of 10

Zbrodnie Wehrmachtu na Narodzie Polskim – Do Premiera RP Frankfurt 9.11.2005 Czy byly agent wywiadu PRL w panstwach NATO Ambasador Byrt kupil Ambasade w Paryzu 20151221 Magazyn Europejski SOWA

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 41 | Comments: 0
598 views

Comments

Content

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

Czy były agent wywiadu PRL w państwach
NATO na Zachodzie Europy, ambasador Byrt
kupił może za swoje prywatne pieniądze tę
piekną ambasadę w Paryżu?
Written by sowa (») today in category job

zbrodnie Wehrmachtu na Narodzie Polskim – do Premiera RP Pana
Kazimierza Marcinkiewicza. Frankfurt, 9.11.2005 r.
23:20, kultur , Piekło Link
2015 Dec 20
którzy zginęli z wiarą w świętych obcowanie, z obrazem Boga oraz Ojczyzny przed oczyma,
pomordowani... Muzeum Piaśnicy w miejscu, którym podejmowano decyzję o mordzie

Jarosław Sellin udostępnił link. 1 godz.

Muzeum Piaśnicy w miejscu, którym
podejmowano decyzję o mordzie
Będą tu organizowane wystawy i koncerty, prowadzone badania naukowe poświęcone
egzekucjom w Lasach Piaśnickich. Siedzibą Muzeum Piaśnica będzie… radiogdansk.pl
Stefan Kosiewski
Radio:
http://shoud.io/18944
Gottfryd z Cappenbergu nie
był kanonizowany, a mimo
to jest najprawdziwszym
świętym
rzymskokatolickim. Tak
samo nie wymagają
formalnego uznania za
świętych Polacy i Katolicy,
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, innych służb państwowych II
Rzeczypospolitej, którzy zginęli z wiarą w świętych obcowanie, z obrazem Boga oraz Ojczyzny
przed oczyma, pomordowani przez NKWD strzałami z pistoletu w tył głowy....
http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Niekanonizowani-swieci-FO-von-Stefan-Kosiewski-98sw-Gottfryd-sw-Polscy-Zamordowani-przezNKWD
https://shoudio.com/user/sowa/status/18944

Niekanonizowani swieci FO von Stefan
Kosiewski 98 sw. Gottfryd sw. Polscy…
Od: Shoudio.com Przed chwilą

Panie Ministrze, gratuluję decyzji o
powołaniu Muzeum Piaśnicy. Z
Szacunkiem Stefan Kosiewski; bratem
mojej śp. Mamy był Nr.104701 - Stutthof,
Konzentrazionslager - Jan Kobus, politisch Polska Stefan Kosiewski * Polnisches
Kulturzentrum e.V. * Postfach 800 626 65906 Frankfurt

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/12/ktorzy-zgineli-zwiara-w-swietych.html

Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016 11/7/2015

Niebo - Piekło

pamięci rozstrzelanym przez
hitlerowców 6.04.1940 r.
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

mieszkańcom wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia rodacy
Aleksander Świeykowski

29 czerwca Z: Ryszard Kalisz, Ryszard Kalisz, Jarosław Obremski, Janusz Sepioł, Jarosław
Sellin i Andrzej Byrt ambasador RP
Komentarze

Malgorzata Markowska Niezwykle piekna Sala Palacowa! lipca o 18:34

Aleksander Świeykowski Jak nas zapewniał ambasador Byrt, właśnie paryska placówka
jest najładniejszą ambasadą ze wszystkich jakie posiadamy w świcie.1 lipca o 19:44
Malgorzata Markowska Oceywiscie Hotel Monaco !XVIII woek 1 lipca o 19:45

