Standart Denizcilik Kisaltmalari

Published on May 2016 | Categories: Documents | Downloads: 252 | Comments: 0 | Views: 7823
of 226
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

STANDART DENİZCİLİK KISALTMALARI

HAZIRLAYAN

CELAL ÇİÇEK

STANDART DENİZCİLİK KISALTMALARI®
© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Celal ÇİÇEK

n 5000 Değişik kısaltma n Denizcilikte kullanılan bütün genel kısaltmalar n Kullanımı kolay alfabetik dizin n Denizciliğin her branşında başvurulabilecek temel kaynak

ÖNSÖZ
Bir merak sonucu başladığım kısaltmalara geçen beş yıl içinde binlerce kısaltmaya ulaştım. Bu zaman içinde bir çok kısaltmanın karşılığını bulmakta gerçekten çok zorlandım. Çünkü; bu konuda sadece chartering konusunda bir kaynak olduğunu ve denizciliğin diğer ilgili genel konularında hiçbir kaynak olmadığını gördüm. Ulaştığım bu birikimden diğer denizcilerinde faydalanabilmeleri için, bu kısaltmaları bir kitapta toplamaya karar verdim. Bu kısaltmalar kitabı daha çok bir sözlüğü andırsada, sadece denizcilikte veya denizcilikle ilgili konularda kullanılan genel kısaltmalardır. Genelde denizcilikle uğraşan bütün şirketler; haberleşme maliyetlerini düşürmek için veya zamandan tasarruf etmek amacıyla yazışmalarında ve/veya diğer tüm işletme konularında genel veya özel bazı kısaltmalar kullanmaktadırlar. Bu konuda bir standart olmamasına rağmen genel kullanılan bu kısaltmalar dünyadaki bütün şirketler tarafındanda kullanılmakta ve anlaşılmaktadır. Bu kitapta bulunan 5000 civarındaki kısaltmanın tamamı genelde denizcilikte ve/veye denizcilikle ilgili alanlarda kullanılan kısaltmalardır. Bu kısaltmalar bütün dünyada ve ülkemizde aynı maksatla kullanılmaktadır. Ülkemizde sadece chartering konusunda basılı standart kısaltmalar mevcut olmasına rağmen, genel konularda kullanılan kısaltmalarla ilgili bir kaynak olmaması beni bu birikimlerimi kitaplaştırmaya yöneltti. Aradığınız kısaltmanın kolay ve çabuk bulunması için, kısaltmaları değişik bir yöntemle alfabetik sıraya sadık kalarak küçükten büyüğe doğru çoğalan sistemde bir dizin yaptım. Bu sayede aradığınız kısaltmayı bulmak daha kolay olacaktır. Diğer alfabetik sistemde bazı kısaltmalar (örneğin;6 harfli iki kısaltmanın arasına çoğunlukla 2 harfli kısaltmalar gelerek) arada gözden kaçabiliyordu. Yaptığım bu alfabetik ve azdan çok’a doğru sıralama sisteminde, hem kullanımı kolay, hemde; aradığınız bazı kısaltmaları bulamayabilme durumu ortadan kalkmış oldu. Kitabın son bölümüne Türkçe’de kullanılan denizcilikle ilgili kısaltmalara’da yer verdim. Ancak birçok kısaltma ingilizce ile kullanıldığından fazla bir kaynak oluşmadı. Kısaltmaların ingilizce orijinalleri ilk satırda, Türkçe anlamları ve hangi konu ile ilgili olduğu ikinci satırda ve İtalik olarak basılmıştır. Bütün kısaltmalarda hangi konu ile ilgili olduğu parantez içinde açıklanmıştır. Bazı kısaltmalar birden çok konu ile ilgili olabilmektedir. Bu tür kısaltmalara ya en çok kullanıldıkları konu yazılmış, yada (genel) yazılmıştır. Bu kitabın tüm denizcilik camiasına fayadalı olmasını ve bu konudaki ihtiyaçları karşılamasını temenni ediyorum.

Celal ÇİÇEK İstanbul-2001

A
A a A a/a aa AA A/B AC AC A/C AC a/c AC Ac A/C Ac a/d A/D AF AF : Amplitude (haberleşme) Genlik : Assumed (seyir) Farz edilen, farazi : Ampere (genel) Amper : Always Afloat (chartering) Her zaman yüzer halde : Always Acceptable (chartering) Her zaman kabül edilir. : Apparent Altitude (seyir) Görünür yükseklik : Able Bodied seaman (gemicilik) Usta gemici : Anti-collision (seyir) Radar cihazında çatışma rotasında bulunan ekoların alarmını veren sistem : Alternating current (elektirik) Alternatif akım : Account Current (chartering) Yürülükteki hesap, hesap : Admiral’s Cup (genel) Amirallik kupası yat yarışları (donanma kupası yat yarışları) : Account (ticaret) Hesap : Advisory Circular (sigorta) Tavsiye yazıları : Admiralty Coefficient (gemi inşa) Admiralty katsayıları : Altering course (seyir) Rota değiştirme : Altocumulus (meteoroloji) Bulut adı : After Date (chartering) Kararlaştırılan günü takip eden gün ve tarih : Alternate Days (chartering) Anlaşmaya varılan günün değişimi neticesinde kararlaştırılan değişmiş tarih. : Audio Frequency (haberleşme) Ses frekansı : Advance Freight (chartering) Navlun avansı, tüm navluna mahsuben ödenen bir miktar avans

a/f A-G A/H a.h. ah Ah AI AL aL Al Am a/m AM AM A/o AP AP AP A/P AP AR A/R As A/s

: Also For (chartering) Navlun mukavelelerinde birden çok liman ve limanlara gidilecekse bunları belirtmek için kullanılır. : Attorney-General (yazışma) Umumi vekil, Başsavcı : Antwerp, Hamburg Range of Ports (chartering) Hamburg, Anvers arası limanlar : Ahead (gemicilik) İleri, ileri yol : After Hatch (chartering) Ambardan sonra , kiralama sözleşmelerinde : Ampere Hour (gemicilik) Akülerde; Amper saat : Articulation Index (kurtarma) Hava taşıtları indeksi : Algae (seyir) Haritada deniz dip yapısı : Assumed Latitude (seyir) Farazi, alınan enlem (göksel seyir) : Alternating light (seyir) Renk değiştiren fener : Amber (seyir) Amber (harita kısaltmalarından) : Above mentioned (yazışma) Yukarda konu edilen : Amplitude Modulation (haberleşme) Genlik modülasyonu : Ante meridian (genel) Öğleden önce : Account of (ticaret) Hesabına : Assumed Position (seyir) Farazi mevki, kabül edilen pozisyon : Aft Perpendicular (gemicilik) Kıç dikmeler : Average Payable (sigorta) Avarya ödenecektir. : Additional Premium (yazışma) İlave pirim : Auto pilot (seyir) Otopilot : Arrived (yazışma) Geldi, ulaştı : All Risks (sigorta) Tüm riskler, tüm risklere karşı : Altostratus (meteoroloji) Bulut adı : Account Sales (yazışma) Satış hesabı

A/S A/S AS AT AT AU Av A/V av. A-V Az AAA AAE AAR a.a.r. ABI ABO ABP ABS ABS Abt. ACA ACAs ACB ACC

: After Sight (ticaret) Mal görüldükten sonra : Alongside (chartering) Geminin bordasında : Air Speed (kurtarma) Hava sürati : Atomic Time (haberleşme) Atomik zaman : American Terms (chartering) Amerikan şartlar (tahıl taşımasında) : Astronomical Unit (haberleşme) Astronomik birim : Average (sigorta) Avarya : According to Value (chartering) Kıymete göre : Avoirdupois (ticaret) Amerika ve İngilterede kullanılan tartı birimi : Audio – Visual (genel) Sesli ve görünür : Azimuth (seyir) Gök cisiminin yönü, semti : Association of Average Adjusters (sigorta) Avaryaları hesaplayan beynelminel dispeçciler birliği : Age and Experience (yazışma)Personel formlarında yaşı ve tecrübesi : Aircraft Accident Report (kurtarma)Hava taşıtları kaza raporu : Against All Risks (sigorta) Bütün risklere karşı, meydana gelebilecek bütün risklere karşı küvertür : Association Of British Insurers (kuruluş) İngiltere sigortacılar birliği : Operator Forced Clear (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; operatör tarafından silindi : Associated British ports (kuruluş) İngiliz Liman otoriteleri birliği : Absent Subscriber (haberleşme) Abone bulunamadı, yerinde yok : American Bureau of Shipping (kuruluş) Amerikan gemi klas kuruluşu : About (yazışma) Aşağı yukarı, tahmini : Accession Compensatory Amounts (chartering) Değerin açık artırma ile tespit edilmesi : Admiralty Chart Agents (kuruluş) Admiralty haritaları satan acentalar : Accessed Barred (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; giriş engellendi : Area Control Centre (kurtarma) Bölge kontrol merkezi

Acc ACC ACC ACE ACG ACH ACL ACO A&CP ACP ACP ACP80 ACP90 ACQ ACS ACS ACT ACT ACV ADB ADC Add. ADD ADE ADF

: Acceptance, Accepted (yazışma) Kabül etmek, kabül edilmiş : Approved Container Condition (chartering) Onaylı konteyner kondisyonu : Air Cooler Cleaner (gemicilik) Makine; Hava kuleri temizleyicisi : African Container Express (chartering) Afrika konteyner servisi : Auxiliary Coast Guard (kuruluş) Yardimci Kıyı koruma teşkilatı : Automated Clearing House (ticaret) : Associated Container Line (kuruluş) Konteyner hatcıları birliği : Aircraft Co-ordinator (kurtarma) Uçak kordinatör istasyonu : Anchors and Chains Proved (sigorta) Demir ve zincirler onaylanmiş : Adjacent to Charted Platform (seyir) Harita düzeltmelerinde; Haritada gösterilen platforma yakın platform : African, Caribbean and Pacific Countries (chartering) Afrika, Karabiyan ve Pasifik ülkeleri : Air Cargo Processing in the Eighties (kuruluş) Hava kargo taşıması 80 kaideleri : Air Cargo Processing in the Nineties (kuruluş) Hava kargo taşıması 90 kaideleri : Acquisition (seyir) Radarda kazanç ayarı, verimlilik ayarı : Australian Customs Service (kuruluş) Avustralya gümrük servisi : Automatic Control System (kurtarma) Otomotik kontrol sistem (uçaklarda) : Advance Corporation Tax (yazışma) Kurumlar vergisi : Associated Container Transportation (kuruluş) Konteyner taşıyıcıları birliği : Air Cushion Vehicle (gemicilik) Hover kraft, hava yastıklı tekne : Asian Development Bank (ticaret) Asya geliştirme bankası : Air Data Computer (kurtarma) Hava veri bilgisayarı : Addressed (yazışma) Gönderilen yer : Association for Distribution Development (ticaret)Parasiyel dağıtıcılar birliği : Above Deck Equipment (haberleşme) GMDSS dış ekipmanları (anten vb.) : Airborne Direction Finder (seyir) Hava araçları için yön bulucu cihaz

adf ADI A.dk ADL ADM ADP ADR ADR ADR ADS a.d.s. Adv

adv AEA AEB AEF AEI AER AES AES AFA AFC AFD AFD

: Additional Duty on Flour (ticaret) Un taşımasında alınacak ilave önlemler : Attitude Direction Indicator (seyir) Yön gösterge yüksekliği (uydularda) : Awning Deck (gemicilik) Üstü tenteli gezinti güvertesi : Automatic Data Logging (gemicilik) Gemi rotasını otomatikman kaydeden cihazın kaydettiği jurnal : Amsterdamsche Droogdok Mij (Amsterdam Dry dock Company) (kuruluş) Amsterdam liman işletmesi : Automatic Data Processing (gemicilik) Otomotik veri sağlama ünitesi (elktronik sistemlerde) : International Carriage of Dangerous Goods by Road (kuruluş) Tehlikeli eşyanın karayolu ile taşınması uluslararası kuralları : Addressee Refuses (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; adres kabul edilmedi : Advisory Route (seyir) Tavsiye rotası : Automatic Dependant Surveillance (kurtarma) : Additional Duty on Sugar (ticaret) Şeker taşımasında alınacak ilave kurallar. : Advancement of Special Survey (yazışma) Gemilerin 4 yılda bir yapılan büyük sörveyle-rinde klas kaidelerinin önerdiği tüm kontroller yapılır, eğer gemi sahibi sörvey gününden önce bazı sörveyler yaptırırsa bunlar sörvey kayıtlarına kredi olarak (Adv) kaydedilir. : Advice (yazışma) Öneri, tavsiye, bildiri : Association of European Airlines (kuruluş) Avrupa havayolları birliği : Area Elimination Boundary (seyir) Radarda ekran gösterge sınırı : Amalgamated Union of Engineering and Foundry Workers (kuruluş) Makine mühendisleri ve dökümhane işcileri sendikası : Automatic Equipment Identification (gemicilik) Konteyner taşımacılığında; otomotik tanımlama cihazları : Authorised Explosives Representative (gemicilik) Askeri mühimmat taşıyan gemilerde patlayıcılardan sorumlu yetkili kişi : Association of Marine Engineering schools (kuruluş) Gemi makinaları işletme mühendisleri okulları birliği : Aeronautical Earth Station (kurtarma) Hava yer istasyonu (uçakların kullandığı) : Association of Flight Attendance (kuruluş) Uçak hizmetlileri birliği : Automatic Frequency Control (haberleşme) Otomatik frekans kontrolu : Advanced Flight Deck (genel) Birinci mevki uçuş güvertesi : Actual Forward Distance (gemicilik) Gemi makinelerinde; gerçek line mesafesi

AFM AFN AFS AFS Aft A.g.b. AGC AGD AGM AGS AGS Agt Agt AGV Ahd AHF AHM AHT AIB AID AIN AIP AIS AIS

: Aircraft Flight Manuel (kurtarma) Uçak kullanım kılavuzu : Aeronautical Fixed Network (kurtarma) Hava sabit iletişim ağı : Automatic Flight System (kurtarma) Otomotik uçuş sistemi : Additional Freeboard Sheets (gemicilik) Gemi fribordlarının ve draftlarının kaydedildiği listeler : After end of Ship (gemicilik) Geminin kıç tarafı, kıç : Any good brand (ticaret) Herhangi iyi bir marka : Automatic Gain Control (seyir) Radarda otomatik kazanç kontrolü : Australian Geodetic Datum (seyir) Avusturalya coğrafik datumu : Annual General Meeting (yazışma) Yıllık genel kurul toplantısı : Automatic Gantry Steering System (gemicilik) Konteyner terminallerinde bulunan gantri kreyn’lerin otomotik kullanma sistemi : Automatic Gain Stabilisation (haberleşme) Otomotik kazanç sabitlemesi : Agent (kuruluş) Acenta, gemi acentası : Against (yazışma) Karşı (Agt.risk) risklere karşı vb. : Automatic Guided Vehicle (gemicilik) Ro-Ro gemilerinde treyler’leri yerleştiren otomotik kontrollü araç : Ahead (gemicilik) İleri yol, geminin önünde : American Hull Form (sigorta) Amerikan tekne sigortası formu : Allowable Heeling Moment (stabilite) Tahıl yüklemesinde; Kabül edilebilir yatma momenti : Anchor Handling Tug (gemicilik) Petrol platformlarında demirlemede kullanılan romorkör : Accident Investigation Brunch (yazışma) Kazaları araştirma birimi : Agency for International Development (kuruluş) Uluslararası kalkınma acentası : Australian Institute of Navigation (kuruluş) Avustralya seyir enstitüsü : Aeronautical Information Publication (kurtarma) Hava Seyri bilgilendirme yayınları : Aeronautical Information Service (kurtarma) Hava seyri bilgilendirme servisi : Approved International Shipping Enterprise (ticaret) Uluslararası onaylı denizcilik yatırımı (singapur)

AIS AIU AIU ALC ALL ALP Alr ALS alt Alt Alu Amp AMS AMS Amt AMT AMT ANC ANL ANM Ans ANS ANT ANT

: Automatic Identification System (seyir) Gemilerin diğer gemiler tarafından tanınmasını sağlayan otomotik tanınma sistemi : American International Underwriters (sigorta) Uluslararası Amerikan sigortacıları : Air Insurance Underwriter (sigorta) Uçak sigortası yapanlar : Articulated Loading Column (gemicilik) Petrol tankerlerinin yanaştığı ve üzerinde yük-leme yaptıkları deniz dibine sütün şeklinde inen şamandıra : Admiralty List of Light and fog signal (seyir) Admiralty fenerler ve sis işaretleri kitabı : Articulated Loading Platform (gemicilik) Mafsallı petrol yükleme platformu : Altering (genel) Değiştirilen, değişen : Automatic Landing System (kurtarma) Uçaklarda; otomatik iniş sistemi : Altered (sigorta) Tadil edilmiş (lloyd kayıt kuruluşu) : Altitude (seyir) Yükseklik, irtifa : Aluminium (genel) Aliminyum : Amplitude (seyir) Göksel seyirde; genlik : Aeronautical Mobile Service (kurtarma) Hava seyri seyyar servisi : Automated Manifest System with US Custom (ticaret) Amerikan gümrüklerinde otomotikleştirilmiş manifesto sistemi : Amount (ticaret) Miktar, toplam : Air Mail Transfer (yazışma) Uçak posta havalesi : Advanced Marine Technology (seyir) İleri deniz teknolojisi, Elektronik harita ve sistemler : Air Navigation Committee (kurtarma) Hava seyir komitesi : Australian National Line (chartering) Avustralya kabotaj seyir hattı :Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners (seyir) Denizcilere ilanlar yıllık özeti : Answer (yazışma) Cevap : Association of Navigation Schools (kuruluş) Denizcilik okulları birliği : Antenna (haberleşme) Anten : Average Neap Tide (seyir) Ortalama cansız gel-git

A.N.T. AOA A.O.A. A/or APA APA APC API APL APS APT APT APU ARA ARB ARQ Arr. ARU ASA ASA ASA ASB ASC ASC ASD

: Aid to Navigation Teams (seyir) Seyir ekibi yardımcıları : Any One Accident (sigorta) Pesonel kaza klozu : Accident Officers Association (kuruluş) Sigortacılıkta kazalara bakan memurlar birliği : And/ Or (haberleşme) ve/ veya : Antwerp Port Authority (kuruluş ) Anvers liman müdürlüğü : Auto pilot Data (seyir) Radarda bulunan Otopilot bilgisi : Aeronautical Passenger Communications (kurtarma) Hava seyrüseferi yolcu haberleşmesi sistemi : American Petroleum Institute (kuruluş) Amerikan petrol enstitüsü : Accreditation of Prior Learning (ticaret) Öncelikli olarak akreditifin öğrenilmesi : Arrival Pilot Station (chartering) Varışdaki pilot alma noktası : After Peak Tank (gemicilik) Kiç Pik Tankı : Automatic Picture Transmission (meteoroloji) Otomotik resimli hava raporu yayını : Auxiliary Power Unit (gemicilik) Yardımcı güç kaynağı : Antwerp, Rotterdam and Amsterdam Range of Ports (chartering) Anvers, roterdam ve amsterdam mesafesi arasında bir liman : Area Rejection Boundary (seyir) Radarda istenmeyen görüntü sınırı : Automatic Request for Repetition (haberleşme) Otomotik cevap alma, karşılıklı görüşme : Arrival (yazışma) Varış : Antenna RF Unit (haberleşme) İnmarsat cihazı anten ünitesi : Air Service Australia (kurtarma) Avustralya hava kurtarma servisi : American Standards Association (kuruluş) Amerikan standartlar birliği : Always Safely Afloat (chartering) Her zaman emniyetli yüzer halde : Alternate Side Band (haberleşme) Alternatif yan band : Automatic Stacking Crane (gemicilik) Otomotik kapmalı kreyn : Australian Shippers Council (ticaret) Avustralya ihracatcılar konseyi : Admiralty Sailing Direction (seyir) Seyir ve rotalar hakkında bilgi veren kitap

ASF ASF ASI ASM ASR AST ATA ATC ATD ATD ATG Atl ATM ATM ATN ATO ATP ATS ATS ATT Aug Aus Aux Ave

: Additional Secondary Phase Factor (haberleşme) İlave ikincil evre faktörü (cihazlarda) : American Steel Foundries (kuruluş) Amerikan çelik dökümcüleri : Air Speed Indicator (kurtarma) Hava sürati göstergesi : At-Sea Maintenance (haberleşme) GMDSS ekipmanlarının periodik bakımının denizde yapılması : Admiralty Specialist Retailers (kuruluş) Admiralty yayınlarını satan bayiiler : Average Spring Tide (seyir) Ortalama canlı yüksek su : Actual Time of Arrival (yazışma) Hukuki, fiili varış zamanı : Air Traffic Control (kurtarma) Hava trafik kontrolü, kontrol kulesi : Actual Time of Departure (yazışma) Hukuki, fiili kalkış zamanı : Attempting to Deliver the Message (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; mesajı vermek, iletmek için girişimler devam ediyor : Advanced Turbo Gearing System (gemicilik) Makine; İleri turbo dişli sistemi : Atlantic Ocean (sigorta) Atlantik okyanusu (deniz sigortası seyir sahası) : Automatic Teller Machine (ticaret) Otomotik para verme makinesi : Air Traffic Management (seyir) Hava trafik yönetimi : Aeronautical Telecommunications Network (seyir) Uçak seyrüseferinde haberleşme bağlantısı sistemi : Authority To Operate (haberleşme) Cihaz kullanmaya yetkili kişi : Accelerated Trade Payments (ticaret) Ödemeler çabuklaştırılacaktır : Air Traffic Service (kurtarma) Hava trafik servisi : Advanced Technology Satellites (meteoroloji) Hava olaylarını izleyen ileri teknoloji meteoroloji uyduları : Admiralty Tide Tables (seyir) Admiralty gel-git cetvelleri, çizelgeleri : August (yazışma) Ağustos ayı : Australia (genel) Avustralya : Auxiliary (yazışma) Yardimci (alet,edavat vb.) : Avenue (yazışma) Bulvar

Avg AV&T AWB AWO AWO AWY AAEL AAIC AAPA ABCC A-BCC ABTA ACAS acct ACES ACFT ACIB ACII ACMI ACOP ACOS Actu ADIA ADIS

: Average (sigorta) Avarya/ (genel) ortalama : Allied Ventures & Technologies (chartering) Müttefik tehlikeler ve teknolojiler : Air Way Bill (yazışma) Uçak konşimentosu : American Waterway Operators (yazışma) Amerikan nehir operatörleri : All Weather Operations (kurtarma) Her türlü hava koşullarinda çalışma : Airway (kurtarma) Havayolu : America-Africa-Europe Line (chartering) Amerika-Afrika- Avrupa sefer hattı : Accounting Authority Identification Code (haberleşme) Haberleşme ücretlerini hesaplamaya yetkili otoritenin tanıtım kodu (hesaplamanın birimi) : American Association of Port Authorities (kuruluş) Amerikan liman otoriteleri birliği : Association of British Chambers of Commerce (kuruluş) İngiliz ticaret odası : Arab-British Chamber of Commerce (kuruluş) Arap –İngiliz ticaret odası : Association of British Travel Agent (kuruluş) İngiliz seyahat acentelerı birliği : Advisory, Conciliation and Arbitration Service (kuruluş) Tavsiye, müşavirlik ve hukuki durum hakkında görüş almak için başvurulan hukuk bürosu : Account (ticaret) Hesap : Automated Cargo Expediting System (yük işlemleri) Otomotikleştirilmiş yük elleçleme sistemi : Aircraft (kurtarma) Uçak, deniz uçağı : Associate of The Corporation of Insurance Brokers (kuruluş) Sigorta komisyoncuları dernekleri birliği : Associate of The Chartered Insurance Institute (kuruluş) Navlun sigortaları birliği enstitüsü : Air Combat Manoeuvring Instrumentation (kurtarma) Havadan müdahale manevra enstrümanları : Approved Code of Practice (gemicilik) Uygun, onaylanmış pratik çalışma kodları : Australian Chamber of Shipping (kuruluş) Avustralya deniz ticaret odası : Actual (yazışma) Güncel, geçerli : Abu Dhabi Investment Authority (ticaret) Abu dabi yatırım otoritesi : Airborne Display and Information System (kurtarma) Hava trafik gözleme ve kontrol sistemi

ADIS ADIZ ADNC ADNM ADOC ADOC ADPC advt AECL AECS AEOS Aero AESL AEWL AFBD AFCS AFIA AFRA AFTN AHIS AHRS AHST AHTS AICS

: Automated Computer Based Data Interchange System (haberleşme) Otomotik bilgisayar tabanlı veri değişim sistemi : Air Defence Identification Zone advisory route (kurtarma) Hava savunma bölgesi tanımlama ve tavsiye rotası (uçaklarda) : Air Defence Notification Centre (kurtarma) Hava savunma haber ve parola verme merkezi : Admiralty Digital Notices to Mariners (seyir) Admiralty dijital haftalık denizcilere ilanlar (disket,CD vb.) : Air Defence Operation Centre (kurtarma) Hava savunma operasyon merkezi : Association of Offshore Diving Contractors (kuruluş) Petrol platformları dalış ekibi birliği : Abu Dhabi Petroleum Company (kuruluş) Abu dabi petrol ürünleri şirketi : Advertisement (genel) Reklam : Anglo-European Container Line (chartering) Avrupa – ingiltere konteyner hattı : Australia European Container Line (chartering) Avustralya avrupa konteyner hattı : Astronomical, Earth and Ocean Sciences (seyir) Astronomi dünya ve okyanus bilimleri : Aeronautical (seyir) Hava, uçak seyrüseferi : Africa Europe Shipping Line (chartering) Afrika avrupa sefer hattı : Association of Employers of waterfront Labour (kuruluş) Deniz işcileri işverenleri birliği (Avustralya) : Association of Futures Brokers and Dealers (kuruluş) Genç komisyoncular ve saticilar birliği : Automatic Flight Control System (kurtarma) Otomotik uçak kontrol sistemi : American Foreign Insurance Association (kuruluş) Amerikan yabancı sigortacılar birliği : Average Freight Rate Assessment (chartering) Ortalama navlun tarifesi : Aeronautical Fixed Telecommunications Network (kurtarma) Uçaklar için sabit haberleşme ağı, şebekesi : American Hull Insurance Syndicate (sigorta) Amerikan tekne sigortacıları sendikası : Attitude and Heading Reference System (seyir) Otopilot’da rota tutma referans sistemi : Anchor handling Salvage Tug (gemicilik) Petrol platformlarında; demirlemede kullanılan açık deniz kurtarma romörkörü : Anchor Handling Tug Supply Vessel (gemicilik)Petrol platformlarında; demirlemede ve ikmal yapmada kullanılan romörkör : Associate of the Institute of Chartered Shipbrokers (kuruluş) Gemi kiralama komisyoncuları birliği

AIMA AIMS AIMU AINE AISM ALEC ALPA ALRS AMCS AMNI AMPS AMSA amsl AMSS AMTA AMTE Anal Anch. Anct ANMA ANSI ANTM ANTS ANTT AODC

: As Interest May Appear (ticaret) Kazanç, kar gösterildiği gibidir. : American Institute of Merchant Shipping (kuruluş) Amerikan ticaret gemiciliği enstitüsü : American Institute of Marine Underwriters (kuruluş) Amerikan deniz sigortacıları kurumu : Association of Spanish Marine Engineers (kurulus) İspanya gemi makine mühendisleri derneği : Association Internationale de Signalisation Maritime (kuruluş) Uluslararası deniz fenerleri birliği (Fransızca) (IALA) : Association of Language Export Centres (kuruluş) İngiltere’de yabancı dil merkezleri birliği : Air Line Pilots Association (kuruluş) Hava yolları pilotları derneği : Admiralty List of Radio Signal (seyir) Admiralty radyo işaret listesi kitapları : Association of Marine Catering Superintendents (kuruluş) Deniz kumanya enspektörleri derneği : Associate Member of The Nautical Institute (yazışma) Deniz enstitüsü birliği üyesi : Arctic Marine Pipe laying System (gemicilik) Kutup bölgerinde su altı kablo döşeme sistemi : Australian Maritime Safety Authority (kuruluş) Avustralya deniz emniyeti otoritesi : Above Mean Sea Level (kurtarma) Ortalama su seviyesinin üstü : Aeronautical Mobile Satellite Service (kurtarma) Hava seyri mobil uydu servisi : Arab Maritime Training Academy (yazışma) Arap deniz eğitim akademisi (Mısır’da) : Admiralty Marine Technology Establishment (seyir) Admiralty deniz teknoloji geliştirme gurubu : Analysis (yazışma) Analiz : Anchored (gemicilik) Demirlendi : Ancient (seyir) Harita bilgisi; eski eser, harabe : Australian National Maritime Association (kuruluş) Avustralya ulusal denizcilik birliği : American National Standards Institute (kuruluş) Amerikan ulusal standartları enstitüsü : Admiralty Notice to Mariners (seyir) Admiralty denizcilere ilanlar : Automatic Navigation and Track Keeping System (seyir) Otomotik seyir ve rota izleme sistemi : Australian National Tide Table (seyir) Avustralya med-cezir kitabı : Association of Offshore Diving Contractors (kuruluş) Kıyı dalış müteahhitleri birliği (petrol arayıcıları)

AOGA AOR-E AOR-W AOTA APAG APBH APOA Appr AQIS ARCC Arch ARCS ARES AREX ARPA ARPS ARSC ARSO asap ASBA ASGD ASIA ASMA ASMI

: Alaska Oil and Gas Association (kuruluş) Alaska petrol ve gazcılar birliği : Atlantic Ocean Region East (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde kullanılan; atlantik okyanusu doğu bölgesini kapsayan uydu : Atlantic Ocean Region West (haberleşme) Atlantik okyanusu batı bölgesini kapsayan uydu : Australian Overseas Transport Association (kuruluş) Avustralya deniz aşırı taşıyıcılar derneği : Asia Pacific Advisory Group (sigorta) Asya pasifik danışmanlar gurubu : After Peak Bulkhead (gemicilik) Kıç pik perdesi : Arctic Petroleum Operators Association (kuruluş) Kutup bölgeleri petrol arayıcılar birliği : Approach (seyir) Yaklaşma : Australian Quarantine and Inspection Service (kuruluş) Avustralya karantina ve denetleme servisi : Aeronautical Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Hava ortak kurtarma kordinasyon merkezi : Archipelago (seyir) Haritada; takım adalar : Admiralty Raster Chart Service (seyir) Admiralty elektronik seyir haritaları servisi (disket haritalar) : Automated Search and Rescue System (kurtarma) Arama ve kurtarma sistemi otomasyonu : African Ro-Ro Express (ticaret) Afrika expres ro-ro seferleri : Automatic Radar Plotting Aid (seyir) Otomotik radar plotlama yardımcısı : Automatic Radar Plotting System (seyir) Otomatik radarla plotlama sistemi : Aeronautical Rescue Sub-centre (kurtarma) Hava kurtarma alt merkezi : African Regional Standardisation Organisation (kuruluş) Afrika bölgesel standartlar organizasyonu : As soon as possible (yazışma)Mümkün olan imkanlarda, mümkün olan çabuklukta : Association of Shipbrokers and Agents (kuruluş) Gemi komisyoncuları ve acentaları birliği : Alarm Signal Generating Device (haberleşme) Alarm sinyali çıkaran alet, aygıt : Australian Stevedoring Industry Authority (chartering) Avustralya endüstriyel stevedörlük otoritesi : Australian Maritime Safety Authority (kuruluş) Avustralya deniz emniyet otoritesi : Association of Singapore Marine Industries (kuruluş) Singapur denizcilik endüstrisi birliği

ASPH ASRA ASRY Assn Asst ASTM Astn ATLA ATMC ATOS At.wt. Aux.B Aust Aux.Y AVIT AWES AAACC AACLA A and I AAPMA ACILA ACOPS Addtl. ADGLC ADNOC

: Automatic Sea borne Pallet Handling (gemicilik) Yükleme ve boşaltmanın otomatik olarak yapıldığı palet sistemi : Air Sea Rescue Apparatus (kurtarma) Havadan denizde kurtarma aparatları : Arab Shipbuilding and Repair Yard Company (yazışma) Bahreyn gemi yapım ve onarım tersanesi : Association (yazışma) Dernek, birlik : Assistant (genel) Yardımcı : American Society of Testing Materials (kuruluş) Meteryal testinde Amerikan ortak birliği : Astern (gemicilik) Geminin kıçı, tornistan : Air Transport Licensing Authority (ticaret) Hava nakliyesi lisans otoritesi : Admiralty Transmitting Magnetic Compass (seyir) Admiralty yayın gönderen manyetik pusula : Approval Test of Application Software (yazışma) Yazılı yapılan başvuruları test edip onaylama (personel talimlerinde) : Atomic Weight (ticaret) Atomik ağırlık : Auxiliary Boilers (gemicilik) Yardımcı kazan : Australia (yazışma) Avusturalya : Auxiliary Yacht (gemicilik) Yardımcı yat : Audio- Visual Instruction Technique (elektrik) Sesli ve görüntülü cihazların kullanma tekniği : Association of West European Shipbuilders (kuruluş) Batı avrupa gemi yapımcıları birliği :Association of Asian-American Chambers of Commerce (kuruluş) Asya – Amerika ortak ticaret odası birliği : Association of American Chambers of Commerce in Latin America (kuruluş) Latin Amerikada bulunan Amerikan ticaret odası birliği : Accident and Indemnity (sigorta) Kaza ve sorumluluk : Association of Australian Port and Marine Authorities (kuruluş) Avustralya liman ve deniz otoriteleri birliği : Associate of The Chartered Institute of Loss Adjusters (kuruluş) Kiracılar birliği hasar dispeç cemiyeti : Advisory Committee on Pollution of the sea (çevre korumaDenizleri kirlilikten koruma komitesi kararları : Additional (yazışma) İlave olarak, fazladan : Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ticaret) Abu dabi sıvılaştırılmış gaz şirketi : Abu Dhabi National Oil Company (ticaret) Abu dabi ulusal petrol şirketi

Admin AFAFF AFRAS AFVOA AGARD AIFTA ALARP AMBIM AMERC AMIEx AMIQA AMOCO AMPTC AMVER AMWSU ANERA Annly ANRIS ANZDL APACS APICS Appro APPLA ARTEP

: Administration (haberleşme) İdare, telsiz idaresi (telsiz genel müdürlüğü gibi) : Australian Federation of Air Freight Forwarders (ticaret) Avustralya hava navluncuları federasyonu : Association For Rescue at Sea (kuruluş) Denizde can kurtarma birliği : Aberdeen Fishing Vessel Owners Association (kuruluş) Aberden balıkcı gemileri armatörleri birliği : Advisory Group for Aerospace Research and Development (seyir) NATO’ya bağlı uzay araştırma ve geliştirme gurubu : Associate of the Institute of Freight Trades Association (ticaret) Birleşik navlun ve nakliye enstitüleri birliği : Are as Low as Reasonably Practical (chartering) En az makul bir çalışma :Associate Member of The British Institute of Management (yazışma) İngiliz işletmeciler birliği üyesi : Association of Marine Electronic and Radio Colleges (kuruluş) Deniz elektronik ve telsiz kollejler birliği : Associate Member of The Institute of Export (yazışma) İhracatcılar birliği enstitü üyesi : Associate Member of the Institute of Quality Assurance (sigorta) Kalite sigortacıları enstitüsü üyesi : American Oil Company (ticaret) Amerikan petrol şirketi : Arab Marine Petroleum Transport Company (ticaret) Arap deniz petrol ürünleri taşıma şirketi : Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System (kurtarma) Gemilerin birbirine yardım esasına dayanan otomosyonlu müşterek gemi kurtarma sistemi : Amalgamated Metal Workers and Shipwrights Union (kuruluş) Avustralya alaşımlı metal çalışanları ve tersane işcileri sendikası : America North Europe Rate Agreement (chartering) Amerika ve kuzey avrupa fiyat tarifesi : Annually (yazışma) Yıllık : Automated Navigation Risk Indication System (seyir) Otomasyonlu seyir riskleri gösterge sistemi : Australia New Zealand Direct Line (ticaret) Avustralya yeni zellanda direkt sefer hattı : Association of Payment Clearing Services (sigorta) Bankacılık ödeme ve hesap inceleme servisleri derneği : Antwerp Port Information & Communication System (seyir) Anvers limanı bilgilendirme ve haberleşme sistemi : Approval (yazışma) Onay : Asian & Pacific Project for Labour Administration (kuruluş) Çalışma ve işci hakları Asya pasifik projesi : Asian Regional Team for Employment Promotion (ticaret) Yatırımcıları asya bölgesine yatırım için özendirme timi

: American Standard Code for Information Interchange (kuruluş) Bilgilendirme ve tanımlama için kullanılan amerikan standart kod sistemi ASEAN : Association of South East Asian Nations (kuruluş) Güney doğu asya ülkeleri birliği ASROM : Association of Shipbuilders and Ship repairers of Malaysia (kuruluş) Malezya tersaneciler ve gemi onarımcıları birliği ASSET : Association of Short sea Electronic Trade (kuruluş) Yakın sefer elektronik ticaretcileri birliği ASTRO : Association of State Trading Organisations of Developing Countries (kuruluş) Ülkelerarası ticareti geliştirme organizasyonları birliği ATSBE : All Time Saved Both Ends (chartering)Yükleme ve boşaltma limanlarında geçen zamanlar dikkate alınacaktır. ATSDO : All Time Saved Discharging Only (chartering) Sadece tahliyede tasarruf edilen zamanlar. ATSLO : All Time Saved Loading Only (chartering) Sadece yüklemede tasarruf edilen zamanlar. ATTIS :American Telephone and Telegraph Information Service (haberleşme) Amerikan telefon ve telgraf bilgi servisi AVERT : Automated Vessel Alert System (kurtarma) Otomasyonlu gemi uyararı sistemi ALERFA : Alert phase (haberleşme) Uyarı, ikaz safhası AIRMIC : Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce (kuruluş) Ticaret ve endüstride iş yapan sigortacılar ve risk yoneticileri birliği AMRINA : Associate Member of The Royal Institution of Naval Architects (yazışma) Gemi inşa mühendisleri kraliyet enstitüsü birliği üyesi antilog : antilogarithm (seyir) Antilogaritma (seyir hesaplarında) ANZECS : Australia New Zealand European Container Service (ticaret) Avustralya yeni zellanda avrupa konteyner servisi ANZTAC : Australian and New Zealand Trade Advisory Committee (ticaret) Avustralya ve yeni zellanda ticaret danışmanları komitesi approx : approximate (yazışma) Yaklaşık, aşağı yukarı, takriben ARACON :The Baltic and International Maritime Conference Ground Nut Charter (1937) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı yer fıstığı taşıması charter formu ARAMCO : Arabian American Oil Company (ticaret) Arap amerikan petrol şirketi ARPAPS : DOT ARPA Performance Standard (kuruluş) İngiltere’de uygulanan seyir cihazları standartları; ARPA’nın performans standardı ASAPHA : Association of Sea and Air Port Health Authorities (kuruluş) Deniz ve hava limanları sağlık yetkilileri birliği. AUSREP : Australian Ships Reporting System (kuruluş) Avustralya gemi rapor verme sistemi A.W.T.S.B.E : All Working Time Saved Both Ends (chartering) Yükleme ve boşaltmada tasarruf edilen tüm çalışma saatleri A.W.T.S.D.O : All Working Time Saved Discharging Only (chartering) Sadece tahliyede tasarruf edilen bütün çalışma zamanları

ASCII

A.W.T.S.L.O : All Working Time Saved Loading Only (chartering) Sadece yüklemede tasarruf edilen bütün calışma saatleri ACCATLO :Actual and/or Constructive and/or Compromised and/or Arranged Total Loss (sigorta)Güncel ve/veya yapıcı ve/veya uzlaşılarak bütün zararın temin edilmesi Aframax : Average Freight Rate Assessment Scale Large Tanker (ticaret) Büyük tankerler için ortak navlun skalası AMIMarE : Associate Member of The Institute of Marine Engineers (yazışmaDeniz makineleri mühendisleri enstitüsü birliği üyesi AMWELSH : Americanised Welsh Coal Charter (chartering) Amerikan kömür taşıma charter/party formu AOTCCRU : All Other Terms, Clauses and Conditions Remain Unaltered (sigorta) Bütün diğer şartlar, klozlar ve kondisyonlar değişmedi ASYCUDA : Automated System for Customs Data (ticaret) Otomotikleştirilmiş gümrük bilgi sistemi AUSTRAL : Chamber of Shipping Australian Grain Charter (1928) (chartering) Avustralya deniz ticaret odası tahıl taşıma charter formu AUSTRADE : Australian Trade Commission (ticaret) Avustralya ticaret komisyonu AUSTRIAPRO: Australian Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Avustralya ticaret kolaylığı standartları organizasyonu AUSTWHEAT : Australian Grain Charter (1972) (chartering) Avustralya tahıl taşıma charter formu ASBATANKVOY: Association of Shipbrokers and Agents Tanker Voyage Charter party (kuruluş)Tanker kiracıları acentaları ve komisyoncuları birliği charter/party formu

