SIZE 2 For Assistance, Contact Your Network Support Team.

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 1 | Comments: 0 | Views: 4
of x
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

Machine lyrics •

Exo-M am amera erahg hg13 13Post my meaningnewSend "Machine" Ringtone to your Cell [Lu an!a #ing leng $i %u tou ming xiang shi ci &i a 'ha yan dou you $in l( a shi %ou liu 'he xue ye [Chen!uang )in #i li chao xian shi 'hu yi dou hai $a wei ta ding yi *a #ai le ren lei de luo )i [Lay!+iang wan )u you mei you 'ai hu xi hui #u hui wei le shui tan xi [+iumin!a de lei di 'en me ,an #u chu lai you &ing xu [ao!ui yan )ing xiang #o li cai #u tou mai cang chun 'hen huo shen mi [Chen!u &in yan ,an ni )ue #u hui xiang xin [.ll!+iang ai shang )i &i ai shang ni She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine 0u sheng de )i &i mei you xin She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine [ris!.h2 eah2 [Chen!0o du 'he ta de yan shen ta de chun yu 4ue %a xian chen %eng de xin yan mi de xiang ge )in &u [Lu ting$ing ta ye)ing hui ,u &i huo xu hui dui ni tong &ing *anan!uo #iao &ingxu &ue,ao yi )in chang [Lay!+iang wan )u you mei you 'ai hu xi hui #u hui wei le shui tan xi [+iumin!a de lei di 'en me ,an #u chu lai you &ing xu [ao!ui yan )ing xiang #o li cai #u tou mai cang chun 'hen huo shen mi [Chen!u &in yan ,an ni )ue #u hui xiang xin [.ll!+iang ai shang )i &i ai shang ni She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine 0u sheng de )i &i mei you xin She/s a ma- ma- ma- ma- machine

 

She/s a ma- ma- ma- ma- machine 5[.ll!ey hey6 [Lu an!nan )ie ,ai de mi mi 5[.ll!ey hey6 [ris!yeah7 xiao xin yi #u 'hu yi ru le mi 8iu &uan diao )in le ta she xia de xian )ing yeah Ming 'hi shi xian )ing xin 'ou huo 'ou huo gotta get to her heart [Chen!eah duo wei xian de mei li [Lu an!9u yi 'hao mo de hao &i [Chen!0oo: shui 'hen de neng huan xing [Lu an!a nu li ai &ue #ei shang guo de xin [.ll!+iang ai shang )i &i ai shang ni She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine 0u sheng de )i &i mei you xin She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine +iang ai shang )i &i ai shang ni She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine 0u sheng de )i &i mei you xin She/s a ma- ma- ma- ma- machine She/s a ma- ma- ma- ma- machine

Exo-K Two Moons Lyrics Send "wo Moons" Ringtone to your Cell 5E+;<<<6 [Chaneol! =h2 5E+;<<<6 [Chaneol! ey2 [.ll! ey2 5x1>6 [Chaneol! he ey2 5x?6

[ai! ;neureya gieo,o7 #o)imotan miracle Sil)esanghwang deo isang mut)ima ,,uminyago @idaryeo aetaewo7 sigani ga,,awo 8inachigien oneul#ameun deou ga,,awo [Chaneol!

 

 Aeu,daecheoreom ul#u)i)eo whoa: )eonchoui )eonchoui %eelin/ ;n momeneun )eonyuri heulleo: ma, ))irit ))irit [Seun! @ot dari tteoolla7 dari dari tteoolla Ready set7 oh my )eo haneuri #algawa [E+;! ;neureun dugaeui dari7 du-dugae7 dugaeui dari ;neureun dugaeui7 dugaeui dal7 dal7 dari tteuneun #am [Chaneol! wo Moons7 wo Moons wo Moon7 wo Moon7 wo Moons [Chaneol! E+;: [Chaneol! teona oneul #ame 5[Seun! teona oneul #am6 [Chaneol! E+;: [Chaneol! teona oneul #ame 5[Seun! teona oneul #am6 [Chaneol! E+;: [Chaneol! wo Moons7 wo Moons wo Moon7 wo Moon7 wo Moons [Chaneol! teona oneul #ame7 tteona oneul #ame teona oneul #ame7 dasin o)iyan,e<<< [Seun! Saehayan light machim deo #alga)in oesae,#it s,y yodongchimyeo galla)in [ai! *u gaeui sigong7 a)igeun don/t ,now Seolmyeonghal teumeun eo#seo we gotta go7 go2 [Chaneol! Seodulleo seodulleo oneulman yeollineun $yeonghaengtongno ? dimensyeoneuro Saeroun nae sesang eo)e mannan naega anilgeoya geot#ogiron .ma tto,gata #oiget)iman7 geureon $$eonhan geotdeul gidaeha)i ma Bmi 1 deohagi 1 da#eun )eoldaero  nah: [ChaneolDai! 0elcome to the night2 [ey o% SBAee! hat/s right2 5[Seun! ahahaha<<< o2 0e/re running out o% time7 man2 6 Selected BP wouldn/t it #e mind-#lowingly awesome  Aow we/re,ee$ on ayour roc,seat#elt roc, roc,et 8ust gotta %astened

 

[E+;! ;neureun dugaeui dari7 du-dugae7 dugaeui dari ;neureun dugaeui7 dugaeui dal7 dal7 dari tteuneun #am [ey o% SBAee!  Ao you/re not gonna shoulda woulda this and and coulda woulda that Cu' we/re ne(er coming #ac, to this tra$ See those two %ull moons7 you/re the chosen ,night @o and s$read good news7 cu' we got not time [E+;! ;neureun dugaeui dari7 du-dugae7 dugaeui dari ;neureun dugaeui7 dugaeui dal7 dal7 dari tteuneun #am [Chaneol! wo Moons7 wo Moons wo Moon7 wo Moon7 wo Moons [Chaneol! E+;: [Chaneol! teona oneul #ame 5[Seun! teona oneul #am6 [Chaneol! E+;: [Chaneol! teona oneul #ame 5[Seun! teona oneul #am6 [Chaneol! E+;: [Chaneol! wo Moons7 wo Moons wo Moon7 wo Moon7 wo Moons [ai! B/m good2 m<<<

Two Moons lyrics • •Exo-M am amera erahg hg13 13 1 meaningnew

Send "wo Moons" Ringtone to your Cell [ris!Ai dang ran ,an #u tou ,ong ,on g tian de miracle 9he #u shi meng #ie 'ai wen %ang ,ong ni de tou  Ai de si xu hun luan nai xin now #ehold 0o 'en me #u xiang hou hui mo )i so &ing deng hou [ao!Sui lie le )i )ing de $ao xiao whoa shuai #ao de %eelin/ *ian li chuan tou &uan shen dao whole world let me hit it hit it [Lay!ue liang yao sheng &i lai ,uai yao ,uai yao sheng &i lai Ready set7 oh my7 ye ,ong dou liang &i lai

 

[E+;!8in wan yao duo le ge duo le ge yue liang duo le ge duo le 8in wan yao duo le ge duo duo duo duo le ge duo le ge yue wo moons7 two moons7 two moon two moon two moons E+; wanna get out tonight E+; wanna get out tonight E+; two moons7 two moons7 two moon two moon two moons [ris!0anna get out tonight7 wanna get out tonight 0anna get out tonight7 so we ne(er come #ac,  ai se yue %a chu yao yan de light 4ie ,ai gray s,y chan dou 'ai 'he late night 8iao cuo de road road mu &ian hai don/t ,now ie 'ai lang %ei shi )ian )iao shou ming shuo gotta go go [[email protected] it u$ get it u$ yi )ing 'hun #ei )iu xu )iu shi xian 'ai hold wo de shou Aa xie #u tong de  #u tong de ren yi 'hi xiang %ang she %a %eng wo de ,ou 9hi shi mu &ian hai mei xi guan #u 'ai gei ni #iao 'hun de da an ? dimension shuai xian 'ai 'he li deng dai 0elcome to the night [ey! hat/s right Selected BP wouldn/t it #e mind-#lowingly awesome  Aow we/re on a roc,- roc,- roc,et )ust gotta ,ee$ your seat #elt %astened [E+;! 8in wan yao duo le ge duo le ge yue liang duo le ge duo le 8in wan yao duo le ge duo duo duo duo le ge duo le ge yue [ey! ou/re not gonna shoulda woulda this and coulda woulda that Cu' you/re ne(er coming #ac, to this tr- tr- tr- tra$ See the two %ull moons7 you/re the chosen ,night @o and s$read good news cu' we got no time [E+;! 8in wan yao duo le ge duo le ge yue liang duo le ge duo le 8in wan yao duo le ge duo duo duo duo le ge duo le ge yue wo moons7 two moons7 two moon two moon two moons E+; wanna get out tonight E+; wanna get out tonight E+; two moons7 two moons7 two moon two moon two moons

 

[ris!B/m good2 ahaha

Exo-K My Lady Lyrics Send "My Lady" Ringtone to your Cell [*<;! She/s my #a#e Saehayan geu son geuttae yeah  Auga #eorin chocolate ou/re wal,in/ into my door  ;h eah

[ae,yun! She/s my lady  Aun#ushin nae i$sure yeah P$a)yeo#eorin naneun neoye B/m runnin/ into your heart ;h eah [*<;! 8omdeo neolnaege #oyeo)wo7 *onFGt lie Sol)ighae )indamyeon7 @onna #e easy *an han#eondo neu,,ilsu eo#deon dal,omhan armony: *onFGt #e too late: [SuoD.ll! Chinguga: anya [Suo!igeo shi$eo7 neo egen  Aam)a [SuoD.ll! Eotteon sarami: anya [ae,yun! ;)i, dan han saram  Aeol )i,yeo)ul [SuoD.ll! Chinguga: anya [*<;! Bmi cheoum neol on geu sungan #uteo [SuoD.ll!

 

@eu nyeo naneun mal: anya [ae,yun! Lady2 ;)i, nan7 neomaneul [Seun! ei#eul wiro channeun geu nal #eorin Eoryeo#ge sseoda #eorin [ai! @eu teulyeo #eorin Seong)un sarami wae .re you ready %or lo(eH [Chaneol! *iamond #oda do areumdaun umchigo shi$eun geon neon dong)a @eun sogesseo neo o)i,   Aeol geonggugeo shi$eo [Suo! Moreun cheo, ha)ima @ogael deureo nareul #wa [ae,yun!  Aae nun $iha)ima 8eoldae $ogi mothae neol [*<;! 8omdeo ga,,ai dagawa don/t sto$  Aa ggamsa animyeon 5[Chaneol! E(erything/s E(erything/s alright6 aegi,,areul gan)uro$i deo deuron neol melody *on/t #e too late: [SuoD.ll! Chinguga: anya [Suo!  Aam)a igeo shi$eo7 neo egen [SuoD.ll! Eotteon sarami: anya [ae,yun! ;)i, dan han saram  Aeol )i,yeo)ul [SuoD.ll! Chinguga: anya [*<;! Bmi cheoum neol

 

on geu sungan #uteo [SuoD.ll! @eu nyeo naneun mal: anya [ae,yun! Lady2 ;)i, nan7 neomaneul [SuoD.ll! Chinguga: anya [*<;! My: Lady: [SuoD.ll! @eu nyeo naneun mal: anya [ae,yun! Lady2 ;)i, nae7 sarangeul [*<;! She/s my #a#e Saehayan geu son geuttae yeah

EXO-K Baby Don’t Cry (Mermaid Tears Lyric (!omani"ation with indi#id$al %art& 'an$l& En T Trans rans Posted on I3DI>DI13 #y I3DI>DI13 #y #luela#errys  #luela#errys  

)* !omani"ation +

[ae,hyun! *eoneun mangseori)ima )e#al nae shim)angeul geodueo ga @eurae nal,aroulsuro, )oha dal#it )ochado nuneul gameun #am [*<;! Aa anin dareum nam)a yeotdamyeon huigeu, anui han gu)eorieotdeoramyeon  Aeoui geu saranggwa #a,,un sangcheo modu taewo#eoryeo [.ll! a#y donGt cry tonight eodumi geod)igo namyeon a#y donGt cry tonight eo#seotdeon iri dwilgeoyah Mulgeo$umi dwineun goseun niga aniya ,,eutnae mollaya haetdeon So #a#y donGt cry cry nae sarangi neol )i,ilteni [Suo! seororeul hyanghaeitneun unmyeongeul )ugo #ada nan ara Eotgalil;)i, su #a,,e eo#tneun geu man,eum deo saranghaesseumeul

 

[*<;D.ll! 0hen you smile7 sunshines [ae,hyun! eoneoran teuren chae mot dameul chanlan [*<;D.ll!;n mame $ado chyeo [Suo! useo)yeo nari)anha oh [.ll! a#y donGt cry tonight 5[ae,hyun! woo6 Po,$ungi molachineun #am 5[ae,hyun! aneul muneo)il deut6 a#y donGt cry tonight )ogeumeun eouli)anha 5[ae,hyun! 8anha:6  Aunmul#oda chanlanhi #itnaneun B sungan 5[ae,hyun! @an:6  Aeoreul #onaeya haetdeon 5[ae,hyun! eah:6 So #a#y donGt cry cry nae sarangi gieo,dwil teni 5[ae,hyun! *ont Cry: Cry:6 [Chanyeol! Eodu,eom,eomhan gotongi geuneul wi i#yeorui munteo,eh naega muchamhi  Aeom)yeodo7 geuma)eodo neol wihaeseoramyeon gamdanghal teni =h7 daeshin nareul )ulge7 #iro, nal moreuneun neoge *onGt cry ddeugeoun nunmul #odan chadichan useulmeul #oyeo)wo #a#y [*<;D.ll! Say no more 5[Chanyeol! a#y6 no more 5[Chanyeol! *onGt cry6 [Chanyeol! 8e#al mangseoli)ineun mala)wo mulgeo$umi dwil geu chalna ch alna [*<;D.ll! no more saramgeuro 5[Chanyeol!nameul a#y6 no 5[Chanyeol! *onGt [Chanyeol!Say Aun#ushin su more itge charari geu ,allo nalcry6 taewo)wo [*<;! Ai nun soge gadeu, ch oreuneun dal#it woo [ae,hyun! Sori eo#si goton soge hulleo neomchineun B #am [.ll! a#y donGt cry tonight 5[*<;! Cry:6 Eodumi geod)igo namyeon a#y donGt cry tonight 5[*<;! =h eah:6 Eo#seotdeon ili dwilgeoyah 5[Suo! ;:6 Mulgeo$umi dwineun goseun niga aniya ,eutnae mollaya haetdeon 5[ae,hyun! 0ooowoo:6 So #a#y donGt cry cry nae sarangi neol )i,ilteni 5[ae,hyun! *ont Cry: Cry:6 [ae,hyun! Breun haessari noga naerinda 5[*<;! Aoga6  Aeoreul dalmeun nun#ushimi narinda 5[*<;! Aaerinda6 [Suo! @ileul ilheun nae nuneun i)eya cry cry cry ,*'an$l+