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

Malgorzata Markowska Pan Ambasador ma racke w tym wzgledzie niewatpliwa! tak to
najpiekniejsza rezydencja Ambasadora Polskiego na swiecie!1 lipca o 21:23
Stefan Kosiewski @Malgorzata Markowska - czy ten ambasador Byrt kupił może za
swoje prywatne pieniądze tę piękną ambasadę, czy tylko ten były agent wywiadu PRL
przesunięty został na tę placówkę, bo zamieszany był w aferę żydokomuny dot. budowy
wirtualnej ambasady w Berlinie (Rzeczpospolita informowała)?
http://zgoda.blox.pl/.../agent-wywiadu-PRL-byly-Ambasador... Kryminalnym aspektem
przebywanie Andrzeja Byrta na posadzie dyplomatycznej w Niemczech była afera z umową
na budowę tzw. wirtualnej ambasady (Rzeczpospolita donosiła), zgodnie z którą to umową,
niemieckie firmy miały kasować także wtedy, kiedy nie miały nic budować. Po ujawnieniu tej
kryminalnej afery z podpisaniem przez Byrta umowy, która miała kosztować wielokrotnie
więcej, niż roczny budżet całego MSZ, Byrtowi skończyła się kadencja i zastąpił go na
posadzie ambasadora Jerzy Kranz. Aby uchronić Byrta przed wezwaniem do prokuratury
Aleksander Kwaśniewski najpierw mianowała Byrta ministrem w Kancelarii Prezydenta RP, a
potem odwołał Kranza po kilku miesiącach urzędowania i mianował na jego miejsce z
powrotem Byrta. Prezydent Kaczyński nie mianował jeszcze Byrta ministrem, ani
ambasadorem ale i Rzeczpospolita nic nie donosi na temat afery na budowie wirtualnej
ambasady. Tymczasem jednemu z kolegów Kwaśniewskiego już się u.rało, i nie został Siwiec
oskarżony o zbrodniczą grabież mienia państwowego (realny hotel Juventuru we
Wrocławiu), więc Byrt Andrzej czeka sobie też spokojnie na przedawnienie, bo ma do tego
prawem cadyka prawo. Stan David Ligoń niedziela, 11 lutego 2007,

agent wywiadu PRL, były Ambasador RP… zgoda.blox.pl1 min
poniedziałek, 21 grudnia 2015

Czy tylko 8 ubeckich agentów robi w Polsce za
sędziów, bo wiszą
ćwierć wieku na
hakach żydoskiej
sitwy Kiszczaka?

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

Kategorie: Wszystkie | IPN - młodzież/ JUNG | Książki | Mahnung / Przypomnienie |
Muzeum AK | Niebo | Piekło | Sielpia | do Prezesa Rady Ministrów RP

RSS

Stefan Kosiewski udostępnił link. 17 grudnia o 14:08 ·

8 sędziów zarejestrowanych jako współpracownicy służb Osiem osób wymienionych w
ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako
współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch… tvn24.pl
Stefan Kosiewski 288 obserwatorów|618 846 wyświetleń ...Dane o osobach z gremiów
sądowych, co do których są zapisy służb PRL: Sąd Najwyższy Sędzia Edward Matwijów był
zarejestrowany we wrześniu 1976 r. przez SB w Gdańsku pod kryptonimem "Marynarz" w
kategorii lokal kontaktowy, czyli jako osoba wynajmująca swój lokal na potrzeby służb.
Wyeliminowany z ewidencji operacyjnej z powodu "braku dalszych możliwości operacyjnych"
- w 1977 r. materiały złożono w archiwum, lecz nie zostały odnalezione. Prezes Izby Cywilnej
SN Tadeusz Ereciński był w 1972 r. "opracowywany w charakterze kandydata na tajnego
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

