RH BILL

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 190 | Comments: 0 | Views: 850
of 13
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod ng Quezon

ANG SIMBAHAN AT ANG KONTRASEPSYON: isang pag-aaral sa epekto ng pagkontrol ng simbahang katoliko sa usapin ng artipisyal na paraan sa pagpaplano ng pamilya

Isinumite ni: ROGER A. CABILES JR. 2007-37205

Bilang huling kahilingan sa pagtatapos ng kursong Komunikasyon 2 sa panuto ni G. Mykel Andrada ika-9 ng Oktubre, 2008

ang

SIMBAHAN at ang KONTRASEPSYON:

isang pag-aaral sa epekto ng pagkontrol ng simbahang katoliko sa usapin ng artipisyal na paraan sa pagpaplano ng pamilya

Isang Paunawa Hindi pa man tapos ang papel na ito ay nais ko ng gumawa ng sulatin na naglalaman ng aking dedikasyon, pasasalamat, ang aking nararamdaman at ang iba pang bagay na kahit walang kinalaman sa paggawa ng papel na ito ay sinama ko na rin. Hindi ko namalayang tapos na pala ang unang semestre ko sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Sa unang bahagi ng semestre, magaan pa lamang ang mga pinagagawa. Nakaya ko pang magbasa ng apat na nobela: ang The Client ni John Grisham, Weep No More, My Lady ni Mary Higgins Clark, The Lost World ni Michael Crichton at ang the Other Side of Midnight ni Sidney Sheldon. Hanggang sa dumating ang kalagitnaan ng semestre nang magkapatong-patong ang mga gawain. Alam kong sa una pa lamang ay dapat inayos ko na ang mga kailangang gawin para hindi sila magkapatong-patong pero marahil, dahil sa aking katamaran, ay hidi ko na nagawa. Sa punto ring ito, medyo lumalim ang pagkakakilala ko sa aking mga kamag-aral - sila na nakasama ko sa mga hirap at dusaat sa tawanan ta biruan kahit madaming problema. Haay.. Halos isumpa ko na ang Unibersidad at ang mga sabjek (kasama ba ang mga prof? ☺) dahil sa hirap na ibinigay nila sa akin. Under probation pa ako dahil transferee ako galing UP Baguio kung kaya naman dapat galingan ko dito kung talagang gusto kong manatili sa Unibersidad. Kailangan kasi na walang bagsak, kwatro, singko, drop o incomplete. Ayoko mapatalsik dito. Ngunit napagtanto ko lamang kamakailan na hindi pala ako pinapahirapan ng Unibersidad o ng mga sabjek o propesor nito. Mahirap maipaliwanag ang dahilan kung papaano ko napahalagahan ang binibigay nilang pagsubok sa amin ngunit alam kong isa itong opurtunidad upang masakop namin ang aming mga sarili. Iba talaga rito sa Unibersidad ng Pilipinas, dito ako tinuturuang maging bayani sa pagtuturo sa akin kung paano magsakripisyo ng oras, pera, panahon at sarili; dito ako tinuturuang maging fighter sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsubok na kailangan naman talagang malampasan; at dito, tinuturuan akong maging tao- marunong umiyak, magsaya, alam makipagkapwa at makipamuhay sa iba. Sa paggawa ng papel na ito, una kong pinasasalamatan si Sir Mykel, na siyang nagbigay ng 40+ pages na research paper na ito bilang requirement- Salamta sa pagsubok sa akin at sa pagpapagaan ng aming kalooban sa tuwing kami'y nawawalan na ng pag-asa at nagrereklamo na. Sa aking mga kaklase at kaibigan na nasabihan ko ng mga hirap ko sa pagbuo ng papel na ito- salamat sa pakikinig at sa pagpapalakas ng loob. Sa UP Student Catholic Action na siyang tumulong upang matapos ko ang sarbey-