더는 망설이지 마 제발 내 심장을 거두어 가 그래 날카로울수록 좋아 달빛 조차 !을 "# $ % 아& '( )*+', -. /0 1 23이4더5, 60 그 789 :; <= >두 [email protected]

 

a#y donGt cry tonight 어C이 DEF %, a#y donGt cry tonight G4H I이 J 거K L거M이 N는 O# P가 아QK R내 S5K TH so a#y donGt cry cry 내 78이 U 지V WQ XY Z로[ \]^는 _`을 aF b아 cde 수 fg G는 그 hi 더 78Tj을 k l아

0hen you smile7 sun shines m어n op q r s을 tn u vg w x yZz 내{|아 oh a#y donGt cry tonight }~이 S아•는 $ 5€ ‚이 ƒ6„ …6 a#y donGt cry tonight 조†# 어울{|아 !L‡' tnE 빛%는 이 ˆ‰ 6[ ‡내K TH So a#y donGt cry cry 내 78이 Š‹J WQ 어두ŒŒ1 F0 그‚ Ž 이0 ‘g 내가 ƒ’E “어z 그마” U Ž]Z5, "– WQ

uh7 —˜ %[ ™š ›록 날 >œ는 6gš donJt cry7 거_ !L‡ž 차Ÿt j을 ‡¡¢ a#y7 Say no more 5#a#y6 no more 5donJt cry6 제제 제제제제제 제제제 제제제제 제 제 제제 Say no more 5#a#y6 no more 5donJt cry6 제제제 제제제제 제제 제 제제 제제제 제 제제 제 제제제 P ! £g 가¤ 차 Xœ는 달빛 woo ¥{ G이 F £g ¦§ “•는 이 $

a#y donGt cry tonight 어C이 DEF %, a#y donGt cry tonight G4H I이 J 거K L거M이 N는 O# P가 아QK R내 S5K TH so a#y donGt cry cry 내 78이 U 지V WQ 이( ¨©이 ª아 내«' 6[ ¬# !y심이 내«' 을 ®# 내 !# 이제K Cry cry cry *Enlish Translation+

 

*onGt hesitate another minute $lease ta,e away my heart es7 the shar$er the #etter7 the night that e(en the moon has closed her eyes B% it were any other man7 i% it were a single (erse ta,en %rom a comedy 5DAK as in a $lay with a ha$$y ending6 urn all the scars youG(e exchanged %or that lo(e a#y donGt cry tonight a%ter the dar,ness $asses a#y donGt cry tonight itGll #ecome as i% it ne(er ha$$ened ouGre not the one to disa$$ear into %oam7 something you ne(er shouldG(e ,nown So a#y donGt cry cry my lo(e will $rotect you Exchanging only our se$arate %ates that lead to one another  .s ine(ita#le as it seemed that weGd miss7 B ,now we lo(ed )ust as much 0hen you smile7 sun shines . #rilliance you canGt %it into a %ramewor, o% language he wa(es crash my heart and crum#le down oh a#y donGt cry tonight a night $lagued #y (iolent storms 5;oh .s i% the s,y will %all6 a#y donGt cry tonight BtGs slightly #e%itting o let you go at a moment that shines more #rilliantly than tears li,e this So a#y donGt cry cry My lo(e will #e remem#ered .#o(e the dar, shade o% $ain7 at the doorste$s o% %arewell E(en i% B ta,e a #rutal %all7 B can manage i% it were %or you =h7 Bnstead BGll gi(e mysel% to you who donGt d onGt ,now me *onGt cry7 gi(e me chilling laughter instead o% hot tears a#y7 Say no more 5#a#y6 no more 5donGt cry6 Please donGt hesitate at the moment youGll #ecome %oam Say no more 5#a#y6 no more 5donGt cry6 So you can remain as a shining $erson7 #urn me with that dagger instead he moon#eam that #rims u$ in your eyes his night that silently o(er%lows with $ain a#y donGt cry tonight a%ter the dar,ness $asses a#y donGt cry tonight itGll #ecome as i% it ne(er ha$$ened ouGre not the one to disa$$ear into %oam7 something you ne(er shouldG(e ,nown So a#y donGt cry cry my lo(e will $rotect you he early sunlight comes down . #linding %orce that reminds me o% you comes down .t last my eyes that lost their way Cry cry cry

 

EXO-M . Baby Don’t Cry Lyric (/inyin with indi#id$al %art& Chinese En Trans  #luela#errys   Posted on I3DI>DI13 #y I3DI>DI13 #y #luela#errys

)* /inyin+

[Luhan! Ai )iu #ie 'ai you yu le hao ma  )iu &ing na chu wo de xin 'ang na xiang yi dao hen ci yan de guang mang lian ye de yue guang #a yan )ing guan shang [Chen! Ru guo #u shi wo shi #ie de nan ren ru guo 'hi shi xi )u li mian de yi )u hua shao gan le )iu #a7 wo yuan he ni de ai )iao huan shang heng [.ll! a#y cry7 tonight dang hemei hei i ye %a 'aisheng ci liang a#y donGt donGt cry7 tonight )iu dang 'uo guo&iyilaiyang  Ai yong yuan dou #u hui hua cheng xiang $ao mo yi yang  Aan dao ni #u 'hi dao ma So #a#y donGt cry7 cry wo de ai shou hu ni #u %en ,ai [Lay! ang xia ni 'ui #u an de xin %ang7 )iu &ing )ie shou ming yun #a 0o xiang wo ai ni #i geng duo de lian ren ah7 hai geng )ia #ei de &u ai shang [+iumin! 0hen you smile7 sunshine [Luhan! tai can lan de rang wo dou shuo #u chu hua [Lay! 9heng ,e xin &i #o lang [Chen! Pai sui le )iu ting xia lai [.ll! a#y donGt cry7 tonight 'ai #ao %eng lai xi de ye wan 5[Chen! 0oo: B can hold you in my arms6 [.ll! a#y donGt cry7 tonight hao xiang hen shi he 'he ge ye wan 5[Chen! 9he ye wan6 *an 'he yi shun )ian de )i &ing #u neng gou yan chang 4ue yao mu song ni li ,ai 5[Chen! @ou yan chang: eah yeah:6 So #a#y donGt cry7 cry 5[Luhan! *ont cry7 cry:6 [.ll! )iu rang wo de ai xiang )i yi #a [ao! *ao chu yin yin de chen chen de ,ong &i7 xian ru le cheng wei li #ie de tong li uai yao 'hi xi7 tong dao wu li7 wei you ni de xiao rong cai shi 'hen tong )i ah2 0o de ren xing yue gui7 xi wang wo men de gu shi you )ie wei *onGt cry #u xiang ni #ei shang luo lei7 ning yuan ni dui wo shi leng mo de #a#y [+iumin! Say no more 5[ris! a#y6 Ao more 5[ris! *onGt cry6 [ris! u yao you yu7 #u yao 'heng 'ha7 dang 'he yi &ie dou ,ai shi #eng ,ui

 

[+iumin! Say no more 5a#y6 no more 5[ris! *onGt cry6 [ris! 4ing rang wo ,e yi #ao liu 'ui hou de 'un yan uo 'he &ing )iang wo 'hi )ie hui mie [Luhan! Ai de yan shen li chong man le yue guang #a#y7 woah: [Chen! 0u sheng wu xi 'ai tong ,u li7 liu tang 'he chun )ie de guang [.ll! a#y donGt cry7 tonight 5[Chen! Cry:6 *ang hei ye #u 'ai liang &i lai 5[Chen! B can hold you in my arms6 a#y donGt cry7 tonight )iu dang 'uo mei %a sheng guo yi yang 5[Chen! ;h yeah7 woah:6  Ai yong yuan dou #u hui hua cheng xiang $ao mo yi yang yao yong yuan dou #u 'hi dao 5[Chen! 0oah woah woah6 So #a#y donGt cry7 cry 5[Chen! *onGt cry yeah7 cry6 0o de ai shou hu ni #u %en ,ai 5[Chen! cry7 cry:6 [Luhan! 8iu ,an &ing chen de yang guang sa xia lai 5[Lay! +ia lai6 [Chen! +iang ni yi yang yao yan de sa xia lai 5[Luhan! alling down:6 [Lay! 0o xiang wo yan )ing mi lu 5[Chen! ;h oh:6 [.ll! +ian 'ai cai cry7 cry7 cry: ,* Chinese+

[Luhan! 제제제제제제제제제 제제제제제제제제 제제제제제제제제제제 제제제제제 제제제제제   的男人 제제 제제제제제제제제제제 [Chen! 제제제제제 제别 제 제 제제제 我愿和제제제제제제제 [.ll! a#y donGt cry7 tonight 제제제제제제제제 a#y donGt cry7 tonight 제当作没제제제제제 你永제제제제제제제제제제제 제제제제제제제   守别你不 So #a#y donGt cry7 cry 제제别   分제   接受 接受命别吧 [Lay! 제제你最不安的心房 제别 我想我 我想 我别你比更多 你比更多的恋 的恋人啊 人啊 别更加倍的别! [+iumin! 0hen you smile7 sunshine [Luhan! 제제제제제제제제제제제 [Lay! 제제제제제제 [Chen! 제제제 "#$제 제:

[.ll! a#y donGt cry7 tonight 제제제제제제제제 5[Chen! 0oo: B can hold you in my arms6 [.ll! a#y donGt cry7 tonight %&'()제제제제 5[Chen! 제제제6   *+ *+别的,-不.别/别 제제제제你01 5[Chen! 够够够: eah yeah:6 [.ll!제别   我的别&别别够 [.ll! So #a#y donGt cry7 cry 5[Luhan! donGt cry7 cry6 제别 [ao! 제제제제제제제제제제제 제제제제别   0别的234 제제제제 3567 제제你的89:; 제제제 ah2 我的<=>제 제제제제제제제제제제 *onGt cry 不想你?别@A B愿 제제제제제제제 #a#y

 

[+iumin! Say no more 5[ris! #a#y6 no more 5[ris! donGt cry6   *CD1EFG [ris! 제제제제 제제제제 제别 [+iumin! Say no more 5[ris! #a#y6 no more 5[ris! donGt cry6   N我O接别别 [ris! 别别我HIJK最L的M别 제제别 [Luhan! 你的PQ4R제제제제 #a#y7 woah: [Chen! 够S6TU3V4  제제제제제제제 [.ll! a#y donGt cry7 tonight 5[Chen! cry6 제제제제제제제제 5[Chen! B can hold you in my arms6 a#y donGt cry7 tonight 제当作没제제제제제 5[Chen! ;h yeah7 woah:6 你永제제제제제제제제제제제 W永제제제제제 5[Chen! 0oah woah woah6 So #a#y donGt cry7 cry 5[Chen! *onGt cry yeah7 cry6   守别你不分1 5[Chen! Cry7 cry:6 제제别 [Luhan! "X제제제제제제제제 5[Lay! 제제6   YP的Z$[ 5[Luhan! %alling down6 [Chen! 제제제别 [Lay! 我想我P\]^ 5[Chen! ;h oh:6 别   U: Translation+ [.ll!  cry7 cry7 cry: * Enlish

[Luhan! Sto$ hesitating and ta,e out my heart Li,e a #right light that hurts my eyes7 the moon shines and %orces them closed [Chen! B% it was another man7 i% it was )ust a line in a comedy BtGs all o(er when e(erything #urns down Let me endure your lo(e wounds instead [.ll! a#y donGt cry7 tonight7 when the dar, night lights u$ a#y donGt cry7 tonight7 as i% nothing ha$$ened ou will ne(er turn into #u##les7 did you not ,now So #a#y donGt cry7 cry7 my lo(e will $rotect you always [Lay! Let go o% all your dou#ts d ou#ts and acce$t %ate B lo(e you more than all your lo(ers ha(e com#ined [+iumin! 0hen you smile7 sunshine [Luhan! So #eauti%ul that BGm s$eechless [Lay! Li,e wa(es u$on my heart7 [Chen! they will only sto$ when it #rea,s [.ll! a#y donGt cry7 tonight7 on a night the storm attac,s 5[Chen! 0oo: B can hold you in my arms6 [.ll! a#y donGt cry7 tonight7 it seems %itting %or a night li,e this 5[Chen! night li,e this6 his moment o% $assion is o(er too soon B ha(e to see you lea(ing 5[Chen! oo soon: eah yeah:6 So #a#y donGt cry7 cry7 5[Luhan! cry7 cry6 Let my lo(e #ecome your memories

 

[ao! E(erywhere the air is gloomy and cold7 B sin, into the $ain o% $arting CanGt #reath7 hurts li,e hell7 your smile the only anesthetic ah2 My sel%ishness wants our story to ha(e an ending *onGt cry7 donGt want to see your tears7 BGd rather youGre cold to me #a#y Say no more 5[ris! #a#y6 no more 5[ris! donGt cry6 [ris! Sto$ hesitating7 sto$ struggling7 when e(erything starts crum#ling Say no more 5[ris! #a#y6 no more 5[ris! donGt cry6 [ris! Let me ,ee$ my last ounce o% $ride7 or let me cease to exist [Luhan! our eyes are %ull o% the moonlight #a#y7 woah: [Chen! Pain%ul and soundless7 s$illing out the $ure light [.ll! a#y donGt cry7 tonight7 5[Chen! cry:6 0hen the dar, night sto$s lighting u$ 5[Chen! B can hold you in my arms6 a#y donGt cry7 tonight7 as i% nothing ha$$ened 5[Chen! ;h yeah7 woah:6 ou will ne(er turn into #u##les *onGt want you to e(er ,now 5[Chen! 0oah woah woah6 So #a#y donGt cry7 cry 5[Chen! *onGt cry yeah7 cry6 My lo(e will $rotect you always 5[Chen! cry7 cry:6 [Luhan! he dawnGs light s$ills down 5[Lay! down6 [Chen! Li,e you it shines down #rightly # rightly 5[Luhan! %alling down6 [Lay! My eyes got lost in it 5[Chen! ;h oh:6 o h:6 [.ll! ;nly now B cry7 cry7 cry:

