ºi cineva trebuie sã îi apere.
86
00:04:11,916 --> 00:04:14,184
Am sã vorbesc cu Angie ºi Simon.
87
00:04:14,218 --> 00:04:18,154
Ai ucide 3 bebeluºi. Cum de nu înþelegi?
Voi mi-aþi ucis soþia.
88
00:04:18,189 --> 00:04:21,224
Îi pasã vreunuia din voi de asta?
Ce-ar fi sã discutãm pe hol?
89
00:04:21,259 --> 00:04:23,493
L-am rugat pe Ediie sã vorbim afarã.
90
00:04:23,527 --> 00:04:24,375
Nu vrea sã plece de lângã Kayla.
91
00:04:24,376 --> 00:04:27,464
Îmi pare rãu. Aº da orice
sã nu se fi întâmplat asta.
92
00:04:27,498 --> 00:04:31,134
Kayla e un om minunat.
Ne-a dãruit totul.
93
00:04:31,168 --> 00:04:33,503
Dar voia sã facã asta, Eddie.
94
00:04:33,537 --> 00:04:36,439
Voia sã ducã bebeluºii la termen. Doar ºtii.

Nu ar fi vrut sã trãiascã aºa.
95
00:04:36,474 --> 00:04:37,941
Ascultaþi chestia aia.
96
00:04:37,975 --> 00:04:40,143
Îi baga aer în plãmâni
ºi îl trage apoi afarã.
97
00:04:40,177 --> 00:04:42,679
E legatã la... toate porcãriile astea.
98
00:04:42,713 --> 00:04:45,582
Asta nu e viaþa ei.
Vreau sã-ºi gãseascã liniºtea.
99
00:04:45,616 --> 00:04:48,318
O va gãsi.
Acum!
100
00:04:50,488 --> 00:04:53,323
ªtiu cã era timpul sã plecãm
din casa lui Naomi,
101
00:04:53,357 --> 00:04:55,859
Dar lui Betsey nu-i place noul
apartament. ªi nici mie.
102
00:04:55,893 --> 00:04:57,894
Covoarele sunt bej.
Pereþii sunt bej.
103
00:04:57,928 --> 00:05:00,297
Cartierul e bej.
Întreaga mea viaþã e bej.
104
00:05:00,331 --> 00:05:02,065
Ai vreodatã senzaþia cã
105
00:05:02,099 --> 00:05:03,867
trece viaþa pe lângã tine?
106
00:05:03,901 --> 00:05:06,536
Nu mergi înainte.
Stai pe loc.
107
00:05:06,570 --> 00:05:09,706

Toþi ceilalþi...
Nu. Un sfat gratis:
108
00:05:09,740 --> 00:05:12,409
Gata cu grãdiniþã ºi cu proptelele.
109
00:05:12,443 --> 00:05:15,011
Nu te va prinde nimeni dacã vei cãdea.
110
00:05:15,046 --> 00:05:17,414
Dacã nu-þi place viaþa ta,
fã ceva s-o schimbi.
111
00:05:17,448 --> 00:05:19,115
Te îmbãrbãtezi,
112
00:05:19,150 --> 00:05:21,351
ieºi din mocirla pas cu pas.
113
00:05:21,385 --> 00:05:23,620
Mergi mai departe.
Dacã nu poþi merge, te târâi.
114
00:05:23,654 --> 00:05:26,489
Acþionezi. Mergi la salã.
La un club. La o sectã.
115
00:05:26,524 --> 00:05:28,091
Faci ceva. Orice.
116
00:05:28,125 --> 00:05:30,393
Nu vii la mine sã te plângi.
117
00:05:38,069 --> 00:05:39,181
Ce?
118
00:05:39,182 --> 00:05:41,748
Addison e distrusã ca
nu vrei sã vorbeºti cu ea.
119
00:05:41,783 --> 00:05:44,151
Nu vreau sã vorbesc despre asta.
120
00:05:44,185 --> 00:05:46,854
Dacã vrei sã vorbeºti
despre serviciu, bine.

121
00:05:46,888 --> 00:05:49,489
Bine. Lucas e bolnav.
Tocmai m-a sunat bonã.
122
00:05:49,524 --> 00:05:51,658
S-a molipsit ºi ea,
deci trebuie sã plec.
123
00:05:51,693 --> 00:05:54,995
Probabil voi lipsi o zi sau douã.
Sigur, cât ai nevoie.
124
00:05:55,029 --> 00:05:57,130
Pete.
125
00:05:57,165 --> 00:05:59,800
Sper cã puºtiul se va simþi mai bine.
126
00:05:59,834 --> 00:06:01,435
Mulþumesc.
127
00:06:04,739 --> 00:06:07,374
ªtiu cã ar trebui sã vorbim
despre sãrut.
128
00:06:07,408 --> 00:06:09,409
ªi nu te-am evitat.
129
00:06:09,444 --> 00:06:11,812
Serios. Doar cã...
130
00:06:11,846 --> 00:06:13,480
Mã vãd cu William ºi...
131
00:06:13,514 --> 00:06:16,516
William nu e în þarã.
E în Elveþia cu afaceri.
132
00:06:16,551 --> 00:06:19,653
Ba nu. Nu.
Avem întâlnire disearã.
133
00:06:19,687 --> 00:06:22,589
S-a contramandat.
134
00:06:22,624 --> 00:06:24,524

A plecat? Pentru cât timp?
135
00:06:24,559 --> 00:06:27,628
N-a spus.
ªi te-a anunþat pe tine?
136
00:06:27,662 --> 00:06:30,564
Uau.
137
00:06:30,598 --> 00:06:32,699
Minunat.
138
00:06:32,734 --> 00:06:34,968
Da, e...
139
00:06:35,003 --> 00:06:36,937
Minunat.
140
00:06:36,971 --> 00:06:38,605
Naomi.
141
00:06:44,178 --> 00:06:47,080
Uite banii pe care þi-i datoram pentru
cã mi-ai plãtit locul la clinicã.
142
00:06:47,115 --> 00:06:50,584
ªtiu cã atunci m-am purtat
ca un nesimþit,
143
00:06:50,618 --> 00:06:54,620
Dar îþi mulþumesc cã m-ai ajutat.
Eºti sigur cã îþi poþi permite?
144
00:06:54,655 --> 00:06:57,290
Da. Mã descurc.
Am pus bani deoparte.
145
00:06:57,324 --> 00:06:59,125
Nu voiam sã rãmân cu datoria.
146
00:06:59,160 --> 00:07:00,373
Nu am fãcut o problemã din asta.
147
00:07:00,374 --> 00:07:01,995
Nu era vorba de bani.
Da, de obicei cu banii e vorba de altceva.

148
00:07:02,030 --> 00:07:04,498
Asta ce vrea sã însemne?
Nimic.
149
00:07:04,532 --> 00:07:06,500
Mi-ai împrumutat niºte bani.
Acum þi-i restitui.
150
00:07:06,534 --> 00:07:09,670
Încerc sã mã port matur. Asta mã face
sã mã simt bine. S-a întors Violet?
151
00:07:09,704 --> 00:07:11,638
Treaba asta cu maturitatea
pare sã fie..
152
00:07:11,673 --> 00:07:15,275
Nu s-a întors.
Mã maturizez pe cont propriu.
153
00:07:15,310 --> 00:07:18,111
Ia cecul.
154
00:07:21,149 --> 00:07:24,651
Asta e ultimul lucru între noi?
155
00:07:24,686 --> 00:07:26,653
Nu îi da ºi alte conotaþii.
156
00:07:26,688 --> 00:07:29,323
Tu singur ai spus cã banii
nu se referã numai la bani.
157
00:07:29,357 --> 00:07:32,025
Uneori se referã.
158
00:07:48,543 --> 00:07:50,277
Ce faci?
159
00:07:50,311 --> 00:07:52,479
Charlotte, nu e..
160
00:07:52,513 --> 00:07:54,815
Taci, sheldon.
161
00:08:00,321 --> 00:08:03,357

Cât mai dureazã pânã
vor putea fi scoºi?
162
00:08:03,391 --> 00:08:06,660
6-7 sãptãmâni. Uite, dacã ai putea
sã ne dai timpul timpul ãsta..
163
00:08:06,694 --> 00:08:08,528
Nu, dle Lindy.
164
00:08:08,563 --> 00:08:10,764
Sunt Charlotte King,
administratorul spitalului.
165
00:08:10,798 --> 00:08:12,566
Mulþumesc cã aþi venit.
166
00:08:12,600 --> 00:08:15,102
Am o împuternicire medicalã,
167
00:08:15,136 --> 00:08:17,871
ºi vreau sã o deconectez
pe soþia mea de la aparate.
168
00:08:17,905 --> 00:08:20,340
E însãrcinatã cu copiii noºtri.
Eu v-am spus ce-mi doresc...
169
00:08:20,375 --> 00:08:23,043
Am angajat un avocat.
170
00:08:23,077 --> 00:08:24,578
Uite...
171
00:08:24,612 --> 00:08:27,114
Nu voiam sã devinã o problemã juridicã,
172
00:08:27,148 --> 00:08:29,483
dar acum... Poate cã e necesar.
173
00:08:29,517 --> 00:08:31,651
Dle Lindy, nici nu aveþi dreptul..
174
00:08:31,686 --> 00:08:33,620
Asta o va hotãrî un judecãtor.
175

