Probleme navigatie

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 43 | Comments: 0 | Views: 218
of 19
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Problema nr. 1
Nava în mars în strâmtoarea Malacca. Se tine navigatia dupá compas magnetic (declinatia din hartá, deviatia
din tabla anexá) si girocompas cu corector automat giro ( Ag÷ -1º.
0
). Viteza constantá a navei este Vl÷11.5 nd,
I÷1,04. Nu se traseazá curba de giratie. Se dau: (Tm-A)= +1
m
10
s
. Orá de vará în Iusul 7 estic ( I÷ 8h ); i÷12m;
c÷ -1'.5 .
Data: 30 mai; harta 3947.
Nr.
secv
O/Cl
TEXT
Rezultate
1
14.00
333.3
Nava în mars în pct. determinat cu 2 relevmente simultane: Rg1÷98º.
5
la far
ROB ROY BANK si Rg2÷12º.
0
la far RALEIGH SHOAL. Din acest punct
nava trebuie sá mentiná DI÷123º.
5
. În zoná curent de E cu Vc÷3nd. Se
neglijeazá inIluenta vântului.
Ra
1
=
Ra
2
=
ç÷
÷
Da=
Dc=
Dg=
Vf=
÷
2
14.20
337.1
Determiná punctul estimat. Másoará Rg1÷79º.
5
la far ROB ROY BANK.
Mentine Df. Curentul este constant.
mf=
ç
e
=

e
=
Ra
1
=
Rp
f
=
3
14.43
341.5
Determiná punctul estimat. Másoará Rg
2
=34º.
5
la far ROB ROY BANK.
Determiná punctul estimat observat. Vine la Df= 71º.
5
.
mf=
ç
e
=

e
=
Ra
2
=
ç÷
÷
E=
Da=
4
16.13
358.8
Determiná punctul estimat. Másoará simultan Rpr
1
= 259° la RC Melaka si
Rpr
2
= 27° la BATU PAHAT. Vine la Dc=128º.
5
.Curent constant.
mf=
ç
e
=

e
=
Ra
1
=
Ra
2
=
ç÷
÷
Da=
Df=
Vf=
Dg=
5 18.30
381.8
Determiná punctul estimat. Másoará simultan:
1. La ora A=10h 12m 31s hi
*
= 32º09’.
2
la Spica;
2. La ora A=10h 13m 10s hi
*
= 43°43’.2 la Sirius.
Determiná punctul astronomic si vine la Dg÷136º.
0
.Nu se mai tine cont de
curent. In calculele astronomice se va lucra cu urmátoarele coordonate ale
punctului estimat: ç
e
=1º41’.
0
N;
e
=102º49’.
0
E.
mf=
ç
e
=

e
=
Az
1
=
Ah
1
=
Az
2
=
Ah
2=
Nr.
secv
O/Cl
TEXT
Rezultate
5
ça÷

Da=
Executá urmátoarele observatii (plotári) :
(radarul este legat cu girocompasul, Dg=D
N
si cu lochul, Vn÷Vl).
Ora H+00.00 H+00.06 H+00.12
Dn 136º 136º 136º
Vn 11.5 11.5 11.5
R 175º.
0
175º.
5
176º.
0
d 11 M 9 M 7 M
6
Ora începerii manevrei de evitare prin schimbare de drum în timp alocat este
19.03. la dsig= 2 M.
CPA=
TCPA=
Dt=
Vt=
ASP=
nCPA=
nTCPA=
Trev=
7
Traversadá oceanicá: BASHI CHAN ROCHAS ALIJOS.
ç
1
= 21º25’.
0
N ç
2
= 20º00’.
0
N

1
= 121º00’.
0
E
2
= 107º45’.
0
W
m=
Da=
M=
Di=
Df=
çv=

Nr.
secv
O/Cl
CALCULE
Rezultate
1
3 . 333
00 . 14
1.Calculul Dc 2.Calculul Dg 3. Calc. Ra1 4. Calc. Ra2
Da= 131º.
0
Da=131º.
0
Rg1=98º.
5
Rg2=12º.
0
- d= -0º.
6
- Ag÷ ¹1º.
0
¹ Ag ÷-1º.
0
¹ Ag ÷-1º.
0
Dm= 130º.
4
Dg=132º.
0
Ra1=97º.
5
Ra2=11º.
0
- oc÷ ¹ 4º.
3
5.Calc.
Dc= 134º.
7
Df=123º.
5
- Da=131°
0
= -7°
5
Ra
1
=97º.
5
Ra
2
=11º.
0
ç÷ 01º56’.
2
N
÷101º51’.
4
E
Da=131º
Dc=134º.
7
Dg=132º.
0
Vf=14.
4
nd
÷ -7º.
5
2
1 . 337
20 . 14
1.Calculul mf 2.Calculul Ra
1
3.Calculul Rpf
Rg
1
=79º.
5
Df =123º.
5