EXO-M Don’t 0o (B$tter1ly 0irl Lyric (/inyin with indi#id$al %art& Chinese& En Trans Posted on I3DI>DI13 I3DI>DI13 #y  #y #luela#errys  #luela#errys  

)* /inyin+

[Luan! Ai xiao xiao de chi #ang7 )iu yao xiang wo %ei xiang ,an dao ni hui hui shou yao wo guo lai ni shen $ang

 

[ris! Aa ,e lian de mu guang7 na gu shi tai mi mang  )iu 'ai na tian wan shang chui )in wo de xin yi shou cang [Lay! u ting xiang ni de ,e ai mo yang 'hao mi de wo )iu lian ling hun dou 'ai wei ni &ian gua [+iumin! 8iu xiang 'ui le yi yang7 lian hu xi dou yi wang ru guo 'he )iu shi ai7 yuan yi gen ni dao yuan %ang [Chen! Shan 'he lei guang7 wo 'hen #u ren xin yan ,an 'he ni shou shang  )iu suan yi miao huo shi dao yong yuan ye hao7 wo dou &ue ding %ang xiang [.ll! So #a#y donGt go [Luan! eah dai wo dao hui you ni de di %ang7 yong yuan dou 'ai yi &i 'ou [.ll! ;h [ao! ;h wo men yao yi &i %ei dao shi )ie de 'ui 'hong xin [Chen! ni )iu 'ai wo de yan li7 na li dou %ei #u chu &u gen wo 'ou7 ni )iu #u hui xiao shi huo shi 'ong [.ll! ;h [Luan! 8iu xiang meng guo de ni7 ni shi wo sheng ming na ge mei li hu die [Luan! ;h 5[Chen! woo hoo hoo6 ;h yeah yeah: 5[Chen! 0oo hoo hoo6 eah: 5[Chen! 0oo hoo hoo6 [Luan! u guan cong na li lai7 #u guan dao na li &u ni 'ong wei rao 'he hai hui dui 'he wo 'ha yan )ing [ao! an lu hui you wan &u7 ye &ing ni #ie 'hao )i yin wei ai wo xiang shen me dou #u xu yao &u dan xin [.ll! 4ing ,an ,an wo7 #ie duo ,ai ai &ing [Lay! ;h wo yi 'hi )i de ni de mei [.ll! .i &iao &iao de lai dao7 lai #u )i yu gao [ao! .i 'heng 'ai )ing xing7 'heng 'hun #ei hao chu %a [Chen! Ai de hui yi7 lian yi hou dou hui chong man wo de 'u )i cang 'ai nao hai li gan dao te #ie ,ai xin7 #ian cheng ai de mi ma7 woah woah [.ll! So #a#y donGt go [Luan! eah dai wo dao hui you ni de di %ang7 yong yuan dou 'ai yi &i 'ou [.ll! ;h [+iumin! ;h wo men yao yi &i %ei dao shi )ie de 'ui 'hong 'h ong xin [Chen! Ai )iu 'ai wo de yan li7 na li dou %ei #u chu &u gen wo 'ou7 ni )iu #u hui xiao shi huo shi 'ong [.ll! ;h [Luan! 8iu xiang meng guo de ni7 ni shi wo sheng ming na ge mei li hu die [Luan! 9han 'ai )ie tou7 mo sheng you shu xi7 )iu suan mi le lu ye &ing xi [Lay! 0o hui gen 'he wo de xin7 yin wei ni shi wo de yi gui [.ll! 8iu xiang %eng sui ni dao chu ao you7 tie 'he %eng sui ni lu xian &u 'ou [Chen! 0o xiang xin ai )iu 'ai wo shou 'hong7 yeah

 

[.ll! So #a#y donGt go [Luan! eah dai wo dao hui you ni de di %ang7 yong yuan dou 'ai yi &i 'ou [.ll! ;h [Lay! ;h wo men yao yi &i dao shi )ie de )in tou7 donGt go [Chen! Ai )iu 'ai wo yan 'hong cong #u ceng %ei 'ou gen wo 'ou7 ni )iu #u hui xiao shi huo shi 'ong [.ll! ;h [Luan! 8iu xiang meng guo de ni7 ni shi wo sheng ming na ge mei li hu die [Chen! 0oo hoo hoo 5[Luan! oh yeah yeah6 [Chen! woo hoo hoo 5[Luan! oh yeah yeah6 [Chen! woo hoo hoo:

EXO-K . Don’t 0o Lyric (!omani"ation with indi#id$al %art& 'an$l& En Trans Posted on I3DI>DI13 I3DI>DI13 #y  #y #luela#errys  #luela#errys  

)* !omani"ation+

Romani'ationK [*<;! 8ogeumahan nalgae)it7 nal hyanghan i,,eulim7 naege ddaraora son)ithan geot gatasseo [Chanyeol! .e)eolhan nun#itgwa7 mueonui iygai7 gaseume hwioriga morachineun geunal #am [ai! ;myohan geudaeui mose#e neo,seul nohgo7 hana##unin yeonghoneul7 ##aetgigo [Suo! @eudaeui mom)ise7 wan)eonhi chwihaeseo7 sumswineun geot )ocah i)eo#eorin nainde [ae,hyun! 0alcheu cheoreom sa##unhi an)a nuneu ddel su eo#seo Shiseoni )ayeonseure georeumada neol ddaraga)anha [.ll! Aal annaehae)wo [*<;! eah geudaega salgo itneun gose nado ham,,e deryeoga)wo [Suo! ;h sesangi ,,euchirado dwiddara galteni [ae,hyun! udi nae siyaeseo #eoseona)i mara)ow .chimi wado sara)i)i mara)wo oh [*<;! ,umeul ,,uneun georeum @eudaen namanui areumdaun na#i woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo: [Chanyeol! Listen

 

[*<;! Eodiseo watneun)i7 eodiro ganeun)i7 chin)eolhi yeogi,,a)i ma)ungeul wa)un neo [ae,hyun! @a$areun oreuma,7 ,,a,,a)in )eo#yeodo7 geo,)eongma mueotdo duryeoeul geoshi eo#seuni [.ll! Aeoneun ##omnae uahan )atae [Suo! oh nan myeot#eonigo #anhago [.ll! Sarangeun ireohge nado morege [Chanyeol! yegodo eo#shi #olshieh cha)awa [ae,hyun! 0alcheu cheoreom sa##unhi an)a nuneu ddel su eo#seo Shiseoni )ayeonseure georeumada neol ddaraga)anha [.ll! Aal annaehae)wo [*<;! yeah geudaega salgo itneun gose nado ham,,e deryeoga)wo [Suo! ;h sesangi ,,euchirado dwiddara galteni [ae,hyun! udi nae siyaeseo #eoseona)i mara)ow .chimi wado sara)i)i mara)wo oh [*<;! ,umeul ,,uneun georeum @eudaen namanui areumdaun na#i [*<;! Aatseon goseul hamaendahaedo7 gireul ilheo#eorindaedo nugu#oda Sol)i,han naui maeumeul ddareulgeoyah [.ll! 8oyonghi nune ddwineun mom)it nal,aro#go #udeureoun nun#it [ae,hyun! @eo#uhal su eot#neun nani,,a [.ll! Aal deryeoda)wo [ae,hyun! eah geudaega salgo itneun gose nado ham,,e deryeoga)wo [Suo! ;h sesangi ,,euchirado ddaragal,,e ;h no [*<;! nae shiyaeseo #eoseona)i mara)wo .chimi wado sara)i)i mara)wo oh [ae,hyun! 8ogeumahan son)it naui gaseume hwieoriga chinda woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo: ,*'ane$l+

조그마1 날¯° 날 \1 이±² %gš ³5X5 ´°1 O µ¶어 ·31 !빛9 ƒm0 이KŠ 가¸g ¹X{가 S아•는 그날 $ Xº1 그—0 >»g ¼을 ½F %¾¿ ÀÁ을 ÂŠF 그—0 Ã°g ÄÅE Æ]Z ÇÈ는 O 조차 É어A« %¿Ê ËÌ=Í 7¾E Î아 !을 Ï 수 G어 ÐÑ이 *ÒÓÔ Õj마' U ³5가|아 날 /내]¢ yeah 그—가 ©F ^는 Ög % ×Ø ÊB가¢ Ù< R이5 Ú³5 dWQ yŸ 내 ÐKgZ Û어%지 Ü아¢ ;h 아Ý이 Þ 75지지 Ü아¢ oh

 

ß을 à는 Õj 그á %h0 아â'_ %› woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo:

Listen 어ŸZ ã는제 어Ÿ로 가는지 ä3E ¡Šå지 마æ을 Þç 6 가w( Xœè é아ê 3ë ìí마 ƒc 두B을 O이 GîQ 6는 ï내 €아1 *? oh k ðñ이F òF 78# 이óš % >œš ôF G이 õÐg ö아Þ ËÌ=Í 7¾E Î아 !을 Ï 수 G어 ÐÑ이 *ÒÓÔ Õj마' U ³5가|아 날 /내]¢ yeah 그—가 ©F ^는 Ög % ×Ø ÊB가¢

;h Ù< R이5 Ú³5 dWQ yŸ 내 ÐKgZ Û어%지 Ü아¢ 아Ý이 Þ 75지지 Ü아¢ oh ß을 à는 Õj 그á %h0 아â'_ %› ÷Ñ Ö을 ]ø'] 을 ®어A«— ù2‡' úY1 %0 마j을 ³[거K 조ûE !g ü는 Ã° 날카ýF yþ§_ !빛 거y– 수 GîQå 날 ÊB'¢ yeah 그—가 ©F ^는 Ög % ×Ø ÊB가¢

;h Ù<0 R이5 ³5dØ ;h no 내 ÐKgZ Û어%지 Ü아¢ 아Ý이 Þ 75지지 Ü아¢ oh 조그마1 ´° %0 가¸p ¹어{가 ä' woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo: *Enlish Translation+

he small %luttering o% your wings seemed li,e it was telling me to %ollow you he sad eyes and tacit stories in your heart that night in which the whirlwind was raging B was mesmeri'ed #y the mysterious you and stared at you and had my one soul stolen ecause B am com$letely drun, at your mo(ements7 B e(en %orgot how to #reathe Li,e a walt'7 B sit lightly and canGt ta,e my eyes o%% o% you My eyes naturally %ollow you e(ery time you wal,  @uide me yeah ta,e me together with you to the $lace where you li(e ;h e(en i% the world ends7 BGll %ollow %rom #ehind you so $lease donGt go out o% my sight E(en when the morning comes7 donGt disa$$ear oh his wal, that BGm dreaming ouGre my only #eauti%ul #utter%ly woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo: Listen 0here(er you came %rom7 or where(er youGre going7 u$ until now you always ,indly greet me . stee$ clim#7 the cli%%s that cut o%%7 donGt worry #ecause #ecau se there is no $lace to #e a%raid o% 

 

our elegant %igure oh B %all %or it many times Li,e this lo(e7 without e(en me ,nowing7 comes and %inds me unex$ectedly Li,e a walt'7 B sit lightly and canGt ta,e my eyes o%% o% you My eyes naturally %ollow you e(ery time you wal,  @uide me yeah ta,e me together with you to the $lace where you li(e ;h e(en i% the world ends7 BGll %ollow %rom #ehind you so $lease donGt go out o% my sight E(en when the morning comes7 donGt disa$$ear oh his wal, that BGm dreaming ouGre my only #eauti%ul #utter%ly woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo: E(en i% we wander in un%amiliar u n%amiliar $laces7 e(en i% we get lost BGll %ollow my heart thatGs more honest than anyone elseGs ecause B canGt resist your &uiet mo(ements that stri,e me7 and an d your shar$ and so%t ga'e a,e me yeah ta,e me together with you to the $lace where you li(e ;h e(en i% the world ends7 BGll %ollow you ;h no donGt go out o% my sight E(en when the morning comes7 donGt disa$$ear oh . small wa(e o% your hand ma,es a whirlwind stri,e in my heart woo woo hoo: woo woo hoo: woo woo hoo:

EXO-M XOXO Lyric (Chinese& /inyin& En Trans with indi#id$al %art 1>DIDI13 #y  #y #luela#errys  #luela#errys   Posted on 1>DIDI13

)* Chinese Lyric with indi#id$al %art+

[ao! +;+; +;+; +;+; eah [Luhan! 제제제제제제 + 제 iss 제제제제제제 ; 제 ug 够제제제 제别   你别吧  ;h [Chen! *_*`제제제제제 제제제 제제제제제别   a bc不5 你心的d0 .h:

[ris! 제제제제제 够제제제제제제 别e别f别g D;hi别别 5[Luhan! hey6 我的心jkQl dee$er than the sea 5[Luhan! hey6 够제제제제제제 #e with me [.ll! mnjoU   제제 [Chen! 제제제 제제제제제제 [Chen! 제제제 제제 +;+; [+iumin! 제제제제 +;+; 제[pq的rs [Lay!제제제 5[Chen! +;6

 

 [Lay!제제제제 5[Chen! ,iss me girl6 a#y +;+; [Chen! 제제제제 +;+; 5[Luhan! +;+;6 tuvwHx

[ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E [Chen! eah yeah: U我y제 제제제제제 제제제제 z{的|a 你*}8" *}8"别我~] 我~] .h: [Lay!别 别的;•别  es or no 제제你€제제 + ;r ; 别‚ƒ 够제제제제 eah [ao! ;„제제제제제제제제제 제제…†‡제 别6别ˆ的‰  5[Luhan! hey6 别ŠŠ‹Œ 别别你Ž不9  5[Luhan! hey6 我‘男 我 ‘男人 人别‘的’7 ‘的’7 5[Chen! oh yeah6 [.ll! mnjoU제제 [Luhan! 제제제 제제제제제제 [Luhan! 제제제 5[Luhan! 제제제6 제제 +;+; [+iumin! 제제제제 +;+; 제[pq的rs [Lay!제제제