B
B B B B B/Ba BA B.A. bb : Block only (seyir) Harita düzeltmelerinde, blok düzeltme : Bay (seyir) Haritada; Koy, körfez : Beam (gemicilik) Genişlik, geminin genişliği : Centre of Buoyancy (gemicilik) Stabilite; Geminin su altı geometrik merkezi : Bale, Bag (chartering) Balya, çuval : Basalt (seyir) Haritada dip yapısı; bazalt : British Admiralty (kuruluş) İngiliz hidrografik ve oşinografik yayın kuruluşu : Breathing Apparatus (gemicilik) Nefes alma cihazı : Ballast Bonus (chartering) Kiralanan geminin kira antlaşmasının yapıldığı yerinden, yükleme yerinin bulunduğu limana gidinceye kadar,boş seyrettiği süre için kiracının kabül ettiği ücret. : Bar Bound (chartering) Tahıl ticaretinde sığlık koşulu : Bulbous Bow (gemicilik) Geminin başında bulunan balb (soğan) : Below Bridges (chartering) Köprü altına : Bare Boat (chartering) Cıplak gemi kiralaması : Bill Book (ticaret) Hesap defteri : Bristol Channel (chartering) Bristol kanalı : Partly cloudy (meteoroloji) Parçalı bulutlu (gemi jurnaline yazılan) : Before Christ (genel) Milattan önce : Barrels Per Day (chartering) Günde yapılacak yağ harcaması varil olarak : Bankers Draft, Bar Draught (sigorta) Banka ihbar mektubu, hesap çizelgesi : Brought Down (sigorta) Toplamanın bir öteki sayfaya nakli (dispeç vb.kullanılır) yekün

BB BB BB BB BB BC bc B.C. b/d B/D b/d

BE BE b/f Bg B/G b/h BH B/H B/H Bk bk BK BK bl BL B/L BM BM bm BM BM Bn Bo BO B/O

: Bill of Entry (yazışma) Giriş beyannamesi : Bill of Exchange (chartering) Kambio senedi : Brought Forward (ticaret) Hesabın çekilmesi : Bag (gemicilik) (Yük işlemlerinde) Çuval : Bonded Goods (ticaret) Gümrük bandrollu mal, Transit eşya : Barrels per hour (chartering) Saatte olan harcama varil olarak : Bulkheads (gemicilik) Bölme perdeleri : Bill of Health (yazışma) Sağlık belgesi : Bordeaux, Hamburg Range of ports (chartering) Bordo- Hamburg limanları ve bu limanlar arasında bir liman : Bank (seyir) Haritada; sığlık, bank : Broken (sigorta) Kırık : Message Aborted (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; mesaj başarısızlığa uğradı, kayboldu : Bar Keel (gemicilik) Çelik omurga : ballast (gemicilik) Balast, safra su : Base Line (gemicilik) Karina hattı : Bill of Lading (chartering) Konşimento (taşıma senedi) : Bending Moment (gemicilik)Stabilite; Eğme, bükme momenti : Height of Metacentre Above the Centre of Buoyancy (gemicilik) Yük istifte; metesanter’in yüzme merkezinden olan yüksekliği : Board Measure (gemicilik) Kereste yükünde board birimi ile ölçüm : Bench Mark (gemicilik) Yük istifte; yükün markası : Breadth Moulded (gemicilik) Geminin azami genişliği : Beacon (seyir) Bekın : Boulders (seyir) Harita bilgisi; Dip yapısı taşlık, çakıl taşı : Buyer’s Option (ticaret) Alıcının opsiyonunda : Brought Over (ticaret) Hesabın kapatılması

B.O. BP BP B/P Br B/R BR BR Br BS BS B/S B/S BS BS B/s BS BT b.t. Bu BV BY BAA BAF bal

: Branch Office (yazışma) Şube : British Petroleum (ticaret) İngiliz petrol işletmesi : Between Perpendiculars (gemicilik) Dikmeler arası : Bills Payable (yazışma) Ödeme belgesi : Breakers (seyir) Harita bilgisi; Bir çeşit dalgakıran : Bills Receivable (ticaret) Makbuz (fatura) teslim alınabilir : Builders Risks (sigorta) Tersanenin rizikosunda : Bulgarian Register (kuruluş) Bulgar Lloyd kuruluşu : Brown (seyir) Harita bilgisi; Kahverengi : Balance Sheet (ticaret) Bilanço : Boiler Survey (sigorta) Kazan sörveyi : Bill of Sale (yazışma) Satış belgesi, emanet belgesi : Bill of Store (gemicilik) Kumanya listesi : British Standard (genel) İngiliz standartları : Bottom Stowed (ticaret) Ambarda istiflenmiş : Bags, bales (chartering) Balyalar, çuvallar : British Shipbuilders (ticaret) İngiliz tersanecileri : British Telecom (kuruluş) İngiliz telekomünikasyon kurumu : Berth Terms (chartering) Rıhtım şartı ile : Blue (seyir) Harita bilgisi; Mavi : Bureau Veritas (kuruluş) Fransız gemi klas kuruluşu : Black Yellow (seyir) Kardinal şamandıra renkleri; Siyah sarı : British Airport Authority (kuruluş) İngiliz havalimanları otoritesi : Bunker Adjustment Factor (gemicilik) Yakıt hesaplamalarında düzeltme faktörü : Balance (ticaret) Bilanço

BAM BAP BAR bar bar B.A.R. BAS B&W BBA BBB BBC BBS BCD BCH B/ch BCI BCL BC code BCO BCS BCS BDE bdi Bds BFC

: Bulk Air Mail (yazışma) Normal uçak postası : Best Achievable Protection (yazışma) En iyi şekilde korumalı : MES Barred (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Seyyar yer istasyonu engellemesi : Hava basıncı ölçü birimi (1 bar=1000 milibar) : Barrel (ticaret) Varil : Blade Area Ratio (gemicilik) Gemi inşada; pervane kanat dönüş alanının hesabı : Berthing Aid System (gemicilik) Yanaşma yardımcı sistemleri : Burmeister and Wain (gemicilik) Gemi makine markası : British Bankers Association (ticaret) İngiliz bankerler derneği : Before Breaking Bulk (chartering) Ambarlar açılmadan, dökme yükün tahliyesine başlamadan evvel : British Broadcasting Corporation (kuruluş) İngiliz yayın kuruluşu : Bulletin Board Service (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Bildiri yayınlama servisi : Bristol Channel Divers Limited (ticaret) Bristol kanal dalgıçları limited şirketi : Bulk Chemical Code (gemicilik) Dökme kimyasal yükler taşıma kuralları : Bristol Channel (chartering) Bristol kanalı : Birmingham Chamber of Industry and Commerce (kuruluş) Birhingam endüstri ve ticaret odası : British Continental Line (ticaret) İngiliz kıtalararası sefer hattı : Code of safe practice for solid Bulk Cargoes (gemicilik) Katı dökme tehlikeli yükler için pratik emniyet kuralları : Ballast Control Room Operator (gemicilik) Ballast işlemlerinin yapıldığı kontrol odası : Bare boat Charter Ships (chartering)Gemiyi çıplak olarak kiraya çıkarmak, kiralamak : British Calibration Service (kuruluş) İngiliz kalibrasyon servisi : Below Deck Equipment (haberleşme) GMDSS gemi içi ekipmanları : Both Dates Inclusive (chartering) Her iki gün (yüklemenin başladığı ve bittiği günler gibi) dahil : Boards (chartering) Kereste nakliyesinde birim : Baltimore Form ‘C’ Berth Grain Charter party (1913) (chartering) Baltimor C form tahıl taşıma charter formu

BFI BFO BHC Bhd. BHP BIA BIH Bit bkg Blk Bls Bol BOD BOT BMA BMB BMC BML BMT BNA BPA BPB BPC b.p.d.

: Baltic Freight Index (chartering) Baltık navlun tarifesi : Beat Frequency Oscillator (haberleşme) Bit frekans osilatörü : British Hovercraft Corporation (kuruluş) İngiliz hava yastıklı gemi kurumu : Bulkhead (gemicilik) Bölme perdesi : Brake Horse Power (gemicilik) Makine fren beygir gücü : British Insurance Association (kuruluş) İngiliz sigortacılar birliği : Bureau internationale de l’Heure (chartering) Uluslararası Le havre bürosu : Binary Digit (genel) Bilgisayar ve dijital cihazlarda karakter sayısı : Banking (genel) Banka : Black (seyir) Harita bilgisi; Siyah : Bales, Barrels (ticaret) Balyalar, variller : Bollard (gemicilik) Baba, iskele babası : Biological Oxygen Demand (kurtarma) Biyolojik oksijen isteği (yaralının oksijen isteği) : Board of Trade (ticaret) Kereste taşımacılığı : British Marine Association (kuruluş) İngiliz denizcilik kuruluşları birliği : Baltic Marine Biologist (çevre koruma) Baltık deniz biyologları : No end of Message or end of Transmission Received (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajın sonu değil veya mesaj yayını tam olarak alınmadı : Boatman’s Licence (yazışma) Amatör denizci lisansı : British Maritime Technology Limited (kuruluş) İngiliz deniz teknolojileri şirketi : British North Atlantic (chartering) İngiltere kuzey atlantik : British Ports Association (kuruluş) İngiliz limanlar birliği : Bank Post Bill (ticaret) Banka posta ihbarı : British Phosphate Commissioners (ticaret) İngiliz fosfat komisyoncuları : Barrels per day (chartering) Günlük varil hacmi

BPF b.p.h. bps Brg Brl B.S.A BSA B.S.C BSF BSI Bs./L BST B/st Btd. bth BTI btm BTO BTS Btu. BTU BUS BWC BWR

: British Ports Federation (kuruluş) İngiliz limanlar federasyonu : Barrels per hour (chartering) Saatlik varil hacmi : bits per second (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; saniyede gönderilen bit sayısı (1bit=1 harf krakteri) : Bearing (seyir) Kerteriz : Barrel (gemicilik) Varil 159 litrelik hacim ölçüsü : British Shipbroker Association (kuruluş) İngiliz gemi komisyoncuları derneği : British Standards Association (kuruluş) İngiliz standartlar birliği : British Seaman’s Card (yazışma) İngiliz gemiadamı cüzdanı : British Shipping Federation (kuruluş) İngiliz denizcilik federasyonu : British Standard Institute (kuruluş) İngiliz standartları enstitüsü : Bills of Lading (chartering) Yük konşimentoları : British Summer Time / British Standard Time (yazışma) İngiliz yaz saati / İngiliz standart zamanı : Bill of Sight (ticaret) Muayene senedi : Butadiene (gemicilik) Gaz tankerlerinin taşıdığı bir çeşit gaz : Passenger Berth (gemicilik) Yolcu rıhtımı : British Telecom International (kuruluş) İngiliz uluslararsı haberleşme kuruluşu : Bottom (gemicilik) Geminin altı, karinası : British Tug Owner Association (kuruluş) İngiliz romorkör sahipleri derneği : Brokers Telex Service (chartering) Komisyoncu telex servisi : British Thermal Unit (yazışma) Ölçü ve hacimlerde ingiliz biriminin kullanıldığını belirtir. : Bow Thrust Unit (gemicilik) Baş ve kıç omuzlukta bulunan pervaneler. : Busy (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; meşgul : Great Circle Bearing and Distance (seyir) Büyük daire kerterizi ve mesafesi : Rhumb Line Bearing and Distance (seyir) Kerte hattı kerteriz ve mesafesi

BWT BYB bxs BABT BACA BACS BASE Bbls. BBTC Bcst bdft B/Dft. Bdls BDRY Bext BFEC B/fwd. BIBA BIFA BILA BIOS BISS BIPM BJGF

: Boiler Water Treatments (gemicilik) Makine; Kazan suyu iyileştiricisi : Black Yellow Black (seyir) Kardinal şamandıra rekleri; siyah sarı siyah : Boxes (chartering) Kutular, sandıklar : British Approvals Board for Telecommunications (haberleşme) İngiliz onaylı haberleşme yönetimi : Baltic Air Charter Association (chartering) Baltık ülkeleri hava kiracıları birliği : Bankers Automated Clearing Service (ticaret) Bankacılık otomotik ödeme servisi : Bulk Trades and Ship Employment (ticaret) Dökme yük taşıyan gemi işletmecileri : Barrels (chartering) Variller : Bare Boat Time Charter (chartering) Çıplak gemi kiracılığı : Broadcast (genel) Radyo, tv. vb.yayını : Board foot (gemicilik) Tabanı ayak kare, yüksekliği 1 pus olan ve kereste yükünde kullanılan hacim. : Bankers Draft (ticaret) Banka hesap çizelgesi : Bundles (ticaret) Paketler, çuvallar : Boundary (seyir) Harita bilgisi; sınır : Breadth Extreme (gemicilik) Teknenin en geniş yeri : British Food Export Council (ticaret) İngiliz gıda ihracat konseyi : Brought Forward (ticaret) Hesabın çekilmesi : British Insurance Brokers Association (kuruluş) İngiliz sigorta komisyoncuları birliği : British International Freight Association (kuruluş) İngiliz uluslararası navlun birliği : British Insurance Law Association (kuruluş) İngiliz sigorta kanunları birliği : Basic Input Output System (genel) Bilgisayarda temel veri giriş ve çıkış sistemi : British International Sailors Society (kuruluş) İngiliz uluslararası gemiciler derneği : International Bureau of Weights and Measures (kuruluş) Uluslararsı ağırlıklar ve ölçümler bürosu : British Giftware & Jewellery Federation (kuruluş) İngiliz hediyelik eşya ve takı federasyonu

Bldg BMEC Bmid BMLA BMSE BNOC Bn Tr BORO BOTB BoxK BPDC Bpgc BROA Bros. BSCC BSCS BSJC BSMA BTAT BTDB BTEC BTU/h Buoy BWAD BWSC

: Building (seyir) Harita bilgisi; İnşaat, yapım : British Marine Equipment Council (gemicilik) İngiliz denizcilik malzemeleri konseyi : Breadth Moulded (gemicilik) Tekne kalıp genişliği : British Maritime Law Association (kuruluş) İngiliz deniz hukuku cemiyeti : British Mercantile and Shipping Exchange (ticaret) İngiliz gemicilik ve ticaret kambiyosu : British National Oil Corporation (kuruluş) İngiliz ulusal petrol kurumu : Beacon Tower (seyir) Bekın kulesi : Bulk, oil and Roll-on, Roll-off vessel (gemicilik) Dökme, petrol ve tekerlekli araç taşıyan gemi : British Overseas Trade Board (kuruluş) İngiliz denizaşırı ticaret odası : Box Keel (gemicilik) Kutu omurga, düz omurga : Brake Down Clause (sigorta) Arıza klozu şartı : Bearing per gyrocompass (seyir) Beher cayropusula kerterizi : British Rig Owners Association (kuruluş) İngiliz sondaj sahipleri birliği : Brothers (yazışma) Şirket isimlerinin sonuna, kardeşler anlamında kullanılır. : British Swedish (Swiss) Chamber of Commerce (kuruluş) İngiliz İsviçre (İsveç) ticaret odası : British Shipping Careers Service (gemicilik) İngiliz denizcilik servisi : British Seafarers Joint Council (yazışma) İngiliz gemi adamları konseyi : British Standard Specification (kuruluş) İngiliz standartları özellikleri : British Telecom Applied Technology (haberleşme) İngiliz telekom teknoloji uygulaması : British Transport Docks Board (ticaret) İngiliz nakliye bülteni : Business and Technician Education Council (kuruluş) Ticaretciler ve teknikerler eğitim konseyi : British Thermal Unit per Hour (chartering) Beher saatte uygulanan ingiliz termal değeri : Buoyancy (gemicilik) Teknenin sephiyesi, yüzücülüğü : Brackish Water Arrival Draft (chartering) Tuzlu su varış draftı : Baltic and White Sea Conference (kuruluş) Baltık ve beyaz deniz konferansı

BVQI

: Bureau Veritas Quality International (kuruluş) Uluslararası bağımsız belgelendirme kuruluşu BACAT : Barge Aboard Catamaran (yazışma) Yük taşımak için kullanılan katamaran BASIC : Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code (genel) Bilgisayarda temel işlemler BATUC : British Airways Trade Union Council (ticaret) İngiliz ulusal havayolu ticareti konseyi BEAMA : The Federation of British Electro technical and Allied Manufacturers Association (kuruluş) İngiliz elektro teknik ve birleşik imalatcılar federasyonu birliği BEMAS : Buoy Monitor and Alarm System (seyir) Şamandıralardaki otomatik uyarı alarm sistemi Bends : Both End (chartering) Her iki uçta, yüklemede ve boşaltmada BIMBO : Buy-in Management Buy-out (ticaret) Şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran şirket yönetimine hak kazanan BIMCO : Baltic and International Maritime Council (kuruluş) Baltık ve uluslararası deniz konseyi BKGND : Background (yazışma) Tecrübe, denizde geçirilen zaman bkrpt. : Bankrupt (sigorta) İflas BMSOA : British Motor Ship Owners Association (kuruluş) İngiliz motorlu gemi sahipleri birliği Brgds : Best regards (yazışma) Derin saygılar BASREC : Bahrain Ship Repair & Engineering Company (kuruluş) Bahreyin gemi onarım ve mühendislik şirketi BBDocs. : Blank Back Documents (yazışma) Geri bildirim dökümanları BIFFEX : Baltic International Freight Futures Exchanges (chartering) Baltık uluslararası navlun kambiyosu BOSIET : Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (yazışma) Platform çalışanları için emniyet ve acil durum stajı BULCON : Chamber of Shipping Bulgarian Berth Contract (1911) (chartering) Bulgaristan deniz ticaret odası charter formu BALDRIA : Baltic Alexandria Wood Charter Party (1913) (chartering) Baltık Aleksandiriye kereste charter formu BALTAIR : Baltic Air Charter Party (1962) (chartering) Baltık hava charter formu BALTCON : The Baltic and White sea Conference Coal Charter (1921) (chartering) Baltık ve beyaz deniz konferansı kömür taşıma charter formu BALTIME 1939 : The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time Charter (chartering) Uluslararası ve baltık denizcilik konferansında kabul edilen tek tip zaman üzerine charter formu BALTWAR : Baltic Conference War Risks Clause for Voyage Charters (1938) (chartering) Baltık konferansı sefer üzerine charter’ larda savaş rizikosu klozu

BASEEFA

: British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres (yazışma) Parlayıcı atmosferlerde kullanılacak elektrikli ekipmanların servisini yapan İngiltere’den onaylı servisler BENACON : Chamber of Shipping British North American (Atlantic) Wood Charter Party (1914) (chartering) İngiliz deniz ticaret odası kuzey amerika (atlantik) kereste taşıma charter formu BENELUX : Belgium, The Netherlands and Luxembourg (chartering) Belçika, Hollanda, Lüksemburg BIFANET : Electronic Trading Service to Meet Telecommunication Needs of the Freight Services Industry (haberleşme) Navlun endüstrisinin ihtiyacı olan haberleşme ve elektronik hizmetleri karşılayan servis BALTPULP : The Baltic and International Maritime Conference Charter Party for Pulp and Paper from Finland (chartering) Baltık Uluslararası denizcilik konferansı; Finlandiya’dan kağıt ve meyve taşıma charter formu BARECON ‘A’ :The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare boat Charter (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı; standart çıplak gemi kiralama formu BARECON ‘B’ : The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare boat Charter (To be used for new building vessels financed by mortgage) (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı; standart çıplak gemi kıralama formu (yeni inşa edilen ve kredi borcu olan gemiler için kullanılır.) BRITCONT : Chamber of Shipping General Home Trade Charter (1928) (chartering) İngiliz deniz ticaret odası dahili sefer charter formu BERDISCON: Baltic Conference Waiting for Berth Clause (discharging) (chartering) Baltık konferansı tahliye yapmak için yanaşma sırası bekleme klozu BISCOILVOY : The Baltic and International Maritime Conference Standard Voyage Charter Party for Vegetable / Animal oils and Fats (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı; sebze / hayvani yağlar ve yağ taşıması standart sefer üzerine charter formu

C
C C C c C° C/ca. C.A. CA CA Cb cb CB CB Cc (cc) cc CC CC C.C C.C. : Collected (yazışma) Toplatıldı, bir araya getirildi : Currency (ticaret) Döviz, yabancı para : Cape (seyir) Harita bilgisi; burun : cloudy (meteoroloji) Bulutlu (gemi jurnaline yazılan) : Celsius degree (genel) Sıcaklık değer ölçüsü (Derece) : Case (ticaret) sandık : Circa (ticaret) Takriben, tahminen, yaklaşık olarak : Chartered Accounted (chartering) Kiralama hesaplamaları : Controlled Atmosphere (gemicilik) Konteyner ve ro-ro gemilerinde taşınan frigo yüklerin üzerinde bulunan termometre düzeneği : Current Account (ticaret) Banka hesap mikatarı : Cumulonimbus (meteoroloji) Bulut adı : cobbles (seyir) Haritada dip yapısı; taşlık : Compass Bearing (seyir) Pusula kerterizi : Cash Book (ticaret) Ödeme defteri : Cirrocumulus (meteoroloji) Bulut adı : Corrosion Control (sigorta) Korozyon, aşınma kontrolü : Carbon Copy (yazışma) Bir kopyası ilgili kişiye verilmek üzere : Compass Course, Chronometer Correction (seyir) Pusula rotası (manyetik) / Kronometre düzeltmesi : Current Cost (ticaret) Yürülükteki, geçerli fiyat : Charges Collect (ticaret) Masraflar alıcı tarafından ödenecektir. : Civil Commotion’s (sigorta) Sivil karışıklık, ayaklanma

(CC)

CC C/C CC CD cd C/D C/D C/D CD C.D. c/d C/d CE C.E. C.E c.f. c/f CF CF CG CG ch Ch.

: Constant Current System (sigorta) Yürülükteki sabit sistem : Continuation Clause (sigorta) Sürekli devam eden kloz : Cabin Cruiser (kurtarma) Kabin kruvazor : Cold Rolled Sheets in Coil (gemi inşa) Soğuk çekme kangal saç : Chart Datum (seyir)Haritada deniz dibinin git’lerde en az seviye ortalaması : Candela (seyir) Fenerlerde ışık şiddeti; kandil : Commercial Dock (ticaret) Ticari rıhtım : Consular Declaration (yazışma) Konsolosluk deklerasyonu : Country Damage (sigorta) Şehre verilen hasar : Customary Despatch (chartering)Normal alışılmış yönyemlerle gönderme yapma : Collected and Delivered (chartering) Tahsil edilip teslim edilen, bu şartla tahsil edildi veya teslim edildi : Cash Against Documents (ticaret) Vesika mukabili, vesikanın ithalatcı/ihracatcı tarafından teslimi karşılığında ödeme yapılır. : Carried Down (yazışma) Kayıt tutuldu, yapıldı : Chronometer Error (seyir) Kronometre hatası : Customs and Excise (yazışma) Gümrük ve yürülükteki yerel vergi : Centre of Effort (gemicilik) Yatçılıkta yelken hesaplamasında rüzgarın etki merkezi : Cost and Freight (ticaret) Malın bedeli artı navlun : Carried Forward (ticaret) Hesabın devamı : Centre of Floatation (stabilite ) Yüzme merkezi : Consumption Factor (gemicilik) Boyanın harcama faktörü (boya hesabında) : Coast Guard (kuruluş) Sahil güvenlik : Centre of Gravity (stabilite) Ağırlık merkezi. : Church (seyir) Harita bilgisi; kilise : Chief (yazışma) Şef

Ch C.H. CI c/i c.i. Ci C.J. ck C/k C.L. C/L CL cm CN CN c/o Co Co C/O C/o C/o C/O Co. c/o CP

: Channel (haberleşme) Radyo kanalı : Custom House (yazışma) Gümrük binası : Consular Invoice (ticaret) Tastikli fatura, konsolosluk tarafından onaylanmış fatura : Certificate of Insurance (sigorta) Sigorta belgesi : Cost and Insurance (ticaret) Malın bedeli ve sigorta : Cirrus (meteoroloji) Bulut adı : Chief Justice (yazışma) Başyargıç : chalk (seyir) Haritada dip bilgisi; tebeşir, kireç : Cask (ticaret) Fıçı, varil : Carload Lot (chartering) Göndericinin bölgesindeki vasıtada teslim, sigorta ve navlun hariç : Craft Loss (sigorta) Vasıtanın kaybı : Centre Line (stabilite) Merkez hattı : centimetre (genel) Santimetre : Change Notice, / Cover Note (yazışma) Önceki not değişti. / Enson not : Credit Note (ticaret) Kredi notu : Care of (yazışma) Vasıtasıyla, eliyle : Coral (seyir) Harita bilgisi; mercan : Company (ticaret) Şirket : Certificate of Origin (yazışma) Orijinal belge : Cash Order (ticaret) Ödeme talimatı : Case Oil (chartering) Sandıklarda taşınan yağ : Chief Officer (yazışma) Birinci zabit : Course (seyir) Rota : Care of / Carried over (yazışma) Yapan, yapıldı : Co-ordination Post (kurtarma) Koordinasyon postası

C/P CP CP CP CP Cr c.r. C.R C.R Cr CR CR C/R CS CS CS CS c/s CS CS Cs cs c.t. CT

: Charter Party (ticaret) Navlun sözleşmesi : Circular Polarisation (haberleşme) Dairesel polarizasyon : Chosen Position (seyir) Seçilmiş konum : Centre of Pressure (stabilite) Basınç merkezi : Control Panel (gemicilik) Kontrol paneli : Credit, Creditor (ticaret) Kredi, Kredi veren : Current Rates (ticaret) Cari fiyatlar/ ücretler : Carrier’s Risk (sigorta) Taşıyıcı riski : Company’s Risk (sigorta) Şirket riski : Cranes (gemicilik) Kreyn : Corrosion Resistant Material (gemicilik) Pasa dayanıklı malzeme : Control Room (gemicilik) Kontrol odası : Charterers (chartering) Gemi kiracıları : Call Sign (haberlaşme) Çağrı işareti : Continuos Survey of the Hull (sigorta) Teknenin periyodik sürekli sörveyi : Cotton Seed (ticaret) Pamuk tohumu çekirdeği (taşınacak yük) : Colliery Screened (sigorta) Çatışmanın sahnelenmesi, canlandırılması : Cases (chartering) Sandıklar : Creeping Line Search (kurtarma) Paralel arama sistemi : Cable Ship (yzışma) Kablo gemisi : Cirrostratus (meteoroloji) Bulut adı : Cargo Segregation (gemicilik) Yük ayırımı : Conference Terms (ticaret) Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında navlun ve diğer konularda yaptıkları anlaşmanın koşulları : Cubic Tonnage (gemicilik) Bir geminin hacim tonilatosu

CT Cu cu CV c.v. CW cy Cy CAA CAC CAD C.A.D CAE CAF C.a.f CAI CAL CAM C.A.N. cap. CAP CAR cas C.B.D.

: Community Transit (ticaret) Toplu geçiş gümrüklerde : Cumulus (meteoroloji) Bulut adı : Cubic (gemicilik) Kubaj, Hacim : Curriculum Vitae (genel) Bir kişinin özgeçmişi : Chief Value (yazışma) Özdeğer : Commercial Weight (ticaret) Ticari ağırlık : clay (seyir) Haritada dip yapısı; kil : Cylinder(s) (gemicilik) Silindir(ler) : Civil Aviation Authority (kuruluş) Sivil havacılık otoritesi : Commercial Action Committee (ticaret) Ticari iş komitesi : Computer Aided Design (gemicilik) Bilgisayar destekli proje, planlama (gemi,inşa) : Cash Against Documents (ticaret) Vesika karşılığında ödeme yapılır. : Computer Aided Engineering System (gemicilik) Bilgisayar yardımcı donanımlı makine sistemi : Currency Adjustment Factor (ticaret) Geçerli ayarlama faktörü : Count, Assurance, Fret (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun (cif) : Container Aid International (gemicilik) Uluslararası konteyner temini : Computer Assisted Learning (yazışma) Bilgi sağlamada bilgisayar (kullanma) yardımı : Computer Aided Manufactured (gemi inşa) Bilgisayar yardımıyla inşa etmek : Customs Assigned Number (ticaret) Gümrükte koyulan kod numarası (beyanname no) : Capacity (yazışma) Kapasite : Common Agricultural Policy (kuruluş) Avrupa topluluğu ortak tarım politikası : Corrective Action Request (seyir) Haftalık denizcilere ilanlardan eksik olanların talebi : Castle (seyir) Harita bilgisi; kale, şato : Cash Before Delivery (ticaret) Teslimden önce efektif ödeme (akreditif geçerli değildir.)Veya gönderilecek olanın eline geçmiş olmak

CB&H CBI CBM CBR CBT CBT CCC CCD CCE CCF CCG CCH C.CI. CCO CC/O C.C.T. CCZ CDB CDI C.Dk CDP CDS CDU CDV

: Continent Between Bordeaux and Hamburg (chartering) Kontinant bordo ve hamburg arasında bir liman : Confederation of British Industry (kuruluş) İngiliz endüstri konfederasyonu : Conventional Buoy Marking (seyir) Geleneksel şamandıra markalaması : Commodity Box Rates (chartering) Konteyner taşımacılığında; ölçü dışı sandık taşıma ücreti : Computer Based Training (yazışma) Bilgisayar destekli similatör eğitimi : Clean Ballast Tank (gemicilik) Temiz balast tankı : Customs Convention on Containers (ticaret) Konteynerlerde gümrük konvensiyonu : Call out or Disconnected (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; çağrı yapılmadı veya bağlantı yok : Collector of Customs and Excise (ticaret) Gümrük vergisi : Container Capacity Forecast Service (ticaret) Konteyner kapasite hesaplama servisi : Canadian Coast Guard (kuruluş) Kanada sahil guvenlik kurumu : Cargo & Container Handling (gemicilik) Yük ve konteyner elleçlemesi : Continuation Clause (sigorta) Devam maddesi (emin bir limana veya matlup limana varışa kadar otomatikman küvertürün devamı) : Certain Copies Only (seyir) Harita düzeltmesinde; Sadece ilgili kopyalar muhakkak yapılacaktır : Certificate of Consignment / Origin (yazışma) Göndericinin orijinal sertifikası : Common Customs Tariff (ticaret) Ortak gümrük tarifesi : Coastal Confluence Zone (seyir) Kıyı çatışma bölgesi : Commonwealth Development Bank (kuruluş) İngiliz bağımsız devletler topluluğu geliştirme bankası : Computer Data Interchange (yazışma) Bilgisayar veri alışverişi : Containers Carried on Deck (chartering) Güvertede taşınan konteyner : Cleaning and Disposal Procedures (gemicilik) Tankerlerde; Temizleme ve atma, dışarı verme prosedürü : Construction Differential Subsidy (ticaret) Gemi inşa sübvansiyonu : Control Display Unit (seyir) Cihazlarda; kontrol gösterge ünitesi, ekran : Current Domestic Value (ticaret) Yürülükteki yerel değer

CEC CEC cec CEE CEO CEO CEP CES CES CES C.E.T. CFC CFD CFI c.f.i. CFO C.f.o. C.fo. Cfm CFR CFR CFS c.ft. CGA

: Commission of European Communities (kuruluş) Avrupa topluluğu komisyonu : Certificate of Equivalent Competency (yazışma) Yeterliliğe eşdeğer olan yeterlilik (gemiadamlarının bir başka ülkeden aldığı yeterliliğe denk olan yeni yeterliliği) : Centicycle (gemicilik) Santisaykıl : Command Endorsement Extended European Area (yazışma) Avrupa sınırları dışında çalışmak, gemi çalıştırmak : Chief Engineer Officer (yazışma) Baş mühendis : Chief of Executive Officer (ticaret) Yönetim kurulu başkanı : Circular Error Probable (seyir) GPS’de; Uyduda olabilecek yörüngesel hata : Coast Earth Station (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Sahil yer istasyonu : Committee of European Ship owners (kuruluş) Avrupa gemi sahipleri komitesi : Container Examination System (gemicilik) Konteyner test sistemi : Customs and Excise Tariff/ Common External Tariff (yazışma) Gümrük ve yürülükteki yerel vergi tarifesi : Chlorofluorocarbon (gemicilik) Kloraflorakarbon (soğutma gazı) : Call Failed Due to a Distress From the MES (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Seyyar yer istasyonundan alınan tehlike mesajı nedeniyle çağrınız yapılamıyor : Communicator for Industry (ticaret) Endüstriyel haberleşme : Cost, Freight and Insurance (ticaret) Malın bedeli artı navlun artı sigorta : Central Forecasting Office (meteoroloji) Merkez yayın ofisi : Coast for orders (chartering) Talimat alınacak sahil : Channel For Orders (haberleşme) Talimat alınacak kanal : Confirm (yazışma) Onaylıyorum, doğruluyorum : Code of Federal Regulations (kuruluş) Amerikan federal kuralları kitabı : Cost and Freight to named port (chartering) Bilinen liman için navlun ve fiyat tarifesi : Container Freight Station (gemicilik) Konteyner yükleme mahalli : Cubic feet (genel) Fit küp, hacim ölçü birimi : Cargo’s Portion of General Average (sigorta) Müşterek avaryada yüke düşen hisse

CGS Chg CH&H C.Ho Chq chy CHS C.I.B. CIB CIE CIE C.I.E. CIE CIF CII CIP CIP CIR CIS C.I.T. CIT CIV CKD CLA

: Centimetre, Gram and Second (yazışma) Santimetre, gram ve saniye (metrik sistem) : Change (yazışma) Değişiklik : Continent Between Havre and Hamburg (chartering) Kontinant Havre ve hamburg arasında bir liman : Containers Carried in Holds (chartering) Ambarlarda taşınan konteyner : Cheque (ticaret) Çek : Chimney (seyir) Harita bilgisi; Baca, fabrika bacası : Canadian Hydrographic Service (kuruluş) Kanada hidrografi servisi : Corporation of Insurance Brokers (kuruluş) Sigorta prodüktörler birliği : Counterfeiting Intelligence Bureau (kuruluş) Taklit malları araştırma bürosu : International Commission on Illumination (kuruluş) Işıklandırma uluslararası komisyonu (seyir fenerleri) : LES Out of Resources to Process Message (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Sahil istasyonunun aletlerindeki arıza nedeniyle mesaj iletilemiyor. Mesajı alamıyor : Captain’s Imperfect (customs) Entry (ticaret) Kaptan’ın yanlış gümrük beyanı vermesi : Customs Input of Entries (ticaret) Gümrük giriş kayıtları : Cost Insurance Freight (ticaret) Malın bedeli, sigorta ve navlun : Chartered Insurance Institute (chartering) Sigortacılar birliği (sözleşme maddesi) : Calling In Point (seyir) Kontrol istasyonlarını cağırma noktası : Freight, Carriage and Insurance paid to named Destination (chartering)Navlun ve taşınanların sigorta bedeli belirtilen varış limanına kadar ödenir. : Container Inspection Report (gemicilik) Konteyner denetim raporu : Commonwealth of Independent States (yazışma) Bağımsız ingiliz uluslar topluluğu : Chartered Institute of Transport (kuruluş) Nakliye ve kira akti birliği : International Railways Transport Committee (kuruluş) Uluslararası tren nakliyecileri komitesi : Civil (yazışma) Sivil : Completely Knocked Down (ticaret) Tamamen parçalanmış, düşürülerek işe yaramaz hale gelmiş : Cargo Loading Adaptability (gemicilik) Yük almaya uyabilme olanağı (yük, konteyner ve ro-ro gemileri için)

CLC CLC cld CLO CLR CLR CMC Cmd CMI CML CMP CMS CMS CNL CNS c.o.a. COB COB CoC C/OC COD COG col COM

: Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (çevre koruma) Halkın petrol kirlenmelerine karşı korunma konvensiyonu : Container Lessees Committee (ticaret) Konteyner kiracıları komitesi : Cleared (yazışma) Gümrük muamelesinin tamamlanması, antrepodan veya gemiden yükün alınması : Classification Liaison Officers (yazışma) Gümrük muhafaza memuru : Clear (seyir) Seyir aletlerinde; silmek : Centre of lateral Resistance (gemicilik) Yatcılıkta yanlaç mukavemet merkezi : Centre of Maritime Co-operation (ticaret) İngilterede bulunan denizcilik merkezi : Commissioned (sigorta) İşletmeye başlama müsadesi, görevi alma, vazifeli kılınmak : Crew and Ship Management inc. (Kuruluş) Gemi ve personel yönetim şirketi.(Gemilere personel temini yapan şirket) : Caribbean Maritime Line (ticaret) Karayib denizcilik hattı : Communications Management Processor (haberleşme) Haberleşme idare yöntemi : Crane Monitoring System (gemicilik) Kreyn gözetim/denetim sistemi : Combined Marine Surcharges, now Abrogated (sigorta) Fazladan alınan kombine tutar kaldırıldı : Cancel (genel) İptal : Call Not Started (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Çağrı başlatılmadı : Cash on Arrival (ticaret) Varışta effektif ödenecek : Close of Business (chartering) İşi tamamlamak : Container, Oil, Bulk Carrier (gemicilik) Konteyner, petrol ve dökme yük taşıyan gemi : Certificate of Competency (yazışma) Geminin ISM yeterlilik sertifikası : Certificate of Origin and Consignment (yazışma) Orijinal gönderme belgesi : Cash on Delivery (ticaret) Teslimde ödenecek : Course Over Ground (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Yere göre izlenmiş rota : Column (seyir) Harita bilgisi; sütun : Communications (yazışma) Haberleşme

Com COP COP c.o.p. COW c.o.s COS CO2 CPA CPA CPB CPC CPC c.p.d CPI CPO CPP CPR CPR CPT CPU CPV CQD CRD

: Commission (ticaret) Komisyon, görevlendirme : Commenced Over Passage (chartering) Limandan kalkışta tam yola geçiş zamanı : Custom of Port (chartering) Liman adetlerine göre : Cash on Presentation of Documents (ticaret) Ödeme belgeler verildikten sonra yapılacaktır. : Crude Oil Washing (gemicilik) Tankerlerde ham petrol taşınmasından sonra ambarların yıkanması işlemi : Cash on Shipment (chartering) Sevkiyat karşılığında peşin ödeme : Chamber Of Shipping (kuruluş) Deniz ticaret odası : Carbon dioxide (genel) Karbondioksit (gemicilikte; yangın söndürücü) : Claims Payable Abroad (sigorta) Kleymler yurtdışında’da ödenebilir : Closest Point of Approach (seyir) Gemilerin yaklaşmasında olabilecekleri en yakın nokta(mesafe) : Coastal Petrol Boat (gemicilik) Kıyı devriye botu : Customs Procedure Code (yazışma) Gümrük prosedürleri kitabı : Cellular Pallet Wide Container (gemicilik) Hücresel palet konteyner : Charterer Pays Dues (chartering) Kiracı vergileri öder : Control Panel Interface (seyir) Radar ekranında görüntüyü zayıflatan veya kesen diğer yayınlar : Chief Petty Officer (gemicilik) Bahriyede astsubay : Controllable Pitch Propellers (gemicilik)Pitch’leri köprüüstünden kumanda edilebilen (haraketli kanat pervaneler) : Cardio-Pulmonary Resuscitation (kurtarma) Kardio-pulmoneri solunum cihazı : Canadian Pacific Rail (ticaret) Kanada pasifik treni : Carriage Paid to Named Destination (chartering) İsmi belli varış limanına kadar navlun ödenir. : Central Processing Unit (genel) Bilgisayarda; ana işlem ünitesi : Concrete Pressure Vessel (gemicilik) Basınç altında imal edilmiş, Çimentodan yapılmış beton gemi : Customary Quick Despatch (chartering) Çabuk yollama yapmak : Current Rate Discharging (ticaret) Mutabık kalınan limanda yürülükte olan miktardan tahliye/cari boşaltma miktarı

