15min Klaipėda 2009-12-16

Published on 3 days ago | Categories: Documents | Downloads: 1 | Comments: 0 | Views: 74
of x
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

skaitykite:

A.Čaplikas: tirpalas, dėl kurio nudegė naujagimiai, negalėjo būti naudojamas

KLAIPĖDA

  ISSN 1822-5330.

Numeris 186 (743). 2009 M. GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS

KLAIPĖDA

SPORTAS

KLAIPĖDA

LIETUVOS VIL VILTYS TYS SUBLIZGĖTI ES BLIŪKŠTA

STUDENTAI IEŠKOS TALENTŲ

LINAS KLEIZA 󲀓 LIETUVOS METŲ KREPŠININKAS

ATKELIAUJA KALĖDINĖ MUGĖ

7 psl.

4 psl.

10 psl.

O R AI 󰀭4 °C 󰀭8 °C

3 psl.

DALIA GRYBAUSKAITĖ:

„VISKAS PRIKLAUSO NUO MŪSŲ“ „Prašyti žmonių susiveržti diržus ar prašyti pakentėti gali tik tas politikas, kuris pradeda nuo savęs“, – išskirtiniame interviu dienraščiui „15min“ ir naujienų portalui 15min.lt sakė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Deja, pasak jos, piliečių rinkti politikai savo priedų ir lengvatų susimažinimą paverčia televizijos šou: „Be jokios abejonės, tai matyti yra sunku ir skaudu, ir aš puikiai suprantu žmonių pasipiktinimą.“

„Kiekvienas turime pasirinkimą, ar ieškoti gardesnio kąsnio, bet prarasti tėvynę, ar turėti tėvynę galbūt su mažiau gardžiu kąsniu“, – apie lietuvių pasirinkimą laimės ieškoti užsieny je kalbėjo prezident prezidentėė D.Grybauskaitė. D.Grybauskaitė. J.Kalinsko nuotr.

Penkis mė mėnesius valstybė valstybės vadovo poste dirbanti D.Grybauskaitė D.Grybauskaitė atsak ė ir  irįį „15min“, ir į skaitytojų atsiųstus klausimus. – Jūsų Ekscelencija, didžioji dalis į redakciją savo klausimus atsiuntusių skaitytojų kalba apie sunkią buitį: minimalius atlyginimus, nedarbą, mažinamas pensijas, alkstančius vaikus, „beprotiškas reformas“. Tie patys žmonės skundžiasi dėl valdininkų ir politikų savivalės, tyčiojimosi iš tautos, išrinktųjų privilegijų ir arogancijos. Apibendrinant visų jų laiškus,  galima suformuluot suformuluotii vieną klausimą: „Ką mums daryti, ir ką ketinate Jūs, prezidente, daryti?“ Ką jiems visiems atsakytumėt atsakytumėte?  e?  – N ėra malonu prieš Kalėdas skaityti ūdnokus klausimus. Skaič liū li Skaičiau juos visus. Iš tiesų, kai vienos durys gyvenime užsidaro, visada atsidaro kitos. Reikia tiesiog gebė geb ėti pamatyti nauja naujass galimybes ar nau jas atsidaranč atsidarančias duris. Esu pati gyvenime tai patyrusi. Buvo visko: ir sunkumų sunkumų pakako, ir pinig ų tr ūkdavo, ir neturė jau ko apsirengti, kai buvau jauna. Tiesiog reikia nebijoti jokio darbo. Tačiau Lietuvoje susiduriame su tuo, kad net ir per su nkmet į  žmonės nenori dirbti bet ko, nesiima viešų jų darbų, labai sunku rasti net valytoj ą. Kai sunku, reikia dirbti bet k ą, reikia daryti tai, k ą galima daryt i. Ir man teko tuo pat metu ir mokytis, ir d irbti. Turė Turė jau dirbti fizin į darbą už labai menk ą atlyginimą. Gyvenau ir valgiau, atsimenu, tiktai k iaušinius tris kartus per dien ą, nes nieko kito neįpirkau. Nukelta į 8-9 psl.

VAIRUOTOJAI KENČIA ŠALTĮ Daugiau kaip pusmetį pusmetį  Klaipėdoje galiojanti tvarKlaipė ą  ka, kai keleiviai į autobus  autobusą turi lipti pro priekines duris, į vedė  vedė tvarkos, sumažino „zuikių „zuikių“ skaič skaičių, tač tačiau šaltuoju metų metų laiku suk ėlė  nepatogumų vairuotojams. Dažnas jų jų darbuojasi apsi vilk ęs striuk ę, rankas slė slėpdamas pirštinėse.

2 psl.

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

2 /  KLAIPĖDA

www.15min.lt /klaipeda

Autobusų vairuotojai ĮsĮsibėgėj ibėgėjaa prekyba prie vairo kenčia šaltį gyvomis eglutėmis Kalėdos

„Kai visi vairuotojai susirgs, gal tada ims mąstyti“, – piktinosi šaltį turintis kęsti vienas uostamies-

Iki Kalėdų likus vos daugiau nei savaitei,uostamiestyjeįsibėgėja prekyba gyvomis eglutėmis.

se miesto vietose. „Dažniausiai eglut ėmis prekiaujama iki gruodžio 24 dienos,, tai yra ik i Kalėdų. Perdienos nai buvome išdav ę daugiau leidimų – devyniolika. Galbūt šiemet dar atsiras daugiau norinčių jų pardavinėti eglu-

čio autobusų vairuotojų.

Žaliaskarė mis jau pradė ta prekiauti viešose miesto erdv ėse. Kaip teig ė Klaip ė dos sa viv ald yb ė s Licencij ų , leidim ų  ir vartotoj ų  teisi ų   ap saugos skyriaus specialist ė   Vid a Ra maš aus ka it ė , iš viso išduota vienuolika leidimų egluč ių prekybai į vai  vai rio-

ė tes prieš pat pašnekov  ė. šventes“, – sak    Daugiausia leidimų išduota prekybai Taikos prospekte, taip pat yra Šilut ės plente, Debreceno, J.Janonio, Vingio, Liepojos gatv ėse. Į vairaus dydžio gyvos eglueglutės kainuoja nuo 15 iki 80 Lt, šakeli ų   galima į sigyti už 1–6 Lt.

 JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ

GINA KUBILIŪTĖ

 j.andriejauskaite  j.andriejauskaite @15min.lt

g.kubiliute @15min.lt

Daugiau kaip pusmet į Klaipėdoje galiojanti tvarka, kai keleiviai į autobusą turi lipti pro priekines duris, į ved  vedė tvarkos, sumažino „zuikių“ skaičių, tačiau šaltuoju metų laiku suk ėlė nepatogumų vairuotojams. Dažnas jų darbuojasi apsivilk ęs striuk ę, rankas slėpdamas pirštin ėse, nes priekinių dur ų varstymas – menkas malonumas. „Tokia „T okia problema egzistuo ja, buvo skundas,diskutavo diskutavome. me. Kai kuriuose autobusuose jau įrengtos apsauginės sienelės, kad vairuotojus apsaugot ų nuo pirmo v ė jo gūsio.Temperatūrų  skirtumai iš tiesų didelė problema, pavojinga sveikatai. Tačiau, ar įrengti apsaugines sieneles, ar ne, yra pačių vež ė jų sprenį vairi ų – dimas. Yraapsaugini  vairi ų nuomoni  vieniems ų sienelių reikia, kitiems ne“, – sak ė viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis. Pasak  jo, kai kurios bendrov ės, kurioms priklauso miesto autobusai, nusprendė sutvarkyti prie vairuotojų esantį šildymą, kad pakankamai šiltų kojos. „Stiklas, atitvaras – tai papildomos sąnaudos, kainuoja ir pastatymas. Be to, sprendimas priklauso nuo kiekvieno autobuso technini ų gabarit ų. Vakarų 

Įsigalėjus šalčiui, autobusų vairuotojai priversti kalenti dantimis, nes stotelėse keleiviai lipa per priekines duris. J.Andriejauskaitės nuotr.

torius Leonas Šiaulys teigė, kad dėl atitvarų dar nėra apsispręsta. „Yra visokių minčių, nes tai susiję su eismo saugumu. Kas būtų, jei stabdant stiklas sudužtų ir nukentėtų keleivis. Tuoų, nors met būtų ieškoma atitvarai bkalt ūtų įrengti

siekiant, kad būtų geriau. Be to, bet koks auto-

buso pertvarkymas gali būti  jų nesulauk ėme. Kol kas dar tik daromas tik su gamintojo ži- pirmos tokios šaltos dienos, tad nia. Kol kas situacija nėra blo- kalbėsimės, stebėsime“, – sak ė  ga, didelių skundų iš vairuoto- L.Šiaulys.

Kai kuriuose k uriuose autobusuose jau

įrengtos apsauginės sienelės, kad  vairuotojus apsaugot apsaugotų nuo pirmo  v ė jo gūsio.

Miesto gatvėse jau galima nusipirkti gyvų eglučių.G.Kubiliūtės nuotr.

Sak ė  ė   G.Neniškis.

šalyse autobusuose yra gamyklų pastatytos pertvaros“, – sak ė  G.Neniškis. Mato pavojų

Uostamiesčio kelei vius vežiojan vežiojan-čiosbendrov ės „Pajūrio autobusai“ direk-

orai

GRUODŽIO

16

TREČIADIENIS Saulė teka 08:37 Saulė leidžiasi 15:52 Dienos ilgumas 07:15 Mėnulio fazė – Jaunatis.

Lietuvoje

Europoje

Šiandien oro temperatūra nuo 5 °C iki 11 °C šal čio.  Vakariniuose  Vak ariniuose šalies rajonuose numatomi krituliai.  Ateinančią naktį šals

Atėnai

nuo 9 °C iki 18 č°C, bus 6-13 °C šal io.rytoj dieną 

 

ŠIANDIEN

RYTOJ

 

dieną

naktį

dieną

naktį

dieną

vardadieniai

Vilnius

-11 °C

-16 °C

-11 °C

-1 °C

-1 °C

Adas, Albina, Alina, Audronė, Vygaudas.

Kaunas

-9 °C

-14 °C

-10 °C

-1 °C

-1 °C

Klaipėda

-4 °C

-8 °C

-8 °C

-1 °C

+1 °C

Paryžius

0 °C

Berlynas

+13 °C -1 °C

Praha

-4 °C

Londonas

+2 °C

Ryga

-10 °C

Madridas

+2 °C

Roma

+6 °C

Maskva

-20 °C

Talinas

-10 °C

                

PORYT

       

Giedra

Mažai debesuota

Debesuot Debe suotaa Tru Trumpal mpalaiki aikis lietus

Lietus e tus

Lietus e tus su perkūnija

Šlapdr Šla pdrib ibaa Sniegas e gas

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

KLAIPĖDA  /  3

www.15min.lt /klaipeda

Kalėdinėje miesto mugėje – nuo amatų iki gardumynų Į Klaipėdą grįžta tradicinė kalė-

mug ės koordinator ė Zarina ko kočč ių, briedienos, šernienos, Lukoši ū nė, gana sud ė tinga stru struččio kumpelių kumpelių, gyvo lietubuvo pasikviesti tautodaili-  viš ko a laus, sū rio produkt ų, ninkus, nes šventiniu laiko- klev ų sirupo, lašišinių ž uv ų  tarpiu jie gauna nemažai pa- raudon ų j jų ų ikr ų ir panašių raudonų  ikrų panašių nesiū lym ų dalyvauti į vair  vair iuose kasdienių produkt ų.

dinė mugė. Nuo šio penktadienio iki gruodžio 23 dienos ji kvies į Klaipėdos ledo areną, kur bus galima įsigyti tautodailininkų dirbinių, pasmaguriauti, pasiklausyti koncerto.

renginiuose. Tautodailininkai į mu gę  suvažiuos iš visos L ietuvos. Jie ne tik prekiaus savo dirbiniais, bet ir mokys lankytojus savo amato.

Nors ir slegia sunkmetis, į  mugę mug ę pavyko suburti 150 dalyvi ų . Kaip teig ė k al ė di n ės

ė je bus galima įsigyti Mugė Mug dovanų švent dovanų  šventė ėms, vaišių vaišių kal  kalė ėdiniam stalui: duono duonoss ir konditerijos gaminių gaminių, medaus, ša-

GINA KUBILIŪTĖ g.kubiliute @15min.lt

ą j ją ą mug ės dieną Pirmą Pirm  mugė dieną, ati-

darymo proga, 18 val. lankytojus linksmins Egidijaus Sipavičiaus koncertas.

Kasdien visus pasitiks tradicinis lietuviškas Kalė Kalėdų Senelis Kalėda.

Koncertines programas pristatys Klaipė Klaipėdos vidurinių vidurinių  ir profesinių mokyklų moks-

leiviai, linksmins kaimo kapelos, vyks varžytuv ės ir žaidimai konkurse „Vakar ų talentai“ .  Vaikams mugė mugė je busį bus į kur-

ta speciali zona, kur jie gal ės ne tik žaisti, bet ir paglostyti triušiukus ar ožiukus. Įė ji ma s į  m ug ę  bus nemokamas.

Darbo laikas Klaipėdos ledo arenoje (Šilutės pl. 48) kalėdinė mugė   veiks gruodžio 18–22 d. nuo nuo 12 iki 20 val., o paskutin ę  dieną – gruodžio 23-ią ją  – iki 18 val.

uostas

Atlygins nuostolius Šiuo metu pats stintų gaudymo metas, tačiau dėl uoste vykdomų darbų žvejai negali užsidirbti. „15min“ nuotr.

Uoste sprendžiamos žvejų problemos ir nuostolių kompensavimo klausimai. Uosto gilinimo darbus atliekanti žemsiurbė žvejams trukdo dirbti – išbaido visą laimikį, o dabar – pats stintų gaudymo metas. Dėl to žve jai patiria patiria nuostolių. nuostolių.

 vietoje.  vieto je. Uost Uosto o direkci direkcijoj joje e nusta nusta-tyta, kad žemsiurbė, gruodžio

los ir jos kompensavimo. Uosto į plaukos kanale iškastas gruntas, tinkantis paplūdimiams pamaitinti, turi būti gramzdinamas Melnragės-Giruli ų rajono priekran-

direkcijos generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas. K.Zubrickas vakar teig ė, kad incidentas į vyko  vyko dėl darbuotojų padarytos techninės klaidos, pripažino padaryt ą 

t ė je. Jis tu ri b ūti išpilamas

žalą ir pritarė Uosto direkcijos pozicijai, jog rangovas privalo

4–13 dienomis vykdžiusi uosto dugno valymo darbus, netinkamai vykdė grunto išpyli-

mą. Jis buvo gramzdinamas gerokai arčiau – apie puskilometr į į šiaurę nuo šiaurinio molo.  Vakar pavakary uoste vyko Kai kurie žvejai dėl to neteko uždaras posė posėdis, kuriame direk- savo tinklų – užverstas smėlis cijos atstovai susitiko su uosto  juosužklojo užklojo.. „Manau „Manau,, kad kad incigilinimo darbus atliekančios dentas į vyko  vyko dėl rangovo kaltė kaltės, bendrov ės „Josef Mobius Bau – tod todė ėl susitikimo su K.Zubricku  Aktiengesellsch  Aktienge sellschaft“ aft“ direkto direktoriuriu- metu bus aptariami padarytos  vertinimo ir kompensakompensami K ęstu stuččiu Zubricku dė dėl prie- žalos į vertinimo klausimai“, – teig teigė Uosto krantė krant ės žvejams padarytos ža-  vimo klausimai“,

2,9–6 km į šiaur  šiaurę ę nuo Klaipė Klaipėdos uosto vartų – trijuose žvejybos

plotuose nuo Antros Melnragės Palangos link. Šis gramzdinimas yra vykdomas suderinus su reikiamomis institucijomis. Pirmadienį sulaukta žvejų 

kompensuoti kompensu oti priekrant priekrantė ės žve jų d  jų  dė ėl minė minėto incidento patirtą patirtą  žalą. Taip pat jis praneš ė susi-

tiksiantis su Lietuvos žuvinin-

nusiskundimų nusiskundim ų, kad gruntas yra

kystės produktų kystė produktų gamintojų amintojų asociacijos tarybos pirmininku Alfonsu Bargaila bei aptarsiantis padarytos žalos kompensavimo

gramzdinamas nesuderintoje

klausimus.

Kalėdinė mugė Klaipėdoje veiks gruodžio 18–23 dienomis. Organizatorių nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

4  /  KLAIPĖDA renginiai TEATRAS Trečiadienis, gruodžio 16 d.