60
vf t
mf
⋅ ∆
= ¹Ag ÷ -1º.
0
-Ra
1
= 78º.
5

60
4 , 14 20 ⋅
= Ra
1
=78º.
5
Rpf
1
=45º.
0


= 4,8 M
mf=4.8 M
ç
e
=1º53’.
6
N

e
=101º55’.
4
E
Ra
1
=78º.
5
Rp
f
=45º
3 14.43 1.Calc. mf 2Calc.Rpf2 3.Calc Ra2
60
vf t
mf
⋅ ∆
= Df = 123º.
5
Rg2= 34
5
=23·14.4 -Ra
2
= 33º.
5
¹Ag ÷ -1º.
0
=5.5M Rpf
2
= 90º.
0
Ra
2
=33º.
5
mf=5.5 M
ç
e
=1º50’.
6
N

e
=102º00’.
0
E
Ra
2
=33º.
5
ç÷01º49’.
9
N
÷102º00’.
1
E
E=(170º 0,4M)
Da=67º
4 16.13
358.8
1. Calc.Ra1 2.Calc.Ra2
Rpr1= 259°.0 Rpr2= 27°.0
¹or ÷ ¹2°.0 ¹or ÷ ¹4°.2
Rp1 = 261°.0 Rp2 = 31°.2
+Da = 67°.0 +Da = 67°.0
Ra1 =328°.0 Ra2 = 98°.2
mf=22.2 M
ç
e
=1º57’.
0
N

e
=102º20’.
9
E
Ra
1
=328°
Ra
2
=98°
ç÷1º55’.
8
N
÷102º23’.
8
E
Da=125º
Df=118º.
5
Vf=14.6 nd
Dg=126º.
0
Nr.
secv
O/Cl
CALCULE
Rezultate
5
8 . 381
13 . 18
Dreapta de înáltime nr.1 (SPICA)
1.Calculul Tm
A= 10h 12m 31s
+(Tm-A)= +1m 10s
Tm= 10h 13m 41s
2.Calculul P si o stelei Spica
30 mai………pt. Tm= 10h………………Ts=37º48’.
2
pt.ATm÷ 13m 41s.....ATs÷ 3º25’.
8
Ts= 41º14’.
0
¹t ÷158º59’.
7
(o÷S11º02’.
7
)
ç÷1º41’.
0
N T
*
=200º13’.
7
o÷11º02’.
7
¹
e
=102º49’.
0
P
E
=56º57’.
3
t
*
=303º02’.
7
P
E
=56º57’.
3
3.Calculul he si Az
lgsin ç
e
÷8,46799 lgcos ç
e
=9,99981 A= -2.3
¹lgsin o ÷9,28235 ¹lgcos o ÷9,99188 +B= -0.2
lg a = 7,75034 +lgcos P =9,73663 C= -2.5
a = -0,00563 lg b =9,72832 Z= 76º (SE)
+ b = +0,53497 b =0,53497 Az= 180º-76º
sin he = 0,52934 = 104º.
0
he = 31º58’.
0
4.Calculul ha si Ah
hi= 32º09’.
2
¹ c ÷ - 1`.
5

ho= 32º07’.
7
+CT= - 7’.
7
ha= 32º00’.
0
- he= 31º58’.
0
Ah÷ ¹ 2`.
0
mf= 29.2 M
ç
e
=1º41’.
6
N

e
=102º49’.
2
E
Az
1
=104º
Ah
1
= +2’.
0
Az
2
=243º.
9
Ah
2=
-2’.
0
ça÷1º41’.
2
N
a÷102º51’.
2
E
Da=135º.
0
Nr.
secv
O/Cl
CALCULE
Rezultate
5
8 . 381
13 . 18
Dreapta de înáltime nr.2 (Sirius)
1.Calculul Tm
A= 10h 13m 10s
+(Tm-A)= +1m 10s
Tm= 10h 14m 20s
2.Calculul P si o stelei Sirius
30 mai………pt. Tm= 10h………………Ts=37º48’.
2
pt.ATm÷ 14m 20s.....ATs÷ 3º35’.
6
Ts= 41º23’.
8
¹t ÷258º58’.
0
(o÷S16º41’.
3
)
ç÷1º41’.
0
N T
*
=300º21’.
8
o÷11º02’.
7
¹
e
=102º49’.
0
P
E
=56º57’.
3
t
*
=403º10’.
8
= 43º10’.
8
P
W
=43º10’.
8
3.Calculul he si Az
lgsin ç
e
÷8,46799 lgcos ç
e
=9,99981 A= -4.5
¹lgsin o ÷9,45814 ¹lgcos o ÷9,98131 +B= -0.4
lg a = 7,92613 +lgcos P =9,86286 C= -4.9
a = -0,00844 lg b =9,84398 Z= (SW) 63º.
9
+ b = +0,69820 b =0,69820 Az= 180º+63º.
9
sin he = 0,68976 = 243º.
9
he = 43º36’.
6
4.Calculul ha si Ah
hi= 43º43’.
2
¹ c ÷ - 1`.
5

ho= 43º41’.
7
+CT= - 7’.
1
ha= 43º34’.
6
- he= 43º36’.
6
Ah÷ - 2`.
0
6
7
TRAVERSAD OCEANIC
BASHI CHAN ROCHAS ALIJOS
A: ç
1
= 21º25’.
0
N B: ç
2
= 20º00’.
0
N

1
= 121º00’.
0
E
2
= 107º45’.
0
W
1.NAVIGATIE ORTODROMICÃ
1.1. CALCULUL DISTANTEI LOXODROMICE, m
Aç÷ ç
2

1
Açc÷ çc
2
-çc
1

2
-
1
ç
2
= +20º00’.
0
çc
2
÷ 1217.3
2
= -107º45’

