Abbreviations

Published on July 2016 | Categories: Documents | Downloads: 21 | Comments: 0 | Views: 205
of 11
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Business English rövidítések és jelentéseik

a/c, acc, acct

account

számla

A.A.R.

Against All Risks

minden kockázatra (bizt.
kötvény)

ACT

Advance corporation tax

vállalati nyereségadó előleg

ADR

American Depositary Receipt

AGM

Annual General Meeting

AMT

Advanced Manufacturing Technology

A.O.B.

Any Other Business

AP

accounts payable

APR

Annual Percentage Rate

appro.

approval

jóváhagyás

approx.

approximately

megközelítőleg

AR

accounts receivable

ARPU

average revenue per user

ASAP

as soon as possible

amint lehetséges

Assn, Assoc

Association

egyesület

ASP

average selling price

asst

assistant

ATL
ATM

Above the Line
Automated Teller Machine

att., attd.

attached

csatolva

attn.

(for the) attention (of)

vki figyelmébe

AUT

Authorised Unit Trust

av.

average

átlag

bal.

balance

egyenleg

B/E

Bill of Exchange

váltó

BC

blind copy

titkos másolat

b/d

barrels per day

BIS

Bank for International Settlements

BIN

bank identification number

bkg

.banking

banki művelet

bkpt

. bankrupt

csődbe jutott

B/L

Bill of Lading

hajóraklevél

éves közgyűlés
egyebek

4

blk.

bulk

tömegáru

B/L
BTL

Bill of Lading
Below the Line

(hajó raklevél)

BO, B/O

Branch Office

fiókiroda

BOGOF

Buy One Get One Free

(egyet fizet kettőt kap)

BOP

balance of payments

B/P

bills payable

B/R

bills receivable

BROS

Brothers

társai (cégnél)

B/S. B.S., b.s.

balance sheet

mérlegkimutatás

BW

Bonded Warehouse

c

circa

CAO

Chief Accounting Officer

CAP

Common Agricultural Policy

(Közös Mezőgazdasági
Politika)

cat.

catalogue

katalógus

CB

cash book

CBI

Confederation of British Industries

CCA

current cost accounting

CCT

Common Customs Tariff

CD

certificate of deposit

c/d

carried down

CEO

Chief Executive Officer

cert.

certificate

bizonyítvány

cf.

compare (lat.)

vesd össze

c/f

carried forward

CFO

Chief Financial Officer

CFR

Cost and Fright

(költség és fuvardíj)

CIF

Cost Insurance and Freight

(költség, biztosítás- és
fuvardíj)

chq

cheque

. csekk

CIO

Chief Information Officer

CIP

Carriage and Insurance paid to

CLI

calling line identification

CMR

Convention Merchandises Routier

C/N

credit note

kb

(Közös Vámtarifa)

(szállítás és biztosítás fizetve)

4

Co.

company

vállalat

c/o

care of

valakinek a címén

COD

cash on delivery

COO

Chief Operating Officer

Corp.

Corporation

CPA

certified public accountant

CPI

consumer price index

fogyasztói árindex

CPT

Carriage Paid To

(szállítás fizetve)

cr.

Creditor

hitelező

CR, Cr.

credit

CRM

Customer Relationship Management

CTO

Chief Technology Officer

CV

curriculum vitae

CWO

cash with order

CWS

Co-operative Wholesale Societies

D/A

Document Against Acceptance

D/A

deposit account

takarékbetét számla

DAF

Delivered at Frontier

(határra szállítva)

DCF

discounted cash flow

DD

direct debit

D.D.D.

deadline delivery date

DDP

Delivered Duty Paid

DDU

Delivered Duty Unpaid

(leszállítva vámfizetés nélkül)

dep., dept.

department

osztály

DEQ

Delivered Ex Quay

(rakpartról vámfizetve)

DES

Delivered Ex Ship

(hajóról vámfizetve)

diff.

difference

különbség

div.

dividend

osztalék

DMU

decision making unit

DoE

Department of Employment

doz.

dozen

D/P

Document Against Payment

Dr, DR

debtor

DTI

Department of Trade and Industry

vállalt

életrajz

(együttműködő
nagykereskedelmi társaságok)

szállítási határidő

tucat

4

(Kereskedelmi és Ipari

Minisztérium)
DTP

desk-top publishing

DWP

Department for Work and Pensions

e. & o.e.

errors and omissions excepted

EC

European Community

(Európai Közösség)

ECB

European Central Bank

(Európai Központi Bank)

ECGD

Export Credit Guarantee Department

ECSC

European Coal and Steel Community

EDP

Electronic Data Processing

EEA

European Environmental Agency

EEA

European Economic Area

EEC

European Economic Community

(Európai Gazdasági
Közösség) ma EU

e.g.

for example (exempli gratia)

például

EIB

European Investment Bank

EFT

electronic funds transfer

EFTA

European Free Trade Association

EFQM

European Foundation for Quality Management

EGM

extraordinary general meeting

EMI

European Monetary Institute

(Európai Monetáris Intézet)

