softball

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 42 | Comments: 0 | Views: 254
of 7
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR
PERMAINAN SOFTBAL
Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Masa

Tingkatan

: 3 Cemerlang

Tunjang pembelajaran

: Kemahiran

Tajuk Pembelajaran

: Permainan Sofbol

Fokus Pembelajaran

: Kemahiran Memadang

Pengetahuan Sedia ada

: Pelajar telah diajar asas membaling dan menyambut bola sofbol.

Objektif

: Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat:-

Bil Pelajar

:40 Minit
:30 Orang

a) Psikomotor,
i.

memadang bola leret secara statik dan dinamik sekurang-kurang 8 kali dalam 10
percubaan.

ii. memadang bola leret yang melantun dengan kemas
b) Kognitif,
i.

Memahami kaedah yang betul dalam permainan sofbol

c) Afektif
i.

menunjukkan komitmen sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran.

ii. memupuk semangat kesukanan semasa menjalankan aktiviti.
Nilai

: Kerjasama, semangat kesukanan, ingin tahu, jujur.

KBKK

: Membanding beza, menghubungkait, mencirikan.

Peralatan

: Skitel, Gelung rotan, bola sofbol, glove sofbol, wisel, carta anatomy.

Fasa/Masa
Permulaan
(10minit)

Aktiviti

Butiran Mengajar

1. Melakukan

Organisasi

Catatan

1. Pelajar di arahkan untuk membuat

1. Pelajar diarahkan

aktiviti

aktiviti memanaskan badan secara dinamik

untuk membuat dua

memanaskan

sebelum pembelajaran di mulakan.

barisan.

badan secara

G

dinamik.
2. Pengenalan
kemahiran
memadang

PPPPPPPPPP
2. Guru menerangkan kemahiran
memadang di dalam sofbol.

PPPPPPPPPP
G=Guru
P=Pelajar

Fasa

Ansur majuperkembangan
(20minit)

1.Memadang bolaleret.
a) Cara dan
teknikPelajar dibahagikan kepada 2

1.Semua pemain

kumpulan sama banyak.

perlu terhidrat.

Setiap kumpulan akan membuat

Air harus

aktiviti secara berpasangan

disediakan

Setiap kumpulan akan bergerak ke

sebelum, semasa

kawasan yang ditetapkan.

dan selepas

memadan
g bola
leret.
b) Memadan
g bola
leret
statik.

permainan dan
latihan

1. Pelajar bergerak ke kawasan
permainan
2. Guru memberi penerangan dan tunjuk
cara memadang bola leret yang betul
3. Posisi sedia ketika memadang
-Buka kaki seluas bahu
-Fleksi kedua-dua lutut
-Tundukkan badan ke hadapan.
-Tangan berada di hadapan badan.
- Tumpukan perhatian pada
pergerakkan bola.

-Kaedah atau cara
memadang cara bola
leret.

2.Penangkap
dikehendaki
memakai topeng
kerana mereka
menangkap bola
Jenis bola leret statik.

yang datang pada
kelajuan lebih

Fasa Persediaan

daripada 70 batu

-Bahu menghadap ke arah sasaran.
-Berat badan pada kaki belakang.
-Genggam bola dengan kemas.
-Ekstensi tangan membaling ke
belakang.
-Mata pandang ke arah sasaran.

sejam.Ini boleh

- beri tumpuan kepada bola.

memakai topeng.

Fasa perlaksanaan
- tangan rendah, bukakan glove dan
menghala ke arah bola.
- badan hendaklah menghadap ke arah

menyebabkan
kecederaan yang
besar jika
penangkap tidak

bola.

3.Guru

- gunakan kedua-dua belah tangan.

menerangkan

- perhatikan bola sehingga tiba ke

aspek

glove.

keselamatan

- Pelajar melakukan aktiviti memadang

kepada pelajar.

bola leret statik sebanyak 10 kali.

-Patikan glove
berkeadaan baik

Jenis bola paras pinggang

dan selamat

Fasa perlaksanaan
-

Pelajar akan beralih ke peringkat

dalam poket

kedua
-

Pelajar

berada

dalam

keadaan

bersedia dengan membengkokkan
lutut(memasang kekuda).
-

Bukakan glove dan menghala
ke arah bola.

-

digunakan
-Perangkap bola

perhatikan bola sehingga tiba ke
Glove.

glove untuk
mengelakkan
kecederaan pada
jari atau tapak
tangan.
-Jerit nama rakan
yang akan
menyambut bola
supaya bersedia

-

Pelajar melakukan aktiviti
memadang bola paras pinggang
sebanyak sepuluh kali.

bertindak.

 Pelajar dibahagikan kepada tiga
pasukan sama banyak.
 Setiap pelajar dalam setiap
kumpulan dikehendaki membuat
balingan menggunakan belon yang
Kemuncak

Permainan kecil

berisi air kepada pelajar di

(5 minit)

Baldi berisi belon

hadapannya
 Sementara pelajar lain membuat
barisan dalam keadaan bersedia

pelajar

dan menunggu giliran balingan.
 Balingan belon yang berisi air ini
berterusansehingga jumlah belon
yang dibekalkan pada beldi pertama

arah belon

dapat dipindahkan ke baldi ke 2.

bergerak

 Kumpulan yang dapat
menghabiskan awal dikira
pemenang.


Melakukan aktiviti kelonggaran ototsecara dinamik ( cooling down)
Sesi soal jawab dengan memilih pelajar

secara rawak mengenai cara
PenutupRefleksi

(5minit)Cooling
down

memadang bola leret statik.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close