współpracownika" i jako taki zarejestrowany przez SB. Prezes Izby Wojskowej SN Janusz
Godyń przyznał się w 2003 r. do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy
Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1972 r. Sędzia Wiesław Błuś był w 1979 r.
zarejestrowany przez wywiad cywilny jako kandydat na kontakt operacyjny. Według akt
odmówił wszelkich kontaktów z MSW. Trybunał Konstytucyjny Sędzia Marian Grzybowski był
zarejestrowany w czerwcu 1970 r. przez służby wojskowe. Był też rejestrowany w 1988 r.
przez wywiad cywilny, a 19 czerwca 1989 r. przerejestrowany jako kontakt operacyjny ps.
"Krakatau". Sędzia Adam Jamróz był zarejestrowany w październiku 1977 r. przez wywiad
cywilny w Katowicach. W ewidencji figuruje od grudnia 1977 r. jako kontakt operacyjny
"Lardo". W 1981 r. materiały przekazano do archiwum. Sędzia Zbigniew Cieślak był od
czerwca 1979 r. zabezpieczony przez Zarząd II Sztabu Generalnego. W czerwcu 1988 r. został
zaś zabezpieczony przez zarząd WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Sędzia Teresa
Liszcz brała udział jako ekspert w I Krajowym Zjeździe Delegatów "Solidarności" w 1981 r. 19
grudnia 1981 r. przeprowadzono z nią "rozmowę ostrzegawczą", podczas której podpisała
oświadczenie o "zaniechaniu szkodliwej działalności i przestrzeganiu porządku prawnego".
Potem prowadzono z nią "rozmowy ostrzegawcze". Sędzia Mirosław Wyrzykowski był
"pracownikiem kontraktowym" Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie w latach 19771979. Jego akta pochodzą z kartoteki osobowej byłych funkcjonariuszy. Sędzia Ewa Łętowska
w listopadzie 1987 r. była rejestrowana przez departament III MSW jako zabezpieczenie.
Trybunał Stanu Jacek Majchrowski był zarejestrowany w lutym 1975 r. przez wywiad PRL. Był
zabezpieczony „do wszystkich państw kapitalistycznych oraz Albanii, Chin i Jugosławii". Lech
Adamczyk został w 1984 r. zarejestrowany przez kierownictwo Wojskowej Służby
Wewnętrznej, co IPN ocenił jako "prawdopodobną rejestrację kadrową". Kazimierz Barczyk
był w 1987 r. zarejestrowany przez SB z Krakowa jako kandydat na tajnego
współpracownika. We wrześniu 1989 r. materiały wybrakowano. Sylweriusz Królak był
rejestrowany w czerwcu 1987 r. przez Zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojska.
Naczelny Sąd Administracyjny Wiceprezes NSA Andrzej Kisielewicz był w 1985 r.
zarejestrowany przez SB w Rzeszowie jako kontakt operacyjny. Zdjęty z ewidencji w styczniu
1990 r., materiały zniszczono. Sędzia Jerzy Rypina został w październiku 1968 r.
zarejestrowany przez SB w Lublinie jako kandydat na tajnego współpracownika "R. J". W
1969 r. nastąpiła zmiana kategorii na tajnego współpracownika o pseudonimie "Bosman". W
lutym 1976 r. został wyrejestrowany. Materiały wybrakowano w styczniu 1990 r. Sędzia Jan
Grabowski w maju 1973 r. został zarejestrowany przez SB w Katowicach jako kandydat na
tajnego współpracownika, a w sierpniu jako TW pseudonim "Wisz". Wyrejestrowany w
styczniu 1975 r. ze względu na wstąpienie do PZPR. O sędzim Bogusławie Gruszczyńskim
zachowała się w IPN prośba o wyrejestrowanie, z powodu braku materiałów operacyjnych na
niego, z ewidencji archiwum MSW. Był zarejestrowany w grudniu 1987 r. w kategorii
konsultant. https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/899558293431145
8 sędziów zarejestrowanych jako współpracownicy służb TVN24 Osiem osób wymienionych
w ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako
współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch - Trybunału Konstytucyjnego i po jednym
- Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. - Jest nie najgorzej, nie zdenerwowałem się komentuje I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Er7JLY1yNcr
Link kultur , IPN - młodzież/ JUNG poniedziałek, 04 czerwca 2007

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

Sielpia – Anielin, 3–6 czerwca 2007 r. Rajd i konkurs wiedzy historycznej «Hubalczycy» (...)
Pierwszego dnia (4 czerwca 2007 r.) młodzież wyrusza na wyznaczoną trasę (ok. 20 km) w
okolicach jeziora Sielpia. Uczestnicy wykonują zadania na trasie i zbierają relacje na temat
wojny obronnej 1939 roku. Po powrocie odbędzie się spotkanie z byłym pracownikiem
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz doskonalenie umiejętności
pracy z dokumentami historycznymi. Na zakończenie dnia – wieczór filmowy oraz ognisko i
nieodzowna w takich okolicznościach kiełbaska. Drugiego dnia (5 czerwca 2007 r.) wyjazd
autokarami z Sielpi w okolice wsi Szałas. Następnie marszobiegi na trasie: Szałas – Rogowy
Słup – Cisownik – Hucisko (ok. 25 km). Celem rekonesansu jest dotarcie do wyznaczonych
miejsc i zebranie relacji od okolicznej ludności na temat działalności oddziału mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”. W godzinach wieczornych każdy z zespołów przedstawia wybraną i
opracowaną relację z września 1939 r. oraz działalności żołnierzy Wydzielonego Oddziału
WP. Później przewidziany jest panel dyskusyjny „Mit mjr. «Hubala»” i pokaz filmu
dokumentalnego. Naszą dyskusję będzie podgrzewać ognisko, a każdy z uczestników będzie
mógł skosztować kiełbaski. W trakcie marszobiegu każdą grupę czeka test z wiedzy
historycznej (wojna obronna 1939 r., dzieje partyzantki wrześniowej i powrześniowej oraz
geneza Polskiego Państwa Podziemnego). Trzeciego dnia (6 czerwca 2007 r.) wyjazd
autokarów ze stanicy ZHP w Sielpi. Celem wycieczki jest Inowłódz, następnie przejazd do
Spały, wreszcie Anielin, gdzie ogłoszone zostaną wyniki rywalizacji, a najlepsze grupy
otrzymają nagrody i wyróżnienia. http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/5185/