00:08:33,654 --> 00:08:35,856
Vã sugerez sã vã angajaþi
ºi Dvs un avocat.
176
00:08:35,890 --> 00:08:37,524
Dar e soþia mea.
177
00:08:37,558 --> 00:08:39,559
ªtiu asta ºi îmi pare rãu.
178
00:08:39,594 --> 00:08:42,863
Dar din clipa asta, vreau
sã ietiti toþi din salon.
179
00:08:42,897 --> 00:08:44,297
Nu plec.
180
00:08:44,332 --> 00:08:47,000
Ba da. Pânã se va rezolva pe cale
legalã, trebuie sã iau mãsuri.
181
00:08:47,035 --> 00:08:49,803
Doar personalul medical
esenþial are acces.
182
00:08:49,837 --> 00:08:51,772
Nu-mi las soþia singurã.
183
00:08:51,806 --> 00:08:55,108
Nu le pot interzice copiilor
mei sã-ºi vadã mama.
184
00:08:55,143 --> 00:08:57,477
Îmi pare sincer rãu.
185
00:08:57,512 --> 00:09:00,781
Cum ai permis sã se întâmple aºa ceva?
186
00:09:08,800 --> 00:09:10,668
Vreau sã-l ajut cumva.
187
00:09:10,702 --> 00:09:12,670
Nu putem face nimic.
188
00:09:12,704 --> 00:09:15,640
E o problemã juridicã, nu medicalã.
Nu avem ce face.

189
00:09:15,674 --> 00:09:19,377
E îngrozitor. Nu exista variante bune.
Uneori...
190
00:09:22,414 --> 00:09:24,181
Las-o în pace.
Nu. Nai...
191
00:09:24,216 --> 00:09:27,285
EU ºi Sam nu ne-am planificat sã avem
sentimente unul pentru celãlalt.
192
00:09:27,319 --> 00:09:29,220
S-a întâplat pur ºi simplu.
193
00:09:29,254 --> 00:09:31,355
Dar nu am mers mai departe
tocmai din cauza ta.
194
00:09:31,390 --> 00:09:34,191
Te rog nu fi supãratã pe mine.
Supãratã?
195
00:09:34,226 --> 00:09:36,694
Nai.
196
00:09:36,728 --> 00:09:38,929
M-ai iubit vreodatã?
197
00:09:38,964 --> 00:09:40,364
Nu fi caraghioasã.
198
00:09:40,399 --> 00:09:42,266
Am fost varianta de rezervã?
Când au început toate astea?
199
00:09:42,301 --> 00:09:44,402
Când eram în facultate?
Nu.
200
00:09:44,436 --> 00:09:46,737
Când ai fost domniºoara de
onoare la nunta mea?
201
00:09:46,772 --> 00:09:48,539
Nu e aºa, Naomi.

202
00:09:48,573 --> 00:09:51,542
Ba aºa e.
Nu pot sã nu mã întreb.
203
00:09:51,576 --> 00:09:54,278
Asta îmi pãteazã toatã viaþa.
204
00:09:54,313 --> 00:09:56,547
El e tatãl
205
00:09:56,581 --> 00:09:59,083
copilului meu, Addison,
ºi existã o legãturã între noi,
206
00:09:59,117 --> 00:10:01,185
ºi poate nu ar trebui
sã am pretenþia sã înþelegi.
207
00:10:01,219 --> 00:10:02,680
Dar nu înþelegi nici ce înseamnã prietenia?
208
00:10:02,681 --> 00:10:04,889
De asta ne-am oprit,
Naomi, din cauza prieteniei.
209
00:10:04,923 --> 00:10:07,191
Dumnezeule.. Acum pun la îndoiala
210
00:10:07,225 --> 00:10:10,194
tot ce s-a întâmplat vreodatã între noi.
211
00:10:10,228 --> 00:10:14,165
Am pierdut orice amintire
frumoasã a cãsniciei...
212
00:10:14,199 --> 00:10:16,067
ºi a prieteniei noastre.
213
00:10:16,101 --> 00:10:19,503
Nu, nu, nu sunt supãratã.
214
00:10:21,073 --> 00:10:22,773
Voi doi...
215
00:10:22,808 --> 00:10:24,975

mi-aþi frânt inima.
216
00:10:30,816 --> 00:10:32,316
Pete?
217
00:10:32,351 --> 00:10:34,585
În bucãtãrie.
218
00:10:34,619 --> 00:10:36,454
Am lãsat aici pãturica lui specialã.
219
00:10:36,488 --> 00:10:38,389
M-am gândit cã îl va liniºti.
220
00:10:38,423 --> 00:10:40,191
Eºti bolnav? Oh.
221
00:10:40,225 --> 00:10:42,193
Ai febrã.
Da, nu te apropia.
222
00:10:42,227 --> 00:10:44,195
N-ai vrea sã te molipseºti, crede-mã.
223
00:10:44,229 --> 00:10:46,130
Acum câteva ore mã simþeam bine.
224
00:10:46,164 --> 00:10:48,933
Nu ar trebui sã ai grijã de el
când eºti bolnav.
225
00:10:48,967 --> 00:10:50,935
Da, numai cã nu merge aºa.
E "fiºa postului".
226
00:10:50,969 --> 00:10:53,337
ªtii ce? Hai sã te ajut.
227
00:10:53,372 --> 00:10:55,773
Am eu grijã de el.
Aveþi lucruri aici.
228
00:10:55,807 --> 00:10:58,809
Tu du-te sus ºi culcã-te.
Eºti sigurã? Are febrã.
229

00:10:58,844 --> 00:11:00,444
Va fi irascibil.
230
00:11:00,479 --> 00:11:02,780
E casa mea, eu fac regulile.
Sunt medic de copii.
231
00:11:02,814 --> 00:11:05,483
Ne vom descurca, bine?
Du-te în pat.
232
00:11:05,517 --> 00:11:07,485
Mulþumesc.
233
00:11:07,519 --> 00:11:09,086
ªºº, ººº...
234
00:11:12,691 --> 00:11:14,191
Orgie alimentarã.
235
00:11:14,226 --> 00:11:16,560
Mai taci ºi tu.
236
00:11:16,595 --> 00:11:18,562
Plecarea lui William te-a supãrat
aºa tare?
237
00:11:18,597 --> 00:11:21,065
Nu. Sunt multe lucruri.
Sunt...
238
00:11:21,099 --> 00:11:24,001
Sunt multe lucruri anapoda
în acelaºi timp.
239
00:11:24,035 --> 00:11:25,970
Vrei sã vorbim?
240
00:11:26,004 --> 00:11:28,973
Nu. Vreau doar ca ciocolatã asta
sã mã facã sã mã simt mai bine.
241
00:11:29,007 --> 00:11:31,542
Lasã ciocolatã ºi vino încoace.
Gabriel...
242
00:11:31,610 --> 00:11:34,145

Ciocolatã - jos - acum!
243
00:11:38,583 --> 00:11:41,318
Ce?
244
00:11:41,353 --> 00:11:44,555
Vino încoace.
245
00:11:45,857 --> 00:11:48,359
Stai jos.
Nu...
246
00:11:48,393 --> 00:11:50,394
Stai - jos!
247
00:12:19,257 --> 00:12:22,893
Nu e mai bun ca ciocolatã?
248
00:12:25,263 --> 00:12:28,566
De ce ai venit tu ºi nu dr. Montgomery?
249
00:12:28,600 --> 00:12:31,735
Are pe cineva bolnav acasã.
Copilul a ajuns la 8 luni.
250
00:12:31,770 --> 00:12:34,205
Speram sã-mi spunã cã acum am voie
sã mã ridic de pe canapea
251
00:12:34,239 --> 00:12:36,173
ºi sã aºtept copilul sã se nascã
când s-o naºte.
252
00:12:36,208 --> 00:12:38,142
Odihnã la pat începe sã
mã înnebuneascã.
253
00:12:38,176 --> 00:12:40,845
Pãi poate îþi pot da eu veºtile
astea dupã ce te consult. Bine.
254
00:12:40,879 --> 00:12:42,646
Eºti foarte tânãr, nu-i aºa?
255
00:12:42,681 --> 00:12:45,082
Când ai terminat Medicina?

