Saint Simon

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 68 | Comments: 0 | Views: 755
of 12
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Sociologija 2. godina – Klasične sociološke teorije I (kod prof. Rade Kalanj)

Saint-Simon
(1760-1825)

Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Sociologija 2. godina – Klasične sociološke teorije I (kod prof. Rade Kalanj)

Djela
     


     

Pisma jednog stanovnika Ženeve suvremenicima Uvod u znanstvene radove 18.st. Rad o univerzalnoj gravitaciji Historija čovjeka Organizator Parabola Industrijski sistem Industrija ili političke, moralne i filozofske diskusije O reorganizaciji europskog društva Katekizam industrijalca Novo kršćanstvo O društvenoj organizaciji Dvije karavane

Socijalna fiziologija
Razvija se u spisima Historija čovjeka, POdsjetnik o nauci o čovjeku, Socijalna fiziologija Soc.fiziologija iznad individuuma, koji su za nju samo organi soc.tijela kao cjeline čije funkcioniranje ona treba proučavati, proučava ukupnost društvenih odnosa

Sociologija 2. godina – Klasične sociološke teorije I (kod prof. Rade Kalanj)

Društvo i socijalni sistem


 

Proces društvenog života- rezultat djelovanja međusobno povezanih individuuma, tako da su djelovanja, psihologija i priroda svakog pojedinca determinirani prirodom društ. Ciljeva Društvo je kontinuiran proces Socijalni sistem i promjena sistema su totalne društvene pojave
Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Pojam društvene strukture i odnos pojedinih faktora u strukturiranju društva
Baza čitavog društva i misli je materijalna produkcija, podjela rada i vlasništvo Ostvarenje sreće i povećanje blagostanja pomoću znanosti, umjetnosti, obrta i industrije

Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Pokretačke snage ljudske povijesti
 

Zakon razvitka i zakon 3 faza(teološka, metafizička, pozitivna) uvjetovani svojstvima ljudske prirode Proizvodnja i moral pod dominacijom su emotivnih stanja- moralni i emotivni progres osnovni pokretači ljudskog progresa Suprotnosti u društvu Akteri društvenih gibanja su veliki ljudi i učenjaci
Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Progres
 

Društvo je proces izmjene organske i kritičke epohe Organska epoha-harmonija između klasa (stvaralačka epoha) Kritička epoha- sukob klasa, rušilačka epoha Svrha zakona progresa: društveni poredak za opće dobro, ukidanje eksploatacije čovjeka po čovjeku, slobodno razvijanje svakog pojedinca

Sociologija 2. godina – Klasične sociološke teorije I (kod prof. Rade Kalanj)

Pojam klase


Kroz povijest uvijek se dijelile na klasu vlasnika i nevlasnika i klasu radnika i neradnika Industrijska klasa: proizvođači (zemljoradnici, tvorničari, trgovci, umjetnici, znanstvenici) i puk(radnici i zaposleni u tvornicama) Neradna klasa: plemstvo, sudstvo, teolozi, buržoazija, metafizičari
Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Relacija država- društvo


Država-ustanova ili aparat koji služi jednom djelu društva da druge djelove drži u potlačenom položaju- klasa parazita drži radni dio društva Stanje državnosti-ljudi vladaju nad ljudima;organiziranost Stanje društvenosti- ljudi upravljaju stvarima, upravne djelatnosti kao osnovne; spontanost, kooperacija i kolaboracija

Saint-simonovo društvo (utopijski socijalizam)    

Vladanje ljudima postaje vladanje stvarima Sredstva za proizvodnju u rukama direktnih proizvođača Direktni proizvođači su direktno i upravljači Za upravljanje se ne dobiva plaća Upravljaju najsposobniji i najmoralniji Jedna industrijska klasa bez klase parazita Najsposobniji upravljaju u korist najbrojnijih i najsiromašnijih (prvi upotrijebio izraz klasa proletarijata)
Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Parabola (u Organizatoru, str. 211)
“Kad bi Francuska izgubila 3 tisuće najboljih znanstvenika, proizvođača i privrednika, francuski narod bi strašno zaostao za drugima i Francuskoj bi bila potrebna barem još jedna generacija da to ispravi, no kad bi istovremeno izgubila 30 tisuća osoba koje čine ministri, veleposlanici, kardinali, generali, suci i plemići, ne bi bilo nikakvo zlo za državu.” Industrijska klasa nasuprot parazitskoj klasi

Dvije karavane (Organizator, str. 204)
Jedna karavana putuje slijepo, predvodnici karavane ne govore kuda se ide- metafora za klasno društvo u kojem radna klasa radi samo za blagostanje parazitske klase Druga karavana- predvodnici karavane surađuju s ostalim putnicima, svi zajedno kreću prema istom cilju- upravljačko društvo u kojem je cilj blagostanje svakog pojedinca
Sociološka skriptarnica – E-mail: [email protected]

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close