Hungarian

Published on July 2016 | Categories: Documents | Downloads: 33 | Comments: 0 | Views: 417
of 33
Download PDF   Embed   Report

learn more languages online for free www.learnlangs.net

Comments

Content

Hungarian Language from Learnlangs.net om

Basi Phrases Basic
Hello. Szervusz. (Servoos) Hello. (informal) Szia. (Seeyaa) How are you? Hogy vagy? (Haw-dy vaw-dy? dy?) Fine, thank you. Köszönöm, jól. (Kur-sur-num, yool) num, What is your name? Hogy hívnak? (Haw-dy heew heew-nock?) My name is ______ . ______ vagyok. ( _____ vawd vawdy-yok.)
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Nice to meet you. Örvendek. (erv-en-dek) Please. Kérem. (Kay-rem) Thank you. Köszönöm. (kers-ern-erm) You're welcome. Szívesen. (see-vesh-en) Yes. Igen. (Ee-gen) No. Nem. (Nem) Excuse me. (getting attention) Elnézést. (el-nay-zaysht) Excuse me. (begging pardon) Bocsánatot kérek. (Boch-A-not) I'm sorry. Bocsánat. (Boch-A-not) Goodbye. Viszontlátásra. (Vees-ont-lA-tAsh-ro) Goodbye. (informal) Viszlát/Szia. (see-ya) I can't speak Hungarian [well]. Nem tudok [jól] magyarul. (nem too-dok modge-a-rool)
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Do you speak English? Beszél angolul? (Beh-sail awn-goal-ool?) Is there someone here who speaks English? Beszél itt valaki angolul? Help! Segítség! (seg-eech-ayg!) Look out! Vigyázz! Good morning. (before around 9 AM) Jó reggelt! (joo reg-elt) Good morning. (after 9 AM) Jó napot! (joo nap-ot) Good afternoon. Jó napot! (joo nap-ot) Good evening. Jó estét! (joo esht-ayt) Good night. Jó éjt! or Jó éjszakát! (joo ate / joo ays-ak-aaht) I don't understand. Nem értem. (nem ayr-tem) Where is the toilet? Hol van a mosdó? (hol van o mosh-doo?)

Problems
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Leave me alone. Hagyj békén! Don't touch me! Ne érj hozzám! I'll call the police. Hívom a rendırséget. Police! Rendır! Stop! Thief! Megállj! Tolvaj! I need your help. Segítened kell. It's an emergency. Vészhelyzet van. I'm lost. Eltévedtem. I lost my bag. Elveszett a táskám. I lost my wallet. Elveszett a tárcám. I'm sick. Rosszul vagyok. I've been injured. Megsérültem.
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

I need a doctor. Orvosi segítség kell. Can I use your phone? Használhatom a telefonját?

Numbers
1 egy (aed-gy) 2 kettı (kett-eu) 3 három (ha-rom) 4 négy (naed-gy) 5 öt (urt) 6 hat (hot) 7 hét (hayt) 8 nyolc (ny-olts) 9 kilenc (kee-lents)

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

10 tíz (teez) 11 tizenegy (teez-en-edgy) 12 tizenkettı (teez-en-kett-eu) 13 tizenhárom (teez-en-ha-rom) 14 tizennégy (teez-en-naed-gy) 15 tizenöt (teez-en-urt) 16 tizenhat (teez-en-hot) 17 tizenhét (teez-en-hayt) 18 tizennyolc (teez-en-ny-olts) 19 tizenkilenc (teez-en-kee-lents) 20 húsz (hoos) 21 huszonegy (hoos-awn-edgy)
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

22 huszonkettı (hoos-awn-kett-eu) 23 huszonhárom (hoos-awn-ha-rom) 30 harminc (hohr-meen-ts) 40 negyven (nedgy-ven) 50 ötven (urt-ven) 60 hatvan (hot-von) 70 hetven (het-ven) 80 nyolcvan (nyol-ts-von) 90 kilencven (keel-ents-ven) 100 száz (saaz) 200 kétszáz (kaet-saaz) 300 háromszáz (ha-rom-saaz)
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

1000 ezer (ezer) 2000 kétezer (kaet-ezer) 1,000,000 millió (meel-eeo) 1,000,000,000 milliárd (meel-liaard) 1,000,000,000,000 trillió (treel-lio) number _____ (train, bus, etc.) szám _____ (saam) half fél (ferl) less kevesebb (ke-vesh-eb) more több (toob)

Time
now most (mosht)

later később (kaish-EUbb)
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

before előbb

early morning (before sunrise) hajnal

early morning (after sunrise but before around 9 a.m.) reggel

morning délelőtt

afternoon délután

evening este

night éjszaka/éjjel
Clock one o'clock AM hajnali egy óra

two o'clock AM hajnali két óra
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

nine o'clock AM kilenc óra

noon dél

one o'clock PM délután egy óra (dailootaan edj awrâ)

two o'clock PM délután két óra (dailootaan kait awrâ)

nine o'clock PM este kilenc óra (esh-te kilents awraa)

midnight éjfél (ayfail)
Duration _____ minute(s) _____ perc (perts)