256
00:12:45,116 --> 00:12:47,117
Nu sunt medic. Sunt moaºa.
257
00:12:47,152 --> 00:12:50,187
Chiar e indisponibilã?
258
00:12:50,222 --> 00:12:52,356
O putem suna?
259
00:12:52,390 --> 00:12:54,792
Bine. Da.
260
00:12:54,826 --> 00:12:57,161
Explicã-i cã trebuie
sã verifici colul uterin.
261
00:12:57,195 --> 00:12:59,196
Dacã e dilatat,
trimite-o la spital.
262
00:12:59,231 --> 00:13:01,532
Dacã nu, o consulþi din nou
mâine, bine?
263
00:13:01,566 --> 00:13:04,869
Eu ºtiu toate astea.
Dar ea voia sã vorbesc cu tine.
264
00:13:04,903 --> 00:13:07,805
Nu putem reprograma?
Fãrã supãrare.
265
00:13:09,274 --> 00:13:12,443
Hai, copilule. Încearcã sã te calmezi.
266
00:13:12,477 --> 00:13:16,680
Addison, e totul în regulã?
Nu a dormit toatã noaptea.
267
00:13:16,715 --> 00:13:19,250
Nu reuºesc sã-l liniºtesc.
268
00:13:19,284 --> 00:13:21,118
Mã pricep la copii, Dell.
269
00:13:21,152 --> 00:13:23,487

Pe bune. E meseria mea
sã mã pricep la copii.
270
00:13:23,522 --> 00:13:25,523
Dr nu reuºesc sã-l liniºtesc.
271
00:13:25,557 --> 00:13:26,957
Haide...
272
00:13:26,992 --> 00:13:28,926
Addison, Addison,
þine-l în braþe.
273
00:13:28,960 --> 00:13:31,161
ªtii, vorbeºte-i blând,
274
00:13:31,196 --> 00:13:33,931
lasã-l sã-þi simtã bãtãile inimii
ºi sã-þi miroasã prezenta...
275
00:13:33,965 --> 00:13:35,933
ªi fii atentã la tonul vocii.
276
00:13:35,967 --> 00:13:38,135
Vorbeºte-i blând, zâmbeºte-i..
277
00:13:38,169 --> 00:13:40,337
ªtii, fã aºa pânã funcþioneazã.
278
00:13:40,372 --> 00:13:41,672
Uneori, când e vorba de un copil bolnav,
279
00:13:41,706 --> 00:13:43,641
nu e important sã faci ceva
280
00:13:43,675 --> 00:13:45,976
ci atitudinea pe care o transmiþi.
Atitudinea. Bine.
281
00:13:46,011 --> 00:13:48,145
Bine. Mulþumesc, Dell. Pa.
282
00:13:51,082 --> 00:13:54,151
Uau. Te pricepi.
283
00:13:54,185 --> 00:13:57,254

Verificã ce voiai sã verifici.
284
00:14:00,926 --> 00:14:03,761
Mulþumesc.
285
00:14:05,363 --> 00:14:07,998
Nici pe hol numai am voie sã stau?
286
00:14:08,033 --> 00:14:09,967
ªtiu cã nu mã crezi,
287
00:14:10,001 --> 00:14:12,436
dar urãsc situaþia asta
la fel de mult ca tine.
288
00:14:12,470 --> 00:14:15,472
Ba nu...
289
00:14:15,507 --> 00:14:17,274
N-ai cum.
290
00:14:17,309 --> 00:14:20,210
Ai discutat cu cineva?
Cineva care te-ar putea ajuta.
291
00:14:20,245 --> 00:14:22,179
Sã mã ajute sã ce? Sã mã lupt cu ei?
292
00:14:22,213 --> 00:14:23,581
Am sunat trei avocaþi.
293
00:14:23,615 --> 00:14:26,550
Toþi vor bani pe care nu-i am.
294
00:14:26,585 --> 00:14:30,187
Toþi spun cã va dura,
iar eu nu am timpul ãsta.
295
00:14:30,221 --> 00:14:33,190
Tu nu mã laºi nici mãcar
sã stau cu soþia mea.
296
00:14:33,224 --> 00:14:35,526
Toþi spuneþi cã Kayla...
297
00:14:35,560 --> 00:14:37,661

nu ºtie cã sunt aici.
298
00:14:39,531 --> 00:14:43,233
Dar eu sunt sigur cã ºtie.
299
00:14:48,173 --> 00:14:50,774
E avocat la o organizaþie non-profit.
300
00:14:52,010 --> 00:14:54,678
Spune-i cã eu te-am trimis.
301
00:14:58,016 --> 00:14:59,984
De ce mã ajuþi?
302
00:15:00,018 --> 00:15:01,652
Sunã-l.
303
00:15:14,299 --> 00:15:16,600
Uneori mã uimeºti.
304
00:15:16,635 --> 00:15:18,569
Funcþia de aici mã obliga
sã fac anumite lucruri.
305
00:15:18,603 --> 00:15:20,971
Nu înseamnã cã nu îmi pare rãu
pentru el.
306
00:15:21,006 --> 00:15:23,841
Aºadar vrei sã o deconecteze?
307
00:15:23,875 --> 00:15:26,910
Stã acolo singur. ªtiu cum e.
308
00:15:26,945 --> 00:15:28,746
Da. Bine.
309
00:15:28,780 --> 00:15:30,648
Nu mã privi aºa.
310
00:15:30,682 --> 00:15:33,250
Simt ºi eu cã orice altã persoanã, Sam.
311
00:15:33,284 --> 00:15:35,753
E singur. Trebuie sã priveascã
printr-un geam

312
00:15:35,787 --> 00:15:38,656
o persoanã care nu se mai e prezentã.
313
00:15:38,690 --> 00:15:40,724
Vrea sã se termine.
Cu orice preþ?
314
00:15:40,759 --> 00:15:42,226
Nu spun cã are dreptate.
315
00:15:42,260 --> 00:15:45,796
Ci doar cã meritã sã fie auzit.
316
00:15:55,067 --> 00:15:57,802
Deci trebuie sã rãmân pe canapea.
317
00:15:57,836 --> 00:15:59,737
Probabil încã câteva zile.
318
00:15:59,772 --> 00:16:02,607
Aº vrea sã revin ºi mâine dacã se poate.
319
00:16:02,641 --> 00:16:06,144
Partea cea mai proastã e cã
nu pot avea grijã nici de copil.
320
00:16:06,178 --> 00:16:09,180
Megan are 4 ani.
Trebuie sã aparã.
321
00:16:09,214 --> 00:16:11,616
Am trimis-o la scoala deºi tusea,
322
00:16:11,650 --> 00:16:14,118
pentru cã dacã ar fi fost aici,
ar fi trebuit sã mã ridic ºi...
323
00:16:14,153 --> 00:16:17,455
S-a uitat la mine cu niºte ochiºori..
Mi-a spus cã e în regulã.
324
00:16:17,489 --> 00:16:19,424
Da, cunosc privirea.
Ai copii?
325

00:16:19,458 --> 00:16:21,659
O fiicã, de 8 ani.
326
00:16:21,693 --> 00:16:24,962
Am crezut cã le pot face pe toate, ºtii..
327
00:16:24,997 --> 00:16:27,031
Sã fiu mamã, sã am servici,
sã fiu super-femeie.
328
00:16:27,065 --> 00:16:30,601
Dar acum mã simt ca un
copil bolnav pe canapea.
329
00:16:30,636 --> 00:16:32,804
Merg înapoi.
330
00:16:34,339 --> 00:16:37,041
Pa, Emma. Mami!
331
00:16:37,109 --> 00:16:40,011
Mulþumesc, Dena. Bunã, scumpo!
332
00:16:44,950 --> 00:16:47,585
ªtii, mâine când mã întorc,
333
00:16:47,619 --> 00:16:51,322
încerc sã aduc ºi un pediatru, bine?
Mulþumesc.
334
00:16:58,230 --> 00:17:00,731
Îþi lipsesc niºte nasturi, armãsarule.
335
00:17:00,766 --> 00:17:03,434
Nu lipsesc. A, îþi place sã þi se rupã
cãmaºa de pe tine?
336
00:17:03,469 --> 00:17:06,671
Nu mã pot certa acum cu tine.
Mã aºteaptã un pacient. Nu vreau revanºa.
337
00:17:06,705 --> 00:17:09,073
Relaþia ta nu e treaba mea.
338
00:17:09,107 --> 00:17:11,409
Mda.. Ca sã fie totul clar,
nu e o relaþie.

