Bt

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 55 | Comments: 0 | Views: 422
of 1
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Điện phân nóng chảy a(gam) 1 muối A tạo bởi kim loại M và
phi kim X(hóa trị ) thu được 0,896 lít khí nguyên chất(đktc).
Hoàn tan a(gam) muối A vào 100ml dung dịch HCl 1M rồi cho
tác dụng bới dung dịch

dư thu được 25,83g kết tủa. Xác
định tên của X và Công thức tổng quát của muối A

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close