EMS

European Monetary System

Európai Valutarenszer

EMU

Economic and Monetary Union

Európai Valuta Unió

encl., enc(s)

enclosure(s)

melléklet(ek)

EOC

Equal Opportunities Commission

EOQ

economic order quantity

EPC

European Patent Convention

EPOS

electronic point of sale

EPS

earnings per share

ERDF

European Regional Development Fund

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESC

European Social Charter

ETA

estimated time of arrival

excl.

excluding, exclusive of

EXW

Ex Works

(Európai Szén- és
Acélközösség)

(Európai Szabadkereskedelmi
Társulás)

(Európai Szabadalmi
Egyezmény)

kivéve
(gyárból)

4

fao

for the attention of

FAO

Food Agricultural Organisation

FAS

Free Alongside Ship

(költségmentesen a hajó
oldalához)

FCA

Free Carrier

(költségmentesen a
fogyasztónak)

FDI

Foreign Direct Investment

Fed, FRB

Federal Reserve Board

FIFO

first in first out

FOB

Free on Board

(költségmentesen a hajó
fedélzetén)

f.o.c.

free of charge

ingyenes

FOR

free on rail

FPA

free from particular average

részkártól mentes

frt. ppd

. freight prepaid

szállítmány előre fizetve

FT

Financial Times

(újság)

ft.

foot, feet

láb (mértékegység)

FTSE

Financial Times Stock Exchange Index

Financial Times
részvénymutató

FX

FOREX (currency exchange)

fwd.

forward

továbbít

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

általánosan elfogadott
számviteli elvek

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

(Általános Vámtarifa- és
Kereskedelmi Egyezmény)

GDP

Gross Domestic Product

(Bruttó Hazai Termék)

GM

General Motors

GM

gross margin

GNP

Gross National Product

(Bruttó Nemzeti Termék)

GTC

Good-till-Cancelled

(visszavonásig érvényes
megbízás)

GTT

General Turnover Tax

HGV

heavy goods vehicle

Szövetségi Tartalék
Rendszer(USA központi
bankrendszere)

tehergépkocsi

4

H.O.

head office

központi iroda

H.P.

horse power

lóerő

HP

hire purchase

részletvásárlás, lízing

HR

human resources

emberi erőforrás

HQ

headquarters

hon sec

honorary secretary

IAEA

International Atomic Energy Agency

IATA

International Air Transport Agency

IBRD

International Bank of Reconstruction and
Development

ICAO

International Civil Aviation Organisation

I.C.C.

International Chamber of Commerce

ICT

information and communications technologies

IDA

International Development Association

IDD

international direct dialling

i.e.

that is to say (id est)

IF

Insufficient Fund

IFC

International Finance Corporation

ILO

International Labour Organisation

IMF

International Monetary Found

(Nemzetközi Valutaalap)

IMO

international money order

nemzetközi postai fizetési
utalvány

in

inch

Inc.

incorporated with limited liability

INSET

in-service training

inst.

instant

sürgős, azonnal

IPO

initial public offering

első nyilvános ajánlattétel

ISO

International Standards Organisation

Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet

IOU

I Owe You

tartozás (tartozom önnek)

inv.

invoice

számla

JIT

just-in-time

K

thousand

KD

knockdown

(Nemzetközi Fejlesztési és
Újjáépítési Társulás)
Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara
(Nemzetközi Fejlesztési
Társulás)
azaz, vagyis
(Nemzetközi Pénzügyi Társ.)

. bejegyzett cég (Kft., Rt.)

ezer

4

LAFTA

Latin American Free Trade Agreement

LBO

Leveraged Buyout

(romló vállalat megszerzése)

L/C

Letter of Credit

akkreditív

LCC

London Chamber of Commerce

LDC

Less Developed Countries

LDT

licensed deposit-taker

Ltd

. Limited Company

korlátolt felelősségű társaság
(Kft.)

libor

London Inter-Bank Offered Rate

bankközi kölcsön kamatráta

LIFO

last in firs out

mar.

marine

MBA

Master of Business Administration

MBO

management buy -out

MBI

management buy-in

MBWA

management by walking around

MCT

mainstream corporation tax

MD

Managing Director

mfg

manufacturing

MFN

Most Favoured Nation(s)

min

minute // minimum

MIS

management information system

MMC

Monopolies and Mergers Commission

MNC

Multinational Co-operation

M.O

money order

MPC

Monetary Policy Committee

mpg

miles per gallon

M/R

Mate’s receipt

MRP

manufacturer’s recommended price

MS

motor ship

motoros hajó

MV

motor vessel

motoros hajó

N/A

not applicable, non-available

nem alkalmazható, nem áll
rendelkezésre

tengeri
vállalat megvásárlása a
vezetők által

vezérigazgató, ügyvezető
igazgató

postai pénzesutalvány

hajóstiszti elismervény

4

NAFTA

North Atlantic Free Trade Agreement / Northern
American Free Trade Agreement

NAV

net asset value

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

N.B.

note well (nota bene)

NBV

net book value

No/Nos

number(s)

NGO

Non-Governmental Organisation

NIC

Newly Industrialised Countries

NSF

non-sufficient funds

NS PCC

National Society for Prevention of Cruelty to
Children

NYSE

New York Stock Exchange

O&M

organisation and methods

OAP

old age pensioner

o.b.o.

or best offer

O/D

overdraft

hitelkeret túllépés

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

Gazdasági Együttműködés és
Fejlesztési Szervezet

OEM

original equipment manufacturer

OEEC

Organisation for European Economic Co-operation

o.n.o.

or near offer

OPEC

Organisation of Petroleum Exporting Countries

OPM

other people’s money

OS

outsize order

O/S

out of stock

O’s / four O’s

Object, Objectives, Organisation, Operations,

OTC

Over-the-Counter-Market

(tőzsdén kívüli értékpapírpiac)

oz.