339
00:17:11,443 --> 00:17:13,044
E doar... sex.
340
00:17:13,078 --> 00:17:14,712
Nu e treaba mea.
341
00:17:14,746 --> 00:17:16,113
Nu e nevoie sã-mi împãrtãºeºti.
342
00:17:16,148 --> 00:17:18,449
Scuze. Nu vreau sã par insensibil.
343
00:17:18,484 --> 00:17:20,351
Doar mã distrez.
344
00:17:20,385 --> 00:17:22,820
Niciodatã nu m-am mai distrat aºa bine
345
00:17:22,855 --> 00:17:24,622
cu o femeie.
346
00:17:24,656 --> 00:17:27,892
Iar vorbesc prea mult. Mai bine plec.
347
00:17:29,194 --> 00:17:30,962
Ce e?
348
00:17:30,996 --> 00:17:32,497
Ai ceva de spus?
349
00:17:32,531 --> 00:17:34,899
Nu. Nimic.
350
00:17:37,269 --> 00:17:40,371
Ai cumva un ac ºi aþa?
351
00:17:40,405 --> 00:17:43,441
Cãmaºa mea... Mi-au cãzut niºte nasturi.
Da.
352
00:17:43,475 --> 00:17:45,042
Cãmaºa ieftinã.
353
00:17:46,612 --> 00:17:48,613

Poftim.
354
00:17:48,647 --> 00:17:49,747
Mulþumesc.
355
00:17:51,483 --> 00:17:54,352
Vrei sã vorbim?
356
00:17:54,386 --> 00:17:57,822
Nu.
Vrei un partener de mâncat ciocolatã?
357
00:17:57,856 --> 00:18:00,591
Încerci sã fii amuzant?
Nu. Consider cã e mai bine sã vorbeºti.
358
00:18:00,626 --> 00:18:03,327
Dar de vreme ce nu vrei sã vorbeºti...
359
00:18:03,362 --> 00:18:07,398
Îmi place sã lucrez cu ce le place oamenilor.
Pãi, bine. Ciocolatã nu mã ajuta.
360
00:18:07,432 --> 00:18:09,433
Trebuie sã fie ceva grav.
Da. Da.
361
00:18:09,468 --> 00:18:12,370
ªi partea cea mai proastã
e cã nu pot merge la oamenii
362
00:18:12,404 --> 00:18:14,338
la care aº apela în mod normal.
363
00:18:14,373 --> 00:18:17,375
Aºa cã...
Noi doi nu suntem aºa apropiaþi,
364
00:18:17,409 --> 00:18:19,777
dar uºa mea e mereu deschisã.
365
00:18:19,811 --> 00:18:21,579
Mulþumesc.
366
00:18:21,613 --> 00:18:23,714
De fapt, de cele mai multe ori
e închisa.

367
00:18:23,749 --> 00:18:26,417
Clienþii aºa preferã.
368
00:18:26,451 --> 00:18:29,487
Uite, dacã nu vrei sã vorbeºti,
369
00:18:29,521 --> 00:18:31,122
sã te întreb ceva...
370
00:18:31,156 --> 00:18:33,124
Exista ceva ce te-ar putea face
sã te simþi mai bine?
371
00:18:33,158 --> 00:18:35,560
De vorbit - nu, ciocolatã - nu...
372
00:18:35,594 --> 00:18:37,862
Nu ºtiu...
373
00:18:37,896 --> 00:18:40,231
Vãd ceva.
374
00:18:40,265 --> 00:18:42,133
E Fife.
375
00:18:42,167 --> 00:18:44,235
Aha.
E Fife, bine?
376
00:18:44,303 --> 00:18:47,204
ªi nici mãcar nu ºtiu ce simt pentru el,
377
00:18:47,239 --> 00:18:49,974
dar m-a sãrutat ieri.
378
00:18:50,008 --> 00:18:52,610
Iar tu m-ai întrebat dacã existã ceva
379
00:18:52,644 --> 00:18:55,346
care m-ar face sã mã simt mai bine...
Pãi mergi pe varianta asta.
380
00:18:55,380 --> 00:18:57,315
N-aº putea. Nici mãcar n-aº...

381
00:18:57,349 --> 00:18:59,283
Nici nu ºtiu ce vreau, aºa cã...
382
00:18:59,318 --> 00:19:01,319
Ce, intimitatea e mai greºitã
decât ciocolata?
383
00:19:01,353 --> 00:19:04,088
Cred cã dacã te face sã te simþi mai bine...
Da, dar nici nu aº ºti ce sã fac.
384
00:19:04,122 --> 00:19:07,224
Te referi la scaun?
Nu, mã refer la toate.
385
00:19:07,259 --> 00:19:10,194
Dar.. da, cred cã scaunul
386
00:19:10,228 --> 00:19:11,963
mã deruteazã ºi mai mult.
387
00:19:11,997 --> 00:19:14,298
O, Doamne. E umilitor.
Nu vreau sã vorbesc.
388
00:19:14,333 --> 00:19:16,133
Nu e bine sã vorbesc.
389
00:19:16,168 --> 00:19:19,170
Bine, bine, înþeleg,
dar referitor la scaun,
390
00:19:19,204 --> 00:19:21,839
acest obstacol în sine,
ar trebui sã vorbesi cu Charlotte.
391
00:19:21,873 --> 00:19:24,408
ªtie multe despre sex.
Nu pot vorbi cu Charlotte.
392
00:19:24,443 --> 00:19:26,377
Noi... Nu, eu i-am luat postul.
393
00:19:26,411 --> 00:19:28,212
Ne dispreþuim reciproc.
394

00:19:28,246 --> 00:19:30,214
Dar ºtie multe despre sex...
395
00:19:30,248 --> 00:19:32,283
Muuulte...
396
00:19:33,652 --> 00:19:36,787
Iar tu meriþi sã te simþi mai bine.
397
00:19:36,822 --> 00:19:38,856
Aºa cã...
Mulþumesc.
398
00:19:40,826 --> 00:19:44,662
Uite, Lucas, o sã-þi extrag
niºte mucus din nas.
399
00:19:44,696 --> 00:19:46,797
Da, vei simþi o uºoarã înþepãtura,
400
00:19:46,832 --> 00:19:49,166
dar dupã aceea vei putea
respira, bine?
401
00:19:49,201 --> 00:19:52,036
Ia sã vedem. Nu, Lucas.
Trebuie sã stai nemiºcat. Bine?
402
00:19:52,070 --> 00:19:54,972
O, Doamne. Bine.
Când vei creºte, vei afla
403
00:19:55,007 --> 00:19:58,109
cã existã multe lucruri
pe care nu le poþi rezolva,
404
00:19:58,143 --> 00:20:00,645
dar exista ºi unele pe care
le poþi rezolva. Cum ar fi asta.
405
00:20:00,679 --> 00:20:02,947
ªi dacã mã laºi, ai sã te simþi
mult mai bine.
406
00:20:02,981 --> 00:20:05,082
Bine? Dar tu trebuie sã...
407

00:20:05,117 --> 00:20:08,019
Oh, Lucas, nu vreau sã te omor.
Vreau doar niºte muci.
408
00:20:08,053 --> 00:20:09,888
Nu vrea sã stea.
Are nasul înfundat,
409
00:20:09,922 --> 00:20:11,123
ºi nu mã lasa sã i-l golesc.
410
00:20:11,158 --> 00:20:12,825
Se poartã de parcã încerc
sã-i scot creierul.
411
00:20:12,860 --> 00:20:14,561
ªi plânge de o veºnicie.
412
00:20:14,595 --> 00:20:17,046
Cooper, cum reuºesc
oamenii sã facã faþã?
413
00:20:17,047 --> 00:20:19,664
Chiar m-ai aduc pânã aici
pentru o pompiþã nazalã?
414
00:20:19,698 --> 00:20:21,265
Da.
415
00:20:21,299 --> 00:20:22,100
Doar eºti medic.
416
00:20:22,135 --> 00:20:25,870
De ce te porþi ca un pãrinte depãºit,
aflat la primul copil? Tu îmi eºti prieten.
417
00:20:25,904 --> 00:20:27,838
De ce te porþi ca un medic
418
00:20:27,873 --> 00:20:29,540
arogant ºi nerãbdãtor?
419
00:20:29,574 --> 00:20:31,108
Dã-mi pompiþa.
420
00:20:36,815 --> 00:20:39,050
Da. ªºº, ººº, ººº...