CRE CRG CRN CRO CRO CRS CRS CRT CSA CSC CSC CSD CSE CSE CSG CSM CSN CSP CSR CSS CSS CSS cSt CST

: Commercial Relations and Export Division (ticaret) Dış ticaret bölümü : Communication Reporting Gates (haberleşme) Tehlikeli bölgelerde seyirde; bazı noktalarda verilen mesaj formu : Customs Reference Number (yazışma) Gümrük sıra numarası : Cancelling Returns only (sigorta) İade ancak iptalde yapılır : Chief Registrar’s Office (kuruluş) Gemi sicil dairesi : Cold Rolled Sheets (gemi inşa) Soğuk çekme tabaka saç : Coast Radio Station (haberleşme) Sahil radyo istasyonu : Cathode Ray Tube (seyir) Radar vb. Kathot tüplü ekran : Catamaran Sailing Association (kuruluş) Katamaran yelkenciler derneği : Creeping Line Search Co-ordinated (kurtarma) Paralel sistem uçakla ortak arama : International Convention for Safety Containers (kuruluş) Emniyetli konteyner taşımacılığı için uluslararası konvensiyon : Closed Shelter Deck Ship (gemicilik) Kapalı barınak güverteli gemi : Certificate of Secondary Education (yazışma) Mesleki eğitim sertifikası : Course (seyir) Rota : Consultative Shipping Group (sigorta) Gemicilik bilirkişi (danışmanlık) gurubu : Continuously Survey Machine (sigorta) Lloyd kuruluşları tarafından periyodik aralıklarla yapılan makine sörveyleri : Circuit Switched Network (haberleşme) Kablolu iletişim ağı : Commence Search Pattern (point) (kurtarma) Aramaya başlama noktası : Customs Statistical Reference (yazışma) Gümrük istatistik bilgileri : Co-ordination Surface Search (kurtarma) Yüzeysel arama kordinasyonu : Cargo Stowage and Securing (gemicilik) Yükün istiflemesi ve emniyete alınması : Code of Ship management Standard (yazışma) Gemi yönetimi standartları kitabı : Compatibility Spot Test (gemicilik) Yakıt viskozitesi ölçü birimi;Bağdaşlık damla testi : Commission on Sea Transport (chartering) Navlundan alınan komisyon

CTA CTA CTC CTC c.t.l. CTO CTS CTU CTW CUA cum CU.M Cur CVO CVP CVS CWE CWO Cwt cyl. CZD CABA CACM CAFA

: Company Training Allowance (yazışma) Şirketlerin personeline staj ve kurs masrafları için tanıdığı olanak : Corn Trade Association (ticaret) Mısır ticaretcileri birliği : Corn Trade Clauses (sigorta) Mısır taşıma klozu : Canadian Transport Commission (ticaret) Kanada taşıyıcılar komisyonu : Constructive Total Loss (sigorta) Hükmi tam zarar.Bir geminin hukuken işe yaramazlığı : Combined Transport Operator (ticaret) Kombine nakliyecilik : Course To Steer (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; geminin gerçekte tuttuğu rota : Cargo Transport Unit (gemicilik) Yük taşıma ünitesi (konteyner,Tır, vb.) : Course To Way point (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; İlk dönüş noktasına olan rota : Common User Access (genel) Bilgisayarda; ortak kullanıcılara ait giriş kodu : Cumulative (sigorta) Çoğalan, verilen notislerin toplamı : Cubic Metre (gemicilik) Metre küp : Current (yazışma) Yürülükteki, geçerli : Certificate of Value and Origin (yazışma) Orijinal ve değerli sertifika : Charter Voyage Performance (chartering) Kiradaki gemilerin performansı : Consecutive Voyages (chartering) Sürekli sefer : Cleared Without Examination (ticaret) Kontrolü yapılmadan geçiş izni verilmiştir. Hiçbir kontrole tabi olmaksızın açılmadan ve bakılmadan (özellikle konteyner taşınması) : Cash With Order (chartering) Talimat verildiğinde efektif ödenir. : Hundredweight (genel) Ağırlık ölçüsü : Cylindrical (gemicilik) Silindirik : Calculated Zenith Distance (seyir) Hesaplanmış başucu mesafesi : Compressed Air Breathing Apparatus (gemicilik) Basınçlı hava solunum cihazı : Central American Common Market (kuruluş) Orta Amerika ortak pazarı : Customs Agents Federation of Australia (kuruluş) Avustralya gümrük acentaları federasyonu

CAFE CAGS CALM CAPI CAPS Capt. cath CBDR CBMS CCCO CCCU CCEA CCIR C.C.L.N. CCSI CCTV C-DEX Cen.F C.Eng CEPT Cert. CFTA C/fwd CGPM

: Computational Atkins Flow Evaluation (gemicilik) Makinelerde; enjektörde yakıt ayarını yapan atkins aleti : Chassis Alignment Guidance System (gemicilik) Konteyner gemilerinde sıralamayı kolaylaştıran sistem : Catenary Anchor Leg Mooring (gemicilik) Petrol tankerlerinin üzerine yanaştıkları dört yandan zincirlerle dibe sabitlenmiş yükleme ve boşaltma şamandırası : Constant Altitude Position Indicator (meteoroloji) Sabit yükseklik pozisyon göstergesi : Computer Aided Pre-planing System (yazışma) Bilgisayar desdekli planlama sistemi : Captain (yazışma) Kaptan : Cathedral (seyir) Harita bilgisi; katetral : Constant Bearing Decreasing Range (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Sabit kerterizde mesafe azalıyor : Computer Based Message Service (haberleşme) Bilgisayar tabanlı mesaj servisi : Committee on Climatic Changes and the Ocean (kuruluş) Klimatik ve okyanus değişimlerini izleme komitesi : Commonwealth Commercial Crime Unit (ticaret) İngiliz devletler topluluğu ticari suçlar ünitesi : Cabinet Committee for Economic Affairs (ticaret) Ekonomik meselelerde bakanlar kurulu komitesinin aldığı kararlar : International Radio Consultative Committee (kuruluş) Uluslararası radyo yayınları danışma komitesi : Consignment Note Control Label Numbers (yazışma) Gönderme markası, notu etiket numarası : China Corporation of Shipbuilding Industry (kuruluş) Çin tersane endüstrisi birliği : Closed-Circuit-Television (genel) Kapalı devre televizyon sistemi : Computer Data Exchange System (haberleşme) Bilgisayar bilgi alış-veriş sistemi : Centrifugal Force (meteoroloji) Merkezkaç kuvveti : Chartered Engineer (chartering) Kira sözleşmesinde özel madde (başmühendis) : Conference of European Postal and Telecommunications Administrations (haberleşme) Avrupa posta ve telekomünikasyon idarecileri konferansı : Certificate (yazışma) Sertifika : Cattle Food Trade Association (kuruluş) Hayvan yemi tacirleri cemiyeti : Carried Forward (ticaret) Hesabın devamı : General Conference of Weights and Measures (kuruluş) Ağırlıklar ve ölçüm birimlerini standartlaştırmak için yapılan genel konferans

CGSA chan CHCP Chmn CIDX CIEC c.i.f&c c.i.f.e c.i.f.i CILA CIMC CIPC CIPM CIRM CIRM CISS CLSB Cmdy. CMEA CMLA Cmpl. CNAA CNIS C of B COFC

: Carriage of Good by Sea Act (ticaret) Denizde yük taşıma kanunu : channel (seyir) Harita Bilgisi; Kanal : Cargo Handling Co-operative Program (chartering) Yük elleçlemesinde ortaklaşa yürütülen program : Chairman (yazışma) Başkan : Chemical Industry Data Exchange (ticaret) Kimyasal endüstrisi bilgi alış-verişi : Conference on International Economic Co-operation (kuruluş) Beynelminel ekonomik yardımlaşma konferansı : Cost, Insurance, Freight and Commission (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon : Cost, Insurance, Freight and Exchange (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun ve kur : Cost, Insurance, Freight and interest (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun ve faiz : Chartered Institute of Loss Adjusters (chartering) Avarya dispeçcileri birliği (sözleşme maddesi) : China International Marine Containers (ticaret) Çin uluslararası deniz konteynerleri : Coastal Interdiction Patrol Craft (kurtarma) Yasaklanmış sahillerdeki devriye uçağı : International Committee of Weight and Measures (kuruluş) Ölçü ve ağırlıklar uluslararası komitesi : International Radio Maritime Committee (kuruluş) Beynelminel deniz radyo (telsiz) komitesi : Centro Internazionale Radio-Medico (kurtarma) Uluslararası telsizle tıbbi yardım merkezi : Comprehensive Import Supervision Scheme (ticaret) Ayrıntılı ihracat denetim planı : Committee of London & Scottish Bankers (ticaret) İskoç ve Londra bankerler komitesi : Commodity (yazışma) Eşya, mal : Council for Mutual Economic Assistance (ticaret) Karşılıklı ekonomik yardım konseyi : Canadian Maritime Law Association (kuruluş) Kanada deniz hukuk birliği : Completed (yazışma) Bitirildi, yapıldı : Council for National Academic Awards (kuruluş) Ulusal akademik ödüller konseyi : Channel Navigation Information Service (kuruluş) Kanal seyir haber servisi : Centre of Buoyancy (stabilite) Geminin su altı geometrik merkezi : Container on Flat Cars (gemicilik) Araçlarla taşınan konteyner

C of F COFR C of G CO/IR Coll C of O Com/M Comb. Com./I Comp. Comp. Cont. Cont. Conv C of P COPA COPS Corp Cor.F COST COTP CPCU CPSC CRDF

: Centre of Flotation (stabilite) Geminin yüzme yeteneği merkezi : Certificates Of Financial Responsibility (çevre koruma) Deniz kirliliğinde geminin sorumluluğunu kabul ettiğini bildiren sertifika; Finansal sorumluluk sertifikasi teminat mektubu : Centre of Gravity (stabilite) Geminin ağırlık merkezi : Central Operation/ Information Room (kurtarma) Operasyon merkezi basın odası : Collision (sigorta) Çatışma : Certificate of Origin (yazışma) Orijinal sertifika : Common Market (ticaret) Ortak pazar : Combined (sigorta) Birleştirilmiş, kombine, müşterek : Commercial Invoice (ticaret) Ticari değeri olan fatura : Composite Construction (stabilite) Gemi inşada; birleşik yapım : Compass (seyir) Pusula : Continent of Europe (seyir) Kontinant, Kuzey Avrupa : Continuation of Class (sigorta) Klasın devam etmesi : Converted From (gemicilik)Bir gemide başka bir amaç için değişiklik yapılması : Centre of Pressure (stabilite) Gemi inşada; basınç merkezi : Control of Pollution Act (kuruluş) Çevre kirliliğinin önlenmesi haraketi : Container Operation Processing System (ticaret) Özellikle trenlerde vb.konteyner taşınması için geliştirilen sistem : Corporate, Corporation (ticaret) Anonim şirkete ait, Anonim şirket : Coriolis Force (meteoroloji) Koryellus kuvveti : European Co-operation in the field of scientific and Technical Research (kuruluş) Avrupa ülkeleri ortak bilimsel ve teknikal araştırma çalışması : Captain of the Port (kurtarma) Liman otoritesi : Chartered Property and Casualty Underwriter (sigorta) Kiradaki geminin kaza ve kayıp sigortası : Certificates of Proficiency in Survival Craft (yazışma) Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanma sertifikası : Cathode Ray Direction Finding (haberleşme) Katod tüplü telsiz kerteriz aleti

CTLO CSBC CSPS CSWP CTAL c.t.l.o. cu.ft. cu.gr. Curt. Calib Cancl. CAORF CATUG CCITT C-CLAS CCOHS CD-ROM CEDIS

CEDEX CENSA CEWAL CHIEF CHIPS CHOPT

: Constructive Total Loss Only (sigorta) Sadece hükmi tam zayi hali : China Shipbuilding Company (ticaret) Çin gemi yapım şirketi : Container Stowage and Planning System (gemicilik) Konteyner istifleme ve panlama sistemi : Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman (gemicilik) Gemide emniyetli çalışma kuralları kitabı : Container Terminals Australia Limited (ticaret) Avustralya konteyner terminalleri işletmesi : Constructive Total loss only (sigorta) Kanunen tam zayi olması halinde : Cubic Feet (gemicilik) Fit küp (ölçü birimi) : Grain Capacity in Cubic Feet (chartering) Kadem küp birimiyle geminin tahıl kapasitesi : Current (yazışma) Yürülükte , cari : Calibration (yazışma) Kalibrasyon : Cancelled, Cancelling (chartering) İptal, iptal edilmek : Computer Aided Operations Research Facility (yazışma) Bilgisayar yardımlı araştırma kolaylığı : Catamaran Tug (gemicilik) Katamaran tipi romörkör : The International Telephone and Telegraph Consultative Committee (kuruluş) Uluslararası telefon ve telgraf danışma komitesi : Crude Carrier Loss Analysis System (gemicilik) Ham petrol tankerlerinde; yük kaybı analiz sistemi : Canadian Centre for Occupational Health and Safety (kuruluş) Kanada sağlık ve emniyet meslek kuruluşları merkezi : Compact Disk- Read Only Memory (genel) Sıkıştırılmış yüksek kapasiteli disket (bilgisayarda) : Least- Cost Routing Software (haberleşme) En az masrafla haberleşme imkanı sağlayan yazılım (bilgisayardan dosyaları sıkıştırarak gönderme yapar böylece daha kısa sürede daha çok bilgi gönderilir.) : Container Equipment Data Exchange (gemicilik) Konteyner ekipmenları bilgi alışverişi : Committee of European Ship owners (kuruluş) Avrupa armatörler komitesi : Continental Europe West Africa Line (ticaret) Kontinant Avrupası ve batı Afrika sefer hattı : Customs Handling of Import and Export Freight (ticaret) İhracat ve ithalat mallarına uygulanan gümrük navlun tarifesi : Clearing House Inter bank Payments System (ticaret) Beynelminel bankalardan açık hesap ödeme sistemi : Charterer’s Option (chartering) Kiracının opsiyonunda

c.i.f.c&e c.i.f.c.i c.i.f.L.t CIMAH CLAMS CLASS CNITA COBOL Coeff CoLat COMAR COMET Compl. ConRo Const. contd Contg Contl Contr Convs C(ORE)7 COSCO COSHH CSF B/L

: Cost, Insurance, Freight, Commission and Exchange (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve kambiyo : Cost, Insurance, Freight, Commission and Interest (chartering) Malın bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve banka giderleri dahil : Cost, Insurance and Freight London terms (chartering) Malın bedeli, sigorta ve Londra navlun kuralları : Control of Industrial Major Accident Hazards (kurtarma) Endüstriyel alanda önemli kaza tehlikesi kontrolü : Clams Management System (sigorta) Kleym yönetim sistemi : Capacity Loading and Scheduling System (gemicilik) Yükleme kapasitesi ve planlaması sistemi : Chart and Nautical Instrument Trade Association (kuruluş) Deniz seyir enstrümanları ve harita nakliyecileri birliği : Common Business Oriented Language (ticaret) Ortak ticaret dili : Coefficient (gemicilik) Gemi inşada (x) katsayısı, emsal : Complement of Latitude (seyir) Tamamlanmış enlem : Coastal Marine (yazışma) Kıyı denizciliği : Committee for Middle East Trade (kuruluş) Ortadoğu ticaret komitesi : Completing (chartering) Charter sözleşmesini tamamlama : Container / Roll-on Roll-off Ship (gemicilik) Konteyner taşimaya elverişli ro-ro gemisi : Construction (seyir) Harita bilgisi; Yapı : Continued (yazışma) Devam ediyor : Containing (genel) Kapsayan, içeren, ihtiva eden : Continental (yazışma) Kontinantal : Controllable (gemicilik) Kontrol edilebilen (aletler, pervane vb.) : Conveyances (ticaret) Nakledilebilir : Mediterranean Iron Ore Charter Party (chartering) Akdeniz demir cevheri charter formu : China Ocean Shipping Company (yazışma) Çin denizcilik şirketi : Control of Substances Hazardous to Health (çevre koruma) Sağlığa zararlı maddelerin kontrol edilmesi kuralları : Common Short Form Bill of Lading (ticaret) Taşıma senedinde eksik beyan formu

cu/cap CADDIA

CARDIS Caribs COMSAT CONICS Consgt Cont.A/H Cont.B/H Cont.H/H CONWAY COSPAS CPNLSB CUSDEL CARITAG C and/or J CEMENCO CHINPAC COALICE COLREGS COM/CIRC COMECON CONBILL

: Cubic Capacity (gemicilik) Metreküp kapasitesi : Co-operation in Automation of Data and Documentation in Imports, Exports and Agriculture (ticaret) Avrupa komisyonu; ihracat, ithalat ve tarımsal alanlarda bilgi ve dökümanlarda otomotikleşme ve ortak çalışma : Cargo Data Interchange System (gemicilik) Yük bilgileri sistemi : Caribbean sea (gemicilik) Karaib denizi : Communications Satellite Corporation (haberleşme) Uydu haberleşme kurumu : Container Information and Control System (gemicilik) Konteyner bilgilendirme ve kontrol sistemi : Consignment (ticaret) Gönderilen yük, yükün gönderilmesi : Continent ,Antwerp, Hamburg Range (chartering) Kontinent, Anvers, Hamburg arasında : Continent, Bordeaux, Hamburg Range (chartering) Kontinent, Bordo, Hamburg arası : Continent, Havre, Hamburg Range (chartering) Kontinent Havre, Hamburg mesafeleri içinde : Baltic Conference Stoppage of Canals and Waterways Clause (sigorta) 1968 baltık konferansı; kanal ve su yollarında stop etme klozu : Search and Rescue Satellite (in Russian language) (kurtarma) Arama ve kurtarma amaçlı uydu’nun rusca kısaltması : Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk (kuruluş) Çevreye zararlı sıvı ve dökme maddelerin kirliliğinin kontrolü kuralları : Baltic Conference Custom Delay Clause (1965) (sigorta) Baltık konferansı; gümrük gecikmeleri klozu : Caribbean Trade Advisory Group (ticaret) Karabiyan ticaret danışma gurubu : China and/or Japan (sigorta) Çin ve/veya Japonya : Chamber of Shipping Cement Charter Party (1922) (chartering) Deniz ticaret odası çimento taşıma charter formu : China sea, Indian and Pacific Ocean (chartering) Çin denizi, Hindistan ve Pasifiği içeren bölge : Baltic Conference Ice Clause for Coal and Coke Cargoes (sigorta) 1954 baltık konferansı; kömür ve kok yüklerinde buz klozu : International Regulations for Preventing Collisions at Sea (kuruluş) Denizde çatışmayı önleme kuralları : International Code of Signals Attached to Circular (yazışma) Uluslararsı işaret kodları gereği ilgili genelgeler : Council for Mutual Economics Assistance (ticaret) Karşılıklı ekonomik yardım konseyi : Uniform Bill of Lading Clause (1946) (chartering) Herhangi bir charter party formu imzalanmadığında kullanılan standart taşıma senedi formu

CONCAWE : Oil Companies International Study Group for Conservation of Air and Water in Europe (kuruluş) Petrol şirketlerinin Avrupa kıtasında hava ve denizlerin korunması ve temizlenmesi uluslararası inceleme gurubu CRISTAL : Contracts Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution (çevre koruma)Tankerlerin çevreyi kirletmemeleri için yapılan ilave, ara koşullar. cum.gr/bl : Grain/Bale Capacity in Cubic Metres (chartering) Metre küp olarak tahıl ve balya hacmi COASTCON : Chamber of Shipping Coasting Coal Charter party (1954) (chartering) Deniz ticaret odası kıyı kömür taşıma charter formu COMBIDOC : Combined Transport Document (yazışma) Kombine taşıma belgeleri CONTCOAL : The Baltic and International Maritime Conference Continental Coal Charter Party (1945) (chartering) Uluslararası baltık denizcilik konferansı, Kıtalararası kömür taşıma charter formu CONTWOOD: The Baltic and International Maritime Conference Wood Charter (1937) (chartering)Uluslararası baltık denizcilik konferansı,kereste taşıma charter formu CANCELCON: Baltic Conference Cancelling Clause (1970) (chartering) Baltık konferansı iptal klozu CENTROCON: Chamber of Shipping River Plate Charter Party (1914) (chartering) Deniz ticaret odası, river plate charter formu c.i.f.landed : Cost Insurance Freight landed (chartering) Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil COASTDUTY: Baltic Conference Clause in Respect of Customs Duty in Coastwise Trade (1962) (sigorta) Baltık konferansı, dahili seferde gümrük çalışma klozu COASTHIRE :Chamber of Shipping Coasting and Short Sea Daily Hire Charter Party (1954) (chartering)Deniz ticaret odası, yakın ve kıyı seferde günlük kiralama charter formu COASTSALT : The Indian Coastal Conference Salt Charter Party (1966) (chartering) Doğu amerika kıyı konferansı, tuz taşıma charter formu CONFITARMA: Confederazione Italiana Armatori (kuruluş) İtalyan armatörler konfederasyonu CONGENBILL: Bill of Lading to be Used With Charter Parties (1976) (chartering) Taşıma senedi kira sözleşmesine göre kullanılacaktır COSPAS-SARSAT: Search and Rescue Satellite System (kurtarma) Kutupsal yörüngeli arama ve kurtarma uydu sistemi

D
d d D d dA d/a D/A D/A D/a D/a DA dB DB db db DB DB DC D/C D/C : Altitude difference (seyir) Göksel seyirde; yükseklik farkı : Drizzle (gemicilik) Çisenti (jurnal kayıtları) : Dept (gemicilik) Derinlik : Draught (draft) (gemicilik) Draft (İngilizcede bilinmeyen değer için; draught, bilinen değer için; draft kullanılır.) : Draft Aft (gemicilik) Kıç draft : Disbursement Account (ticaret) Liman masrafları : Deposit Account (ticaret) Vadeli mevduat hesabı : Documents Against Acceptance (chartering) Kabül edildiğini belirleyen döküman, Gemi draft; çektiği suyun ilgili olduğu özel hal ve limanlarda : Days After Acceptance (chartering) Geçen süreler dikkate alınmaksızın : Discharge Afloat (chartering) Yüzer halde tahliye : Distress Alert Unit (haberleşme) İnmarsat cihazlarında S.O.S verme cihazı : Decibel (genel) Ses tonu ölçme birimi : Day book (chartering) Günlük kayıt defteri : Deals and Battens (ticaret) Kereste ticaretinde; kerestenin cinsi : Domestic Boiler (gemicilik) Geminin ısıtılmasında kullanılan kazan : Double Bottom (gemicilik) Çift dip tank : Double Ended Boiler (gemicilik) Çift sarmal kazan : Direct Current (genel) Elektrikte doğru akım : Deviation Clause (sigorta) Sapma klozu : Direct Continuation of Time Charter Period (chartering) Zaman üzerine kiralamada sürenin devamı

DC D.C. DD DD d.d dd dd dd D/D D/D D/d dd D-E DE dF DF df DG DG D/G DK Dk. dk. dm dM

: Device Control (haberleşme) Cihaz kontrol ünitesi : Detention Clause (sigorta) Elkoyma klozu : Dry Dock (gemicilik) Kuru havuz : Damage Done (ticaret) Hasar verilmiş : Dangerous Deck (gemicilik) Tehlikeli yüklerin, yüklendiği güverte : Short Delivery (ticaret) Eksik teslim, konşimentoya göre eksik : Delivered (ticaret) Teslim edildi : Dated (yazışma) Tarihli : Demand Draft (ticaret) Banka hesap dökümanı istemek : Delivered at Docks (chartering) Dok’da, limanda teslim edildi : Days after date (ticaret) Teslim tarihinden sonra yapılan teslimlerde geçen gün : Due Date (ticaret) Kesinleşmiş ödeme tarihi : Diesel – Electric (gemicilik) Dizel - elektrik : This is (haberleşme) Telgraf haberleşmesinde gönderme yapan istasyon kullanır. : Draft Forward (gemicilik) Baş draft : Direction Finding (seyir) Yön saptayıcı, Yön bulucu, kerteriz aleti : Dead Freight (ticaret) Ölü navlun boş kalan hacim için ödenen navlun : Dangerous Goods Report (marpol) (çevre koruma)Deniz kirliliğinin önlenmesi kuralları gereği; Tehlikeli eşya raporu : Degaussing Range (seyir) Harita bilgisi; Miknatıslanma etkileşim mesafesi : Diesel Generator (gemicilik) Dizel jeneratör, yardımcı makine : Duct Keel (gemicilik) Gemi DB tank içinde bulunan kanal : Dock (gemicilik) Dok : Deck (gemicilik) Güverte : Decimetre (genel) Desimetre : Draft Mean (gemicilik) Vasat draft

Dn DN D/N DO D/O (do) DP Dp D/p d.p. Dr dr Dr DR D/R DR Ds D/S DT DU DW D/W d.w. dy

: Dolphin (gemicilik) Büyük gemilerin halat bağlamaları için rıhtımın ilerisine yapılan platform (özellikle petrol tankerlerinin yanaşma yerlerinde bulunur) : Dispatch Note (sigorta) Dispeç bildirgesi : Debit Note (ticaret) Borç bildirgesi : Diesel Oil (genel) Dizel akaryakıtı.(mazot) : Delivery Order (ticaret) Teslim talimatı : Burning Diesel Oil (gemicilik) Dizel akaryakıt yakan : Dynamic Positioning (gemicilik) Dinamik pozisyon. Petrol platformlarının romörkörler vasıtasıyla sabit noktada tutulması. : Diameter Propeller (gemicilik) Pervanenin çapı : Documents Against Payment (ticaret) Mal mukabili paranın yatırılması halinde malın çekileceği (akreditif şartı) : Direct Port (chartering) Doğrudan gidilecek liman : Dries (seyir) Harita bilgisi; bir çeşit kayalık : Double Reduction Gearing (gemicilik) Çift redüksiyonlu (makine) : Debtor (ticaret) Borçlu : Deviation Report (marpol) (çevre koruma) Deniz kirliliğinin önlenmesi gereği; Sapma raporu : Deposit Receipt (ticaret) Depozit alındısı Dead Reckoning (seyir) Parakete hesabı koyulan mevkii : Dip Short of horizon (seyir) Çevren alçalımı : Days After Sight (chartering) Görülüşü takip eden gün : Deep Tank (gemicilik) Gemilerde dip tank : Display Unit (genel) Cihazlarda görüntü ekranı : Deep Water Route (seyir) Derin su (açık deniz) Rotası : Dock Warrant (chartering) Rıhtımda meydana gelecek hasarların teminatı : Dead weight (gemicilik) Geminin taşıdığı ağırlık : Delivery (ticaret) Teslim

DZ d.a.a. DAD DAF DAT D.B.B. d.b.e. Dbk. DBS dBW DCE DCE D.C.F. d.c.f. D.CI. DCN DCP DDA D.D.D. d.d.o. DDP dd./s DDU Dec Dec

: Danger Zone (seyir) Seyir için tehlikeli bölge : Discharge Always Afloat (chartering) Tahliyede gemi daima yüzer halde : Documents Against Discretion of Collecting Bank (ticaret) Güvenilir bir bankanın belgelerine karşı ödeme yapılır. : Delivered at Frontier (chartering) Sınırda teslim : Data (genel) Bilgi, belirtilenler hakkında bilgi : Deals, Boards, Battens (ticaret) Kereste ticaretinde; kalınlıklara göre kereste çeşitleri : Dispatch Payable Both Ends (ticaret) Yükleme ve boşaltmada dispeç var. : Drawback (yazışma) Engel, herhangi bir şeyin (kimsenin) engellemesi : Distressed British Seaman (yazışma) Tehlikede bulunan ingiliz gemiadamı : Decibel Watts (haberleşme) Ses çıkış gücü : Domestic Credit Expansion (ticaret) Dahili kredinin büyümesi / kredi sağlama : Data Circuit Terminating Equipment (haberleşme) Yayın engelleme/kesme ekipmanı : Discounted Cash Flow (ticaret) Peşin ödeme diskontu : Decimal Conversion Factor (gemicilik) Kereste taşımada, desimal çevirim faktörü : Detention Clause (sigorta) Alıkoyma klozu : Decca Navigation Status (seyir) Decca seyir durumu : Development Cost Plan (ticaret) Fiyat geliştirme planı : Duty Deferment Account (ticaret) Gümrüklerde verilen mesai giderleri : Direct Drive Diesel (gemicilik) Direkt aktarmalı dizel motoru : Dispatch Discharging Only (ticaret) Dispeç yanlız tahliyede hesaplanacak : Delivered Duty Paid (ticaret) Teslimde mesai ödenir : Delivered Sound (chartering) Kusursuz teslim edilmiş : Delivered Duty Unpaid (ticaret) Teslimde mesai ödenmez : Decrease (yazışma) Azalma, azalan : December (genel) Aralık ayı

Dec Def. Deg. Del Dep. dep. DEQ DER Der. Dev DFR dft DFT DGN D.H.D. DHP DHQ DHU Dia Dip. dir. Dir Dir DIM Dis

: Declination (seyir) Göksel seyirde, Meyil : Definitely (yazışma) Kesinlikle : Degree (genel) Derece : Delete (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; iptal, son verme : Departure (yazışma) Haraket, kalkış : Deputy (yazışma) Vekil, vekalet eden : Delivered Ex Quay (chartering) Rıhtımda teslim : Out of Order (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Arızalı, devre dışı : Derricks (gemicilik) Bumbalar : Deviation (seyir) Sapma : Data Freight Receipt (ticaret) Navlun fatura bilgileri : Draft (ticaret) Hesap, banka hesabı : Dry Film Thickness (gemicilik) Kuru boya kalınlığı : Dangerous Goods Note (gemicilik) Tehlikeli yük bilgi etiketi : Dispatch Half Demurrage (chartering) Dispeç ve demoraj yarı yarıya : Delivered Horse Power (chartering) Teslimdeki beygir gücü : Mean Diurnal High water ineQuality (seyir) Günlük ortalama yüksek su eşitsizliği : Deck Hand Uncertificated (yazışma) Güverte yeterlilik sertifikası yok : Diaphone (haberleşme) Diyafon : Diploma (yazışma) Diploma : Director (yazışma) Müdür, yönetmen : Direction (genel) Yön : Direction light (seyir) Harita bilgisi; Fener ışık yönü : Dimmer (genel) Reosta (göstergelerin ışık ayarlarını azaltıp, artırmayı sağlayan düğme) : Discount (ticaret) İndirim

DIS
div.

dkP DLA d.l.c d.l.o. DLQ Dly. DMA DMA DMB DMD DME DMG DMH DMI DMP DMS DMS DMU DNC DNC DNS DNV

: Danish International Ship Register (kuruluş) Danimarka uluslararsı gemi sicili : Division (yazışma) Bölüm : Deck Passengers (sigorta) Güverte yolcusu : Delay Message (haberleşme) Gecikmiş mesaj : Dead weight Loading Capacity (chartering) Geminin yük alma kapasitesi : Dispatch Loading Only (ticaret) Dispeç yanlız yüklemede : Mean Diurnal Low water ineQuality (seyir) Günlük ortalama alçak su eşitsizliği : Delivery (chartering) Teslim : Defence Mapping Agency (kuruluş) Amerikan savunma haritacılık acentası (Amerikan haritalarını basan kuruluş) : Danish Maritime Authority (kuruluş) Danimarka denizcilik otoritesi : Datum Marker Buoy (kurtarma) Datum noktası markalama şamandırası : Danish Maritime Directorate (kuruluş) Danimarka denizcilik yönetimi : Distance Measuring Equipment (seyir) Mesafe ölçme ekipmanları : Distance Made Good (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; toplam katedilen mesafe : Department of Marine & Harbours (kuruluş) Avustralya deniz ve liman departmanı : Danish Maritime Institute (kuruluş) Danimarka deniz enstitüsü : Differences in Meridian Parts (seyir) Meridyen farkı (elektronik seyir aletlerinde) : Document Management System (yazışma) ISM sistemi içinde; evrak, döküman yönetimi sistemi : Diploma in Management Studies (yazışma) Yönetim eğitimi diploması : Distance Measuring Unit (seyir) Haritada mesafe ölçme ünitesi : Digital Nautical Chart (seyir) Dijital deniz haritası : Den Norske Credit Bank (ticaret) Norveç kredi bankası : Decca Navigator System (seyir) Decca seyir sistemi : Det Norske Veritas (kuruluş) Norveç gemi klas kuruluşu

DOC DOE DOP DOS DOT doz. DPA DPC DPO d.p.r. DRE Drk. DRT DRT DRU DSB DSC DSC DSD DSR DST DSV DTD DTE DTG

: Document of Compliance (yazışma) ISM uygunluk belgesi : Duplication Of Equipment (haberleşme) GMDSS ekipmanlarının (cihazlarının) yedeklenmesi : Dropping Outward Pilot (chartering) Çıkıştaki pilotun bırakılması anında (charter akit maddesi) : Disk operating System (genel) Bilgisayarda disk çalıştırma sistemi : Department Of Transport (kuruluş) Ulaştırma (departmanı) bakanlığı : Dozen (genel) Düzine : Dubai Port Authority (kuruluş) Dubai liman otoritesi : Dredging and Port Construction (seyir) Tarama ve liman inşası : Dynamic Positioning System Operator (gemicilik) Dinamik pozisyon sistemi çalıştırıcısı : Daily pro Rata (sigorta) Günlük iade pirimi : Dead Reckoning Equipment (seyir) Parakete mevkisi ekipmanları : Derrick (gemicilik) Direk : Dead Reckoning Tracer (seyir) Parakete mevkisi rotası : Dead Reckoning Time (seyir) Parakete mevkisi zamanı : Desert Rescue Unit (kurtarma) Uygun kurtarma ünitesi : Double Side Band (haberleşme) Çift yan band (radyo telefon) : Digital Selective Calling (haberleşme) Sayısal seçmeli çağrı cihazı : IMO Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (kuruluş) Tehlikeli yükler, Katı yükler ve Konteynerler hakkında IMO alt komitesi : Double Second Difference (seyir) Göksel seyirde”d” farkının alt ve üst değerleri : Data Set Ready (haberleşme) Bilgi girildi : Daylight Saving Time (genel) Gün ışığından faydalanmak için saatleri ileri-geri alma zamanı : Diving Support Vessel (gemicilik) Dalış destek gemisi : Distance To Destination (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Varış noktasına kalan mesafe : Data Terminal Equipment (haberleşme) Bilgi yükleme terminali : Day (date) Time Group (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Gün, zaman gurubu

DTG DTI DTR DTs DTW dur DWA d.w.c dwt. DWT DALR DANG DCCD DCTC Decl. Defl. deld. dely Dens. DEPS Dept. dest Dest. DETR

: Distance To Go (seyir) Varış noktasına olan mesafe : Department of Trade and Industry (kuruluş) Sanayi ve taşıma departmanı : Data Terminal Ready (haberleşme) Bilgi terminali hazır : Deep Tanks (gemicilik) Dip tanklar : Distance To Way point (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dönüş noktasına kalan mesafe : Duration (yazışma) Süre, zaman : Dock Water Allowance (chartering) Rıhtımda derinlik müsadesi, imkanı : Dead weight Carrying Capacity (chartering) Geminin yük alma kapasitesi : Dead Weight Tonnage (gemicilik) Bir geminin yük,yolcu, yakıt,su ve diğer ağırlıklarının tuzlu suda yaz draftına kadar battığında ton olarak taşıdığı ağırlıktır. : Dry or Wet Transfer (chartering) Kuru veya yaş taşıma imkanı : Dry Adiabatic Lapse Rate (meteoroloji) Atmosferde kuru hava yükseldikce sıcaklığı azalır. Bu azalmanın değeri olarak söylenir. : Dangerous (yazışma) Tehlikeli : Delivered at Container Collection Depot (ticaret) Konteyner deposunda teslim : Durban Coal Terminal Company (kuruluş) Durban kömür yükleme terminali : Declination (seyir) Meyil (göksel seyir) : Deflection (gemicilik) Bozukluk kranktaki layn’sızlık : Delivered (chartering) Teslim edildi : Delivery (chartering) Teslim : Density (gemicilik) Tuzluluk : Departmental Entry Processing System (ticaret) Gümrüklerde giriş kolaylığı sağlayan sistemler : Department (genel) Bölüm : Destroyed (seyir) Harita bilgisi; Yıkılmış harap olmuş (fener, şamandıra vb.) : Destination (genel) Varış yeri , Gidilecek yer : Departments of Environment, Transport and the Regions (kuruluş) Bölgesel nakliyat ve çevre departmanları

DGPS DHSD Diff. Dis.A DISH Disp. Dist Dist dk.Ho. Dkyd. D.Lat Dmid DNIC DPDB DPLY Drks DRPA DSRK DSSS DSVL DTBA dtls DUTI DVOR

: Differential Global Positioning System (seyir) Difransiyal küresel mevki bulma sistemi (GPS’de uydular arası mesafe farklarını ölçerek otomotik düzeltme yapan, minimum hata ile mevki bulan sistem) : Duplex High Speed Data (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Yüksek süratte duplex haberleşme imkanı : Difference (chartering) Fark, farklılık : Seaman’s Discharge Book (yazışma) Gemiadamının işten çıkarılışının nedenlerinin kaydedildiği defter. : Data Interchange for Shipping (yazışma) Denizcilikle ilgili veri kaynağı : Displacement (gemicilik) Deplasman : Distance (seyir) Mesafe : Discount (ticaret) Tenzilat : Deck House (gemicilik) Güverte üstü yapı, kasara : Dockyard (gemicilik) Tersane, havuz : Difference of Latitude (seyir) Enlem farkı : Dept Moulded (gemicilik) Kalıp derinliği : Data Network Identification Code (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Bilgi bağlantısı tanıtım kodu : Dublin Ports and Docks Board (kuruluş) Dablin liman ve rıhtım idaresi : Display (genel) Elektronik cihazlarda ekran, gösterge : Derricks (chartering) Bumbalar : Delaware River Port Authority (kuruluş) Amerika dileveyr kanal liman otoritesi : Deutsche Schiffs-Revision and Klassfikation (kuruluş) Alman Lloyd kuruluşu (gemi klas kuruluşu) : Diving and Submersible Support Ships (gemicilik) Denizaltı ve dalış destek gemisi : Doppler Sonar Velocity Log (seyir) Dopler sonar hız kaydedici cihaz : Date to be Agreed/ Date to be Advised (chartering) Anltaşmaya varılan tarih /Tarih bildirilecektir. : Details (genel) Detay, Ayrıntı : Difference Universal Astronomical Time (haberleşme) Evrensel astronomik zaman farklılığı : Doppler Very High Frequency Omni Range Beacon (kurtarma) Uçakların kullandığı seyir beykını

DWAT DWCC DWCT DYFI DX-90 D½D decrg DESIG DGNSS Disch. DISCO DLINK D.Long DRIFT DANCON DANPRO DBEATS DBEWTS D.D.Shpg dem.des DEUPRO DipMSO Discol DMAHTC

: Dead weight All Told (chartering) Geminin tüm taşıma kapasitesi : Dead weight Cargo Capacity (chartering) Geminin yük taşıma kapasitesi : Dead weight Cargo Tons (chartering) Taşınabilir ton yük : Dynamic Filter Process (seyir) Cihazlarda; dinamik filitreleme işlemi : Format for supply and interchange of digital cartographic data (1990) (haberleşme) Dijital haberleşmelerde; 1990 yılında kabul edilen dijital katografik bilgiler temini ve değiştirilmesi formu : Dispatch Half Demurrage (chartering) Dispeç ve demoraj yarı yarıya : Decreasing (yazışma) Azalmakta : Designation (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dizayn yapmak, ekran bilgilerini ayarlamak :Differential Global Navigation Satellite Systems (seyir) Defransiyel küresel seyir uyduları sistemi : Discharge (gemicilik) Tahliye : Data Interchange for Shipping Companies (yazışma) Denizcilik firmaları bilgi kaynağı : Down Link (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Alt bağlantı : Difference of Longitude (seyir) Boylam farkı : Drift Speed (seyir) Akıntı hızı :Chamber of Shipping Danube Berth Contract (1911) (chartering) Deniz ticaret odası danube charter formu :Danish Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Danimarka standart ticaret organizasyonu :Dispatch Payable Both Ends on All Time Saved (chartering) Yükleme ve boşaltmada kazanılan tüm zamanlar için dispeç ödenir. : Dispatch Payable Both Ends on Working Time saved (chartering)Yükleme ve boşaltmada sadece çalışılan zamanlar için dispeç ödenir. : Dock Dues and Shipping (ticaret) Rıhtım vergisi (resmi) ve deniz ticareti : Demurrage and Dispatch (chartering) Suristarya ve dispeç : German Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Alman standart ticaret organizasyonu : Diploma in Management of Ship Operation (yazışma) Gemi operasyon ve yönetim diploması : Discoloured water (seyir) Harita bilgisi; kirli su, girilmesi tehlikeli olabilecek su : Defence Mapping Agency Hydrographic/ Topographic Centre (kuruluş) Savunma haritacılık acentası hidrografi/ topografi merkezi (Amerika)

DRF.Ahd.