5[Chen! 제제제:6

tuvwHx [Lay!제제제제

a#y +;+; [Luhan! 제제제제 +;+; 5+;+;6 [+iumin! 제제제제 +; 제제제제제 제제제제제 제 제제제제제 5;h6 제제제제 +; 别你接受我 别你接受我 제 别你接受我 5oo:6 [ris! 제제제제 제제제 U我“” P的– 제제제 你的—제   我†˜ 제제제제 제제제 제别 Li,e whoa7 leggo 5[Chen! a#y e(ery night:6 [.ll! mnjoU제제 [Chen! 제제제 5[Chen! 제제제제제:6 제제제제제제 [Chen! 제제제 5[Chen! eah6 제제 +;+; [+iumin! 제제제제 +;+; 5[Chen! a#y right here7 +;6 제[pq的rs [Lay!제제제 5[Chen! a#y gi(e me +;7 +;6 tuvwHx [Lay!제제제제 5[Chen! ,iss me more6 a#y +;+; [Luhan! 제제제제 +;+; 5[Chen! eah yeah +;+;:6 [ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E 5[Chen! eah #a#y7 oh:6 [Chen! +;+;2 +;: 你和我 ;h yeah: ,* /inyin with indi#id$al %art+

[ao! +;+; +;+; +;+; eah

 

[Luhan! &ing &ing wen 'he ni de + )iao iss )in )in yong #ao ni de ; )iao ug xiang shuo de hua huo xu ni dong #a ;h [Chen! yi tian yi %eng xie xia de 'hen xin7 yin cang 'ai 'ui hou yi )u de ai yi &ue )i #u dao ni xin de )u li .h: [ris! 'ui )in ni hao ma7 duo me $ing %an de hui da wei he nao hai $an )u7 dou shi $u tong hua ti 5[Luhan! hey6 wo de xin shen sui shen mi dee$er than the sea 5[Luhan! hey6 xiang dui ni shuo yi )u #e with me [.ll! )i shi shen xian 'ai meng li [Chen! 'ai meng li wen rou 'hang ,ai shuang #i [Chen! wo huai li &uan xin +;+; [+iumin! yong #ao 'he ni +;+; yue lai yue )i de hu xi [Lay! )i dong de 5[Chen! +;6 %ang %u shen shou ,e )i [Lay! &in wen 'he ni 5[Chen! ,iss me girl6 a#y +;+; [Chen! mei ge meng li +;+; 5[Luhan! +;+;6 [ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E [Chen! eah yeah: 'ai wo shen #ian ,uai le xiang )ing dian7 chu dong 'he ni xing %u de nuan yi ni yi wei xiao )iu rang wo hui mi .h: [Lay! )ian dan de shi %ei ti es or no 'hi yao ni gao su wo + ;r ;  #ie 'ai deng hou7 wu wei de cuo tuo eah [ao! shi %ou gai gu &i yong &i xiang ni tou di  )iu xiang xie 'he mi ma yu wu lun ci de xin 5[Luhan! hey6 'he &u &u )i ge 'i lu huo ni #ing #u rong yi 5[Luhan! hey6 dan wo you nan ren gai you de yi li 5[Chen! oh yeah6 [.ll! )i shi shen xian 'ai meng li [Luhan! 'ai meng li wen rou 'hang ,ai shuang #i [Luhan! wo huai li 5[Luhan! wo huai li6 &uan xin +;+; [+iumin! yong #ao 'he ni +;+; 5[Chen! yong #ao wo:6 yue lai yue )i de hu xi [Lay! )i dong de %ang %u shen shou ,e )i [Lay! &in wen 'he ni a#y +;+; [Luhan! mei ge meng li +;+; 5+;+;6 [+iumin! xiang nian ni de +; wo wei yi de ni7 wo wei yi de ni7 wo wo wei yi de ni 5;h6 wei le ni de +; &ing ni )ie shou wo7 &ing ni )ie shou wo7 &ing &ing ni )ie shou wo 5oo:6 [ris! wu #i yao yan ni chu xian 'ai wo mian &ian yan li de yue chen tuo chu ni de )iao )ie 'hao liang 'he wo dui wo shuo ni wei wo 'hao mo Li,e whoa7 leggo 5[Chen! a#y e(ery night:6

 

[.ll! )i shi shen xian 'ai meng li [Chen! 'ai meng li 5'ai wo de meng li:6 wen rou 'hang ,ai shuang #i [Chen! wo huai li 5eah6 &uan xin +;+; [+iumin! yong #ao 'he ni +;+; 5[Chen! a#y right here7 +;6 yue lai yue )i de hu xi [Lay! )i dong de 5[Chen! a#y gi(e me +;7 +;6 %ang %u shen shou ,e )i [Lay! &in wen 'he ni 5[Chen! ,iss me more6 a#y +;+; [Luhan! mei ge meng li +;+; 5[Chen! eah yeah +;+;:6 [ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E 5[Chen! eah #a#y7 oh:6 [Chen! +;+;2 +;: ni he wo ;h yeah: * Enlish Translation with indi#id$al %art+

[ao! +;+; +;+; +;+; eah [Luhan! Lightly B ,iss you itGs called a iss7 tightly B hug you itGs called a ug ou should already ,now what B want to say ;h [Chen! E(ery letter with my true %eelings7 the lo(e hidden in the last line ut your heart is somewhere B canGt send it .h: [ris! Now ha(e you #een latelyO such a $lain exchange 0hy can B only thin, o% o % common words li,e this 5[Luhan! hey6 My heart is dee$ and mysterious7 dee$er than the sea 5[Luhan! hey6 0hat B want to say to you is7 #e with me [.ll! E(en i% itGs )ust in my dreams [Chen! Bn my dreams B warmly o$en my arms [Chen! My em#race e m#race 0ith all my heart +;+; [+iumin! Em#racing you +;+; My #reath steadily &uic,ens [Lay! BtGs #eating 5[Chen! +;6 .s i% B can reach out and touch you [Lay! issing you 5[Chen! ,iss me girl6 a#y +;+; [Chen! Bn e(ery dream +;+; 5[Luhan! +;+;6 [ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E [Chen! eah yeah: a$$iness is li,e static around me7 touching you with a ha$$y warmness 0hen you smile B get di''y .h: [Lay! . sim$le &uestion es or no7 )ust tell me + ;r ;  Ao more waiting7 a meaningless waste eah [ao! ow can B get u$ the courage to send you his letter with )um#led words li,e a $assage o% riddles 5[Luhan! hey6 hese %ew words canGt easily ca$ture you 5[Luhan! hey6 ut B ha(e the determination o% a man 5[Chen! oh yeah6

 

[.ll! E(en i% itGs )ust in my dreams [Luhan! Bn my dreams B warmly o$en my arms [Luhan! My em#race 5[Luhan! My em#race6 0ith all my heart +;+; [+iumin! Em#racing you +;+; 5[Chen! Em#race me:6 My #reath steadily &uic,ens [Lay! BtGs #eating .s i% B can reach out and touch you [Lay! issing you a#y +;+; [Luhan! Bn e(ery dream +;+; 5+;+;6 [+iumin! hin,ing o% you +; my only you7 my only you7 m-my only you 5;h6 8ust %or you +; $lease acce$t me7 $lease acce$t me7 $-$lease acce$t me 5oo:6 [ris! ou a$$ear #e%ore me with such #rilliance he moon in your eyes highlights your $ureness Bt shines on me7 telling me youGre cra'y a#out me Li,e whoa7 leggo 5[Chen! a#y e(ery night:6 [.ll! E(en i% itGs )ust in my dreams [Chen! Bn my dreams 5[Chen! Bn my dreams:6 B warmly o$en my arms [Chen! My em#race e m#race 5[Chen! eah6 0ith all my heart +;+; +;+; [+iumin! 제제제제 +;+; 5[Chen! a#y right here7 +;6 My #reath steadily &uic,ens [Lay! BtGs #eating 5[Chen! a#y gi(e me +;7 +;6 .s i% B+;+; can reach out and touch dream you [Lay! issing you eah 5[Chen! ,iss me more6 a#y [Luhan! Bn e(ery +;+; 5[Chen! yeah +;+;:6 [ao! @i(e me +;+; L<;<<E ouGre my +;+; L<;<<E 5[Chen! eah #a#y7 oh:6 [Chen! +;+;2 +;: ou and me: ;h yeah:

EXO-K . XOXO Lyric (!omani"ation with indi#id$al %art& 'an$l& En Trans Posted on 1DIDI13 1DIDI13 #y  #y #luela#errys  #luela#errys  

LyricsK 제제제 )* 'an$l with indi#id$al %art+

[Chanyeol! +-;-+-; +-;-+-; +-;-+-; yeah2 [*<;! ©ÿР입맞춘 + 는 ,iss 동그랗š /# ; 는 hug 혹Р벌써 lF ^을å7 oh

 

[ae,hyun! 루루 S래 쓴 편지 그óš 끄트èg 적4지 5ooh6 그래봤* ç 적 G지h ah: [Chanyeol! 别别 제제 제 제제 제제 제제제 제 제제 别别别 제제제제 别别 5hey6 别别 제 제제 제제 dee$er than the sea 5hey6 제 제제 제제 제 别别 #e with me [*<;! 생각' 잠들, [ae,hyun! 내 ß£ 팔을 벌B ³뜻1 [ae,hyun!내 M£ [Sehun! 6[ +-;-+-; Mg /아 +-;-+-; [*<;! 조마조마 ‰31 [Suo!그hi 5[Suho! +-;:6 Pš 닿을 … 1 [Suo!그 입맞춤 5[*<;! iss me girl:6 [ae,hyun! 6[ +-;-+-; 매I ßg +-;-+-; [ai! @i(e me +-;-+-; L<;<<E ouGre my +-;-+-; L<;<<E [*<;! eah: [ae,hyun! %Þ ^을 때 넌 편/] Ð 때 G이 장k] 얀 j 을 때 마' ah: [Suo! 그런 P 마j# es or Ao 내š 7¿을 ¢ + or ; 재미G어 Š'{는 건: yeah: [ai! 1ñ ûŠ 내 Å]¢K –지 !1 ´"# y끄§_ 편지 5hey6 이 P "*로 Ü$ %이 y&] 5hey6 )*'š (동을 ‡Iš 5[ae,hyun! ; yeah:6 [ae,hyun! 생각' 잠들, [*<;! 내 ß£ 팔을 벌B ³뜻1 [*<;!내 M£ 5[ae,hyun! 내 M£6 [ai! 6[ +-;-+-; Mg /아 +-;-+-; 111 [ae,hyun! 조마조마 ‰31 [Suo!그hi Pš 닿을 … 1 [Suo!그 입맞춤 [*<;!  6[   +-;-+-; 매I ßg +-;-+-; 5[ae,hyun! +-;:6

 

[Sehun! 6[ )] +-; 내* XY 6 내* XY 6 내 내* XY 6 5oh6 6[ Ž1 +-; %[ b아¢ %[ b아¢ % %[ b아¢ 5wo6 제제

别别 제 제제 제제 제제

[Chanyeol! 제 제제   제제 제제          5ah yea yea6 别别别别 别别别别 제 제제 제제제제제 li,e whoa7 letGs go 5[*<;!a#y e(ery night:6 [*<;! 제제제제 别别别  [ae,hyun!제 제제 5[*<;! 别别别别 제:6 제제 제제 제제제 [ae,hyun!제 제제 [Chanyeol! 제제 +-;-+-; 제제 제제 +-;-+-; 5[*<;! Right here +-;7 a#y @i(e me +-;-+-;:6 [ae,hyun! 제제제제 제제제 [Suo! 别别别 제제 제제 제 제 [Suo! 제 제제제 5[*<;! iss me more6 [ae,hyun! 제제 +-;-+-; 제제 제제 +-;-+-; 5[*<;! a#y gi(e me +-;-+-;:6 [ai! @i(e me +-;-+-; L<;<<E 5[*<;! eah #a#y7 oh:6 ouGre my +-;-+-; L<;<<E [*<;! +-;-+-;-+-; oh: 别别别 7 oh yeah:oh: ,* !omani"ation with indi#id$al %art+

[Chanyeol! +-;-+-; +-;-+-; +-;-+-; yeah2 [*<;! Salmyeosi immatchun + neun ,iss *onggeura,e aneun ; neun hug o,si #eolsseo algo isseul,,a7 oh [ae,hyun! aruharu mollae sseun $yeon)i @eureo,e ,,euteumage )eogeot)i 5ooh6 @eurae#wat)a )un )eo, eo#t)iman ah: [Chanyeol! @eurae yosae neon eottae #yeoril eo#seosseo Cham $$eonhan maldeulman meorissogeul seuchyeo 5hey6 Sasil nae mameun gi$eo dee$er than the sea 5hey6 ,o, hago si$deon mal geugeon #e with me [*<;! Saengga,hada )amdeulmyeon [ae,hyun! Aae ,,umso,  Pareul #eollyeo ttatteutan [ae,hyun! Aae $umso,  [Sehun! Aeoreul +-;-+-; Pume ana +-;-+-; [*<;! 8oma)oma gan)eolhan [Suo! @euman,eum 5[Suho! +-;:6  Aege daheul deutan [Suo! @eu immatchum 5[*<;! iss me girl:6 [ae,hyun! Aeoreul +-;-+-; Maeil ,,ume +-;-+-;

 