421
00:20:42,454 --> 00:20:43,721
Gata.
422
00:20:43,755 --> 00:20:45,890
Nu, nu, nu. Mã urãºte.
423
00:20:45,924 --> 00:20:49,126
E supãrat ºi sãtul. A vomitat pe mine.
Tot ce fac e inutil.
424
00:20:49,161 --> 00:20:51,529
Nu m-am simþit niciodatã atât de inutilã.
Nu-mi place.
425
00:20:51,563 --> 00:20:53,998
Crezi cã e pentru cã nu sunt mama lui?
426
00:20:54,032 --> 00:20:55,966
Adicã crezi cã ºtie
427
00:20:56,001 --> 00:20:58,469
cã nu sunt persoana potrivitã
pentru aºa ceva?
428
00:20:58,503 --> 00:21:01,138
Persoana potrivitã e cea care
îi este aproape.
429
00:21:01,173 --> 00:21:03,641
Bine, bagã-l în apã cãlduþã.
430
00:21:03,675 --> 00:21:06,210
Îi va da o senzaþie plãcutã pe piele.
431
00:21:06,244 --> 00:21:09,346
Îl va ajuta sã se liniºteascã.
Trebuie sã plec.
432
00:21:09,381 --> 00:21:12,049
Coop.
Poþi s-o faci.
433
00:21:12,084 --> 00:21:14,618
Poþi.
434

00:21:14,653 --> 00:21:16,053
Coop.
435
00:21:22,928 --> 00:21:25,396
Fetuºii sunt bine.
Dar el nu.
436
00:21:25,430 --> 00:21:28,566
O spui de parcã mã învinuieºti pe mine.
437
00:21:28,600 --> 00:21:30,901
Nu, nu, nu te înviunuiesc.
438
00:21:30,936 --> 00:21:33,204
Asta e femeia pe care o iubeºte,
439
00:21:33,238 --> 00:21:36,774
ºi nu poate fi cu ea din cauza acestor
circumstanþe. Vrea sã o deconecteze.
440
00:21:36,808 --> 00:21:39,510
Cred cã vrea ca ea sã aibã parte
de puþinã demnitate.
441
00:21:39,544 --> 00:21:42,780
- ªi la naiba cu copiii ãºtia, nu?
- Nu, nu, nu am spus asta.
442
00:21:42,814 --> 00:21:44,548
Aici e vorba de Addison.
443
00:21:44,583 --> 00:21:47,451
- Nu e vorba...
- ªtii ce? M-am sãturat.
444
00:21:47,486 --> 00:21:49,420
Te-am urmãrit de când a început
coºmarul ãsta,
445
00:21:49,454 --> 00:21:51,689
ºi nu ai fost de partea mea nicio clipã.
446
00:21:51,723 --> 00:21:53,858
Tu ai operat-o.
Nu sunt singura vinovatã.
447
00:21:53,892 --> 00:21:55,826

Nu iau partea nimãnui.
Nimeni nu e de blamat.
448
00:21:55,861 --> 00:21:58,696
Aici e vorba de oameni care suferã
ºi care nu pot rezolva problema.
449
00:21:58,730 --> 00:22:01,532
Toþi ar trebui sã fim de partea
celor 3 bebeluºi.
450
00:22:01,566 --> 00:22:04,502
ªi atunci de ce doar eu încerc
sã salvez 3 vieþi,
451
00:22:04,536 --> 00:22:07,705
iar toþi ceilalþi se luptã
pentru o viaþã deja pierdutã?
452
00:22:16,581 --> 00:22:18,749
Dansezi?
453
00:22:21,686 --> 00:22:23,554
Lucas e bolnav.
454
00:22:23,588 --> 00:22:25,222
Unde e Pete?
455
00:22:25,257 --> 00:22:28,459
ªi el e bolnav.
E în camera de oaspeþi.
456
00:22:28,493 --> 00:22:30,027
ªºº...
457
00:22:30,061 --> 00:22:31,595
Cum se simte Eddie?
458
00:22:31,630 --> 00:22:34,098
Mai rãu. Mâine are loc audierea.
459
00:22:34,132 --> 00:22:36,700
Judecãtorul va veni la spital...
460
00:22:36,735 --> 00:22:38,202
sã vadã cu ochii lui situaþia.

461
00:22:38,236 --> 00:22:41,105
Nu se opreºte din plâns.
Mã urãºte.
462
00:22:41,139 --> 00:22:44,341
Sau poate doar e rãcit.
463
00:22:44,376 --> 00:22:47,044
Nici tu nu arãþi prea bine.
Nu, sunt bine. Mã descurc.
464
00:22:47,078 --> 00:22:49,013
Doar îmi doresc...
465
00:22:49,047 --> 00:22:51,048
Nu ºtiu. Credeam cã va fi mai uºor.
466
00:22:51,082 --> 00:22:55,252
Credeam cã îmi va fi mai bine.
Addison.. nu pot face asta.
467
00:22:55,287 --> 00:22:57,454
Nu pot fi elementul de rezonanþã
468
00:22:57,489 --> 00:22:58,989
al vieþii tale cu...
469
00:23:00,659 --> 00:23:03,394
Nu mã baga în aºa ceva.
470
00:23:03,428 --> 00:23:05,863
Bine.
471
00:23:07,365 --> 00:23:08,766
Bine.
472
00:23:11,570 --> 00:23:13,537
Mulþumesc încã o datã cã ai venit.
473
00:23:13,572 --> 00:23:14,972
Addison nu o lasa sã se ridice
de pe canapea,
474
00:23:15,006 --> 00:23:17,041
iar fetiþa tusea rãu.

475
00:23:17,075 --> 00:23:19,109
Asta-i sãptãmâna vizitelor la domiciliu.
476
00:23:23,548 --> 00:23:25,082
Mama mea...
477
00:23:29,855 --> 00:23:32,523
- Ce s-a întâmplat?
- Tusea,
478
00:23:32,557 --> 00:23:35,726
ºi am luat-o în braþe ºi
ºtiu cã nu trebuia.
479
00:23:35,760 --> 00:23:37,928
Mi s-a rupt apa.
480
00:23:37,963 --> 00:23:41,232
Copilul vine pe lume!
481
00:23:43,447 --> 00:23:45,748
De ce ai venit la mine cu asta?
482
00:23:45,782 --> 00:23:49,886
Pãi tu eºti singurul sexolog din clãdire.
Mai sunt ºi alte clãdiri.
483
00:23:49,920 --> 00:23:52,588
De ce naturã e leziunea pacientului?
484
00:23:52,623 --> 00:23:54,490
E o leziune la coloana vertebralã..
485
00:23:55,024 --> 00:23:57,626
Paralizie în partea inferioarã a
corpului, ºi doar o mâna funcþionalã.
486
00:23:57,660 --> 00:24:00,362
Deci e în scaun cu rotile.
Da.
487
00:24:00,397 --> 00:24:03,232
El ºi nouã iubita au încercat
sã facã sex?
488
00:24:03,266 --> 00:24:10,606

Nu. Cred cã s-au sãrutat,
489
00:24:10,640 --> 00:24:12,341
dar cam atât.
- I-aº putea primi marþi.
490
00:24:12,375 --> 00:24:15,177
A, nu, nu. Nu cred cã
vor dori sã vinã.
491
00:24:15,211 --> 00:24:16,612
Ei sunt...
492
00:24:16,646 --> 00:24:19,214
Cred cã ea se simte stânjenitã
sã vorbeascã despre asta.
493
00:24:19,249 --> 00:24:20,983
Aha.
494
00:24:21,017 --> 00:24:22,484
Stânjenitã.
495
00:24:22,519 --> 00:24:23,585
Da.
496
00:24:23,620 --> 00:24:25,854
Ce anume i se pare stânjenitor?
497
00:24:25,889 --> 00:24:28,390
Pãi ºtii.. niciodatã nu a mai...
498
00:24:28,425 --> 00:24:30,359
De ce nu-l întrebi pe colegul
tãu, dr. Fife?
499
00:24:30,393 --> 00:24:32,261
Mergi direct la sursã, ca sã zic aºa.
500
00:24:32,295 --> 00:24:33,762
Crezi cã se va simþi ºi el stânjenit?
501
00:24:33,797 --> 00:24:36,165
Ai de gând sã-mi ajuþi
pacientul sãu nu?
502

00:24:36,199 --> 00:24:38,167
Uneori când oamenii au nevoie de ajutor,
503
00:24:38,201 --> 00:24:40,836
trebuie sã îl cearã, sã fie direcþi,
504
00:24:40,870 --> 00:24:42,905
nu sã se învârtã în jurul cozii,
505
00:24:42,939 --> 00:24:44,573
ºi sã foloseascã intermediari.
506
00:24:44,607 --> 00:24:48,544
Vreau sã ºtiu cum pot face sex
cu dr. Fife, bine?
507
00:24:48,578 --> 00:24:50,179
Eºti mulþumitã?
508
00:24:50,213 --> 00:24:53,348
O, da. Poate asta te va ajuta
sã fii ºi tu mulþumitã.
509
00:24:54,751 --> 00:24:59,254
Descrie toatã partea mecanicã...
510
00:24:59,289 --> 00:25:02,424
ºi ce trebui sã facã partenerul
sãnãtos, ca sã iasã treaba bunã.
511
00:25:03,927 --> 00:25:06,061
Chestii din astea.
512
00:25:09,499 --> 00:25:11,967
Mulþumesc.
513
00:25:12,001 --> 00:25:13,769
Naomi.
514
00:25:13,803 --> 00:25:16,872
Întrebarea e: el e cel
pe care þi-l doreºti?
515
00:25:16,906 --> 00:25:21,243
Pentru cã dacã e,
scaunul nu conteazã.