: Double Ring Full Ahead (gemicilik) Tehlike anında makine telgrafınadan çift alarmlı tam yol ileri discont : Discontinued (seyir) Harita bilgisi; devamı olmayan, devam etmeyen DRF.Astn. : Double Ring Full Astern (gemicilik) Tehlike anında çift alarmlı tam yol geri dely.& redely.: Delivery and Re-delivery (ticaret) Teslim etme ve geri teslim, iade

E
E ec EC E.C. ED EE E.E. e.g. E.I. EL (el) EM EP E.P. eq. Eq. E/R ET EU EU Ex : East (genel) Doğu : Eclipse (seyir) Karanlık (fener vb.) : European Community (kuruluş) Avrupa (komitesi) topluluğu : East Coast (chartering) Doğu sahili : Existence Doubtful (seyir) Harita bilgisi; Varlığı kuşkulu, yerinde olmayabilir : Extended European Area (yazışma) Minimum personel bulundurmada; Genişletilmiş Avrupa suları (yakın sefer bölgesi) : Errors Excepted (sigorta) Hatalar hariç : Exempli Gratia (yazışma) Mesela, örneğin : East Indies (chartering) Amerika doğu sahilleri : Equipment Letter (yazışma) Malzeme tanıtım yazısı, gemi techizat listesini belirten yazı : Electrically Heated (gemicilik) Elektrikle ısıtıcı, hiter (ağır yakıtlarda) : Electromagnetic (seyir) Elektromanyetik ses dalgası : Estimated Position (seyir) Tahmini, yaklaşık mevki : Effective Horse Power (chartering) Fiili beygir gücü (makine) : Equivalent (yazışma) Eşit olan, karşılık gelen : Equation (yazışma) Denk gelen : Engine Room (gemicilik) Makine dairesi : Ephemera’s Time (yazışma) Günlük zaman : European Union (yazışma) Avrupa topluluğu : Electronic Unit (haberleşme) İnmarsat sisteminde ana elektronik ünite : Excluding (chartering) Dışında, hariç

Ex EAN EAR EAT EBC EBL EBM EBS ECA ECA ECB ECC ECC ECC ECD ECE ECE ECI E.C.I. ECL E.C.M. ECR ECS ECS ECU

: Examined (ticaret) Muayene, malın kontrolü : European Article Number (ticaret) Avrupa standart eşya numarası : Expanded Area Ratio (gemi inşa) Dokunulmamış alan oranı : Expected Approach Time (seyir) Trafik kontrol sistemlerinde; Beklenen, umulan yaklaşma zamanı : Electronic Bearing Cursor (seyir) Radarda; Elektronik kerteriz kursörü : Electronic Bearing Line (seyir) Radarda; elektronik kerteriz hattı : Electronic Bearing Marker (seyir) Radar’da elektronik yöntemle kerteriz alıcı (marker) : European Bulk Service (ticaret) Avrupa dökme yük servisi : East Coast of Africa (chartering) Afrika doğu sahilleri : Economic Commission for Africa (kuruluş) Afrika ekonomik komisyonu : European Central Bank (ticaret) Avrupa merkez bankası : Electronic Chart Centre (seyir) Elektronik harita merkezi : Exchange Control Copy (yazışma) Önemli belgelerden temin edilen kontrollü kopya : Extend Cover Clause (sigorta) Genişletilmiş teminat klozu : Envelope to Cycle Difference (yazışma) Farklı dönüş zarfı : Economic Commission of Europe (kuruluş) Avrupa ekonomik komisyonu : Extended Cover Endorsement (sigorta) Genişletilmiş sigorta teminat mektubu : Export Consignment Identifier (ticaret) Gümrüklerde; göndericiyi tanıtıcı işaret vb. : East Coast of Ireland (chartering) İrlanda doğu sahilleri : European Container Line (ticaret) Avrupa konteyner hattı : European Common Market (kuruluş) Avrupa ortak pazarı : Engine Control Room (gemicilik) Makine kontrol odası : Electronic Chart System (seyir) Elektronik harita sistemi : European Communication Satellite (haberleşme) Avrupa haberleşme uydusu. : European Currency Unit (ticaret) Avrupa para birimi.

EDC EDD EDH EDI EDP EDT EEA EEC EEP EEZ EFT EGC EGT EHF EHP EIA EIC EIR EIS EIU ELF ELT ELR

: Economic Development Committee (kuruluş) Ekonomik gelişme komitesi : Estimated Date of Departure (yazışma) Tahmini haraket tarihi : Efficient Deck Hand Certificate (yazışma) Güverte yeterlilik sertifikası (gemi adamlarında bulunması gereken sertifikalar) : Electronic Data Interchange (genel) Elektronik bilgi işlemi, gemicilikte, liman ve diğer alanlarda kullanılan ve hızlı bilgi akışını sağlayan elektronik aletler. : Electronic Data Processing (gemicilik) Gemideki işlemlerin (yük,ballast, makine, köprüüstü vb.) elektronik cihazlarla yapılması : Electronic Data Transfer (genel) Elektronik bilgi transferi : European Economic Area (ticaret) Avrupa ekonomik bölgesi : European Economic Community (kuruluş) Avrupa ekonomik topluluğu : Export Enhancement Programme (ticaret) İhracatı geliştirme programı : Exclusive Economic Zone (ticaret) Gümrüklü saha : Electronic Funds Transfer (genel) Elektronik para transferi : Enhance Group Calling (haberleşme) İnmarsat sisteminde navtex’in yerine kullanılan genişletilmiş yayın servisi : Exhaust Gas Temperature (gemicilik) Eksost gaz sıcaklığı : Extremely High Frequency (haberleşme) Çok yüksek frekans : Effective Horse Power (gemicilik) Efektif beygir gücü : Electronic Industries Association (kuruluş) Elektronik endüstrisi birliği : European Information Centres (ticaret) Avrupa enfarmasyon merkezi : Equipment Interchange Receipt (gemicilik) Konteyner bilgi fişi : Export Intelligence Service (ticaret) İhracat bilgi servisi : Even if Used (chartering) Kullanılmış olsa bile : Extremely Low Frequency (haberleşme) Çok düşük frekans : Emergency Locator Transmitters (haberleşme) Cospas-Sarsat uydularına yayın gönderen cihazlar : Extra Long Range Aircraft (kurtarma) Çok uzak mesafeli ucaklar

ELR E’ly EMA E.M.A. EME E.M.F. EMI EMS EmS Emy ENC ENE Eng. ENS ENT Ent E.&OE EOM EOP EOS EPA EPO EPS EPU

: Environment Lapse Rate (meteoroloji) Çevresel yanılma oranı : Easterly (seyir) Doğu yönlü, doğuya : Engineers & Managers Association (kuruluş) Mühendisler ve yöneticiler derneği : European Monetary Agreement (ticaret) Avrupa para antlaşması : Externally Mounted Equipment (seyir) Radarda; ilave anten ekipmanları : Electro Motive Force (gemicilik) Elektrik haraket gücü : European Monetary Institute (ticaret) Avrupa para enstitüsü : Express Mail Service (genel) Hızlı posta servisi : Emergency Procedures & schedule (gemicilik) Tehlikeli yük taşıyan gemilerde Acil durum haraket programı : Emergency (gemicilik) Acil : Electronic Navigation Chart (seyir) Elektronik seyir haritası : East-North-East (seyir) Doğu kuzey doğu : Engineer / Engine (genel) Mühendis / Makine : Electronic Navigational System (seyir) Elektronik seyir sistemi : Enter (genel) Elektronik cihazlarda; giriş : Entrance (seyir) Harita bilgisi; Boğaz, kanal,liman vb. girişi : Error and Omissions Excepted (ticaret) Hatalar ve unutulmuş olanlar hariç. Herhangi bir belgede yanlışlık veya unutmadan dolayı bir eksiklik varsa düzeltilebileceğini ifade eden kalıp cümle : End of Month (yazışma) Ay sonu : End Of sea Passage (chartering) Sefer sonu, geminin varış limanında dizel oil’e geçtiği zaman : Element of Service not Subscribed (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Yapılması istenen fonksiyon bağlı değil : Environmental Pollution Agency (kuruluş) Amerikan çevre koruma acentası : Electronic Purchase Order (genel) Elektronik satınalma talebi : IMO Performance Standard for ECDIS adopted on 23 Nov.1995 (seyir) IMO’nun 23 kasım 1995’de aldığı elektronik seyir haritaları kontrol ve gösterge sistemleri performans standartları : Entry Processing Unit (ticaret) Gümrüklerde; giriş işlem ünitesi

ERM ERR ESA E.S.A. ESC Esc ESD ESE ESL ESP ESQ E.S.T. EST Est est. ESS ESV ETA etc. ETC ETD ETL ETO E.T.R. ETS

: Exchange Rate Mechanism (ticaret) Kambiyo oran mekanizması : Error (genel) Elektronik cihazlarda; Hata : European Satellite Agency (haberleşme) Avrupa uydu acentası : European System of Integrated National Account (ticaret) Avrupa entegre milli hesaplamalar sistemi : European National Shipper’s Council (kuruluş) Avrupa milli deniz ticaret konseyi : Escape (haberleşme)Bilgisayar ve inmarsat cihazlarında geri dönüş : Echo Sounding Device (gemicilik) Derinlik ölçme cihazı : East South East (gemicilik) Doğu güney doğu : EC sales Listing (ticaret) Avrupa topluluğu satış listesi : Enhanced Survey Programme (gemicilik) Geminin yapılması gereken sörveylerinin programı : Extra Special Quality (sigorta) Son derece üstün kaliteli : European Standard Time (haberleşme) Avrupa standart zaman kavramı : Electronic Seal Tag (gemicilik) Konteynerlerde; elektronik etiket mühür : Estuary (seyir) Harita bilgisi; Haliç : Estimated (yazışma) Takribi, yaklaşık, tahmini : Efficient Stripping Systems (gemicilik) Filika ve can sallarında; Uygun denize indirme sistemi : Emergency Support Vessel (gemicilik) Acil destek gemisi : Estimated / Expected Time of Arrival (yazışma) Takribi / beklenen varış zamanı : Etceteras (yazışma) ..ve benzeri : Estimated / Expected / Earliest Time of Completion (chartering) Umulan / muhtemel en erken iş bitirme zamanı,süresi : Estimated / Expected Time of Departure (yazışma) Takribi / beklenen haraket zamanı : Expected to Load (chartering) Beklenen yükleme : Estimated Time Over (chartering) Takribi bitiş zamanı : Estimated Time of Readiness (ticaret) Takribi hazır olma zamanı : Expected to Sail (yazışma) Tahmini kalkış, haraket zamanı

ETT EWT Exd (ex.g) Exn ExN EXP ExS Exs ext. EXT EZB E.A.E.C. EASI EBDI ECCP ECDC ECGB ECIF ECMA ECNA ECSA E.C.S.A. ECSC ECSI

: Electronic Tide Table (seyir) Elektronik gel-git çizelgesi (göstergesi) : Engine Water Treatments (gemicilik) Makine; Makine suyu iyileştiricisi : Examined (ticaret) Kontrol edilmiştir. : Exhaust Gas Boiler (gemicilik) Baca kazanı : Examination (genel) Sınav. imtihan : East by North (seyir) Kuzeyden doğuya : Expiry (genel) Geçerlik tarihi süresi : East by South (seyir) Güneyden doğuya : Expenses (ticaret) Masraflar : Extension (gemicilik) Uzatma, (sörveyin zamanını uzatma vb.) : External (haberleşme) Dış, cihazlardaki dış bağlantıları belirtir. : Exclusion Zone Boundary (seyir) Radarlarda; Ekranın kullanılmayan bölümünün sınırı : European Atomic Energy Commission (kuruluş) Avrupa atomik enerji komisyonu : European Association for Shipping Information (kuruluş) Avrupa denizcilik enfarmasyon birliği : Electronic Business Data Interchange (ticaret) İş alanında elektronik bilgi alışverişi : East Coast Coal Port (chartering) UK Doğu sahili kömür limanı : Economic Co-operation Among Developing Countries (ticaret) Gelişmekte olan ülkeler ekonomik işbirliği : East Coast of Great Britain (chartering) Büyük biritanya doğu sahilleri : Electronic Components Industry Federation (kuruluş) Elektronik parça endüstrisi federasyonu : European Computer Manufacturers Association (kuruluş) Avrupa bilgisayar imalatcıları birliği : East Coast of North America (sigorta) Kuzey Amerika doğu sahilleri : European Community Ship owners Association (kuruluş) Avrupa topluluğu armatörler birliği : East Coast of South America (chartering) Güney Amerika doğu sahilleri : European Coal and Steel Community (kuruluş) Avrupa kömür ve çelik komitesi : Export Cargo Shipping Instruction (ticaret) İhraç malları taşıma talimatları

ECTI ECUK ECUS ECWA EDCL EDCS EDED EDMD EDSD ED-50 e(ex.g) EFIC EFTA EHAC EHCL EIDX EIRP EITZ elec. ELEV ELSA ELTs EMEL EMPA EMRS

: European Traveller’s Cheque International (genel) Uluslararası Avrupa travel çeki : East Coast of United Kingdom (chartering) İngiltere doğu sahilleri : East Coast of the United States of America (chartering) Birleşik Amerika doğu sahilleri : Economic Commission for West Africa (ticaret) Batı Afrika ekonomik komisyonu : EDIFACT Code List (yazışma) EDIFACT kod listesi : Electronic Data Capture Service (yazışma) Elektronik bilgi alma servisi : EDIFACT Data Elements Directory (yazışma) EDIFACT bilgi rehberi : EDIFACT United Nations Standard Messages Directory (yazışma) EDIFACT birleşmiş milletler standart mesaj rehberi : EDIFACT Standard Segments Directory (yazışma) EDIFACT standart bölümler rehberi : European Datum 1950 (seyir) 1950 Avrupa datumu : Exhaust Gas Economiser (gemicilik) Eksost gaz ekonomizeri : Export Finance Insurance Corporation (ticaret) İhracat finansörleri ve sigortacılar birliği : European Free Trade Area (ticaret) Avrupa serbest ticaret bölgesi : Economically Highly Advanced Countries (genel) Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler : Ellerman Harrison Container Line (ticaret) Ellerman Harrison konteyner hattı : Electronic Industry Data Exchange (yazışma) Elektronik endüstrisi bilgi servisi : Effective Isotropic Radiated Power (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mevcut izotropik radyasyon miktarı : English Inshore Traffic Zone (seyir) İngiliz iç trafik bölgesi : Electric (gemicilik) Elektirik : Elevation (haberleşme) Haberleşme uydularının ufuktan yükseklik açısının ifadesi : Emergency Life Support Apparatus (kurtarma) Acil durumda can kurtarma destek teçhizatları : Emergency Location Transmitters (kurtarma) Acil durumda konum (yer) bildirme amaçlı gönderici cihaz : Europe Middle East Line (ticaret) Avrupa orta doğu hattı : European Maritime Pilots Association (kuruluş) Avrupa deniz pilotları derneği : Export Market Research Scheme (ticaret) İngiliz ihracat piyasası araştırma taslağı

encl ENEM ENID e.o.h.p. EPIC EPOS EPRI eqpt. ERBL ERDA ESDS ESGM ESTC et al ETDI ETUC ETSI Exch. exec EXGO Exim EXIS ECDIS EDICA

: Enclosure (yazışma) Ekler : Maintenance of Electronic Navigational Equipment Certificate (yazışma) Elektronik seyir ekipmanları bakım sertifikası : Enhanced Identity (kurtarma) Genişletilmiş tanıtım bilgileri : Except Otherwise Herein Provided (sigorta)Burada şart koşulanlar hariç veya burada şart koşulanlara uymak kaydıyla : Europe, Pakistan, India Consortium (ticaret) Avrupa, Pakistan, Hindistan ticaret konsersuyumu : Electronic Point of Sale (ticaret) Elektronik satış noktası : Electric Power Research Institute (kuruluş) Elektrik enerjisi araştırma enstitüsü : Equipment (genel) Ekipman, teçhizat : Electronic Range and Bearing Line (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Elektronik kerteriz ve mesafe hattı : Energy Research and Development Administration (kuruluş) Enerji araştırma ve geliştirme idaresi : Emergency Shut Down System (gemicilik) Özellikle LNG gemilerinde; acil kapama sistemi : Electro statically Supported Gyro Motor (seyir) Elektrostatik destekli cayro motor : Explosives Storage and Transport Committee (kuruluş) Patlayıcı mühimmatın taşınması ve depolanması komitesi : Et Alli (And Others) (chartering) Ve diğerleri : Electronic Trade Data Interchange (ticaret) Elektronik ticaret bilgi servisi : European Trade Union Confederation (kuruluş) Avrupa ticaret birliği konfederasyonu : European Telecom Standards Institution (kuruluş) Haberleşme cihazlarında; Avrupa teknik servis ve haberleşme standartları enstitüsü : Exchange (ticaret) Kambiyo : Executive (genel) Yetkili, yönetici : The Export Guarantee Office (ticaret) Yeni zellenda, ihracat garanti ofisi : Export - Import (genel) İhracat-İthalat : Export Information Service (ticaret) İhracat enfarmasyon servisi : Electronic Chart Display and Information System (seyir) Elektronik harita göstergesi ve bilgilendirme sistemi : EDI Council of Australia (yazışma) EDI Avustralya konseyi

: EDI Council of Canada (yazışma) EDI Kanada konseyi EICAS : Engine Indicating and Crew Alerting System (gemicilik) Makine gösterge ve uyarı sistemleri E.L.S.B.M. : Exposed Location Single Buoy Mooring (gemicilik) Petrol tankerlerinin yükleme-boşaltma yapmak üzereüzerine yanaştıkları deniz dibinin şekline göre dizayn edilmiş bağlama şamandırası E.Mail : Electronic Mail (haberleşme) Elektronik posta (bilgisayardan yazarak anında karşıya ulaşma) EPIRB : Emergency Position Indicating Radio Beacon (kurtarma) Acil durumlarda radyo yayını ile pozisyon veren aynı zamanda beykın vazifeside yapan alet EPROM : Erasable, Programmable Read Only Memory (genel) Bilgisayarda; silinebilen ve programlanabilen hafıza EQUIP : Equipment (yazışma) Alet, cihaz, ekipman Eq.of T. : Equation of Time (seyir) Zaman denklemi ESCAP : Economic and Social Commission for Asia-Pacific (kuruluş) Asya –Pasifik ekonomik ve sosyal komisyonu et seq. : Et Sequen (And the Following) (yazışma) Ve takip eden EUROS : European Register of Shipping (yazışma) Avrupa gemi sicili ex div : Ex Dividend (ticaret) Birikmiş karlar exper : Experimental (yazışma) Denemek için, deney Ex Int : Excluding Interest (sigorta) Çıkarlar hariç tutulmuştur. ex wrf : Ex Wharf (ticaret) Rıhtımdan, antrepoda teslim ECOSOC : Economic and Social Council (kuruluş) Birleşmiş milletler Ekonomik ve sosyal konseyi ECOWAS : Economic Community of West African States (kuruluş) Batı Afrika ülkeleri ekonomik birliği EFTPOS : Electronic Funds Transfer at Point of Sale (ticaret) Satış yerine elektronik para transferi ELSTAB : Electronic Image Stabilisation System (gemicilik) Elektronik kumandalı gemi dengeleme sistemi el.vent : Electrical Ventilation (gemicilik) Elektrik fanları (ambar havalandırması) ERLOAD : Expected Ready to Load (chartering) Yüklemeye hazır olduğu kabül edilecektir. (kiralamada umulan yüklemeye hazır olma) Explos : Explosive fog signal (seyir) Harita bilgisi; Patlayıcı ses işareti veren sis işareti istasyonu ExShip : Ex Ship (chartering) Gemiden teslim. Bu durumda gemi istenilen limana varmış ancak yükünü boşaltmamıştır. Bundan sonra yükü boşaltmak ve tüm masraflar alıcıya aittir.

EDICC

EDIFACT ex.whse Eximbank

: Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport (ticaret) Ticaret ve nakliye konularında elektronik bilgi yönetimi : Ex Ware House (ticaret) Antrepodan teslim : Export – Import Bank (ticaret) İhracat – ithalat bankası

F
F F° f F F f.a. FB F/C FD fd F/D f/d FD F&G FG fg f.h. f.i Fj Fl FL : Fixed light (seyir) Harita bilgisi; Sabit fener : Fahrenheit degree (genel) Fahrenayt derece : Fog (gemicilik) Sis (jurnal kayıtları) : Fixed (seyir) Harita bilgisi; Sabit : Flotation (gemicilik) Stabilite; yüzme merkezi : Free Alongside (ticaret) Gemi bordasında teslim : Finder’s Bar (seyir) Manyetik pusulalarda tashih için kullanılan dikey çubuklar. : Full Cargo (chartering) Full yük : Freight and Demurrage (ticaret) Navlun ve süresterya : Free Delivery / Free Discharge (ticaret) Teslimden sonra serbest,/ Boşaltmadan sonra serbest : Free Dispatch (chartering) Dispeç alınmayacak : Free Dock (chartering) Rıhtımda serbest : Forced Draught (gemicilik) Yanaşma yerinde olması gereken mecburi draft : Fire and Gas (gemicilik) Gemi emniyet cihazlarında; Yangın ve gaz : Foreign Going (ticaret) Yabancı ülkeye giden : Fully Good (chartering ) Tamamı iyi : Fore Hatch (gemicilik) Baş ambar ağzı : Free In (chartering) Yükleme giderleri taşıtana ait : Fjord (seyir) Harita bilgisi; Fiyord : Flashing Light (seyir) Harita bilgisi; Çakarlı fener : Flight Level (kurtarma) Uçuş seviyesi

FM Fm Fm. Fn. FO f.o. FO FP F.P. FP FP FP FR F/R FS FS FS ft f.t. FU F/V FW Fx FAA

: Frequency Modulation (haberleşme) Frekans modülasyonu : Farm (seyir) Harita bilgisi; Çiftlik : From (yazışma)… den (birisin-den) : Function (genel) Fonksiyon : Free Over side (chartering) Küpeştede teslim : Firm offer/ For Orders (tcaret) Ciddi teklif / Talep için : Fuel Oil (gemicilik) Fuel oil : Flash Point (gemicilik) Tehlikeli yüklerin; Parlama noktası : Floating Policy (sigorta) Açık poliçe : Free of Pratique (chartering) Serbest pratika : Fully Paid (ticaret) Tamamı ödenmiştir. : Forward Perpendicular (gemi inşa) Baş dikme : Final Report (çevre koruma) Deniz kirliliğinde; Son durum raporu : Freight Release (ticaret) Navlunun serbest bırakılma hali, Şartlı nakliyede hamulenin tesliminde navlunun bankaca serbest bırakılacağını taahüt ve garanti eden madde : Flagstaff (gemicilik) Bayrak direği : Floor Seam Test (kurtarma) Can salları servisinde; Dikiş (ek) yerlerinin sağlamlık testi. : Free Surface (stabilite) Serbest satıh : Foot, feet (gemicilik) İngiliz ölçü birimi; ayak, kadem : Full Terms (chartering) Bütün şartlar. Navlun piyasasında kullanılır. : Follow Up Audit (yazışma) ISM’de devam eden denetlemeler : Fishing Vessel (gemicilik) Balıkcı gemisi : Fresh Water (genel) Tatlı su : Frequency (haberleşme) Frekans : Federal Aviation Administration (authority) (kuruluş) Federal havacılık kurumu/ otoritesi (Amerika)

FAA f.a.c.

FAD FAK FAO FAO f.a.q. FAS f.a.s. FAU Fax Fbd f.b.m. FCA FCC FCC FCI FCL FCR FCS F.C.&S. FCT FDA

: Free of All Average (sigorta) Tüm avaryalar hariç : Fast as (she) can (chartering) Mümkün olduğunca çabuk varış limanına varma (varış günü belirlenmemiş)veya Yükleme /boşaltmanın tüm imkanlar kullanılarak elden geldiğince çabuk yapılması. : Fish Aggregating Device (gemicilik) Balık avlama donanımları : Freight All Kinds (chartering) Her çeşit navlun : Food and Agricultural Organisation (kuruluş) Dünya gıda teşkilatı : For the Attention of (yazışma) ….dikkatine : Fair Average Quality (ticaret) Makul orta kalite : Free Alongside Ship (ticaret) Gemi bordasında teslim : Free Arrival Station (chartering) Konteynerlerde; Varış istasyonlarında teslim : Faulty (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Hatalı kullanım, hata : Facsimile (haberleşme) Fax : Freeboard (gemicilik) Fribord, geminin su hattından ana güverteye kadar olan mesafe : Foot Board Measure (gemicilik) Kereste ticaretinde kullanılan ölçü birimi : Free Carrier Named Point (chartering) Taşıyıcının gemisinin adı serbest : First Class Charterers (chartering) Birinci sınıf kiracı : Federal Communication Commission (haberleşme) Amerikan federal haberleşme komisyonu : Federated Chamber of Industries (ticaret) Güney Afrika federe ticaret enstitüsü : Full Container Load (ticaret) Tüm konteyner yükü : Forwarder’s Certificate of Receipt (ticaret) Nakliye komisyoncusunun tesellüm belgesi : Forced Clear From Ship (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemiden alınanlar mecburen silindi. : Free of Capture and Seizure (sigorta) Zapt, müsadere hariç tutsak edilmek, el konulmak işgal hallerinden sigortacı soumlu değildir. : Forwarder’s Certificate of Transport (ticaret) Nakliye komisyoncusunun taşıma belgesi. : Food and Drugs Administration (kuruluş) Amerika gıda ve ilaç idaresi

FDD Feb F.E.C. FEC FEU FFA f.f.a. FFA FFA FFB FFI FFL FFN FFO FFS FFS F.G.A. f.g.f. FHA FIA f.i.b. FIB FIC fin

: Freight, Demurrage and Defence (sigorta) Navlun, demuraj ve savunma giderleri : February (yazışma) Şubat ayı : Far East Conference (ticaret) Uzak doğu konferansı : Forward Error Correction (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bütün istasyonlara yayın sağlayan modül : Forty Foot Equivalent Unit (gemicilik) Konteyner gemilerinin veya terminallerin 40 fitlik konteyner kapasitesi ölçüsü : Freight Forward Agreements (ticaret) Dünyada uygulanan navlun fiyatları listesi : Free From Alongside (chartering) Gemi bordasında teslim. : Free Foreign Agency (chartering) Yabancı acenta serbest. Armatör istediği acentayı tutabilir. : Fire Fighting Appliances (gemicilik) Yangın söndürme techizatları : Food From Britain (kurtarma) İngiliz hazır yemekleri : Finance for Industry (ticaret) Endüstri için finans kaynağı : Fixed and Flashing Light (seyir) Harita bilgisi; Sabit ve çakarlı fener : Freight Forwarders Network (ticaret) Navlun ve taşıma piyasası bilgi iletişim ağı : Fixed or Floating Objects (sigorta) Sabit veya yüzer maddeler : Fire Fighting Set (gemicilik) Yangın söndürme takımı : Finance for Shipping (ticaret) Gemicilik için finans kaynağı : Foreign General Average (sigorta) Müşterek avaryada yabancı kurallar : Full, Good, Fair (ticaret) Malın tamamı iyi ve kusursuz : Freight Houses Association (kuruluş) Navlun komisyoncuları derneği : Full Interest Admitted (sigorta) Tüm çıkarlar kabul edilmiştir. : Free Into Barge, / Free Into Bunker (ticaret) Şat (barç)’da teslim./ Yakıt alma yerinde teslim. : Federation of Insurance Brokers (kuruluş) Sigorta komisyoncuları federasyonu : Flight Information Centre (kurtarma) Uçuş bilgilendirme merkezi : Financial (ticaret) Mali, mal ve sermaye varlığı

FIO FIR f.i.s. f.i.t FIT f.i.w. Fla F.L.N. Flt. FMB FMC fms. FMT FNI FOA FOB FOC F.O.C. f.o.c. FOD FOD(abs) f.o.l. f.o.q. f.o.r.

: Free in and Out (chartering) Yükleme ve boşaltma giderleri yük sahibine aittir. : Flight Information Region (kurtarma) Uçuş bölgesi bilgilendirmesi : Free in and Stowed (chartering) Yükleme istifleme masrafları yük sahibine ait : Free in and Trimmed (chartering) İstifleme ve hap masrafları yük sahibine ait : Free of Income Tax (ticaret) Gelir vergisinden muaf : Free in Wagon (ticaret) Vagonda teslim : Flare stack (seyir) Harita bilgisi; Parlayan rafineri bacası : Following Landing Numbers (chartering)Belirtilen tahliye numaraları(konteyner taşımacılığı) : Flight (genel) Uçuş : Full Mission Bridge (gemicilik) Ful donatılmış köprüüstü similatörü : Federal Maritime Commission (kuruluş) Federal deniz müsteşarlığı : Fathoms (seyir) Kulaç : Format Error (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Format hatası : Fellow of the Nautical Institute (yazışma) Denizcilik okulu arkadaşı : Free in Aircraft (ticaret) Uçakta teslim : Free On Board (chartering) Gemide teslim : Flag Of Convenience (gemicilik) Uygun bayrak kolay bayrak ülkeleri : Free of Charge (ticaret) Herhangi bir ücrete tabi olmayan, bedelsiz : Free on Car (chartering) Araçda teslim : Free of Damage (sigorta) Hasarlar hariç : Free of Damage Absolutely (sigorta) Kesinlikle hasarlar hariç : Free on Lighter (chartering) Dubada teslim : Free on Quay (chartering) Rıhtımda teslim : Free on Rail (chartering) Demiryolunda teslim

f.o.s. FOS f.o.t. f.o.t f.o.w. F.O.W. F.P.A. FPB FPP FPS FPT f.r.c. FRC Fri FRS Frt. FSA FSA FSE FSK FSM FSO FSV

: Free on Ship (chartering) Gemiye teslim, gemiye yüklendikten sonra yükleyenin sorumluluğu sona erer. : Factor of Safety (gemi inşa) Emniyet faktörü : Free on Truck / Free on Train (chartering) Kamyonda teslim / Tren’de teslim : Free of Turn (ticaret) Sıraya bakılmadan, geminin varışından sonra astarya günlerinin sayılacağı hakkında şart : Free of Wagon (chartering) Vagonda teslim : First Open Water (sigorta) İlk açık denizde (deniz sigortalarında riskin başlaması ve bitmesi) : Free of Particular Average (sigorta) Hususi avaryalar hariç : Fast Patrol Boat (kurtarma) Hızlı devriye botu : Fixed Pitch Propeller (gemicilik) Kanatları sabit pervane : Foot, Pound and second (genel) Ölçü sistemi; kadem, paund ve saniye : Fore Peak Tank (gemicilik) Baş pik tankı : Free of Reported Casualty (sigorta) Bildirilmiş hasarlar hariç : Fast Rescue Boat (gemicilik) Gemilerde bulunması zorunlu hızlı kurtarma botu : Friday (yazışma) Cuma (gün) : Fuel Rack System (gemicilik) Özellikle yolcu gemilerinde birden çok can Salı-nın aynı anda denize atılmasını sağlayan kaydırma sistemi : Freight (ticaret) Navlun, nakliye için ödenen ücret : Formal Safety Assessment (gemicilik)ISM sisteminde gemi emniyet sisteminin değerlendirilmesi : Financial Services Act (ticaret) Finansör servis haraketi : Free Surface Effect (stabilite) Serbest satıh etkisi : Frequency Shift Keying (haberleşme) Frekans değiştirme anahtarı : Free Surface Moment (stabilite) Serbest satıh momenti : Floating Storage and Offloading Vessel (gemicilik) Petrol platformlarından çıkan petrolü depolayan ve diğer gemilere aktaran gemi : Free Stream Velocity (gemi inşa) Gemi tecrübe seyrinde; serbest akıntı hızı

F.T.A. FTA FTC FTL FTP FTW FTZ FWA FWC FWC FWD fwd f.w.d F.W.E. FWH FWJ FYI FACS F.Ahd FAIR FAOP FARP FASA

: Free Trade Agreement (ticaret) Serbest ticaret antlaşması : Freight Transport Association (kuruluş) Navlun taşıyıcıları derneği : Fast Time Constant (seyir) Radarda; Gerçek ekoları yağmur, kar vb. Olayların yaptığı sahte ekolardan ayıran ve bu sahte ekoları silen fonksiyon : Full Truck Load (gemicilik) Tam yüklü konteynerler için kullanılır. : File Transfer Protocol (haberleşme) Uydudan yapılan haberleşmede şirketlerin daha ucuz haberleşme yapması için yapılan transfer protokolu : Free Trade Wharf (ticaret) Serbest bölge rıhtımı : Free Trade Zone (ticaret) Serbest ticaret bölgesi : Fresh Water Allowance (stabilite)Tatlı su batma payı : Fresh Water Cleaning (gemicilik) Tatlı su ile temizleme (boya işlemlerinde) : Fully Loaded Weight and Capacity (gemicilik) Bir konteynerin dara dahil içindeki eşya ile beraber ağırlığı : Forward (gemicilik) Baş taraf, ön : Forwarding (ticaret) Göndermek, nakliye servisi : Fresh Water Damage (sigorta) Tatlı su hasarı : Finished With Engine(s) (gemicilik) Makineler tamam, manevranın sonu : Fresh Water Hosing (gemicilik) Hortumla tatlı su tutmak : Fresh Water Jetting (gemicilik) Jet kullanarak tatlı su ile yıkama : For Your Information (yazışma) Bilgilerinize sunulur. : Federation of American Controlled Shipping (kuruluş) Amerikan kontrollü gemicilik federasyonu : Full Ahead (gemicilik) Tam yol ileri : Federation of Afro-Asian Insurers and Reinsures (kuruluş) Afrika, Asya sigortacılar ve reasuranscılar derneği : Full Ahead Over Passage (chartering) Geminin limandan kalktıktan sonra tam yola geçtiği zaman. Hesaplanan seyir zamanının başlangıcı. : Fully Automated Radar Plotting (seyir) Tam otomasyonlu plotlama sistemi : Federation of ASEAN Ship owners Association (kuruluş) Malezya’da bulunan, Asya gemi armatörleri federasyonu

FASC f.c.a.r. FCIA FCIB FCII FCIT FCMS Fcst. FEFC FEPA FGGE FHBR FHEX FICS FIEx fifo FILA FIOS FIOT FLAR FLIR fl.oz. Flwg FMEA

: Federation of Asian Shippers Council (kuruluş) Asya ihracatcılar konseyi federasyonu : Free of Claim for Accident Reported (sigorta) Rapor edilen hadise ile ilgili evvelce hasar talebinde bulunulmamış olması. Evvelce rapor edilen hasar talebi hariç. : Foreign Credit Insurance Association (kuruluş) Dış kredi sigortacıları birliği : Fellow of the Corporation of Insurance Brokers (kuruluş) Komisyoncu sigortacıları derneği üyesi : Fellow of the Chartered Insurance Institute (kuruluş) Kiralama sigortalar derneği üyesi : Fellow of the Chartered Institute of Transport (kuruluş) Kiracılar nakliye birliği derneği üyesi : Fellow of the Society of Consulting Marine Engineers and Ship Surveyors (kuruluş) Gemi sörveyörleri ve makine mühendisleri danışmanlar klübü üyesi : Forecast (haberleşme) Tahmin, hava tahmini : Far East Freight Conference (ticaret) Uzak doğu navlun konferansı : Food and Environment Protection Act (kuruluş) Gıda maddeleri ve çevreyi koruma haraketi : First GARP Global Experiment (meteoroloji) İlk küresel GARP deneyi : Finance House Base Rate (ticaret) Finans sağlanan bankanın kuru : Fridays and Holidays Expected (chartering) Cuma ve tatil günleri hariç : Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers (yazışma) Kirada gemisi bulunan komisyoncular enstitüsü üyesi : Fellow of the Institute of Export ( yazışma) İhracatcılar enstitüsü üyesi : First In, First Out (chartering) İlk giren ilk tahliye edilecektir. : Fellow of the Institute of Loss Adjuster (kuruluş) Dispeçciler enstitüsü üyesi : Free in and Out Stowed (chartering) Yükleme, boşaltma ve istif giderleri yük sahibine ait : Free in and Out and Trimmed (chartering) Yükleme, boşaltma ve hap giderleri yük sahibine ait : Forward - Looking Airborne Radar (kurtarma) Uzak mesafeli hava radarı ile tarama : Forward – Looking Infrared (kurtarma) İnfared ile (kızılötesi ışınlarla) tarama : Fluid Ounce (genel) Sıvı onsu (ölçü birimi) : Following (yazışma) Aşağıdaki takip eden : Failure Mode and Effect Analysis (gemicilik) Makinelerde; arıza kayıt ve analizler

f.o.b.a. f.o.b.s. f.o.b.t. f.o.r.t. FPAA f.p.i.l. FPSO FPSU f.r.&c.c. Freq FRIN f.r.o.f. FSSL FSWR FTAM FVSS FWAD F.Astn f.a.c.a.c. FCILA FEOTC FERIT FEWAS

: Free on Board Aircraft (chartering) Uçakta teslim : Free on Board and Stowed ( chartering) Gemide istif edilerek teslim : Free on Board and Trimmed (chartering) Gemide yükü hap ederek teslim : Full Out Rye Terms (ticaret) Tahıl taşınmasında; Çavdar taşıma kuralları hariç : Free of Particular Average Absolutely (sigorta) Kesinlikle hususi avaryalar hariç : Full Premium if Loss (sigorta) Kayıp, zayii halinde tam pirim ödenir. : Floating Production Storage and Offloading vessel (gemicilik) Petrol platformlarının yanında bulunan ve çıkan petrolü depolayan ve diğer gemilere aktaran depo gemi : Floating Production Storage Unit (gemicilik) Platformlarda işlenmiş petrolü depolama ünitesi : Free of Riots and Civil Commotion’s (sigorta) İsyanlar, sivil kargaşa ve anarşik olaylar hariç : Frequency (haberleşme) Frekans : Fellow of the Royal Institute of Navigation (kuruluş) İngiliz kraliyet seyir enstitüsü üyesi : Fire Risk on Freight (sigorta) Navlunda yangın rizikosu : Free Stowage, Shoring and / or Lashing (chartering) İstifleme ve/veya bağlama hariç : Flexible Steel wire Rope (gemicilik) Çelik fleksibıl (esnek) tel halat : File Transfer, Access and Management (yazışma) Elektronik ortamda dosya gönderme ve yönetimi : Fishing Vessel Safety Ship (yazışma) Emniyetli balıkcı gemisi (bütün emniyet ekipmanları tam olan balıkcı gemisi) : Fresh Water Arrival Draft (chartering) Tatlı su varış draftı : Full Astern (gemicilik) Tam yol geri : Fast as (she) can as Customary (chartering)Mümkün olduğunca çabuk fakat gelenek ve göreneklere uygun olarak : Fellow of the Chartered Institute of Loss Adjusters (kuruluş) Kiracılar enstitüsü dispeçcileri üyesi : Federal Exporters Over sea Transport Committee (kuruluş) Avustralya federal ihracatcılar ve deniz aşırı nakliyeciler komitesi : Far East Regional Investigation Team (sigorta) Uzak doğu bölgesel araştırma timi : Far East – West Africa Service (ticaret) Uzak doğu batı Afrika servisi

FHINC

: Fridays and Holidays Included (chartering) Cuma ve tatiller dahil FIArb : Fellow of the Institute of Arbitrators (sigorta) Hakimler enstitüsü üyesi FILTD : Free in Liner Terms Discharge (ticaret) Yükleme taşıtana, boşaltma gemiye ait Fin.Co. : Final Course (chartering) Son rota FIOST : Free in and out, Stowed and Trimmed (chartering) Yükleme ve boşaltma, istifleme ve haplama hariç FOBAS : Fuel Oil Bunker Analysis and Advisory Service (kuruluş) Yakıt analizi ve tavsiye (onay) servisi (gemi makineleri üreticileri ve sigortacıların tavsiye etikleri ve/veya makine arızalarının yakıtın kalitesiz olması nedeniyle olmadığının tespiti için gemi sahibinin yaptırdığı yakıt analizini yapan kuruluş) f.o.b.s.t. : Free on Board Stowed and Trimmed (chartering) Gemide istiflenmiş ve trimlenmiş olarak teslim FOSFA : Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (kuruluş) Yağlar, tohum ve tereyağ birlikleri federasyonu FPAAC : Free of Particular Average American Conditions (sigorta) Amerikan şartlarına göre hususi avaryalar hariç FRINA : Fellow of the Royal Institute of Naval Architects (yazışma) İngiliz kraliyet gemi inşa mühendisleri üyesi FUMOS : Fuel Monitoring System (gemicilik) Yakıt izleme sistemi f.a.c.c.o.p. : As fast as can Load / Discharge According to Custom of Port (chartering) Yükleme / boşaltma liman gümrük kuralları dahilinde mümkün olduğunca çabuk yapılacak f.c.s.r.c.c. : Free of Capture, Seizure, Riots and Civil Commotion’s (sigorta) Tutsak edilmek, elkoymak, alıkonulmak, işgal, halk ve anarşik olaylar ve ihtilaller hariç Fednav : Federal Commerce & Navigation (ticaret) Kanada federal seyir ve ticaret teşkilatı FIMarE : Fellow of the Institute of Marine Engineers (yazışma) Makine mühendisleri enstitüsü üyesi F.P.A.u.c.b. : Free of Particular Average Unless Caused by (sigorta) Hususi avaryalar hariç ancak ...den meydana gelmedikce, ...den ileri gelmesi halinde Frt.fwd : Freight Forwarder (ticaret) Navlun komisyoncusu (nakliyat ambarları) Frt.ppd : Freight Prepaid (ticaret) Navlun peşin ödenmiştir. FONASBA : Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents (kuruluş) Gemi komisyoncuları ve acentaları ulusal birlikleri federasyonu FERTICON : Chamber of Shipping Fertilisers Charter (1942) (chartering) Deniz ticaret odası gübre taşıma charter formu FORM C 1913: Approved Baltimore Berth Grain Charter Party (1913) (chartering) Onaylı Baltimore tahıl yükleme charter formu

G
G G G g g G7 GA+ GA G/A GB GB GC GC Gc GC GC Gc Gd GD G.D. GE : Green (seyir) Harita bilgisi; Yeşil : Gulf (seyir) Harita bilgisi; Körfez : Gravel (seyir) Harita bilgisi; Çakıl : Gram (genel) Gram (000.1 kg) : Gale (meteoroloji) Fırtına : Unofficial Club of Seven Major Industrialised Economies (kuruluş) Ekonomisi gelişmiş yedi ülkenin (Amerika, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya) ortak klübü : Go Ahead (haberleşme) Telgraf haberleşmesinde; Devam edin : Ground to Air (kurtarma) Yerden havaya : General Average (sigorta) Müşterek avarya : Grid Bearing (seyir) Grid kerterizi. : Great Britain (genel) Büyük britanya : Grid Course (seyir) Grid rotası : Galvanised Profile Sheets (gemi inşa) Galvanizli profil saç : Gyro Compass (seyir) Cayro pusula : Great Circle (seyir) Büyük daire seyri : Gas Carrier (gemicilik) Özel gaz taşımak için dizayn edilmiş tanker : Glauconite (seyir) Harita bilgisi; maviye çalan yeşil renk : Ground (kurtarma) Yer, uçak pisti : Good (haberleşme) Telex haberleşmesi, iyi : Geared Diesel (gemicilik) Şanzumanlı makine : Gyro Error (seyir) Cayro hatası

G.F. GH GI GL GL GM GM GP G.P. Gr gr. GS g.s. GS GS G.T. GT GV GV GZ G.A.C. GAG gal. GAP GAT

: Government Form (chartering) Devlet formu (taşımada devlet politikası) : Grid Heading (seyir) Grid puruvası : Gas Inflation (gemicilik) Gaz sıkışması : Globigerina (seyir) Harita bilgisi; Deniz dip yapısı : Germanischer Lloyd (kuruluş) Alman loydu : Good Middling (gemicilik) Yük işlemlerinde; En iyi ortalama : Transverse Metacentric Height (stabilite) Enine metesenter yüksekliği : Geographical Position (seyir) Coğrafik mevki : General Purpose Crew (yazışma) Genel hizmete uygun personel : Greenwich (genel) Grinviç 0 boylamı : Grain (gemicilik) Tahıl : General Service (yazışma) Genel servis : Good Safety (sigorta) Tatminkar güvenlik : Galvanised Sheets (gemi inşa) Galvanizli plaka saç : Ground Speed (kurtarma) Hava vasıtalarında yere göre hız : Gross Tonnage (chartering) Gros ton, geminin gros tonajı : Gas Turbine (gemicilik) Gaz türbünü : Grid Variation (seyir) Grid doğal sapması : Fast Goods Train (grand vitesse) (ticaret) Hızlı yük treni : Righting Lever (Stabilite) Doğrultma kolu : General Average Contribution (sigorta) Müşterek avarya iştiraki : Ground to Air and Air to Ground (kurtarma) Yerden havaya, havadan yere : Gallon (gemicilik) Ölçü birimi galon 3.7853 litre : Analysis Forecasting Group (genel) Analiz tahmin grubu : Greenwich Apparent Time (seyir) Grinviç orta zamanı

g.b.o. g/cm3 G.C.A. GCE GCL GCT GDP gen. gen. GES g.f.a. GGA GHA GHM GHz GIS GLA GLL GLP g.m.b. GMc GMI GML gmq G.M.S.