[ai! @i(e me +-;-+-; L<;<<E ouGre my +-;-+-; L<;<<E [*<;! eah: [ae,hyun! Aawa isseul ttae neon $yeonanhae Sido ttaedo eo#si )angnanhae ayan useum useul ttaemada ah: [Suo! @eureon ne maeumeun es or Ao  Aaege saineul )wo + or ; 8aemieo#seo gidarineun geon: yeah: [ai! an #eon yonggi nae )eonhae)woya hal)i u#a,han songeulssi #u,,eureoun $yeon)i 5hey6 B ne geul)aro malhagin manhi #u)o,hae 5hey6  Aam)ada$ge haengdongeul #oilge 5[ae,hyun! ; yeah:6 [ae,hyun! Saengga,hada )amdeulmyeon [*<;! Aae ,,umso,  Pareul #eollyeo ttatteutan [*<;! Aae $umso, 5[ae,hyun! Aae: $umso,6 [ai! Aeoreul +-;-+-;gan)eolhan $ume ana [Suo! +-;-+-; 5[ae,hyun! .nha)wo:6 [ae,hyun! 8oma)oma @euman,eum  Aege daheul deutan [Suo! @eu immatchum [*<;! Aeoreul +-;-+-; maeil ,,ume +-;-+-; 5[ae,hyun! +-;:6 [Sehun! Aeoreul wonhae +-; naegen o)i, neo  Aaegen o)i, neo nae-naegen o)i, neo 5oh6  Aeoreul wihan +-; nareul #ada)wo  Aareul #ada)wo na-nareul #ada)wo 5wo6 [Chanyeol! Auni #usyeo nae a$e #an))eum gamgin 5ah yea yea6 Sarangseureon ne nuneul #ichun dallim Malhae)ullae ,,o, ige si)agirago li,e whoa7 letGs go 5[*<;!a#y e(ery night:6 [*<;! Saengga,hada )amdeulmyeon [ae,hyun! Aae ,,umso,  Pareul #eollyeo ttatteutan [ae,hyun! Aae $umso,  [Chanyeol! Aeoreul +-;-+-; $ume ana +-;-+-; 5[*<;! Right here +-;7 a#y @i(e me +-;+-;:6 [ae,hyun! 8oma)oma gan)eolhan [Suo! @euman,eum [ae,hyun! Aege daheul deutan deu tan [Suo! @eu immatchum 5[*<;! iss me more6 [ae,hyun! Aeoreul +-;-+-; Maeil ,,ume +-;-+-; 5[*<;! a#y gi(e me +-;-+-;:6 [ai! @i(e me +-;-+-; L<;<<E 5[*<;! eah #a#y7 oh:6 ouGre my +-;-+-; L<;<<E [*<;! +-;-+-;-+-; oh: *uriseo7 oh yeah:oh:

 

EXO-K . 'eart 2ttac3 Lyric (!omani"ation& 'an$l& En Trans Posted on I>DI>DI13 #y I>DI>DI13 #y #luela#errys  #luela#errys  

)* !omani"ation +

[*<;! Auni meoreo cheoeum#uteo eotteon #itdo musaeg,e hal #an))agim neoneun ganghan %lashlight [Chanyeol! .)ig,,a)i neoui moseu# girigiri choreuseureumhan )ansangeuro nama n ama %lash#ac,  [Suo! @in miro sogeul georeosseo neol dalmeun hwanyeong hw anyeong sairo [ae,hyun! Son daheul deuthan ne moseu# heogonge soneul )eoeumyeo [ai! Meoritsoge dama dun dan hananeun only you [Suo! ,og hyeonsil gateun hwansange nan michyeoganeun )ung [a,ehyun! ;h no no aniget)i a niget)i )in))a neon aniget)i Mam )oma)oma )orimyeonseo dagaganeun [.ll! Sungan sungan eart .ttac,7 i siganui ,,eut ,, eut [*<;! Aal a#dohaneun sesang ga)ang hwangholhan neu,,imui eart .ttac,  B sumi meo)eodo )oheul man,eum neon ga,,awo [.ll! eart .ttac,7 gidarimui ,,eut [ae,hyun! eo)il geot gatdeon nae sim)angeul )oyonghi um,yeo)win goyoham B sumi meo)eodo )oheul man,eum $yeonghwarowo )igeum [*<;! Breoh,edo nun#usin i sara)igo amugeotdo ttoggat)iga anhasseo a nhasseo rago [Chanyeol! tto gonggideureun )eongchedoego gudeo#eolyeo sumeul swil su )ocha eo#seosseo rago [Suo! neoege mareul georeoteo deullineun)i d eullineun)i moreu)iman [ae,hyun! geu mogsorie nolla neon dwidora#ogin haet)iman [Sehun! cho)eom heundeullineun nun naegen )ungyohan )ilmun [Suo! eo))eomyeon na )asindo a)ig midgi himdeun deut [*<;! oh no no aniget)i )in))a neon aniget)i [ae,hyun! geu )ogeumahan ne eolguri sone dahneun sungan [.ll! sungan eart .ttac, 7i siganui ,,eut [*<;! nal a#dohaneun sesang ga)ang hwangholhan neu,,imui eart .ttac,  B sumi meo)eodo )oheul man,eum neon ga,,awo [.ll! eart .ttac, gidarimui ,,eut [ae,hyun! eo)il geot gatdeon nae sim)angeul )oyonghi um,yeo)win goyoham i sumi meo)eodo  )oheul man,eum $yeonghwarowo )igeum

 

[*<;! Mideodo doegetni ,,umiramyeon [ae,hyun! Aa ireoh,e a$eu)i anheul geoya [Suo! ayahge #itnaneun neoreul ango [ae,hyun! Bdaero modeun ge meomchundamyeon [.ll! Sungan eart .ttac,7 B siganui ,,eut 5[ae,hyun! B siganui ,,eut6 [*<;! Aal a#dohaneun sesang ga)ang hwangholhan neu,,imui eart .ttac,  B sumi meo)eodo )oheul man,eum neon ga,,awo [.ll! eart .ttac,7 gidarimui ,,eut 5[*<;! eart .ttac,7 gidarimui ,,eut6 [ae,hyun! eo)il geot gatdeon nae sim)angeul )oyonghi um,yeo)win goyoham B sumi meo)eodo )oheul man,eum $yeonghwarowo $y eonghwarowo )igeum 5[Chanyeol! eart .ttac,6 [*<;! a#y woo: a#y 5eart .ttac,7 eart .ttac,7 eart .ttac,7 eart .ttac,6 [Chanyeol! .yo2 [ae,hyun! a#y oh oh oh yeah 5eart .ttac,7eart .ttac,7eart .ttac,7eart .ttac,6 ,* 'an$l

!이 +어 =jy, 어- 빛 ƒ./ – ò01 6는 21 %lashlight 아Yå지 60 >» 이이 3œÓâ1 4<î로 )아 %lash #ac,  $ 미로 £을 Õ4어 U ¬# 5À 7이로 ´ 닿을 …1 P >» 67g ´을 ”îÿ 89£g s아 : ž %는 only you ; <= µ# 5<g k 미x가는 æ

oh no no 아Q>지 ê? 넌 아Q>지 v 조마조마 @이,Z '가가는 ˆ‰ ˆ‰ eart .ttac, 이 Ð‰0 R 날 A는 Ù< 가장 BC1 DE0 eart .ttac,  이 Ç이 F어 좋을 hi 넌 가å@

eart .ttac, Š'²0 R ,„ O µH 내 심장을 조ûE GHI FJ× 이 Ç이 F어 좋을 hi KL로@ 지† 이óš !y˜ 이 75지F 아ƒO Mµ지가 N¶어 5F O 7Š들# íPNF Q어AB Ç을 R 수 조차 G4어 5F

6gš Ü을 Õ4어 들{는지 >œ지h 그 S¥{g T5 넌 ÚU아‡$ T지h

 

3V W들{는 ! 내* æJ1 „

어X, % *˜ 아Y YŠ Z[ …

oh no no 아Q>지 ê? 넌 아Q>지 그 조그마1 P \]이 ´g 닿는 ˆ‰ ˆ‰ eart .ttac, 이 Ð‰0 R 날 A는 Ù< 가장 BC1 DE0 eart .ttac,  이 Ç이 F어 좋을 hi 넌 가å@

eart .ttac, Š'²0 R ,„ O µH 내 심장을 조ûE GHI FJ× 이 Ç이 F어 좋을 hi KL로@ 지† Y어 N>Q ß이5,

% 이óš 아^지 N을 거K _š 빛%는 6[ /F 이—로 >[ š `춘', ˆ‰ eart .ttac, 이 Ð‰0 R 날 A는 Ù< 가장 BC1 DE0 eart .ttac,  이 Ç이 F어 좋을 hi 넌 가å@

eart .ttac, Š'²0 R ,„ O µH 내 심장을 조ûE GHI FJ× 이 Ç이 F어 좋을 hi KL로@ 지† * Enlish Translation+

My eyes are %ar Since the #eginning7 the glint that can ma,e any which light #e in shame ou are a strong %lashlight Still yet your %igure %ore(er is le%t as an a%terimage %lash#ac,  B wal,ed through a long ma'e hrough a (ision that loo,ed li,e you our %igure that seemed that B can reach with my hand 0his,ing my hand in the air  he one that B had inside my head only you BGm in the midst o% going cra'y in the %antasy that seems )ust li,e reality oh no no Bt canGt #e it Really it canGt #e you 0hile my heart is ner(ously %idgeting the moment that is coming closer 

 

.n instant eart .ttac, his timeGs end he world o(er$owering me he most entrancing %eelingGs eart .ttac,  E(en i% my #reathe sto$s7 youGre so close7 that B li,e it eart .ttac, he waitGs end he serenity that &uietly gras$ed my heart that seemed li,e it would #urst E(en i% my #reathe sto$s7 right now itGs so $eace%ul that B li,e it< .%ter the one that shines so #rightly li,e this disa$$ears Aot anything a nything was the same .gain the airs #ecome stagnant and hardened that B couldnGt e(en #reath B initiated a con(ersation to you B donGt ,now i% you can hear  .lthough you turned around #ecause you got sur$rised at the (oice Eyes that canGt %ocus he most im$ortant &uestion to me Perha$s itGs hard %or mysel% to e(en #elie(e it yet oh no no Bt canGt #e it Really it canGt #e you he moment that my hand touches that small %ace o% yours .n instant eart .ttac, his timeGs end he he so most entrancing %eelingGs eart .ttac,  E(enworld i% myo(er$owering #reathe sto$s7me youGre close7 that B li,e it eart .ttac, he waitGs end he serenity that &uietly gras$ed my heart that seemed li,e it would #urst E(en i% my #reathe sto$s7 right now itGs so $eace%ul that B li,e it< Can B #elie(e it B% itGs a dream B wonGt #e hurting this much 0hile hugging the whitely lit you B% e(erything sto$$ed li,e this .n instant eart .ttac, his timeGs end he world o(er$owering me he most entrancing %eelingGs eart .ttac,  E(en i% my #reathe sto$s7 youGre so close7 that B li,e it eart .ttac, he waitGs end he serenity that &uietly gras$ed my heart that seemed li,e it would #urst E(en i% my #reathe sto$s7 right now itGs so $eace%ul that B li,e it<

EXO-M . 'eart 2ttac3 Lyric (/inyin with indi#id$al %art& Chinese& En Trans Posted on I3DI>DI13 I3DI>DI13 #y  #y #luela#errys  #luela#errys  

 

)* /inyin+

[Luhan! suo you guang xian shi &u yan se yin wei ni shi ru ci te #ie xiang shi sui shi shan 'he %lashlight [Chen! can liu 'ai nao hai wu %a #ei shan &u  #ei ni shen ying suo 'han )u xiang shi #u tong chong #o de %lash#ac,  [Lay! wo du 'i 'ai mi gong7 xun 'hao na wu %a wang huai de lian ,ong [Chen! wo chu $eng huan )ue #an de ni7 xiang shi yong #ao na 'hen ,ong [ao! shui meng ye san #u &u7 mei ge hua mian dou shi ni [Luhan! 'ai 'he ru ci #i 'hen #an de meng )ing7 %eng ,uang de ai ni [+iumin! ;h no no na #u shi ni7 ;h no no cui mian 'i )i [Chen! ni yue shi suo duan )u li7 wo de xin tiao yue shi )iao )i [.ll! shun )ian heart attac, 5ah6 dong ye #u neng dong 5oh6 [Luhan! cui hui le wo de shi )ie7 chen 'ui 'ai ni gei de heart attac,  ,uai &u)ian hu xi7 d ang dang ni ru5ah6 ci tiedong )in ye #u neng dong 5oh6 [.ll!shi shun heart attac, [Chen! rang ,uai #ao 'ha de xin tiao7 yi miao )iu an )ing de heart attac,  ning yuan mei hu xi ye #u she de chou li7 #u neng 'i )i [Lay! yi si xian suo ye mei liu xia ni )iu 'he yang xiao shi yan &ian7 %ang ren wo 'ai 'he li $ai huai [Luhan! yi dian yang &i ye mei liu xia 'hi sheng yi $ian ning )ie chen mo7 ,uai yao 'hi xi de ning )ing [Chen! wo dui 'he ni shuo hua7 &i dai ni hui #ei mo )u hua gan dong xiang xiang &i shen me de ni7 ye 'hong yu wei wo hui guo tou [ris! tong ,ong mo hu le )iao )u7 na 'ui 'hong yao de wen )u [Luhan! wo 'hong yu #iao ming )iu lian 'i )i dou #u gan xiang xin [+iumin! ;h no no na #u shi ni ;h no no cui mian 'i )i [Luhan! dan shi ni ,e ai de lian7 wen du )iu 'ai shou #ian ,ao )in [.ll! shun )ian heart attac, 5ah6 dong ye #u neng dong 5oh6 [Luhan! cui hui le wo de shi )ie7 chen 'ui 'ai ni gei de heart attac,  ,uai shi &u hu xi7 dang d ang ni ru ci tie )in [.ll! shun )ian heart attac, 5ah6 dong ye #u neng dong 5oh6 [Chen! rang ,uai #ao 'ha de xin tiao7 yi miao )iu an )ing de heart attac,  ning yuan mei hu xi ye #u she de chou li7 #u neng 'i )i [Luhan! tai 'hen shi de huan )ing7 hai #u &ue ding [Lay! ru guo shi yi chang meng 'en me hui tong

 

[+iumin! deng guang xia #ao 'he de shi #u shi ni [Chen! shi guang ,e #u ,e yi wei wo 'an ting [.ll! shun )ian heart attac, 5ah6 dong ye #u neng dong 5oh6 [Luhan! cui hui le wo de shi )ie7 chen 'ui 'ai ni gei de heart attac,  ,uai shi &u hu xi7 dang d ang ni ru ci tie )in [.ll! shun )ian heart attac, 5ah6 dong ye #u neng dong 5oh6 [Chen! rang ,uai #ao 'ha de xin tiao7 yi miao )iu an )ing de heart attac,  ning yuan mei hu xi ye #u she de chou li7 #u neng 'i )i [ris! @a(e me heart attac, [Chen! #a#y woah oh yeah [ris! dong ye #u neng dong [Chen! #a#y [ris! ey7 ay yo [Chen! oh yeah7 oh oh oh yeah  

