Social Issues

Published on May 2016 | Categories: Documents | Downloads: 36 | Comments: 0 | Views: 157
of 1
Download PDF   Embed   Report

collocation

Comments

Content

Chủ đề thứ 2 là Social Issues nhé:
1/ a widening gap between rich and poor: gia tăng khoảng cách giàu nghèo
2/ raise the living standards: nâng cao chất lượng cuộc sống
3/ reduce poverty rates = poverty reduction: giảm đói nghèo
4/ highlight the need for sth: nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc gì đó
5/ sustainable and equitable development: phát triển hài hòa, bền vững
6/ undergo a sharp transformation: trải qua những biến chuyển sâu sắc
1.racial discirimination : phân biệt chủng tộc.
2.a racial attack: tấn công vì lí do chủng tộc.
3. a novel solution: biện pháp mới lạ (cái này hiểu mà ko dịch ra đc =)))
4. the social fabric : hệ thống xã hội, social structure
5. a run-down area: khu có điều kiện sống thấp (không biết có phải khu ổ chuột
ko).
6. a force for good = a postitive influence = ảnh hưởng tốt.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close