: Goods in Bad Order (ticaret) Mal kötü durumda : Gram Per Cubic Centimetre (genel) Bir santimetre küpe düşen ağırlık gram olarak : Ground Controlled Approach (kurtarma) Uçaklarda; yer kontrollü yaklaşma : General Certificate of Education (yazışma) Öğrenim belgesi : Gulf Container Line (ticaret) Körfez konteyner hattı : Greenwich Civil Time (seyir) Girinviç sivil zamanı : Gross Domestic Product (ticaret) Toplam yerel üretim : General (genel) Genel, umumi : Generator (gemicilik) Jeneratör : Ground Earth Station (haberleşme) İnmarsat yer istasyonu : Goods, Fair Average (ticaret) Mal hafif hasarlı : GPS Position (haberleşme) Belirtilen; GPS’den alınan mevki : Greenwich Hour Angle (seyir) Grinviç saat açısı : Grain Heeling Moment (stabilite) Tahıl yatırma momenti : Gigahertz (genel) Giga herz : Geographic Information System (kuruluş) Haritalar için; Coğrafik danışma servisi : Great Lakes Atlantic Steamship (gemicilik) Göller bölgesi ve atlantik vapuru : GPS Latitude and Longitude (haberleşme) Belirtilen; GPS enlemi ve boylamı : Great Lakes Pilot (gemicilik) Göller bölgesi pilotu : Goods Merchandise Brand (ticaret) Ticaret yapmaya uygun çeşit mal : GM correction (gemicilik) Yük işlemlerinde; GM düzeltmesi : Gas Measurement Instrument (gemicilik) Gaz ölçüm cihazı : Longitudinal Metacentric Height (stabilite) Boyuna metasentır yüksekliği : Goods Merchantable Quality (ticaret) Alıp-satmaya uygun kalitede mal, eşya : Geostationary Meteorological Satellite (meteoroloji) Kutupsal yörüngeli meteoroloji uydusu

GMT GMT GNC GNP g.o.b. GOC GOP GOS GPC GPO GPS GRC GRP GRT GRI GSF G.S.K. g.s.m. GSS GST GT.E GT.V GVM GVS GVW

: Greenwich Mean Time (genel) Grinviç ortalama zamanı : Transverse Metacentric Height (Stabilite) Enine metesentir yuksekligi : Global Navigation Chart (seyir) Küresel seyir haritası : Gross National Product (ticaret) Toplam ulusal üretim : Good Ordinary Brand (ticaret) En iyi markalardan birisi : General Operator’s Certificates (haberleşme) GMDSS genel kullanıcı sertifikası : Gross Operating Profit (ticaret) Bürüt veya dahili işletme karı : Global Observation Service (meteoroloji) Küresel gözlem servisi : General Policy Committee (kurluş) Ticarette; genel politika komitesi : Grab Pendulum Performance Optimiser (gemicilik) Kapmanın ambardaki çalışmasının verimlilik artışı performansı : Global Positioning System (seyir) Küresel mevki bildirme sistemi : Glass-fibre Reinforced Concrete (gemicilik) Cam elyaf takviyeli betonarme : Glass-fibre- Reinforced Plastic (gemicilik) Plastik takviyeli fiberglas (filika yapım malzemesi) : Gross Register Tonnage (yazışma) Sicile kayıtlı gros tonaj : Group Repetition Interval (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Aralıklı gurup tekrarı : The General Shipping & Forwarding Company (yazışma) Gemicilik ve taşımacılık şirketi : General Ship Knowledge (gemicilik) Genel gemi bilgisi : Good Sound Merchantable (ticaret) Ticaret yapmak için uygun şartlar : GPS Position Status (seyir) GPS mevki verme durumu : Greenwich Sideral Time (seyir) Grinviç yıldızsal zamanı : Gas Turbo-Electric (gemicilik) Gaz türbününden üretilen elektrik motoru ile dönen pervane : Gas Turbine Vessel (gemicilik) Gaz türbünüyle haraket eden gemi : Gross Vehicle Mass (gemicilik) Ro-ro gemilerinde treylerin gemi bünyesine yaptığı toplam ağırlık : General Valuation Statement (ticaret) Gümrüklerde; genel mal beyanı : Gross Vehicle Weight (gemicilik) Konteyner vb. Toplam ağırlığı

GWP Gxp Gzn gaca GAIF GARP GATE GATS GATT gcal GCBS GCSE GDOP GEOS GIFT G.M.A.W. GM.BC GmbH GNSS GOMB GOOS GPSS G.S.S.L. guar GULF

: Global Warning Potential (çevre koruma) Gazlardan korunmak için küresel potansiyel tehlike uyarısı : Present Position including time (seyir)Elektronik mevki aletlerinde; Mevcut mevki ve zamanı : Grid Azimuth (seyir) Grid semti : Go Anywhere, Carry Anything Vessel (chartering) Bir hatta bağlı olmayan her yere giden her yükü taşıyan gemi : General Arab Insurance Federation (kuruluş) Arap ülkeleri sigorta federasyonu : Global Atmospheric Research Programme (meteoroloji) Küresel atmosferik araştırma programı : GARP Atlantic Tropical Experiment (meteoroloji) GARP Atlantik tropikal deneyleri : General Agreement on Tariffs and Services (haberleşme) Haberleşmede servis ve tarife ücretleri genel antlaşması : General Agreement on Tariffs and Trade (ticaret) Ticari usul ve tariflerde genel antlaşma : Gram calorie (genel) Gramkalori : General Council of British Shipping (kuruluş) İngiliz genel gemicilik konseyi : General Certificate of Secondary Education (yazışma) Mesleki kurs eğitim sertifikası : Geometric Dilution Of Precision (seyir) GPS’in mevki hesaplamsında kullandığı yöntem : Geostationary Operational Environmental Satellites (çevre koruma) Çevre araştırmasına yönelik çalışan ekvatoral yörüngeli uydular : Glasgow International Freight Terminal (ticaret) Glasgow uluslararası yük terminali : Gas Metal – Arc Welding (gemi inşa) Gazlı ark kaynağı : GM Before Correction (gemicilik) Düzeltmeden önceki GM değeri : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (yazışma) Almanca limited şirket : Global Navigation Satellite System (seyir) Küresel seyir uydu sistemi : Gambia Oilseeds Marketing Board (ticaret) Gambiya yağlı tohumlar satış borsası : Global Ocean Observing System (meteoroloji) Küresel okyanus gözlem sistemi : Global Positioning Satellite System (seyir) Küresel mevkilendirme uydu sistemi : (Ports of) Genoa, Savona, Spezia, & Leghorn (chartering) Genova, Savona, Spezia ve Leghorn limanları : Guaranteed (chartering) Garanti edilmiştir. : Gulf Oil Corporation (kuruluş) Meksika körfezi petrolcüler derneği

G/A con.

: General Average Contribution (sigorta) Müşterek avarya katkısı G/A dep. : General Average Deposit (sigorta) Müşterek avarya depozitosu GAFTA : Grain and Feed Trade Association (kuruluş) Tahıl ve hayvan yemi tacirleri birliği GANTS : Track Keeping System (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Rota izleme sistemi GCLWD : Gulf Coast Low Water Datum (seyir) Meksika körfezi alçak su datumu GEBCO : General Bathymetric Chart of the Ocean (seyir) Batimetrik okyanus genel haritası GEWEX : Global Energy and Water Cycle Experiment (Çevre koruma) Küresel enerji ve su kaynakları deneyleri GHAMS : Greenwich Hour Angle Mean Sun (seyir) Farazi güneş’den grinviç saat açısı GHATS : Greenwich Hour Angle True Sun (seyir) Gerçek güneş’den grinviç saat açısı GIPME : Global Investigations of Pollution in the Marine Environmental (Çevre koruma)Denizleri kirlilikten önleme küresel soruşturması GLOSS : Global Sea Level Observing System (meteoroloji) Küresel deniz seviyesi gözlem sistemi GMDSS : Global Maritime Distress and Safety System (kurtarma) Küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi GMMOS : Gulf Marine Maintenance Offshore Service (denizcilik) Körfez deniz petrol platformları bakım servisi GOFAR : Global Ocean Floor Analysis and Research (seyir) Küresel okyanus zemin alalizi ve araştırmaları GASVOY :Gas Voyage Charter Party to be Used for Liquid Gas Except LNG (chartering) LNG’lerden başka Gaz taşıyıcıları charter formu GENCON : The Baltic and International Maritime Conference Uniform General Charter (1922 and 1976) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı standart sefer üzerine charter formu GENVOY : Baltic Conference Addendum (1946 rev. 1976) (chartering)Baltık konferansı ekleri sefer üzerine charter formu GEOREF : Geographical Reference System (seyir) Coğrafik başvuru sistemi GESAMP : Group of Expert on the Scientific Aspects of Marine Pollution (çevre koruma) Deniz kirliliğine karşı bilimsel uzmanlar gurubunun aldığı kararlar. GENWALT : Baltic Conference General Waiting for Berth Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı genel yanaşma sırası bekleme klozu GLONASS : Global Orbiting Navigation Satellite System (seyir) Küresel yörüngeli seyir uydu sistemi GRAINVOY : Grain Voyage Charter Party (1966, 1974) (chartering) Sefer üzerine tahıl taşıma charter formu

GENORECON : The Baltic and International Maritime Conference General Ore Charter Party (1962) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı maden cevheri taşıması caharter party formu GROVERTIME : Baltic Conference United States Grain Overtime Clause(1962) (chartering) Baltık konferansı Amerikan tahıl yüklemesi mesai klozu GRAINVOYBILL: Bill of Lading for Shipments on the “Grainvoy” Charter (chartering) GRAINVOY charter’da taşınan yükün konşimentosu GERMANCONNORTH : The Baltic and International Maritime Conference German Coal Charter(1957, 1975) (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansi Alman kömürü taşıma charter formu

H
h h h H H ha HA Ha HB Hc HC h.c. H/c Hd HD Hd. hd HE H.E. HF hf. hf : Altitude (seyir) Yükseklik : Hall (seyir) Harita bilgisi; Giriş, ağız : Hour (genel) Saat : Headway (yazışma) İlerlemek : Horizontal Engines (gemicilik) Yatay makineler : Apparent altitude (seyir) Orta yükseklik : Hour Angle (seyir) Saat açısı : Hatchways (gemicilik) Ambar ağzı : Hydro Blast (gemicilik) Yüksek tazyikli hava ile temizlik yapmak : Computed altitude (seyir) Hesaplanmış yükseklik : Hot Rolled Sheets in Coil (gemi inşa) Rulo halinde sıcak çekme saç : Home Consumption (ticaret) Bağlama limanı, merkez liman harcaması, masrafları : Held Covered (sigorta)İhbar kaydıyla küvertür tamamlanabilir, genişletilebilir. : Headland (seyir) Harita bilgisi; Burun : Hazard Divisions (gemicilik) Tehlikeli bölümler. : Head (seyir) İleri : Hook Damage (sigorta) Kanca hasarı : Height of Eye (seyir) Gözlemcinin göz yüksekliği : Heeling Error (seyir) Bayılma hatası (manyetik pusulada) : High Frequency (haberleşme) Yüksek frekans : Half (genel) Yarım : Height above sea level in feet (seyir)Harita bilgisi;Deniz seviyesinden yükseklik fit olarak alınmıştır. (fenerlerde)

HG H/H H.I. HJ hm HM HM HN Hn Ho Ho Ho HO H.O. HP Hp HP HP HQ H.R. Hr Hr Hr. HS hs

: Heavy Grain (charetring) Ağır hububat : Havre to Hamburg (chartering) Havre, Hamburg arasında kalan bölgede bir liman : Hard Iron (seyir) Sert demir (manyetik pusulada) : Day Service Only (haberleşme) Radyo istasyon servislerinde; Sadece gündüz servisi vardır. : Height above sea level in meters (seyir) Harita bilgisi; Denizden yükseklik metre olarak alınmıştır. (fenerlerde) : Her Majesty (yazışma) Kraliçe hazretleri (ingilizler kullanır) : Hull and Materials (sigorta) Tekne ve malzemeler : Night Service Only (haberleşme) Radyo istasyon servislerinde; Sadece gece servisi vardır. : Haven (seyir) Harita bilgisi; Liman, barınak : House (seyir) harita bilgisi; Ev : Observed altitude (seyir) Gözlemlenmiş yükseklik : Holds (gemicilik) Ambar(lar) : Hydrographic Office (kuruluş) Hidrografi ofisi : Head Office (yazışma) Merkez ofis : Horizontal Parallax (seyir) Iraklık açısı : Precomputed altitude (seyir) Önceden hesaplanmış yükseklik : Horse Power (gemicilik) Beygir gücü : High Pressure (meteoroloji) Yüksek basınç : Head Quarter (yazışma) Merkez ofis : Hellenic Register (kuruluş) Yunan gemi klas kurumu : Higher (seyir) Harita bilgisi; Daha yüksek : Harbour (seyir) Liman : Hour (genel) Saat : Harmful Substances Report (marpol) (çevre koruma) Zararlı madde raporu marpol formu : Sextant Altitude (seyir) Sextant yüksekliği

hs HS ht Ht. H.T. HT HW HX Hz. H24 H&D H&M H&O HAT hav Hbr. HCG HCP H.A.D. HDG HDL HDT HFO HGE

: Heating Surface (gemicilik) Sıcak yüzey : Harmonised Commodity Description and Coding System (genel) Eşyaların numaralandırılması, betimlenmesi ve kodlanması sistemi : Tabulated altitude (seyir) Çizelge yüksekliği : Height (gemicilik) Yükseklik : Home Trade (ticaret) Dahili ticaret : Half Time Survey (sigorta) Yarım sörvey : High Water (seyir) Yüksek su seviyesi : No specific hours or fixed intermittent hours (haberleşme) Radyo istasyonlarında; Belirli zamanı yoktur. Kesin çalışma ve ara verme zamanı belli değil. : Hertz (haberleşme) Kilo saykıl , devir : Continuous (haberleşme) Radyo istasyonlarında; 24 saat servis veren istasyon : Hazard and Danger (sigorta) Zarar ve tehlike : Hull and Machinery (sigorta) Tekne ve makine : Hook and Oil Damage (sigorta) Kanca ve yağ hasarı : Highest Astronomical Tide (seyir) Astronomik hesaplara göre gelgit’in en yüksek anı : Haversine (seyir) Haversin : Harbour (yazışma) Liman : Horizontal Centre of Gravity (gemicilik) Stabilite; Boyuna ağırlık merkezi : Hot Rolled Sheets in Coil, Pickled (gemi inşa) Rulo halinde sıcak çekme menevişli saç : Horizontal Danger Angle (seyir) Yatay tehlike açısı : Heading (seyir) Puruva, geminin puruvasının gösterdiği istikamet : Hovercraft Development Limited (gemicilik) Hava yastıklı gemi geliştirme / yapım şirketi : True Heading (haberleşme) İnmarsat cihazlarında; Gerçek kuzeye göre puruva : Heavy Fuel Oil (gemicilik) Kalın akaryakıt (380 cSt) fuel oil : Harmonisation Group on ECDIS (IMO/IHO group) (seyir) Elektronik bir seyir cihazının ECDIS, IMO/IHO kurallarına uygunluğu ve uyumu

HGV hhd HHW HIT HKT HLW HMC HMP HMS HNC HNS HND hon Hor hPa HPC HPN hrs HRS HRU H.S.A. HSC HSD HSD HSE

: Heavy Goods Vehicle (gemicilik) Ağır tonajlı araç (ro-ro) : Hogshead (gemicilik) Büyük fıçı : Higher High Water (seyir) En yüksek seviyede yüksek su : Hong Kong International Terminals Limited (kuruluş) Hong Kong uluslararası liman işletmesi şirketi : Hong Kong Telephone Company Limited (haberleşme) Hong Kong telefon idaresi : Higher Low Water (seyir) En yüksek seviyede alçak su : His / Her Majesty’s Custom (ticaret) İngiltere gümrük teşkilatı : Hazard Management Plan (gemicilik) Tehlikede yönetim/idare planı : Her ( His) Majesty’s Ship (yazışma) Kraliçe ve kral hazretlerinin gemisi (ingiltere) : Higher National Certificate (yazışma) Ulusal yüksek akademi sertifikası : Hazardous and Noxious Substances Convention (çevre koruma) Tehlikeli ve zararlı maddeler taşıma ile ilgili IMO konvensiyonu : Higher National Diploma (yazışma) Ulusal akademi diploması : Honorary (yazışma) Onursal, fahri : Horizontally (gemicilik) Yatay : Hectopascal (meteoroloji) Hektopaskal (hava basıncı ölçüm birimi) : Hamburg Port Consulting (kuruluş) Hamburg liman idaresi : Horse Power Nominal (gemicilik) Nominal beygir gücü : Hours (yazışma) Saat, saatinde : Hot Rolled Sheets (gemi inşa) Sıcak çekme saç : Hydrostatic Release Unit (gemicilik) Hidrostatik bırakma ünitesi (filika ve sallarda) : Horizontal Sextant Angle (seyir) Yatay sextant açısı : High Speed Craft (gemicilik) Yüksek süratli tekne (hava yastıklı tekne vb.) : High Speed Data (Haberleşme) Sıkıştırılmış dosya gönderme cihazları modem vb. : High Speed Diesel (gemicilik) Yüksek devirli dizel : Health and Safety Executive (yazışma) Emniyet ve sağlık yöneticisi

H.S.I. HSP H.S.S. HSS HSS htr. HVD (hvf) HVM HWB h.w.d. HWI HWM HWQ H.Ahd HCFC HCMM HDLC HDOP HDUP HEL-H HEL-L HEL-M HELP

: Horizontal Soft Iron (seyir) Manyetik pusulada; yatay yumuşak demir. : Hot Rolled Sheets, Pickled and Oiled (gemi inşa) Menevişli ve yağlı sıcak çekme saç : Heavy Grain, Soya’s, Sorghum (chartering) Ağır hububat, soya, tahıl (kira akitlerinde) : High Speed Sea Service (gemicilik) Yüksek süratte deniz servisi : High Speed Ship (gemicilik) Çok hızlı gemi : Heater (gemicilik) Isıtıcı : Magnetic Variation Derived (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Manyetik sapmanın cihaz tarafından bulunması : Fitted Burning High Viscosity Fuel (gemicilik) Yüksek viskoziteli akaryakıt yakacak şekilde imal edilmiş makine : Magnetic Variation Manually set (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Manyetik sapmanın elle : Hot Water Boiler (gemicilik) Sıcak su kazanı : Heavy Weather Damage (sigorta) Ağır hava hasarı : High Water Interval (seyir) İki yüksek su arası : High Water Mark (seyir) Limanlarda gel-gitteki yüksek su seviyesi markası : Tropic High Water Inequality (seyir) Tropikal yüksek su eşitsizliği girilmesi : Half Ahead (chartering) Yarım yol ileri : Hydrochlorofluorocarbon (gemicilik) Hidrokloraflorakarbon (soğutma gazı) : Honourable Company of Master Mariners (gemicilik) Gemi kaptanları için değerli şirket : High Level Data Link Control (yazışma) Bilgisayarda; yüksek seviyeli bilgi bağlantı kontrolü : Horizontal Dilution Of Precision (seyir) GPS mevki hesaplamasında yatay doğruluk : Heading Up (seyir) Radarda; Puruvanın nisbi olarak takip edilmesi : Heavy Helicopter (kurtarma) Manevrası zor ağır helikopter : Light Helicopter (kurtarma) Kücük helikopter : Medium Helicopter (kurtarma) Orta büyüklükte helikopter : Helicopter External Life raft Pods (kurtarma) Üstünde ilave can salı ve aparatları bulunan helikopter

HFPB h.h.d.w. HHLA HHOT HHWI Hi-Ex HKSA HKSC HLWI HMCG HMSO Ho-Ha Horz. Ho/Ta Hpgc Hpsc H.RDS HrMr HSCs HSMS HSSC HSSC HSST HSWA HUAL

: High Focal Plane Buoy (seyir)Harita bilgisi; Deniz seviyesinden daha yükseğe ışık veren fener samandıra : Heavy Handy Dead-weight Scrap (gemicilik) Hurdaya çıkmış büyük gemi leşi : Hamburg Hafen Lagerhaus AG (kuruluş) Hamburg stevedor’luk firması : Half-height Open Top (gemicilik) Orta büyüklükte üstü açık konteyner : Higher High Water Interval (seyir) En yüksek seviyeli yüksek su aralığı : High Expansion Foam (gemicilik) Yangın söndürmede kullanılan hızla yayılan köpük : Hong Kong Ship owners Association (kuruluş) Hong Kong armatörler birliği : Hong Kong Shippers Council (ticaret) Hong kong ihracatcılar konseyi : Higher Low Water Interval (seyir) En yüksek seviyeli alçak su aralığı : His / Her Majesty’s Coast Guard (kuruluş) İngiliz sahil güvenlik kuruluşu : His / Her Majesty’s Stationery Office (kuruluş) Kraliçe hazretleri yayın/kırtasiye ofisi : Hold – Hatch (chartering) Ambar – ambar ağzı : Horizontal (genel) Yatay : Holds/Tanks (chartering) Ambarlar/tanklar : Heading Per Gyrocompass (seyir) Beher cayropusula puruvası : Heading Per Standard Compass (seyir) Beher manyetik pusula puruvası : Hampton Roads (chartering) Hampton limanı : Harbour Master (yazışma) Liman başkanı : Health and Safety Commission (kurtarma) Sağlık ve emniyet komisyonu : Hull Stress Monitoring System (Stabilite) Tekne üzerindeki stresi takip etme sistemi : Heating, Sweating and Spontaneous Combustion (sigorta) Isınan, terleyen ve kendiliğinden tutuşabilen : High Speed Surface Craft (gemicilik) Yüksek süratli yastıklı gemi : High Speed Surface Transport (gemicilik) Yüksek süratli taşımacılık : Health and Safety at Work Act (yazışma) Emniyetli ve sağlıklı çalışma sözleşmesi (iş akti) : Hoegh Ugland Auto Liners (ticaret) Hoegh ugland araba taşıma hattı

HUET

: Helicopter Underwater Escape Training (kurtarma) Helikopterle denizaltından kazazede kurtarma eğitimi HUNC : Halon Users National Consortium (çevre koruma)Helon gazı kullanıcıları ulusal konsarsiyumu HVAC : Heating, Ventilation, Air-Conditioning (gemicilik) Makinede; Isıtma, havalandırma, klimalandırma durumu HWFC : High Water Full And Change (seyir) Maksimum yüksek su ve değişimi H.A.or D. : Havre, Antwerp or Dunkirk (chartering) Havre, Anvers veya Dunkirk limanları HAFFA : Hong Kong Association of Freight Forwarding Agents (ticaret) Hong Kong ihracatcılar acentası birliği HAPAG : Hamburg – America Paket Aktiengesselschaft (ticaret) Hamburg – Amerika konteyner taşımacılığı (Alman şirketi) H.Astn : Half Astern (gemicilik) Yarım yol geri Hemis. : Hemisphere (seyir) Yarıküre HFDSC : High Frequency Digital Selective Calling (haberleşme) Yüksek frekans sayısal seçmeli cağrı HFSSB : High Frequency Single side Band (haberleşme) Yüksek frekans tek yan band HHTEU : Half – height Twenty Foot Equivalent Units (gemicilik) Yarı yüksek yirmi fitlik konteyner HKSBC : Hong Kong Shanghai Banking Corporation (ticaret) Hong kong, Şangay bankacılık kurumu HKSOA : Hong Kong Ship owner’s Association (kuruluş) Hong kong gemi armatörleri birliği H.M.etc. : Hull, Machinery, etc (sigorta) Tekne, makine vb. HPFWB : High Pressure Fresh Water Blasting (gemicilik) Yüksek tazyikli su ile raspa (su raspası) HPFWC : High Pressure Fresh Water Cleaning (gemicilik) Yüksek tazyikli tatlı su ile temizlik yapmak HPFWH : High Pressure Fresh Water Hosing (gemicilik) Yüksek basınçlı su tutmak HeCls.B : Heating Coils in Bunkers ( gemicilik) Geminin kullandığı yakıt tankındaki serpantin boruları kangalları HeCls.C : Heating Coils in Cargo Tanks (gemicilik) Tankerlerde yük ısıtma kangalları, serpatinleri HKECIC : Hong Kong Export Credit Insurance Corporation (kuruluş) Hong Kong ihracat sigorta kredilendirme kurumu HOPECO : Hormoz Petroleum Company (ticaret) Hürmüz petrol şirketi HOSTAC : Helicopter Operations for Ships Other than Aircraft Carriers (kurtarma) Uçak gemisi dışında güvertesinde helikopter taşıyan gemi Hpstgc : Heading Per Steering Compass (seyir) Tutulan herbir dümen rotası HEXAGON : Electronic Banking System Offered by HKSCB (ticaret) HKSCB’nin önerdiği elektronik bankacılık sistemi

HYDROPACS : Navigational Warnings Issued by the Hydrographic Office for the North Pacific Ocean (seyir) Kuzey pasifik okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları HYDROLANTS :Navigational Warnings Issued by the Hydrographic Office for the West Atlantic Ocean (seyir) Batı atlantik okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları HYDROCHARTER :Norwegian Hydrocharter Voyage Charter Party(1926,amended 1975) (chartering) Norveç hidrocharter sefer üzerine charter formu

I
I I I I IA ib. IB I/B IC IC IC ID ID i.e. IE IF I/F IG II I/L in : Island (seyir) Harita bilgisi; Ada : Instrument correction (seyir) Cihaz düzeltmesi : Interrupted (seyir) Fenerlerde; Kesintili : Inertia (second moment of area) (gemi inşa) Atalet momeneti : Interchanging Agreement (haberleşme) Elektronik bilgi sağlama sözleşmesi : Ibidem (in the same place) (yazışma) Aynı yer : Invoice Book (ticaret) Fatura defteri : Inboard (kurtarma) Kazazede uçakta, kurtarıldı. : Inter scan (seyir) Ekranında ilave bilgilerde bulunan radar vb. ekranı : Integrated Circuit (haberleşme) Birleştirilmiş devre : Index Correction (genel) Cihazların fabrika çıkış hatalarının kullanımda hesaba katılması. Index düzeltmesi : Import Duty (ticaret) İthal rusumu vergisi : Identification/ Identity (haberleşme) İstasyonların tanıtma numaraları : Id Est (yazışma) Yani : Index Error (seyir) Sextant’da; Uzade hatası : Intermediate Frequency (haberleşme) Ara frekans : Insufficient Founds (ticaret) Banka hesabındaki para yetersiz : Inert Gas (gemicilik) Atıl gaz : Integrated Instrumentation (gemicilik) Entegre edilmiş cihazlar. : Import Licence (ticaret) İthalat lisansı : inch (genel) Ölçü birimi inch (2.54 cm)

I/O IP I.P. IP IP IQ IR IR IT IV i.v. IAA IAB IAE IAU IBC IBC IBC code IBM IBS ICA ICB ICC I.C.&C. ICD

: In and/or Over (chartering) Yükün ambar içinde ve/veya güvertede taşınması : Institute of Petroleum (ticaret) Petrol enstitüsü : Indicated Power (gemicilik) İş’ari görünen güç : Intermediate Pressure (gemicilik) Ara basınç : Initial Position (kurtarma) Başlangıç pozisyonu : Interrupted Quick (seyir) Fenerlerde; Hızlı kesintili : Interference Reject (seyir) Radarda; Ekranda istenmeyen sahte ekoların silinmesi : Inland Revenue (ticaret) Konteyner taşımacılığında, yurtiçi hasılatı : Information Technology (yazışma) Enformasyon teknolojisi : Increased Value (sigorta) Artan sigorta değeri : Invoice Value (ticaret) Fatura değeri : Second Moment of Area About any Axis (gemi inşa) Değişik eksenlerden atalet momenti : Invalid Answer back (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Cevap geçersiz çok zayıf : Invalid Address (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Adres geçersiz : International Astronomical Union (kuruluş) Uluslararası astronomi birliği : Intermediate Bulk Container (gemicilik) Dökme yük konteyneri : Integrated Broadband Communications (haberleşme) Entegre geniş band haberleşmesi : International Bulk Chemical Code (gemicilik) Uluslararası dökme kimyasal madde taşıma kuralları : International Business Machines (genel) Uluslararası iş makinesi (bilgisayar markası) : Integrated Bridge System (gemicilik) Entegre edilmiş koprüüstü sistemi : Interstate Commerce Act (ticaret) Amerikan kurumlararası ticaret akti : International Container Bureau (kuruluş) Beynelminel konteyner bürosu : Institute Cargo Clause (sigorta) Sigorta kapsamını daraltmak ve genişletmek için hazırlanmış kurallar. : Invoice Cost and Charges (ticaret) Fiyat ve giderleri gösteren fatura : Inland Container Depot (gemicilik) Liman dışı konteyner deposu

ICF ICI ICS ICS ICS ICW I.D.A. IDD IDS IDT IEC IES I.Ex. IFC IFC IFF IFF IFO IFR IFR IGC (IGS) IGS IHB

: Import Cargo Form (gemicilik) Konteynerlerde; ithalat yük formu : Imperial Chemical Industries (ticaret) Standartlara uygun kimyasal endüstrisi : International Chamber of Shipping (kuruluş) Uluslararası deniz ticaret odası : Incident Command System (kurtarma) Kazada kumanda sistemi : Institute of Chartered Shipbrokers (chartering) Kira komisyoncuları enstitüsü : Intra-coastal Waterway (seyir) Amerikan sahilleri ve iç suları boyunca takip edilen rotalar : Import Duty Act (ticaret) Gümrüklerde; ithalat harcı : International Direct Dialling (haberleşme) Doğrudan uluslararası arama : Invalid Data From Ship (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemiden gelen bilgi geçersiz : Input Data Timeout (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bilgi girişi düzensiz : International Electro technical Commission (kuruluş) Gemilerde kullanılacak elektrik malzemelerinin standartlarını belirleyen komisyon : Institution of Engineers and Shipbuilders (kuruluş) İskoç gemi inşacılar ve mühendisler enstitüsü : Institute of Export (kuruluş) İhracatcılar birliği : International Finance Corporation (kuruluş) Uluslararsı finansman birliği : Institute Freight Clauses (sigorta) Enstitü navlun klozu : Identification Friend Foe (kurtarma) Dost ve düşman tanımlaması (parola) : Institute of Freight Forwarders (kuruluş) Navlun komisyoncuları yüksek kurulu : Intermediate Fuel Oil (gemicilik) Yaklaşık 1200 saniyelik (redwood no.1.100 F) akaryakıt (180 cSt) : Instrument Flight Rules (genel) Hava yolu ile taşınacak cihazların uçuş kuralla-rını belirten etiket (bazı cihazlar uçaklarda bozulabilir) : Invalid Facility Request (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; İstekleriniz geçersiz : International Gas Carrier (gemicilik) Uluslararası gaz taşıyıcısı : Approved of inert gas System Temporarily Suspended (gemicilik) İnert gaz sistemi geçici olarak durduruldu : Inert Gas Systems (gemicilik) Atıl gaz sistemi : International Hydrographic Bureau (kuruluş) Uluslararsı hidrografi bürosu

IHO I.H.P. I.I.P. I.L.A. ILA ILB ILO ILS ILS ILU IMA IMB IMC IME IMF IMN IMO IMS IMS I.M.S. INA INC inc. Inc

: International Hydrographic Organisation (kuruluş) Uluslararası hidrografi organizasyonu : Indicated Horse Power (gemicilik) Görünen (göstergeden okunan) beygir gücü : International Ice Patrol (seyir) Uluslararası buz devriyesi : Institute of Loss Adjusters (sigorta) Avarya dispeçörler enstitüsü : International Law Association (kuruluş) Uluslararası hukukcular birliği : Inflatable Life Boat (gemicilik) Hava ile şişirmeli can filikası : International Labour Organisation (kuruluş) Uluslararası çalışma örgütü : Instrument Landing System (genel) Elektronik cihazların taşıma ve nakliye sistemi : Inventory Locator Service (yazışma) Envanter sayım ve belirleme servisi (sistemi) : Institute of London Underwriters (kuruluş) Londra sigortacılar kurulu : Input Message Acknowledgement (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi;Giriş mesajı onaylanmadı : International Maritime Bureau (kuruluş) Uluslararası Denizcilik Bürosu : Instrument Meteorological condition (kurtarma) Meteorolojik sartların elektronik cihazlar kullanılarak bertaraf edilmesi (sisde radar kullanmak vb.) : Internally Mounted Equipment (seyir) Radar gemi içi bağlantı ekipmanları : International Monetary Fund (kuruluş) Uluslararası para fonu : INMARSAT Mobile Number (haberleşme) İnmarsat seyyar istasyon numarası : International Maritime Organisation (kuruluş) Uluslararası denizcilik örgütü : Message Size is Invalid (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesaj ölçüleri geçersiz : Institute of Management Services (kuruluş) Yönetim servisleri enstitüsü : International Marine Science (yazışma) Uluslararası deniz bilimi : The MES Requested is not Registered (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; İstediğiniz MES istasyonu listede yok. : Inconsistent Request (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi;İsteğiniz kabul edilemez : Inclusive (chartering) Dahil, kapsayan : Increase (yazışma) Artan, artış

IND ind. IND INF INF INH INI INM INS Ins INS Ins Int Int Int Int INV Inv Inv I.O.A. IOC IoM ION i.o.p. IOR

: Invalid Destination (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Geçersiz gönderme : Independent (genel) Serbest, tarafsız, bağımsız : Indication (yazışma) Belirti, gösterge : Irradiated Nuclear Fuel Code (çevre koruma) Nükleer yakıt kullanım ve taşıma kuralları : Call the Network Information Service (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Şebeke bilgi servisi çağrısı : Invalid Message Header (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajın başlığı geçersiz : International Network of Insurance (haberleşme) Uluslararası sigortacılar iletişim ağı : International Nautical Mile (seyir) Uluslararası deniz mili : Integrated Navigational System (seyir) Entegre seyir sistemleri : Insert (haberleşme) İçine ilave etme, giriş : Integrated Navigation System (seyir) Entegre edilmiş seyir sistemi : Insurance (genel) Sigorta : International (genel) Uluslararsı : Intercept (seyir) İntersept : Interest (ticaret) Faiz : Internal (gemicilik) İçten, dahili : Invalid Call (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Geçersiz çağrı : Invoice (ticaret) Fatura : Investment (ticaret) Yatırım : International Omega Association (kuruluş) Uluslararası omega kuruluşu : Intergovernmental Oceanographic Commission (kuruluş) Devletlerarası Oşinografi Komisyonu : Isle of Man (chartering) İngiltere ile İrlanda arasında bulunan İngiltere’ye ait ada : Institute of Navigation (kuruluş) Seyir enstitüsü : Irrespective of Percentage (chartering) Komisyonu dikkate almaksızın : Indian Ocean Region (haberleşme) Haberleşme uydularında; Hint okyanusu kapsama alanı

