Concept

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 69 | Comments: 0 | Views: 578
of 7
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

VAI TRÒ CỦA LÚA GẠO
Lúa là cây trồng cổ truyền của Việt Nam và là cây trồng quan trọng nhất hiện nay
vì diện tích gieo trồng lúa chiếm đến 61% diện tích trồng trọt cả nước và 80% nông
dân Viêt Nam là nông dân trồng lúa. Gạo là lương thực thiết yếu hàng đầu của
người Việt Nam vì 100% của dân số 87 triệu người không ai không ăn gạo hàng
ngày từ người thu nhập thấp đến người thu nhập cao, từ nông thôn đến thành thị.
YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
Yêu cầu cảm quan
Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Đặc trưng cho từng giống, từng loại gạo không biến
màu

2. Mùi, vị

Không có mùi, vị lạ

3. Tạp chất

Không có tạp chất lạ và côn trùng

Yêu cầu chất lượng

Tỷ lệ hạt

%
Hạt Hạt
Loại khối
rất dài L:
gạo lượn
dài, L 6,0 g
> 7,0 7,0
mm mm

Hạt
ngắ
nL
<
6,0
mm

Thành phần của hạt

Hạt
nguy
ên
(%)

Hai
sọc
Hạt
Hạt đỏ +
vàn
đỏ xay
g
xát
đối

Tấm

Kích
thước
(mm)

Chỉ tiêu chất lượng không lớn
khối lượng

Hạt
Hạt
bị
bạc
Hạt Hạt

phấ
nếp non
hỏn
n
g

Tấm
(%)

Tấm
nhỏ
(%)

(0,5-0,8)
< 4,0
L

≤ 0,1

0 0,25 0,2

5

0,2
1,5
5

0

≤ 0.1

0

5

0,5
1,5
0

0

100
%
≥ 10
loại
A

-

≤ 10 > 60

100
%
≥ 10
loại
B

-

≤10 ≥ 60

(0,50,8) L

5% ≥ 5

-

≤ 15 ≥ 60

(0,35 5,0 ±2 ≤ 0,2
0,75) L

2

0,50 6 1,0 1,5 0,2

-

≤ 15 ≥ 55

(0,35 0,7) L

2

1,00 7

1,2
1,5 0,2
5

< 30 ≥ 50

(0,35 15 ± 2 ≤ 0,5
0,65) L

5,00

1,25 7

1,5
2,0 0,3
0

Gao
hạt 10% ≥ 5
dài
15% -

< 4,5

10 + 2 ≤ 0,3

0,5 0,2

20%

-

< 50 ≥ 45

(0,25 20 ± 2 ≤ 0,1
0,60) L

5,00

1,25 7

2,0
2,0 0,5
0

25%

-

< 50 ≥ 40

(0,250.5) L

25 ± 2 ≤ 0,2

7,00

1,50 8

2,0
2,0 1,5
0

35%

-

< 50 ≥ 32

(0,250.5) L

35 ± 2 ≤ 0,2

7,00

2,0 10

2,0
2,0 2,0
0

45%

-

< 50 ≥ 28

(0,250.5) L

45 ± 2 ≤ 0,3

7,00

2,0 10

2,5
2,0 2,0
0

5%

-

> 75 ≥ 60

(0,350,75) L

5±2

≤ 0,2

2,0

0,5

10%

-

> 75 ≥ 55

(0,350,7) L

10 ± 2 ≤ 0,3

2,0

1,00 7

1,2
1,5 0,2
5

Gạo 15%
hạt
ngắ 20%
n
25%

-

> 70 ≥ 50

(0,3515 ± 2 ≤ 0,5
0,65) L

5,0

1,25 7

1,5
2,0 0,3
0

-

> 70 ≥ 45

(0,2520 ± 2 ≤ 0,1
0,60) L

5,00

1,25 7

2,0
2,0 0,5
0

-

> 70 ≥ 40

(0,250,5) L

25 ± 2 ≤ 0,2

7,00

1,50 8

2,0
2,0 1,5
0

35%

-

> 70 ≥ 32

(0.250,5) L

35 ± 2 ≤ 0,2

7,00

2,0 10

2,0
2,0 2,0
0

45%

-

> 70 ≥ 28

(0.250,5) L

45 ± 2 ≤ 0,3

7,00

2,0 10

2,5
2,0 2,0
0

L là chiều dài trung bình của hạt gạo

6 1,0 1,5 0,2

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
-

Giống lúa
Đất canh tác
Phân bón
Nước tưới
Công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
Kĩ thuật thu hoạch
Công tác bảo quản sau thu hoạch
Quy trình chế biến
Công tác vận chuyển, phân phối

MÔ HÌNH PHÂN PHỐI

VAI
TRÒ
CỦA
CÁC BÊN LIÊN QUAN
-

nông dân
người thu gom
hàng xáo
nhà máy xay xát, lau bóng tư nhân
thương lái, vựa
buôn sỉ, buôn lẻ địa phương
hệ thống thu mua chế biến và cung ứng xuất khẩu của các Công ty lương
thực

Thứ nhất, người mua gom (thương lái/hàng xáo) mua trực tiếp lúa của nông
dân. Qua khảo sát, khoảng 80% lượng hàng hóa nông dân sản xuất bán cho
người mua gom. Người mua gom mua trực tiếp lúa tại ruộng, xử lý ẩm độ
rồi và sau đó thực hiện theo 2 cách: (i) đem gia công xay xát thành gạo
nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm và bán trực tiếp cho các doanh
nghiệp chế biến, xuất khẩu và (ii) bán lúa cho các doanh nghiệp, HTX xay
xát chế biến gạo. Mạng lưới người mua gom tương đối dày đặc và không
có rào cản pháp lý nào cho việc xâm nhập và rút lui của người mua gom.
Người mua gom không cần phải đăng ký kinh doanh hoặc xin phép hoạt
động từ bất cứ cơ quan nào.
Thứ hai, doanh nghiệp xay xát và HTX mua trực tiếp lúa của nông dân, chiếm

khoảng 10%, còn phần lớn mua lại từ người mua gom. Doanh nghiệp xay
xát chủ yếu gia công cho người muagom. Một số doanh nghiệp xay xát có
trang bị máy móc lau bóng, tách màu và trộn gạo sẽ làm gia công cho các
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hoặc sản xuất hàng tiêu thụ nội địa.

Thứ ba, các công ty lương thực của Nhà nước. Các công ty lương thực
thông qua các xí nghiệp mua gạo nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm chủ yếu
từ người mua gom và doanh nghiệp xay xát để chế biến thành gạo 5%,
10%, 15% và 25% phục vụ cho xuất khẩu hoặc sản xuất gạo tiêu thụ nội
địa. Đây là chủ thể trong kinh doanh xuất khẩu gạo.
Thứ tư, người bán buôn ở các chợ gạo đầu mối. Phần lớn gạo tiêu thụ nội
địa thường được phân phối đến các chợ đầu mối gạo như chợ Sa Đéc ở
Đồng Tháp, sau đó được chuyển qua hệ thống bán sỉ, bán lẻ đến người
tiêu dùng. Đây chính là chủ thể kinh doanh gạo nội địa.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close