Magneto

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 25 | Comments: 0 | Views: 171
of 4
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Magnetometrul MPM 4.0 Noþiuni generale
Magnetometrul de precizie multifuncþional (MPM) 4.0 este un sistem de senzori cu circuite electronice ºi programe software, utilizat pentru a mãsura parametrii magnetici ºi pentru a controla echipamente exterioare. Achiziþia datelor se realizeazã cu senzori magnetici, de tensiune ºi de temperaturã. Datele sunt comunicate cãtre utilizator printr-un ecran cu cristale lichide în patru moduri de afiºare. Fiecare mod de afiºare constã într-un set de ferestre care prezintã parametrii mãsuraþi atât numeric cât ºi grafic. Magnetometrul MPM 4.0 achiziþioneazã date prin douã canale, denumite “fast channel” ºi “slow channel”. Canalul “slow” are o rezoluþie de 5 ½ digits, dar poate sã mãsoare corect semnale variabile lent în timp de maxim 5Hz. Canalul “fast” poate mãsura semnale de frecvenþã înaltã cu o rezoluþie de 3 ½ digits. Magnetometrul are un circuit intern ce filtreazã zgomotele electrice exterioare. MPM 4.0 se poate cupla la un dispozitiv de calcul prin intermediul unor interfeþe, putând fi controlat cu ajutorul unui program dedicat.

Figura 1 Imagine de ansamblu a magnetometrului MPM 4.0. Pentru producerea câmpului magnetic se utilizeazã o sursã de curent exterioarã care alimenteazã un electromagnet ce necesitã rãcire permanentã cu apã. Sursa prezintã protecþie la alimentare, în lipsa apei electromagnetul nefiind alimentat. Suportul pentru plasarea eºantionului testat se aflã între polii electromagnetului la care se mai adaugã sonda Hall transversalã pentru mãsurarea câmpului aplicat. Prin suport, direct pe eºantion se plaseazã patru contacte metalice în

linie prin care se injecteazã un curent ºi se determinã tensiunea rezultatã în eºantion. Sonda Hall împreunã cu cele patru contacte sunt conectate la magnetometru.

Figura 2. Sursa de câmp magnetic ºi dispozitivul de plasare a senzorilor ºi a eºantionului

Opþiunile magnetometrului MPM 4.0
În continuare este datã o listã de opþiuni ºi numãrul de canale necesare. Tabelul 1. Opþiuni Opþiuni 1. Sonda Hall 2. Sonda Hall tridimensionalã 3. Senzor magnetorezistiv pt. câmp slab 4. Termocuplu 5. Placã de control al câmpului 6. Sursã programabilã de curent A. Sonda Hall Nr. de canale 1 3 1 1 1 1

2

Sonda Hall este utilizatã pentru mãsurarea câmpului magnetic în intervalul 1-30000 Gauss. MPM poate mãsura câmpuri magnetice staþionare sau câmpuri magnetice dinamice. Câmpurile magnetice produse de surse de curent, electromagneþi ºi magneþi permanenþi sunt ideale de mãsurat utilizând aceastã sondã. Sonda Hall are încorporat un senzor Hall ce este un dispozitiv semiconductor care dezvoltã o tensiune când este introdus într-un câmp magnetic. Circuite specializate permit calibrarea automatã, liniarizarea ºi compensarea termicã a senzorului. Specificaþiile sondei Hall sunt: - o singurã axã transversalã: HR-125 - o singurã axa lungitudinalã: NDA - trei axe: NDA. Domeniile câmpului magnetic mãsurat sunt: - 30 Gauss - 300 Gauss - 3 kGauss - 30 kGauss Domeniul de frecvenþe: DC – 1kHz AC – 30 Gauss: 1 kHz 300 Gauss: 10 kHz 3 kGauss: 80 kHz 30 kGauss: 1 MHz

Figura 3. Sonda Hall. B. Senzor magnetorezistiv pentru câmpuri slabe Acest senzor este utilizat pentru a mãsura câmpuri foarte slabe cuprinse între 3 mGauss ºi 3 Gauss. Aceastã este idealã pentru mãsurarea câmpului indus de curenþi slabi, a câmpului magnetic într-o poziþie îndepãrtatã de sursa de câmp ºi alte câmpuri magnetice slabe. Acest senzor magnetorezistiv constã într-un film de permalloy aplicat pe un substrat de silicon. Rezistenþa permalloy-ului este foarte sensibilã la câmpuri externe mici. Mãsurând tensiunea de-a lungul filmului, se obþin valori corecte ale câmpului magnetic. Specificaþiile senzorului magnetorezistiv: - o singurã axã: LF-1 - trei axe: LF-3 Domeniile câmpului magnetic mãsurat sunt: - 3 mGauss - 30 mGauss - 300 mGauss

3

- 3 Gauss Domeniul de frecvenþã: DC – 5 Hz.

Parametri mãsuraþi
Probele utilizate de magnetometru pot mãsura o singurã mãrime fizicã ca: inducþia câmpului magnetic sau temperatura. Valoarea actualã a acestei mãsurãtori este numitã valoare instantanee. În cele mai multe cazuri nu valoarea instantanee este cea de interes, ci alte atribute ale semnalului mãsurat. De exemplu: pentru câmpuri magnetice variabile în timp de interes sunt valoarea de vârf a câmpului magnetic sau valoarea maximã. Tabel 2. Parametri mãsuraþi Parametru mãsurat valoarea instantanee valoare de vârf valoare maximã valoare minimã maxim absolut minim absolut valoare medie valoare medie pãtratã valoare medie pãtratã maximã frecvenþa principalã variabile auxiliare Simbol lev p-p max min mxh mnh men rms rmh frq aux

4

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close