1
= +21º25’.
0
çc
1
÷ 1307.6 -
1
= +121º00’
Aç÷ - 1º25’.
0
Açc÷ 90.3 A÷ ¹131º15’
(85’) (7875’)

c
tgDa
ϕ
λ


= ; Da m sec ⋅ ∆ = ϕ
lg A÷ 3.89625 lg Aç÷ 1.92942
¹colg Açc÷ 8.04431 +lg sec Da= 1.94056
lg tg Da= 1.94056 lg m= 3.86998
Da= 89º20’.
6
(90º.
7
) m= 7412.7 Mm
1.2. CALCULUL DISTANTEI ORTODROMICE, M
cosM÷ sinç
1
⋅sinç
2
¹cosç
1
⋅cosç
2
⋅cosA
ç
1
= 21º25’.
0
N lg sinç
1
÷ 9.56247 lg cosç
1
= 9.96893
ç
2
= 20º00’.
0
N lg sinç
2
= 9.53405 lg cosç
2
= 9.97299
A÷ 131º15’ E lg a = 9.09652 lg cosA÷ 9.81911
+ a = 0.12489 lg b= 9.76103
- b = 0.57680
m= 7412.7 - cosM = 0.45191
- M= 7012.0 lg cosM = 9.65505
m-M= 400.7 Mm M' = 63º08’.
0
M = 116º52’.
0
= 7012.0 Mm
1.3.CALCULUL DRUMULUI INITIAL, DRUMULUI EINAL, Di, DI
ctg Di÷ tg ç
2
⋅cos ç
1
⋅cosec A sin ç
1
⋅ctg A ctg DI÷ tg ç
1
⋅cos ç
2
⋅cosec A ¹ sin ç
2
⋅ctg A
ç
1
= 21º25’.
0
N lg tgç
2
÷ 9.56107 lg sinç
1
÷ 9.56247 lg tgç
1
÷ 9.59354 lg sinç
2
= 9.53405
ç
2
= 20º00’.
0
N lg cosç
1
= 9.96893 lg ctgA÷ 9.94299 lg cosç
2
= 9.97299 lg ctgA÷ 9.94299
A÷ 131º15’ E lg cosecA÷ 0.12388 lg n = 9.50546 lg cosecA÷ 0.12388 lg n = 9.47704
lg m= 9.65388 lg m= 9.69041
+ m= 0.45069 - m= 0.49024
+ n= 0.32023 - n= 0.29994
ctg Di= 0.77092 -ctg Df= 0.79018
lg ctg Di= 9.88701 lg ctg Df= 9.89773
Di= 52º22’.
2
Df= 51º41’.
1
=128º18’.
9
1.4.CALCULUL COORDONATELOR VERTEXULUI
cos çv
1
÷cos ç
1
⋅sin Di cos çv
2
÷cos ç
2
⋅sin Df
ctg Av
1
÷sin ç
1
⋅tg Di ctg Av
2
÷sin ç
2
⋅tg Df
ç
1
= 21º25’.
0
N lg cosç
1
÷ 9.96893 lg cosç
2
= 9.97299
ç
2
= 20º00’.
0
N lg sinDi = 9.89871 lg sinDf = 9.89466
Di= 52º22’.
2
lg cosçv
1
÷ 9.86764 lg cosçv
2
= 9.86765
Df= 128º18’.
9
çv
1
= 42º29’.
9
N çv
2
= 42º29’.
9
S
lg sinç
1
÷ 9.56247 lg sinç
2
= 9.53405
lg tgDi = 0.11298 lg tgDf = 0.10228
lg ctgAv
1
÷ 9.67545 lg ctgAv
2
= 9.63633
Av
1
= +64º39’.
3
N Av
2
’= -66º35’.
7
Av
2
= +113º24’.
3

1
= +121º00’.
0

2
= -107º45’.
0
V
1
: çv
1
= 42º29’.
9
N V
2
: çv
2
= 42º29’.
9
S
¹Av
1
= + 64º39’.
3
¹Av
2
= + 113º24’.
3
v
1
= 174º20’.
7
W v
2
= +005º39’.
3
E
v
1
’= +185º39’.
3
v
2
= +005º39’.
3

v
1
= -174º20’.
7
Problema nr. 2
Nava în mars în strâmtoarea Malacca. Se tine navigatia dupá compas magnetic (declinatia din hartá, deviatia
din tabla anexá) si girocompas cu corector automat giro ( Ag÷ ¹0º.
5
). Viteza constantá a navei este Vl÷15.0 nd,
I÷0,95. Nu se traseazá curba de giratie. Se dau: (Tm-A)÷ -1
m
30
s
. Orá de vará în Iusul 7 estic ( I÷ 8h ); i÷11m; c÷
+1'.0 .
Data: 05 august; harta 3947.
Nr.
secv
O/Cl
TEXT
Rezultate
1
05 aug
23.15
444.4
Nava în mars în pct. determinat cu 3 relevmente simultane: Rg1÷142º.
5
la far
IJU KETJIL, Rg2=43º.
5
la Iar PONTIAN KECHILL si Rg3÷359º.
5
la far PU
PISANG. Din punctul astfel determinat nava vine la Dg= 332º.
5
.Vânt de E cu
Iorta 3. OIiterul de cart apreciazá u÷ -5º, si citeste Vl÷ 16.7 nd. Curent de W
cu Vc= 2 nd.
Ra
1
=
Ra
2
=
Ra
3
=
Da=
D
A
=
Df=
Vf=
÷
÷
2 06.aug
00.35
466.6
Determiná punctul estimat. Másoará simultan unghiul orizontal uoi÷
90º01’.
0
între Iar TG LABOH si Iar SI SENGGARANG si unghiul vertical uvi÷2`.
6
la
SI SENGGARANG. Din punctul astIel determinat nava trebuie sá mentiná
Df= 247º.
5
. Vânt constant, curent constant. Apreciazá u÷ ¹1º.
5
, Vl= 16.7.
mf=
ç
e
=