Žvejų rūmai 11 val. Kalėdinis vaidinimasmuzikinė pasaka vaikams „Raudonoji gėlelė“.

www.15min.lt   /klaipeda

Studentai leisis Kalėdų proga – Studentai ieškoti talentų „gyvoji“ prakartėl prakartėlė ė naujiena

AURELIJA KRIPAITĖ

KONCERTAS Ketvirtadienis, gruodžio 17 d.

Klaipėdos koncertų salė 18 val. Festivalis „Salve Musica“. „Svinguojantis barokas“.

a.kripaite @15min.lt

Klaipėdos valstybinės kolegijos renginys „Išlįsk į šviesą“ – vienas populiariausių šio je mokymo mokymo įstaigoje. įstaigoje. Organizatori Organizatorių ų nuotr. nuotr.

Uostamiestyje per didžiąsias metų šventes Teatro aikštėje įsikurs

„gyvoji“ prakartėlė.

PARODOS

Kalėdų dieną klaipėdiečius iš Klaipėdos dramos teatro balkono sveikins bibliniai personažai – Marija, Juozapas, piemenėliai, Trys Karaliai ir k ūdik ėlis. „Gyvoji“ prakartėlė Klaipėdoje žmones į Teatro aikštę  sukvies pirmą kartą. „Tikimės, kad sunkmečiu,

P.Domšaičio galerija Veikia japonų M.Yamamoto ir Y.Matsumoto kimono ir piešinių paroda ant kriauklių geldelių ir tradicinių meno kūrinių paroda. Vaikų bei jaunimo kūrybos konkurso „Mano prakartėlė“ paroda. I.Simonaitytės biblioteka Paroda „Šventosios žemės atminties ženklai“.

tokiu nevilties metu, apgriu vusio teat ro balkone nusi leis

Klaipėdos valstybinė kolegija rytoj

skelbia naujų talentų paieškas.  Visigab gabiau iausie sieji ji ragin raginami ami neužsisklęsti ir pademonstruoti savo talentus. Tradicinis kolegijos renginys „Išl įsk į šviesą“ į Socialinių mokslų fakulteto akt ų salę (Jaunystės g. 1) visus

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus Veikia paroda „Pirmieji lietuviai Teksase“. Etnokultūros centras Pajūrio krašto moterų rankdarbiai: riešinių paroda. Baroti galerija Vaidoto Janulio paroda „GRAFirKA?“

sukvies rytoj, 15 val.

„Kiekviename iš mūsų sly-

pi talentas, tad nebijokime jo parodyti“, – skelbia renginio organizatoriai. Pademonstruoti savo sugebė jimus kvie čiami ne tik šokantys, dainuojantys bei vaidinantys studentai. Svarbiausia, kaip teigia organizatoriai, originalumas ir savitumas. Talen-

tus vertins speciali komisija, o geriausieji bus apdovanoti. Renginį organizuoja trečiojo kurso studentai, kurie neslepia: viliamasi sulaukti ne tik talent ų gausos, bet ir pilnos salės žiū rov ų. Beje, jie taip pat rinks savo favoritą. Renginio pradžia – rytoj, 15 val.

angelas ir nušvies visas tiesas, kuriomis seniai niekas nebetiki“, – kalbė jo renginio režisierius K ęstutis Žilinskas. Pirm ą j ą K al ėdų dieną – gruodžio 25-ą ją – Teatro aikštė je bu s s ureng ti tr ys vaid i-

nimai. 14, 16 ir 18 val. teat-

Iš teatro balkono miestelėnus su šventėmis sveikins gyvos prakartėlės herojai. A.Kripaitės nuotr.

ro balkonėlyje pasirodys bibliniai personažai, skambės muzika. Vaidinimai pagal biblin į siužetą t ęsis apie valandą . Visas veiksmas, anot K.Žilinsko, bus persmelktas sakraline nuotaika. „Mūsų tikslas, kad tai tapų gražia tradicija, pagyvintsian č ia Klaipėdos senamiest į“, – teigė vienas iš renginio

sumanytojų prodiuseris Gin-

taras Bendžius. Pagrindiniai vaidmenys patik ėti Jolantai Puod ėnaitei ir Edvardui Braziui.  Ai kšt ė je k eti nama švenč iantiems klaip ė di e č iams dalyti ir karšt ą arbatą. Teatro aikšt ė je į kurdinta ne tik eglutė, skulpt ū rėli ų prakartėlė, bet veikia ir vaik ų žaidimų aikštelė.  Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ yra numačiusi atšilus orams toliau tęsti renginius iš teatro balkono bei atgaivin-

ti poezijos skaitymus.

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

KLAIPĖDA  /  5

www.15min.lt /klaipėda

Meras išvengė etikos sargų botago Klaipėdos meras R.Taraškevičius buvo apskųstas savivaldybės Etikos komisijai. „15min“ nuotr.

GINA KUBILIŪTĖ g.kubiliute @15min.lt

Klaipėdos merui Rimantui Taraškevičiui teko aiškintis savivaldybės Etikos komisijai. Jis kaltintas

Žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro Žuvininkystės tyrimų laboratorijos šmeižimu.

damas, esą laboratorijos pastatai ir baseinas įregistruoti tik dėl asmeninių pažinčių Klaipėdos registr ų centre. Jo manymu, miesto galva nori atimti laboratorijos laboratorijos sklypo dalį ir perduoti jį Jūr ų muziejui, kurio plėtra jau numatyta. Meras: „Tai buvo asmeniškas pokalbis“

Savivaldybė ir ŽuvininkysTok į skundą komisijai patei- tės tyrimų laboratorija bylinėk ė minėtos institucijos direkto-  jasi, ar jos pastatai ir baseinas rius Šar ūnas Toliušis. Anot jo,  yra teisiškai į registruoti. Savispalį Klaipėdoje vykusiame iš-  valdyb ės duomenimis, stati važiuojamajame Vyriausyb ės niai nėra teisiškai į registruopos ėdyje R.T R.Taraškevi araškevič ius vi- ti, nes neišliko j ų dokumensiems ministrams ir premjerui t ų . Laboratorijos vadovyb ė  pareišk ė, kad Žuvininkystės ty- su tuo nesutinka, nes pastarimų laboratorija neteisėtai re- tai ir baseinas pastatyt i 1961 gistruota ir turimi dokumen dokumentai tai metais ir yra v isi registracijos perduoti prokurat ūrai. dokumentai. meniškas pokalbis per išvaŠ.Toliušio teigimu, meras Tuo tarpu meras R.Ta- žiuojamojo Vyriausybės po jį dar kartą savo antipatija la- raškevič ius Etikos komisijai sėdžio pertrauk ą. boratorijai priblošk ė pareikš- aiškino, kad tai buvo tik asUostamiesčio meras teigė 

akcija

ĮBetliejau miestą atkeliauja Betliejaus s ugnis Klaipėdos prieš didžiąsias metų

Šios gražios akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių  ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taik ą savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms. Betliejaus taikos ugnies idė ja kilo 1986 metai s Austri joje socialin ės paramos akci jos metu „Šviesatamsoj tamsoje“ e“.. TuoTuomet ypač pasižymė jęs vaikas iš  Austrijos keliaudavo į Palestiną ir, Betliejuje uždegęs žvak ę,

lėdiniu papročiu. Betliejaus taikos ugnis į  Lietuv ą atkeliauja jau ne pirmus metus. Lietuvos skautiškos organizacijos ugn į perima iš kaimynų lenk ų Lietuvos Lenkijos pasienyje. Ugnis platinama ne tik per visą Lietuv ą, bet ir perduodama toliau – kaimynams latviams, kurie ją perduoda estams. Gruodžio 20 dien ą ugnis bus dalijama visose Klaip ėdos bažny čiose prieš ir po rytinių Mišių. Organizatoriai kviečia ateiti ir parsinešti namo Betlie jaus š vieso s sp indul ėl į. Žvakut ę galima įsigyti ir akcijos

 ją kaip taikos ir vilties simbol į  parveždavo į Vieną bei platindavo savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija apėmė tik Austriją, ta čiau labai greitai taikos ugnis skaut ų bei  vis ų geros valios žmonių d ėka išplito po vis ą pasaulį. Šiuo metu taikos šviesos nešimas  yra vi rtęs savotišku nauju ka-

 vietoje, ji paž ymėta specialiu lipduku. Gruodžio 16–23 d. ugnis bus dalinama visiems, kuriems Lietuvoje labiausiai reikia vilties ir šilumos – vaik ų ir senelių globos namuose, ligoninėse, kalė jimuose, universitetuose ir kitose bendruomenėse, organizacijose bei institucijose.

šventes neaplenks Betliejaus taikos ugnis – žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis.

Iš Betliejaus atkeliavusi ugnis bus dalijama bažnyčiose. G.Kubiliūtės nuotr.

žin ąs, kad vieno laboratorijos  vy riausiojo specialisto mama dirba Klaipėdos registrų centre. Tačiau apie tai, anot jo, kal-

bė jo neviešai. Po ilgų diskusijų Etikos komisijos nariai nusprendė, kad meras nepažeidė etikos normų,

nes tai buvo asmeninis pokalbis. Tačiau jam rekomenduota kalbantis asmeniškai nevartoti lakių frazių.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

6  /  AKTUALIJOS

Tirpalas – ne kūdikių priežiūrai

Žada išmokų nebemažinti

Sveikatos apsaugos ministras Al-

gis Čaplikas teigia, jog tirpalas, dėl kurio galimai Šiaulių apskrities ligoninėje nudegė 9 naujagimiai, negalėjo būti naudojamas prižiūrint kūdikius. Dėl pažeidimo ligoninės vadovui gresia nuobaudos.

„Tirpalas „Cutasept F“ nePremjeras Andrius Kubilius

 /aktualijos www.15min.lt 

gal ė jo b ūti naudojamas nau jagimi ų tualetui“, – vakar po apsilankymo minėtoje ligo-

tikina, kad 2010 metais papildomo socialinių išmok ų mažinimo nėra numatyta. „Kitais metais nenumatome kokių nors papildomų mažinimų, todėl žmonės gali ramiau žiūrėti į perspektyv ą. Nors ir bus sudėtinga, ir toliau vy kdysime socialiai atsakingą politik ą. Socialines išlaidas ma-

palo. Tai esą buvo patvirtinta

tyrimas, ar tikrai k ūdikiai nuir dokumentuose. degė dėl minėto tirpalo. Be to, „Ligoninė s administra-  Akušer ijos-ginekolog ijos klicija pripažino savo kaltę. Ap- nika uždaroma ir k ūdikiai bus skrities viršinin kas dabar tu- prižiūrimi Moters ir vaiko klirės spręsti dėl nuobaudos li- nik ų patalpose. goninės vadovui (Petrui SiMinistras taip pat rekomavič iui – red. past.)“, – sak ė  mendavo Šiaulių ligoninės vadovams atšaukti penktadienį   A.Čaplikas. Po incidento laikinai nuo suplanuot ą Moters ir vaiko klipareig ų buvo nušalintos Šiau- nikos atidarymą. li ų ligoninės Akušerijos-giCheminius odos nudeginekologijos nekologij os k linikos Nauj Naujaa- mus k ūdikiai patyrė penkta-

ų skyriaus ved ė ja B anni n ė je age nt ū rai BNS sak ė  gimi ga Vaitkevi č ien ė ir to paties ministras. Pasak jo, pačioje gamintojų  skyriaus administratorė Lairekomendacijoje buvo teigia- ma Liugienė. ma, kad naujagimių priežiūrai Moteris laikinai nušalinnegalima naudoti minėto tir- ti buvo nuspr ęsta, nes vyksta

į, kai medikai min ėtu tirdien palu nuval ė odelę už ausų, pažastyse ir kirk šnyse. Šiuo metu metu naujagimiai yra gydomi Kauno medicinos universiteto kli-

A.Čaplikas ketina artimiausiu metu pavesti Valstybinei medicininio audito inspekcijai atlikti detalų tyrimą, ar Šiaulių ligoninėje nebuvo padaryta daugiau klaidų atliekant kūdikių priežiūros procedūras. I.Gelūno nuotr.

nikose (KMUK).

žintume paskutines“, – vakar interviu Lietuvos radijui sak ė  premjeras.

 A.Kubili  A.Ku bilius us pridūrė, kad nors ir nėra lengva, socialines išmokas gaunantiems žmonėms teks įprasti gyventi su mažesnėmis pajamomis. Praė jusią savaitę Seimas, gelbėdamas finansinė je duobė je esančią „Sodrą“, apkarpė  beveik visas pensijas ir į vairias  vairias socialines išmokas, įskaitant ir bedarbio pašalpą.

650 Lt nesiekiančios pensi jos nebus mažinamos, o didesnės vidutiniškai mažinamos 5 proc. Maksimali bedarbio išmoka mažinama iki 650 Lt.

Šie mažinimai galios nuo kit ų met ų sausio iki 2011 metų pabaigos.

Ieško vietos „Vienai „V ienai Lietuvai“

Premjeras Andrius Kubilius teigia, jog jo atstovaujama Tė vynės są jungos  jungos-Lietuvo -Lietuvoss krikščionių demokratų frakcija Sei-

me yra nusprendusi padėti apibrėžti aišk ų fra kcijos „Viena Lietuva“ statusą valdančiojo je koalicijoje. koalicijoje.

„Aš turiu palaikymą ir aišk ų sprendimą, kad „Vienos Lietuvos“ frakcijai mes turime padėti v ėl grįžti į aišk ų ir skaidr ų  statusą valdančiojoje koalicijo je. Toks Toks mūsų sprendimas yra, mes to nuosekliai ieškome. Tai esame aptarę ne tik mūsų frakcijoje, bet visoje valdančiojoje koalicijoje“, – sak ė A.Kubilius. Premjeras pabrėžė, kad būtina sutarti „dėl kelių principinių dalyk ų“, tačiau tvirtino, kad apie postų pasidalijimą dabar nekalbama. Frakciją „Viena Lietuva“ sudaro nuo Ar ūno Valinsko Tautos prisik ėlimo partijos atskilę  Laimonto Diniaus (nuotr.) va-

dovaujami parlamentarai, ji turi 11 narių. Tomas Balžekas

Redakcija Vilniuje

Kauno biuras

Generalinis direktorius [email protected] 

 Tel. (8-5) (8-5) 210 5896 Faks. (8-5) 210 58 97 [email protected]  A.Goštauto 40 B, 01112, Vilnius

(8-46) 257 900 900  Tel. (8-37) (8-37) 243 000  Tel. (8-46) Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 [email protected]  [email protected]  H.Manto g. 31, Kęstučio g. 58, 92236, Klaipėda 44305, Kaunas

Asta Bliūdžiutė Vyr. redaktorė [email protected] 

Jurga Vaičiūtė $

 Taip dienraštyje enraštyje žymimi užsakomiejistraipsniai

Dienos redaktorė  [email protected]   j.vaiciute @15min.lt 

gautas󿬁nansavimas sklaidosnuostoliams  padengti   paden gti 

Klaipėdos biuras

Reklama Leidėjas:   Tel. Vilniuje (8-5) (8-5) 210 5895 UAB„15minučių“,  Tel. Kaune Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.  Tel. Klaipėdoje Klaipėdoje (8-46) (8-46) 257 800  Tel. 210 58 94. Faks. Faks. 210 58 97. [email protected] [email protected] [email protected]  www.15min.lt

Tiražas – 100 000. ISSN 1822-5330. Dienraštis platinamas platinam as Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas.

„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.  „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyri mas, 2009 m. pavasaris

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

AKTUALIJOS  /  7

www.15min.lt /aktualijos

Viltyss sublizgėti bliūkšta Vilty bliūkšta GEDIMINAS GASIULIS

g.gasiulis @15min.lt

Pirmininkavimo Europos Sąjungai (ES) laukiančiai Lietuvai teks nusivilti: užsienio politikos srityje, kurioje tikėtasi daug pasiekti, galios sumažintos iki minimumo, negana to, garbę (ir darbus) teks dalintis su dar dviem šalimis.

