ed-fizica

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 23 | Comments: 0 | Views: 262
of 8
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

PROIECT DIDACTIC

Data: 16. 03. 2016
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iaşi
Clasa: a IV a
Profesor: Nechita Mihaela
Propunător: Livadaru Andreea Alexandra( cas. Cebere)
Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate
Disciplina: Educaţie fizică
Unitatea: Deprinderi motrice de baza
Titlul lecţiei: Aruncare şi prindere de pe loc şi din deplasare
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice: 3.1, 3.2, 3.3
Scopul lecţiei: exersarea deprinderii de a pasa mingea cu o mână şi prinderea ei cu două mâini prin desfăşurarea jocului „ Mingea in valuri. ”
Obiective operaţionale (la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili):
O1: să execute exerciţiile pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor;
O2: să execute corect aruncarea mingii cu o mână;
O3: să execute corect prinderea mingii cu două mâini;
O4: să aplice deprinderile însuşite în cadrul jocului „Mingea in valuri.”.
1

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exersarea, corectarea greşelilor de execuţie
Materiale sportive: 2 mingi , fluier
Forme de organizare: frontal, pe echipe
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea sistematică a elevilor

Verigile lecţiei

Sisteme de acţionare

1.Organizarea

- Adunarea colectivului

colectivului de elevi

- Alinierea

Dozarea

Formaţii de lucru

efortului

Indicaţii metodice

Evaluare

-adunarea pe un singur rând de la dreapta
2’

- Salutul

la stânga de la cel mai mic la cel mai
mare

- Verificarea ţinutei şi a stării de sănătate

x x x x x x x x x x x x

- Anunţarea temei


2.Pregătirea

EXERCIŢII DE FRONT ŞI ORDINE:

organismului pentru

a) Acţiuni de pe loc

efort

- poziţia „drepţi”

Observarea
execuţiei
1-2r

- călcâiele lipite, vârfurile depărtate la o

exerciţiilor

lungime de talpă, genunchii întinşi,

elevilor

braţele pe lângă corp;
- poziţia „pe loc repaus”

-piciorul stâng înainte, cu călcâiul la
2

1-2r
-întoarceri „la stânga” şi „la dreapta”

înălţimea vârfului piciorului drept;
-se execută la comandă.

b) Acţiuni din deplasare
-mers în cadenţă

1-2r

-se execută la comandă

2x8T

-genunchii întinşi, spatele drept, braţele

Observarea

2x

întinse sus

execuţiei

-mers pe călcâie

8T

-mâinile la spate, spatele drept

corecte a

-alergare uşoară

8T

-braţele îndoite din cot

variantelor

-alergare cu genunchii ridicaţi

8T

-genunchii ridicaţi cât mai sus

de mers şi

-alergare cu pendularea gambei înapoi

8T

-călcâiele lovesc şezutul, trunchiul

alergare ale

înclinat înainte

elevilor

-opriri din mers

VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE:
-mers pe vârfuri, cu braţele sus

-alergare laterală cu faţa spre interior

8T

-mâinile se încrucişează în faţă

-alergare laterală cu faţa spre exterior

8T

-mâinile se încrucişează în faţă

-mers semighemuit

8T

-mâinile pe genunchi

-mers ghemuit

8T

-mâinile pe şolduri, spatele drept

-exerciţii de relaxare a braţelor şi a

8T

-braţele se mişcă pe lângă corp

picioarelor
3.Influenţarea selectivă

Exerciţiul nr. 1

În coloană de câte patru:

Observarea
3

a aparatului locomotor

P.I.Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

x

x

x

x

sistematică

T1-2: întoarcerea capului spre stânga cu

x

x

x

x

a execuţiei

x

x

x

x

exerciţiilor

x

x

x

x

ce

arcuire

8Tx2

T3-4: întoarcerea capului spre dreapta cu
arcuire

influenţează

T5-6: aplecarea capului înainte cu arcuireT7-8: extensia capului cu arcuire

-se execută cu amplitudine mare

selectiv
aparatul
locomotor

Exerciţiul nr. 2
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe şolduri
T1-4: rotirea capului spre stânga

8Tx2

T5-8: rotirea capului spre dreapta
Exerciţiul nr. 3
P.I.Stând depărtat
T1-2: arcuirea braţelor îndoite la piept

8Tx2

-spatele drept, picioarele intinse, coatele

T3-4: extensia braţelor întinse lateral

intinse

T5-6: răsucirea trunchiului spre stânga cu

-braţele întinse

arcuire, cu mâinile pe şold

-corpul păstrează direcţia laterală

T7-8: răsucirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire, cu mâinile pe şold
Exerciţiul nr. 4
4