salamat UPSCA. Sa mga nakatira sa Arvisu na siyang nakasama ko tuwing Lunes ng hapunan- salamat dahil binibigyan niyo ako ng break sa lahat ng problema ko sa paaralan, slamat rin sa masasarap na pagkain. Karapat- dapat ko ring pasalamatan ang mga sumulat ng mga libro, dyornal, artikulo at iba pang resources na ginamit ko sa pagaaral na ito- huwag kayong mag-alala, nag-cite ako. Kay Oble, na siyang simbolo ng pagbibigay ng walang kapalit, simbolo ng pagsasakripisyo para sa sangkatauhan at simbolo ng Unibersidad- salamat sa inspirasyon. Salamat din sa lahat ng tumulong sa kahit anumang paraan. Maraming salamat. Higit sa lahat, salamat sa aking takbuhan kapag nangangailangan, sa sumbungan ko kapag nahihirapan na ako at sa aking sandigan kapag malapit na akong sumuko- salamt sa Diyos. Iniaalay ko ang papel na ito na pinaghirapan ko ng todo-todo, iniyakan, pinagbuhusan ng pawis at dugo at pinagsakripisyuhan ng panahon, lakas at salapi sa mga taong pinasalamatan ko. Sana ay maappreciate niyo ang gawa ko at mapahalagahan niyo. Iniaalay ko ang papel na ito sa Unibersidad, at sa aking pamilya. Maging sa karangalan ng amang bayang Pilipinas at sa mga mamamayan nito at sa Simbahang Katoliko na iniingatan ko. Maaari ko naman bang kalimutan ang taong naghirap sa papel na ito? Salamat sa aking sarili at iniaalay ko rin ito sa akin (siyempre) Hindi ko mapaniwalaang nakaya kong gawin tong pag-aaral na ito. Mahirap pero masarap. Ipinagmamalaki ko talaga ang gawang ito. Hindi ko alam kung may sense ba tong ginawa kong to o kalakohan lamang pero pinaghirapan ko to at proud ako dun. (ipamimigay ko to sa mga kakilala ko ☺). Sa babasa sa pag-aaral na ito, patawad sa mga kakulangan at mga pagkakamali, salamat sa panahon mo upang basahin mo ang akda kong ito. Sa iyo ko rin iniaalay ang gawaing ito- ikaw na may kakayahang kumilos upang mabigyang kasagutan ang problemang nakapaloob sa papel na ito. Alam kong may magagawa ka. Muli, sana ay maappreciate at mapahalagahan mo ang papel na ito. A.M.D.G. Roger A. Cabiles Jr. ika -5 ng Oktubre, 2008 A.D. Talaan ng Nilalaman Abstrak Isang Paunawa

I. Inroduksyon Oberbyu A. Layunin A. Pangkalahatan B. Ispesipiko B. Metodolohiya C.Saklaw at Limitasyon D. Rebyu ng Kaugnay na Literatura II. Ang Problema sa Populasyon A. Ang Problema ng Populasyon sa Mundo B. Ang Problema ng Populasyon sa Pilipinas III. Contraception: Ang “Sagot” sa Problema ng Populasyon A. Ang mga Paraan ng Contraception B. Ang RH Bill IV. Ang Pagtutol ng Simbahan sa Paggamit ng Artipisyal na Contraceptives A. Ang Basehan ng Pagtutol ng Simbahan sa Paggamit ng Artipisyal na Contraceptives B. Ang Impluwensya ng Simbahan sa Pagtutol sa Paggamit ng Artipisyal na Contraceptives V. ANG EPEKTO NG PAGKONTROL NG SIMBAHAN SA USAPIN NG NA CONTRACEPTION A. Ang Pagkontrol ng Simbahan B. Resulta, Diskusyon, Konklusyon at Rekomendasyon Bibliograpiya ARTIPISYAL