Iki šiol kiekv iena Bend-

č iau, pirmininkaujanti šalis neturės. „Iš esmės dar laukiame kitų metų, kai pirmininka vim ą pradės pirmasis trejetas

(Ispanija, Belgija ir Vengrija – aut. past.). Tai bus lyg precedentas“, – „15min“ sak ė URM ES departamento Institucinių  klausimų ir pasirengimo pirmininkauti ES skyriaus vedė jas Julius Pr anevi č ius. Jo teigimu, anks čiau buvo ruošiamas pusme čio planas, tačč iau šiuo metu jau pradeta

rijos narė ES Vadov ų tarybai dami pokalbiai su Graikija ir pirmininkaudavo po pusme-  Airija dėl darbų pasidalinimo t į. Šį laikotarpį šalys stengia- art ė jančiam pirmininkavimo si išnaudoti kaip galima nau- laikotarpiui. Beje, „trio“ gali dingiau, kadangi tuomet bū- susitarti dirbti ir po pusmet į  na labiausiai girdima tiek ES ar – atvirkščiai – visam laiko viduje, t iek užsi enyje. tarpiui pasidalinti konkrečias Tač iau įsigaliojus Lisabo- sritis. Kaip elgsis mūsų trejenos sutarčiai jau nuo kit ų me- tas, kol kas nenuspr ęsta. t ų tvarka keisi s: ES po 1,5 meJ.Pranevičč ius pripažino, J.Pranevi t ų laikotarp  laikotarpįį   pirmininkaus kad įsteigus ES prezidento bei  vadi namasi s „Trio“ – try s ša- užsienio politikos vadovo poslys, kurios, kaip buvo numa- tus pirmininkaujanč pirmininkaujanč ios šatyta, turė jo pirmin inkauti po lies įtakos užsienio politikopusmet į. Kitas svarbus poky-  je prakt iška i nelik s. tis – atsiradus ES prezidento „Taačiau ir anksčiau nebuvo „T ir užsienio politikos vadovo taip, kad k ą pasako pirmininpostams, absoliuti dauguma kaujanti šalis, taip ir y ra. Bet užsienio politikos, tarptauti- kokioms deryboms buvo rėmai, nių santykių klausimų perke- mandatas, dė dėl kurio reik ė jo liami ant jų pe čių. derintis su kitomis Bendrijos Įtakos – mažiau

Lietuva ES pirmininkaus 2013 metais kartu su Graikija ir  Airija. An ksčiau Užsienio reikal ų ministerija (URM) vylėsi, jog šį pusmet į bus pasiekta Lietuvai svarbių tikslų. Dabar ministerijos specialistai sutinka, kad tiek įtakos, kiek anks-

narėmis. Gal didesnis privalumas buvo tas, kad šalis galė jo kelti sau aktualius klausimus“, – teigė J.Pranevičius.

ES politikų džiaugsmingai sutikta Lisabonos sutartis slopina Lietuvos ambicijas pirmininkavimo laikotarpiu bent trumpam sušvytėti. AFP/Scanpix, A.Ufarto/BFL nuotr.

liui. „Deja, tai gali reikšti, kad ES ekspertas, politologas nebūsime tiek matomi, kiek iki Gediminas Vitkus teigia, jog šiol pirminink avusios šalys“, pirmininkavimas Bendrijai – sak ė J.Pranevič ius.  yra pareiga, todėl išlaidos neJis pabrėž ė, jog svarbiau- išvengiamos ir jos neprivalo sias pirmininkaujanč pirmininkaujanč ios šalies darbas yra organizacinis: darbų darb ų, vizitų vizit ų , susitikimų, renginių organizavimas,

Pašnekovas pridū pridū rė, kad taip pat kompromiso ieškojidu nauji postai ir buvo įsteig- mas, pozicijų derinimas. „Tai ti tam, kad ES kalb ėt ų „vienu taip pat turi didelę  įtak ą, gal balsu“,, vykdy tų nuoseklią po- dar svarbesnę balsu“ svarbesnę, juk ES esmė esm ė  litik ą, būtų labiau matoma – jie  yra v idaus p oliti ka“, – kalb ėbus tarsi ES „ruparas“ pasau-  jo pašnekov as.

 Anksčiau tai buvo savotiškas „pasipuikavimo“ „pasi puikavimo“ pusmetis, dabar sistema keičiasi ir to bus mažiau. Tačiau nors užsienio politika perleidžiama naujiesiems pareigūnams, aš to nesureikšminčiau, kadangi poziciją v  visuom isuomet et reik ė jo derin derinti. ti. Sak ė  ė G.Vitkus.    G.Vitkus.

„atsipirkti“ nauda.

„Tai yra didelis organi-

zacinis darbas ir lėšas tenka skirti, nori to ar nenori, – sak ė  G.Vitkus. G. Vitkus. – An ksčiau tai buvo savotiškas „pasipuikavimo“

pusmetis, dabar sistema keič iasi ir to bus mažiau. Ta č iau nors užsienio politika perleidžiama naujiesiems pareig ūnams, aš to nesureikšminčiau,  Atsisak yti ne gali ma  visg i įtakos užsienio politikai Kiek Lietuvai kainuos pir- pirmininkaujanti šalis turė jo mininkavimas, kol kas nežino- ne itin daug, poziciją pozicij ą  visuoma. J.Pranevičiaus teigimu, kitos met reik ė jo derint i. O darboBendrijos šalys tam išleisdavo tvark ę ir toliau reikia sudarinuo 60 iki 180 mln. eur ų. nėti, taigi galima ją pakreip„Suma priklauso nuo iš- ti savo linkme.“ sikeltų sikelt ų  tikslų tiksl ų . Mes, matyt, orientuosimės į mažesnę sumą. Bet kokiu atveju, organizacinės išlaidos lieka: reik ės porto, viešbuč viešbuč i ų, salių sali ų ...“ –

G.Vitkaus teigimu, kaip ir anksč anks č iau, taip ir į sigalio jus Lis abonos suta rč iai, pasiekta nauda priklausys ne tik nuo suteikiamų galių, bet ir nuo pač ios šalies ambicijų 

 vard ino jis.

bei įdirbio.

ne tik personalo, bet ir trans-

Atsistatydinimą Atsista tydinimą dengia paslapties skraistė Seimas vakar pradėjo Valstybės saugumo departamento (VSD) generalinio direktoriaus Povilo Malakausko atleidimo iš darbo procedūrą. P.Malakauskas P.M alakauskas atsista-

P.Malakausku susitikti savo frakci jose ir išsiaiškinti, kokie motyvai paskatino palikti š į post ą . Tuo tarpu

tydinimo pareiškimą prezidentei Daliai Gr ybauskaitei

konservatoriai ragino nevilkinti

į teik ė  pirmadienį pirmadien į , ši iškart pasirašė pasiraš ė atitinkam  atitinkamą ą dekret ą , kuriam dar turi pritar-

atsta-

tydinimo procedūros Sei- es ą jo atsistatydinimas susime. Po pateikimo nuta-  jęs su tyrimu dėl galimo slapto rimui pritarė pritar ė  46 parla- CŽV kalė jimo Lietuvoje. Taip ęs „jokio mentarai, prieš balsavo pat jis teigė teigė nejaut  nejautę 15, o susilaik ė 25. spaudimo iš prezident ės“. Pats P.Malakauskas P.Malakauskas P.M alakauskas VSD vadotaip pat neatskleidžia, ko-  vaus tol, kol Seimas nepriim s kios konkrečiai priežastys nutarimo dė dėl jo atstatydinipast ūmė jo jį priimti to- mo ir prezidentė prezident ė Dalia Gryk į sprendimą, bauskait ė dokumento nepatačiau nei- sirašys. gė prie-

ti Seimas.

laidas,

Nutarimą   vakar parlaNutarimą mentui pristatė pristat ė prezident ė s patarė patar ė jas Jona s Mar ke vi č ius. Seimo nariai domė jos i, kod ėl P.Malakauskas nusprendė nusprend ė  atsistatydinti,

ta č iau J.Markevič ius konkre č ių priežas č i ų neį vard ijo – e s ą tai yra jo „asmeninis apsisprendimas“. Taip pat  jis negal ė jo nuro dyt i, koki e asmenys galėt ų kandidatuoti į atsilaisvinusi ą VSD vado vo v iet ą. „Tvarkiečiai“, „darbiečiai“ ir socialdemokratai išreišk ė  no r ą  su atsistatydinanč atsistatydinan č iu

P.Malakausko atsistatydinimą užsienio žiniasklaida sieja su įtarimais dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje. „Scanpix“ nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

8  /  AKTUALIJOS

 /aktualijos www.15min.lt 

Prezidentė D.Grybauskaitė: ARŪNAS IVAŠKEVIČIUS a.ivaskevicius @15min.lt

 vy nė s ir beveik be draug ų , nors labai komfortiškai gy vendama . Savo šalyje užaugi, gauni

išsilavinimą, į tave daug įdėta. Kiekvienas turime paklausti saSunkmetis nebus ilgas.  v ęs, ar galvojame tik apie save,  Visk as prik lauso nuo m ūsų. ar dar ir klausiame, k ą kiekvieEkonomika Lietuvoje tikrai nas dav ėme savo tė vyne i. Ar pradės tvarkytis jau kit ų me- tik norime ir gebame reikalaut ų pabaigoje, o dar kit ų metų, ti, kad ji mums kažk ą duot ų,  Atkelta iš 1 psl .

2011-ų jų, pradžioje turėtų pasimatyti atsigavimo ženklų ir po truputėlį darbo rinka jau didės. Sunkmetis, ko gero, truks

ar vis dėlto jaučiame pilietinę  pareig ą atiduoti tai, kas į mus įdėta. Kiekvienas turime pasirinkimą, ar ieškoti gardes-

metus pusantr ų.

nio k ąsnio, bet prarasti tė vynę, ar turėti t ė vy nę galbūt su mažiau gardžiu k ąsniu.

O tuo tarpu yra į vairi  vairi ų galimybių vienas kitam padėti, čia į sijungia ir savitarpio pa-

– Didelė dalis tautos, valstybės

galbos mechanizmai – k iek  piliečių , yra apimti gūdžios desgali žmonės šeimoje vienas  peracijos. Jie nepasitiki politikais kitam padėti, kiek gali visuo-

ir politika apskritai, ima niekinti

menė padėti. Yra į vairi  vairi ų sche-  pačią valstybę, jaunesni emi gramų. Ir mūsų socialinė sistema ciją laiko vieninteliu išsigelbėjitaip pat turi tam tikrą pagalbos mu, vyresni nostalgiškai prisimetinklą. Tai ne tik bedarbio pa- na, kad „prie ruso buvo geriau“, šalpos, kurios šiek tiek maž ė- dar kiti ragina atvirai smurtau ja, bet taip pat ir mokesč ių už ti prieš valdžią. Kas sukėlė tokį šildymą ir elektrą kompensa-  prieši škumą? Gal k alta pati val vimas tiems gyventojams, ku- džia, nesugebanti žmogišku balrie labai mažai uždirba ir kurie yra socialiai remtini. Taigi programų yra į vair  vair ių, dar-

su piliečius nuoširdžiai pakviesti susitelkti bendram darbui ir kar-

bo biržos taip pat si ūlo į vair  vair ų 

tu ištverti sunkmetį?  – Solidarumas pirmiausia

perkvali fikavimą. Reikia tie-

turi būti rodomas asmeninės

siog netingėti ir norėti.

lyderystės pavyzdžiu. Kiekvienas politikas, ypač išrinktas politikas, privalo pradėti nuo sav ęs. Ir kai tauta mato diskusijas televizijos ekranuose dėl  vieno ar kito lito ar dėl didžiulių priedų, ar dėl brangių automobilių, be jokios abejonės, jai tai matyti yra sunk u ir skaudu, ir aš puikiai suprantu žmonių  pasipiktinimą. Taip, politikai šiandien nėra tie lyderiai, ku-

 Aš pati gaunu į vair  vair ių laiš-

k ų. Kai kuriuose rašoma, kad

siūlomi darbai ne visai tenkina. Jauč iamas pasyvumas – žmogus laukia, kad kažkas  jam privalo atnešti naują darbą, privalo suteikti labai geras galimybes. Bet kiekvienas turime pagalvoti, kad savo liki-

mą vis dėlto kuriame mes patys. Mentalitetas, kad kažkas

kitas už tave turi gy venti tavo gyvenimą, už tave apsispręsti, už tave dirbti, dabar nėra tinkamas. Turime būti sava-

rankiški ir galvoti pirmiau-

rie galėt ų b ūti pavyzdys tautai. Prašyti žmonių susiveržti diržus ar prašyti pakent ėti

gali tik tas politikas, kuris pradeda nuo sav ęs.

sia apie save, taip pat, aišku,

 Aš prašiau ir Seimo narių,

ir apie savo artimą. Taigi daugiau pasitik ė jimo savimi, drąsos imtis sprendimų ir iniciatyv ų, nelaukti ir baigti dejuoti. Tai turbūt svarbiausia, k ą da-

ir kit ų politik ų, kad pirmiau-

mos, būtent kontržvalgybos

lėjimo Lietuvoje istorijoje? Jūsų

dv ė je. ES kontekste esame jau

sia jie turi pradėti nuo sav ęs –

įtarimai, apie kuriuos užsiminė-

daug stipresnis tvarinys. Konkurencija vis ą laik ą 

miausia sau, tiems, kurie dau-

kontekste. Baigiame parengti naują kontržvalgybos koncepciją, teiksime pasiū lymus

giausiai uždirba, ir apsaugo-

Seimui ir Vyriausybei. Aiš-

bar turime daryti.

ti labiausiai pažeidžiamus

ku, kad vieno iš vadov ų pasi-

– Dar vienas tipinis skaityto jo klausimas: „Noriu išgirsti bent

sluoksnius. To reikalavau ir svarstant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, to reikalavau ir svarstant Biudžeto įstatymą. O tą spektakl į, blo-

traukimas, ko gero, tai reformai nepasitarnaus. Bet iš kitos pusės, jeigu vadovas mano, kad jis negali arba nenori

 pakomentuoti, ar man 󿬁nansi š-

klausoma, neutrali, atstovau jama visų politinių jėgų komisija pati apsispręst ų, kas buvo Lietuvoje. Ir esmė ne ta, ar kadirbti, tai reiškia, kad su tokiu lė jimas buvo, o ta, kas Lietuvometu priimin ė jo valstygą ja prasme, k ur į mes mato-  vadovu reformos nepadary si,  je tuo metu me televizijos ekranuose, tik- todėl ir pasirašiau. bei svarbius sprendimus. Vierai galime smerkti. Toks el– Galbūt jau turite naują kan- na įstaiga Lietuvoje galė jo bū-

kai apsimoka likti ir dirbti Lietu-

tris priežastis, kodėl aš turėčiau  pasi likt i i r d irbti Lietuv oje užbaigęs studijas kitais metais. Tokie dalykai, kaip moralinės vertybės, man aiškūs, tačiau gal galite

susimažinti atlyginimus pir-

gesys yra labai blogas pavyz-

didatūrą į VSD generalinio direk-

voje vien iš idėjos, jog po 35 me- dys tautai. tų galbūt bus geriau?“ (skaityto– Šią savaitę sulaukėte Vals jas Artūras) tybės saugumo departamento va– Esu gyvenusi užsieny- dovo prašymo atleisti jį iš pareiranka pasirašėte de je bev eik pen ki oli ka met ų .  gų. Ar lengva ranka

toriaus postą?  – Su tuo tikrai neskub ėsiu. Tuo labiau kad Seimas dar turi balsuoti d ėl Povilo Malakausko atstatydinimo. Šį 

Ir mokiausi, ir studijavau, ir

klausimą spręsiu tik kit ų me-

kretą dėl teikimo Seimui pritarti

dirbau Lietuvai, bet užsieny- šiam atleidimui?  t ų pradžioje.  je. Taip pat ir Eu ropos Komi– Ir taip, ir ne. Ne – todėl, – Ar, jūsų akimis, jau dausijoje. Tikrai ten n ėra leng- kad siekiu viso VSD refor-  giau šviesos mįslingoje CŽV ka vi au. Vi sur rei ki a dar bš č ių  žmonių, gerai dirbanč ių. Vi-

sur tai yra didžiulis ir „prakaituotas“ darbas. Žmogus, kuris nori tik lengvo uždarbio ir kuriam moralinės verty b ė s nėra svarbios, neturi

šaknų. Tokių žmonių taip pat labai daug mačiau užsienyje.