,* Chinese+ 제제제제 제제제제 제제제 ;™š›제 제제제제제제 %lashlight [Luhan! [Chen! œKU  够够 제제제제제  제你yžŸg 제제제제제제제 %lash#ac, 

[Lay! 제¡U]   제 别¢£6¤¥别的别¦ [Chen! 제§¨©제제제제 &;想제제제제제 [ao! 제ª«¬不 제Œ®“D;你 [Luhan! U™š¯°±的ª² 제제제제제 [+iumin! ;h no no 제제제제 ;h no no 제제제제 [Chen! 你> 你>; ;别³d0  我的心´>;µq [.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 的¸¹  º»U제제제 heart attac, ¼½rs 当你™š제제 [Luhan! ¶别·我的¸¹ [.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 [Chen! 别¼¾¿的心´ *À"安제제 heart attac, B愿够够够 ¬不ÁÂÃ0 不.¡Ä   ƽP” Ç<我U <我U别4ÈÉ [Lay! 제别 别Ŭ没K$  제제别别 [Luhan! *Ê别ˬ没K$  ÌÍ*ÎÏ别ºÐ 제제제제제제제

[Chen! 제제제제제제 제제 你ÑÒÓÔ别Õ别 &想Ö×제제제 够제제제제제제제 [ris! ئÙÚ·µd  £最ÛW的제제   ÜÝÞ" ÜÝÞ"别¡ÄD不 ¡ÄD不ßà ßà‰ ‰ [Luhan! 제别 [+iumin! ;h no no 제제제제 ;h no no 제제제제   제 [Luhan! 제제제 够제제제 áâ"Uw别ã

 

[.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 [Luhan! ¶别·我的¸¹ º»U제제제 heart attac, ¼½rs 当你™š제제 [.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 [Chen! 别¼¾¿的心´ *À"安제제 heart attac, B愿够够够 ¬不ÁÂÃ0 不.¡Ä   的©²  제제제제 [Luhan! 제제别 제제제제제제 제제제제

[Lay!    제제제제 [+iumin! 제제제제제제 [Chen! 别äH不HI 别我别够 [.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 [Luhan! ¶别·我的¸¹ º»U제제제 heart attac, ¼½rs 当你™š제제 [.ll!够够 heart attac, 5ah6 别¬不.别 5oh6 [Chen! 别¼¾¿的心´ *À"安제제 heart attac, B愿够够够 ¬不ÁÂÃ0 不.¡Ä [ris! @a(e me heart attac, [Chen! #a#y woah oh yeah [ris! 别¬不.别 [Chen! #a#y [ris! ey7 ay yo [Chen! oh yeah7 oh oh oh yeah  

*Enlish Translation+

[Luhan! .ll the lights lose their shine com$ared to you7 a constantly shining %lashlight [Chen! 0hat remains in my mind wonGt go away7 images o% you $laying a ne(er-ending %lash#ac,  [Lay! .lone in the ma'e7 B search %or that %ace B canGt %orget [Chen! B %eel an illusion o% you7 em#racing e m#racing you %eels li,e em#racing thin air  [ao! E(en in my slee$7 all B see are images o% you [Luhan! Bn such a realistic dream world7 B lo(e you li,e cra'y [+iumin! ;h no no thatGs not you ;h no no hy$noti'ing mysel%  [Chen! he closer you are7 the %aster my heart #eats [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Luhan! *estroying my world7 as B li(e in the heart attac, you ga(e me Losing my #reath7 as you get e(en more close [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Chen! My heart ready to ex$lode7 in a second the heart attac, will #e o(er  BGd rather not #reathe than lea(e7 BGm #eside mysel%  [Lay! Le%t with not one clue7 you disa$$eared7 lea(ing me to wander aimlessly [Luhan! Ao oxygen le%t7 )ust a %ro'en silence7 so &uiet that B canGt #reathe

 

[Chen! B say something to you7 ho$ing to get a reaction out o% you .s i% remem#ering something7 you %inally turned around to see me [ris! Pu$ils dilated and losing %ocus7 the most im$ortant &uestion [Luhan! B %inally admit B canGt #elie(e it mysel%  [+iumin! ;h no no thatGs not you ;h no no hy$noti'ing mysel%  [Luhan! ut thatGs your adora#le %ace7 your y our heat so close B can %eel it with my hand [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Luhan! *estroying my world7 as B li(e in the heart attac, you ga(e me Losing my #reath7 as you get e(en more close [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Chen! My heart ready to ex$lode7 in a second the heart attac, will #e o(er  BGd rather not #reathe than lea(e7 BGm #eside mysel%  [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Luhan! *estroying my world7 as B li(e in the heart attac, you ga(e me Losing my #reath7 as you get e(en more close [.ll! . sudden heart attac, 5ah6 B canGt mo(e 5oh6 [Chen! Mynot heart readythan to ex$lode7 in #eside a second the heart attac, will #e o(er  BGd rather #reathe lea(e7 BGm mysel%  [Luan! .n illusion that is too real7 still unsure [Lay! B% itGs a dream7 why does it hurtH [+iumin! he one BGm hugging #eneath this light7 is it youH [Chen! Can time #e sto$$ed %or meH [ris! @a(e me heart attac, [Chen! #a#y woah oh yeah [ris! B canGt mo(e [Chen! #a#y [ris! ey7 ay yo [Chen! oh yeah7 oh oh oh yeah

EXO . 4ol1 Lyrics .dd Comment 5>36 5>36  

Enlish Translation+ B %eel the sensationQ B %eel it at once< BGll ta,e you in one mouth%ul li,e cheese< ch eese< B ta,e in [your! scent7 scrutini'e [your! color  BGll eat you u$ with more re%ine than [drin,ing! wine< .h7 #ut the strength in my toenail wea,ens7 wea, ens7 so my a$$etite yeah is ggone< one<

 

May#e BGm sic,< a(e B %allen illH eah BGm in trou#le< @et a gri$< owGd you get your heart stolen #y a humanH BtGs [the human! only a one-#ite meal< ey #ite tight and then sha,e7 sha,e til you lose your mind< ey do it in a style youG(e ne(er tried< e%ore the #ig %ull moon comes out7 ou t7 do away with it< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty< BG(e %allen %or this irresisti#le7 $ower%ul %eeling and BG(e let go [o% mysel%!< B li,e sim$licity he hidden thing within me has o$ened its eyes now< Eeyahh: Loo, at that girl %all into terror  CanGt7 canGt understand the situation #e%ore her eyes< hat dirty wol% guy will end u$ eating me<G ut thatGs not it< BG(e %allen in lo(e [with you!< BGm already a $ro< . goddess li,e you< he one whoGs stolen my entire heart B am only a healthy o%%eringDsacri%ice< BGm already a %ool< . goddess li,e you< y ou< he owner whoGs to $ull out all o% my teeth B am only a %aith%ul sla(e< ey #ite tight and then sha,e sha,e til you lose your mind< ey do it in a style youG(e ne(er tried< e%ore the #ig %ull moon comes out7 ou t7 do away with it< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty< B canGt get enough o% you< BGm in trou#le< ;oh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh B canGt get enough o% you< BGm in trou#le< ;oh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh

 

hat yellow moon teases me7 that B canGt ha(e you< ut youGre only a rough #east<G B% youGre going to say that ,ind o% thing7 get lost< B% you need [me!7 change me< B can ne(er let her go< BG(e %allen %or this irresisti#le7 $ower%ul %eeling and BG(e let go [o% mysel%!< B li,e sim$licity he hidden thing within me has o$ened its eyes now< BG(e %allen %or this irresisti#le7 $ower%ul %eeling and BG(e let go [o% mysel%!< B li,e sim$licity he hidden thing within me has o$ened its eyes now< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty< hatGs right wol%< BGm a wol%< .whooo: .h B lo(e you: BGm a wol% and youGre a #eauty<

!omani"ed+ (with indi#id$al %arts

[Chanyeol! Chogiwa dan#eone neu,,yeo  Aeol hani#e chi)eucheoreom )i#eoneoheulteda [ris! yanggimatgo sae,,,al eummihago 0ain#oda uahage )a#ameogeulteda [ai! . geureonde #alto#e himi $$a)yeo immat,,a)i Eh7 eo#seo)yeo o,si naega a$eungeol,,a #yeongirado geollingeoni [ae,hyun! ,eunillatdae [Sehun! 8eongsincharyeo eo))eoda inganege mameul  $$aetgyeo#eoryeonna [ae,hyun! @eunyeoneun hani$geori $$unirago [.ll! ey7 hwa, mureo @eu daeum mangma, heundeureo )eongsinir,e ey7 [Chanyeol! 8a7 anhae#on seutaillo 8eo ,eun #oreumdari )igi)eone haechiwora

 

[.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [Luhan! Aan neu,daego neon minyeo [.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [ai! Aan neu,daego neon minyeo [Luhan! @eo#uhalsu eo#si gangnyeolhan B neu,,ime $$a)yeo#eoryeo nareul nwasseo [ae,hyun! Aan dansunhage )oha  Aae soge sumeoitdeon geosi )igeum nuntteosseo: 5Bya:6 [Suho! @eunyeol )om#wa gong$oe $$a)yeo [SuhoDae,hyun! Auna$ui situation [Suho! ihae motaemotae [*<;! 8eo deoreoun neu,daenomi gyeolgu, nal )a#ameo,get)i [Lay! @euge aninde sarange $$a)in geomnida [+iumin! areumdawo areumdawo areumdawo 50ol%6 [+iumin Aeomu Lay! @eudae nae nima n ae nima nae nae nima 50ol%6 [+iumin7 Lay  ao! Aareul duryeowo duryeowo duryeowo ma [.ll! Aaneun teu,#yeolhan teu,#yeolhan teu,#yeolhan 50ol%6 @eudael saranghaneun saranghaneun saranghaneun 50ol%6  Aege nuni meon nuni meon nuni meon 50ol%6 [.ll! ey7 hwa, mureo @eu daeum mangma, heundeureo )eongsinir,e ey7 [+iumin! 8a7 anhae#on seutaillo 8eo,eun#oreumdari )igi)eone haechiwora [.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [ao! Aan neu,daego neon minyeo [.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [+iumin! Aan neu,daego neon minyeo [ai! Aeol mot,,eun,esseo ,eunillasseo 5[*<;! ;oo:6 [ris! Aeol mot,,eun,esseo ,eunillasseo 5[ae,hyun! eahh: eah26 [Suho! 8eo norandari nareul nollyeo  Aeoreul ga)ilsu eo$dago [Chanyeol! Aaneun geunyang geochin yasuinde

 

[*<;! @euttan malhalgeomyeon ,,eo)yeo Pillyohadamyeon nal #a,,wo [Chen! @eunyeol )eolttae #onaelsuga eo#seo:: [*<;! @eo#uhalsu eo#si gangnyeolhan B neu,,ime $$a)yeo#eoryeo nareul nwasseo [ae,hyun! Aan dansunhange )oha  Aae soge sumeoitdeon geosi )igeum nuntteosseo [*<;! @eo#uhalsu eo#si gangnyeolhan B neu,,ime $$a)yeo#eoryeo nareul nwasseo [Chen! Aan dansunhange )oha [Chen  ae,hyun! Aae soge sumeoisseotdeon geosi )igeum nuntteosseo 5ey hwa, mureo geu daeum mangma, heundeureo )eongsinir,e ey7 anhae#on seutaillo6 [.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [ris! Aan neu,daego neon minyeo [.ll! @eurae wol% naega wol% auuu. saranghaeyo [ai! Aan neu,daego neon minyeo ranslation CreditsK BtsTRP0 Romani'ations #yK ,$o$lyrics<net7 win,le Read moreK htt$KDDwww<,$o$lyrics<netDexo-wol%-lyrics-englishromani'ed<htmlUix''eA4'@.#   romani'ed<htmlUix''eA4'@.# ollow usK V,$o$lyricsTnet on witter   WW ,$o$lyricsnet on ace#oo, 

EXO . 0rowl Lyrics .dd Comment 5??6  5??6 

Enlish Translation+ o7 o,ay

 

BGm warning you )ust in case 5listen care%ully6 BtGs dangerous now 5so dangerous6 Sto$ $ro(o,ing me 5thereGs going to #e # e trou#le6 B donGt e(en ,now mysel%  My #reath ,ee$s on sto$$ing ou wal, towards me ou smile at me May#e youGre attracted to me too My sights #ecome dar,  0hen you stare at me he sound o% your #reathing ouGre the one that ma,es me cra'y So no#ody can loo, at you 5when you smile6 B want to hide you inside my em#race 5BGm so serious6 he stares that are a%ter you 0a,es u$ inside me hereGs a harshD%ierce swirlDstorm . dar, shadow has wo,en u$ inside o% me S$ar,s %ly in my eyes as B loo, at you E(eryone ste$ away %rom her 5ste$ away6 BtGs going to get %ierce %rom now on BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling B% you donGt #ac, away then B donGt care i% you get hurt 0ith agitated stare and cutting tension BGm searching your surroundings ou )ust stay still and loo, at me BGll ne(er let you go youGll see he stares that are see,ing you whoGs (i(idly shining in the #lurry s$ace he sound o% the alarm is ringing in me . dar, shadow has wo,en u$ inside o% me S$ar,s %ly in my eyes as B loo, at you E(eryone ste$ away %rom her 5ste$ away6 BtGs going to get %ierce %rom now on BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling B% you donGt #ac, away then B donGt care i% you get hurt

 

E+; 8ust in case another wol% loo,s at you ecause my girl is too $er%ect B hold you so%tly within me [;R! B em#race you so%tly B #ecome (iolent )ust %or you ;nly the strong one gets the #eauti%ul woman 8ust go #ac, #ecause thereGs no $lace ou ha(e 'ero chance Sto$ loo,ing youGre going to wear her out B% you desire her you ha(e h a(e to win against me %irst LetGs erase e(eryone one #y one exce$t us Paused as i% only you and B exist here . dar, shadow has wo,en u$ inside o% me S$ar,s %ly in my eyes as B loo, at you E(eryone ste$ away %rom her 5ste$ away6 BtGs to getgrowling7 %ierce %rom now on BGmgoing growling7 growling BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling B% you donGt #ac, away then B donGt care i% you get hurt BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling BGm growling7 growling7 growling B% you donGt #ac, away then B donGt care i% you get hurt