516
00:25:25,348 --> 00:25:27,149
Te rog liniºteºte-te, Lucas.
517
00:25:27,183 --> 00:25:31,119
Te rog. ªtiu cã te simþi rãu,
518
00:25:31,154 --> 00:25:35,190
am fost aici cu tine ºi
mã strãduiesc. Serios.
519
00:25:35,225 --> 00:25:36,525
Mã pricep la copii.
520
00:25:36,593 --> 00:25:39,528
Întotdeauna m-am priceput la copii.
521
00:25:39,562 --> 00:25:42,764
SUnt medic de copii tocmai
pentru cã mã pricep la copii.
522
00:25:42,799 --> 00:25:44,299
Lucas.
523
00:25:44,334 --> 00:25:46,702
Poate cã nu sunt mama ta,
dar aº fi vrut sã fiu.
524
00:25:46,736 --> 00:25:49,938
Da. Mi-am dorit tare mult
sã fiu mamã. Lucas..
525
00:25:49,973 --> 00:25:52,374
Haide, Lucas...
526
00:25:52,408 --> 00:25:54,877
Vreau sã fiu bunã ºi
vreau sã înþeleg.
527
00:25:54,911 --> 00:25:56,812
Ce vrei sã fac?
528
00:25:56,846 --> 00:25:59,281
Ce pot face sã te simþi mai bine?
529
00:25:59,315 --> 00:26:02,584
Lasã-mã sã te fac sã te simþi mai bine.

530
00:26:02,619 --> 00:26:04,753
Da.
531
00:26:04,787 --> 00:26:06,355
O, mulþumesc.
532
00:26:06,389 --> 00:26:09,291
Mulþumesc, mulþumesc, mulþumesc.
533
00:26:09,325 --> 00:26:11,560
Mulþumesc.
534
00:26:11,594 --> 00:26:13,929
Mulþumesc, mulþumesc, mulþumesc.
535
00:26:13,963 --> 00:26:17,332
Mulþumesc, mulþumesc, mulþumesc.
536
00:26:20,703 --> 00:26:23,171
Am dus-o pe Megan sus în camerã.
537
00:26:23,206 --> 00:26:26,275
Bine? Am sunat la Salvare.
Paramedicii ar trebui sã ajungã...
538
00:26:26,309 --> 00:26:27,943
Când?
539
00:26:27,977 --> 00:26:30,913
O, Dell. Ar fi trebuit
sã fiu o pacientã mai bunã.
540
00:26:30,947 --> 00:26:33,982
Trebuia sã stau pe cana...
Ascultã-mã, ascultã-mã!
541
00:26:34,017 --> 00:26:36,985
Vreau sã împingi din nou, la 3. Da?
Da.
542
00:26:37,020 --> 00:26:39,054
Unu, doi, trei..
543
00:26:41,257 --> 00:26:43,358
Nu pot. Nu pot.

544
00:26:43,393 --> 00:26:45,093
Nu pot împinge.
Bine. Bine.
545
00:26:45,128 --> 00:26:47,195
E totul în regulã?
546
00:26:47,230 --> 00:26:49,798
Îi vãd capul, dar...
547
00:26:49,832 --> 00:26:52,267
Dar ce? Ce?!
548
00:26:52,302 --> 00:26:55,470
S-a blocat.
549
00:26:58,608 --> 00:27:01,009
Am ascultat ºi avocaþii, ºi medicii.
550
00:27:01,044 --> 00:27:04,479
ªi pentru cã nu sunt dornicã sã
dau un ordin judecãtoresc
551
00:27:04,514 --> 00:27:08,550
în cazul unui conflict cu
caracter atât de personal,
552
00:27:08,585 --> 00:27:11,987
vã întreb: nu se poate soluþiona
ºi altfel?
553
00:27:12,021 --> 00:27:13,755
Bine.
554
00:27:13,790 --> 00:27:17,059
Deºi împuternicirea medicalã
a domnului Lindy
555
00:27:17,093 --> 00:27:19,795
îl exonereazã - discutabil - de culpa
556
00:27:19,829 --> 00:27:21,863
pentru uciderea fetuºilor,
pe care acest stat o interzice,
557

00:27:21,898 --> 00:27:23,765
în aceastã situaþie este echitabila
558
00:27:23,800 --> 00:27:27,069
salvarea celor 3 posibile vieþi.
559
00:27:27,103 --> 00:27:30,472
Dat fiind cã mamã, Kayla Lindy,
nu are dureri
560
00:27:30,506 --> 00:27:33,208
ºi nu suferã în plus
561
00:27:33,242 --> 00:27:35,711
dacã rãmâne conectatã la aparate...
562
00:27:35,745 --> 00:27:39,615
Dar cum rãmâne cu suferinþa noastrã?
A mea, a copiilor mei? Dle Lindy...
563
00:27:39,649 --> 00:27:41,883
În consecinþã, se vor depune
toate eforturile rezonabile
564
00:27:41,918 --> 00:27:44,252
de menþinere în viaþã a dnei Lindy,
565
00:27:44,287 --> 00:27:46,922
pânã la momentul în care
cei trei fetuºi
566
00:27:46,956 --> 00:27:49,524
vor putea supravieþui în afara corpului
ei, acest lucru fiind evaluat
567
00:27:49,559 --> 00:27:53,128
de cãtre un cadru medical competent.
568
00:27:53,162 --> 00:27:56,164
Astfel, spitalul St. Ambrose
este obligat
569
00:27:56,199 --> 00:27:58,634
sã permitã în rezervã dnei Lindy
570
00:27:58,668 --> 00:28:02,170
doar accesul personalului

medical esenþial
571
00:28:02,205 --> 00:28:03,974
pânã la naºterea fetuºilor.
Nu puteþi face asta.
572
00:28:04,108 --> 00:28:06,142
Nu-l poþi þine departe de soþia lui
573
00:28:06,177 --> 00:28:08,540
încã 2 sau 3 luni.
Dnã doctor, e evident cã aici
574
00:28:08,541 --> 00:28:10,413
avem o situaþie emoþionalã ºi periculoasã.
575
00:28:10,447 --> 00:28:11,715
Este obligaþia Curþii
576
00:28:11,749 --> 00:28:14,084
sã protejeze sãnãtatea celor 3 fetuºi.
577
00:28:21,336 --> 00:28:22,770
Bine.
578
00:28:22,804 --> 00:28:24,705
Ce se întâmpla?
Vã rog spuneþi-mi.
579
00:28:24,740 --> 00:28:26,607
Uite, umãrul copilului s-a înþepenit.
580
00:28:26,641 --> 00:28:30,144
Voi încerca sã-i schimb poziþia, bine?
581
00:28:30,178 --> 00:28:31,512
Bine? Ia sã vedem.
582
00:28:31,546 --> 00:28:34,348
Ce naiba se întâmpla?
Bine.
583
00:28:34,383 --> 00:28:36,684
Umãrul copilului blocheazã
canalul de naºtere.
584

00:28:36,718 --> 00:28:38,886
Dar paramedicii vor ajunge curând, nu?
Da..
585
00:28:38,920 --> 00:28:42,156
Nu? Va fi totul bine.
Paramedici nu vor ajunge suficient de repede
586
00:28:42,190 --> 00:28:44,725
ca sã poþi naºte la spital.
587
00:28:44,760 --> 00:28:46,260
Bine. Bine. Ce urmeazã?
588
00:28:46,294 --> 00:28:48,896
Ascultã, o sã te ajut sã treci
cu bine de asta.
589
00:28:48,930 --> 00:28:50,464
Bine?
Bine.
590
00:28:50,499 --> 00:28:51,966
Bine. Bine.
591
00:29:09,084 --> 00:29:11,485
Îmi pare rãu.
592
00:29:17,426 --> 00:29:21,962
Nu am dormit niciodatã separaþi.
593
00:29:21,997 --> 00:29:24,031
Indiferent ce se întâmpla.
594
00:29:25,867 --> 00:29:27,768
Iar acum...
595
00:29:29,404 --> 00:29:32,006
Cum sã nu pot fi cu ea acum?
596
00:29:34,242 --> 00:29:37,211
ªtie ce simþi, Eddie.
Oare?
597
00:29:37,245 --> 00:29:39,213
Înþelege de ce nu sunt acolo,