Bet jie niekada neprigyja, jie

 jau č ia vidinę tuštumą ir visą laik ą jau čia nostalgiją sa vo t ė vy nei. K iekv ienas ž mo-

gus turi pasirinkimą. Aš tok į  taip pat tur ė jau. Gal ė jau li kti su daug geresniu atlyginimu, bet su tuštuma – be tė-

Mentalitetas, kad kažkas kitas už tave turi gyventi gy venti tavo tavo gyvenią, už tave apsispręsti, už tave dirbti, m dabar nėra tinkamas. Turime būti sa varankiški ir galvoti pirmiausia pirmiausia api apiee save, taip pat, aišku, ir apie savo artimą. Taigi daugiau pasitik ė jimo savimi, drąsos imtis sprendimų ir iniciatyv  ty v ų, nelaukti ir baigti dejuoti.

te, sklaidosi ar stiprėja?  – Man buvo gana šviesu iš  vyk s tarp tri kampio – JAV, JAV, Kikarto. Tiesiog norė jau, kad bū- nija (su Indija greičiausiai) ir t ų aišku visiems ir kad nepri- Europa. Kinijos pajėgumai ar-

ti valstybė valstybė je. Tai yra svarbu. Mums reikia išmokti pasižiūrėti į savo klaidas, jas pripažinti ir jų niekada dau-

giau nekartoti. Bent jau tokias pamokas reikia siekti išspausti iš šios istorijos.

Iš tiesų, tai junginys, kuris kasmet juda ir keičiasi. Kas dešimtmet į Europos S ą junga tampa visiškai kitokia. Po

mūsų įstojimo ji taip pat pasikeit ė. Jeigu plėtra ir toliau ju-

timiausius dešimt ar dvidešimt dės, po keleto met ų tur ėsime met ų tikrai didės. Tai didžiu-  visi škai kitoki ą organizaciją, lis potencialas, kuris dar n ėra tač iau tai yra visiškai geras ir išnaudotas, tač iau jis neturė- normalus reiškinys, nes gyvetų gąsdinti. Dar vienos didelės nimas keičiasi, tad ir organizatautos išsivystymas, bendrą ja cijos strukt ūra, organizacijos prasme, yra gerai. Geriau tu- darbo metodai, organizacijos rėti išsivysčiusias tautas, ne- tikslai keičiasi. Ji nestagnuoja, alkanas ir ne tokias piktas, ko-  ji juda juda kartu su gyveni mu, tad, kios jos būt ų alkdamos. Na, o be abejo, ES keisis. Tokios ordėl demokratijos... viskas eis kartu. Aš esu įsitikinusi, kad besivystanti ir turt ė janti Ki-

nija palaipsniui taps ir demokratiškesnė.

ganizacijos, kokia buvo 1957

metais, nei reikia, nei ji bus. O kokia bus ateityje, viskas priklausys nuo mūsų. Kiekviena šalis, net mažut ė Lietuv ėlė, turi balso teis ę, kad spręs-

– Dėl pačios ES kartais pasime apie tą pačią instituciją, ku-  girsta ab ejonių, kad tai nėra la - t ų Europos likimą. Tad viskas rią ką tik minėjome?  bai perspektyvus politinis jungi- ir nuo mūsų priklauso – ko– Taip, apie Valstyb ės sau- nys. Ką jūs apie tai manote?  kios Europos norime, toki ą ir gumo departamentą. – Čia grynai filosofinis, sa- tur ėsime. – Ar mes, Lietuva, tinkamai – Vis garsiau kalbama, kad ky čiau, pastebė jimas. Yra daug ateityje viena iš dviejų super- nuomonių, kad bet koks jun-  pasinau dojame naryste ES ?  valstybių pasaulyje bus Kinija. ginys anksčiau ar v ėliau atsi– Pinigine prasme lyg ir pa Ar Lietuva turėtų ruošti s tokiam randa, anksčiau ar v ėliau pra- siimame tai, k ą gauname, bet  jos su stiprėjimui ir kai p? Ar už- puola. Kiekvienu istoriniu lai- ar efektyviai paskui panaudomerksime akis prieš kinų požiū- kotarpiu yra savi poreikiai. Eu-  jame, č ia jau kitas klausimas. rį į demokratiją?  ropai po karo reik ė jo junginio, junginio, Turime daug į vai  vai ri ų pavyz– Į demokratijos vertybes kuriame kiekviena šalis padė- dži ų, kaip valstyb ės panau vis ada ži ū rėsime griežtai ir t ų viena kitai ekonomiškai. Ir doja europinę pagalbą. Pavyz– Valstybė valstybėje – kalba-

reikliai, na o Lietuva turi b ūti ir matyti save Europos Są-

1957-aisiais toks junginys atsirado. Jis palaipsniui tapo ir

džiui, Ispanija iš pradžių gal-

 jungos kontekste. Ypa Ypač iš ekonominės pusės, nes viena Lie-

politiniu junginiu, ne tik eko-

bet dabar ją panaudojo labai

nominiu, o dabar jau turi net

efektyviai ir labai gerai išvys-

tuva – tai labai mažas lašelis pasaulinė je ekonomi nė je er-

karinio bendradarbiavimo

tė savo turizm ą, tapusį viena

element ų.

iš pagrindinių šios šalies ūkio

būt ir sunkiau ją įsisavindavo,

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS  /  9

 /aktualijos  / www.15min.lt  aktualijos

Viskas priklauso nuo mūsų“ uždarymui, bet ir tam, kad bū- kusijų apie išlaidas ir visokių  t ų pertvarkytos visos elektri- skandalėlių, tačiau labai gerai, nės, hidroelektrinės, paruoš- kad tokiu laikotarpiu galė galė joti tinklai, pasiruoš pasiruošta ta uždary- me būti Europos sostine ir aš mui. Deja, kaip visada, Lietuva  visiš kai nenoriu dabar di skudvejus trejus metus v ėlavo su tuoti, kas, kiek, kodėl. Vis dėlpasiruošimu, daugelis projek- to turė jome gražių renginių ir t ų dvigubai pabrango ir pasi-  jais reik ia džiaug tis. ruošta tikrai yra nepakanka– Tikriausiai nesuklysiu sakymai. Labai daug pinig ų buvo damas, kad esate paslaptingiausia panaudota panaudo ta neefekty viai. To-

iš visų ligšiolinių šalies vadovų.

dė l, kai lankiausi Visagine, pasakiau, kad bus atsižvelgta į Valstybės kontrolės išvadas dėl tokių vilkinimo veiksmų, nes jie jie iš dalies buvo są-

 Apie asmeninį gyvenimą jūs kalbėti nemėgstate ir vengiate.

moningi, ir šie veiksmai bus labai griežtai į vert inti . Dėl uždarymo noriu tik viena pasakyti: senoji Ignalinos  AE – taip jau susi klost ė situacija per 20 met ų – buvo energetinių klanų interesų simbolis. Elektrinė gamino elektrą  už 6–7 ct už kilovatvalandę, tač iau visi pilie čiai mok ė jo per 30 ct. Būtent dėl to, kad nebu vo elekt ros rin kos ir apsi mok ė jo tu rėti monopolistus bei

sin ėti apie asmeninį sinė asmenin į  gyvenimą, aš visada atsakau, kad jo beveik neturiu. Todė Todėl dirbtinai kurti kažkokius asmeninius dalykus būt ų tiesiog be-

nius – nei į v ė ją, nei į biokurą, nei į geotermik ą. Ir tai yra didžiul ė problema Lietuvai, kad per 20 me-

pasakyti, k ą  paskutinį paskutin į  kartą skaičiau. Skaitau visk ą, k ą  reikia: ir į vair  vair ius popierius, ir

– Tai galiu atvirai pasakyti, kad nėra k ą slėpti. Kai žurnalistai pradeda manęs klau-

prasmiška, nes visas mano laikas skirtas darbui.

– Na, bet tokius dalykus kaip mėgstamiausias 󿬁lmas ar mėgstamiausias rašytojas turbūt turite ir jūs?  – Taip, jūs teisus, bet kiek vienu gy veni mo la ikot arpiu  verst i žmone s mok ėti didelę didelę  keič iasi ir knygos, ir filmai, ir monopolinę kainą nepriklau- muzika. Vienokie šie dalykai somai nuo to, kiek ir už kiek buvo vaikystė vaikystė je, k itokie jaugaminome elektros Ignalino- nystė je, dar kitokie dabar. Kar je, niekas neleido i nvestuot i į  tu su gyvenimu keičiasi daug alternatyvius energijos šalti- dalyk ų, taigi net negalėč negalėčiau iau

Valandą trukusio interviu metu šalies vadovė D.Grybauskaitė apie asmeninį gyvenimą neatviravo: „Kai pradeda manęs klausinėti apie asmeninį gyvenimą, aš visada atsakau, kad jo beveik neturiu. Todėl dirbtinai kurti kažkokius asmeninius dalykus būtų tiesiog beprasmiška, nes visas mano laikas skirtas darbui.“ J.Kalinsko nuotr.

šak ų. Mums seniai žinomas ir teigiamas Airijos pavyzdys. Tačiau yra ir kai kuri ų Piet ų Europos valstybių, kurios jau 28 metus yra ES nar ės, tačiau iki šiol yra atsilikusios ir vis dar

nar ė s, neturi daug resursų resurs ų, – tokioms šalims netgi ES ir kitos tarptautinė tarptautinės organizacijos siūlė atsargiai elgtis su fi nansiniais stimulais ir m ėginti kurti tiesiog geresnes

gauna pagalbą.

ir patrauklesnes verslo s ą lygas bei kuo mažiau skolinantis investuoti, nes tokios šalys  v ėliau bus nepajė gios t ų skolų gr ą žinti. Tokiu keliu ė jo tok ios šalys kaip Lietuva, Latvija, Esti ja ir kitos. Ir idė ja buvo gera, gera, ir programa gera, bet dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių  lėšos ir biurokratini ų suvaržy mų pakeitimai (kaip žinome, ir Saul ėlydžio komisijos darbo rezultatai) tikrai v ėla-

Europa duoda galimybę galimyb ę, o nuo šalies priklauso, ar ta galimybe bus pasinaudota. Taigi lyg ir paimame pinigų pinig ų,

bet kur ir kaip efektyviai juos padedame, sprę spręskime patys. Tiktai vieną vieną dalyk ą y pa pačč noriu dabar paminė paminėti, kad šiuo sunkme čiu europinė pagalba kasmet siekia beveik ketvirt į 

Lietuvos metinio biudžeto. Jeigu jos šiandien nebūtų, tikrai būtume dar blogesnė je padėtyje, negu esame.  vo. Taig i b iurok rat ini o pr o– Gal galite padėti man su- ced ū rinio delsimo prasme iš rasti atsakymą į klausimą, kuo tiesų Vyriausybė tur ė jo dau Lietuvos Vyriau sybė krizė s me - giau padaryti. Kartoju, idė ja tu padėjo verslui? Visos šalys ra- ant popieriaus buvo gera, bet do būdų, kaip tai padaryti, o mū- praktinė realizacija, lėšos, pasų, mano manymu, tik apsunkino verslo sąlygas. (skaitytojas Neri jus) Ar teisinga skaitytojo skaitytojo kritika Vyriausybei? O gal Vyriausybė pa prasčiau siai ne sugeba tink amai  pristatyti savo darbų?  – Saky č iau, kad yra visko.

 Verslo skati nimo ir ant ik rizinis planas teoriškai buvo labai s ėkmingas. Tokioms nedidelėms šalims, kaip mes, didelė kurios neturi savo rezervinės valiutos (ar ypa č tos, kurios naudojasi valiut ų valdybos modeliu), nėra eurozonos

Kalėdos. Kalėdos... Iš tiesų   visko buvo buvo – ir gero, gero, ir blo blogo, go, ir ūt gražiausi sunkaus. Turb mano priminimai apie Kalėdas yra dėl to, kad Kalėdos visada ateidavo ir kasmet kartodavosi. no, o ne iš Vilniaus ar Rygos. Ir TVF sąlygos didesne dalimi būna labai standartinės, labai griežtos, neatsižvelgiant į vietines aplinkybes. Didelė dalis tokių eksperiment ų, ypač  Lotynų Amerikoje, labai ger ų rezultat ų nedav ė. Latvijai tai kainavo tris v yriausybes ir daug didesnius mokesčius, tačiau ekonominė padėtis pas mūs ų kaimynus vis tiek nė nėra geresnė geresnė. Tai, kad Lietuva tvarkosi pati, tai, kad Lietu va sug eba s ėkmingai skolintis ir kad tarptautinės rinkos

sikapstyt i patys. Tai yra labai labai gera žinia. – Po kelių savaičių galutinai išjungsime Ignalinos atominę elektrinę (AE). Ar dabar, žvelgiant iš laiko perspektyvos, neatrodo, kad Lietuva pernelyg lengvabūdiškai pasižadėjo uždaryti elektrinę mainais į narystę ES? Ar nebuvo įmanoma išvengti tokios aukos derybų metu?  – Derybos prasidė jo 2002

dokumentus, ir biografi jas, ir politines knygas, ir instrukcisai mus pririšo prie Rusijos,  jas. O ypač daug dabar skaitau nes ir Ignalinos AE branduo- t ų knyg ų, kur ias padovanojo linis kuras taip pat gaunamas žmonės. M ėginu iš pagarbos iš Rusijos, kaip ir dujos, ka ip tiems, kas atsiuntė, perskaityir nafta. Tad man Ignalina, ti visk ą, k ą gaunu. Taigi skaikaip ir senieji Mažeikiai (bu- tymo užtenka.  vu si „ Mažei ki ų nafta“ – red. – Koks yra šilčiausias jūsų past.), yra tarybiniai simbo- vaikyst vaikystės ės prisiminimas?  liai, be kurių Lietuva tikrai iš– Kalėdos. Kalėdos... Iš tiesivers. Šalis gali susitvarkyti sų visko buvo – ir gero, ir blopati ir siekti tikros energeti- go, ir sunkaus. Turbū Turb ūt gran ė s nepriklausomybė nepriklausomyb ė s nuo žiausi mano priminimai apie Rusijos į vai riai s būdais, taip Kal ėdas yra dėl to, kad Kalėpat prisijungdama ir prie Šiau- dos visada ateidavo ir kasmet rės šalių tinklų, k ą jau daro- kartodavosi. me dabar per Estij ą ir Švedi– Kas bendrauja su žmonė ją, ir prie Vakar ų tinklų atei- mis Jūsų „Facebook“ puslapyje? t ų  visi ekonominiai intere-

tyje. Tada tikrai pasieksime realią energetinę nepriklau-

 Ar pati darote jame įrašu s? 

somybę ir mūsų žmonėms nereik ės mok ėti ne tik rusų diktuojamų, bet ir Lietuvos monopolist ų diktuojamų monopolinių kainų.

spaudos tarnyba man padeda techniškai, bet be mano sutikimo nei duomenys, nei nuotraukos nėra ten dedamos.