I. INTRODUKSYON
OBERBYU Ang pag- aaral na ito ay ginawa upang maipakita ang epekto ng

pagkontrol ng Simbahan sa paggamit ng artpisyal na contraceptives. Hindi katanggitanggi ang propagandang sinusulong ng hirarkiya ng Simbahang Katoliko sa usapin ng contraception kung kaya naman magandang maipakita ang tunay na dulot ng tangkang ito ng simbahan. Nilalaman ng unang bahagi ng papel na ito ang problema sa populasyon ng mundo at maging ng Pilipinas.Nakapaloob dito ang mga datos ngayon at noong mga nagdaang panahon ukol sa kalagayan ng populasyon sa daigdig at sa Pilipinas. Sa ikalawang bahagi, nagbigay din ng sagot sa problemang ito sa populasyon uang paggamit ng mga paraang kontraseptibo at ang RH Bill sa konteksto ng Pilipinas. Nakapaloob dito ang mga metodo sa natural at artipisyal o modernong pagpaplano ng pamilya, ang bentahe at disbentahe ng mga ito at kung paano ito ginagamit. Kasunod nito ay ang pagtalakay sa RH Bill at ang mga nilalaman nito, ang layunin at ang mga tao o grupong sumusuporta dito. Sa kabilang banda, nilalaman ng ikatlong bahagi ng papel na ito kung ano ang basehan ng pagtutol ng Simbahang Katoliko sa paggamit ng mga artipisyal na contraceptives. Nakapaloob dito ang mga tala sa kasaysayan kung bakit at ano nga ba ang tunay na paninindigan ng simbahan sa usapin ng kontrasepsyon at sa RH Bill sa kabuuan. Ang pagtalakay sa taglay nitong impluwensya pagdating sa usaping ito at sa mga adyenda niya sa pagkamit ng kanyang mithiin ay nakapaloob din sa bahaging ito ng pag-aaral. Sa huling bahagi ng pag-aaral ay nakapaloob ang epekto ng pagkontrol ng simbahan sa usapin ng contraceptives, ang mga resulta, diskusyon at rekomendasyon ng may akda. A. LAYUNIN Pangunahing Layunin: Maipakita at masukat ang impluwensya ng Simbahan pagdating sa usapin ng pagtutol nito sa paggamit ng artipisyal na kontrasepsyon sa pagpaplano ng pamilya. Mga Ispesipikong Layunin: a. Matukoy ang problema sa populasyon ng mundo. b. Malaman ang problemang pampopulasyon ng Pilipinas c. Mahinuha kung ano ang maaaring maging solusyon sa problema sa populasyon d. Matalakay ang mga dapat malaman ukol sa mga paraan ng pagpaplano ng pamilya e. Mabigyang kaliwanagan sa isyu ukol sa Reproductive Health Bill

f. Malaman ang paninindigan ng Simbahan sa usapin ng kontrasepsyon g. Maipakita ang impluwensya ng Simbahan sa pagtutol nito sa RH Bill h. Masukat ang impluwensya ng Simbahan sa pagkontrol nito sa usapin ng kontrasepsyon

B. METODOLOHIYA Ang pag-aaral na ito ay ginawa nang may metodo upang mas maging maayos ang pagbuo ng papel na ito. Sa pananaliksik na ito, nag-umpisa muna ang may akda na tukuyin ang kanyang paksa at layunin sa paggawa nito. Matapos mapagkasunduan ang pag-aaralang paksa, inunawa muna ng ganap ng may akda ang kanyang paksa bago nagbasa ng mga sangguniang aklat upang magkaroon ng background sa pag-aaralan. Inalam niya rin ang mga maaaring maging sub topic ng kanyang paksa. Pumunta ang mananaliksik sa iba't ibang silid aklatan upang magamit ng husto ang kaalamang nakaimbak sa mga aklat. Matapos mabuklat, masuri at makakuha ng kaukulang impormasyong sa mga aklat, ang paghahanap naman ng ibang mapagkukunan ng impormasyon at datos ang inatupag ng may akda. Ang pagbabasa ng dyaryo, magasin, mga dyornal at babasahin ay nakatulong ng malaki upang mapalawak ang kaalaman ng may-akda sa usapin ng kanyang paksa. Dahil sa kubutihang naidudulot ng teknolohiya, sumangguni rin siya sa internet na nakatulong ng malaki sa pag-aaral na ito. Huling ginawa ng may akda ay ang magtanong ng opinyon ng ibang tao kaugnay sa paksa upang mas lumawak at mas magkaroon ng pundasyon ang mga datos na nakapaloob sa pag-aaral na ito. Ang pagsusuri naman sa mga datos na nakuha ay sa pamamagitan ng mga analisis at metodo. Ito ay pinaghambing-hambing at inunawa upang makabuo ng pagpapaliwanag na angkop sa paksa. Ginamitan rin ng may-akda ang pagsusuri sa mga datos ng pangkasalukuyang kaalaman upang maging sumalamin ito sa realidad ng mga pangyayari sa kasalukuyan.