!omani"ed+ (with indi#id$al %arts

[ao! o7 o,ay [ai! Aa ho,si molla gyeonggohaneunde gyeonggohaneund e 5[+iumin! )aldeureo6 8igeum wiheomhae 5[+iumin! so dangerous6 [Sehun! 8a,,u nareul )ageu,ha)ima 5[+iumin! geunilla6  Aado nal molla [ae,hyun! Sumi )a,,u meotneunda  Aega nal hyanghae georeoonda [Chen! Aareul #omyeo utneunda  Aeodo naege ,,eullineun)i

 

[ae,hyunDai! Auna$i da ,am,amhae [ae,hyun! Aega tturheo)yeora chyeoda#ol ttaen @witgae ga,,awo)in sumsori [Chen! Aal michige mandeuneun neoin geol [ae,hyun! .mudo neol mot #oge $ume gamchugo si$eo [+iumin! Aeol norineun siseondeul nae ane ireonan [Chen! @eosen soyongdori [.ll! @eomeun geurim)a nae ane ,,aeeona  Aeol #oneun du nune #ul,,ochi twinda @eunyeo gyeoteseo modu da mulleona B)en )ogeumssi, sanawo)inda  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae [ao! Aeo mulleoseo)i anheumyeon dachyeodo molla [*<;! Aari seon nun#itgwa #eil deutan gin)anggam 8igeum tamsae, )ungiyaisseo neouinamaneul )uwireul #a#e oh [Suho! Aeon geunyang geudaero #ara#omyeonseo 8eoldae neol #onae)i anha dugo #wa #a#e [Luan! eurin gonggansogeseo seonmyeonghage #itnaneun  Aeol norineun siseondeul nae ane ullineun [*<;! @yeong#o ullimsori [.ll! @eomeun geurim)a nae ane ,,aeeona  Aeol #oneun du nune #ul,,ochi twinda @eunyeo gyeoteseo modu da mulleona B)en )ogeumssi, sanawo)inda  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae [ris! Aeo mulleoseo)i anheumyeon dachyeodo molla [Sehun! E + ; [Chanyeol! to dareun neu,daedeuri #olsera  Aeomuna wan#yeo,han nae yeo)ara Pum sogen #udeureo$ge neoreul ango  Aeomaneul wihaeseo naneun nan$o,hae)igo [ai! @yeolgugen ganghan )aga eotge doeneun miin 8ariga eo#seuni,,a geunyang doraga i win [ris! @aneungseong )eroya darheuni,,a geuman #wa [Lau! @eunyeoreul neom#ondamyeon nareul meon)eo neomeo#wa

 

[Luan! =ri malgon hanadulssi, )iwo#eori)a [SuhoDae,hyunDChen! Aeohago naman yeogi nama meomchwo)in deusi wo [.ll! @eomeun geurim)a nae ane ,,aeeona  Aeol #oneun du nune #ul,,ochi twinda @eunyeo gyeoteseo modu da mulleona B)en )ogeumssi, sanawo)inda  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae [Lay! Aeo mulleoseo)i anheumyeon dachyeodo molla [.ll! Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae  Aa eureureong eureureong eureureong dae [ai! Aeo mulleoseo)i anheumyeon dachyeodo molla ranslation CreditsK ggam)ongin Romani'ations #yK ,$o$lyrics<net Read moreK htt$KDDwww<,$o$lyrics<netDexo-growl-lyrics-englishromani'ed<htmlUix''eA%[email protected]   romani'ed<htmlUix''eA%[email protected] ollow usK V,$o$lyricsTnet on witter   WW ,$o$lyricsnet on ace#oo, 

EXO - 0rowl Lyrics !omani"ed (Chinese 5er*+ [ao!o7 o,ay [ris!+ian'ai hen weixian 'heng yao )inggao ni [Lay!5)ing gao ni6 9enme #u 'hidao [Lay!5ou didnGt ,nowH6 [ao!aituo #ie 'ai duo gei wo ci)i [Lay!5Ci)i6 0o huangle 'i)i [Lay!5.h:oh:6 [Chen!Lian huxi dou ,uai 'anting *ang ni xiang wo yue 'ou yue ,ao)in [ae,yun!+iaole yixia hao &iguai  Aandao ni ye )uede guaiyi [+iuMin DChen! @andao yan&ian yi$ian hei [Chen!ou&i ni ,an'he wo ge 'hong #iao&ing [+iuMin!Ai de huxi shengyin man man &ingxi [ae,yun!uaiyao wo chadian 'hixi #aituo :@irl: [[email protected] 0o 'hen xiang cang'he ni [ris!5cang'he ni6 Cang 'ai wo de huai li 'hu [ris!5BGm so serious6

 

 Aaxie shixian rang wo you yidian #u ,aixin [ris!5o26 [Chen!0o 'hen de ,uai sheng&i [.ll!eise de shenying xing 'ai wo xinli Cong wo de yan)ing li ca chule )i&ing 9ai ta de %anwei li &uandou gai cheli uran wo yiding man man %a $i&i 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni [Chen!Ruguo 'ai#u li,ai )iu hui you wei)i [*<;!0oah: meng yiyang sudu uai 'haohuo de )iasudu ansuo ni de mimi +iang yao ,an 'ixi #a#y [Suho!Ai haishi 'ai 'heli #a#y an'he wo haixiu mei )uli 0o #u hui &ingyi )iu %ang ,ai ni de ah: cra'y [[email protected] 'ai hei#ai shi)ie li  Aayang xianyan he meili an'he ni de de yan)ing xian'ai [.ll!eise shenying xing)ing#ao 'ai wo xiang&i xinli Cong wo de yan)ing li ca chule )i&ing 9ai ta de %anwei li &uandou gai cheli uran wo yiding man man %a $i&i 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni [Chaneol!Ruguo 'ai#u li,ai )iu hui you wei)i [Sehun!E + ; [ao!Ling yige lang 'ai ,an 'hege nuren  Ai )iushi 'heme wanmei de nuren *uo xiang #ao #ao ni 9ai huai li #u %angxia i %en yi miao guo&u 0o #ian de xiong han wuchang [ai!9uihou lihai de nanren dedao nuren xiang [ris!5hatGs right6  Aandao 'hen #uneng 'ai you 'huan 'hua n huan de )ihui [ris!uai hui&u )ieshule ni de )ieguo shi lingle [Sehun!Ruguo xiang ying ta de xin +ian da#ai wo 'ai %angdian [*<;!Chule women &uan#u shan &u 8iushi 'heyang aile [+iuMinDLuhanDSuho! Liu xiale ai&ing he wo he ni [+iuMinDLuhanDSuho! 4uan ting'hi yunxing [Chen!;h eah : [.ll!eise de shenying xing 'ai wo xinli Cong wo de yan)ing li ca chule )i&ing

 

9ai ta de %anwei li &uandou gai cheli uran wo yiding man man %a $i&i 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni [Chen!Ruguo 'ai#u li,ai )iu hui you wei)i 0o eureurong eureurong eureurong ni 0o eureurong eureurong eureurong ni [Luhan!Ruguo 'ai#u li,ai )iu hui you wei)i

EXO-K . M2M2 Lyrics .dd Comment 5>6  5>6 

Enlish Translation+ ranslatio n+ Careless7 careless< Shoot anonymous7 anonymous< eartless7 mindless< Ao one< who care a#out a#ou t meH B guess B ha(e no choice #ut to tolerate who was lost outside E(en though B close my eyes M.M.2 .nswer me7 why did the $eo$le change c hange *id they notice the existence o% that time B ha(e %orgotten how to )ust hear7 lo(e and care7 no longer #ut lost urning their #ac,s while wor,ing while li(ing ull o% en(y #ehing that anonymous mas,  E(en a%ter seeing the end7 youGre still %ull with hunger  .re you satis%ied nowH 0ouldnGt we %ace our eyes anymoreH 0ouldnGt we communicateH 0ouldnGt we lo(eH earing u$ to the reality that hurts Say M.M. i% you can change it7 say M.M. rom a day we were #ehind # ehind the #ars o% a smart $rison (oluntarily I  1 were used digitally to ma,e my $ersonality

 

here is no li%e7 %eelings and warmth o(er there7 there is only trashy language hereGs a wilderness o% a sel%-desolated one Lonliness increases as days go #y .s human #eings we can only #e hurt< eahLaugh7 cry all together7 holding hands han ds meeting that %eeling Each resem#le andwant connect to each other  B% you e(er to reco(er< 0ouldnGt we %ace our eyes anymoreH 0ouldnGt we communicateH 0ouldnGt we lo(eH earing u$ to the reality that hurts Say M.M. i% you can change it7 say M.M. urn#ac,2 *ie7 ,ill7 shout the %ight< his is not a war  M.M. M.M. M.M. M.M. el$ me to urn #ac,  M.M. M.M. M.M. M.M. .ware o% Rolling #ac,  @etting and #ac,7 sharing sides7 this nottoe(en game M.M.hitM.M. M.M. M.M. el$isme urna #ac,  eahCareless7 careless< 5M.M.6 Shoot anonymous7 anonymous< 5M.M.6 eartless7 mindless< 5M.M.6 Ao one< 0ho care a#out meH 5M.M.6 BGm grate%ul to #e allowed to li(e in this #lessed days E(ery day creating new ties Sharing good lo(e with e(eryone rather than shhatered hearts B% you can still laugh 0ouldnGt we %ace our eyes anymoreH 0ouldnGt we communicateH 0ouldnGt we lo(eH earing u$ to the reality that hurts Say M.M. i% you can change it7 say M.M. Careless7 careless< Shoot anonymous7 anonymous< eartless7 mindless< Ao one< 0ho care a#out meH

!omani"ed+ Careless Careless Shoot anonymous .nonymous

 

eartless Mindless  Ao one who care a#out me [*<;! Brheo#eorin chae ;emyeonhaneun geot gata Chameul eo#seo  Auneulsu#a,,e gam)iman: [ae,yun! M.M. i)en naege daeda$hae)wo 0ae saramdeuri dalla)yeonneun)i .reumdaun si)eoriraneunge )on)aehagin haenneun)i: [Suo! B)e deoneun saranghaneun #eo$do i)eotgo aeryeohaneun mamdo irheotgo *eungeul dollin chaero saragagi #a$$eungeol Bngmyeongui gamyeone gamchwotdeon sarui gadeu,han )ilsi ,euteul #wado #aego$eun deutan [ae,yun! B)en man)o,hae =rin deo isang nuneul ma)u ha)i anheul,,a Sotongha)i anheul,,a Sarangha)i anheul,,a .$eun hyeonsire dasi nunmuri heulleo a,,ul su itdago #a,,umyeon doendago malhaeyo M.M.7 M.M. [ai! Eon)enga#uteo urin seumateuhan gamoge )a#al)eogeuro gatyeo [Seun! ;gwa iro mandeun di)iteore nae ingyeogeul matgyeo [Chaneol! @eogin saengmyeongdo gam)eongdo ttadeutamdo eo$go eoneo sseuregiman nadwingguneun sangma,han #eol$an [*<;! Aari galsuro,  ;eroumman deohae)yeo =riga inganil su #a,,e eomneun geon Sangcheo #atneun geot: Mannago soneul )a$go neu,,imyeo ham,,e ulgo utgo 5[*<;! eah:eah6 *armagago seoro yeongyeoldwae [ae,yun! *ori,igo si$damyeon: =rin deo isang nuneul ma)u ha)i anheul,,a Sotongha)i anheul,,a Sarangha)i anheul,,a .$eun hyeonsire dasi nunmuri heulleo a,,ul su itdago #a,,umyeon doendago malhaeyo M.M.7 M.M. urn#ac, 

 

[ai! 8u,go7 )ugigo Ssaugo oechigo Bgeon )eon)aengi aniya *owa)woyo M.-M.-M.-M.7 M.-M.-M.-M. urn #ac,  ,aedatge M.-M.-M.-M.7 M.-M.-M.-M. Rolling #ac,  [ai! a,go chigo $yeoneul nanugo ssaugo Bgeon geimdo aniya *owa)woyo M.-M.-M.-M.7 M.-M.-M.-M. urn #ac,  [*<;! eah: Careless Careless 5[ai! M.M.6 Shoot anonymous .nonymous 5[ai! M.M.6 eartless Mindless 5[ai! M.M.6  Ao one who care a#out me 5[ai! M.M.6 [Suo! Sarme heora,doen chu,#o,#adeun naldeure gamsahago Maeil saeroun inyeondeureul mandeulgo [ae,yun! ,ae)yeo#eorin maeume #oda gi$$eun sarangeul Modu ham,,e useul su Btdamyeon: =rin deo isang nuneul ma)u ha)i anheul,,a Sotongha)i anheul,,a Sarangha)i anheul,,a .$eun hyeonsire dasi nunmuri heulleo a,,ul su itdago #a,,umyeon doendago malhaeyo M.M.7 M.M. Careless Careless Shoot anonymous .nonymous eartless Mindless  Ao one who care a#out me CreditsK CodeKE+; ranslation CreditsK $o$2gasa Romani'ations #yK ,$o$lyrics<net Read moreK htt$KDDwww<,$o$lyrics<netDexo-,-mama-lyrics-englishromani'ed<htmlUix''e;RMX romani'ed<htmlUix''e;RMX      WW ,$o$lyricsnet on ace#oo,  ollow usK V,$o$lyricsTnet on witter 

 

Mama lyrics • •

Exo-M > meaningsnew

Send "Mama" Ringtone to your Cell [.ll! Careless7 careless Shoot anonymous7 anonymous eartless7 mindless  Ao one7 who care a#out meH [Chen! Shi luo de gan )ue Shui 'ai hu 'hi you ren nai 0o 'ai ye wu %a )ie shou i shang le shuang yan: 5[.ll! Careless7 careless Shoot anonymous7 anonymous eartless7 mindless  Ao one7 who care a#out meH6 [Luan! M.M. ,e #u ,e yi &ing gao su wo 0ei shen me ren hui #ian de #u yi yang  Aa xie ting shuo guo de Mei li ri 'i shi 'hen de cun 'ai guo ma [Lay! 9ao )iu wang le ying gai ao geng nu li ai 'he ta 9ao )iu wang le xin &u #ao rong ta 9i gu 'i de sheng huo shi ou )ia 'huang )i xu mang [.ll! in xing 'ai ni de mian )u #ei ou chong de #iao *ao 'ui houman &ue xu shiduo 'hong ru yi&ing