– Ar pajutote, kad Vilnius šiemet yra Europos kultūros sostinė?  – Tikrai pajutau. Tai pa jutau, kai atv aži avau liep os mėnes nesįį  į  Dainų Dainų  šventę švent ę. Aišku, mes Dainų švenčių turime

– Dirbame kartu. Be abejo,

– Kai kandidatavote į Prezidento postą, buvo daug kalbama apie jūsų juodąjį diržą. Ar būna, kad apsijuosiate juo?  – Fiziškai, ko gero, ne. O mintyse ir morališkai – taip. Todė Tod ėl, kad kovos menai – tai gyvenimo bū b ūdas, tai ne tik

kas ketveri metai, bet ši buvo  ypati nga Dain ų šventė, labai graži. Ir jau vien tai, kad dainų šventės tėra keliose valstybėse visame pasaulyje, jau yra

sportas. Tai yra gyvenimo filosofi ja, tai yra gyveni mo prioriprioritetai, tai yra disciplina, tai yra atsakomybė, tai galų gale yra būdas ir metodas, kaip tu dirbi didžiulis turtas, kuriuo gali- ir bendrauji su žmonėmis. Tai me pasigirti.  yra v isa g yven imo apli nka i r Iš šiemet sukurtų sukurt ų  infras- tai aš naudoju kasdien.

metais ir situacija, aišku, bu vo v isai k itokia. Mes net ne į- trukt ū ros objektų truktū objekt ų turime ir – Kur sutiksite Kalėdas?  sivaizdavome, k ą reikš užda- Nacionalinę galeriją, ir dabar – Sutiksiu Vilniuje. Tarp ryti elektrinę ir kaip tai reik ės prie Vilniaus dailės akademi- artimų jų, paž įstamų. pasitiki Lietuva – yra puikus daryt i. Europa derybų metu to  jos ati dar darė ėme „Titanik ą“. Tai Visą interviu skaitykite rezultatas. Ir aš noriu labai paties pareikalavo iš trijų vals-  yra da lykai, kuri e tur ės išliewww.15min.lt aiškiai pasakyti: taip, skola tybių – Lietuvos, Slovakijos ir kam ą ją vertę. Nors buvo dismūsų didelė, bet tarptautinės Bulgarijos. Visų šalių elektririnkos yra indikatorius, kad nėse dirbo tie patys RBMK re15min.lt skaitytoj ų atsi ųst ų klausimų buvo tiek daug, kad dauLietuvos veiksmais yra pasi- aktoriai, kurie Europoje yra  gelio net nespė  jome užduoti prezidentei prezidentei D.Grybauskaitei D.Grybauskaitei per tikima. Kad Lietuva dar gali traktuojami kaip nesaug nesaugū ūs. valand ą trukus į pokalb į. Skaitytojus norime patikinti, kad visi da šalis negali skolintis nie- pasiskolinti, reiškia, kad, ne- Už tai buvo suteikta didžiul ė   j ūsų klausimai, net ir tie, kuri ų interviu metu nepateik ė  m ėme,   e, buvo kur kitur ir praktiškai paten- priklausomai nuo to, kaip mes finansinė pagalba, kuri turė jo raštu perduoti šalies vadovei. To papraš ė  ė prezident   prezident ė  ė s spaudos ka į tos organizacijos politin į  galvojame apie save, tarptau- būti nukreipta į viso energetitarnybos darbuotojai, paaiškinę  , kad D.Grybauskait D.Grybauskaitei ei svarbu diktatą. Ekonominė politika tin ės rinkos mus vertina ge- nio ūkio pertvark ą. Lėšos bupač iai iai pamatyti, kas iš tiesų r ūpi pilie č  čiams. i  ams. bū na vykdoma iš Vašingto- rai ir tiki, kad mes galime iš-  vo ski rtos ne tik Igna linos AE

ų renovacijai,  vy zdžiu i, n am amų  v ėlavo. Tai yra būtent biurokratinės mašinos kaltė. – Ar nepadarė Lietuva klaidos, skolindamasi ne iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF)?  – Esu įsitikinusi, kad ne. Todėl, kad tik pradė jus kontaktuoti su TVF visos tarptautinės rinkos už sidaro. Ta-

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

10  /  SPORTAS

 /sportas  / www.15min.lt  sportas

L.Kleizo L. Kleizoss laukia ypa ypatingas tingas mačas AURIMAS TAMULIONIS a.tamulionis @15min.lt

Linui Kleizai šiandien pirmą kartą gimtinėje teks žaisti prieš Lietuvos komandą. Pirėjo „Olympiacos“ (Graikija) klubui atstovaujantis 24 metų lietuvis Eurolygos B grupės varžybose kibs į Lietuvos čempionų Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkų atlapus.

kiai atvažiuos į varžybas, o susitikti šiaip laiko nėra. Treniruotė, treniruotė, varžybos ir išskrendam“, – guodėsi Graiki joje legionieria legionieriaus us duon duoną kremtantis krepšininkas.

Po pertraukos Lietuvoje apsilankęs L.Kleiza vakar gūžėsi nuo šalčio. I.Gelūno nuotr.

Tikisi sunkios kovos Pirm ą jį B grupės mačą su „Lietuvos rytu“ L.K leizos (26 min., 20 tšk.) vedama „Olympiacos“ ekipa Graikijoje laimė jo triu škina mai 86:68, tačiau

„Aišku, jog rungtynės bus  ypat ingo s. D ar niek ada taip nebuvo, kad gr į ž čiau į Lietu v ą ir tektų žaisti kitoje barikadų pusė je. Ta Tačiau bus įdomu“, – intriguojančio mačo nekantriai lauk ė geriausiu 2009 met ų  Lietuvos krepšininku išrinktas puolė jas.

tokios lengvos kovos šiandien  Vil niau s „Sie mens“ are noje krepšininkas nesitik ė jo. „Lietuvos rytas“ tikrai labai gerai žaidžia namuose. Be to, jiems labai reikia pergalės. Tačiau jos reikia ir mums. Tikrai nebus lengva. Manau, laukia labai geras ma čas“, – dėstė L.Kleiza.

Gū ž ėsi nuo šalčio

Dėkojo gerbė jams

 Vilniausoro uost uostee L.Kleiza, L.Kleiza, kaip ir kitos Pir ė jo „Olympiacos“ žvaigždės, vakar g ū žėsi nuo šalčio. „Brrr... Šaltoka, – nesl ėpė puikią sportinę formą šiame sezone demonstruoj demonstruojantis antis krepšininkas. – Girdė jau, kad čia šalta, bet jau seniai neteko lankytis Lietuvoje. Lietuvoje.““ Paklaustas, ko labiausiai pasiilgo gimtinė je, L.K leiz a

 Vakar geriaus iu 2009 met ų  Lietuvos krepšininku išrinktas Pirė jo „Ol ympiac os“ lyderis dėkojo sirgaliams už tok į į vert  vert inim ą. „Tai labai didelis į verti  verti nimas. Rinko gerbė jai, todėl labai smagu būti išrinktam geriau geriau-siu tarp tiek daug ger ų krepšinink ų. Kartu tai ir labai didelė  atsakomyb ė. Labai džiaugiuosi“, – teigė Lietuvos vyrų krep-

teig ė, jog draug ų ir senelių, o piktnaudžiauti lietuvišku maistu prisipažino negalėsiąs, nes stengiasi prisižiūrėti. „Stengiuosi dabar prisižiūrėti, tad per daug negaliu“, nega liu“, – juok ėsi 203 cm ūgio puolė jas. Daug laiko lietuvis neturės ir susitikimams. „Namiš-

šinio rinktinės narys. Burtai – palank ūs Puol ė jas oro uos te sa k ė  nežinojęs vakar ryte ištraukt ų 2010 met ų pasaulio krepšinio č empionato Turkijoje burt ų rezultat ų, ta čiau išgirdę s, kad Lietuvos rinktinei

Metų krepšininkas ir krepšininkė Lietuvos krepšinio sirgalių simpatijos geriausių 2009 metų Lietuvos krepšinink ų rinkimuose atiteko dviem šį sezoną Graikijoje rungtyniaujantiems kauniečiams – Gintarei Petronytei (Atėnų „Athinaikos“) ir L.Kleizai (Pirė jo „Olympiacos“). Tarp moterų nugalėtoja tapusi 20-metė G.Petronytė surinko 3071 balsą ir už nugaros paliko Sandrą Valužytę-Linkevičienę (2312) bei Aušr ą Bimbaitę (1481). 24 metų L.Kleiza (4188) konkurentus į veik   veik ė taip pat įtikinamai – antras liko pernai metų žaidė jo titul titulą iškovojęs Ramūnas Šiškauskas (2809), trečias – Žydrūnas Ilgauskas (1130). Lietuvos krepšinio federaci jos (LKF) ir naujien naujienų portalo „Delfi“ surengtuose rinkimuose savo nuomonę iš viso pareišk ė 14057 žmonės.

grupės etape teks susitikti su Ispanija, Pranc ū zija, Kanada, Naują ja Zelandija ir Libanu, tokius burtus vadino palankiais. „Manau, kad visai gera grupė. Aišku, stipr ūs bus ispanai, tačiau dar neaišku, kokie krepšinin kai žais. Taip pat prancūzai. Tačiau manau, kad grupė palanki Lietuvai“, – sak ė vienas nacionalinės šalies komandos lyderių. Tiesa, puolė jas pritarė nuomonei, jog vardin į kvietimą į  pasaulio č empionatą gavusi Lietuva tokio FIBA žingsnio tur ė jo sulau kti ir be 0,5 mln . eur ų mokesčio. „Lietuva tikrai to nusipelnė. Turė jome tą gauti ir be pinig ų“, – sak ė L.Kleiza.

ledo ritulys

Lietuviai – vienvaldžiai lyderiai Narvoje (Estija) vykstančiame pasaulio jaunimo (iki 20 metų) ledo ritulio čempionato antrojo diviziono B grupės turnyre Lietuvos rinktinė kol kas skina tik pergales.

 Vakar Lietu vos ledo ritulinin kai rezultatu 9:5 (4:2, 2:0, 3:3) nugalė jo be ndra amž ius iš Rumunijos ir iškovoj ę treči ą ją pergalę iš tiek pat galimų su 9 taškais tapo v ienvaldžiais grup ės lyderiais. Tuo tarpu pirmą ją nes ėkm ę mače patyrę rumunai (6 tšk.) su olandais (6 tšk.) dalinasi 2–3 grupės pozicijas. Į varčius nugalėtojams pelnė Andrejus Židkovas (8 min.),

Rikiuotė 1. Lietuva 3 rung. 2. Olandija 3 3. Rumunija 3 4. Belgija 3 5. Estija 2 6. Serbija 2

9 tšk. 6 6 2 1 0

Rezultatyviausiai čempionate kol kas žaidžia Tadas Kumeliauskas – 8 taškai (4 įvarčiai ir 4 rezultatyvūs perdavimai). A.Ufarto/BFL nuotr.

Edgaras Rybakovas (8 min.), Fodoras (60 min.). Šiandien Lietuvos rinkti Arnoldas Bosas (1 (111 ir 58 min.),  Andrejus Burakovas (18 (18 min.), nės varžove bus Belgijos koLaisvydas Rimus Ri mus (29 ir 56 min.), manda (2 tšk.), vakar 1:5 (1:2, Pijus Rulevičius (32 min.) ir Po- 0:2, 0:1) nusileidusi Olandijos  vila s Verenis (54 min.).  jaunimo ledo ledo ritulio rinktinei. Rumun ų   gretose į v ar - Pergalės atveju mūsiškiai užč iais pasižymė jo Le onar das sitikrintų pirmą ją grupės viePascaru (15 min.), Tamašas tą ir iškovot ų teisę kitais meBiro (18 ir 49 min.), Roberto tais varžytis pirmajame diGliga (45 min.) ir Csanadas  viz ione.

Nesigaili palikęs NBA  Tik šią vasarą, po keturių  NBA lygos Denverio „Nuggets“ klube praleistų sezonų, Europos komandos aprangą apsivilk ęs lietuvis teigė nesigailįs tokio savo žingsnio ir mano, jog Eurolygoje kartais žaisti būna net sunkiau nei st ipriausia pasaulio krepšinio lyga vadinamoje NBA. „Ne, tikrai nesigailiu. Man labai patinka Graikijoje. Turime labai gerą komandą, su kuria šį sezoną galime daug lai-

mėti, – neabejojo L.Kleiza. – kai praleisdavo 29 minutes ir Kur sudėtingiau žaisti, NBA pelnydavo 17,9 taško (ketvirar Eurolygoje, sunku pasakyti, tas rezultatas visoje Eurolynes šiose lygose žaidžiami du goje), atkovodavo 7,6 kamuoskirtingi krepšiniai. Priklau- lio (taip pat ketvirtas rezultaso nuo situacijų. Tačiau Euro- tas) bei išprovokuodavo 4,3 lyga yra tikrai labai aukšto ly-  varž ov ų pražangos. gio turnyras ir kai ku riais atNe mažiau į sp ū dingai žvilgiais čia žaisti yra sunkiau L.Kleiza žaidžia ir Graikijos nei NBA.“ pirmenyb ėse – 6 rungtynės, 27 minutės, 17 tašk ų ir 5,5 atĮspūdinga statistika kovoto kamuolio. Šį sezoną puolė jas E uroVisas L.Kleizos interviu lygoje žaidė 7 rungty nes, per www.15min.lt   kurias aikštelė je vi dut in iš-

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

www.15min.lt  /sportas

Sužinojo varžovus AURIMAS KUCKAILIS TOMAS GRIGALEVIČIUS [email protected]

„Mūsų grupė, mano akimis, visai nebloga“, - taip į žinią, jog 2010 metų pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje grupėje reikės kautis su Ispanija, Prancūzija, Kanada, Naująja Zelandija ir Libanu reagavo Lietuvos rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra.

Stambule (Turkija) vakar vykusioje burt ų  trauki-

mo ceremonijoje 24 pasaulio  vy rų krepšinio komandos bu vo suskirst ytos į keturias grupes. Ketvirtajame pagal pajėgumą krepšelyje buvusi Lietu vos rinkt inė pateko į D grup ę  – kartu su pasaulio čempionais ispanais, prancūzais, kanadiečiais, Naujosios Zelandi jos ir Libano Libano krepšininkais. Pasaulio krepšinio čempionato kovas lietuviai pradės Izmire, kur vyks D grup ės kovos. Į k it itą ą  etapą – aštunt final į – iš grupės pa-

teks po keturias pajėgiausias komandas. D grup ė s ekipos dėl vie-

tos ketvirtfinalyje žais

su stipriausiomis C grup ė s rinktinėmis. Planetos pirmenybės Turkijoje vyks kit ų met ų rugpjūčio 28 – rugs ė jo 12 dienomis. Lietuvos rinktinės aukščiausia vieta pasaulio čempiona-

tuose – septinta (1998 ir 2006 metais). – Ar pasaulio č empionato grupi ų   etapo burtai  yra pal ank ūs Lietuvos rinktinei? – „15min“ paklaus ė  K.Kemzū ros.

– Burtai yra tokie, kokie yra. Iš pirmo žvilgsnio, grupės pasiskirstė maždaug vienodai. Ar burtai palank ūs, parodys gy venimas. Svarbiau yra tai, koki ą komandą mes subursime,

Visos pasaulio čempionato grupės  A grupė

B grupė

C grupė

D grupė

 Argentina Serbija  Australija  Vokietija  Angola Jordanija

JAV  Slov ėnija Brazilija Kroatija Iranas Tunisas

Graikija Turkija Puerto Rikas Rusija Kinija Dramblio Kaulo Krantas

Ispanija Prancūzija Kanada Lietuva Naujoji Zelandija Libanas

kaip pasiruošime ir kok į žai-

žaidė jų to reikalauti ir statyti

dim ą demonstruosime demonstruosime..

prie sienos. Jie susikoncentra-

– Kokia j ū s ų   nuomon ė   v ę į uždavinius klubuose. Buapie D grupę, kur žais ir Lie-  vau Graik ijoje, buvau Ispanituva?  joje, kai Madrido „Real“ žaidė  – Mūsų grupė, mano aki- su Milano „Armani Jeans“ Jeans“,, ir mis, visai nebloga. Grupės favo- neseniai grį žau iš Maskvos. ritė yra Ispanija, tačiau jie nė- Turb Turbū ūt aišku, su kokiais žaira nepažeidžiami. Prancūzija dė jais buvau su sitik ęs. – Kaip j ūs vertinate kalturi daug NBA lygos žaidė jų,  jų komanda atletiška, bet turi bas, jog kelialapį  į pasaulio silpnų viet ų. Kanada stiprė ja, čempionatą tam tikra prastač iau daug apie jos rinktin ę  me nusipirkome?

pasakyti negaliu. Nauj Naujoji oji Zelandija turi savo braiž ą, tik pas  juos gal yra mažesnis ža idė jų  pasirinkimas, jie nėra tokie žinomi. Libanas, kiek teko girdėti, savo regione turi aukšč iausio lygio krepšin į, tačiau apie juos žinau ma-

žiausiai. – Ar kalbatės su potencialiais Lietuvos rinkti-

nės krepšininkais apie artė jan č ią vasarą? – Pamažu vi zituoju žaidė jus. Konkr eč iai nekeliu klausimo, ar jie žais rinktinė  je. Dabar nelabai korektiška būtų iš

– Man nepatinka, kad tai  yra eskaluoja ma. Vi sada bus

V.Janušaičiui sunkiai sekėsi suskaičiuoti, kelintas šis medalis jo kolekcijoje. J.Kalinsko nuotr.

AURIMAS TAMULIONIS a.tamulionis @15min.lt

Vytautas Janušaitis tiesiog žibėjo Stambule(Turkija)vykusiameEuropos plaukimo čempionate 25 metrų ilgio baseine. Tačiau aštuonis kartus Lietuvos rekordus gerinęs ir su sidabro medaliu namo grįžęs 28 metų plaukikas Vilniaus oro uoste prisipažino esąs labiau patenkintas parodytu rezultatu nei iškovotu medaliu.

žmonių, kurie manys kitaip. žmonių Man irgi galbūt tai ne visai patinka. Gal būt ų geriau, jeigu b ūt ų rengiamas koks kvali fi kacinis turnyras. Priimtiniausia bū būt ų buv ę gauti žaidimo būdu, bet tai priklauso nuo FIBA organizacijos. Nor ėt ų si į  pasaulio č empionat ą patekti dėl žaidimo, tačiau

„Jau kelintą kartą iškovojau sidabrą. Rodos, ketvirtą“, – sunkiai savo apdovanojimus skaičiavo Lietuvos plaukimo rinktinės lyderis. Ryškiausiai V. V.Janušaitis Janušaitis pa-

ne mes vieni tą kvietimą nusipirkome.

mis (1 min. 52,22 sek.) ir nusileido tik naują geriausią Europos rezultatą pasiekusiam austrui Markusui Roganui (1 min.