e
=
d=
ç÷
÷
D
A
=
Da=
÷
÷
Dg=
Dc=
3 02.05
491.6
Determiná punctul estimat. Másoará simultan Rpr
1
= 93º.
3
la radiofar RC
Melaka si Rpr
2
= 164º.
7
la radioIar RC Batu Pahan. Determiná punctul radio.
Stopeazá masina. Vânt neglijabil. Curent cu directia 150º cu Vc= 1,5 nd.
mf=
ç
e
=

e
=
Ra
1
=
Ra
2
=
ç÷
÷
4 06.30
491.6
Nava continuá sá rámâná în derivá. Determiná pozitia estimatá. Másoará
simultan:
1. La ora A=22h 28m 50s (05.aug) hi
*
= 47º47’.
4
la Marte.
2. La ora A=22h 29m 15s (05.aug) hi
*
= 48º52’.
9
la Alpheratz
Pentru calculele astronomice se lucreazá cu:
ç
e
=01º23’.
0
N ;
e
=102º36’.
0
E.
mf=
ç
e
=

e
=
Az1=
Ah1÷
Az2=
Ah2÷
ça÷

Vine la Da= 180º. Face urmátoarele observatii:
Ora Dn Vn R d
06.50 180º 15 225º 11 M
06.56 180º 15 225º 9 M
07.02 180º 15 225º 7 M
07.08
5 06.50
Începe manevra de evitare prin schimbare de vitezá la dsig÷ 1,5 M.
CPA=
TCPA=
Dt=
Vt=
ASP=
nCPA=
nTCPA=
Trev=
nVn=
6
Traversada oceanica:
STR.TORRES CALLAO
A: ç
1
= 13º10’.
0
S B: ç
2
= 11º20’.
0
S

1
= 160º00’.
0
E
2
= 77º30’.
0
W
m =
Da=
M=
Di=
Df=
ϕ
v1
=
ϕ
v2
=
λv=
Nr.
secv
O/Cl
CALCULE
Rezultate
1 23.15
444.4
1. Calc. Ra1 2. Calc. Ra2 3. Calc. Ra3
Rg1 = 142º.
5
Rg2 = 43º.
5
Rg3 = 359º.
5
¹ Ag ÷ ¹0º.
5
¹ Ag ÷ ¹0º.
5
¹ Ag ÷ ¹0º.
5
Ra1 = 143º.
0
Ra2 = 44º.
0
Ra3 = 000º.
0
Ra
1
=143º
Ra
2
=44º
Ra
3
=0º
Da=333º
D
A
=328º
Df=323º
Vf=17 nd
÷ -5º
÷ -10º
2
00.35
466.6
1. Calc.mf 2. Calc. β 3.Calc Da 4.Calculul Dg
mI÷At·VI/60 DI÷247
5
D
A
=244
5
Da=243º.
0
=80 · 17 /60 - D
A
=244
5
-α=+ 1
5
- Ag÷ ¹0º.
5

=22.6 M β=+3 Da=243 Dg=242º.
5


mf=22.6 M
ç
e
=1º38’.
1
N

e
=103º01’.
6
E
d=4.6
ç÷01º39’.
6
N
÷103º00’.
2
E
D
A
=244º.
5
Da=243º
÷ ¹3º
÷ ¹4º.
5
Dg=242º.
5
Dc=238º.
6
3
02.05
491.6
1.Calc. mf 2Calc.Rpv1 3.Calc Ra1 2Calc.Rpv2
60
vf t
mf
⋅ ∆
= Rpvr1

= 93º.
3
Rpv1= 92
5
Rpvr2

=
164º.
7
=1.5·17.5 +δr

= - 0º.
8
+Da = 243º.
0
+δr

= - 1º.
7
=26.5M Rpv1

= 92º.
5
Ra
2
=335º.
5
Rpv2

= 163º.
3.Calc Ra1
Rpv1= 163
0
+Da = 243º.
0
Ra
2
= 406º.
0

-360
Ra
2
= 046º.
0
mf=26.5M
ç
e
=1º28’.
9
N

e
=102º34’.
0
E
Ra
1
=335º.
5
Ra
2
=46º.
0
ç÷1º25’.
0
N
÷102º32’.
8
E
4 06.30
491.6
Dreapta de înáltime nr.1 (MARTE)
1.Calculul Tm
A= 22h 28m 50s
+(Tm-A)= -1m 30s
Tm= 22h 27m 20s În data de 05 aug
2.Calculul P si o (Marte) v=0.
7
(+) d=0.
2
(+)
05.08 ……...pt. Tm= 22h………………T=212º31’.
6
... o÷N21º59’.
8
pt.ATm÷ 27m 20s.....AT÷ 6º50’.
0
....Ao÷ ¹0`.
1
A
1
Tm si v ÷ ¹0`.
3
T= 219º21’.
9
(o÷N21º59’.
9
)
¹
e
=102º36’.
0
t =321º57’.
9
P
E
=38º02’.
1
mf= 6.5 M
ç
e
=1º23’.
3
N