Ounce

uncia

P’s // four P’s

Product, Place., Price., Promotion.

PA

personal assistant

személyi titkár

p.a.

per annum

évente

PAT

Profit After Taxation

PAYE

pay-as-you-earn

megjegyezendő, fontos
szám(ok)

(Európai Gazdasági
Együttműködés Szervezete)
Petróleum Exportáló
Országok Szervezete
nagyon nagy megrendelés

(bérből munkáltató által levont

4

jövedelemadó)
PBM

performance-based management

teljesítményalapú
menedzsment

pc

Piece

darab

P/E (PER)

price earnings ratio // price per earnings

árfolyam nyerség aránya

PEST
(analysis)

Political, Environmental, Social and Technological

(az üzleti környezet
tanulmányozásának kerete)

PIN

PersonalIdentification Number

személyi azonosító szám

PIS

perpetual inventory system

folyamatos leltár

PLC

Product Life Cycle

(termék-életciklus)

Plc.

Public Limited Company

részvénytársaság

P&L

profit and loss

eredménykimutatás

PM

Prime Minister

(miniszterelnök)

P.O.

postal order

postautalvány

P.O.B.

Post Office Box

Postafiók

POP

Point of Purchase

POS

Point of Sale

PR

public relations

PRO

public relations officer

PT

Preferential Tariffs

p.t.o.

please turn over

fordíts!

PV

present value

jelenérték

Pty Ltd

private limited company

zártkörű részvénytársaság

PSBR

Public Sector Borrowing Requirement

Pty

proprietary company

QC

quality circle

qty

quantity

mennyiség

recd.

received

átvéve

ref

reference

utalás

rep.

representative

képviselő

repo

repurchase agreement

rev.

revenue

állami bevétel, árbevétel

Rd

road

út

R/D

refer to drawer

R&D

research and development

kutatás és fejlesztés

4

ROA, ROCE,
ROE

return on capital employed

ROI

return on investment

RORO

roll on/roll off

RPI

retail price index

RPM

resale price maintenance

R.R.

rail road

vasút

RRP

recommended retail price

ajánlott fogyasztói ár

R.S.V.P

please reply

választ kérünk

SDR

special drawing rights

különleges lehívási jogok

s.a.e.

stamped addressed envelope

megcímzett, felbélyegzett
boríték

S/A

Statement of account

számlakivonat

SDB

sales day book

SEA

Single European Act

(Egységes Európai Okmány)

SEC

Securities and Exchange Commission

(Értéktőzsde Bizottság)

Sec.

secretary

titkár

shipt.

shipment

szállítmány

SKU

stockkeeping unit

SMEs

small and medium-sized enterprises

SRO

self-regulatory organisation

önszabályozó szevezet

SSP

statutory sick pay

jogszabályban előírt beteg
fizetés

St

street

utca

SWOT

Strengths-Weaknesses- Opportunities - Threats

TA

transactional analysis

TCO

total cost of ownership

tel

telephone

Thru B/L

through bill of lading

kombinált hajóraklevél

TIR

International Transport Routier

nemzetközi megállapodás,
amelynek értelmében az
árukat vámvizsgálat nélkül
engedik át a határon

T/O

Turnover

forgalom

T price

total price

összesen (össz. ár)

tulajdonlási összköltség

4

TQM

total quality management

teljeskörű minőségirányítás

TUC

Trades Union Congress

UNCTAD

United Nations Conference of Trade and
Development

UNIDO

United Nations Industrial Development Organisation

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural
Organisation

USP

Unique Selling Points

(Egyedülálló eladási
tulajdonságok)

U price

unit price

egységár

v.

vide

lásd

VALS

Values and Lifestyles

VAT

Value Added Tax

(Általános Forgalmi Adó)

viz.

namely

azaz hogy, nevezetesen

vol.

Volume

árumennyiség

VP

Vice President

W.A.

with average

a biztosító részleges hajókárt
is térít

WB, W/B

Waybill

fuvarlevél

WFM

workflow management

munkafolyamat kezelés

WHO

World Health Organisation

WIP

work in progress

WIPO

World Intellectual Property Organisation

WMO

World Meteorological Organisation

WPI

Wholesale Price Index

wt

weight

súly

WTO

World Trade Organisation

(Kereskedelmi Világszervezet)

XD

ex dividend

yr.

year

YTD

year to date

év

4

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close