598
00:29:39,247 --> 00:29:42,149
de ce nu sunt lângã ea?
599
00:29:44,853 --> 00:29:47,988
Am încercat sã vorbesc cu judecãtoarea.
600
00:29:48,023 --> 00:29:51,292
Nu se rãzgândeºte.
601
00:29:59,968 --> 00:30:02,736
Super informaþii aici. Utile chiar.
602
00:30:02,771 --> 00:30:04,839
Nu trebuia sã vezi asta.
603
00:30:04,873 --> 00:30:06,907
Îmi pare atât de rãu cã era pe birou.
604
00:30:06,942 --> 00:30:09,610
Îmi pare tare, tare rãu.
ªi mã simt... cu adevãrat umilitã.
605
00:30:09,644 --> 00:30:12,580
Ne putem preface cã nu s-a întâmplat?
606
00:30:12,614 --> 00:30:14,615
Glumeºti?!
Niciodatã nu mi s-a propus sex
607
00:30:14,649 --> 00:30:16,183
cu literatura educaþionalã.
608
00:30:16,218 --> 00:30:18,819
E destul de excitant.
609
00:30:18,854 --> 00:30:22,256
Naomi, dacã aveai nelãmuriri,
de ce nu m-ai întrebat?
610
00:30:22,290 --> 00:30:24,758
Nu eram sigurã ce vreau.
611
00:30:26,361 --> 00:30:28,429
Nu sunt sigurã de nimic.
612

00:30:28,463 --> 00:30:30,998
Eu nu-þi pot spune ce sã simþi.
613
00:30:31,032 --> 00:30:33,934
Dar îþi pot spune ce simt eu.
614
00:30:33,969 --> 00:30:36,403
Te plac. Te doresc.
615
00:30:36,438 --> 00:30:39,173
Sunt apt de sex.
616
00:30:39,207 --> 00:30:41,075
ªi dacã eºti interesatã,
617
00:30:41,109 --> 00:30:44,078
putem merge la mine,
cu o sticlã de vin,
618
00:30:44,112 --> 00:30:46,947
ne giugiulim ca niºte adolescenþi
ºi vedem ce iese.
619
00:30:48,617 --> 00:30:50,017
Doare.
620
00:30:50,051 --> 00:30:51,986
ªtiu. Va fi totul bine.
621
00:30:53,522 --> 00:30:55,222
Nu rãspunde.
622
00:30:56,291 --> 00:30:57,458
Bine.
623
00:31:01,830 --> 00:31:03,564
Bine.
624
00:31:03,598 --> 00:31:05,833
Deci...
625
00:31:05,867 --> 00:31:08,235
Da... În regulã.
626
00:31:08,270 --> 00:31:11,772
Vreau sã o apeºi cu putere,

chiar sub burta.
627
00:31:11,806 --> 00:31:14,475
Iar eu voi debloca umãrul.
Cum?
628
00:31:14,509 --> 00:31:17,244
Îl forþez.
Îi poþi rupe clavicula.
629
00:31:17,279 --> 00:31:19,246
Da, asta-i ideea.
Ce îi rupi?
630
00:31:20,882 --> 00:31:23,517
Nu-mi poþi rupe copilul.
Nu, nu, nu, scumpo. Nu.
631
00:31:23,552 --> 00:31:26,654
Dell, nu poþi fractura o claviculã
în mod intenþionat.
632
00:31:26,688 --> 00:31:28,622
E o nebunie.
Da, dar e o procedurã realã.
633
00:31:28,657 --> 00:31:30,357
Se numeºte "manevra burghiu".
634
00:31:30,392 --> 00:31:32,826
ªtiu cum se numeºte.
Ai fãcut vreodatã una?
635
00:31:32,861 --> 00:31:35,629
Am asistat. Uite, trebuie
sã scoatem copilul.
636
00:31:35,664 --> 00:31:38,132
Vrei sã-mi rupi copilul?
637
00:31:38,166 --> 00:31:40,668
Vreau sã-l salvez.
638
00:31:40,702 --> 00:31:42,469
S-o facem.
639
00:31:42,504 --> 00:31:45,139

În regulã. Bine.
640
00:31:45,173 --> 00:31:47,241
Ascultã-mã.
641
00:31:47,275 --> 00:31:49,743
Totul va fi bine.
642
00:31:49,778 --> 00:31:53,080
Copilul tãu va fi în regulã.
643
00:31:53,114 --> 00:31:56,317
Când îþi spun sã împingi,
trebuie sã împingi.
644
00:31:56,351 --> 00:31:57,418
Bine.
645
00:31:57,452 --> 00:31:59,486
Bine?
646
00:31:59,521 --> 00:32:00,988
Eºti gata?
647
00:32:01,022 --> 00:32:02,890
Bine.
648
00:32:02,924 --> 00:32:04,491
Împinge!
649
00:32:12,500 --> 00:32:14,635
Hai, Milo.
650
00:32:14,669 --> 00:32:16,670
Crede-mã, prietene.
651
00:32:16,705 --> 00:32:18,739
Nu vrei sã te molipseºti ºi tu.
652
00:32:25,380 --> 00:32:26,513
Bunã.
653
00:32:28,450 --> 00:32:30,551
Uau. Arãþi cumplit.
654

00:32:30,585 --> 00:32:32,419
Merci.
655
00:32:34,022 --> 00:32:35,656
Þi-am adus niºte supã.
656
00:32:35,690 --> 00:32:38,058
Cu pui ºi tãiþei?
Nu. Cu pui ºi orez brun.
657
00:32:38,093 --> 00:32:40,127
E mai bunã decât cu tãiþei.
658
00:32:42,063 --> 00:32:45,599
Judecãtoarea a hotãrât
în favoarea lui Angie ºi Simon.
659
00:32:45,634 --> 00:32:47,835
I-a interzis lui Eddie sã mai
intre în camerã
660
00:32:47,869 --> 00:32:49,903
pânã la naºtere.
661
00:32:49,938 --> 00:32:52,272
Bietul Eddie.
662
00:32:52,307 --> 00:32:55,175
Cum te simþi?
663
00:32:57,479 --> 00:33:00,547
Simt cã nu o mai pot duce
mult timp aºa.
664
00:33:00,582 --> 00:33:02,316
Ai febrã.
665
00:33:03,885 --> 00:33:06,687
Da.
666
00:33:08,456 --> 00:33:10,324
Am dat-o în barã cu toate.
667
00:33:10,358 --> 00:33:11,425
Cu ce?
668

00:33:11,459 --> 00:33:14,862
Cu toate.
669
00:33:14,896 --> 00:33:16,230
Eºti bolnavã
670
00:33:16,264 --> 00:33:18,332
ºi îþi plângi de milã.
671
00:33:18,366 --> 00:33:20,100
Va trece.
672
00:33:20,135 --> 00:33:23,637
Bãnuiesc.
673
00:33:26,875 --> 00:33:30,310
Pete e aici, aºa cã...
674
00:33:34,416 --> 00:33:35,849
Sã-þi mãnânci supã.
675
00:33:49,893 --> 00:33:51,327
Te-ai poziþionat?
Da.
676
00:33:51,361 --> 00:33:54,296
Mai împinge o datã, cu putere.
Încã o datã, tare.
677
00:33:54,331 --> 00:33:56,432
Da! Haide. Bine, bine.
E bãiat.
678
00:33:56,466 --> 00:33:58,434
Superb!
679
00:34:00,270 --> 00:34:03,072
Salut, micuþule.
680
00:34:03,106 --> 00:34:04,540
Salut.
681
00:34:04,574 --> 00:34:06,509
Bine.
682
00:34:06,543 --> 00:34:09,478