e
=102º31’.
1
E
Az1=57º.
8
Ah1÷¹2`.
0
Az2=315º.
5
Ah2÷-2`.
2
ça÷

3.Calculul he si Az
lgsin ç
e
÷8,38171 lgcos ç
e
=9,99987 A= +6.6
¹lgsin o ÷9,57354 ¹lgcos o ÷9,96717 +B= -0.3
lg a = 7,95525 +lgcos P =9,89634 C= +6.3
a = 0,00902
+
lg b =9,86338 Z= 57º.
8
(NE)
+ b = +0,73010
+
b =0,73010 Az= 57º.
8
sin he = 0,73912
he = 47º39’.
6
4.Calculul ha si Ah
hi= 47º47’.
4
¹ c ÷ ¹1`.
0

ho= 47º48’.
4
+CT= - 6’.
8
ha= 47º41’.
6
- he= 47º39’.
6
Ah÷ ¹ 2`.
0
Dreapta de înáltime nr.2 (Alpheratz)
1.Calculul Tm
A= 22h 29m 15s
+(Tm-A)= -1m 30s
Tm= 22h 27m 45s
2.Calculul P si o stelei Sirius
05.08 ………pt. Tm= 22h………………Ts=284º20’.
1
pt.ATm÷ 27m 45s.....ATs÷ 6º57’.
4
Ts= 291º17’.
5
¹
e
=102º36’.
0
ts=393º53’.
5
¹t÷358º11’.
2
( o÷N28º58’.
0
)
t
*
=752º04’.
7
- 720º
t
*
=32º04’.
7
P
W
=32º04’.
7
3.Calculul he si Az
lgsin ç
e
÷8,38171 lgcos ç
e
=9,99987 A= +10.5
¹lgsin o ÷9,68516 ¹lgcos o ÷9,94195 +B= -0.4
lg a = 8,06687 +lgcos P =9,92804 C= +10.1
a = +0,01166 lg b =9,86986 Z= 44º.
7
(NW)
+ b = +0,74107 b =0,74107 Az= 315º.
5
sin he = 0,75273
he = 48º49’.
2
4.Calculul ha si Ah
hi= 48º52’.
9
¹ c ÷ ¹1`.
0

ho= 48º53’.
9
+CT= - 6’.
7
ha= 48º47’.
2
- he= 48º49’.
2
Ah÷ - 2`.
2
5
6
TRAVERSAD OCEANIC
STR.TORRES CALLAO
A: ç
1
= 13º10’.
0
S B: ç
2
= 11º20’.
0
S

1
= 160º00’.
0
E
2
= 77º30’.
0
W
1.NAVIGATIE ORTODROMICÃ
1.1. CALCULUL DISTANTEI LOXODROMICE, m
Aç÷ ç
2

1
Açc÷ çc
2
-çc
1

2
-
1
ç
2
= -11º20’.
0
çc
2
÷ 680.0
2
= -077º30’

1
= -13º10’.
0
-çc
1
÷ 791.8 -
1
= +160º00’
Aç÷ ¹ 1º50’.
0
Açc÷ 111.8 A÷ -237º30’
(110’) = +122º30’
(7350’)

c
tgDa
ϕ
λ


= ; Da m sec ⋅ ∆ = ϕ
lg A÷ 3.86629 lg Aç÷ 2.04139
¹colg Açc÷ 7.95156 +lg sec Da= 1.81787
lg tg Da= 1.81785 lg m= 3.85926
Da= 89º07’.
7
m= 7232.1 Mm
1.2. CALCULUL DISTANTEI ORTODROMICE, M
cosM÷ sinç
1
⋅sinç
2
¹cosç
1
⋅cosç
2
⋅cosA
ç
1
= 13º10’.
0
S lg sinç
1
÷ 9.357523 lg cosç
1
= 9.988431
ç
2
= 11º20’.
0
S lg sinç
2
= 9.293400 lg cosç
2
= 9.991449
A÷ 122º30’ E lg a = 8.650923 lg cosA÷ 9.730217
+ a = 0.0447634 lg b= 9.710097
- b = 0.5129740
m= 7412.7 - cosM = 0.4682106
- M= 7012.0 lg cosM = 9.670441
m-M= 400.7 Mm - M = 62º04’.
9
M = 117º55’.
1
= 7075.1 Mm
1.3.CALCULUL DRUMULUI INITIAL,DRUMULUI EINAL, Di, DI
ctg Di÷ tg ç
2
⋅cos ç
1
⋅cosec A sin ç
1
⋅ctg A ctg DI÷ tg ç
1
⋅cos ç
2
⋅cosec A ¹ sin ç
2
⋅ctg A
ç
1
= 13º10’.
0
S lg tgç
2
÷ 9.30195 lg sinç
1
÷ 9.35752 lg tgç
1
÷ 9.36909 lg sinç
2
= 9.29340
ç
2
= 11º20’.
0
S lg cosç
1
= 9.98843 lg ctgA÷ 9.80418 lg cosç
2
= 9.99144 lg ctgA÷ 9.80418
A÷ 122º30’ E lg cosecA÷ 0.07397 lg n = 9.16170 lg cosecA÷ 0.07397 lg n = 9.09758
lg m= 9.36435 lg m= 9.43451
- m= 0.23139 + m= 0.27196
- n= 0.14511 + n= 0.12519
- ctg Di= 0.37650 ctg Df= 0.39715
lg ctg Di= 9.57577 lg ctg Df= 9.59896
Di= 110º37’.
9
Df= 68º20’.
3
1.4.CALCULUL COORDONATELOR VERTEXULUI
cos çv
1
÷cos ç
1
⋅sin Di cos çv
2
÷cos ç
2
⋅sin Df
ctg Av
1
÷sin ç
1
⋅tg Di ctg Av
2
÷sin ç
2
⋅tg Df
ç
1
= 13º10’.
0
S lg cosç
1
÷ 9.98843 lg cosç
2
= 9.99144
ç
2
= 11º20’.
0
S lg sinDi = 9.97121 lg sinDf = 9.96819
Di= 110º37’.
9
lg cosçv
1
÷ 9.95964 lg cosçv
2
= 9.95964
Df= 68º20’.
3
çv
1
= 24º19’.
2
S çv
2
= 24º19’.
2
N
lg sinç
1
÷ 9.35752 lg sinç
2
= 9.29340
lg tgDi = 0.42422 lg tgDf = 0.40103
lg ctgAv
1
÷ 9.78174 lg ctgAv
2
= 9.69443
Av
1
= +58º49’.
6
Av
2
= +63º40’.
4
/ 116º19’.
6