_____ hour(s) _____ óra (awrâ)

_____ day(s) _____ nap
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

_____ week(s) _____ hét (hate)

_____ month(s) _____ hónap (hawnâp)

_____ year(s) _____ év (ave)
Days today ma

yesterday tegnap

tomorrow holnap

this week ezen a héten

last week múlt héten

next week jövő héten
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Monday hétfő

Tuesday kedd

Wednesday szerda

Thursday csütörtök

Friday péntek

Saturday szombat

Sunday vasárnap
Months January január

February február
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

March március

April április

May május

June júniu

July július

August augusztus

September szeptember

October október

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

November november

December december
Writing

26/12/2005 2005. 12. 26.

26 December 2005 2005. december 26.

Colors
black fekete white fehér gray szürke red piros blue kék yellow sárga

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

green zöld orange narancssárga purple lila brown barna

Transportation
Bus & Train

How much is a ticket to _____? Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/-be?

One ticket to _____, please. Kérek egy jegyet _____-ba/-be.

Where does this train/bus go? Hová megy ez a vonat/busz?

Where is the train/bus to _____? Hol van a _____-ba/-be induló vonat/busz?

Does this train/bus stop in _____? Megáll ez a vonat/busz _____-ban/-ben?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

When does the train/bus for _____ leave? Mikor indul a vonat/busz _____-ba/-be/-ra/-re?

When will this train/bus arrive in _____? Mikor érkezik meg ez a vonat/busz _____-ba/-be?
Directions

How do I get to _____ ? Hogy jutok el _____-ba/-be/-ra/-re/-hoz ?

...the train station? ...a pályaudvarra/vasútállomásra?

...the bus station? ...a busz-pályaudvarra?

...the airport? ...a repülőtérre?

...downtown? ...a belvárosba?

...the youth hostel? ...az ifjúsági szállóba?

...the _____ hotel? ...a _____ szállodába?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

...the American/Canadian/Australian/British consulate? ...az amerikai/kanadai/ausztrál/brit nagykövetségre?

Where are there a lot of... Merre van sok...

...hotels? ...hotel?

...restaurants? ...étterem?

...bars? ...bár?

...sites to see? ...látnivaló?

Can you show me on the map? Megmutatnád a térképen?

street utca

Turn left. Fordulj balra.
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Turn right. Fordulj jobbra.

left bal

right jobb

straight ahead egyenesen

towards the _____ _____ felé

past the _____ _____-on túl

before the _____ a(z) _____ előtt

Watch for the _____. Figyelj a _____-ra/-re.

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

intersection kereszteződés

north észak

south dél

east kelet

west nyugat

uphill emelkedő

downhill lejtő
Taxi

Taxi! Taxi!

Take me to _____, please. Vigyen kérem a _____-ra/-re.

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

How much does it cost to get to _____? Mennyibe kerül eljutni _____-ba/-be?

Take me there, please. Vigyen oda, kérem.

Lodging
Do you have any rooms available? Van szabad szobájuk? How much is a room for one person/two people? Mennyibe kerül egy szoba egy személyre/két személyre? Does the room come with... Jár a szobához... ...bedsheets? ...lepedı? ...a bathroom? ...fürdıszoba? ...a telephone? ...a telefon? ...a TV? ...TV? (tévé) May I see the room first? Elıbb megnézhetem a szobát? Do you have anything quieter? Van valami csendesebb?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

...bigger? ...nagyobb? ...cleaner? ...tisztább? ...cheaper? ...olcsóbb? OK, I'll take it. Rendben, kiveszem. I will stay for _____ night(s). _____ éjszakát maradok. Can you suggest another hotel? Tudna javasolni egy másik hotelt? Do you have a safe? Van széfjük? (one safe-juek) ...lockers? ...zárható szekrényük? Is breakfast/supper included? Tartalmazza az ár a reggelit/vacsorát? What time is breakfast/supper? Mikor van reggeli/vacsora? Please clean my room. Takarítást kérek. Can you wake me at _____? Tudna _____-kor ébreszteni?
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

I want to check out. Kijelentkeznék.

Money
Do you accept American/Australian/Canadian dollars? Elfogadnak amerikai/ausztrál/kanadai dollárt? Do you accept British pounds? Elfogadnak angol fontot? Do you accept Euros? Elfogadnak eurót? Do you accept credit cards? Elfogadnak hitelkártyát? Can you change money for me? Válthatok Önnél pénzt? Where can I get money changed? Hol válthatok pénzt? Can you change a traveler's check for me? Be tudna váltani utazási csekket a számomra? Where can I get a traveler's check changed? Hol tudok beváltani utazási csekket? What is the exchange rate? Mi az árfolyam? Where is an automatic teller machine (ATM)? Hol van bankautomata (ATM)?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Eating
A table for one person/two people, please. Egy ember/két ember számára kérek asztalt. Can I look at the menu, please? Megnézhetném a menüt, kérem? Can I look in the kitchen? Benézhetek a konyhába? Is there a house specialty? Van házi specialitásuk? Is there a local specialty? Van helyi specialitásuk? I'm a vegetarian. Vegetárius/vegetáriánus vagyok. I don't eat pork. Nem eszem disznóhúst. I don't eat beef. Nem eszem marhahúst. I only eat kosher food. Csak kóser ételt eszem. Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) El tudja készíteni "könnyőnek"? (kevesebb olajjal/vajjal/zsírral) fixed-price meal kötöttáras/fix áras fogás