IOR IOS I.O.U. I.O.W. i.p.f. IPC IPP IPS IQA I.R.A. IRB IRC IRD IRF Irn IRP IRS IRS IRU ISF ISG ISO Iso ISL ISD

: International Ocean Racing (seyir) Uluslararası okyanus yat yarışları : Institute of Oceanographic Sciences (kuruluş) Oşinografi bilimsel entitüsü : I Owe You (ticaret) Size borçluyum : Isle of Wight (chartering) İngiltere’nin güneyinde bulunan adacık : Intake Piled Fathom (gemicilik) Kereste yükünde yüklenen yükün kulaç birim olmak üzere birimi : Iraq Petroleum Company (ticaret) Irak petrolcülük şirketi : Industrial Power Plant (ticaret) Endüstriyel sanayi bölgesi : Institute of Purchasing & Supply (kuruluş) Satın alma ve ikmal entitüsü : Institute of Quality Assurance (kuruluş) Kalitelendirme enstitüsü : Industrial Relations Act (ticaret) Endüstriyel ilişkiler antlaşması : Inshore Rescue Boat (kurtarma) Kıyı kurtarma botu : International Racing Committee (kuruluş) Uluslararası yelken yarışları komitesi : Inland Rail Depot (gemicilik) Konteyner taşımacılığında, dahili demiryolu deposu : Incident Report Form (yazışma) Kaza rapor formu : Iron (gemi inşa) Demir : Image Retaining Panel (seyir) Radar ekranının iç kısmı : Indian Register of Shipping (kuruluş) Hindistan gemi klas kuruluşu : Information Receiving Station (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bilgi alma istasyonu : International Road Transport Union (kuruluş) Uluslararası karayolu nakliyecileri derneği : International Shipping Federation (kuruluş) Uluslararsı deniz taşımacıları federasyonu : Inland Shipping Group (ticaret) Dahili denizcilik şirketi : International Standardisation Organisation(Int. Order of Standardisation) (kuruluş) Uluslararası standartlar örgütü : Isophase (seyir) Fenerlerde; Karanlık ve aydınlık süreleri eşit fener : Intelsec Security System (gemicilik) Yangın tehlikesini izlemek için, görüntülü ve termal güvenlik sistemi : Inflatable System Division (gemicilik) Can sallarında şişirme sistemi

ISR ISM ISS ISU I.T.B. ITC I.T.C. ITD ITF ITM ITP ITS ITU ITZ IUQ IVQ I.W.A. IWC IWL IYA I.A.C.S. IACS IADA IADC IAEA

: Invalid Ship Request (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemi isteği geçersiz : International Safety Management (gemicilik) Uluslararası emniyet yönetimi : Information Sending Station (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bilgi gönderme istasyonu : International Salvage Union (kuruluş) Uluslararası gemi kurtarıcıları derneğı : Industrial Training Board (yazışma) Endüstriyel eğitim merkezi : International Convention on Tonnage Measurement of Ships (kuruluş) Gemi tonaj ölçümleri uluslararası konvensiyonu : Institute Time Clauses (sigorta) Enstitü zaman klozları : Awaiting Delivery (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajin teslimini bekliyor. : International Transport Workers Federation (kuruluş) Uluslararsı nakliye çalışanları sendikası : Inch Trim Moment (stabilite) Beher inç’de trime etki eden moment : Intercept Terminal Point (seyir) İntersept uç noktası : International Tanker Service (kuruluş) Uluslararası tanker servisi : International Telecommunication Union (kuruluş) Uluslararası haberleşme birliği : Inshore Traffic Zone (seyir) Sahil trafik bölgesi : Interrupted Ultra Quick (seyir) Fenerlerde; Çok çok hızlı kesintili : Interrupted Very Quick (seyir) Fenerlerde; Çok hızlı kesintili : International Wheat Agreement (ticaret) Uluslararası buğday sözleşmesi : International Wheat Council (ticaret) Uluslararası buğday konseyi : Institute Warranty Limits (sigorta) Enstitü garanti sınırları : International Yachting Association (kuruluş) Uluslararası yatcılar birliği : International Association of Classification Societies (kuruluş) Klas kurumları uluslararası birliği : International Association of Cargo Surveyors (kuruluş) Uluslararası yük sörveyörleri birliği : Intra- Asia Discussion Agreement (ticaret) Asya ülkeleri ticari mutabakat anlaşması : International Association of Dredging Companies (kuruluş) Uluslararası tarama şirketleri birliği : International Atomic Energy Agency (kuruluş) Uluslararası Atom Enerjisi Acentası

IAIN IALA IAME IAPA IAPH IAQS I.Arb. IATA IBCS IBIA IBRC ICAO ICCL ICCP ICEL ICES ICFU ICMA ICPL ICSS ICSU ICTF IDEA IERS

: International Association of Institutes of Navigation (kuruluş) Uluslararası seyir enstitüleri birliği : International Association of Lighthouse Authorities (kuruluş) Uluslararası deniz fenerleri ve kıyı emniyet işletmeleri birliği : International Association of Maritime Economists (kuruluş) Uluslararası deniz ekonomistleri birliği : International Airline Passengers Association (kuruluş) Uluslararası havayolu yolcuları derneği : International Association of Port and Harbours (kuruluş) Limanlar ve iskeleler uluslararsı birliği : International Association of Quality Surveyors (kuruluş) Uluslararası klas sörveyleri birliği : Institute of Arbitrators (sigorta) Hakemler konseyi : International Air Transport Association (kuruluş) Uluslararası hava nakliyecileri birliği : Integrated Bridge Control System (gemicilik) Entegre edilmiş köprüüstü kontrol sistemi : International Bunker Industry Association (kuruluş) Yakıt ikmali endüstrisi uluslararası birliği : Insurance Brokers Registration Council (sigorta) Sigorta komisyoncuları kayıt konseyi : International Civil Aviation Organisation (kuruluş) Uluslararası sivil havacılık örgütü : International Council of Cruise Lines (kuruluş) Tarifeli hat yolcu gemileri uluslararası konseyi : International Cargo Crime Prevention (ticaret) Uluslararası yük suçlarını önleme çalışmaları : Industry Committee for Emergency Lighting Limited (kuruluş) Acil durum aydınlatmalar için endüstriyel komisyon : International Council for the Exploration of the Sea (çevre koruma) Deniz araştırmaları uluslararası konseyi : International Confederation of Free Trade Unions (kuruluş) Serbest ticaret birlikleri uluslararası konfederasyonu : International Christian Maritime Association (kuruluş) Uluslararası hırıstiyan denizciler birliği : International Committee of Passenger/Lines (kuruluş) Yolcu gemileri uluslararası komitesi : Integrated Control and Safety System (gemicilik) Entegre edilmiş kontrol ve emniyet sistemi : International Council of Scientific Unions (kuruluş) Bilimsel çalışma dernekleri uluslararası konseyi : International Container Transfer Facility (gemicilik) Uluslararası konteyner transferi kolaylıkları : International Data Exchange Association (kuruluş) Merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası elektronik bilgi sağlayıcıları birliği : International Earth Rotation Service (kuruluş) Dünya’nın dönüşü ve haraketlerini takip eden uluslararası servis

IFAA IFSA I.F.T.A. IFTM IGLD IICL I.I.O.S. IMAM IMCA IMCO IMDG IMES IMEX IMGS IMIF IMLA IMLI IMPA IM-PA IMRS IMSA Incl. incr Inc.V

: International Freight Forwarders Association of Australia (kuruluş) Avustralya uluslararsı nakliyeciler birliği : International Federation of Shipmaster’s Association (kuruluş) Uluslararası gemi kaptanları federasyonu birliği : Institute of Freight Trades Association (kuruluş) Navlun piyasası enstitüsü birliği : International Forwarding and Transport Message (haberleşme) Uluslararası nakliye ve gönderim mesajı : International Great Lakes Datum (seyir) Uluslararası göller bölgesi datumu : Institute of International Container Lessors (kuruluş) Uluslararası konteynerlerini kiralaya verenler enstitüsü : International Ice Observation Service (kuruluş) Uluslararası buzdağı gözleme servisi : International Maritime Association of Mediterranean (kuruluş) Akdeniz ülkeleri denizcilik birliği : International Marine Contractors Association (kuruluş) Uluslararası deniz müteahhitleri birliği : Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation (kuruluş) Yeni adı IMO artık kullanılmıyor. : International Maritime Dangerous Goods (kuruluş) Uluslararası denizde tehlikeli yükler taşıma kuralları : Irish Marine Emergency Service (kurtarma) İrlanda deniz acil durum servisi : International Marine Exhibition (yazışma) Uluslararası denizcilik sergisi : International Medical Guide for Ships (kurtarma) Gemiler için Uluslararası tıbbi yardım kılavuzu : International Maritime Industry Forum (ticaret) Uluslararası denizcilik endüstrisi formu : International Maritime Lecturers Association (kuruluş) Merkezi İsveç’de bulunan uluslararası denizcilik okutmanları birliği : International Maritime Law Institute (kuruluş) Uluslararası deniz hukuku enstitüsü : International Maritime Pilots Association (kuruluş) Uluslararası deniz pilotları birliği : International Marine Purchasing Association (kuruluş) Uluslararası deniz satınalmacılar birliği : International Marine Safety Rating System (kuruluş) Uluslararası deniz emniyet sistemleri : International Marine Software Association (kuruluş) Elektronik sistemler için; Uluslararası denizcilik yazılımları birliği : Including (genel) Dahil : increase (yazışma) Artmakta : Increased Value (sigorta) Artan değer

INLS

INOC inop INSA Inst IODE IOPC IOPP IPCC I.P.S.A. IPSS IQSS IRAC ISBA ISDN ISES I.S.I.C. ISIS ISIT ISLW ISMA ISOA ISOC

: International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (çevre koruma) Zararlı ve tehlikeli sıvı maddelerı dökme olarak taşıyacak gemilere verilen uluslararası kirliliği önleme sertifikası : Iraq National Oil Company (ticaret) Irak ulusal petrol şirketi : Inoperative (seyir) Harita bilgisi; Geçersiz, etkisiz : Indian National Ship owner Association (kuruluş) Hindistan ulusal armatörler birliği : Institute (genel) Enstitü, birlik (deniz sigortalarında şartları derleyen kuruluş) : International Oceanographic Data Exchange (seyir) Uluslararası oşinografik bilgi sağlama sistemi : International Oil Pollution Compensation (çevre koruma) Uluslararası petrol kirliliği tazminatı : International Oil Pollution Prevention (yazışma) Uluslararası petrol kirliliğini önleme kuralları : Intergovernmental Panel on Climate Change (meteoroloji) İklim değişiklikleri konusunda yapılan ülkelerarası panel : International Passenger Ship Association (kuruluş) Uluslararsı yolcu gemileri birliği : International Packet Switching Service (haberleşme) Uluslararası elektronik paket haberleşmesi servisi : Intensified Qualifying Sea Service (yazışma) Yoğunlaştırılmış kalifiye deniz servisi : US. Interdepartmental Radio Advisory Committee (kuruluş) Amerikan şubeler arası radyo danışma komitesi : International Ship Brokers and Agents P&I Club (kuruluş) Uluslararası gemi komisyoncuları ve P&I acentaları : Integrated Services ( Switched) Digital Network (haberleşme) İnmarsat Haberleşmesi; Entegre edilmiş dokunmalı şebeke ağı : International Ship Electrical and Engineering Service Association (kuruluş) Uluslararası gemi elektrik ve mühendislik servisleri birliği : International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (kuruluş) Bütün ekonomik aktivitelerde uluslararası endüstriyel standartlaştırma ve klaslandırma : Integrated Ship Instrumentation (information) System (gemicilik) Entegre edilmiş gemi cihazları çalışma sistemi : Integrated Shipboard Information Technology (gemicilik) ISM sisteminde kullanılmak üzere gemi ile ofis arasında bilgi alışverişini sağlayacak teknolojik sistem : Indian Spring Low Water (seyir) Amerika doğu sahilleri canlı alçak su : International Ship Managers Association (kuruluş) Uluslararası gemi idarecileri birliği : International Support Vessel Owners Association (kuruluş) Uluslararası destek gemileri armatörleri derneği : International Shipping and Offshore Oil Conference (yazışma) Uluslararası denizcilik ve açık deniz petrol konferansı

ISSA

: International Ship Supplies Association (kuruluş) Uluslararası gemi kumanya ve ikmalcileri birliği ISSC : International Ship Structures Conference (gemi inşa) Uluslararası gemi yapımcıları konferansı kararları ISSD : International Shipping & Shipbuilding Directory (yazışma) Uluslararası gemicilik firmaları ve tersaneler rehberi ISTA : International Steel Trades Association (kuruluş) Uluslararası demir çelik tüccarları birliği ITCZ : Inter-tropical Convergence Zone (meteoroloji) Tropikal yaklaşım bölgesi ITTC : International Towing Tank Conference (yazışma) Uluslararsı yedekleme ile taşınan tankerler konferansı IUGG : International Union of Geodesy and Geophysics (kuruluş) Yeryüzü ölçümleri ve jeofizikciler uluslararası birliği IUMI : International Union of Marine Insurance (kuruluş) Uluslararasi deniz sigortacıları derneği IVST : Indirect Viewing Storage Tube (seyir) Radarda; Endirekt görünüm tüpü I.W.R.C. : Independent Wire Rope Core (gemicilik) Tel halat fitili IYRU : International Yacht Racing union (kuruluş) Uluslararası yat yarışcıları derneği IAASP : International Association of Airports and Seaports Police (kuruluş) Havalimanları ve deniz çıkış kapıları polisleri derneği IACAs : International Admiralty Chart Agents (kuruluş) Uluslararası admiralty harita acentalıkları IAGLP : International Association of Great Lakes Ports (kuruluş) Büyük göller bölgesi limanları uluslararası birliği IASST : International Association for Sea Survival Training (kuruluş) Uluslararası denizde canlı kalabilme eğitimcileri birliği IBSFC : International Baltic Sea Fisheries Commissions (kuruluş) Baltık denizi uluslararası balıkcılık komisyonu ICHCA : International Cargo Handling Co-operation Association (kuruluş) Uluslararası yük elleçlemede işbirliği kurumları ICFTU : International Confederation of Free Trade Union (kuruluş) Uluslararası gümrük birliği konfederasyonu Ident : Identification Signal (seyir) Harita bilgisi; tanıtım işareti IFSMA : International Federation of Ship’s Masters Association (kuruluş) Uluslararası Gemi kaptanları birliği federasyonu IGOSS : Integrated Global Ocean Services System (meteoroloji) Entegre edilmiş küresel okyanus servis sistemi IKMAL : Malaysian Nautical Institute (kuruluş) Malezya deniz enstitüsü ILAMA : International Lifesaving Appliance Manufacturers Association (kuruluş) Uluslararası can kurtarma aparatları imalatcıları birliği I.Mar E : Institute of Marine Engineer (kuruluş) Gemi makineleri işletme mühendisleri enstitüsü I.M.M.A.C. : Inventory Management and Material Control (gemicilik) Envanter yönetimi ve malzeme kontrolü

: increasing (yazışma) Artıyor, yükseliyor Inst.N : Institute of Navigation (kuruluş) Seyir enstitüsü yetkili kuruluşu INTIS : International Transport Information System (ticaret) Uluslararası Nakliye enformasyon sistemi IRISL : Islamic Republic of Iran Shipping Line (gemicilik) İran devlet gemicilik şirketi IRPCS : International Regulations for Preventing Collisions at Sea (yazışma) Uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları Irreg : Irregular (seyir) Fenerlerin düzensiz çakmaları I.S.L.W.G. : International Shipping Legislation Working Group (yazışma) Uluslararası denizcilik yasaları çalışma gurubu ISTEL : Information Systems and Telecommunications (haberleşme) Enformasyon ve haberleşme sistemleri ITOPF : International Tanker Owners Pollution Federation (çevre koruma) Uluslararası tanker armatörleri kirliliğin önlenmesi federasyonu ITUSA : Information Technology Users Standards Association (kuruluş) Enformasyon teknolojisi kullanıcı standartları birliği ICOTAS : International Committee on the Organisation of Traffic at Sea (kuruluş) Deniz trafiği organizasyonu uluslararası komitesi IFTMAN : IFTM Arrival Notice (yazışma) IFTM varış notu IFTMBC : IFTM Booking Confirmation (yazışma) IFTM kayıt onayı IFTMBF : IFTM Booking Firm (yazışma) IFTM anlaşmalı firma IFTMBP : IFTM Booking Provisional (yazışma) IFTM geçici kaydı IFTMCS : IFTM Contract Status (yazışma) IFTM kontratı IFTMIN : IFTM Instruction (yazışma) IFTM talimatları IFTMFR : IFTM Framework (yazışma) IFTM genel çerçevesi IMOSAR : IMO Search and Rescue Manuel (kurtarma) IMO arama ve kurtarma el kitabı IMPACT : International Maritime Planning and Commercial Technology (ticaret) Uluslararası ticaret teknolojisi ve denizcilik planlaması I.M.R.A.M.N.: International Meeting on Radio Aids to Marine Navigation (seyir) Deniz seyrinde radyo araçlarından faydalanma konusunda yapılan uluslararası toplantı kararları intens : Intensified sector (seyir) Harita bilgisi; Fenerlerin kuvvetli görüş sektörü IREPRO : Irish Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) İrlanda ticaret kolaylıkları ve standartları organizasyonu IROPCO : Iranian Offshore Petroleum Company (ticaret) İran petrol arama şirketi

incrg

:International Safety Guide for oil Tankers and Terminals (çevre koruma) Tankerlerde ve terminallerde uluslararası emniyet kılavuzu kitabı ITOFAB : Interrogated Time Offset Frequency Agile Bacon (seyir) Belirli zaman aralıklarıyla belirtici sinyal gönderen radyo bikın IMMARBE : International Merchant Marine Registry of Belize (yazışma) Belize uluslararası gemi sicili INTERCO : International Code of Signal (haberleşme) Uluslararası işaret kot kitabı In trans : In Transit (ticaret) Transit olarak ICS/OCIMF : ICS and Oil Companies International Marine Forum (çevre koruma) ICS ve petrol şirketlerinin uluslararası deniz forumu INMARSAT : International Maritime Satellite Organisation (kuruluş) Uluslararsı deniz uydu organizasyonu ITC Hulls : Institute Time Clauses Hulls (sigorta) Tekneler için;Enstitü zaman klozu INTELSAT :International Telecommunications Satellite Organisation (haberleşmeUluslararası haberleşme uyduları organizasyonu Incoterms : International Commercial Terms (ticaret) Uluslararası ticaret terimleri (kısaltmaları vb.) INTRASTAT: International Transport Statistics Working Group (kuruluş) Uluslararası taşımacılık istatistik çalışma gurubu ICELOADCON: Baltic Conference Ice Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı buz klozu INTERCARGO:International Association of Dry Cargo Ship Owners (kuruluş) Uluslararası kuru yük gemisi armatörleri birliği INTERTANKO: International Association of Independent Tanker Owners (kuruluş) Bağımsız tanker sahipleri uluslararası birliği INTASAFCON: International Tanker Safety Conference (gemicilik) Uluslararsı tanker güvenlik konferansı kararları INTERTANKVOY : International Association of Independent Tanker Owners Tanker Voyage Charter Party (1976) (chartering) Uluslararası bağımsız tanker armatörleri birliği sefer üzerine charter formu

ISGOTT

J
J J/A J.P. JP J.R. Jan JCA JSC JST JSU j.&w.o. JEBA JHTA JHTF JICA JMSA JMTI JNOC JRCC JRSC JSEA : Irradiation correction (seyir) Yayılma düzeltmesi : Joint Account (ticaret) Müşterek hesap (gemi alım satımlarında muayyen bir yüzdenin, mutabakat ve satışın sonuna kadar bir hesapta bloke edilmesi) : Justice of Peace (yazışma) Yargıç : Jet Propelled (gemicilik) Su jeti ile haraket eden gemi : Jugoslavenski Registar Brodova (kuruluş) Yugoslav gemi klas kuruluşu : January (yazışma) Ocak ayı : Japan Container Association (kuruluş) Japon konteyner birliği : Japan Shippers Council (ticaret) Japon ihracatcılar konseyi : Japanese Standard Time (yazışma) Japonyada kullanılan bölgesel zaman (+9) : Japan Seaman’s Union (kuruluş) Japon gemiadamları sendikası : Jettison and Washing Overboard (sigorta) Denize yük atma ve/veya denizlerin güverteden yük alması : Japan Electronics Business Association (kuruluş) Japonya elektronikcileri birliği : Japan Harbour Management Administration (kuruluş) Japonya liman idaresi : Japan Harbour Management Fund (ticaret) Japonya liman idaresi fonu : Japan International Co-operation Agency (yazışma) Japonya uluslararası gemi acentası : Japan Maritime Safety Agency (kuruluş) Japonya deniz emniyeti acentası : Jamaica Maritime Training Institute (kuruluş) Jamayika deniz eğitim enstitüsü : Japan National Oil Corporation (kuruluş) Japonya ulusal petrol kurumu : Joint Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Ortak arama koordinasyon merkezi (uçak ve gemi) : Joint Rescue Sub-centre (kurtarma) Ortak arama alt merkezi (uçak ve gemi) : Japan Ship Exporters Association (kuruluş) Japonya gemi ihracatcıları birliği

JUDY JWIP JASPA JETRO JASREP JASTPRO

: Just a Useful Device for You (yazışma) En iyi kullanım aleti : Joint International Working Party (kurtarma) Uluslararası ortak çalışma gurubu : Jobs & Skills Programme for Africa (kuruluş) Birleşmiş milletler Afrika iş ve beceri edindirme programı : Japan External Trade Organisation (kuruluş) Japonya dış ticaret teşkilatı : Japanese Ship Reporting System (seyir) Japon gemi rapor verme sistemi : Japan & Singapore Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) Japonya ve Singapur ticaret kolaylıkları ve standat organizasyonu

K
K K k KB KD K.E. KG kg. k/h KM km. kn kN KN kp KR kW KT KCT KGc kg/h : Keel (gemicilik) Karina : Kelvin (meteoroloji) Isı ölçme birimi kelvin : Kilo (genel) Kilo : Height of the centre of Buoyancy Above the Keel (Stabilite) Yüzme merkezinin karinadan dikey mesafesi : Knocked Down (sigorta) Düşüp parçalanmış : Kinetic Energy (gemicilik) Kinetik enerji : Height of the Centre of Gravity Above the Keel (Stabilite) Ağirlık merkezinin karinadan düşey mesafesi : Kilogram (genel) Kilogram : Kilometres Per Hour (genel) Beher saatteki kilometre : Height of the Metacentre Above the Keel (stabilite) Karinadan düşey metesanter yüksekliği : Kilometre (genel) Kilometre : Knot (gemicilik) Bağ, halat bağı : Kilo Newton (genel) Ağırlık birimi (1000 newton) : Cross Curve (Stabilite) Çapraz eğrisi : Kilo pressure (gemicilik) Kilobasınç : Korean Register (kuruluş) Kore gemi klaslama kuruluşu : Kilo Watts (genel) Kilovat (1 000 vat) : Kilo Ton (genel) Kiloton (1000 ton) : Kelang Container Terminal (ticaret) Malezya; Kelang konteyner terminali : KG Correction (stabilite) KG düzeltmesi : Kilogram per Hour (gemicilik) Beher saatte yapılan işlem hacmi (çöp yakma ve öğütme makinelerinin kapasitesi bununla ölçülür.)

kHz K.I.D. KMI KMT KMT KML KOC kPa k.p.h. kts. kVA kcal kbps KCIA KISS KITF KMPA KOTC kcal/h KEMAS KMTRI kp/cm2

: Kilo Hertz (haberleşme) Kiloherz (1 000 herz) : Key Industry Duty (ticaret) Endüstrinin temel gayesi : Korea Maritime Institute (kuruluş) Kore denizcilik enstitüsü : Korea Maritime Transport (ticaret) Kore deniz taşımacılığı : Transverse of the Metacenter Above the Keel (Stabilite) Karinadan itibaren enine metesenter yüksekliği : Longitudinal Metacenter Above the Keel (Stabilite) Karinadan itibaran boyuna metesenter mesafesi : Kuwait Oil Company (ticaret) Kuveyt petrol şirketi : Kilo Pascal (meteoroloji) Hava ölçüm birimi (1000 pascal 1 m3 hava=1 pascal) : Kilometres Per Hour (genel) Saatte yapılan km : Knots (genel) Deniz mili (1852 metre) mesafe ölçüsü. : Kilo Volt Ampere (gemicilik) Alternatörlerin gücü; Kilo volt amper : Kilo calorie (genel) Kilokalori : Kilo bite per Second (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Göndermelerde saniyede kilobite sayısı : Korea Container Industry Association (kuruluş) Kore konteyner endüstrisi birliği : Keep it Simple Stupid (yazışma) Bir işi herkesin anlayacağı basit bir şekilde yapmak (tutmak) : Kuwait International Trade Fair (ticaret) Kuveyt uluslararası ticaret fuarı : Korea Maritime and Ports Administration (kuruluş) Kore port ve denizcilik idaresi : Kuwait Oil Tanker Company (ticaret) Kuveyt petrol tanker şirketi : Kilo Calorie per Hour (çevre koruma)Beher saatte kilo kalori(çöp yakma işleminde hava kirliliğini önlemek için konulan sınırlama değeri) : Keep Man at Sea (yazışma) Gemiadamlarının denizde çalışma şartlarının iyileştirilmesi : Korean Maritime Training and Research Institute (kuruluş) Kore denizcilik araştırma ve eğitim enstitüsü : Kilo Pressure per Square Centimetre (gemicilik) Beher santimetre kareye düşen kilo olarak hava basıncı

L
l L L L L L/A LA LA LA LB lb LC LC L/C L.C. L/C Ld. L/D LE Le LE LF : Lightning (seyir) Fenerlerde; Işıklı : Length (gemicilik) Boy, gemi boyu : Lake (seyir) Harita bilgisi; Göl : Liquid Capacity (gemicilik) Tankerlerde sıvı yük taşıma kapasitesi : Lower engines (sigorta) Klas bürosunca gücü düşürülmüş makine : Landing Account (ticaret) Rıhtıma indirme (boşaltma) hesabı : Letter of Authority (genel) Vekaletname temsil, yetki belgesi : Lloyd’s Agent (kuruluş) Loyd acentası : Length Aft of Amidships (stabilite) Kıç dikmeden vasata olan mesafe : Life Boat (gemicilik) Filika : Libra (genel) Ağırlık ölçüsü; Libre (1 libre: 0.454 kg) : Loran-C (seyir) Mevki bulmada kullanılan seyir aleti Loran-c : London Clause (sigorta) Londra klozu : Letter of Credit (ticaret) Akreditif : Label Clause (sigorta) Etiket klozu : Lay days / Cancelling (chartering) Yükleme ve boşaltma süreleri iptal edilmiştir. : Load (gemicilik) Yükleme : Loading / Discharging (chartering) Yükleme / boşaltma : Limited European Area (yazışma) Sınırlı Avrupa ticaret sahası (minimum personel bulundurmada) : Ledge (seyir) Harita bilgisi; Kenar, çıkıntı : Leading Edge of the Propeller or Rudder (gemi inşa) Pervane veya dümen bağlantılarının kurşunlanması : Length Forward of Amidships (stabilite) Baş dikmeden vasata olan mesafe

L.F. LF LF LG LJ LL LL L.L. L/m Lm L.O. LP L.R. LS LS LS l.s. LT LT Lt LT L.t. L/U Lv

: Lumber Fresh (Timber Load Line for Fresh Water) (stabilite) Tatlı suda yükleme hattı : Low Frequency (haberleşme) Düşük frekans : Line Feed (haberleşme) Yazıcılarda; kağıdı bir satır ilerletme tuşu : Loran/GPS (seyir) Loran sinyalleride alabilen GPS cihazı : Lord Justice (kuruluş) İngiltere’de en yüksek hakem kurulu veya başyargıç : List of Light (seyir) Fener listesi kitabı : Lower Limb (seyir) Ay ve güneşin alt kenarı : Load Lines (gemicilik) Yükleme hatları : Lane metre (gemicilik) Ro-ro gemilerinde kapasite birimi (geminin alabileceği toplam araç uzunluğu) : Middle Latitude (seyir) Orta enlem : Lubricating Oil (gemicilik) Yağlama yağı : Low Pressure (gemicilik) Düşük basınç : Lloyd Registry (kuruluş) İngiliz gemi klas kuruluşu : Summer Timber, (Lumber Summer) (stabilite) Yaz bölgesi için kereste yük hattı, (pilmsol mark) : Locus Sigilli (place of the seal) (ticaret) Gümrük mühürünün yeri : Letter Shift (haberleşme) İnmarsat cihazlarında; Yazı karakteri değişimi : Lump Sum (chartering) Götürü : Tropical Timber (Lumber Tropical) (stabilite) Tropikal bölge için kereste yükleme hattı : Long Ton (gemicilik) Yük işlemlerinde; büyük ton (1 LT = 1016 kg) : Light (seyir) Fener : Local Time (yazışma) Yerel zaman : London Terms (chartering) Londra kuralları : Laid Up (sigorta) Boş gemiyi iş olmadığı için bağlamak : Lava (seyir) Harita bilgisi; Lav

LV L/V LW LW LW Lag LAN L.A.S. Lat. LAT LAT LAT L.B.P. L.C.B. LCB LCC LCD LCD L.C.F. LCG Lch. LCI LCL LDE Ldg.

: Low Value Goods (ticaret) Gümrüklerde; değeri az olan mal : Light Vessel (seyir) Fener gemisi : Winter Timber (Lumber Winter) (stabilite) Kış bölgesinde geminin kereste yükleme hattı : Low water (seyir) Alçak su seviyesi : Leeway (kurtarma) Rüzgaraltı, rüzgar altı yapmak : Lagoon (seyir) Harita bilgisi; Lagun, kıyı gölü : Local Apparent Noon (seyir) Yerel gerçek öğlen vakti : Large Astronomical Satellite (haberleşme) Büyük astronomik uydu : Latitude (seyir) Enlem : Lowest Astronomical Tide (seyir) Astronomik en alçak gelgit : Local Apparent Time (seyir) Yerel gerçek zaman : Linseed Association Terms (chartering) Keten tohumu taşıma kuralları : Length Between Perpendicular (stabilite) Geminin dikmeler (kaimler) arası boyu : Longitudinal Centre of Buoyancy (Stabilite) Boyuna kaldırma/sephiye merkezi : Line of Constant Bearing (kurtarma) Sabit kerteriz hattı : London Chamber of Commerce (kuruluş) Londra ticaret odası : Least Cost Distribution (ticaret) Dağıtımın fiyatlara etkisi : Liquid Crystal Display (seyir) Cihazlarda sıvı kristal ekran : Longitudinal Centre of Floatation (Stabilite) Boyuna yüzme merkezi : Longitudinal Centre of Gravity (Stabilite) Boyuna ağırlık merkezi : Launched (gemicilik) Denize indirilmiş : Lloyd Classification Index (yazışma) Loyd kuruluşları fihristi : Less Than a Full Container Load (ticaret) Tam konteyner yükünden (kapasitesinden) az : Maximum Message Length Exceeded (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajın uzunluğu maximum değeri geçti. : Landing (chartering) Karaya indirme, çıkarma, boşaltma

Ldg. Ldn. Lds. L.E.A. LEC LED LEF L.E.L. LES Len LFL LFT LFX LGV L.H.A. LHW LIC LIP Lit. L.I.T. LKP L.L.C. LLS L.L.T. LLW

: Loading (gemicilik) Yükleme : London (yazışma) Londra : Loads (chartering) Yükler, hamuleler : Local Education Authority (kuruluş) Yerel eğitim kurumu : Local Export Control (ticaret) İhrac eşyada;Yerel gümrük kontrolü : Light Emitting Diode (genel) Işık yayan diyod : Local Equipment Failure (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Yerel ekipmanda arıza var. : Lower Explosive Limit (gemicilik) Tankerlerde taşınan yükün; En düşük patlama değeri : Land Earth Station (haberleşme) Kara yer istasyonu : Lengthened (gemicilik) Boy verilmiş, boyu uzatılmış : Lower Flammable Limit (gemicilik) Asgari parlama, yanma sınırı : Limited Freight Tariff (ticaret) Sınırlı navlun tarifesi : Last Fix (seyir) Satnav cihazından alınan son mevki : Large Goods Vehicle (gemicilik) Büyük konteyner taşıyıcısı araç : Local Hour Angle (seyir) Göksel seyirde; yerel saat açısı : Lower High Water (seyir) En düşük yüksek su seviyesi : Local Import Control (ticaret) İthal eşyada;Yerel gümrük kontrolü : Life Insurance Policy (sigorta) Hayat sigortası poliçesi : Litres (genel) Litre : Longitude in Time (seyir) Zaman boylamı : Last Known Position (kurtarma) Kazazedelerin en son bilinen pozisyonları : Load Line Convention (kuruluş) Yükleme hattı anlaşması : Low Level Solids (gemicilik) Tankerlerde; Düşük seviyeli katılar : London Landed Term (chartering) Londra karaya indirme kuralları : Lower Low Water (seyir) En düşük alçak su seviyesi

LMC (LMC) l.m.c. L.M.E. L.M.T. LNB LNB LNG L.O.A. L.O.H. L.O.P. L.O.S. LPG LPE LQT LRG LRP LRS LSA LSA LSB LSC l.s.d. LSE LSM

: Lloyd’s Machinery Class (Certificate) (gemicilik) Loyd makine klası (sertifikası) : Machinery Class Temporarily Suspended (gemicilik) Makine klası geçici olarak iptal edildi. : Low Middling Clause (chartering) Pamuk yükü taşıma klozu : London Metal Exchange (ticaret) Londra metal borsası : Local Mean Time (seyir) Yerel ortalama zamani : Large Navigational Buoy (seyir) Büyük seyir şamandırası : Low Noise Block satellite antenna component (gemicilik) Uydu anteni ve teferruatları : Liquefied Natural Gas (gemicilik) Sıvılaştırılmış doğal gaz : Length Over All (gemicilik) Geminin tam boyu : Loss of Hire (ticaret) Kira kaybı : Line of Position (seyir) Mevki hattı : Line of Sight (seyir) Görüş hattı : Liquefied Petroleum Gas (gemicilik) Sıvılaştırılmış petrol gazı : Local Procedure Error (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Yerel prosedür hatası : Liverpool Quay Terms (chartering) Liverpol rıhtım şartları : Long Range Aircraft (kurtarma) Uzun mesafeli uçak : Long Range Planning (yazışma) Uzun zamanlı planlama : Life raft/Launch Rack System (gemicilik) Cansalını denize indirme sistemi : Life Saving Appliance (kurtarma) Can kurtarma araçları : Low Specific Activity (tanker) (gemicilik) Tankerlerde; Özel tanker donanımları : Lower Side Band (haberleşme) Düşük yan band : Liberian Ship owners Council (kuruluş) Liberya armatörler konseyi : Last Safe Date (sigorta) Son emin gün : Lloyd’s Shipping Economist (yazışma) Loyd gemicilik ekonomisi dergisi : Lloyd’s Ship Manager (yazisma) Lloyd gemi yönetim dergisi

L.S.T. Ltd LtF LTF ltg LTL ltr Lts LUA LUT L.W.D. LWI LWL LWL LWQ Lwr. LASA LASH LCCI LCTA LETA LGFM LGSA LGSS

: Local Sidereal Time (seyir) Yerel yıldız zamanı : Limited (genel) Limited, sınırlı şirket türü : Light Float (seyir) Harita bilgisi; Yüzen fener : Tropical Fresh Water Timber (Lumber tropical fresh) (gemicilik) Tropikal tatlı su kereste yükleme hattı : Lighterage (chartering) Mavna kullanma : Less Than a Truck Load (chartering) Bir araç kapasitesinden az yük : Lighter (gemicilik) Layter, mavna : Lights (gemicilik) Fenerler : Lloyd’s Underwriter’s Association (kuruluş) Loyd’un sigortacılar birliği : Local User Terminal (kurtarma) Cospas-Sarsat uydusu için aldığı sinyalleri değerlendirerek tehlike sinyali gönderen istasyonun mevkisini bulan yer istasyonu : Low Water Datum (seyir) Alçak su datumu : Low Water Interval (seyir) Alçak su aralığı : Length on Water Line (gemi inşa) Geminin su hattindaki boyu : Load Water Line (gemi inşa) Geminin yüklü su hattı : Tropic Low Water Inequality (seyir) Tropik alçak su eşitsizliği : Lower (gemicilik) Azaltım : Latin American Ship owners Association (kuruluş) Latin Amerika armatörler birliği : Lighter Aboard Ship (gemicilik) Şat ve duba taşıyan gemi, Limana yanaşmadan açıkta, içindeki dubalarda bulunan yukleri romorkörlerle rıhtıma alınıp boşaltılır veya yüklenir. : London Chamber of Commerce and Industry (ticaret) Londra endüstri ve ticaret odası : London Corn Trade Association (ticaret) Londra mısır tüccarları birliği : Limited European Trading Area (yazışma) Sınırlı Avrupa ticaret sahası (mimimum personel donatımı) : London Grain Futures Market (ticaret) Londra hububat piyasası : London General Ship owners Association (kuruluş) Londra genel gemi sahipleri birliği : London General Ship owner Society (kuruluş) Londra genel armatörlük politikası

LHAR LHWI LIBC LIFO l.i.f.o. LINS LLWD LLWI LLMC LMAA LMES Lndg LNGC loco Lo/Lo Long. LOOP LPSO LRMC LRMR L.Sat LSWR LTBP LtHo

: London, Hull, Antwerp or Rotterdam (chartering) Londra, hull Anvers veya Roterdam limanlarından birisi olabilir. : Lower High Water Interval (seyir) En düşük yüksek su aralığı : Lloyd’s Insurance Brokers Committee (kuruluş) Loyd’un sigorta komisyoncuları komitesi : Liner in Free Out (chartering)Yükleme masrafları tümüyle taşıyana ait, tahliye masrafları taşıtana ait : Last in First Out (chartering) Son giren ilk çıkar. : Loran Inertial Navigation System (seyir) Beynelminel Loran seyir sistemi : Lower Low Water Datum (seyir) En düşük alçak su datumu : Lower Low Water Interval (seyir) En düşük alçak su aralığı : Limitation of Liability for Maritime Claims (sigorta) Sorumluluğun belirlenmesinde iyi denizcilik şartlarının gözetilmesi : London Maritime Arbitrators Association (sigorta) Londra deniz hakemleri birliği : Land Mobile Earth Station (haberleşme) Kara seyyar yer istasyonu : Landing place (chartering) Boşaltma, indirme yeri : Liquefied Natural Gas Carrier (gemicilik) Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısı : On the Spot (sigorta) Olay yerinde : Load on, Load off / Lift on, Lift off (gemicilik) Konteyner ve paletli tip yükler için dizayn edilmiş kendi olanaklarıyla yükleme, boşaltma yapabilen gemiler. : Longitude (seyir) Boylam : Louisiana Offshore Oil Port (cahartering) Luziana kıyı petrol iskelesi : Lloyd’s Policy Signing Office (kuruluş) Loyd poliçe tastik ofisi : Lloyd’s Refrigerating Machinery Certificate (yazışma) Loyd’un soğutma makinesi belgesi : Long Range Marine Reconnaissance (genel) Uzun mesafeli deniz keşfi : Large Communication Satellite (haberleşme) Büyük haberleşme uydusu : Radiotelephone Distress Frequency Watch Receivers (haberleşme) Tehlike frekansı sinyallerini devamlı almaya yarayan alıcı cihaz. : London Tanker Brokers Panel (chartering) Londra tanker kiracıları paneli kararları : Light House (seyir) Fener binası

: Lloyd’s Underwriters Agents Association (kuruluş) Loyd’un sigorta acentaları birliği LWNA : (Lumber Winter North Atlantic) Winter North Atlantic Timber (gemicilik) Kuzey Atlantik kış bölgesinde kereste yükleme hattı. LAFTA : Latin American Free Trade Association (kuruluş) Latin Amerika ülkeleri serbest ticaret birliği. LANBY : Large Automatic Navigational Buoy (seyir) Büyük, hava seyri şamandırası LASER : Light Amplification by the Simulated Emission of Radiation (genel) Radyasyon yayılması yapılarak ışığın çok kuvvetli gibi görünmesi LATAG : Latin American Trade Advisory Group (ticaret) Latin Amerika ticaret danışma gurubu LHAMS : Local Hour Angle of Mean Sun (seyir) Ortalama güneşin yerel saat açısı LHATS : Local Hour Angle of True Sun (seyir) Gerçek güneşin yerel saat açısı LIBOR : London Inter-Bank Offer Rate (ticaret) Londra uluslararsı banka kuru LICOS : Liquid Cargo Operations Simulator (gemicilik) Sıvı yük operasyonu similatörü Ll.& Co’s : Lloyd’s and Companies (yazışma) Loyd kuruluşları ve şirketler loc.cit : Loco citato ( In the Place Cited) (sigorta) Delil (mahkemeye sunulan delil) LOF95 : Lloyd’s Standard Form (sigorta)Gemi kurtarmada kurtarma yoksa parada yok esasına dayanan loyd formu. LORAN : Long Range Aid to Navigation (seyir)Uzak mesafe radyo dalgaları yayını yaparak mevki tayini yapılan seyir sistemi LOTEA : London Ocean Trades Employers Association (kuruluş) Londra okyanus aşırı ticari yatırımcılar birliği LOTTA : London Oil and Tallow Trades Association (kuruluş) Bitkisel ve hayvansal yağ tüccarları birliği LUCRO : Lloyd’s Underwriter’s Claims Recovery Office (sigorta) Loyd sigortacılarının verdiği kleymleri kaldıran ofis Lake SS : Periodical Survey of Ship Classed for Great Lakes Service (gemicilik) Büyük göller bölgesinde servis verebilecek gemilerin belirli devrelerde yapılan sörveyleri. LAMCON : Iron Ore Charter Party From Lower Bunchanan, Liberia to All Destinations chartering)Liberya’dan bütün limanlara taşınan demir cevheri için charter party formu Lkg.& Bkg. : Leakage and Breakage (sigorta) Sızdırma ve kırılma (LMC)SUS : Machinery Class Temporarily Suspended (sigorta) Makine klası geçici olarak askıya alınmıştır. LR.PASS : Lloyd’s Register’s Plan Appraisal System for Ships (gemicilik) Geminin klas bürosunca onaylanmış tastikli planı nelerin hangi kalitede kullanacağını belirten plan. Ldg.& Dely : Landing and Delivery (chartering) Karaya indirme ve teslim şartı.