P.I.Stând depărtat
T1-2: extensii alternative de braţe cu braţul

-mişcarea se execută cu amplitudine

stâng la verticală cu arcuire

maximă păstrând braţele şi picioarele

T3-4: extensii alternative de braţe cu braţul

întinse

drept la verticală cu arcuire

8Tx2

T5-6: îndoirea trunchiului lateral cu arcuire
cu braţul drept deasupra capului
T7-8: îndoirea trunchiului lateral spre
dreapta cu arcuire cu braţul stâng deasupra
capului
Exerciţiul nr. 5
P.I.Stând depărtat
T1-2: ridicarea braţelor la verticală
T3-4: îndoirea trunchiului cu răsucire spre

-mişcarea se execută cu amplitudine
8Tx2

maximă

piciorul stâng şi arcuire
T5-6: ridicarea braţelor la verticală
T7-8: îndoirea trunchiului cu răsucire spre
piciorul drept cu arcuire

Exerciţiul nr. 6
5

P.I.Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

8Tx2

T1-4: circumducţia trunchiului spre stânga
T5-8: circumducţia trunchiului spre dreapta
Exerciţiul nr. 7
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

8Tx2

-fandări succesive

-trunchiul rămâne în poziţie verticală, în
timp ce un picior se întinde, iar celălalt se

T1-3: spre stânga

îndoaie

T4: revenire în poziţia iniţială
T5-7: spre dreapta
T8: revenire în poziţia iniţială
Exerciţiul nr. 8
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

16Tx2

T1-8: sărituri ca mingea pe ambele picioare

-desprinderea se face elastic, pe vârfuri

T1-4: sărituri pe piciorul stâng

-se execută frontal

T5-8: sărituri pe piciorul drept
Exerciţii de respiraţie

4.Învăţarea,

Pasarea mingii cu o mână

3-4r

Observarea
6

consolidarea sau

-pe două rânduri faţă în faţă la distanţa de 2-

3-4r

-în perechi

comporta-

perfecţionarea

3m pasarea mingii cu o mână şi prinderea cu

x

x

mentelor

deprinderilor motrice

două mâini

x

x

elevilor cu

-uşor depărtat, cu mingea ţinută în palma

x

x

privire la

braţului îndemânatec, ridicat deasupra

x

x

deprinderile

umărului;

x

x

noi însuşite

-în momentul pasării braţul se duce uşor

x

x

înapoi, mişcarea executându-se din umăr
prin întinderea braţului spre înainte şi
lansarea mingii
Prinderea mingii cu două mâini
-genunchii uşor îndoiţi, palmele apropiate
formând împreună un căuş;

10-12r

-întâmpinarea mingii prin întinderea braţelor
spre minge şi amortizarea (palmele şi
degetele fiind relaxate).
Parcurs aplicativ: „Mingea in valuri”
Descrierea jocului: Colectivul clasei este

Observarea

împărţit în 2 siruri la distanta de un brat intre 2-3r

exersării

ei. La semnalul profesorului, primul elev din

deprinderii

fiecare sir ofera mingea urmatorului prin

-se execută dirijat

de a pasa cu
7

pasa pe deasupra capului cu o mana, acesta,

x

x

x

x

o mână

la randul sau, o va prinde cu doua maini si o

x

x

x

x

mingea şi

va transmite printre picioarele colegului

x

x

x

x

prinderea ei

urmator. Astfel mingea va fi transmisa in

x

x

x

x

cu două

valuri pana la ultimul elev care alearga in

x

x

x

x

mâini

fata sirului iar exercitiul continua pana cand

x

x

x

x

x

x

x

x

primul elev din sir ajunge in pozitia initiala.
Câştigă echipa care execută pasele şi
conducerea mingii corect, dar şi care
termină prima.
-mers liniştitor
5.Revenirea

-exerciţii de relaxare a grupelor musculare

-1 tură sală

organismului după

(scuturări ale braţelor şi picioarelor)

4-5r

efort

-exerciţii de respiraţie

-în coloană câte unul în jurul sălii
x

x

x

x

x

x
x

6.Aprecieri, concluzii,
observaţii

-evidenţierea aspectelor pozitive şi negative
din comportamentul elevilor (prestaţia)
-recomandări pentru activitatea individuală
-salutul
-părăsirea organizată a sălii de sport

-în linie pe un rand
x x x x x x x x x

Aprecieri
x

verbale8

Sponsor Documents

Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close