1
= +160º00’.
0

2
= -077º30’.
0
V
1
: çv
1
= 24º19’.
2
S V
2
: çv
2
= 24º19’.
2
N
¹Av
1
= + 58º49’.
6
¹Av
2
= + 63º40’.
4
v
1
= 141º10’.
4
W v
2
= 038º49’.
6
E
v
1
’= +218º49’.
6
v
2
= +38º49’.
6

v
1
= -141º10’.
4
Problema nr. 3
Data: 21.06. Nava “Oscar” în mars în Malacca Strait. Se tine navigatia dupá compas magnetic ( declinatia din
hartá, deviatia din tabla anexá ) , girocompas cu corector automat giro Ag÷ A÷ ¹1º.
5
si radiogoniometru (deviatia
radio din tabla anexá). Viteza ct. a navei Vl= 14.2 nd, factorul de corectie al lochului f= 0,92. Nu se traseazá curba
de giratie. Corectia sextantului c÷ ¹1`.
3
.Înáltimea ochiului observatorului i=10m.
Nr.
secv
O/Cl
TEXT
Se cer :
1
2 . 363
33 . 10
Nava în punctul determinat cu Rg1= 88º.
5
la far PU UNDAN si Rg2÷164º.
5
la far ROB ROY BANK. Din punctul determinat nava ia drum pentru a trece la
distanta d= 5M de far PU UNDAN. În zoná vânt de E, Iorta 3 si curent de N
cu Vc= 4.
0
nd. OIiterul de cart apreciazá u÷ ¹3º.
0
si citeste Vl= 13.8 nd.
Df=
V
A
=
D
A
=
Vf=
÷
÷-
Da=
Dg=
ç÷
÷
2
0 . 380
46 . 11
Determiná punctul estimat. Másoará uvi÷12`.
4
la far PU UNDAN si
Rg=50º.
0
la far PU UNDAN. Se determiná punctul observat si ia drum
Da=133º. Nu se mai tine cont de vânt si curent.
ç
e
=

e
=
d=
Ra=
ç÷
÷
Dg=
3

?
?
Determiná punctul estimat.La ora culminatiei Soarelui se másoará
Hio=68º18’.
1
si se determiná latitudinea din înáltimea meridianá a Soarelui Ze
(ç÷01º58’.
5
N ; ÷102º14’.
5
E ).Nu schimbá de drum.
O=
Cl=
ça÷
4
8 . 390
31 . 12
Determiná punctul estimat.Se másoará Rpvr
1
=201º.
8
la Radiofar MELAXA
si Rpvr
2
= 318º.
7
la Radiofar BATU (PAHAT). Se determiná punctul radio si se
ia Dg= 110º.
0
.
ç
e
=

e
=
Rpr
1
=
Rpr
2
=
Ra
1
=
Ra
2
=
ç÷
÷
Da=
5
0 . 418
24 . 14
La ora cronometrului A= 07
h
25
m
34.
0
s
se másoará hio =50º48’.
4
si
actualizeazá starea absolutá pentru momentul culminatiei (Tm-A)÷ - 00
h
01
m
10
s
Se determiná punctul navei folosind observatiile din momentul culminatiei
Soarelui si ia Da= 170º manevrând cu viteza ct. a navei Vn=13 nd.
ç
e
=

e
=
ça÷

Dg=
Nr.
secv
O/Cl
TEXT
Se cer :
Se fac urmátoarele plotári la o tintá A :
Ora Dn Vn R d
H+00 170º 13 210º 11.8 M
H+06 170º 13 210º 10.2 M
H+12 170º 13 210º 8.6 M
H+18 220º 13 220º 8 M
6 15.24
432.1
Comandantul hotáráste sá evite tinta A prin schimbare de drum imediat,
revenind la dsig=2 M,
CPA=
TCPA=
Dt=
Vt=
ASP=
nCPA=
nTCPA=
Trev=
nDn=
7 O navá pleacá din Z
1
: (Kolamba) ç
1
= 08º00’.
0
N