– Kada paaiškės jūsų pagalbinink ų pavardės? – Galbūt palaukiam Nau jų jų met ų. Tuomet bus sudė-

lioti taškai ir tada pristatysiu savo komandą. – Ar nuo Šarūno Jasikevičiaus sprendimo priklausys  visos komandos s udėtis? – Iš dalies taip. Priklau-

sys nuo to, kaip jis jausis. Ir ne tik Š.Jasikevi č ius. Rimantas Kauk ėnas taip pat visada yra laukiamas rinktinė rinktinė  je. D ėl ši ų žmoni ų  buvimo arba nebuvimo kažkiek korekcij ų bus. K.Kemzūra burtus vertino palankiai. E.Ovčarenko nuotr.

SPORTAS  /  11 Vieta nepradžiugino

Plačiau skaitykite

www.15min.lt

kad galiu 200 metrų metrų  kompleksiniu bū būdu rungtį rungtį  į veikti  veikti greičiau nei per 1 min. 53 sek. Pa-

galiau pavyko. – Minė jai  jai,, kadturė jairez rezer er- v ų. Ar buvo įmanoma kovoti su M.Roganu dėl aukso?

– Nenoriu komentuoti, kas būtų, jei būtų. Manau, padariau  visk ą, k ą gal  galė ė jau, ir buvau tuo patenkintas. Džiaugiuosi ir dėl  varžovo,, kad  varžovo kad pasiek  pasiek ė to  tok  k į rezultatą. Aišku, aš nenustebau, nes M.Roganas jau kurį laik ą demonstravo gerą sportinę formą.

Jis buvo labiau nustebintas mano rezultato. – O sav ęs nenustebinai? – Šį kartą buvau labiau pa-

tenkintas savo rezultatu nei vieta. Jau kelintą kartą iškovojau sidabrą. Rodos, ketvirtą.

sirodė savo mėgstamiausioje 200 metrų kompleksiniu būdu – Kas toliau? Ant nosies rungtyje, kur Lietuvos rekord rekordą  Lietuvos čempionatas, dalygerino daugiau nei 2 sekundė-  vausi?

51,72 sek.). Žinant, kokia sudėtinga baseinų situacija Lietuvoje, kone

– Taip, ruošiamė ruošiamės visi dalyvauti. Ateinant į penktadienį susirinksime Anykšč Anykščiuose.

Bus matyti. – Jėg ų užteks?

– Taip, dabar turėsime tris laisvas dienas. Pailsėsime ir banžygdarbį  Senojo žemyno pir- dysime k ą nors įdomesnio Lietumenyb ėse atlikusį plaukik ą   vos čempionate nuveikti. gimtinė gimtin – Bandysi Europos čempioė je pasitiko ž varbi žiema ir negausus žurnalistų žurnalistų bei gerbė jų būrys. – Kaip galėtum paaiškinti tai, kad Europos čempionate buvo pagerinta tiek daug Lietuvos rekordų?

nate pasiektus rezultatus dar labiau gerinti ir Lietuvos pirmenybėse?

– Ne, tose rungtyse neplauksiu. Užtenka man. Tiesiog n ėra motyvacijos, nes Lietuvoje man nėra tokių didelių konkurentų. Tod To dėl plauksiu kitose rungtyse. Kad būtų galima ir kok į Lietu-

– Nestovime vietoje. Dirbame, treniruojamės. Gal šiek tiek irtechnologijospadė jo  jo,, kai kaip p dau dau-rekordą pagerinti ar su kiguma mini. Tačiau šiaip jaučiau,  vos rekord  jog dar vis tobulė tobulė ju, dar tikrai tais kovoti. Turėsiu naujų iššūturė jau rezerv ų. Seniai tik ė jau, kių, bus įdomiau plaukti.

 

12

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

/  SKELBIMAI

Transportas

Siūlo darbą Anglija!Narcizųskynimasirpakavimas lauke ir patalpose. Anglų k.nebūtina. Vietų sk.ribotas. www.aulina.lt. Tel.: 8 46 313996, 8 699 27086.

Perkame įvairių markių automobilius, gali būti su defektais ar be jų iki 15000 Lt. Pasiimame patys. Tel. 8 648 21921. UAB „Autostabila“ suras Jums reikiamą automobilio detalę. Pristatome į vietą. Tel. 8 646 78878, el. p. [email protected] .

Mokslas Anglų kalbos kursai susaugusiesiems ir vaikams kalėdinėmis kainomis! Tel.: 8 676 76821, 8 682 82737. KVIEČIAME Į KURSUS:APSKAITOSIR MOKESČIŲPAGRINDŲ,BIURO ADMINISTRAVIMO ADMINISTRAVIMO.. Tel. 8 659 58087, www.countline.lt. Organizuojami skardininkų - izoliuotojų kursai. Išduodami serti󿬁katai. Registracija tel. 8 648 50093.

Nekilnojamasis turtas Keičiu 3 kambarių, 58kv/m butą Kauno senamiesčio centre, 2 aukšte, 4 aušktų pastate į butą Vilniaus senamiestyje. Tel. 8 655 34283. Nebrangiai išnuomojamas naujas 3 k. butas Dragūnų g. su baldais ir buitine technika. Tel. 8 605 21715. Pirkčiau 1 kambario butą Klaipėdoje iki 50 000 Lt. Tel. 8 648 21921.

www.15min.lt /skelbimai

Baldai Gaminami įvairios paskirties standartiniai ir nestandartiniai baldai namams, o󿬁sams, laivams, priimami individualūs užsakymai. Tel.: 8 614 57695, 8 615 91387, el.p. [email protected],www.termomontage.lt. Parduodami poroloniniai čiužiniai 200x80x10 cm. Kaina 30 Lt, su užvalkalu 50 Lt. Tel. 8 652 09611.

Statyba, remonto darbai Žaibosaugosįrengimas. Dokumentacija. ja. Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel. 8 687 13130, www.elmega.lt.

Perka Perkame mišką su žeme arba iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. dzukijosmediena.lt.

Paslaugos Dokumentų tvarkymas priduodant eksploatacijaiirįregistruojantstatinius;geodeziniai ir kadastriniai matavimai; pastatų energinio naudingumo serti󿬁kavimas. Tel. 8 686 60648. Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą, tel. 8 606 03402.

UAB „Raguvilė“ atlieka: valymo po statybos ir remonto darbų, kasdienį valymą biuruose ir namuose, akmens masės plytelių impregnavimo, santechnikos ir vidaus inžinerijos, teritorijų apželdinimo ir priežiūros darbus. Tel.: 8 683 83994, 8 683 83997.

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. EKOvata, termoputa, polistireno granulėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. Šilkinių staltiesių, sijonų ir kėdžių apdangalų nuoma. Tel. 8 616 20955. Teikiame kompiuterių remonto paslaugas. Aptarnaujame įmonių IT ūkį. Liepų g. 48B, Tel.: 8 46 415880, 8 670 18602, www.esv.lt. Vežame keleivius, siuntinius, automobilius į Angliją ir atgal. Tel.: 8 635 17515, 8 685 07388. Vidaus ir lauko elektros montavimo darbai, techninė priežiūra, dokumentacija, objektų atidavimas VEI. Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel. 8 687 13130, www.elmega.lt.

greitų ir pigių skyrybų dokumentų ruošimas Surandame geriausius ir pigiausius skyrybų advokatus. Išsprendžiame tai, ko negali išspręsti kiti advokatai. Ypač greitai ir pigiai ruošiame alimentų priteisimo, turto padalijimo ir kt. dokumentus. Padedame apsaugoti nuo smurto šeimoje. Jei neturite pinigų, bet nenorite kentėti-padėsime išsimokėtinai.

Taikos pr. 48a, Klaipėda

Tel.: (8 46) 382 136, 136, (8 600) 11 446. [email protected] [email protected]

www.skyrybucentras.lt

Su šiuo kuponu nuolaida 50%

Parduoda Kalakutų ketvirčiai ketvirčiai - 7.30, vištų sparneliai – 4.90, vištų kepenėlės - 5.07, broilerių 󿬁lė – 11.70, VIŠTŲ KUMPELIAI BE GALINIO KAULO – 4,70 vištų ketvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, vištų faršas (100 proc.) - 4.90, kiaulienos šonkauliai – 7.90, liežuviai - 8.70 , sprandinė – 10.90, kojos – 1.99, šoninė - 7.80, lašiniai -7.91, natotenija – 5.90, jūros lydeka – 6,99, menkės 󿬁lė - 7.90, pangasijos porcijos - 6.00, skorpionžuvės 󿬁lė - 6.00, strimėlė - 3.25, LAŠIŠŲ FARŠAS – 6,50, skumbrė – 7.77, LAUKINŲ LAŠIŠŲ KEPSNELIAI - 15.90, KOLDŪNAI (0,4kg) - 1.90, KOLDŪNAI (0,5kg.) „Sibirskije“ – 3.50, BLYNELIAI SU MĖSA (0,5kg.) - 3.50, ČEBUREKAI ŠALDYTI (0,3kg.) – 2.99. Kaina su PVM! Klaipėda, Šilutės pl. 23, tel. 8 464 15111. Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės durys, garažo vartai minimaliomis kainomis. Tel.: 8 603 10867, 8 640 17207.

BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio jantys švediški anoduoto aliuminio pro󿬁lių langai. Pertvarų, terasų montavimas. PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS ŠARVUOT OSDURYS. www.sistemax. lt, el.p. [email protected] Minijos 2, Klaipėda. Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS D., TREČIADIENIS

PRAMOGOS  /  13

www.15min.lt /pramogos

Kalėdos

Veržėsi į chorą

Paneigė sužadėtuves

 Aktorius Orlando Bloo Bloomas mas (nuotr.) vakar pa neigė savo su(nuotr.) žadėtuves su mylimą ja  ja,, mo modeli deliu u Miranda Kerr. Anksčiau pasi-

Džiazo klubas „Kurpiai“ pirmadienio pavakarę pavakarę buvo pilnutė pilnut ėlis. Deivis ir dar trys komisijos nariai įsik ūrė antra-

są pademonstruoti panorusių  bus eilė. Smagu save išbandyėdie klaipė klaip diečč ių. Kai kuriems jų jų  ti“, – sak ė Klaipėdos universiteko lū lūkuriuoti po pusantros teto chore dainuojantis Rokas,  vala ndos i r da r daug iau. V i- į atrank ą atė jęs kartu su fortesi jie panoro patekti į atlik ė jo pijono mokslus kremtančia biDeivio chorą ir susirungti TV3 č iule Viktorija. kanalo rengiamame projekte Per 45 min. komisija spė spė„Chorų „Chor ų karai“.  jo išklausyti išklausyti daugiau kaip puspus„Negaliu niekur nueiti pa- šimčio dalyvių balsus. Kalbasišildyti, praeis mano eilė eil ė“, – ma, kad Deivis iš jų pliusu paspaudžiant kelių laipsnių šaltu- sižym sižymė ė jo t ik vien vieną ą. Kiekviekui kalbė jo eilė je į Deivio cho- nas iš 16-os atrinktų atrinkt ų  dalyvių dalyvių 

rodė pranešimų, kuriuose graės brolis neva tikino, kad žuolė žuol garsenybių garsenybi ų pora susižadė susižadė jo.  Vos po dienos dienos O.Bl O.Bloomo oomo atsto vai kreipėsi į žurnalistus norėdami paneigti gandus apie sužadėtuves. „Tose kalbose apie sužadė sužad ėtuves nė nėra nė nė kruopelės tiesos“, – žurnalui „People“ pareišk ė O.Bloomo atstovai. Jiems jau ne kartą kart ą teko neigti pranešimus apie gresianč gresianč ias aktoriaus vestuves, tač tačiau šį šįsyk juos pasigavo net žiū ži ū ro v ų pasitik ė jim  jimą ą  turintys leidiniai. M.Kerr ir O.Bloomas pradė prad ė jo susiti kin kinė ėti 2007-ų 2007-ų j jų ų  pabaigoje.

me aukšte, tad ant restorano ų buvo sausakimša. Eilė laiptų laipt Eilė  driek ė si ir už laukujų laukujų du r ų, čia būriavosi šimtai savo bal-

ro atrank ą laukusi klaipėdietė. „Atė jom  jomee valanda valanda anksčiau, tad eilėse nestov ė jome, įsik ūrėme viduje. Numatė Numat ėme, kad

„Matot, kiek daug jūsų yra, turite vieną šansą, būkite gera, pasistenkite. Dainuokite, ką norite ir kaip norite, bet sužavėkite“, – ragino atlikėjas Deivis vieną iš atrankoje į jo buriamą chorą dalyvavusių merginų.

sulauks skambuč skambuč io. Atrankoje dalyvavo ne tik studentai, bet ir vyresni – 40–55 met ų klaip  klaipė ėdie dieččiai.

Deivio buriamas choras bus vienas iš televizijos projekto „Chorų karai“ dalyvių. J.Andriejauskaitės nuotr.

Ieškoti dovanų – Merūnui malonuma malonumass Dainininkui Merūnui Vitulskiui (nuotr.) negaila savo laiką aukoti dovanų paieškoms – jam tai mielas užsiėmimas. Tačiau pačiam iš kitų gauti dovanų atlikėjui nėra malonu. „Aš dovanų gauti nelabai mėgstu – labai nepatogiai tada jaučiuosi, tai toks labai keistas kompleksas“, – nusijuokė Merūnas ir tuoj pat pridūrė, kad kitiems įteikti dovanėles  jam išties patinka ir yra tikras malonumas. „Dovanoms negailiu nei pinigų, nei laiko paieškoms. Dabar, aišku, šiek tiek kitoks laikas

atėjo. Kalbu ne apie krizę, tiesiog atsirado labai daug darbų, dovanų paieškoms nebelieka tiek laiko, kiek norėtųsi skirti. Dažniausiai stengiuosi rasti konkrečiai tai, ką šeimos narys ar draugas nori gauti“,, – teigia M.Vitulskis. gauti“ 26 metų dainininkas, vykdamas ieškoti dovanų, dažniausiai konkrečiai žino, ką nori rasti – artimųjų visados pasiteirauja, ką šie norėtų gauti švenčių proga. „Užklausiu, bent juokais, ko kas norėtų gauti iš Kalėdų Senelio. Kai kas ir netyčia išsiduoda. Vis tiek kokiu nors būdu iškvočiu ir sužinau“, – šypteli Merūnas.

Šokoladiniai keksiukai Gardžius šokoladinius keksiukus švenčių stalui galima paruošti be didelio vargo. Svarbiausia turėti reikalingų produktų ir gerą nuotaiką. Šiam gardumynui pasigaminti reikės: 250 g miltų, 1–2

kinas CINAMON „Viskas normaliai“ 12-17 d . 19:30

C.Love prarado dukters globą Rokerė Courtney Love (nuotr.) prarado teisę į savo paauglės dukters Frances Bean Cobain globą.

„Nacių  eksperimentas “ 12:00 13:45 15:45 17:45 20:00 22:00 „Viskas įskaičiuota“ 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15

Kaip pranešė praneš ė Dailymail. co.uk, tai jau antrasis kartas, kai moteriai atimamos globos teisės. 17-mete C.Love ir velionio grupės „Nirvana“ lyderio Kurto Cobaino dukra r ūpintis dabar pavesta muzikanto motinai ir seseriai. Kol kas ti ksliai neskelbiama, dėl kokių priežasčių pasikeitė keit ė merginos globė globė jai. Pagal į žiniasklaidą patekusius aukščiausiame Los Andželo teisme užpildytus dokumentus, Wendy O'Connor, K.Cobaino motina ir jo sesuo

„Zombių žemė “ 13:15 15:15 17:15 19:30* 21:35 „ Jaunatis “ 10:45 13:30 16:15 19:00 21:45 „Kalėdų  giesmė “ 12:30 14:30 16:30 18:30 „Mergišius“ 20:30 „2012“ 11:45 15:00 18:15 21:30 „Debesuota, numatoma  mėsos  kukulių kruša“ 11:15 * Seansas vyks gruodžio 16 d.

Kimberly Dawn Cobain pa vadintos laik inomis Frances globė glob ė jomis. Taip pat nurodoma, kad globė jos privalo suteikti Frances „laikiną rūpestį, globą ir paramą“, taip pat „saugoti turtą nuo praradimo ar pakenk imo“ imo“..

tv gruodžio 16 d.