From: Polnisches Kulturzentrum To: [email protected] ;
[email protected] ; [email protected] ; [email protected] Sent:
Monday, June 04, 2007 11:04 PM Subject: Sielpia – Anielin, 3–6 czerwca 2007 r. Rajd i
konkurs wiedzy historycznej „«Hubalczycy» – ostatni zolnierze wrzesnia 1939 roku”

do Premiera RP Pana Kazimierza Marcinkiewicza;
Frankfurt, 9.11.2005 r.
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Polen nach 1939 - zbrodnie Wehrmachtu na
narodzie polskim Panie Premierze, NIEBO
- PIEKŁO Genocide - 48.
Mittwoch,
09.11.2005 Polnisches
Kulturzentrum e.V.
Postfach 800 626 65906
Frankfurt am Main
Pan Premier Kazimierz
Marcinkiewicz,

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00583 Warszawa
Frankfurt, 9 listopada 2005
r.

Szanowny Panie
Premierze, prosze
przyjąć najlepsze
życzenia sukcesów w
pracy dla Polski, które
składam Panu
Premierowi w imieniu
swoim i Polaków
żyjących w Niemczech.
W traktacie zawartym
17.6.1991 r. między
Rzeczpospolitą Polską a
Republiką Federalną
Niemiec przypisano nam funkcję pomostu między obydwoma krajami i narodami. Zbrodnie
Wehrmachtu w Polsce i na narodzie polskim należą do wydarzeń, o których mowa w Art. 28.
traktatu. W miejscu zbrodni dokonanej 6 kwietnia 1940 roku na Polakach, mieszkańcach
wsi: Niebo, Piekło, Sielpia i Stadnicka Wola pragniemy postawić znak porozumienia i
pojednania między naszymi narodami. Wielofunkcyjna stanica, międzynarodowy dom
spotkań młodzieży, kaplica i skomputeryzowana izba pamięci mają być znakiem pojednania.
Prosimy Pana Premiera o pomoc dla naszej inicjatywy. Z szacunkiem. Stefan Kosiewski Prezes
Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem
14:18, kultur , Das Zeichen der Versöhnung
+ http://himmel.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?104306
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/504
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/554 23:14, kultur , IPN młodzież/ JUNG Link
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

agenci tajnych służb rozbijają Polonię w Niemczech

pamięci rozstrzelanym przez hitlerowców 6.04.1940 r. mieszkańcom
wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia - Polacy

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

21. Dezember 2015

23:32, kultur , Niebo Link
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2015/12/21/zbrodnie-wehrmachtu-na-narodziepolskim-do-premiera-rp-pana-kazimierza-marcinkiewicza-frankfurt-9-11-2005-r/

KALIFAT KACZYNSKIEGO PDO249 Lepszy sort fatalistow od Ku...
http://gloria.tv/media/XbDbGoZPNs9
Może się KOD-owcom wydawać, że Matthew Tyrmand nie udzielił
samodzielnie wywiadu dla tygodnika "Od Rzeczy", albo że wywiad jest
izraelski, abo amerykański, bo żyd po ojcu Tyrma... Pages: 7 Reads: 49
https://de.scribd.com/doc/293716558/KALIFAT-KACZYNSKIEGOPDO249-Lepszy-sort-fatalistow-od-Kuby-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZEChCANTO-DCXLIX-Magazyn-Europejski-20151220-SOWA

http://sowa2.quicksnake.net/job/Czy-byly-agent-wywiadu-PRL-w-panstwach-NATO-naZachodzie-Europy-ambasador-Byrt-kupil-moze-za-swoje-prywatne-pieniadze-te-pieknaambasade-w-Paryzu
https://issuu.com/kulturzentrum

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close