1
= 80º00’.
0
W
Z
2
: (Perth) ç
2
= 34º00’.
0
S

2
= 116º00’.
0
W
m=
M=
Di=
Df=
ϕ
v1
=
ϕ
v2
=

Nr.
secv
O/Cl
CALCULE
Rezultate
1
2 . 363
33 . 10
Calculul Ra
1
Calculul Ra
2
Calculul V
A
Rg
1
= 88º.
5
Rg
2
= 164º.
5
Vl= 13.8 nd
+Ag÷ ¹1º.
5
+Ag÷ ¹1º.
5
⋅f= 0,92
Ra
1
= 90º Ra
2
= 166º V
A
= 12.
7
nd
D
A
= 122º.
2
, Df= 131º , Vf= 11 nd
Calculul Calculul Da Calculul Calculul Dg
Df= 131º D
A
= 122º.
2
u÷ ¹3º.
0
Da= 119º.
2
- D
A
= 122º.
2
- u ÷ ¹3º.
0
¹ ÷ ¹8º.
8
- Ag÷ ¹ 1º.
5
÷ ¹ 8º.
8
Da= 119º.
2
÷ ¹11º.
8
Dg= 117º.
7
Df=104º.
5
V
A
=12.7 nd.
D
A
=122º.
2
Vf=11 nd
÷-17º.
7
÷-14º.
7
Da=119º.
2
Dg=117º.
7
ç÷02º02’.
8
N
÷102º01’.
0
E
2
0 . 380
46 . 11
Calculul At Calculul mf

Calculul uvo Calculul d
O
2
= 11.46 Vf= 9.6 /6 cab/min uvi÷ 12`.
4
13/7= 13/7
-O
1
= 10.33 ⋅At÷ 73 min ¹ c÷ ¹1`.
3
⋅ H= 53
At÷ 1.13 mI÷ 11.7 M uvo÷ 13`.
7
: uvo÷ 13,7
At÷ 73
m
d = 7.2 M
Calculul Ra Calculul Dg Calculul V
N
Rg= 50º
0
Da= 133º Vl= 14.2
+Ag÷ ¹1º.
5
-Ag÷ ¹1º.
5
⋅f = 0,92
Ra= 51º.
5
Dg= 131º.
5
V
N
= 13 nd
ç
e
=01º59’.
4
N

e
=102º14’.
0
E
d=7.2 M
Ra=51º.
5
ç÷01º58’.
5
N
÷102º14’.
5
E
Dg=131º.
5
3
?
?
1) Calculul orei culm. Soarelui
Data 21.06 culm. Soarelui……. tm= 12.02
-
e
= - 6
h
49
m
Tm= 05
h
13
m
2) Calculul o
O
Data 21.06 pt. Tm= 05
h
.......o÷ N 23º26’.
3
(d=0’.
0
)
pt. ATm÷ 13
m
……..………..Ao÷ 0
o÷ N 23º26’.
3
3) Calculul Ha Calculul ça
Hio = 68º18’.
1
90º= 89º59’.
10
¹c ÷ ¹1`.
3
- Ha= 68º29’.
2
Ho= 68º19’.
4
z = - 21º30’.
8
( culm.la merid. a.s. cu ç )
+CT= + 10’.
1
¹o÷ ¹23º26’.
3
+CS= - 0’.
3
ça÷ 01º55’.
5
N
Ha= 68º29’.
2
O=12.13
Cl=386.
5
ça÷01º55’.
5
N
4
8 . 390
31 . 12
Calculul Rpr
1
Calculul Rpr
2
Calculul ml
Rpvr
1
= 201º.
8
Rpvr
2
= 318º.
7
Cl
2
= 390.8
+ or÷ ¹ 2º.
8
+ or÷ - 3º.
5
- Cl
1
= 386.5
Rpr
1
= 204º.
6
Rpr
2
= 315º.
2
ml= 4.3 M
Calculul Ra
1
Calculul Ra
2
Calculul m
Da= 133º Da= 133º ml= 4.3
+ Rpr
1
= 204º.
6
+ Rpr
2
= 315º.
2
⋅f= 0,92
Ra
1
= 337º.
6
Ra
2
= 448º.
2
m= 4 M
-360º= 360º.
0
Ra
2
= 88º.
2
ç
e
=01º51’.
6
N

e
=102º21’.
8
E
Rpr
1
=204º.
6
Rpr
2
=315º.
2
Ra
1
=337º.
8
Ra
2
=88º.
2
ç÷01º50’.
0
N
÷102º23’.
0
E
Da=111º.
5
5
0 . 418
24 . 14
Calculul ml Calculul m Calculul Tm
Cl
2
= 418.0 ml= 27.2 A= 07
h
25
m
34
s
.
0
- Cl
1
= 390.8 ⋅f= 0,92 + (Tm-A)= -00
h
01
m
10
s
.
0
ml= 27.2 M m= 25 Tm= 07
h
24
m
24
s
Calculul P
O
si o
O
(d=0’.
0
)
Data: 21.06 pt. Tm= 07
h
……………Ta= 284º35’.
4
....o÷N 23º26’.
3
pt. ATm÷ 24
m
24
s
……..ATa÷ 6º06’.
0
……Ao÷ 0
Ta= 290º41’.
2
...o÷ N 23º26’.
3
+
e
= + 102º46’.
0
ta = 393º27’.
2
-360º= 360º
ta= 33º27’.
4
P
W
= 33º27’.
4
Calculul he
sin h÷ sin ç⋅sino ¹cosç⋅coso⋅cos P
ç÷ 01º41’.
0
N o÷ N 23º26’.
3
P
W
= 33º27’.
4