Teismo posėdis, kurio metu bus paskelbtas „pagrindinis globė glob ė jas“, į vyks  vyks v ėliau. C.Love advokatas vakar paė kalbas, kad globa iš jos neigė neig atimta dėl atsinaujinusio piktnaudžiavimo narkotinė narkotinėmis medžiagomis. „Courtney yra „švari“ jau ne vienus metus ir  jauččiasi nuostabiai“, – ameri jau kie čių žurnalui „People“ tvirtino jis. Advokatas pridū prid ū rė , kad Frances jau 17 metų met ų ir ji  yra „s tiprus va ikas“, o sprendi m ą  mergait  mergaitė ė  p ri ė m ė   pati. K.Cobaino dukra išreišk ė  norą nor ą gyventi su savo moč močiute Wendy. Pirmą Pirmąsyk dukters globą glob ą C.Love prarado 2003iaisiais.

 

šaukštelių kepimo miltelių, 100 g šokolado arba šokoladinių saldainių, vanilinio cukraus, 150 g sviesto, stiklinės cukraus, 2 kiaušinių, 4–6 šaukštų kakavos, pusės stiklinės grietinės. Papuošimui galima naudoti pabarstukų, sezamo sėklų ir pan.

Į grietinę suberti kepimo miltelius ir truputį palaikyti, kol ji pakils. Atskirti kiaušinių trynius ir baltymus bei atskirai juos išplakti iki purumo. Šokoldą su vanile ištirpdyti ir kiek atvėsinti. Sviestą su cukrumi išplakti, kol pasidarys puri masė. Į išplaktus kiaušinių trynius berti miltus, sudėti sviestą. Tešlą

pamažu išsukti plaktuvu. Vėliau įpilti ištirpdytą šokoladą, grietinę, įberti kakavos. Pabaigoje supilti kiaušinio baltymus ir dar truputį paplakti. Masę supilstyti į keksiukų formas. Galima į vidų įdėti šokoladinių saldainių gabaliukų. Viršų apibarstyti sezamo sėklomis, pabarstukais. Kišti į 180 oC karščio orkaitę ir kepti apie 20 minučių. Skanių gardumynų!   Siųskite šventinio patiekalo receptą el. paštu [email protected] .

ė  el   ė  poorr  e   lę,, re lę pore itėss po  vaitė me sa va kam uk ų  renka rau otra nuo ų nu stų iųst atssių Iš  jūsų at Iš   Ltt  3000 L ka 3 tenka  Jaii te ienį.į. Ja irm madien  pir ną p ieną iekvie me k iekv elbiam k urią sk elbia  je.. iu je ilniu  Viln ką V arką  par ns p dens  vaande  y“ v  „V Vich y“ tim mai į „ ieti  kvie ės kv rtės  vert  ve

in..lt  /porele 5min .15  te www.1 suooki te  baalsu lę b  poorelę  tės p  vaai tės Už sa v .ltt min.l 5 1 i @ a r s u k  n k  o e   i    te t s k iųs ių   s k ą a u  tr  t r o  nu  n u o a  vo  v S

www.15min.lt /tvprograma

  12.00 Prieš srovę (N-7). 13.05  Ser. „H2O“ (24). 13.35  Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“ (48). 14.05  Animac. ser. „Padaužos bebriukai“ (19). 14.35  Animac. ser. „Kempiniukas“ (114). 15.05 Animac. ser. „Simpsonai“ (3/1) (N-7). 15.35  Ser. „Vargšė milijonierė“ (54) (N-7). 16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (3) (N-7). 17.35 Ser. „Emili ja“ (81) (N-7). 18.25 Susitiksime vir tuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Akistata. (N-7). 20.10 Dar pažiūrėsim... (N-7). 21.00 Ser. „Moterys meluoja geriau“ (3/64) (N-7). 21.40  TV3 vakaro žinios. 22.00 Ser. „Daktaras Hausas“ (4/14) (N14). 23.00  Ser. „CSI Niujorkas“ (5/21) (N-14). 00.00 Ser.

„Andželos akys“ (2) (N-14).

08.55   Ser. „Laukinukė“ (233). 10.00  Kakadu (N-7). 10.30   Abipus sienos. 11.25   Byla. 12.00  Gyvenimas pagal moteris. 12.30  Švarūs pinigai. Interaktyvusis TV žaidimas. 13.05 Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (29). 14.05  Vaikų „Warner Bros.“ 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ (53). 15.35 Ser. „Mano nuodėmė“ (33). 16.35 Ser. „Likimo kerai“ (5). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (35). 18.45 Žinios. 19.05  Sportas. 19.08  Orai. 19.10  Kakadu. (N-7). 19.40   Abipus sienos. 20.30  Premjera. Muzikinė pasaka „Šv. Kalėdų belaukiant“. 21.30  Dviračio šou. 22.00  Žinios. 22.40   Karštas vakarėlis. (N-14). 23.40 Ser. „Džerikas“ (26) (N-7). 00.40 Ser. „Grėj anatomija“ (82) (N-7).

tv gruodžio 17 d.

12.00 Nuodėmių dešimtukas. (N-7). 13.05  Ser. „H2O“ (25). 13.35 Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“ (49). 14.05  Animac. ser. „Padaužos bebriukai“ (20). „Kempiniukas“ (115). 15.05 Animac. 14.35 Animac. ser. „Kempiniukas“ ser. „Simpsonai“ (3/2) (N-7). 15.35 Ser. „Vargšė milijonierė“ (55) (N-7). 16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (4) (N-7). 17.35 Ser. „Emilija“ (82) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvė je. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. (N7). 20.10 TV antis. (N-7). 21.00 Ser. „Moterys meluoja geriau“ (3/65) (N-7). 21.40  TV3 vakaro žinios. 22.00  Ser. „Specialusis „Specialusis būrys“ (4/3) (N-14). 23.00 Ser. „Kaulai“ (4/16) (N-14). 00.00 Ser. „Andželos akys“ (3) (N-14).

07.30  Animac. ser. „Tomo „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (2). 07.55  Tegul kalba. 08.55 Ser. „Laukinukė“ (234). 10.00 Kakadu (N-7). 10.30 Paskutinė instancija. 11.25 Muzikinė pasaka „Šv.Kalėdų belaukiant“. 12.30 Švarūs pinigai. 13.05  Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (30). 14.05  Vaikų „Warner Bros“. 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ (54). 15.35  Ser. „Mano nuodėmė“ (34). 16.35  Ser. „Likimo kerai“ (6). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (36). 18.45  Žinios. 19.10  Kakadu. (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 FTB (Faktų tyrimo biuras). (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. 22.40  „Ryžtingasis Džeksonas“. Kriminalinis trileris. JAV, 1988 m. (N-14). 00.40 Sveikatos ABC.

08.00 Baimės faktorius (N-7). 09.00  Grožis ir estetika. 10.00 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 11.10 „Šiaurės elnio skrydis“. Drama. JAV, 2000 m.. 13.00  Nepaaiškinami faktai. (N-7). 14.00 Ser. „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (160). 15.00 Ser. „Gelbėtojai - 112“ (N-7). 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (42). 16.05  Baimės faktorius. (N-7). 17.10   Nepaaiškinami faktai. (N-7). 18.10  Kainos kodas. 18.45  Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00 To dar nebuvo... 21.30  „Gilus sukrėtimas“. Veiksmo. JAV, 2003 m. (N-14). 23.20  Žinios. 23.50 „Priešas šalia“. Trileris. JAV, 2006 m. (N-14).

 

09.00 Sveikatai ir laimei. 10.00 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 11.10 „Zandbergo žavesys“ žavesys“.. Melodrama. Vokietija, 2008 m. (N-7). 13.00 Nepaaiškinami faktai. (N-7). 14.00 Ser. „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (161). 15.00 Ser. „Gelbėtojai - 112“ (N-7). 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (43). 16.05  Baimės faktorius. (N-7). 17.10 Nepaaiškinami faktai. (N7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (23) (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Akistata su Lietuva. 20.45 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 „Sergėtojas“. Veiksmo. 2004 m. (N-14). 23.15 Žinios. 23.45  Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). 00.45 Tauro ragas.

06.00  Labas rytas. 09.00 Ser. „Komisaras Reksas“ (N-7). 10.00  Ser. „Makleodo dukterys“. 11.00 Toks gyvenimas.

09.15 Dok. serialas „Holivudo vakarėlių spindesys“ (5). 09.45  Ser. „Elizos dukra“ (15) (N-7). 10.50 „Ištikimasis

Tiesioginė Lietuvos radijo laida. Vedėja Z.Kelmickaitė. 12.00  Žurnalisto tyrimas. 12.55 Talentų ringas. 14.20   Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Kultūrų kryžkelė. 15.05  Dok. serialas „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (37). 15.35  Ser. „Likimo valsas“ (148). 16.05 Ser. „Makleodo dukterys“ (201). 17.00 Ser. „Senis“ (93) (N-7). 18.15  Šiandien. 18.45 Krašto spalvos. 19.30 Ser. „Komisaras Reksas“ (112) (N-7). 20.30 Panorama. 21.10 Teisė žinoti. 22.05 Ser. „Dingę“ (3/19) (N-7). 23.00 Vakaro žinios. 23.15  Ser. „Vienos kriminalinė policija“ (6) (N-7).

sodininkas“. Drama. Vokietija, Didžioji Britanija, 2005 m. sodininkas“. (N-7). 13.00 XIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. 14.15  „Ambicingoji blondinė“. Komedija. JAV, 2007 m. 16.00  „Baltasis škvalas“. Nuotykių drama. JAV, 1996 m. 18.15  Dok. serialas „Holivudo vakarėlių spindesys“ (5). 18.45  Dok. serialas „Brangakmenių medžioklė“ (14). 19.45 Ieškokimegeriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Dok. serialas „Pavojai „Pavojai iš ar ti“ (2). 20.45 Ser. „Nusikaltimų įkalčiai“ (15) (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Eilinė Džein“. Veiksmo drama. JAV, 1997 m. (N-14).

www.15min.lt /tvprograma

10.00  Ser. „Makleodo dukterys“. 11.00  Forumas. 12.00   Stilius. 12.55  Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 14.20  Keliaukim! 14.50 Kultūrų kryžkelė. 15.05 Dok. serialas „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (38). 15.35 Ser. „Likimo valsas“ (149). 16.05  Ser. „Makleodo dukterys“ (202). 17.00  Ser. „Senis“ (94) (N-7). 18.15  Šiandien. 18.45   Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.30  Ser. „Komisaras Reksas“ (113) (N-7). 20.25  Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.00  Sportas. 21.04  Orai. 21.10 „Mūsų dienos - kaip šventė“ šventė“.. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 

Ser. „Vienos „Vienos kriminalinė policija“ (7) (N-7).

09.15 Dok. serialas „Pavojai iš arti“ (2). 09.45 Ser. „Nusikaltimų įkalčiai“ (15) (N-7). 10.45  „Miegamajame“. Kriminalinė drama. JAV, 2001 m. (N-7). 13.00 „Kalifornijos karalius“. Komiška drama. JAV, 2007 m. 14.40  „Čiulpiantis nykštį“. Drama. JAV, 2005 m. (N-7). 16.25 

„Pasiklydę vertime“. Melodrama. JAV, Japonija, 2003 m. (N-7). 18.15 Dok. serialas „Pavojai iš arti“ (2). 18.45 Ser. „Elizos dukra“ (15) (N-7). 19.45  Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15  Dok. serialas „Nuskendusių laivų paslaptys“ (15). 20.45 Ser. „Paveldėtojai“ (15) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Trenk jai,  ji - prancūzė“. prancūzė“. Komedija. 2002m.

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

14   /  PRAMOGOS

www.15min.lt /pramogos

Šventėms – tikėjimas ir gražūs graž ūs senolių papročiai L.Klimka apgailestavo, kad dabar senosios tradicijos iš kartos į kartą perduodamos mažiau, o jaunimas daugelio  jų tiesiog nežino. nežino. Š.Mažei Š.Mažeikos, kos, R.Vilimo/BFL nuotr.

a.almanaite @15min.lt

Šiais laikais per Kalėdas nedaugelis šeimų laikosi senųjų šventės papročių. Priežastis paprasta – mažai kas

Kokios yra tikrosios Kalėdų tradicijos? Tradiciniai Kalėdų papročiai mūsų krašte yra sud ėtingai susiformav ę: paveldėti iš archajiškosios žiemos saulėgrįžos šventės ir susidėstę iš krikščionišk ų į vaizdži  vaizdžių, savaip (liaudiškai) suprastų. Tai iliustruo ja ant K ūč ūčių stalo šalia kryželio padėta paraikyta duona ir kalėdaičiai. Prie stalo prosenovišku papročiu būdavo kviečiami šaltis, v ė jas ir …vilkas. K ūč ūčios ir Šv. Kalėdos – dvi

senelius ir prosenelius. Kad pa-  ja, kad švent ę aptemdys nesimokytų  iš jų darbštumo, iš- kokia ekonominė situacija. minties, tik ė jimo ateitimi ir ki- Bet juk esame ir daug baisestų gerų dalyk ų. niais metais šventę Kalėdas... Kokie yra Kalėdų burtai? Šventės padeda užmiršti varBūrimų metas – vidurnak- gus ir r ūpes čius, teikia vilč ių  tis. Senov ė je visie visiems ms rūpė joūkio ateič iai. Ant K ūč ūčių stalo prosėkmė, ateinančių met ų orai, senovišku papročiu dedami šios svarbiausios žiemos šven- kuriuos visi burdavo ar spėda- tik devyni valgiai, – štai ir attės pusės. Pirmoji – šventoji  vo pagal gamto gamtoss reiškinius. reiškinius. V ė- sakas prastai ekonominei si vakarienė šeimos rate, antroji liau beliko merginų burtai apie tuacijai.

Ko galėtum ėte palinkėti Kalėdų proga mū sų skaitytojams? Kalėdų proga tautiečiams linkiu ramybės, vilties, tik ė ji-

mo Lietuvos ateitimi ir išminties (ypač valdžios rinkimuose).

gyveni mo lemt gyvenimo lemtį – ar greit ištek ės, kok į vyr ą gaus… Etnografai yra užrašę per šimtą  tokių burtų. Man, žinoma,  yra įdomiausi būsimų m  met etų  spė jimai iš žvaigždžių.  Ar jums neatrodo, kad lietuviai vis labiau praranda, užmiršta tas lietuviškas Kalėdų tradicijas?

K ūč ūčios ir Šv. Kalėdos – dvi šventės pusės. Šventoji vakarienė  šeimos rate ir Mišios bei žaismingos pramogos bendruomen bendr uomenė je. Sak ė   L.Klimka. ė  L.Klimka.

Kokių papročių pats laikotės?