LUAA

: Liner Terms Both Ends (chartering) Yükleme ve boşaltma limanında tüm masraflar taşıyana ait. LINERTIME: The Baltic and International Maritime Conference Deep Sea Time Charter (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı açık deniz zaman üzerine charter formu Loadready : Ready to Load (chartering) Yüklemeye hazır LS&D charges: Landing, Storage and Delivery Charges (chartering) Tahliye, depolama ve teslimat harçları/ücretleri Liner Terms : Loading, Carrying and Discharging Costs are for the Ship owner’s Account (chartering) Yükleme, taşıma ve boşaltma masrafları armatöre ait

LTBENDS

M
m M m m M m m mA M/A MA mb MB MC M.C M/C M/D M/d m.d. M/E M.E MF : Minute (genel) Dakika : Miles (seyir) Mil : Metres (genel) metre : mist (meteoroloji) pus : Mud (seyir) Harita bilgisi; Çamur, deniz dip yapısı : Medium, Midship (gemicilik) Orta, geminin ortası : Meridian (seyir) Meridyen : Mini Ampere (genel) Mini amper : My Account (ticaret) Kendi hesabım : Modified Atmosphere (gemicilik) Konteynerin iç atmosferi (Havası alınmış) : Millibars (meteoroloji) Hava ölçüm birimi; milibar : Magnetic Bearing (seyir) Manyetik kerteriz : Magnetic Course (seyir) Manyetik rota : Machinery Certificate (yazışma) Makine sertifikası, belgesi : Metalling Clause (sigorta) Su etkisi nedeniyle madeni kaplamaya olan hasarın hariç tutulacağı hususunda koyulan kloz : Memorandum of Deposit (chartering) Sözleşmede mutabık kalınmış depozit : Months After Date (chartering) Tarihten sonraki aylar : Malicious Damage (sigorta) Mahsus (düşmanca) yapılmış hasar : Mean Engine (gemicilik) Ana makine : Middle East (chartering) Yakın doğu limanları : Medium Frequency (haberleşme) Orta frekans (300-3000 kHz)

Mf M/F mg Mg M/H MH MI Mk ml ml mm m/m MM mm MN Mo mo MO MO MP MP mP M/R M/S

: Mafi (gemicilik) Ro/ro gemilerinde tekerlekli konteynerleri ve treylerleri çeken makine : Motor Ferry (gemicilik) Motor feribot (yolcu ve araba taşıyan gemi) : Milligram (genel) Miligram (000.1 gram) : Managing (genel) İdare : Main Hatch (gemicilik) Ana ambar ağzı : Magnetic Heading (seyir) Manyetik puruva : Message Indicator (haberleşme) Satkom cihazlarında mesaj geldiğini gösteren lamba ve ses işareti. : Mark (yazışma) Marka, işaret : marl (seyir) Harita bilgisi; Deniz dip yapısı : Millilitre (genel) Mililitre (000.1 litre) : millimetre (genel) Milimetre : Minimum/maximum (chartering) Eksik fazla yok, tam : Mercantile Marine (yazışma) Ticaret gemiciliği : Made Merchantable (ticaret) Ticari yapım : Merchant Navy (yazışma) Deniz ticaret filosu : Morse code (seyir) Harita bilgisi; Fenerlerde mors kodu : Month (genel) Ay : Marine Office (sigorta) Sigortacılar deniz ofisi : Money Order (ticaret) Para talimatı : Marine Pollutants Report (marpol) (çevre koruma) Deniz kirliliği raporu : Steel Plates (Gemi inşa) Plaka saç : Polar Maritime Air Mass (meteoroloji) Polar maritime hava kütlesi : Mate’s Receipt (chartering) Yükleme ordinosu, Yük alınıp gemice imzalanınca konşimentoya esas olur belge. : Motor Ship (gemicilik) Motorlu gemi

MS M/s M/S Ms ms µs mt Mt. MT M/T MT M.T. m.t. M/T MV M/V MW M/Y MAC mag mAh MAN MAP MAP MAR

: Machinery Survey (yazışma) Makine sörveyi : Months After Sight (chartering) Görüldükten sonraki aylar : Metres per Second (meteoroloji) Beher saniyede metre (rüzgar hızı) : Manuscript (yazışma) El yazması : Millisecond (genel) Zaman birimi; milisaniye : Microsecond (genel) Mikrosaniye : Mount (seyir) Harita bilgisi; Dağ, tepe : Moment (gemicilik) Moment : Metric Tons (genel) Metre ton : Motor Tanker (gemicilik) Motorlu tanker : Mean Time (seyir) Mahalli yerel zaman : Middle Trade (ticaret) Orta mesafeli seyir : Empty (yazışma) Boş : Mail Transfer (ticaret) Mektupla transfer : Mercury Vapour discharge lamp (gemicilik) Civa buharı çıkaran lamba (civalı lamba) : Motor Vessel (gemicilik) Motorlu gemi : Medium Wave (haberleşme) Orta dalga : Motor Yacht (gemicilik) Motorlu yat : Mediterranean Africa Container Line (ticaret) Akdeniz Afrika konteyner hattı : Magnetic (seyir) Manyetik : Mini Ampere Hour (genel) Mini amper saat : Manuel (yazışma) El ile, insan kuvveti ile : Manual Assistance Point (haberleşme) Telex haberleşmesinde operatörün yaptığı yardım : Mon Ammonium Phosphate (chartering) Amonyum fosfat : Marine (sigorta) Deniz

MAR MAT Max MBA MBA MBB MBB MBO MCC MCC MCC MCF MCG mcg MCP M.C.R. MCT MCW M/cy MDO MEC MED Med. MEE

: Madeira International Shipping Register (yazışma) Maderya uluslararası gemi sicili : Minimum Alternate Tax (ticaret) Minimum munavebeli vergi : Maximum (genel) Enfazla : Marine Biological Association (kuruluş) Deniz biyoloji birliği : Master of Business Administration (yazışma) İşletme master idaresi : Marine Black Box (kurtarma) Deniz kazalarını çözmek için son elektronik sistem gemilere koyulan, yapılan bütün manevraları kaydeden kara kutu : Message Broken by Higher Priority (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Çok önemli bir öncelik için mesaj kesildi. : Management Buy Out (ticaret) Hisse (porföy) yönetimi : Mission Control Centre (kurtarma)Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan yer istasyonu : Message Channel Congestion (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesaj kanalı çok sıkışık : Mobile Country Code (haberleşme) GMDSS seyyar kullanıcı ülke kodu : Message Channel Failure (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesaj kanalı arızalı. : Mapping Charting and Geodesy (seyir) Coğrafi ölçüm ve haritacılık : Microgram (genel) Mikrogram : Maritime Cargo Processing (gemicilik) Yük elleçleme yöntemleri : Maximum Continuous Rating (gemicilik) Makinelerde; Maksimum çalışma oranı : Moment to Change Trim (Stabilite) Trimi değiştirme momenti : Modulated Carrier Wave (haberleşme) Modülasyon taşıyıcı bandı. : Machinery (chartering) Makine : Marine Diesel Oil (gemicilik) Deniz dizel yakıtı. : Marine Electronics Certificate (yazışma) Deniz elektronik sertifikası, belgesi. : Marine Electronic Diploma (yazışma) Deniz elektronik diploması. : Medium (yazışma) Orta : Middle East Economics (yazışma) Orta doğu ekonomisi dergisi

MEP MER MES MES MET MFC Mfg. MFN MFO MFR MFV mgm MGN Mgr Mgt mgt MGW MHE MHN MHS MHW MHz MIA mid

: Mean Effective Pressure (gemicilik) Ortalama etkin basınç : Marine Engineer’s Review (yazışma) Gemi makine mühendisleri dergisi : Mobile Earth Station (haberleşme) Seyyar yer istasyonu : Marine Evacuation System (kurtarma) Deniz tahliye sistemi (yolcu gemilerinde, yolcuları çabuk tahliye etmek için kullanılan sistem) : Meteorological (yazışma) Meteorolojiye ait : Maritime Fruit Carrier (gemicilik) Meyve gemisi : Manufacturing (ticaret) İmalatcılık : Most Favoured Nation (yazışma) En çok tercih edilen ülke gemiadamı : Marine Fuel Oil (gemicilik) Deniz fuel yakıtı. : The MES has Failed to Respond (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; MES istasyonu arızalı karşılık vermiyor. : Motor Fishing Vessel (gemicilik) Motorlu balıkcı gemisi : Milligram (genel) Miligram : Marine Guidance Note (yazışma) Denizcilere rehberlik notu : Manager (genel) İdareci, yönetici : Management (genel) Yönetim : Million gross tonnage (ticaret) Milyon gros ton (limanların yıllık kapasiteleri) : Maximum Gross Weight (gemicilik) Konteynerlerde; azami taşıma kapasitesi : Materials Handling Equipment (gemicilik) Malzeme taşıma ekipmanları : Material Handling News (yazışma) Malzeme taşımacılığı haberleri dergisi : Message Handling System (haberleşme) Mesaj taşıma sistemi : Mean High Water (seyir) Ortalama yüksek su : Mega Hertz (haberleşme) Mega hertz (1 000 000 hertz) : Marine Insurance Act (sigorta) Deniz sigorta anlaşması. : Middle (yazışma) Orta

MID MIG MII MIL min. M.I.P. MKO M.K.S. Mkt. M.L.A. mld MLR MLW MMA MMA MMD MMO MMS M.N.E. MNI MOA MOB MOD MOH MOL

: Maritime Identification Digits (haberleşme) Gmdss; Denizcilik tanıtım numarası. : Metal Inert Gas (gemi inşa) Kaynak gazı : Mortgagee’s Interest Insurance (sigorta) İpotek ve faiz sigortası : Military (genel) Askeriye’ye ait : Minimum (genel) Asgari : Marine Insurance Policy (sigorta) Deniz sigorta poliçesi : Message Killed by Operator (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesaj kullanıcı tarafından kesildi. : Metre Kilogramme Second (yazışma) Ölçü sistemi; metre kilogram saniye : Market (ticaret) Piyasa : Marine Librarian’s Association (kuruluş) Deniz kütüphaneciler birliği : Moulded (gemicilik) Kalıp dışı. : Minimum Lending Rate (ticaret) Minimum kredi faizi : Mean Low Water (seyir) Ortalama alçak su : Malta Maritime Authority (kuruluş) Malta denizcilik idaresi : Merchandise Marks Act (ticaret) Ticari eşya markaları göstergesi kaideleri : Mercantile Marine Department (kuruluş) Deniz ticaret bölümü. : Mercantile Marine Office (kuruluş) Deniz ticaret ofisi : Marine Management System (kuruluş) ISM denizcilik yönetim sistemi : Merchant Navy Establishment (yazışma) Denizcilik kuruluşu : Member of the Nautical Institute (yazışma) Denizcilik enstitüsü üyesi : Memorandum of Agreement (ticaret) Gemi alışverişinde mutabık kalınan hususları belirleyen akit-sözleşme : Man Overboard Buoy (gemicilik) Duman ve ışık veren can simidine bağlı şamandıra : Ministry of Defence (kuruluş) Savunma bakanlığı. : Medical Officer of Health (yazışma) Sağlık memuru : More or Less (chartering) Fazla veya az

MON Mon mon m.o.t. MOU MPa MPC M.P.D. m.p.h. MPM MPP MRG MRI MRI MPT MRT MRU MSA MSA MSB MSC MSC MSD MSG MSI

: Monitor (seyir) Seyir ve haberleşme aletlerinde; Ekran : Monday (genel) Pazartesi : Monument (seyir) Harita bilgisi; Anıt : Monthly Overtime (chartering) Gemi kiralamalarında; aylık fazla mesai : Memorandum of Understanding on Port State Control (gemicilik)Liman otoriteleri kontrollerinde uygulanan daimi momerandum kurallar. : Megapascal (genel) Hava ölçüm birimi; Mega paskal (1,000,000 pascal) : Mission Planning Centre (kurtarma) Misyon (kurtarma) planlama merkezi : Multi-Purpose Dredge (gemicilik) Çok amaçlı tarak gemisi : Miles per hour (seyir) Beher saat’e mil : Marine Planned Maintenance (gemicilik) Planlı bakım-tutum işlerinin listesi : Most Probable Position (seyir) Muhtemel (olası) mevkii : Medium Range Aircraft (kurtarma) Orta mesafeli uçak : MES Failed to Respond Correctly (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; MES arızası yanıt doğru olmayabilir. : Mean Rise Interval (seyir) Ortalama yükselme aralığı : Department of Trade and Industry’s Radio communications Agency (kuruluş)Nakliye ve ticaret endüstrisi radyo haberleşmesi kurallarını belirleyen acenta. : Mountain Rescue Team (kurtarma) Dağcılık kurtarma ekibi. : Mountain Rescue Unit (kurtarma) Dağcılık kurtarma ünitesi. : Marine Safety Agency (kuruluş) Deniz emniyet acentası : Merchant Shipping Act (ticaret) Deniz ticareti anlaşması. : Maritime Services Board (kuruluş) Avustralya denizcilik bakanlığı. : Marine Safety Committee (kuruluş) IMO’ya bağlı Deniz güvenlik komitesi : Manchester Ship Canal (chartering) Mancester gemi kanalı : Medium Speed Diesel (gemicilik) Orta süratli dizel makineler. : Message (yazışma) Mesaj : Marine Safety Information (kuruluş) IMO’ya bağlı Deniz güvenlik bilgilendirme sistemi

MSL MSL MSN MSO mst MTA MTC mtr MTI MTL MTM MTS MTS MTS MTV MUA MVA MWL MZD Mzn MAIB MAIN MARS MART MASP

: Mean Sea Level (seyir) Ortalama deniz seviyesi : Maximum Securing Load (gemicilik) En fazla emniyetli yükleme (lashing ekipmanlarında) : Merchant Shipping Notice (kuruluş) Deniz ticaret bültenleri. : Machine Switched Off (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Makinenin düğmesi kapalı. : Measurement (genel) Ölçüm, ölçü : Message Transfer Agent (kuruluş) Mesaj gönderim acentası : Marine Traffic Control (kuruluş) Deniz trafik kontrolü. : Metre (chartering) Metre : Moving Target Indication (seyir) Radarda; Haraketli hedef göstergesi. : Mean Tide Level (seyir) Ortalama gel-git seviyesi : Maritime Transport Management (kuruluş) Deniz nakliye yönetimi : Marine Technology Society (kuruluş) Amerikan deniz teknoloji müessesesi. : Marine tower System (gemicilik) Petrol platformlarında çekme sistemi : Marine Traffic Service (seyir) Deniz trafik servisi : Maritime Training Vessel (gemicilik) Deniz eğitim gemisi : Maritime Union of Australia (kuruluş) Avusturalya denizciler sendikası. : Million Volt Amperes (genel) Milyon volt amper : Mean Water Level (seyir) Ortalama su seviyesi : Meridian Zenith Distance (seyir) Meridyen başucu mesafesi : Magnetic Azimuth (seyir) Manyetik semt : Marine Accident Investigation Branch (kuruluş) IMO’ya bağlı deniz kazaları soruşturma bürosu. : Member of the Australian Institute of Navigation (yazışma) Avustralya seyir enstitüsü üyesi : International Marine Accident Reporting Scheme (kuruluş) IMO’ya bağlı uluslararası deniz kazalarını rapor verme programı. : Maintenance Analysis and Review Technique (gemicilik) Bakım tutum analizi ve inceleme tekniği : Maintenance scheduled and planned (yazışma) Planlı ve programlı bakım-tutum kaydı.

MAST

: Marine Address and Sales Tracking (yazışma) Denizcilik firma adresleri ve malzeme satıcılarının listesinin bulunduğu bilgisayar programı MAWP : Maximum Allowable Working Pressure (gemicilik) Maximum müsade edilebilir çalışma basıncı MBIM : Member of the British Institute of Management (yazışma) İngiliz yönetim enstitüsü üyesi MCIT : Member of the Chartered Institute of Transport (yazışma) Nakliyeciler kira akti birliği üyesi MCMS : Member of the Society of Consulting Marine Engineers and Ship Surveyors (yazışma) Gemi makine mühendisleri ve gemi sörveyleri danışmanları derneği üyesi MCTC : Moment to Change Trim one Centimetre (stabilite) Gemi tirimini bir santimetre değiştiren moment MCTS : Marine Communications and Traffic Service Centre (kuruluş) Deniz haberleşme ve trafik servis merkezi MDHC : Mersey Docks and Harbour Company (chartering) Marsey rıhtım ve liman şirketleri Mdse. : Merchandise (ticaret) Emtia, ticari mal m.d.w.t. : Metric Tons Dead weight (chartering) Deadweight’in metre/ton olarak değeri MEDI : Marine Environmental Data Information (çevre koruma) Deniz ekolojisi bilgi servisi M.E.M.A. : Marine Engineering and Equipment Manufacturers Association (kuruluş) Gemi makine mühendisleri ve makine ekipmen imalatcıları birliği Memo : Memorandum (yazışma) Ek,ilave, ek mutabakat bildirisi MEOL : Marine Engine Operator Licence (yazışma) Deniz makineleri kullanma lisansı MEPC : Marine Environment Pollution /Protection Committee (kuruluş) IMO’nun deniz ve çevreyi koruma komitesi METC : Marine Engineering Technician Certificate (yazışma) Deniz makinistliği sertifikası M.Ex.C : Marine Extension Clause (sigorta) Deniz sigortası genişletilmiş kuvertürü (klozu) MFAG : Medical First Aid Guide (kurtarma) Tıbbi ilk yardım kılavuzu (kitabı) Mfrs : Manufacturers (genel) Yapımcı, imalatcı mg/m3 : Milligrams per Cubic Metre (genel) Hacim; Beher metreküp’e düşen miligram MHWN : Mean High Water Neaps (seyir) Ortalama yüksek zayıf su MHWS : Mean High Water Spring (seyir) Ortalama yüksek canlı su MHHW : Mean Higher High Water (seyir) Ortalama en yüksek yüksek su seviyesi MHLW : Mean Higher Low Water (seyir) Ortalama en yüksek alçak su seviyesi

MIAS MICS MIDC MIEx MIMC MIQA Misc. MISC M.K.S.A. M.Lat. MLHW MLLW MLWN MLWS mmHg MMSA MMSI M.N.E.A. M.N.E.O. MNTB MNWB MOCL MODU mony MPSV

: Marine Information and Advisory Service (kuruluş) İngiltere’de; deniz enformasyon ve danışman servisi : Member of Institute of Chartered Shipbrokers (yazışma) Gemi kira komisyoncuları enstitüsü üyesi : Maritime Industry Development Committee (kuruluş)Avustralya; denizcilik endüstrisi geliştirme komitesi : Member of the Institute of Export (kuruluş) İhracatcılar enstitüsü üyesi : Member of the Institute of Management Consulting (yazışma) Yönetim danışmanları enstitüsü üyesi : Member of Institute of Quality Assurance (yazışma) Kalite yönetimi enstitüsü üyesi : Miscellaneous (yazışma) Çeşitli : Malaysian International Shipping Corporation (ticaret) Malezya uluslararası denizcilik kurumu : Metre Kilogramme Second Amphere (ticaret) Ölçü birimi; metre kilogram saniye amper : Mean Latitude (seyir) Ortalama enlem : Mean Lower High Water (seyir) Ortalama en düşük yüksek su seviyesi : Mean Lower Low Water (seyir) Ortalama en düşük alçak su seviyesi : Mean Low Water Neaps (seyir) Alçak zayıf su ortalaması : Mean Low Water Springs (seyir) Alçak canlı su ortalaması : Millimetre Mercury (genel) Buhar basınç birimi; Milimetre civa : Mercantile Marine Service Association (kuruluş) Deniz ticaret hizmeti birliği : Maritime Mobile Service Identities (haberleşme) GMDSS deniz seyyar istasyon numarası : Merchant Navy Establishment Administration (yazışma) Deniz ticaret kuruluşu idaresi : Merchant Navy Establishment Office (yazışma) Deniz ticaret kuruluşu ofisi : Merchant Navy Training Board (kuruluş) Denizcilik eğitim merkezi : Merchant Navy Welfare Board (kuruluş) Deniz ticaret filosu yardım sandığı : Mobil Oil Company Limited (ticaret) Mobil petrol şirketi : Mobile Offshore Drilling Unit (gemicilik) Seyyar sahil sondaj ünitesi : Monestery (seyir) Harita bilgisi; Manastır : Multipurpose Platform Supply Vessel (gemicilik) Çok amaçlı platform ikmal gemisi (petrol platformları)

MRCC MRCC MRGC MRIN MRNG M.R.N.T. MRPS MRSC MSDS m/sec MSMI M.S.R.A. MSTR MTBD MTBF MTCA MTRB MWLL MARAD MARIS MAREP MAREC MAVIS

: Maritime Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Deniz kurtarma koordinasyon merkezi : Middle Range Crude Carriers (gemicilik) Yakın sefer ham petrol taşıyıcısı : Maritime Rescue Sub-Centre (kurtarma) Deniz kurtarma alt merkezi : Member of Royal Institute of Navigation (yazışma) Kraliyet seyir enstitüsü üyesi : Morning (haberleşme) Telex haberleşmesi; sabah : Maritime Radar and Navigation Trainer (yazışma) Denizcilik radar ve seyir öğrencisi : Marking Radar Performance Specification (seyir) Standart radar performans özellikleri : Maritime Rescue Co-ordination Sub Centre (kurtarma) Deniz kurtarma koordinasyon alt merkezi : Material Safety Data Sheet (yazışma) Tehlikeli madde içeren materyallerin (yakıt,kimyasal vb.) emniyet prosedürleri etiketi. : Metre/second (meteoroloji) Metre /saniye (rüzgarın saniyede metre olarak hızı) : Marine Shipping Mutual Insurance (sigorta) Müşterek gemicilik sigortası : Marsey Ship Repairers Association (kuruluş) Marsey gemi onarımcıları birliği : Master (yazışma) Amir, yönetici, Kaptan. : Mean Time Between Defects (gemicilik) Arızalar arası, arızanın çıkışı ile onarımın başlaması arasındaki zaman (makine) : Mean Time Between Failure (gemicilik) Kusurlar arası zaman, gizli kusurun tesiri ile meydana çıkışı arasındaki zaman : Military Terminal Control Area (kurtarma) Askeri terminal kontrol sahası : Maritime Transportation Research Board (kuruluş) Amerikan deniz nakliyat araştırma yönetim kurulu : Mean Water Level Line (seyir) Ortalama su seviyesi hattı : Maritime Administration (kuruluş) Denizcilik idaresi : Maritime Information System (kuruluş) Denizcilik enformasyon sistemi : Ship Movement Reporting (yazışma) Gemi haraket raporları : Maritime Search and Rescue Recognition Code (kurtarma) Deniz arama ve kurtarma tanıtım kodu : Marine Audio Visual Instruction System (gemicilik) Ses ve görüntülü uyarı sistemi

MBAUK Medit. MESPS MGCPS MHHWL MIArb. MIDAR MIMAC Min.B/L Min.wt MIOSH MLLWL MNETA MNOPF MOLCO MOLOO MOSES MRINA MRRTC Mt.of A Mt.of V MARPOL MARSIM MEDCON MEDICO

: Marine Biological Association of the United Kingdom (kuruluş) İngiliz deniz biyolojistleri birliği : Mediterranean (yazışma) Akdeniz : Marine Echo Sounder Performance Standard (gemicilik) Deniz derinlik ölçme cihazları performans standartları : Marking Gyro Compass Performance Specification (gemicilik) Cayro pusula markaları performans özellikleri : Mean Higher High Water Line (seyir) Ortalama en yüksek yüksek su hattı : Member of the Institute of Arbitrators (yazışma) Hakemler enstitüsü üyesi : Marine Identification and Recognition (yazışma) Deniz tanıtım ve tanınma sistemi : Marine Information Management Centre (kuruluş)İngilterede bulunan;Deniz enformasyon yönetim merkezi : Minimum Bill of Lading (chartering) Minimum konşimento : Minimum Weight (chartering) Asgari ağırlık : Member of Institute of Offshore (yazışma) Petrol platformları enstitüsü üyesi : Mean Lower Low Water Line (seyir) En düşük alçak su hattı ortalaması : Merchant Navy Establishment Training Office (kuruluş) Gemi adamları eğitim kursu : Merchant Navy Officers Person Fund (kuruluş) Deniz ticaret filosu zabitleri emeklilik sandığı : More or Less at Charterer’s Option (chartering) Yükün az veya çok yüklenmesi kiracının opsiyonunda : More or Less at Owner’s Option (chartering) Yükün az veya çok yüklenmesi gemi sahibi opsiyonunda : Marine Operations and Scheduling Economics System (yazışma) Denizcilik faaaliyetleri ve planlamaların ekonomik sistemi : Member of the Royal Institution of Naval Architects (yazışma) Kraliyet gemi inşa enstitüsü üyesi : Marine Radio and Radar Technicians Certificate (yazışma) Deniz telsiz ve radar teknisyenliği belgesi : Moment of Area (gemicilik) Alan momenti : Moment of Volume (gemicilik) Volüm momenti : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (çevre koruma) Denizlerin gemiler tarafından kirlenmesini önleme konvensiyonu : Marine Simulator (gemicilik) Denizcilik ile ilgili similatör : Chamber of Shipping East Coast Coal Charter Party (1921) (chartering) Deniz ticaret odası doğu sahilleri kömür taşıma charter party formu : Medical Advise, usually by Radio (kurtarma) Radyo ile tıbbi yardım çağrısı

MEDPOL

:Co-ordinated Mediterranean Pollution Monitoring and Research Programme (çevre koruma) Akdeniz ülkeleri deniz kirliliğini önleme ve araştırma programı Mer.Alt : Meridian Altitude (seyir) Meridyen yuksekligi MERPAC : Merchant Marine Personnel Advisory Committee (kuruluş) Amerika’da; Ticaret gemicileri danışma komitesi MERSAR : Merchant Ship Search and Rescue Manuel (kurtarma) Ticaret gemileri arama ve kurtarma el kitabı Mid.Lat : Middle Latitude (seyir) Orta enlem MIFASS : Marine Integrated Fire and Air Support System (gemicilik) Entegre edilmiş hava kesme ve yangın söndürme sistemi MI.Mar.E : Member of the Institute of Marine Engineers (yazışma) Gemi makineleri işletme mühendisleri enstitüsü üyesi MinReq : Minimum Required (yazışma) Asgari ihtiyaç MARIDAS : Maritime Data System (yazışma) Deniz bilgi sistemi MARISAT : Marine Satellite (seyir) Gemi seyrinde kullanılan uydu MEDEVAC : Medical Evacuation (kurtarma) Tıbbi nedenlerle personelin boşaltılması MERCAST : Merchant Ship Broadcast (haberleşme) Denizciler için radyo yayınları MerPass : Meridian Passage (seyir) Meridyen geçişi MSDMEPS : Marine Speed and Distance Measuring Equipment Performance Standard (gemicilik) Deniz mesafe ve hız ölçme cihazları performans standartları MEDITORE : Chamber of Shipping Mediterranean Ore Charter (1921) (chartering) Deniz ticaret odası Akdeniz demir cevheri taşıma charter for MARPOLMON: Marine Pollution Monitoring Programme (çevre koruma) Çevre kirliliği izleme programı MERSEYCON:Chamber of Shipping Coasting Charter Party(1921) (chartering) Deniz ticaret odası kıyı taşımacılığı charter formu

N
N Na N/A NA NA NA NA NA NA N/a N/b NB NB NC NC N/C N/C N/C N/C ND ND N.D. : North (seyir) Kuzey : Nadir (seyir) Ayak ucu noktası : Not Applicable / Not Acceptable (yazışma) Uygulanmadı, yapılmadı / Uygun değildir. : North America (chartering) Kuzey Amerika : North Atlantic (seyir) Kuzey atlantik : Not Absolutely (sigorta) Tamamen hariç değil : Nautical Almanac (seyir) Deniz almanağı : Nearest Approach (seyir) Yaklaşılabilecek en yakın yer : Access Barred (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Giriş engellendi : No Advice / No Account (ticaret) Tavsiye edilmiyor./ Hesabı yok : New Built (sigorta) Yeni inşa edilmiş gemi, yeni gemi : Nota Bene (Note well) (yazışma) Konuya ait dip not : New Boiler(s) (gemicilik) Yeni kazan(lar) : Navigational Control (ticaret) Seyir kontrolu : Network Congestion (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Şebeke sıkışık : New Chart (seyir) Yeni harita : New Charter (chartering) Yeni kira : No Charge (ticaret) Bedava : Navigational Cadet (yazışma) Seyir stajyeri : New Deck (gemicilik) Yeni güverte : Normal (natural) Draught (chartering) Normal draft : No Discount (ticaret) Tenzilatsız

N/D n.d. N/E NE NE n.e. NE NE NF N/f NI NK n.m. N.M. N/m nn n/n No N/o Np N/P NP NP np NR

: Not Determined (yazışma) Belirlenmedi : Non Delivery (ticaret) Teslim edilmemiş : New Edition (seyir) Haritalarda yeni basım : North East (seyir) Kuzey doğu : New Engines (gemicilik) Yeni makineler : Not Exceeding (chartering) Limiti aşmaksızın : Not Established (yazışma) Tesis edilmedi/ kurulmadı : No Effects (sigorta) Yürülükte değil : Newfoundland (chartering) Kanada’nın Newfoundland kıyısı : No Funds (ticaret) Stok yok. Yeterli para yok : Nautical Institute (kuruluş) Deniz enstitüsü : Nippon Kaiji Kyokai (kuruluş) Japon gemi klas kuruluşu : Nautical Mile (seyir) Deniz mili : Notice to Mariners (seyir) Haftalık denizcilere ilanlar : No Marks (ticaret) Markalanmamış : Not North of... (sigorta) Bir yerin kuzeyinden ötesi hariç. : No Number (ticaret) Numaralanmamış : Ordinal number (genel) Sıra numarası : No Orders (ticaret) Banka ödeme talimatı yok : Neap Tide (seyir) Cansız gel-git : New Publication (seyir) Harita, kitap vb. Seyir neşriyatlarında yeni basım : Nautical Publication (yazışma) Denizcilik yayınları : Not Obtainable (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesaj henüz alınmadı : Net Proceeds (ticaret) Net işlem : Net Rate (ticaret) Net tarife

n.r. N.R. N/R N.R. NR Ns NS N/S NT NT N/t N.T. NV NW NY N.Z. n.a.a. NAC NAD NAL NAL NAP Nav. N.B.L. NBS

: No Risk (sigorta) Riziko yok : Northern Range of ports (chartering) Amerika’nın kuzey limanları : Not Reported (genel) Bildirilmedi, rapor edilmedi. : Net Register (yazışma) Net kayıt : Nuclear Reactor (gemicilik) Nükleer reaktör : Nimbostratus (meteoroloji) Bulut adı : No Sparing. Cargo battens are not fitted (gemicilik) Istralya yok. Yük trizleri ile donatılmamış : Not Sufficient Funds (ticaret) Hesapta yeterli miktar bulunmaması : Net Tonnage (gemicilik) Net ton : Not Tested (yazışma) Test edilmedi : New Terms (ticaret) Yeni koşullar. : Neap Tides (seyir) Cansız gel-gitler : Det Norske Veritas (kuruluş) Norveç gemi klas kuruluşu : North West (seyir) Kuzey batı : New York (yazışma) Newyork : New Zealand (yazışma) Yeni Zellanda : Not Always Afloat (chartering) Her zaman yüzer halde olmayabilir. : National Administration Centre (haberleşme) Ulusal idare merkezi : North American Datum (seyir) Kuzey Amerika datumu : No Addressed Line is Present (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi;Şimdilik mesaj adrese ulaşmadı. : Norwegian American Line (ticaret) Norveç Amerika sefer hattı : Necessary Additional Pressure Test (gemicilik) Can sallarında; İlave basınç testi. : Navigation, Navigational (seyir) Seyir, seyredebilir. : No Berth List (chartering) Rıhım kaydedilmemiştir. Yanaşma limanı belli değil. : National Bureau of Standards (kuruluş) Ulusal standatlar bürosu

N.B.V. NCB NCC NCH NCL NCP NCR NCR NCS NCV NDA ndb NDB NDT n.d.w. n.e.i. n.e.p. n.e.s. NFA NHP NIA NIC NIL NIS NLS

: Net Book Value (gemicilik) Net demirbaş defter değeri : National Coal Board (kuruluş) İngiliz ulusal kömür idaresi : Navigation Control Course (seyir) Kontrollü seyir rotası : Subscriber’s Number has been Changed (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Abonenin adresi değişmiş : Norwegian Caribbean Line (ticaret) Norveç karabiyan hattı : Network Control Programme (haberleşme) Şebeke kontrol programı : Non-Conformity Reporting (sigorta) Kontrol listelerinde; Uygunsuzluk raporu (uygun değildir.) : No Carbon Required (yazışma) Yalnız bir kopya : Network Co-ordination Station (haberleşme) İnmarsat sistemi içinde bulunan bağlantı kanalları : No Commercial Value (ticaret) Ticari değeri yok : There was no Delivery Attempted (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajı teslim etme girişimi olmadı. : New Domestic Boilers (gemicilik) Yeni kullanılmakta olan kazan : Non- Directional Beacon (seyir) Hava seyrü-seferinde belirli yönü olmayan bekın : Non Destructive Testing (genel) Cihazların test etiketlerinde; zarar verici test yapmayın uyarısı notu : Net Dead weight (gemicilik) Net yük tonilatosu (diğer ağırlıklar hariç) : Not Elsewhere Included (chartering) Belirlenen yerden gayrisi dahil edilmemiştir. : Not Elsewhere Provided (chartering) Belirlenen yerden gayrisi icin mecburiyet yok. : Not Elsewhere Shown / Not Elsewhere Specified (chartering) Belirlenen yerden başkası gösterilmemiştir (uygun bulunmamıştır) : No Final Answer back (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi;Son mesajın cevabı alınmadı : Nominal Horse Power (gemicilik) Nominal beygir gücü : No Initial Answer back (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; İlk mesajın cevabı alınmadı : Newly Industrialised Container (gemicilik) Yenilenmiş endüştiyel konteyner : None (yazışma) Yok : Norwegian International Ship Registry (kuruluş) Norveç uluslarası gemi klas kuruluşu : Noxious Liquid Substances (çevre koruma) Zararlı sıvı maddeler

NLT N.M.A. N.M.B. NMI NMM NMT NNE NNW NOB NOC n.o.e. nom N.O.P. n.o.p. n.o.r. NOR NOR NOS n.o.s. Nov NPA NPV n.p.v. NRC

: Not Less Than (yazışma) Daha az değil : Non Marine Association (sigorta) Denizcilik kurumları değil : National Maritime Board (kuruluş) İngiliz ulusal denizcilik bürosu : Netherlands Maritime Institute (kuruluş) Hollanda deniz enstitüsü : National Maritime Museum (kuruluş) İngiltere’de bulunan ulusal denizcilik müzesi : Not More Than (yazışma) Daha fazla değil : North North East (seyir) Kuzey kuzey doğu : North North West (seyir) Kuzey kuzey batı : Not Obtainable (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Alınamadı : No Connection (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bağlantı yok : Not Otherwise Enumerated (ticaret) Başka bir şekilde liste halinde belirtilmemiştir : Nominal (ticaret) Neticede elde edilen. : Non Oxidising Preservative Paint (gemicilik) Paslanmaya karşı koruyucu boya : Not Otherwise Provided (ticaret) Başka bir şekilde temin edilmemektedir : Not Otherwise Rated (ticaret) Başka bir şekilde hesaplanmamaktadır : Notice of Readiness (yazışma) Hazırlık mektubu. : The MES is not Currently Logged into this Ocean Region (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; MES istasyonu bu okyanus bölgesindeki uyduya bağlantı yapamadı. : National Ocean Survey (seyir) Ulusal okyanus sörveyi : Not Otherwise Specified / Not Otherwise Shown (ticaret)Aksi beyan veya tarif edilmemişse,Aksi gösterilmemişse : November (yazışma) Kasım ayı : National Port Authority (kuruluş) Panama liman otoritesi : Net Present Value (ticaret) Net hazır değer : No Par Value (ticaret) Aynı değerde değil : Reverse Charging Acceptance not Subscribed (haberleşme)İnmarsat haberleşmesi; Geri dönüş masrafı abone tarafından ödenmez.

NRG n.r.t. NSA NSW NTC NTP NTT NUA NUC NUI NUP NUS NVD NVG NWE NXS NYC NYK N.Y.T. NAAG NACE

NAIB NAME NAMS

: MES Not Registered (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Seyyar yer istasyonu onaylanmadı. : Net Registered Tonnage (gemicilik) Net tescil edilmiş tonaj : Norwegian Ship owners Association (kuruluş) Norveç armatörler birliği : New South Wales (chartering) Avustralya; Yeni güney galler : Network Congestion (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Şebeke tıkalı, sıkışık : Normal Temperature and Pressure (gemicilik) Normal sıcaklık ve basınçta : Nippon Telegram and Telephone Corporation (kuruluş) Japon telgraf ve telefon kurumu : Network User Address (haberleşme) Şebeke adresi : Not Under Commend (gemicilik) Kumanda altında değil : Network User Identity (haberleşme) Şebeke tanıtım numarası : North Up (seyir) Radarda; Puruva göstergesi gerçek kuzeye göre : National Union of Seaman (kuruluş) Ulusal denizciler birliği sendikası : No Value Declared (ticaret) Gümrüklerde; malın değeri deklere edilmedi : Night Vision Goggles (kurtarma) Gece görüş gözlüğü : North West Europe (chartering) Kuzey batı Avrupa : Next Satellite (seyir) Mevki bulma cihazlarında; bir sonraki uyduya bağlanma zamanı : New York City (yazışma) New york şehri : Nippon Yusen Kaisha Line (ticaret) Japonya denizcilik hattı : New York Mean Time (chartering) Newyork saati ile : North America Advisory Group (sigorta) Kuzey Amerika danışmanlar gurubu : The General Industrial Classification of Economic Activity within the European Communities (ticaret) Avrupa topluluğu içinde endüstriyel kalitelenin sağlanması için gerekli ekonomik etkinlikler. : National Association of Insurance Brokers (kuruluş) Ulusal sigorta komisyoncuları derneği : National Association of Marine Engineers (kuruluş) Ulusal gemi makine mühendisleri derneği : National Association of Marine Surveyors (kuruluş) Ulusal deniz sörveyörleri derneği

NASA Naut. NBCD NBDP N.C.S.A. N.D.L.B. NELC NERC NESS NE x E NE x N NGVD NIOC NMEA NNSS NOAA NODC NORA NORT N.O.S.C. NPGC n.r.a.d. n.r.a.l. n.r.a.s.