C. SAKLAW AT LIMITASYON Dahil sa kakulangan ng panahon, salapi at kasanayan, ang pag-aaral na ito ay nagpokus lamang sa, “kontrasepsyon bilang sagot sa paglobo ng

populasyon”. Hindi na tinalakay ng mananaliksik ang iba pang paraan sa pagkontrol ng populasyon. Ang mga datos at impormasyon naman na may kaugnayan sa Simbahan ay nakalimita lamang sa Simbahang Romano Katoliko na may pagsunod sa Papa sa Roma. Malaking bahagi ng impluwensyang tinutukoy sa pag-aaral na ito ay nakatuon sa impluwensyang pinapadama ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas.

D. PAG-AARAL NG KAUGNAY NA LITERATURA Ang Pro-Life and Pro-Choice on Contraception and Abortion ni Florentino T. Timbereza ay tumatalakay sa mga aspeto at ipinaglalaban ng dalawang panig pagdating sa pagpaplano ng pamilya- ang pro-life view at ang prochoice view. Maraming makukuhang kaalaman sa aklat na ito dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon ukol sa contraception at abortion. Naglalaman din ito ng mga ideolohiyang sumasakop sa kaisipan ng paggamit ng particular na uri ng contraceptives. Mahalaga ang mga impormasyong mga nakalagay sa aklat na ito kung kaya’t makabuluhan ang pagkakabuo ng Pro-Life and Pro-Choice on Contraception and Abortion. Ang Population Population Population naman ay prinodyus ng National Media Production Center mula sa mga materyales ng DEPTH News noong 1973 ay tumatalakay sa mga usapin sa populasyon sa Pilipinas at maging sa ibang mga bansa sa Asya. Noon pa man ay nagkakaroon na ng mga problema sa pagpaplano ng populasyon. Marami ang nagtatagumpay sa hangaring makontrol ang populasyon ng kani-kanilang mga bansa ngunit mayroon din naming mga pagkakataong bigo ang mga bansa sa pagpapatupad nito. Naglalaman ito ng mga karanasan ng iba’t ibang bansa sa kanilang pagpaplano at pagtugon sa problema sa pagloo ng populasyon. Nasa aklat ding ito ang mga dahilan kung bakit mahirap masolusyunan ang problema sa populasyon at iba’t ibang paraan upang matugunan ang population boom problem. Sa kabuuan, ang Population Population Population ay nakatulong sa pag-aaral dahil sa iba’t ibang aspeto ng

