Sonata

Published on April 2017 | Categories: Documents | Downloads: 71 | Comments: 0 | Views: 870
of 3
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

SONATA
Sonata se javlja početkom 17. stoljeća u Italiji. Nazvana je po glazbalu kojem je
bila namijenjena, skladba za sviranje na gudaćim glazbalima. Ubrzo su, nakon
Italije, sonate postale popularne i u Njemačkoj, Engleskoj i Francuskoj. Svirali su ih
na dvorovima, u bogatijim građanskim kućama; čak i u crkvama - prije, za
vrijeme ili poslije obreda. Bile su namijenjene manjoj skupini glazbala: osim
sonata za violinu i basso continuo, najpopularnije su bile trio-sonate za dvije
violine i basso continuo. Tijekom razdoblja baroka skaldatelji razlikuju crkvenu
sonatu, od komorne sonate.
Četverostavačne crkvene sonate bile su ozbiljnijeg i svečanijeg ugođaja te
pogodnije za izvođenje u crkvi. Kontrast u nizanju stavaka skladatelji postižu
različitim tempima: polagani-brzi-polagani-brzi stavak. Posebnost drugog stavka
je izrazitija polifona obrada glasova (imitacija).
Komorne sonate bile su daleko sličnije baroknoj suiti. Imale su veći broj
stavaka, uglavnom plesnog ugođaja i zato su ih radije izvodili na dvoru. Krajem
17. stoljeća ova dva tipa barokne sonate stapaju se i prihvaćaju broj i raspored
stavaka crkvene sonate. Utjecaj komorne sonate očit je u plesnom karakteru
posljednjih stavaka.
Barokna sonata je višestavačna komorna skladba s rasporedom stavaka:
polagani-brzi-polagani-brzi. Ova trio-sonata skladana je za dvije violine i basso
continuo, kojeg izvode orgulje i violončelo. Violinama je posvećena veća
pozornost i one se natječu u vođenju melodijske linije. Iako je basova linija manje
značajna, ipak nije samo pratnja, već i onda obrađuje teme iz violinskih dionica.
Svi su stavci u istom tonalitetu, s uobičajenim rasporedom stavaka koji se
razlikuju po tempu, mjeri i ugođaju. Ističe se kromatska tema drugog stavka,
polifono obrađena postupkom imitacije.
Prve instrumentane sonate u Hrvatskoj
Cecchinijeve sonate nisu četverostavčane, nego imaju samo jedan stavak.
Izvodile su se u crkvi između dijelova mise. Bile su srodnije starijim
instrumentalnim oblicima ricercara i canzone.
Cecchini je naznačio da osmu sonatu trebaju izvoditi dvije violine ili violina i
kornet uz basso continuo. Za ovu sonatu karakteristčna je promjena metrike - na
početku je mjera četveročetvrtinska, zatim tročetvrtinska, a na kraju
dvopolovinska.

Matko Šilić
Matija Delinić

SONATA
- pojavljuje se početkom 17. stoljeća
-nazvana po glazbalu kojem je namijenjena (sonata-gudaća glazbala)
-svira se bogatijim građanskim kućama, crkvama i na dvorovima.
-skladatelji razlikuju dva oblika: crkvena i komorna sonata
-crkvena sonata-ozbiljni i svečani ugođaj
-pogodne za izvođenje u crkvi
-komorna sonata-slična baroknoj suiti
-plesnog ugođaja
-stapanje komorne i crkvene sonate stvara barkonu sonatu-višestavačna komorna
skladba s kontrastom u rasporedu stavaka
-sonate u Hrvatskoj-Tomaso Cecchini

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close