Huong Dan Cai Dat VMwareServer Tren Windows

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 70 | Comments: 0 | Views: 389
of 17
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

[email protected] www.itsolution.vn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS VMWare Server là công cụ ảo hoá mạnh mẽ. Chạy trên cả Windows và Linux. Bài viết này sẽ giới thiệu cách cài đặt và sử dụng VMWare Server 2.0.2 trên Windows. Cũng như 1 số lỗi mà tôi đã gặp trong quá trình cài đặt VMWare và cách khắc phục chúng. PHẦN 1: CÀI ĐẶT Bước 1: Download VMWare Server Vào trang chủ của VMWare, Dowload VMWare Server 2.0.2 http://downloads.vmware.com/d/info/datacenter_downloads/vmware_server/2_0 Đăng ký 1 tài khoản và download, ghi chú lại số License để cài đặt

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

1 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Bước 2: Cài đặt VMWare Server Ở đây tôi sẽ sử dụng máy desktop của mình để chạy VMWare Server. CPU: Pentium E5500 2.8G RAM: 2G OS: Windows 7 Ultimate 64bits

Chạy file VMware-server-2.0.2-203138.exe để cài đặt. Trong quá trình cài đặt có thể bạn sẽ gặp phải lỗi “Setup cannot continue. The Microsoft Runtime DLL installer failed to complete installation”, “Unable to connect to the MKS”. Vui lòng xem phần cuối của bài viết này để fix.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

2 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Nhập vào Key trong bước 1 (Licensing – VMWare Server for Windows)

Restart lại máy. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS 3 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

PHẦN 2: SỬ DỤNG VMWARE SERVER Click vào biểu tượng VMware Server Home Page trên Desktop. Đây là 1 liên kết tới trang quản trị VMWare Server. Nên sử dụng Internet Explorer cho liên kết này. Click vào “Continue to this website (not recommended)”

Đăng nhập với tài khoản của Windows. Tài khoản này bắt buộc phải có password. Vì vậy nếu bạn chưa đặt password thì bạn cần phải set password cho tài khoản Windows trước

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

4 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Giao diện web quản trị của VMWare

Bạn cần phải cài thêm Plugin “VMWare Remote Console Plug-in” cho trình duyệt để có thao tác với máy ảo. Trình duyệt sẽ tự động hiện thông báo yêu cầu bạn cho phép cài đặt plugin này. Datastores là nơi lưu trữ máy ảo và các dữ liệu của VMware

Source cài đặt cho máy ảo Thêm vào các file ISO cho các Hệ Điều Hành hoặc các đĩa boot khác Trong ví dụ này, Datastores của tôi được lưu trữ tại D:\Virtual Machines. Vì vậy tôi sẽ tạo 1 thư mục ISO trong đây để chứa các file ISO. Copy các file ISO vào thư mục này.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

5 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Tạo máy ảo Click vào Create Virtual. Ở đây tôi sẽ cài 1 máy ảo chạy Windows XP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

6 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Name: Win XP

Operating System: Windows Operating System – Version: Microsoft Windows XP Profesional 32bit

Memory: 256MB Processor: 1

Hard Disk: 8GB

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

7 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Network Connection: Bridged

CD/DVD Driver: trong phần này chọn Use an ISO và trỏ tới file ISO cần dùng để boot máy ảo

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

8 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Finish

Khởi động máy ảo. Click Run để khởi động máy ảo

RUN

CONSOLE

Click vào biểu tượng Console để theo tác trên máy ảo

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

9 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Cài đặt máy ảo như thông thường.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

10 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Sử dụng VMWare Server từ 1 máy bên ngoài Internet Đầu tiên bạn cần check IP của máy thật. Vào trang http://checkip.org để check IP

NAT Port 8333, 8222, 902 về máy thật

Từ máy bên ngoài truy cập vào địa chỉ IP của máy thật theo đường dẫn: https://[your_IP]:8333/ui

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

11 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Đăng nhập và cài đặt plugin console để điều khiển máy ảo.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

12 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Tới đây bạn đã có thể quản trị VMWare Server từ bên ngoài Internet

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

13 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Tự động khởi động và tắt máy ảo cùng máy thật Vào Edit Virtual Machine Startup/Shutdown Settings, Click “Allow virtual machines to start and stop automatically with the system”, Click OK Mở lại Edit Virtual Machine Startup/Shutdown Settings, chọn máy ảo và click Move up lên trên.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

14 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

PHẦN 3: MỘT SỐ LỖI GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT “Setup cannot continue. The Microsoft Runtime DLL installer failed to complete installation.”

Có nhiều nguyên nhân của lỗi này. Trong quá trình cài đặt của tôi, tôi đã sử dụng 1 máy khác để extract file cài đặt vào thư mục C:\Users\[My Account]\AppData\Local\{….}, copy ngược lại máy cần cài đặt. Sau đó chạy file VMware Server.msi Nếu bạn không thể extract được Vmware Server.msi. Có thể download theo liên kết sau: http://www.mediafire.com/?4c79pu6rub4db

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

15 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

“Unable to connect to the MKS: Cannot connect to host <host>: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.”

Nguyên nhân bạn chưa mở đủ 3 port 8333: http 8222: https 902: Vmware Client. (…\VMware\VMware Server\hostd\docroot\client\clients.xml)

Bạn cần NAT đủ 3 port trên là có thể điều khển Vmware Server từ máy khác thông qua Internet

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

16 | 17

[email protected] www.itsolution.vn

Tới đây bạn đã biết cách sử dụng Vmware server. Nếu đường truyền bạn đủ mạnh, bạn có thể xây dựng riêng cho mình hệ thống VPS (Virtual Private Server). Mọi đóng góp hoặc thắc mắc vui lòng gởi mail về địa chỉ [email protected]

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VMWARE SERVER TRÊN WINDOWS

17 | 17

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close