Categories Gramaticals

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 40 | Comments: 0 | Views: 354
of 2
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Les Categories Gramaticals
1. LES CATEGORIES GRAMATICALS
o ELS NOMS
o ELS DETERMINANTS
o ELS ADJECTIUS
o ELS VERBS
o ELS PRONOMS
o ELS ADVERBIS
o LES PREPOSICIONS
o LES CONJUNCIONS
o LES INTERJECCIONS
2. Els noms
o Un nom és una paraula que serveix per designar un ésser animat o
inanimat o una idea. Exemples: nin, llop, gerani, taula, amor, bellesa,…
o El nom és una paraula variable: segons el gènere ( el nin, la nina ) i
segons el nombre ( el llop, els llops ).
o El nom és el nucli del SN (Sintagma nominal): Una dona rossa
o Det nucli Compl. nom
3. Els adjectius
o Un adjectiu és una paraula que serveix per designar les característiques
dels éssers o les coses ( nina rossa , fruita verda , camí llarg ).
o L’adjectiu és una paraula variable: sol tenir dues formes per al singular i
dues més per al plural ( madur, madura, madurs, madures ). Concorda
amb el nom en gènere i nombre.
o Dins el Sintagma Nominal fa la funció de complement del nom . El camí
llarg.
4. Els determinants
o Un determinant és una paraula que va davant del nom per tal de
presentar-lo (un moix ), identificar-lo (aquella alzina) o quantificar-lo
(tres avions).
o Es classifiquen en vuit grups:
 Articles (el, la…)
 Demostratius (aquest, aquell,…)
 Possessius (el meu, meva…)
 Numerals (un, dos…)
 Quantitatius (molt, poc…)
 Indefinits (algun, qualsevol…)
 Interrogatius (quin, quina?…)
 Exclamatius (quin, quina!...)
5. Els pronoms
o Un pronom és una paraula de significat variable que ens permet referir-
nos a una persona, un animal o un objecte sense haver de dir-ne el nom.
Ell canta.
o Es classifiquen en sis grups:
 Personals forts ( jo, tu… )
 Personals febles ( em, et,… )
 Demostratius ( això, allò )
 Indefinits ( algú, ningú )
 Interrogatius ( qui, què )
 Relatius ( que, el qual… )
6. Els verbs
o Un verb és una paraula que expressa una acció ( jugar ), un esdeveniment
( ploure ) o un estat ( estar ).
o És la paraula més variable, ja que es conjuga en funció de la persona (1ª,
2ª,…), el nombre (canta, cantam) i el temps (cant, cantava, cantaré).
o És el nucli del SV (sintagma verbal)
 Mengen conill amb ceba.
 V
7. Els adverbis
o Un adverbi és una paraula que expressa una circumstància de temps
(avui, demà, sempre…), de lloc (aquí, allà, enlloc…), de manera (bé,
malament…) o de quantitat (més, menys…).
o És una paraula invariable .
o Fan de complement del verb .
o Treballen molt .
8. Les preposicions
o Una preposició és una paraula que serveix per unir o relacionar altres
paraules. Per exemple:
o pa ->oli pa amb oli
o Són paraules invariables, és a dir, tenen una sola forma.
9. Les conjuncions
o Una conjunció és una paraula que serveix per unir o relacionar una
oració amb una altra. Per exemple:
 Anirem a la platja -> fa bon temps.
 Anirem a la platja si fa bon temps
 Són invariables.
 Hi ha conjuncions que uneixen elements d’una
mateixa categoria (de coordinació ) i conjuncions
que subordinen un element a un altre (de
subordinació ). Exemples:
 oli i sal -> Coordinació
 No ha vingut perquè està malalt. -> Subordinació
10. Les interjeccions
o Una interjecció és una paraula que serveix per fer una exclamació.
o Ei , vigila!
o Poden expressar dolor o oblit, incredulitat, avorriment, repugnància ( ai!,
bah!, uf!, ecs!)
o Són invariables, i sovint introdueixen les oracions de modalitat
exclamativa.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close