problema sa populasyon na nakapaloob dito at sa madaming impormasyong nilalaman nito. Inilatag naman ng Special Population Issue ng Philippine Sociological Review noong 1973 ang mga aspeto ng populasyon sa Pilipinas. Nasa journal na ito ang mga pag-aaral ukol sa populasyon ng Pilipinas at ang iba pang aspetong pumapaimbabaw dito. Isang masusing pagaaral at pag-aanalisa ang ginawa ng mga may akda sa mga datos na kanilang nakuha na may kinalaman sa populasyon ng bansang Pilipinas. Nakapaloob din sa babasahing ito ang mga datos ukol sa mahahalagang aspeto ng populasyon sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang Special Population Issue ng Philippine Sociological Review dahil ang mga nilalaman nito ay maaaring magamit sa iba’t ibang pag-aaral. Ipinakikita ng journal ang kalakasan at kahinaan ng sistemang pampopulasyon ng Pilipinas. Samantala, ang Filipino Viewpoints on Family Planning naman na inedit ng Research and Evaluation Division ng Family Planning Organization of the Philippines ay nagpapakita ng iba’t-ibang kaisipan ng mga Pilipino pagdating sa usapin sa family planning. Ito ay isang compilation ng mga sulatin at essays ukol sa family planning at ang kalagayan nito sa Pilipinas.Makikita sa babasahing ito ang kontradiksyon ng mga tao sa ideya ng paggamit ng artificial contraception sa pagpaplano ng pamilya. Mahalaga ang pag-aaral na ito dahil ipinapakita nito ang iba’t ibang panig pagdating sa talakayan sa family planning.Dahil ang sariling pananaw ng mga Pilipino ang tinalakay sa mga akdang nakapaloob sa aklat, nakatulong ng malaki ang pag-aaral. Malaki ang naitutulong ng Filipino Viewpoints on Family Planning dahil nabubuksan nito ang isip sa iba’t ibang ideya sa usapin ng family planning sa Pilipinas. Ang akda naman ni Teodoro Bacani na The Church and Birth Control ay nagtatangkang ipaliwanag ang posisyon ng Simabahan pagdating sa usapin ng birth

control. Nililinaw ni Bacani sa kanyang akda ang mga punto at kung ano nga ba talaga ang ipinaglalaban ng Simbahan kung contraception na ang pag-uusapan. Hindi maikakailang nailahad ng maayos at naisulat sa napakaimpormatibong paraan ng akda ni Teodoro Bacani na The Church and Birth Control ang tunay na punto ng Simbahan. Sa aking palagay, personal at parang isang ama kung magpaliwanag si Bacani sa akda niyang ito kung kaya’t magaang basahin. Ang pagkakalimbag ng The Church and Birth Control ni Teodoro Bacani ay isang malaking tulong dahil sa kalinawang naidulot ng akda sa mga miskonsepsyon ng marami ukol sa posisyon ng simabahan sa mainit na isyu ng birth control. Ang mas malawak na pagpapaliwanag naman ng kinalaman ng Simabahang Katoliko sa usapin sa contraception sa buong mundo ang tinangkang ibigay ng The Church and Contraception: Issues at Stake ni John Noonan.Ibinigay nito ang kasaysayan, dahilan at iba pang aspetong Katoliko na may kinalaman sa usapin ng contraception. Isang mabusising analisis ang ipinamahagi ni Noonan sa kanyang aklat sa kung ano nga ba ang posisyon ng Simabahang Katoliko sa usapin ng contraception magmula pa noon. Masasabing kung ihahambing ang The Church and Contraception: Issues at Stake ni John Noonan sa akda ni Teodoro Bacani na The Church and Birth Control, mas tinalakay ng nauna ang mga teknikal na aspetong bumabalot sa usaping ito. May tulong ding naidulot ang aklat dahil sa madaming taknikal na katotohanang nakapaloob dito. Ang Population ang Family Planning Manpower and Training na akda nina Lee L. Bean, Richmond K. Anderson at Howard T. Tatum ay nauukol sa paghahasa ng mga taong may alam sa population at family planning. Nakapaloob sa akdang ito ang mga paraan sa pagtatrain sa manpower na kinakailangan upang epektibong maipatupad ang mga programa sa populasyon. Nagbibigay ng ideya ang aklat na ito kung paano nga ba ang tamang gawi at kilos ng mga nagpapatupad ng