 

[Chen! 9hen de geng hao ma: [.ll! 0o men yao 'he yang u 'ai ,an #i ci de yan shen ma u 'ai dui shuowo ni )iang ai wohua ma ma 8iu suan shou le shang an lei ye ru yu de xia @ai #ian )iu neng )ie da @ai #ian )iu neng dao da @ao su wo M.M. M.M. [ris! *ou wang le shen me shi hou ai shi wo men #ei guan 'ai cong ming li tou [ao! 0o de shi )ie 'hi 'ai ling he yi de 9hi 'uo 'hong du guo [+iuMin! Mei you sheng ming li mei gan &ing Mei tian hao wu gen )u ue )iu )iu geng )i mo 9hi you 'i )i shou shang he nan guo [Chen! +iang yu he &ian shou @an shou lei he xiao rong ue tie )in de $in lu 0o men ,ai xin gan ying e neng hui lai ma: [.ll! in xing 'ai ni de mian 8u #ei hou chong man xu duo de #iao &ing 5[Chen! eah: eah: eah:6 *ao 'ui hou &ue shi 'hong ru yi 5[Chen! ;h-;h:6 [Chen! 9he yang 'hen de geng hao ma: 5[Chen! .h:6 [.ll! 0o men yao 'he yang u 'ai ,an #i ci de yan shen ma u 'ai dui wo )iang hua ma u 'ai shuo ni ai wo ma 8iu suan shou le shang

 

an lei ye ru yu de xia @ai #ian )iu neng )ie da @ai #ian )iu neng dao da @ao su wo M.M. M.M. [+iuMin! urn#ac,  [+iuMin! 9ui hou wo nu hou 0o ,uang &i wo hui wen u xiang yao shi )ie #ian de leng 5[ris! 4ing #ang #ang wo M.M. M.M. M.M. M.M. urn #ac,  @ao su wo M.M. M.M. M.M. M.M. Rolling #ac,6 [ris! 9hui 'hu shi ,ong an shui dou hen leng mo ou xi #u hui 'he yang 'uo 5[ris! 4ing #ang #ang wo M.M. M.M. M.M. M.M. urn #ac,6 [Chen! eah: [.ll! Careless7 careless 5[Luan! M.M.6 Shoot anonymous7 anonymous 5[Luan! M.M.6 earless7 mindless 5[LuanD.ll! M.M.6  Ao one7 who care a#out meH 5[LuanD.ll! M.M.6 [Luan! in wei shou dao le 'hu %u wo neng @an )ue dao 'hen de ,uai le *uo xiang yao mei tian ren shi geng duo de ren [Chen! a sui le de xin chong wen 9hi yao you ai de dan chun 9hao hui wo yuan #en xiao rong li de 'hen: [.ll! 0o men yao 'he yang u 'ai ,an #i ci de yan shen ma u 'ai dui wo )iang hua ma u 'ai shuo ni ai wo ma 8iu suan shou le shang an lei ye ru yu de xia

 

@ai #ian )iu neng )ie da @ai #ian )iu neng dao da @ao su wo M.M. M.M. [.ll! Careless7 careless Shoot anonymous7 eartless7 mindlessanonymous  Ao one7 who care a#out meH

Exo-M 'istory Lyrics Send "istory" Ringtone to your Cell [Luan! Listen @an)ue dao meiyou 0o de xin'ang

ing )ie'ou [ris!diaole My heart #e #rea,in/ [ao! Leishui ceng)ing ennu de diao luo *asheng sihou 5a2 6 i #u xiang yihou [ris! My $ain #e cree$in/ [Chen! ui de yan liulian lan de tian rang wuwei )iaoxiao #ian cheng $aomo u han weisuo Chuncui de 'hi'huo [.ll! uan di ta#uguo duo)iu 'ai 'he xin de &i shidian 'han'he shi wo @uan,a yiyi dou )i$o %ang&i 'ai wo 'idian mei luruguo 0omen yi %en liangtou #en shi taiyang #an yiti )iegou ;h7 ;h 0o )iangluo 'hege shi)ie de liyou B need you and you want me 9ai 'hege lan se xingti ;h7 ;h ;h7 ;h E(ery7 E(ery7 E(eryday 0o chuang'ao de istory [Chen! rea, it Po chen )iu de gui Mo(e it

 

Rang huang yan 'uo %ei [ris! Ao more sha,in/ li,e that [Lay! *aoshu @ui ling hou )iu hui xi 8ingle shang #ei 9hanxin de )ingwei [Luan! Shi)ian hai you ,ong )ian chuanyue yu you 'ou mengxiang wanmei @uodu de guanghui hui rang women 4ian &i shou %ei [.ll! uan di ta#uguo duo)iu 'ai 'he xin de &i shidian 'han'he shi wo @uan,a yiyi dou )i$o %ang&i 'ai wo 'idian mei luruguo 0omen yi %en liangtou #en shi taiyang #an yiti )iegou ;h7 ;h 0o )iangluo 'hege shi)ie de liyou B need you and you want me 9ai 'hege lan se xingti ;h7 ;h7 ;h ;h Rang shi)ian nixiang xing'ou @ai shi 'huan#ian de shihou [+iuMin! urn it u$7 turn it u$7 turn it u$ 5urn it on6 urn it u$7 turn it u$7 turn it u$ [Luan! *ang ni shenme dou )i wang gei yongyuan Suoyou dou tuichi dao xia yige mingtian [Chen! uoxu mingtian 'hihou meiyou weilai Liu xia de 'hiyou huihen de hui)in he chen ai: [Luhan!9hua 'hu ai de shou7 ai de shou7 ai de shou [Lay!ue ai yue wanmei nuan re 'hege xing&iu [Chen! eishang 'ai 'uoshou wo xiyue de youshou 0omen %enxiang tong yige liyou: [ris! eah 0omen #ao )in wei yiti 'ai dansheng de shun)ian 4ue ,aishi xiguan sh,li he yige ren de shi)ie [+iuMin! 8uli )ian7 )ian7 )ian7 )ian7 )ian yue lai yue yuan [ao! @eli %en,ai cheng liang#ian taiyang #u xuyao %en )iexian [ris! ;ne more7 two more7 three %our more [ao! 9he yi shun)ian ying)ie )iwang yi )iu meng li wanmei shi)ie [ris! +in'ang ,aishi tiaodong )i su tiaodong *oong7 *oong7 *oong7 *oong7 *oong7 *oong

 

[.ll! Paihuaiguo duo)iu 'ai 'he xin de &i shidian 'han'he shi wo [ris! eah E+;-M7 E+;- ao da,ai women de weilai istory [.ll! 0omen yi %en liangtou #en shi taiyang #an yiti )iegou [ao! ;h tongyi ,e xin'ang taiyang xia 0omen lian xian wuxian de yanchang xian [.ll! B needlanyou you want me 9ai 'hege se and xingti ;h7 ;h ;h7 ;h E(ery7 E(ery7 E(eryday 0o chuang'ao de istory Cell   Send "istory" Ringtone to your Cell 

in   6L7!8C9 TT: 1eat EXO . D; 0ot <s =allin in  Lo#e 2ain 1D1DI1  1D1DI1  y #ae,yeolI>X y  #ae,yeolI>X   [aeyeon! So we #ac, in the clu# @et that #odies roc,in %rom side to side 5side side to side6 han, @od the wee, is done B %eel li,e a 'om#ie gone #ac, to li%e 5#ac, to li%e6 [Seohyun! ands u$7 and suddenly we all got our hands u$  Ao control my#e%oreH #ody .inGt B seeno%you B thin, B remem#er those eyes7 eyes7 eyes7 eyes [i%%any! Cause #a#y tonight7 the *8 got us u s %alling in lo(e again eah7 #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again [S! So dance7 dance7 li,e itGs the last7 last night o% your li%e7 li%e @onna get you right [i%%any! Cause #a#y tonight7 the *8 got us u s %alling in lo(e again [i%%any! S and E+;7colla#oration e(ery $ut your hands u$< [Chanyeol! eah2Put your hands [email protected] you readyH

 

Modu ham,,e $ut your hands u$7 get ready7 a$e nan chul)eonhae )eogi haneul wiro deon)igo nola#wa yeogi  #eats roc, your #odies  )a muyeo#wa oneul#am micheo#wa dance [*<;! ee$ downing  Aot tomorrow that )ustdrin,s right li,e now7this now7 now7 now7 now7 now @onna set the roo% on %ire @onna #urn this mother %uc,er down7 down7 down7 down7 down7 down [i%%any! ands u$7 when the music dro$s 0e #oth $ut our hands u$ Put your hands on my #ody [Luhan! Swear B seen you #e%ore B thin, B remem#er those eyes7 eyes7 eyes7 eyes [Seohyun! Cause #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again eah7 #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again [E+;! So dance7 dance7 li,e itGs the last7 last night o% your li%e7 li%e @onna get you right [Seohyun! Cause #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again ;hh: [E+;! LetGs go [Chanyeol! ;neul#ameun amu saengga,ha)i malgo Shinnage nola#ol)a dadeul nareul darawa ,eogi cham,,an eodi domanga yeogil #wa #wa [E+;! Put your hands u$ in the air  [Chanyeol! E(ery#ody modu #ang,eum $ut your hands u$ *wiro oh maeumeul #i ugo #ultaneun oneul#am-e mameul mat,yeo [Sehun! eah7E+; with S7M.M. and 0BALE7yeongweonhi %all in lo(e<E(ery#ody hands u$ [aeyeon! Cause #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again eah7 #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again [.LL! So dance7 dance7 li,e itGs the last7 last night o% your li%e7 li%e @onna get you right [S! Cause #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again eah7 #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again [i%%any! 5Put your hands u$ x36 ;hh:

 

[.LL!So dance7 dance7 li,e itGs the last7 last night o% your li%e7 li%e @onna get you right [*<;! oh::uh: yeah Cause #a#y tonight7 the *8 got us %alling in lo(e again

Ori Origi gina nall Po Post st:: oo Sung Eun e ; Lyrics   W

R;M.AB9E* oo Sung Eun Y Eun Y e ;  !omani"ation

Enlish translation

Romani'ationK R;M.AB9E*<com wonrae geureon georae dadeul naege marhae deo isangeun  Ao oh oh e a #e alright  #ut)a#aseo mwol hae )al )inaera marhae deo isangeun  Ao oh oh e a #e a

EnglishK P;[email protected] hey say itGs always li,e this7 not anymore7 no oh oh #e a #e alright 0hatGs the use o% hanging onH B tell you to ta,e care7 not anymore7 no oh oh #e a #e a

;: )ugeul geotman gatdadeon nae maeumdo ;: ,,umeul ,,un deushi i)hyeo )yeo gago B will ,now you nothing e(er  B will ,now you nothing e(er  da al geot gatdeon ni mami geo)itmal gata

;7 my heart that %elt li,e it would die ;7 BGm %orgetting it as i% it was a dream B will ,now you nothing e(er7 B will ,now you nothing e(er< our heart7 that B thought B ,new7 seems li,e a lie

 #ing #ing #ing nan neo eo#shido e ;   #ing #ing #ing maemdoneun gieog i)en i)eullae neo eo#shi )al sara< dashi dareun nam)al manna eauti%ul my #oy: sarang haetdeon geudae ye #ye

E(en without you7 BGll #e ;  B want to %orget the memories that linger  B can li(e well without you7 B will meet a di%%erent guy eauti%ul my #oy7 B lo(ed you7 #ye #ye

geurae )al gara gara garago )iugiga es7 good#ye to your $hone num#er himdeureot deon )eonhwa #eonhodo that was so hard to erase< E(en when B wal, gati geoddeon geu gireul hon)a georeodo alone on the streets we used to wal, together  i)en holga #unhae neo eo#shido BGm o, yo: B %eel relie(ed now7 e(en without you7 BGm o, yo

 

!omani"ation

Enlish translation

geuri hyeong $yeon eo#t)i anhatdeon uriui manna mieot )anha deoneun huhoen eo#seo saeroun chul#al )eome dashi seoseo

;ur relationshi$ wasnGt that #ad7 B ha(e no regrets Standing on a new start line7

chug#oghae )ulge i)en e ;,: miryeon dwoseo mwohae soyong eo#seo  Ao way deo isangeun  Ao oh oh e a #e alright sumeul shwil ttaemada hansum man nae shwida deo isangeun no oh oh e a #e a

BGll wish you all the #est7 now #e ;  0hatGs the use o% not getting o(er youH  Ao way7 not anymore7 no oh oh #e a #e alright B used to let out sighs e(ery time B #reathed #ut not anymore7 no oh oh #e a #e a

;: )ugeul geotman gatdadeon nae maeumdo ;: ,,umeul ,,un deushi i)hyeo )yeo gago B will ,now you nothing e(er  B will ,now you nothing e(er  da al geot gatdeon ni mami geo)itmal gata

;7 my heart that %elt li,e it would die ;7 BGm %orgetting it as i% it was a dream B will ,now you nothing e(er7 B will ,now you nothing e(er< our heart7 that B thought B ,new7 seems li,e a lie

 #ing #ing #ing nan neo eo#shido e ;   #ing #ing #ing maemdoneun gieog i)en i)eullae neo eo#shi )al sara< dashi dareun nam)al manna eauti%ul my #oy: sarang haetdeon geudae ye #ye

E(en without you7 BGll #e ;  B want to %orget the memories that linger  B can li(e well without you7 B will meet a di%%erent guy eauti%ul my #oy7 B lo(ed you7 #ye #ye

shigani )ina tto gieogna get)i neowa naui E(erything saranghaetdeon E(erything uriga wae ireohge7 doen geon)i mwol )almotan geon)i:

BGll remem#er you a%ter time $asses E(erything a#out you and me7 e(erything that we lo(ed 0hy did we #ecome li,e thisH 0here did we go wrongH

 #ing #ing #ing nan neo eo#shido e ;   #ing #ing #ing maemdoneun gieog i)en i)eullae neo eo#shi )al sara< dashi dareun nam)al manna eauti%ul my #oy: sarang haetdeon geudae #ye #ye 5+6

E(en without you7 BGll #e ;  B want to %orget the memories that linger  B can li(e well without you7 B will meet a di%%erent guy eauti%ul my #oy7 B lo(ed you7 #ye #ye 5x6

Romani'ationK R;M.AB9E*<com

EnglishK P;[email protected]

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close