Mano šventa pareiga, šeimai susirinkus prie K ūč ūčių stalo, pakalbėti apie giminės istoriją, papasakoti anūkams apie

Sen ų jų paproč ių nežino karta, išaugusi internatuose ir bendrabučiuose. Sovietmečiu buvo bėgama iš kaimo, o juk kaimas – etninės kultūros k ūrė jas ir saugoto saugotojas. jas. Nutrūko gy voji tradicij tradicijaa perduoti perduoti tautinius papročius ir etnožiniją… Šiandien mokyklose taip pat menkai teprisimenamos tautos tradicijos – jų nėra ugdymo programose. Nežino jų ir mokytojai. Pamiršome, kad pilietiškumas, kurio akivaizdžiai stokoja šios dienosvisuomenė, išauga iš tautiškumo. Dauguma dejuo-

Kalėdų Senelio pirmtako Nicholaso paslaptis

Kaip pranešė Telegraph. co.uk, ekspert ų  tvirtinimais, 270–345-aisiais mūsų eros metais gyvenęs stebukladarys bu vo palaid palaidotas otas XII a. a. vienuo vienuolyne, lyne, kai prieš 800 metų ten buvo at vežtas jo k ūnas. Šventasis buvo garbinamas už jo neeilin į dos-

Sveika, Ramune. Esu g ė jus. Seniai Seniai esu su tuo susitaik susitaikęs, dauguma mano draug ų, tė vai žino. žino. Visai Visai kita situacija situacija yra mano darbe. Darbas man labai patinka, kolegos mane mėgsta, vertina, bet pastaruoju metu man tapo sunku išsisukinėti, slėpti savo seksualinę orientaciją. Nuolat susilaukiu į vairių smalsuolių dėmesio: „tai kada ženysies?“,

numą, o būdamas gyvas buvo Likijos, esančios dabartinės Turkijos teritorijoje, vyskupu. Jis laikomas dabartinio Kalėdų  Senelio įkv ėpė ju, mat mėgo nepažįstamiems ir skurstantiems žmonėms dalyti netik ėtas do vanas. Šaltiniuoserašoma rašoma,, kad kad Nicholasas gimė turtingoje šeimoje, o jo tė vai mirė jam esant  jaunam.  jauna m. Įkv ėptas Jėzaus mokymo, visą savo palikimą geradaris išdalino sergantiems ir kenčiantiems nepriteklių.  Vyskupas po mirties buvo

mo atžvilgiu neutralus pasaulis, bet jame dominuoja heteroseksualai. Apskritai lyties ir seksualinės orientacijos svarba darbe yra nureikšminama, lyg žmon ės būtų belytės būtybės. Kadangi seksualinės mažumos yra socialiai nematomos, seksualinė orientacija suprantama kaip nesvarbi. Taip įtvirtinama nuostata, kad homoseksualūs žmonės turi seksualinę orientaciją, o heteroseksualūs – neturi. Gė jai, būdami mažuma, yra išstumiami į socialinę atskirtį. Jie paprastai yra nelygiaver čiai, lyginant su dauguma. M ūsų   visuomenė je egzistuoja egzistuoja didžiulis didžiulis galios galios ir kontrol kontrolės mechanizmas, užčiaupiantis neheteroseksual neheteroseksualius ius žmones ir slopinantis bet kokias jų galimybes siekti savasties vientisumo bei galimybes darbe būti savimi, o ne tuo, kuo nori matyti kiti. Toks dviveidiškumas gali turėti neigiamas pasekmes ne tik savigarbai, bet ir sukelti psichinės sveikatos sunkumų. Žmogus turi nuolat galvoti, k ą sakyti, ko nesakyti, t.y. nuolat kontroliuoti save. D ėl to jis jaučia nuolatinę įtampą, o amžinas melas sekina. Baisiausia tai, kad vien dėl to, jog saugai savo darbo vietą ir statusą, negali atsiverti ir taip tarsi pats pritari, kad būti gė jumi vis dėlto yra blogai, kad tai yra nenormalu. Kitaip sakant, nedrįsdamas atsiverti, lieki „nenormalus“. Kai tu neprieštarauji, nepasakai, „taip, aš esu toks“, tos normos lieka nepajudinamos, ir jos tampa netiesiogine tavo gyvenimo dalimi.  Visgi, atsiverti atsiverti ar ne, vieno vieno teisingo atsakymo nėra ir būti negali. Viskas priklauso nuo konteksto, darbo aplinkos, koleg ų tolerancijos. Be to, viena situacija, kai tu dirbi meno ar grožio srityje, tarkim, teatre ar grožio salone, visai kita, kai dirbi banke arba mokykloje. Taigi lyg ir būtų gerai atsiverti ir nebegyventi baimė je ir mele, mele, bet gali sumok ėti už tai nemažą kainą. Nors pastaruoju metu homoseksuali ų žmonių stigmatizacija ir sumažė jo, ji vis dar egzistuoja egzistuoja.. Darbdavi Darbdavių, vertinančių darbuotojo profesionalumą, nepriklausomai nuo jo/jos seksualinio tapatumo, vis dar labai mažai. Taigi, rizikuoti tau ar ne? Galb ūt tu gali patyrinėti kolegų galimas reakcijas netiesioginiais netiesiogi niais klausimais, nors greičiausiai tąkolegai,  jau padarei. O gal tu galio atsiverti vienam artimiausiam kuriuo pasitiki, v ėliau nuspr ęsti, ar atsiverti ir kitiems. Sėkmės tau.

istorija Istorikai pareiškė, kad šventojo Nicholaso, kuris paskatino legendų apie Kalėdų Senelį atsiradimą, palaikai galėjo būti palaidoti Airijoje, Kilkenio grafystėje esančioje Jerpointo abatijoje.

Psichologė-psichoterapeutė [email protected]

ėdin „kada parodysi savo manai, merginąar ?“, „ar atsivesi karėlį?“ ir pan. Kaip verta rizikuotiį kal ir visk ąį   va jiems pasakyti? pasakyti? Antanas, 33 33 m. Sveikas, Antanai. Tikrai labai sunku slėpti savo seksualinę  orientacij ą, kai esi su tuo seniai susitaik ęs ir priėmęs kaip neatsiejamą savo tapatybės dalį. Darbas – tarsi seksualu-

bežino, kaip ir ką per šį stebuklingą metą darydavo mūsų proseneliai. Apie Kalėdų tradicijas „15min“ kalbėjosi su etnologu profesoriumi Libertu Klimka.

mų jav ų ir ankštinių, taip pat gamtos gėrybių; nakties burtai ir ateities sp ė jimai. Aukštaitijoje būta gražaus papročio, kad Bernelių mišiose užgimusį  Išganytoją pasveikintų vaikai, grodami švilpynėmis, lumzdeliais, ragais. Žemaitijoje visus kaimynus su gerais link ė jimais sveikindavo „avinėliai“ arba didžiausią kelmą į kiemą  atboginę „blukvilk iai“ iai“..

RAMUNĖ PAJUODYTĖ

Ar paviešinti orientaciją?

AISTĖ ALMANAITĖ

– Šv.Mišios bažny čioje ir žaismingos pramogos bendruomenė je (kaimo, miestelio, miestelio, kolektyvo). Išskirtinai lietuviški K ūč ūčių  papročiai – tik ė jimas, kad už  vaišių stalo susirenka ir protė vių v ėlės (joms kepama apeigin ė duonelė – k ūčiukai); patiekalai iš visų šeimos augina-

psichologės komentaras

palaidotas Miroje, senosios Likijos sostinė je, kuri d ėl kapa viet ės tapo piligrimų traukos  vieta. Tačiau airių istorikai ti-

kina, kad ankstyvieji Kryžiaus žygių dalyviai atgabeno šventojo palaikus į Airiją ir čia juos perlaidojo.

Šventasis Nicholasas garsėjo pomėgiu slapta teikti dovanas ir tapo Kalėdų Senelio „įkvėpėju“. AFP/Scanpix nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

PRAMOGOS  /  15

/pramogos www.15min.lt 

Skaitmeninis kodas: naudingi papildai GEDIMINAS GASIULIS

g.gasiulis @15min.lt

Taip pat galima nusistatyti papildomas funkcijas. Pavyzdžiui, brūkštelėjimą dviem pirštais iš kairės į dešinę ar atvirkščiai, nustatyti kaip „at-

Nuo paprasto laikrodžio nesiskiriantis aparatėlis geba

kur kas daugiau, nei tik rody ti laiką. „Bluetooth“ ryšiu „su-

poravus“ jį su mo -

Kalėdos – puiki proga papildyti ar atnaujinti savo „arsenalą“, prisidengiant gerumo dvasia.

gal/pirmyn“ funkcijas ir taip biliuoju telefo varty ti nuotraukas albume ar nu, laikrodis naršyti po puslapius internete.  vibruodamas

 Jei žmona ar koks kita s še imos finansų „auditorius“ klaus, ku-

 Arba priarti nti vaizdą ekrane „skrolinant“ nuspaudus „Ctrl“

rių galų pirkai naują pelę ar kokį laikrodį, gali pasiteisinti: „Čia

mygtuką.

ne man, o kompiuteriui. Jam ir-

gi šventė.“

Laikrodžiai yra trijų rūšių: klasikinis, vadovams ir muzikos mėgėjams. Pastaruoju galima valdyti ir telefono muzikos grotuvą: paleisti, sustabdyti, prasuk ti ar pagarsinti

dainą.

praneša apie skambutį,be

Nors pelė sukurta specialiai „Apple“ „Macbook‘ams“, prijungti ją galima ir prie

goms, rinkdamasis jį ar prie dus (klaviatū ra, pelė, ausinės...)  visada orientuojuosi orientuojuosi į patogumą. Kas iš to, kad sutaupysi kelis litus, jei paskui kelis metus

kite naujų darbų. Neigiamos šios dienos savybės ne visuomet tuojau pat jaučiasi. Kartais ji atrodo visai maloni, lengva,

tačiau dažnai baigiasi nemaloniais netikėtumais.

DVYNIAI. Darbai, pažintys, pradėti šią dieną, gali baigtis visai ne taip, kaip tikitės. Dėl to geriau ją praleisti ramiai, santūriai. Grąžinkite, jei galite, skolas. Gerai atsikratyti šlamšto, ydingų įpročių, nereikalingų santykių. VĖŽYS. Galite apie save sužinoti ne itin malonių dalykų, kurie sugadins nuotaiką. Metas netinkamas dalykiniams susitikimams ir susitarimams, dokumentams tvarkyti, darbams sisteminti – mat nuotaika bus gan prasta. sijusiose su kolektyvu, profesiniu keliu, visuomenine, politine veikla, pašaukimu. Tai gali būti nelengva, tačiau šis procesas

 jį įdieg us papildomų šios pe p e-

gaukitės užsimezgusiais romantiškais santykiais.

lės funkcijų naudoti negalėsite – tik spaudinėti mygtuką ir

Todėl, nors nesu „Apple“ gerbėjas, vienas naujausių šios kompanijoss gamin ių – „Magic kompanijo Mouse“ pelė – iškart patraukė dėmesį. Vienti-

„Magic Mouse“ išties patraukliai atrodo ir yra funkcio nali, bet gali nepatikti mėgstan-

tiems apglėbti pelės korpusą

sokorpuso,

MERGELĖ. Atrodo, kad pagaliau viskas pradės klostytis pagal jūsų norus. Jausitės gerai, galbūt net rasite, ko ieškojote. Nebandykite aplinkinių žmonių nervų savo komentarais. Mė-

to, ekranėlyje rodomas skambinan-

čiojo vardas, jei jis yra telefo meris. Taip pat laikrodis praneša apie naują SMS.

Laikrodžio elementas įkraunamas specialiu įkrovikliu. Elementui baigiant išsikrauti, jis atsijungia nuo telefono

Laikrodis padės išvengti ir nepatogių situacijų, kai

taip taupydamas energiją iki kito įkrovimo.

būnant svarbiame

Nesu mados ekspertas, bet laikrodis man atrodo išvaizdus ir gana praktiška s. Tačiau sun-

nų knygoje, arba telefono nu-

susitikime ar

imant inter-

 viu skambina draugas ir telefonass ž vietelefona

gia „Nu gde že ručglotni kompiuterinė pelė neturi nei mygtukų, nei ratuko, tačiau ga-

 visu delnu –  jos forma panaši į telef telefoną oną „nu „nupjautu““ viršumi i r galu, pelytė pjautu

li atlikti kur kas daugiau, nei

neturi jokių įlinkimų ar iški-

dauguma jos konkurenčių. Tai  jai leidžia lietimui jautrus pa viršius, ksuojant is visus pri-

limų, kurie leistų jai „įsitvir-

tinti“ delne patogiau. Kaina – apie 270 Lt. Telelaikrodis

galima pirštu braukiant per

Dovanų galima paieškoti ne tik kompiuteriui, bet ir telefonui. Geriausias ausies draugas tikrai nesupyks, jei dalį jo f unkcijų perleisite... perleisite... laikrodžiui. Pavyzdžiui, „Sony Ericsson“ gaminiui „Bluetooth 

pelės vidurį.

 watch MBW-150“. MBW-150“.

mas, jei dešinėje – dešinysis. Nors ratuko nėra, „skrolinti“

 JAUTIS. Diena nebus sėkminga. Nepradėkite ir net neplanuo-

padės aiškiau suvokti savo gyvenimiškąją poziciją.

„skrolinti“.

Tiksliau, pelė turi vieną mygtuką – paspaudžiamą pa virš ių. Jei spaudžiant pirštas laikomas kairėje, ksuojamas kairysis mygtuko paspaudi-

rite galimybę – galite pereiti į naują darbą. Beje, laimė gali nusišypsoti ir bedarbiams. Imkitės iniciatyvos, jei patinka priešingos lyties atstovas.

mą naudojančio kompiute rio. Tik tuomet reikės atsisiųsti tvarkyklę („draiverį“) iš gamintojo svetainės. Deja, net ir

turėsi kankintis.

silietimus.

AVINAS. Neblogas metas tvarkyti profesinius reikalus, jei tu-

LIŪTAS. Jums teks padaryti gilesnį pasirinkimą situacijose, su-

„Windows“ operacinę sisteNors man kompiuteris tė ra priemonė darbui ir pramo-

horoskopai gruodžio 16 d.

ki“ – laikrodžio šone esančiais mygtukais galima išjungti telefono skambučio garsą ar skam-

butį atmesti.

kokas. Nors gal ir gerai kartais

pasitreniruoti.

Laikrodį patartina naudoti su „Sony Ericsson“ te lefonais (bent jau su maniškiu „Samsung“ jis nenorėjo

draugauti). Kaina – apie 350–400 Lt.

SVARSTYKLĖS. Susitikimai, išgirsti žodžiai, gauti pasiūlymai

gali būti lemtingi. Daug ką kitaip suprasite. Niekur nesiverž-

Projektas Toostis.com Sužiūrėti, kas, kur ir kada vyks šiais laikais tikrai darosi sun ku, tačiau praleisti gerą renginį gaila. Čia gali pagelbėti tinklalapis Toostis.com , kuriame dedama informacija apie įvairiausius renginius Lietuvoje, o kartais kartai s – ir už jos ribų (nuo spektak lių iki parodų, nuo seminarų iki kino seansų). Įrankis gali būti  ypač naudin naudingas gas „tūsinti „tūsintis“ s“ ekspromtu ekspromtu mėgstanč mėgstančiam iam jaunim jaunimui: ui: užėjus į tinklalapį jame rodomi artimiausiu metu vyksiantys renginiai. Užsiregistravus tinklalapyje galėsite kartu su draugais planuoti, kur eisite, susidėlioti renginių kalendorių ir t.t. Nors kam gaišti laiką prie ekrano – pirmyn į miestą!

kite, pajuskite, ką diktuoja gy venimas. Veikti neskubėkite, jei

šiandien ko nors nesuspėsite.

SKORPIONAS. Į jūsų širdį pasibels meilė, todėl laikas švęsti. Rekomenduojama pamiršti formalumus ir nerti į jausmų karuselę. Laiko naujiems santykiams turite pakankamai, todėl nesėdėkite sudėjęs rankų. ŠAULYS. Gali įvykti kas nors nepaprasta. Laukia naudingi kar jeros pokyčiai. pokyčiai. Geriau nespręs nespręskite kite nieko nieko svarbaus, svarbaus, nesiaiškinnesiaiškin-

kite santykių – tik dar labiau viską supainiosite. OŽIARAGIS. Mažiau galvokite, kaip sunku, kitaip pražiopso-

site bei nepasinaudosite dabar atsiveriančiomis puikiomis galimybėmis. Imkitės aktyvios veiklos, nebijokite rizikuoti,

leistis nežinomybėn.

anekdotai Mokestinių ginčų komisijoje: – Ar tikrai jūs slėpėte mokesčius taip, kaip mums papasakojo inspektorius? – Ne, kitaip, bet jo papasakota schema irgi verta dėmesio…   Grįžta girtas vyras namo. – Na, tai kur valkiojais bjaurybe? – Na, tu gi protinga moteris, pati ką nors sugalvok.   Prie grupės vyrų sustoja automobilis. Vairuotojas klausia: – Ar šita gatve galiu nuvažiuoti iki stoties? Visi nutyla, užsigalvoja, pagaliau vienas taria: – Nežinau kaip kiti, bet aš asmeniškai neprieštarauju neprieštarauju..

Dingusių be žinios, pagrobtų žmonių ž monių         � paieška visame pasaulyje

Judėjimas prieš prekybą žmonėmis         � Visokeriopa Visokeri opa pagalba aukoms ir jų artimiesiems         � Konsultacijos         �

Tel.: +370 653 32237 [email protected]ffice.eu [email protected] rsoffice.eu | www.inspectorso www.inspectorsoffice.eu ffice.eu

Gerų rūpesčių metas, kai viskas išeinaar į naudą. VANDENIS. Palanku spręsti nesklandumus, kilusius dėl pinigų įvairių nesusipratimų meilėje. Tinka ieškoti geresnės darbo vietos, pasirašinėti naują darbo sutartį. ŽUVYS. Netikėtumas bus laimingas, tad svarbiausia bus grei-

ta reakcija, o tai inertiškoms Žuvims nėra būdinga. Tad susitelkite ir padarykite tai, kas jums labai svarbu, nes ši diena padės užtikrinti tolesnę sėkmę.

mano augintinis

Vardas – Džeris. Rūšis – šeškas. Mėgsta – miegoti, lįsti tik ten, kur negalima, vogti ir slėpti daiktus. Šeimininkė – Živilė.

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt /augintinis 

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close