lgsin ç
e
=8,46799 lgcos ç
e
=9,99981
+lgsin o ÷9,59962 +lgcos o ÷9,96260
lg a = 8,06761 +lgcos P =9,92132
a = +0,01168 lg b = 9,88373
+ b = +0,76512
sin he = 0,77680
he = 50º59’.
1
Calculul Az Calculul ha
A= +7.9 hio = 50º48’.
4
ç÷ 01º.
7
N +B= +0.4 ¹c÷ ¹1`.
3
o÷ N23º.
4
C= +8.3 h
O
= 50º49’.
7
P
W
= 33º.
5
Zc= (NW) 50º.
3
+CT= + 9’.
7
Az= 309º.
7
+CS= -0’.
3
ha= 50º59’.
1
Calculul Ah Calculul Dg
ha= 50º59’.
1
Da= 170º
-he= 50º58’.
1
- Ag÷ ¹1º.
5
Ah÷ 0º01’.
0
Dg= 168º.
5
ç
e
=01º41’.
0
N

e
=102º46’.
0
E
ça÷01º42’.
2
N
a÷102º45’.
5
E
Dg=168º.
5
7.TRAVERSAD OCEANIC
KOLAMBA PERTH
A: ç
1
= 08º00’.
0
N B: ç
2
= 34º00’.
0
S

1
= 80º00’.
0
E
2
= 116º00’.
0
E
1.NAVIGATIE ORTODROMICÃ
1.1. CALCULUL DISTANTEI LOXODROMICE, m
Aç÷ ç
2

1
Açc÷ çc
2
-çc
1

2
-
1
ç
2
= -34º00’.
0
çc
2
÷ -2158.6
2
= +116º00’

1
= +08º00’.
0
çc
1
÷ ¹ 478.4 -
1
= +080º00’
Aç÷ - 4200`.
0
Açc÷ 2637.0 A÷ ¹036º00’
(2520’) (2160’)

c
tgDa
ϕ
λ


= ; Da m sec ⋅ ∆ = ϕ
lg A÷ 3.33445 lg Aç÷ 3.40140
¹colg Açc÷ 6.57889 +lg sec Da= 0.11148
lg tg Da= 9.91334 lg m= 3.51288
Da= 140º.
7
m= 3257.5Mm
1.2. CALCULUL DISTANTEI ORTODROMICE, M
cosM÷ sinç
1
⋅sinç
2
¹cosç
1
⋅cosç
2
⋅cosA
ç
1
= 08º00’.
0
N lg sinç
1
÷ 9.14356 lg cosç
1
= 9.99576
ç
2
= 34º00’.
0
S lg sinç
2
= 9.74756 lg cosç
2
= 9.91857
A÷ ¹36º00’ lg a = 8.89112 lg cosA÷ 9.90795
+ a = 0.07825 lg b= 9.82228
+ b = 0.66418
m= 3257.5 cosM = 0.74200
- M= 2525.9 lg cosM = 9.87040
m-M= 731.6 Mm M = 2525.9 Mm
1.3.CALCULUL DRUMULUI INITIAL, DRUMULUI EINAL, Di, DI
ctg Di÷ tg ç
2
⋅cos ç
1
⋅cosec A sin ç
1
⋅ctg A ctg DI÷- tg ç
1
⋅cos ç
2
⋅cosec A ¹ sin ç
2
⋅ctg A
ç
1
= 08º00’.
0
N lg tgç
2
÷ 9.82898 lg sinç
1
÷ 9.14335 lg tgç
1
÷ 9.14780 lg sinç
2
= 9.53405
ç
2
= 34º00’.
0
S lg cosç
1
= 9.99576 lg ctgA÷ 0.13873 lg cosç
2
= 9.91857 lg ctgA÷ 9.94299
A÷ ¹36º00’ lg cosecA÷ 0.23078 lg n = 9.28229 lg cosecA÷ 0.23078 lg n = 9.47704
lg m= 0.05552 lg m= 9.29715
m=+1.13637 m=+0.19821
+ n=- 0.19156 + n= -0.76964
ctg Di= 0.94481 ctg Df=- 0.57143
lg ctg Di= 9.97534 lg ctg Df= 9.75696
Di= 143º01’.
0
Df= 134º04’.
3
1.4.CALCULUL COORDONATELOR VERTEXULUI
cos çv
1
÷cos ç
1
⋅sin Di cos çv
2
÷cos ç
2
⋅sin Df
ctg Av
1
÷sin ç
1
⋅tg Di ctg Av
2
÷sin ç
2
⋅tg Df
ç
1
= 08º00’.
0
N lg cosç
1
÷ 9.99575 lg cosç
2
= 9.91857
ç
2
= 34º00’.
0
S lg sinDi = 9.77928 lg sinDf = 9.85646
Di= 143º01’.
0
lg cosçv
1
÷ 9.77503 lg cosçv
2
= 9.77503
Df= 134º04’.
3
çv
1
= 53º26’.
2
N çv
2
= 53º26’.
2
S
lg sinç
1
÷ 9.14355 lg sinç
2
= 9.74756
lg tgDi = 9.87683 lg tgDf = 0.01417
lg ctgAv
1
÷ 9.02038 lg ctgAv
2
= 9.76173
Av
1
= +84º01’.
1
Av
2
’= -121º01’.
1

1
= +80º00’.
0
V
1
: çv
1
= 53º26’.2N
¹Av
1
= + 84º01’.
1
v
1
= 164º01’.
1
E
v
1
’= +164º01’.
1

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close