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

a la carte à la carte breakfast reggeli lunch ebéd tea (meal) uzsonna supper vacsora I want _____. Kérek _____-t. I want a dish containing _____. Egy olyan fogást kérek, amiben van _____. chicken csirkehús beef marhahús fish hal ham sonka sausage virsli/kolbász
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

cheese sajt eggs tojás salad saláta (fresh) vegetables (friss) zöldség (fresh) fruit (friss) gyümölcs bread kenyér toast pirítós noodles galuska/nudli rice rizs beans bab May I have a glass of _____? Kaphatok egy pohár _____-t? May I have a cup of _____? Kaphatok egy csésze _____-t?
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

May I have a bottle of _____? Kaphatok egy üveg _____-t? coffee kávé tea (drink) tea (teah) juice gyümölcslé (bubbly) water (szénsavas/buborékos) víz water víz beer sör red/white wine vörös/fehér bor May I have some _____? Kaphatok egy kevés _____-t? salt só black pepper feketebors butter vaj
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Excuse me, waiter? (getting attention of server) Pincér, kérem! I'm finished. Végeztem. It was delicious. Nagyon finom volt. Please clear the plates. Kérem törölje el a tányérokat. The check, please. A számlát kérem.

Bars
Do you serve alcohol? Felszolgálnak alkoholt? Is there table service? Biztosítanak evıeszközöket? A beer/two beers, please. Egy sört/két sört kérek. A glass of red/white wine, please. Egy pohár vörös/fehér bort kérek. A pint, please. Egy korsóval kérek. A bottle, please. Egy üveggel kérek. whiskey whiskey
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

vodka vodka rum rum (room) water víz tonic water tonik orange juice narancslé Coke (soda) kóla Do you have any bar snacks? Van valami ropogtatnivalójuk? One more, please. Még egyet kérek. Another round, please. Még egy kört kérek. When is closing time? Mikor zárnak?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Shopping
Do you have this in my size? Van ez az én méretemben? How much is this? Mennyibe kerül (ez)? That's too expensive. Az túl drága. expensive drága cheap olcsó I can't afford it. Ezt nem engedhetem meg magamnak. I don't want it. Nem kérem. You're cheating me. Maga átver engem. I'm not interested. Nem érdekel. OK, I'll take it. Rendben, elviszem. Can I have a bag? Kaphatok egy zacskót?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

Do you ship (overseas)? Vállalnak házhozszállítást (tengerentúlra)? I need... Notice: the order of the sentence switched around! ... van szükségem. ...toothpaste. Fogkrémre... ...a toothbrush. Fogkefére... ...tampons. Tamponra... ...soap. Szappanra... ...shampoo. Samponra... ...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) Fájdalomcsillapítóra (például aszpirinre vagy ibuprofenre)... ...cold medicine. Meghőlés/megfázás elleni gyógyszerre... ...a razor. Borotvára... ...an umbrella. Esernyıre... ...sunblock lotion. Erıs naptejre...
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

...a postcard. Képeslapra... ...postage stamps. Bélyegre... ...batteries. Elemre... ...writing paper. Üres papírra... ...a pen. Tollra... ...English-language books. Angol nyelvő könyvre... ...English-language magazines. Angol nyelvő lapra/magazinra... ...an English-language newspaper. Angol nyelvő újságra... ...an English-Hungarian dictionary. Angol-magyar szótárra.

Driving
I want to rent a car. Autót szeretnék bérelni. Can I get insurance? Köthetek biztosítást?

Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

one way egyirányú yield elsıbbségadás kötelezı no parking megállni tilos speed limit sebességkorlátozás gas (petrol) station benzinkút petrol benzin diesel gázolaj/dízel

Authority
I haven't done anything wrong. Nem csináltam semmi rosszat. It was a misunderstanding. Félreértés volt. Where are you taking me? Hova visz engem? Am I under arrest? Le vagyok tartóztatva? I am an American/Australian/British/Canadian citizen. Amerikai/ausztrál/brit/kanadai állampolgár vagyok.
Learnlangs.net

Hungarian Language from Learnlangs.net

I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. Az amerikai/ausztrál/brit/kanadai követséggel akarok beszélni. I want to talk to a lawyer. Ügyvéddel akarok beszélni. Can I just pay a fine now? Nem lehetne csak büntetést fizetni?

Learnlangs.net

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close