population programs. Masasabing kapaki-pakinabang ang Population ang Family Planning Manpower and Training na akda nina Lee L. Bean, Richmond K. Anderson at Howard T. Tatum dahil sa nilalaman nitong impormasyong makakatulong upang masiguro ang tagumpay ng isang programang pampopulasyon. Ang inedit naming aklat ni Beranrd Berelson na Population: Challenging World Crisis ay kalipunan ng mga lectures mula sa Voice of America Forum Lectures. Naglalaman ito ng mga programang pampopulasyon ng iba’t ibang bansa sa mundo at kung papaano ito ipatutupad. Kasama rin sa akdang ito ang iba’t ibang fields na may kilaman sa populasyon at ang iba’t ibang ahensyang tumutulong sa pagpapatupad g mga programang pampopulasyon sa iba’t ibang bansa. Mahalaga ang inedit na aklat ni Bernard Berelson na Population: Challenging World Crisis dahil tinatalakay nito ang iba’t ibang kaisipan sa iba’t ibang bansa at iba’t ibang larangan sa usapin ng krisis sa populasyon. Sa kabilang banda, mahalaga ang akdang the Birth Controllers ni Peter Fryer dahil tinalakay nit ang mga taong nagpasimula ng birth control sa kasyasayan ng mundo. Nilalaman ng akdang ito ang kasaysayan ng paggamit ng birth control upang malimitihan o makontrol ang pagdami ng tao sa daigdig noon pa man. Makikita sa akdang ito ang tinahak na landas ng family planning magmula sa prehistory ng birth control hanggang sa Neomalthusian at sa family planning kung saan mas kilala na ang birth control ngayon. Ang akdang the Birth Controllers ni Peter Fryer ay mahalaga dahil mababalikan sa pamamagitan ng aklat na ito ang kasaysayan ng contraception. Hindi maikakailang maraming uri at paraan na ang naimbento o naisagawa upang makontrol ang populasyon ng daigdig kung kaya’t nakabubuting mabalikan ang pinagmulan nito upang mapaghandaan ang bukas na haharapin ng contraception. Ang iba't ibang tingin at ideya ng mga parinig

Amerikano sa kanilang bansa ukol sa kausapin ng contraception ang tinalakay ni Maurice J. Moore sa kanyang akdang Death of a Dogma? The American Catholic Clergy’s Views of Contraception. Nilalaman ng akdang ito ang pag-aaral kung paano, bakit at ano ang tingin ng mga taong simbahan sa usapin ng contraception. Tinalakay sa akda ang iba’t-ibang perspektibo nang pagdedesisyon ng pari sa kung ano nga ba ang kanyang sinusundang landas sa contraception. May mga pag-aaral ding nakapaloob sa akda na tumatalakay sa takbo ng pagiisip ng kaparian ng America sa iba’t-ibang isyu na may kinalaman sa kanilang gawain, trabaho at sa usapin ng moralidad. Makikita ang kahalagahan ng Death of a Dogma? The American Catholic Clergy’s Views of Contraception ni Maurice J. Moore sa mga impormasyon at tiyak na kaalamang nakapaloob dito. Makikilala ang tunay na panig ng kaparian ng Amerika sa usapin ng contraception. Ang Understanding Sexuality naman ni Adelaide Haas at Kurt Haas ay tumatalakay sa mga bagay ukol sa sekswalidad ng isang tao. Ipinapaliwanag nito ang bawat aspeto ng sekswalidad ng isang lalaki at isang babae. May kabanata ring tumatalakay sa contraception. Ang aklat ay nagpapaliwanag ng kabuuan ng isang sekswalidad ng isang tao. Ang akdang Understanding Sexuality nina Adelaide Haas at Kurt Haas ay mahalaga dahil sa mga pagtalakay at pagpapaliwanag sa mg dapat ay general knowledge na nakapaloob sa akdang ito. May mga pagaaral ding ginawa na may kinalaman sa sekswalidad ng isang tao.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close