E bine? Copilul meu e bine?
683
00:34:09,513 --> 00:34:11,580
Are probleme?
Funcþia neuronala pare bunã.
684
00:34:11,615 --> 00:34:14,216
E posibil sã aibã clavicula
uºor fisurata,
685
00:34:14,251 --> 00:34:17,186
dar bebeluºii se vindeca rapid.
686
00:34:17,220 --> 00:34:20,523
O sã ai ce povesti într-o zi, amice.
687
00:34:20,557 --> 00:34:23,192
Dell.
688
00:34:23,226 --> 00:34:25,728
Ce-ar fi sã-i dai lui Robin copilul?
689
00:34:27,664 --> 00:34:29,999
Bunã.
690
00:34:30,033 --> 00:34:31,934
Salutare.
691
00:34:31,968 --> 00:34:33,202
Salut.
692
00:34:35,439 --> 00:34:37,706
Mulþumesc.
693
00:34:47,584 --> 00:34:49,885
Ai venit pentru încã o consultaþie?
694
00:34:49,919 --> 00:34:53,188
De fapt, voiam sã te întreb dacã
nu vrei sã mergem la cinã.
695
00:34:53,223 --> 00:34:57,192
Cina? Noi doi? Adicã o întâlnire?
696
00:34:57,227 --> 00:34:59,127
Da, pãi.. mã gândeam cã

ar fi drãguþ sã...
697
00:34:59,162 --> 00:35:02,464
Nu trebuie sã o numim "întâlnire".
O putem numi "aperitiv".
698
00:35:02,499 --> 00:35:04,800
Ghici ce-a fãcut tipul ãsta.
699
00:35:04,834 --> 00:35:08,637
A salvat douã vieþi pe teren, fãrã nici
un fel de echipament. ªi fãrã fricã.
700
00:35:08,671 --> 00:35:10,806
Fãrã vãicãreala?
Fãrã vãicãreala.
701
00:35:10,840 --> 00:35:13,475
Drãguþ...
702
00:35:16,746 --> 00:35:20,582
ªtii ce? Hai sã trecem direct
la felul întâi.
703
00:35:20,617 --> 00:35:22,417
Charlotte..
Ce?
704
00:35:22,452 --> 00:35:23,919
Probabil gândesc prea mult.
705
00:35:23,953 --> 00:35:26,255
Mama îmi spunea mereu asta.
706
00:35:26,289 --> 00:35:28,924
Paul Simon a compus un cântec despre asta.
Vrei sau nu?
707
00:35:28,958 --> 00:35:31,560
Normal cã vreau, dar..
708
00:35:31,594 --> 00:35:35,297
Nu sunt sigur.. ºtii..
când tu... când încerci sã..
709
00:35:35,331 --> 00:35:37,199
Dumnezeule, Sheldon!

Spune o datã!
710
00:35:37,233 --> 00:35:39,101
Încã eºti îndrãgostitã de el.
711
00:35:39,135 --> 00:35:42,704
Încerci sã-þi îngropi sentimentele
fãcând sex pe brânci ºi... ªi?
712
00:35:42,739 --> 00:35:44,473
E o idee proastã.
713
00:35:44,507 --> 00:35:47,075
E o idee proastã sã nu fii singur?
714
00:35:47,110 --> 00:35:48,777
Nu, dar nu e bine pentru tine,
715
00:35:48,811 --> 00:35:50,712
dacã în realitate îl vrei pe el.
716
00:35:50,747 --> 00:35:52,714
Ar trebui sã vorbeºti cu el.
Nu ºtiu
717
00:35:52,749 --> 00:35:55,384
dacã tu ºi Cooper vã veþi
rezolva problemele..
718
00:35:55,418 --> 00:35:57,920
ªtii ce? Mãnâncã singur.
719
00:36:02,959 --> 00:36:04,693
Manual?
720
00:36:04,727 --> 00:36:07,496
Nu avem nevoie de niciun manual.
721
00:36:07,530 --> 00:36:09,565
A fost minunat.
722
00:36:09,599 --> 00:36:12,200
ªi unde mai pui cã n-am mai
exersat de mult.
723
00:36:21,210 --> 00:36:22,744

Ar trebui sã plec.
724
00:36:22,779 --> 00:36:23,979
Ce?
725
00:36:25,148 --> 00:36:26,281
Ce e?
726
00:36:26,316 --> 00:36:29,151
Nu ºtiu ce fac.
Ce fac?
727
00:36:29,185 --> 00:36:31,119
Oare ce gândeºti despre mine?
728
00:36:31,154 --> 00:36:33,055
Nu pleacã bine William,
729
00:36:33,089 --> 00:36:35,691
iar eu sar direct în patul tãu?
- Nu mã plâng.
730
00:36:35,725 --> 00:36:39,027
Nu, asta nu sunt eu.
Eu nu sunt aºa. Serios.
731
00:36:39,062 --> 00:36:40,996
Adicã.. o triºoare.
732
00:36:41,030 --> 00:36:44,199
Nu sunt o triºoare
ºi urãsc triºorii.
733
00:36:46,502 --> 00:36:49,738
Ar trebui sã-i pun capãt.
734
00:36:49,772 --> 00:36:52,341
Relaþiei cu William. Ar trebui...
735
00:36:52,375 --> 00:36:55,243
Ar trebui. Nu vreau sã fiu genul ãla.
736
00:36:55,278 --> 00:36:58,280
ªi la o adicã, ce cauta
William cu mine?
737

00:36:58,314 --> 00:37:00,415
E... bogat
738
00:37:00,450 --> 00:37:04,152
ºi e mai în vârsta, ºi e ocupat ºi...
739
00:37:04,187 --> 00:37:05,621
Pe moarte.
740
00:37:07,423 --> 00:37:08,790
Ce?
741
00:37:08,825 --> 00:37:11,360
A plecat în Elveþia pentru tratament.
742
00:37:11,394 --> 00:37:14,096
Are S.A.L. (scleroza amiotrofica lateralã).
E pe moarte.
743
00:37:16,099 --> 00:37:18,266
M-am gândit cã ar trebui sã ºtii
744
00:37:18,301 --> 00:37:21,703
înainte de a te desparþi de el.
745
00:37:57,840 --> 00:38:00,609
Asistentã e în pauzã.
Uºa e descuiatã.
746
00:38:24,934 --> 00:38:27,903
Bunã ziua. Vreau un bilet
la prima cursa spre Geneva.
747
00:38:30,740 --> 00:38:32,574
Mulþumesc.
748
00:39:09,212 --> 00:39:11,813
Ce bine e.
749
00:39:11,848 --> 00:39:13,248
Ce?
750
00:39:13,282 --> 00:39:15,751
Mâna pe fatã.
751
00:39:15,785 --> 00:39:17,652

Rãcoritoare.
752
00:39:19,989 --> 00:39:21,123
E bine.
753
00:39:24,393 --> 00:39:26,461
Îmi simt capul ciudat.
754
00:39:27,563 --> 00:39:29,731
Ca un balon...
755
00:39:29,766 --> 00:39:31,199
Un balon cu heliu.
756
00:39:32,502 --> 00:39:34,903
Unde e Lucas?
757
00:39:34,937 --> 00:39:36,838
E în pãtuþul lui.
758
00:39:36,873 --> 00:39:39,074
În sfârºit am reuºesc sã-l liniºtesc.
Am reuºit!
759
00:39:41,277 --> 00:39:43,278
Culcã-te la loc.
760
00:39:43,312 --> 00:39:45,080
Bine.
761
00:39:47,250 --> 00:39:50,152
Te iubesc, Violet.
762
00:39:58,561 --> 00:40:00,495
Sam! Bunã.
763
00:40:03,166 --> 00:40:05,367
Îmi pare rãu.
764
00:40:05,401 --> 00:40:07,302
Pentru ieri.
765
00:40:07,336 --> 00:40:11,072
Cazul ãsta m-a...
766

00:40:11,107 --> 00:40:13,141
Nu am vrut sã mã descarc pe tine.
767
00:40:13,176 --> 00:40:15,577
Bine. Eu sunt bine dacã eºti ºi tu.
768
00:40:15,611 --> 00:40:17,846
Sunt bine.
769
00:40:17,880 --> 00:40:21,283
Poate vii la mine mai târziu.
770
00:40:21,317 --> 00:40:23,685
Pãi...
771
00:40:23,719 --> 00:40:25,921
O, Doamne! A deconectat ventilatorul.
772
00:40:25,955 --> 00:40:27,823
Cum a reuºit sã intre?
773
00:40:27,857 --> 00:40:30,692
Uºa e încuiata.
Eddie, deschide uºa!
774
00:40:30,726 --> 00:40:33,028
Eddie, deschide uºa!
Ce naiba?!
775
00:40:33,062 --> 00:40:35,730
Sam!
776
00:40:35,765 --> 00:40:37,699
Aveþi grijã!
777
00:40:40,036 --> 00:40:41,536
Dã-te la o parte!
778
00:40:41,571 --> 00:40:44,606
Vezi ventilatorul.
Trebuie sã o reconectam.
779
00:40:44,640 --> 00:40:47,275
Sam! Sam! Nivelurile de oxigen cresc.
780
00:40:50,346 --> 00:40:52,747

Ce se întâmpla?
781
00:40:53,651 --> 00:40:56,042
Respirã!
782
00:40:56,953 --> 00:40:58,061
Pe cont propriu!
783
00:41:04,062 --> 00:41:09,362
Sincronizare: DISTEL
SUBS.ro TEAM (c) www.subs.ro
784
00:41:10,000 --> 00:41:13,134
Best watched using Open Subtitles MKV Player

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close