of x

ulang kaji perniagaan dan keusahawanan 1

Published on January 2018 | Categories: Documents | Downloads: 8 | Comments: 0
154 views

Comments

Content

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

BARANG JUALAN

ULANG KAJI 1

1.1 JENIS BARANG YANG SESUAI
Perhatikan borang analisis di bawah, kemudian jawab soalan-soalan

A
berikutnya.

Borang Analisis
Bil.

Jenis Barang

Harga Seunit

Kuantiti

(RM)

Dibeli

Kumpulan

Catatan
Sasaran

1.

Pembaris

RM0.50

40

Murid dan guru

/

2.

Pensil

RM0.40

55

Murid dan guru

/

3.

Pen

RM1.00

35

Murid dan guru

/

4.

Majalah

RM8.00

5

Murid dan guru

X

5.

Kemeja T

RM21.00

2

Murid dan guru

X

6.

Seluar trek

RM18.00

1

Murid dan guru

X

Catatan : ( / ) Sesuai dijual
( X ) Tidak sesuai dijual

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1. Berdasarkan borang analisa di atas. Namakan dua jenis barang yang mendapat
sambutan mengalakkan daripada kumpulan sasaran.
(a) __________________________
(b) __________________________

2. Apakah barang yang tidak boleh dijual kepada kumpulan sasaran?
(a) __________________________
(b) __________________________

3. Mengapakah baranagan tersebut tidak sesuai dijual kepada kumpulan sasaran?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1.2 SUMBER BEKALAN

A

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

pembekal

pengeluar

Jualan

usahawan

keperluan

1. Orang yang membeli dan menghasilakan barangan baharu untuk dijual dipanggil
__________________________.
2. Seseorang peniaga perlu bijak memilih ________________________ yang
dapat menawarkan kadar harga yang murah.
3. Barang dan perkhidmatan diagihkan kepada

pengguna akhir daripada

_______________________ dalam aktiviti perniagaan.
4. Contoh barang __________________________ guru ialah pen, kertas taip, dan
majalah.
5. Harga _________________________ ialah harga yang ditetapkan setelah
mengambil kira keuntungan.

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

ULANG KAJI 2

MERANCANG DAN
MENYEDIAKAN JUALAN

2.1 MEMBUAT RANCANGAN JUALAN

A

Tuliskan jawapan yang betul bagi soalan – soalan di bawah

1. Senaraikan sumber untuk mendapatkan modal sebelum memulakan perniagaan.
(a) _______________________________
(b) _______________________________
(c) _______________________________
(d) _______________________________
2. Senaraikan maklumat jualan yang perlu disediakan oleh peniaga.
(a) _______________________________
(b) _______________________________
(c) _______________________________
(d) _______________________________
3. Apakah faktor yang menentukan peruntukan jumlah modal yang diperlukan oleh
seseorang peniaga dalam perniagaanya?
(a) ______________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

ULANG KAJI 3

MEMPROMOSI JUALAN

3.1 PROMOSI MELALUI PEMBUNGKUSAN.

A

Tuliskan jawapan yang betul bagi soalan – soalan di bawah.

1. Apakah yang di maksudkan dengan promosi?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Senaraikan lima cara promosi.
(a) ___________________________________
(b) ___________________________________
(c) ___________________________________
(d) ___________________________________
(e) ___________________________________
3. Senaraikan tujuan promosi yang dijalankan oleh seorang peniaga.
(a) ___________________________________
(b) ___________________________________
(c) ___________________________________
(d) ___________________________________

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

4. Apakah kepentingan kaedah pembungkusan dalam mempromosikan sesuatu
barang oleh seorang peniaga?
(a) _________________________________________
(b) _________________________________________

B

Tuliskan jawapan yang betul bagi soalan – soalan di bawah.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan pembungkusan?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Nyatakan empat ciri pembungkusan yang menarik.
(a) _________________________________
(b) _________________________________
(c) _________________________________
(d) _________________________________
3. Nyatakan lima jenis maklumat yang perlu ada pada pembungkusan produk.
(a) _________________________________
(b) _________________________________
(c) _________________________________
(d) _________________________________
(e) _________________________________

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

C

Padankan barang di bawah dengan cara pembungkusannya yang betul.

Jenis Barang

Cara Pembungkusan

1. Sos Tomato

a) Pembalut plastik

2. Mee Goreng

b) Botol Kaca

1.

3. Minyak Masak

c) Tin Aluminium

4. Jus Buah Buahan

d) Kertas dan Alaun
Pisang

5. Daging Ayam

e) Botol Plastik

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

ULANG KAJI 4

MENGURUS JUALAN

4.1 MELAYAN PELANGGAN
Tuliskan ( / ) pada etika melayan pelanggan yang bail dan ( x ) pada etika

A
U LA N G KA J I 4

melayan pelanggan yang kurang baik/

MEN GU RU S J U A LA N

1. Tidur sewaktu pelanggan datang membeli barang.

2. Senyum sewaktu melayan pelanggan yang sedang membeli barang.

3. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pelanggan.

4. Menaikkan harga barang sesuka hati.

5. Menyediakan barang yang dipesan dengan cepat dan tepat.

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

ULANG KAJI 5

MEREKOD JUALAN

5.1 MEREKOD JUALAN

A
U LA N G KA J I 4

MEN GU RU S J U A LA N

Tuliskan jawapan yang betul bagi soalan – soalan di bawah.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan merekod borang?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Nyatakan perkara – perkara penting yang perlu ada pada kad inventori.
(a) _____________________________
(b) _____________________________
(c) _____________________________
(d) _____________________________
(e) _____________________________
(f) _____________________________
3. Berikan sebab – sebab perlunya inventori kepada seseorang peniaga.
(a) ___________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________
(c) ___________________________________________________________
(d) ___________________________________________________________
(e) ___________________________________________________________

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

A
U LA N G KA J I 4

Lengkapkan kad inventori di bawah.

MEN GU RU S J U A LA N

Nama barang : Buku latihan
Bulan : April
2hb – beli 100 buah
8hb – jual 60 buah
15hb – beli 100 buah
18hb – jual 90 buah
20hb – beli 100 buah
25hb – jual 90 buah

Nama barang : _______________________________________________
Tarikh (April)

Belian (buah)

Jualan (buah)

Baki (Buah)

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close