: National Aeronautical and Space Administration (kuruluş) Amerikan ulusal havacılık ve uzay idaresi : Nautical (yazışma) Denizcilik ile ilgili : Nuclear, Bacterial, Chemical and Damage Control (çevre koruma) Nükleer, bakteriyal, kimyevi hasar kontrolü. : Narrow Band Direct Printing (haberleşme) GMDSS’de dar kanal direkt yazıcısı (navtex vb.) : North Coast South Africa (chartering) Güney Afrika’nın kuzey sahilleri : National Docks Labour Board (kuruluş) Ulusal liman işcileri kurumu : Naval Electronic Laboratory Centre (kuruluş) Amerika; deniz elektronik tamir merkezi : Natural Environment Research Council (çevre koruma) Doğal çevreyi araştırma konseyi : National Earth Satellite Service (kuruluş) Ulusal yer uydusu servisi : North East by East (seyir) Doğu kerte kuzey doğu : North East by North (seyir) Kuzey kerte kuzey doğu : National Geodetic Vertical Datum (seyir) Amerikan ve Kanada haritalarında daha önce kullanılmış bu gün kullanılmayan datum. : National Iranian Oil Company (ticaret) İran ulusal petrol şirketi : National Marine Electronics Association (kuruluş) Ulusal deniz elektronikcileri birliği : Navy Navigational Satellite System (seyir) Askeri seyir uydu sistemi : National Ocean and Atmospheric Administration (kuruluş) Ulusal atmosferik ve oşinografik idaresi : National Oceanographic Data Centre (kuruluş) Ulusal oşinografik bilgi merkezi : Notice of Readiness Accepted (chartering) Hazırlık mektubu kabul edilmiştir. : Notice of Readiness Tendered (chartering) Hazırlık mektubu verilmiştir. : Naval Ocean Systems Centre (kuruluş) Amerika; Okyanus sistemleri merkezi : Nippon Petroleum Gas Company (ticaret) Japon akaryakıt ve gaz şirketi : No Risk After Discharge (sigorta) Tahliyeden sonraki riskler dahil değil : No Risk After Landing (sigorta) Karaya çıkarıldıktan sonraki riskler dahil değil : No Risk After Shipment (sigorta) Nakliyeden sonraki riskler kabül edilmez

n.s.p.f. NSSN NSTC NTIS Nt.wt. NVOC NWTB NYFB NYIE NYPX NYSA NACCB NAFTA N.A.I.W.C. NAuxB NCITD NCSPA N.E.A.F.C. NEBSS NECSA NEWCI (Ni.stl) NORT&A NORNA

: Not Specially Provided For (sigorta) Özellikleri onaylanmamıştır. : National Standard Shipping Note (yazışma) Ulusal standart gemicilik yönetmelikleri. : National Sea Training College (kuruluş) Ulusal deniz eğitim kolleji : National Technical Information Service (kuruluş) Ulusal teknik enfarmasyon servisi : Net Weight (ticaret) Darasız net ağırlık : Non Vessel Owning / Operating Carrier / Company (yazışma) Kendi gemisi olmayan, sadece gemileri çalıştıran armatörlük şirketi : New Water Tube Boilers (gemicilik) Yeni su borulu kazan : New York Freight Bureau (ticaret) New york navlun piyasası : New York Insurance Exchange (kuruluş) New york sigorta borsası :New York Produce Exchange Time Charter Party (1946) (chartering) New york üretim borsası zaman üzerine charter formu : New York Shipping Association (kuruluş) New york gemicilik derneği : National Council for Certification Bodies (yazışma) Belgelendirme ve klaslama ulusal konseyi (gemi adamı servisi) : North American Free Trade Agreement (ticaret) Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşması : National Association of Inland Waterways Carriers (kuruluş) Dahili sefer taşımacıları ulusal birliği : New Auxiliary Boiler (gemicilik) Yeni yardımcı kazan : National Committee on International Trade Documentation (ticaret) Uluslararası ticaret dökümancıları ulusal komitesi : North Carolina State Ports Authority (kuruluş) Amerika; kuzey Carolina limanları otoritesi : North East Atlantic Fisheries Commission (kuruluş) Kuzey doğu atlantik balıkcılık komisyonu : National Examinations Board in Supervisory Service (kuruluş) Ulusal sınav merkezi gözetmenler servisi : Navigational Electronic Charts System Association (kuruluş) Elektronik seyir harita sistemleri birliği : North East of West Coast Italy (chartering) İtalya batı sahilleri kuzey doğusu : Nickel Steel (gemi inşa) Nikel çelik saç : Notice of Readiness Tendered and Accepted (chartering) Hazırlık mektubu verildi ve kabül edildi. : Nordic Radio Navigation Conference (seyir) Dijital haritalar konusunda yapılan Nordik radyo ve seyir konferansı kararları.

NOTAM n.r.t.o.r. n.r.t.w.b. NSCSA NUTEC NUVOY NVOCC NWECS nwtdb NYMEX NAABSA NAMSAR NATLAS NAVSAT NAVTEX NECORE NiCad NITCOM NOGSAC nom.std NORPRO NUMAST Navaids

: Notice to Airman (kurtarma) Havacılara ilanlar : No Risk Till on Rail (sigorta) Trene kadar hiçbir risk kabül edilmez. Trene kadar riziko yok : No Risk Till Waterborne (sigorta) Gemiye yükleninceye kadar riziko yok : National Shipping Company of Saudi Arabia (ticaret) Suudi Arabistan ulusal gemicilik şirketi : Norwegian Underwater Technology Centre (yazışma) Norveç denizaltı teknoloji merkezi : Voyage Charter Party (1964) (chartering) Sefer üzerine charter formu : Non Vessel Owning/ Operating Cargo/ Common Carrier (yazışma) Kendi gemisi olmayan ve yük taşımacılığı yapan armatör : North West European Continental Shelf (ticaret) Kuzey batı Avrupa kıtasal ticaret bölümü : New Water Tube Domestic Boiler (gemicilik) Yeni tatlı su kangallı baca kazanı : New York marcantile Exchange (ticaret) New york ticaret borsası : Not Always Afloat But Safely Aground (chartering) Gemi her zaman yüzer halde olmayabilir ancak emin oturabileceği mevki olmalıdır. : Namibian Search and Rescue System (kurtarma) Nambiya arama ve kurtarma sistemi : National Testing Laboratory Scheme (yazışma) Ulusal test laboratör projesi : Navigational Satellite System (seyir) Seyir uydu sistemi : Navigational Telex (seyir) Seyir amaçlı telex : Chamber of Shipping Mediterranean Ore Charter (1922) (chartering) Deniz ticaret odası Akdeniz cevher taşıma charter formu : Nickel Cadmium (genel) Nikel kadmium pil : National Iranian Tanker Company (ticaret) İran ulusal tanker şirketi : National Oil and Gas Safety Advisory Committee (kuruluş) Ulusal petrol ve gaz emniyet danışmanlar komitesi : Nominal Standard (ticaret) Nominal standartlarda : Norwegian Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) Norveç ticaret kolaylıkları ve standartları organizasyonu : National Union of Marine Aviation and Shipping Transport Officers (kuruluş) Ulusal deniz ve deniz havacılığı zabitleri sendikası : Navigational Aids (seyir) Seyir yardımcıları

NAVEAMS : Navigational Warnings Issued for the East Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea (seyir) Doğu Atlantik okyanusu ve Akdeniz için yayınlanan seyir uyarıları NAVINDS : Navigational Warnings Issued for the Red Sea, Persian Gulf and Indian Ocean (seyir) Kızıl deniz, Basra körfezi ve Hint okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları NEMEDRI : North European Mediterranean Routing Instructions (seyir) Kuzey Avrupa ve Akdeniz rota talimatları Non-Stat : Goods of no Statistical Interest (ticaret) Gümrüklerde; eşyanın istatistikde yeri yok NORDICE : Baltic Conference Special Ice Clause (1947) (chartering) Baltık konferansı özel buz klozu NORSWAM : North Sea Wave Model (gemi inşa) Kuzey denizi tekne modeli NAVAREAS : Navigational Areas (haberleşme) EGC üzerinden uyarı mesajları gönderilen ve 16 bölgeden oluşan yayın bölgeleri NORGRAIN : Grain Voyage Charter Party (1966) (chartering) Tahıl taşımada sefer üzerine charter formu NIPPONORE: The Japan Shipping Exchange Inc. Iron Ore Charter Party (chartering) Japonya gemi borsası demir cevheri taşıma charter formu NUVOYBILL: Bill of Lading for Shipments on the NUVOY charter (chartering) NUVOY charter anlaşmasında taşıma konşimentosu Nett.Terms : Cargo Handling is the Responsibility of and for the Account of the Charterer (chartering) Yük elleçleme, elleçleme masrafları ve tüm sorumluluğu kiracıya aittir. NUBALTWOOD : Chamber of Shipping Baltic Wood Charter Party (1973) (chartering) Deniz ticaret odası baltık kereste taşıma charter formu NANYOZAI 1967 : The Japan Shipping Exchange, Inc. Charter Party for Logs (1967) (chartering) Japonya gemi borsası kütük taşıma charter formu

O
o O.A. o.a o/a Oc O/C O/C O/C o/c OD OD OD o/d o/d o/d (o.f) O/O O/o OP OP Or OR : Overcast (meteoroloji) Tamamıyla kapalı gökyüzü : Observed Altitude (seyir) Göksel seyirde gözlemlenen yükseklik : Overall (yazışma) Tam : On Account of (ticaret) Hesabına : Occulting light (seyir) Harita bilgisi; Husuflu fener : Open Charter (chartering) Açık kira sözleşmesi : Old Charter (ticaret) Eski kira sözleşmesi : Open Cover (sigorta) Açık kuvertür : Overcharge (ticaret) Fazla masraf, fazla gider : Oil Distribution (gemicilik) Makinede; Yağ distribütörü : Ordnance Datum (seyir) Normal datum : Outside Diameter (gemicilik) Herhangi boru vb. Dış çapı : On Demand (ticaret) İstek, talep : On Deck (chartering) Güvertede : Overdraft (ticaret) Mevcuttan fazla, hesaptan para çekmek : Oil Fuel or Oil Fired Boilers (gemicilik) Akaryakıt kullanılan alevli kazan : Oil/Ore Carrier (gemicilik) Maden ve akaryakıt taşıyan gemi : Order Of (yazışma) Tarzında, kabilinde istek yapmak : Observed Position (seyir) Gözlemle konulmuş mevkii : Open Policy (sigorta) Açık poliçe : Orange (seyir) Fenerlerde; portakal rengi : Owner’s Risk (sigorta) Armatör rizikosunda

O.R. OS O/S O/s O/s O/S OS O.T. O/T O/T O/t oy Oz oz OAB O&M OAS OBO Obs OBS OCC OCC O/c.d Oct O.D.O.

: Operational Research (kurtarma) Araştırma operasyonu : Ordinary Seaman (gemicilik) Gemici : Off Ship, Open ship (sigorta) Gemiden çıktıktan sonra : On Sale (ticaret) Satılık : On Sample (yazışma) Numune : Out of Stock (ticaret) Hisse senedi hariç : Operating System (genel) Bilgisayarlarda çalışma sistemi : Ordinary Tides (seyir) Normal gel-git : On Truck (chartering) Kamyonda teslim : Overtime (yazışma) Fazla mesai : Old Terms (ticaret) Eski şartlarda : oyster (seyir) Harita bilgisi; İstiridye : Ooze (seyir) Harita bilgisi; Bataklık : Ounce (genel) Ons (ölçü birimi 28.3 gr.) : Operator Aborted (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Girişim başarısız : Organisation and Method (gemicilik) Yöntem ve organizasyon : Ordinary Ammunition Methods (chartering) Mühimmat taşıma methodları : Oil Bulk Ore Carrier (gemicilik) Petrol, dökme yük, demir cevheri taşımaya elverişli gemi : Observation (seyir) Gözlem, gözlemlenmiş : Prefix for Meteorological Telegrams (meteoroloji) Meteorolojik telgraf kısaltmaları (kodları) : Operations Control Centre (kurtarma) Operasyon kontrol merkezi : Number Busy (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Numara meşgul : Other Cargo Damage (sigorta) Diğer yük hasarları : October (yazışma) Ekim ayı : Outdoor Officer (ticaret) Gümrük muayene memuru

ODP O.E.C. OEL OEM Off. OIM OLB OLF ONC OND OOO OOW OPA O.R.B. ORC O.R.C. Ord. O.R.D. O.R.F. ORL OSA O.S.B. OSC OSD OSD

: Ozone Depletion Potential (gemicilik) Konteynerlerde; ozona zararlı malzeme etiketi : Overpaid Entry Certificate (ticaret) Gümrüklerde; malın gümrük giriş makbuzu : Occupational Exposure Limit (yazışma) Mesleki yeterlilik sınırı (minimum personel bulundurmada) : Original Equipment Manufacturer (genel) Bilgisayarda; hardware üreticisinin adı : Officer (yazışma) Zabit : Offshore Installation Manager (yazışma) Kıyı petrol platformları işletme müdürü : Official Log Book (gemicilik) Resmi onaylı gemi jurnali : Norwegian Oil Industry Association (kuruluş) Norveç petrol endüstrisi kuruluşları birliği : Ordinary National Certificate (yazışma) Verilen ülkede geçerli resmi sertifika : Ordinary National Diploma (yazışma) Verilen ülkede geçerli, beynelminel olmayan diploma : Out Of Order (haberleşme)İnmarsat haberleşmesi; Arızalı, devre dışı : Officer Of Watch (gemicilik) Vardiya zabiti : Oil Pollution Act (çevre koruma) Çevre koruma haraketi : Owner’s Risk of Breakage (sigorta) Kırılma sahibinin rizikosunda : Ocean Racing Club (kuruluş) Okyanus yat yarışları klubü : Owner’s Risk of Chafe (sigorta) Sürtünmeler gemi sahibinin riskinde : Ordinary (yazışma) Genel, alalade : Owner’s Risk of Damage (sigorta) Hasar sahibinin rizikosunda : Owner’s Risk of Fire (sigorta) Yangin sahibinin rizikosunda : Open Reversible Life raft (gemicilik) Üstü açık atılıp geri alınabilen can salı : Offshore Supply Association Limited (ticaret) Petrol platformları ikmalcileri şirketi : One Safe Berth (chartering) Emniyetli bir yanaşma limanı : On-Scene Commander (kurtarma)Olay yeri kumandanı (kaza yerinde kurtarmaya komuta eden kişi/gemi vb.) : Offshore Safety Division (yazışma) Sahil platformları emniyet bölümü : Open/ Shelter Deck Ship (gemicilik) Açık barınak güverteli gemi

O.S.P. OSV OSV OSV O.T.D. OTF OTS OTT owh obsy OC.B/L ODAS OECD OEEC OGEL O.H.M.S. OMBO OPEC Oprn. OSCR O.T.A.R. OTSR OWPS OWS’s

: One Safe Port (chartering) Emin bir limanda : Ocean Station Vessel (meteoroloji) Okyanus istasyon gemisi : Offshore Support Vessel (gemicilik) Sahil platformarına ikmal yapan gemi : Oil Storage Vessel (gemicilik) Petrol platformarının yanında duran ve çıkan petrolü depolayan gemi. : Ocean Travel Development (ticaret) Okyanus seyahatleri yaygınlaştırma faaliyetleri : Optimum Transmitting Frequency (haberleşme) En elverişli gönderme frekansı : Orbital Test Satellite (seyir) Yörüngeli test uydusu : Ocean Transport and Trading Company (ticaret) Okyanus aşırı sefer ve ticaret yapan şirket : Ordinary Working Hours (chartering) Normal çalışma saatleri : Observatory (seyir) Rasathane : Ocean Bill of Lading (ticaret) Okyanus aşırı taşımada kullanılan konşimento : Ocean Data Acquisition System (seyir) Elektronik seyirde data bilgilerini doğrulama sistemi :Organisation for Economic Co-operation and Development (kuruluş) Ekonomik yardımlaşma ve kalkınma organizasyonu : Organisation for European Economic Co-operation (kuruluş) Avrupa ekonomik birliği organizasyonu : Open General Export Licence (ticaret) Kullanılabilinir genel ihracatcı lisansı : On His / Her Majesty’s Service (yazışma) İngiltere’de; Kraliçe ve kral hazretlerinin servisi : One Man Bridge Operation (gemicilik) Full otomotik köprüüstü sisteminde; bir kişi ile yürütülen vardiya sistemi : Organisation of Petroleum Exporting Countries (kuruluş) Petrol ihraç eden ülkeler birliği : Operation (yazışma) İşletme, operasyon : Ocean Surface Current Radar (meteoroloji) Okyanus yüzeysel akıntı radarı : Overseas Tariffs and Regulation (ticaret) Gümrüklerde; Açık deniz kuralları ve tarifesi : Optimum Track Ship Routing (seyir) Gemi seyri için en elverişli rota : Over water Passenger Suit (gemicilik) Birinci sınıf yolcu kamarası : Ocean Weather ship’s (meteoroloji) Okyanusda hava olaylarını izleyen gemi

OAPEC Obscd Obstn Occas OCIMF OFF No ONSOD OPITO OSBER OSGB-36 o.a.a.o.o.p. Obs.Alt. ORECON

OSD/CSD Obs.posn

: Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (kuruluş) Arap petrol ihracatcıları birliği : Obscured (seyir) Harita bilgisi; Fenerlerin karanlık sektörü : Obstruction (seyir) Harita bilgisi; Engel : Occasional (seyir) Fenerlerde; aralıklı gerektiği durumlarda çalışan fener : Oil Companies International Marine Form (kuruluş) Petrol şirketleri uluslararası deniz formu : Official Number (yazışma) Resmi onaylı tescil numarası : Omega Navigation System Operational Detail (seyir) Omega seyir sistemi çalışma detayı : Offshore Petroleum Industry Training Organisation (kuruluş) Kıyı petrol endüstrisi staj eğitimi organizasyonu : Oil Spill Bulletin & Environmental Review (yazışma) Petrol kirlilik bülteni ve çevrecilik dergisi : Ordnance Survey of Great Britain Datum (seyir) İngiliz savaş gemileri sörvey datumu : On Arrival at or Off the Port (chartering) Varış limanında veya Limana varıştan önce : Observed Altitude (seyir) Gözlem yüksekliği : The Baltic and International Maritime Conference Ore Charter,1950 from Scandinavia to Poland (chartering)Baltık uluslararası denizcilik konferansı Skandinavya’dan Polanya’ya cevher taşıması charter formu : Open Closed Shelter Deck Ship (gemicilik) Açık ve kapalı barınak güverteli gemi : Observed Position (seyir) Gözlem sonucu alınmış pozisyon

P
P P P p P P P p P P P p.a. P/A P/A P/A P&A P&A pa PA PB PB : Priority-Preliminary (genel) Öncelikli : Atmospheric pressure (meteoroloji) Amosfer basıncı : Port (gemicilik) İskele taraf : Passing showers (meteoroloji) Geçici sağanak (jurnale yazılan) : Poop (gemicilik) Kıç, arka : Propeller (gemi inşa) Pervane : Power (yazışma) Güç : Pebbles (seyir) Harita bilgisi; Deniz dip yapısı; çakıllı : Precision (haberleşme) Doğru kod : Passenger (yazışma) Yolcu : Marine Pollutant (marpol) (çevre koruma) Deniz kirletici maddenin üstüne yazılan not. : Per Annum (sigorta) Yılda, her yıl : Particular Average (sigorta) Hususi avarya : Power (Letter) of Attorney (yazışma) Vekaletname : Private Account (ticaret) Özel hesap : Procedures and Arrangement (yazışma) ISM hazırlık prosedürleri : Protection and Development Lead Body (kurtarma) İnsan gücünü koruma ve geliştirme programı : Pascal (seyir) Hava basınç birimi (1 m2 hava=1 newton/ 1 newton= 1 kg ağırlığa saniyede 1 metre ivme kazandıran değer) : Position Approximate (seyir) Harita bilgisi; gösterilen mevki yaklaşıktır : Permanent Bunkers (gemicilik) Sürekli, daimi yakıt yerleri : Brake Power (gemicilik) Fren gücü

PC PC Pc P/C P/C P/C P/C P/C PD PD PD P.D. pd p.d. pd P/E PG PI P&I Pk P/L P/L P&L PL PM

: Personal Correction (yazışma) Personel ataması, tayini, düzenlemesi : Personal Computer (genel) Kişisel bilgisayar : Polar Continental (meteoroloji) Kutupsal karasal hava kütlesi : Per Cent (yazışma) Yüzde : Part Cargo (chartering) Kısmi yük : Price Current (ticaret) Cari fiyat : Petty Cash (ticaret) Küçük giderleri karşılamak için ayrılan para. : Pleasure Craft (gemicilik) Gezinti teknesi : Position Doubtful (seyir) Haritada gösterilen mevki kuşkulu : Delivered Power (gemicilik) Makinenin çıkış gücü : Port Dues (yazışma) Liman rusümu : Polar Distance (seyir) Kutup mesafesi : Paid (ticaret)Ödendi : Per Day (chartering) Günlük : Passed (yazışma) Geçildi : Price/ Earning Ratio (ticaret) Fiyat / kazanç oranı : Persian Gulf (chartering) Basra körfezi (şimdi kullanılmıyor. AG:Arabian gulf kullanılıyor.) : Parallel Index (seyir) Paralel index : Protection and Indemnity (sigorta) Koruma ve tazmin kulüp sigortası : Peak (haberleşme) En üst nokta : Partial Loss (sigorta) Kısmi hasar, kayıp : Position Line (seyir) Mevki hattı : Profit and Loss (ticaret) Kar ve zarar : Protective Location of Segregated Ballast Tank (çevre koruma) Tankerlerde; Korunmalı ayrılmış balast tankı : Pulse Modulation (seyir) Radarda; Pulse modülasyonu

p.m. Pm pm Pn P/N P.O. P/O PP pp pp
pp.

PR PR PR PR P/R pr PS Ps P.S. P/s PS PS Pt p.t.

: Post Meridian (afternoon) (genel) Öğleden sonra : Polar Maritime Air Mass (meteoroloji) Kutupsal denizsel hava kütlesi : Premium (sigorta) Pirim : North Pole (seyir) Kuzey kutbu : Promissory Note (ticaret) Taahüt senedi, emre muharrer senet : Post Office (genel) Postahane : Petty Officer (yazışma) Küçük zabit : Severe Marine Pollutant (marpol) (çevre koruma) Çok ciddi deniz kirleticisi : Per Procreation (ticaret) Vekalete göre : Picked Ports (chartering) Seçilen liman : Pages (yazışma) Sayfalar : Position Report (çevre koruma) MARPOL deniz kirliligi pozisyon raporu formu : Polski Register (kuruluş) Polonya gemi klas kuruluşu : Port Risk (sigorta) Liman riski : Parcel Receipt (ticaret) Parasiyel taşıma makbuzu : Provisional Release (gemicilik) Filikalarda; Geçici serbest bırakma tertibatı : Pair (yazışma) Çift : Parallel Sweep Search (kurtarma) Paralel saha araması : South Pole (seyir) Güney kutbu : Postscript (yazışma) Bak, ek yazı, not : Public Sale (ticaret) Halka açık satış : Platform Supply Vessel (gemicilik) Petrol platformu ikmal gemisi : Shaft Power (gemicilik) Şaft gücü : Point (genel) Nokta, husus (seyirde yer) : Private Terms (chartering) Özel şartlar

PT PT PV PV PV P/V pw Pac. PAD PAD Pag P.A.R. PAT PBH PCA PCC PCC PCD pcl pcs. PCP PDI PDN Pen Per

: Parcel Ticket (ticaret) Parasiyel taşıma bileti : Thrust Power (gemicilik) Baş ve kıç iticilerin gücü : Pilot Vessel (gemicilik) Pilot gemisi : Prime Vertical (seyir) Asal yükselti dairesi : Petite Vitesse (slow goods train) (ticaret) Ağır eşya treni : Pressure – Vacuum (gemicilik) Tankerlerde; valflerin vakum basıncı : Per Week (chartering) Beher hafta : Pacific Ocean (sigorta) Pasifik okyanusu : Predicted Area of Danger (seyir) Harita bilgisi; Tehlikeli olabilecek saha : Packed Assembly/ Disassembly (haberleşme)İnmarsat haberleşmesi; paket mesaj / açık mesaj. : Pagoda (seyir) Harita bilgisi; Mağbed, tapınak : Projected Area Ratio (gemi inşa) Projelendirilmiş alan oranı : Port Authority of Thailand (kuruluş) Tayland liman otoritesi : Partial Bulkhead (gemicilik) Kısmi perde : Polar Cap Anomalies (seyir) Kutup sapması : Panama Canal Commission (kuruluş) Panama kanal komisyonu : Pure Car Carrier (gemicilik) Sadece araba taşıyan gemi : Polar Cap Disturbance (meteoroloji) Kutupsal distürbans : Parcel (genel) Paket, koli veya beher kısmı : Pieces (genel) Parçalar, adetler : Possible Collision Point (seyir) Radarda; Muhtemel çatışma noktası : Port Development International (yazışma) Uluslararası liman yapımları dergisi : Public Data Network (haberleşme) Genel iletişim ağı : Peninsula (seyir) Harita bilgisi; Yarımada : Permissible (yazışma) Müsade edilen değer

Pfd PFN PGA pgc PGF PIC PIN PIW PIW P.K.D. pkg PLA PLB PLS P.M.B. PMC PMO PMS p.m.t. PMU P.O.B. POB POB p.o.c. POC

: Position Fixing Device (gemicilik) Pozisyon bulma aletleri : Forming Network (haberleşme) Şebeke oluşumu : Port of Genoa Authority (Kuruluş) Cenova liman otoritesi : Per gyrocompass (seyir) Beher cayro pusula : Pressure Gradient Force (meteoroloji) Basınç garadyan kuvveti : Person In Charge (yazışma) Görevli personel : Personnel Identification Number (genel) Personel tanıtım numarası : Petroleum Intelligence Weekly (yazışma) Petrol piyasa değişimlerini haftalık bildiren bültenler : Person In Water (kurtarma) Denizde bulunan kazazede : Partially Knocked Down (sigorta) Kısmen kırılma : Package (genel) Paket, koli : Port of London Authority (kuruluş) Londra liman otoritesi : Personnel Locator Beacon (kurtarma) Cospas-Sarsat sistemde kullanılan personel yer bildirme bikını : Please (yazışma) Lütfen : Parallel Middle Body (gemi inşa) Paralel orta kesit : Port Management Consultants (kuruluş) Roterdam liman idaresi danışmanlığı : Port Meteorological Office (meteoroloji) Liman meteoroloji ofisi : Planned Maintenance System (gemicilik) Planlı bakım tutum sistemi : Per Metric Ton (ticaret) Beher metrik ton : Performance Monitor Operation (seyir) Radar gibi monütorlü cihazlarda ekran ve çalışma performansı : Pilot Onboard (gemicilik) Pilot gemide, gemide pilot var. : Persons On Board (kurtarma) Kurtarılan personel sayısı : Post Office Box (genel) Posta kutusu : Port of Call (yazışma) Gideceği liman : Principal Organic Constituents (çevre koruma) Çöp yakmada; Prensip organik bileşeni

POC POD POD POL POR P.O.R. POR Pos POS PPC PPC ppd PPE PPI PPI ppm PPS ppt PRA PRC PRF PRF PRM

: Probability Of Containment (kurtarma) Arama ve kurtarma bölgesinde bulunan kazazedelere ait olduğu sanılan parçalar. : Pay on Delivery, Paid on Delivery (ticaret) Teslimde ödenir, Teslimde ödenecektir. : Probability Of Detection (kurtarma) Arama kurtarma bölgesinde bulunan parçaların incelenip, arama sisteminin belirlenmesi. : Petroleum Oil and Lubricants (gemicilik) Petrol ürünleri ve yağlama yağları. : Pacific Ocean Region (haberleşme) Haberleşme uydularının pasifik okyanusu bölgesi kapsama alanı : Port of Refuge (chartering) Sığınma limanı : Port of Registry (yazışma) Geminin kayıtlı olduğu bağlama limanı : Position (genel) Mevki : Probability Of Success (kurtarma) Arama kurtarma sahasında bulunan parçalar-dan, ihtimallerden yola çıkarak elde edilen başarı : Predicted Propagation Correction (seyir) Radarda; Dalga yayılım düzeltmesi : Possible Point of Collision (seyir) Arpa radarda; Çatışmanın muhtemelen olacağı nokta : Prepaid (ticaret) Peşin ödenmiştir. : Personal Protective Equipment (gemicilik) Personel koruyucu ekipmanları : Plan Position Indicator (gemicilik) Gemide bulunan sistemlerin göstergesi (planı) : Policy Prop of Interest (sigorta) Poliçe çikarımın delilidir, poliçe ilişki ve kazancımın kanıtıdır. : Parts per million (çevre koruma) Beher milyonda kirletme oranı : Pulse Per Second (seyir) Radarda; Saniyede pulse sayısı : Prompt (chartering) Derhal hazır (gemi ve yük için kullanılır) : Port and Railways Authority (kuruluş) Liman ve demiryolları idaresi : Premature Clearing (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Cihazın hafızasının erken boşaltılması : Protocol Failure (haberleşme)İnmarsat haberleşmesi; Protokol yapılamadı : Pulse Repetition Frequency (seyir) Radarda; Pulse tekrarlama frekansı : Production Recording and Measurement (gemicilik) Gemide değişen değerleri ölçme ve kaydetme

PRR PRS PRS PRT PRU PSA PSA PSC psc PSD psg. psi P.S.K. PSN PTA PTO PTS PTT Pty. pum Pub PVC PVT pyl

: Pulse Repetition Rate (seyir) Radarda; Pulse tekrarlama oranı : Personnel’s (yazışma) Personel : Polski Rejestr Statkow (kuruluş) Polonya gemi klas kuruluşu : Parachute Rescue Team (kurtarma) Paraşüt kurtarma ekibi : Parachute Rescue Unit (kurtarma) Paraşüt kurtarma ünitesi (paraşüt) : Port of Singapore Authority (kuruluş) Singapur liman idaresi : Passenger Shipping Association (kuruluş) Yolcu gemileri armatörleri birliği : Port State Control (yazışma) Liman kontrolü : Per standard compass (seyir) Beher standart pusula : Process Shutdown (sigorta) Hukuk; Dava düştü : Passing (chartering) Geçiliyor. : Pounds Per Square Inch (gemicilik) Beher pus/inç kareye düşen libre birim ağırlık (yağlar ve gazlarda ölçü birimi) : Pulse Shift Keying (haberleşme) Pals aktarım anahtarı : Precipitation Static Noise (seyir) DF vb. cihazlarda kar ve yağmurdan meydana gelen prazit : Preferential Trade Agreements (ticaret) Tercihli ticaret anlaşması : Please Turn Over (yazışma) Lütfen buradan geri dönünüz. : Proceed To Select (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Seçiminizi yapınız : Post, Telegraph and Telephone (kuruluş) Posta, telgraf ve telefon idaresi : Proprietary (ticaret) Tescil : Pumice (seyir) Harita bilgisi; Sünger taşı : Publication (genel) Yayın, neşriyat : Polly Vinyl Chloride (genel) Poliviniklorid (şeffaf plastik) : Performance Verification Test (seyir) Radarda; Performans doğruluk testi : Pylon (seyir) Harita bilgisi; Boğazlarda iki yakada bulunan elektirik kablosu direği

PABX PACT PADS PAMI Pass PAUs PBCF PCCS PCGN PDOP p.d.p.r. PERF Perm Perp PEXA PinA Pkge Plat P&L A/c PLTC PMMA PNPF PNTL P.O.A.C. POFF

: Private Automatic Branch Exchange (haberleşme) Özel telefon dağıtım kutusu : Pilot Actions for Combined Transport (ticaret) Kombine taşımacılıkta pilot etkinliği : Port and Airport Development Scheme (ticaret) Hava ve deniz limanları yapım projesi : Philippine Association of Maritime Institutions (kuruluş) Filipin deniz enstitüleri birliği : Passage (yazışma) Geçiş : Pre-Assembled Units (gemicilik) Tekrar kullanımlı yük elleçleme üniteleri : Propeller Boss Cap Pin (gemi inşa) Pervane göbek pimi : Pacific Coast Container Service (ticaret) Pasifik limanları konteyner servisi : Permanent Committee on Geographical Names (kuruluş) Coğrafik isimlerin belirlenmesi daimi komitesi : Position Dilution of Precision (seyir) GPS’in mevki doğruluğu : Per Day Per Remainder (chartering) Arta kalan günün küsüratı : Performance (yazışma) Performans : Permanent (yazışma) Sürekli, daimi : Perpendicular (gemicilik) Dikme, kaime : Practice and Exercise Areas (seyir) Tecrübe, talim ve çalışma sahaları : Parallax in Altitude (seyir) Yükseklik açısı : Package (gemicilik) Paket : Platform (genel) Platform : Profit and Loss Account (ticaret) Kar ve zarar hesabı : Port Liner Term Charge (chartering) Liman kuralları masrafı : Philippine Merchant Marine Academy (kuruluş) Filipin denizcilik fakültesi : Pilots National Pension Fund (gemicilik) Ulusal pilotlar için pansiyon fonu : Pacific Nuclear Transport Fleet (gemicilik) Pasifik nükleer taşıma filosu : Port Ocean Engineering Under Arctic Conditions (yazışma) Okyanus limanları kutup bölgelerinde mühendislik çalışmaları : Pilot Off (gemicilik) Pilot ayrıldı, gemide pilot yok

POPI Po-Po Posn. PPNM P.P.U.K. PREV prod Prog proj Prom Prop PSDN PSNC PSTN PACIS Pamas PANDI P.chgs PIANC press PROBO PSCRB POLINF POLFAC

: Post Office Position Indicator (yazışma) Postahane yerini gösteren tabela : Pull on Push off (gemicilik) Göllerde ve nehirlerde, özel mafsallı kıç kapısı olan, tekneyi romorkörle girip iter dönüşte girip çeker.( Romorkörün mavna’ya kilitlenmesi) : Position (seyir) Mevkii : Pulse Per Nautical Mile (seyir) Radarda; Beher deniz milinde pulse sayısı : Picked Port in the United Kingdom (chartering) İngilterede bir liman : Previous (yazışma) Önceki : Production (genel) Üretim : Prognosis (seyir) Harita bilgisi; Alamet, işaret : Projected (yazışma) Tasarlanmış : Promontory (seyir) Harita bilgisi; Burun : Propeller (gemicilik) Pervane : Packet Switched Data Network (haberleşme) Haberleşmede paket imkanlar sunan yer istasyonu : Pakistan National Shipping Corporation (kuruluş) Pakistan ulusal denizcilik kurumu : Public Switched Telephone Network (haberleşme) Telefon servisi sunan yer istasyonları : Port and Cargo Information Study (yazışma) Liman işletmesi ve yük bilgileri öğrenimi : Philippine Association of Manning Agencies and Ship Managers (kuruluş) Gemilere personel temin eden Filipin acentaları birliği : Protection and Indemnity (P&I) (sigorta) Koruma ve tazmin klüp sigortası : Particular Charges (sigorta) Kısmi masraflar : Permanent International Association of Navigation Congresses (kurulus) Uluslararası seyir birlikleri daimi kongreleri kararları : Pressure (gemicilik) Basınç, hava basıncı : Product/Bulk/Ore Carrier (gemicilik)İşlenmiş ürün,dökme yük ve maden cevheri taşıyan gemi : Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (gemicilik)Kurtarma botu ve kazazede botunun yeterlilikleri : Pollution Information (çevre koruma) Kirlilik bilgilendirmesi : Pollution Facilities (çevre koruma) Kirlilik kolaylıkları

: Prohibited (seyir) Harita bilgisi; Yasak P/side : Port Side (gemicilik) İskele taraf PANCAN : Baltic Conference Panama Canal Clause (1954) (chartering) Baltık konferansı panama kanal klozu PLACER : Port of London Authority Container Event Recording (gemicilik) Londra liman otoritesinin uyguladığı konteyner kayıt ve istifleme sistemi POLCON :The Baltic and International Maritime Conference Polish Coal Charter (1950) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı Polonya’dan kömür taşıma charter formu POLREP : Pollution Reporting System (çevre koruma) Deniz kirliliği rapor verme sistemi Prom.dk : Promenade Deck (gemicilik) Yolcu gemilerinde gezinti güvertesi Ptg.Std. : Petrograd Standard (ticaret) Kereste satış ve nakliyesinde kullanılan petrograd standardı birimi Panamax : Vessel Designed to limits of Panama Canal (gemicilik) Panama kanalı maksimum limitine göre dizayn edilmiş gemi PANSTOP : Baltic Conference Stoppage of Panama Canal Traffic Clause (1962) (chartering) Baltık konferansı Panama kanalı trafik bekleme klozu PHOSCON :The Baltic and White Sea Conference Phosphate Charter (1914) (charetring) Baltık ve beyaz deniz konferansları fosfat taşıma charter formu POLWARN : Pollution Warning (çevre koruma) Kirlilik uyarısı PORTCON : Port and Dock Charges Clause (chartering) Liman ve rıhtım masrafları klozu PROPCON : The Baltic and International Maritime Conference Prop and Pulpwood Charter (1937) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferan-sı meyve posası ve odun taşıma charter formu PANSTONE : Chamber of Shipping Stone Charter Party (1920) (chartering) Deniz ticaret odası kaya taşıma charter formu Paris MOU : Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (yazışma) Liman kontrollerinde uygulanan daimi Paris memorandumu (kuralları) PIXPINUS : Chamber of Shipping Pitch Pine Charter (1906) (chartering) Deniz ticaret odası çıralı çam taşıma charter formu POLCOALVOY : The Baltic and International Maritime Conference Coal Voyage Charter (1971,1976) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı sefer üzerine kömür taşıma caharter formu

prohib

Q
Q Q Q Q QA QC qc qn QQ Q.S. qt Qt. qv Qy. Qz QAT QMS QPC QRA QRC Qrs QTG : Quick Flashing (seyir) Fenerlerde; Seri çakarlı : Squally weather (meteoroloji) Bora : Quadruple Screw (gemicilik) Dört pervaneli gemi : Quantity Rate (ticaret) Miktar : Quality Assurance (yazışma) Kalite yönetimi, sigorta : Quality Control (yazışma) Kalite kontrolü : Quality at Captain’s Option (chartering) Kalite kaptan tercihinde, seçeneğinde : Quotation (ticaret) İhale ile ilgili hususta teklif vermek : Celestial Equator (seyir) Gök ekvatoru : Quota Share (sigorta) Hisse payı : Thrust Factor (Gemi inşa) Şaft yataklarındaki sürtünme kaybı faktörü : Quart (genel) Kuvart (ölçü birimi galonun dörtte biri) : Quod Vide (which see) (ticaret) Görünen : Query (yazışma) Soru : Quartz (seyir) Harita bilgisi; Kuvars : Quality Action Team (yazışma) ISM’de Klaslandırma etkinlik ekibi : Quality Management System (yazışma) ISM’de Klaslandırma yönetim sistemi : Qatar Petroleum Company (ticaret) Katar petrol şirketi : Quantified Risk Assessment (yazışma) Toplam risk yönetimi : Quick Release Coupling (gemicilik) Tankerlerde; hızlı bırakma kaplini : Quarters (gemicilik) Yolcu ve askeri gemilerde personel yaşadığı bölüm : Request (haberleşme) İstek

Qtr. qty Qlty QSCS

: Quarter (genel) Çeyrek, dörtte bir : Quantity (yazışma) Miktar : Quality (genel) Kalite : Quality System Certification Scheme (yazışma) ISM’de klas sistem sertifikaları planı (bitiş tarihleri, sörveyler vb.)

R
R R R r R ra R.A. RA R/A RB RB RC RC RD R/D RD R&D RD rd R/E Re. RF : Search Radius (kurtarma) Arama sahası yarıçapı : Red (seyir) Fener ışık renklerinden; kırmızı : Refraction (seyir) Işık kırılması : Rain (meteoroloji) Yağmur : Riveted (gemicilik) Perçinli : Sleet (meteoroloji) Sulusepken : Right Ascension (seyir) Dik çıkım : Radio communications Agency (kuruluş) Radyo haberleşme acentası (ülke PTT’leri) : Refer to Acceptor (yazışma) Kabül eden ilgili : Relative Bearing (seyir) Nisbi kerteriz : Rescue Boat (kurtarma) Kurtarma botu : Circular Radio beacon (seyir) Dairesel radyo bikını : River Current (seyir) Nehir akıntısı : Directional Radio beacon (seyir) Belirli yönlere yayın yapan radyo bikın : Refer to Drawer (yazışma) İlgili muhatap kişiye : Raised After Deck (gemicilik) Yükseltilmiş kıç güverte, kıç kasaralı gemi : Research and Development (kurtarma) Araştırma ve geliştirme : Relative Density (gemicilik) Bağıl yoğunluk : Running Days (chartering) Hazırlık mektubunun verilmesinden sonra sayılan gün : Revised Edition (seyir) Haritada; Düzeltilmiş basım : Relating to, with reference to (yazışma) Yazışmalarda; yazının konusu : Radio Frequency (haberleşme) Radyo frekansı

Rf RF RG R.I. R/I Rk RL (r.l.) RM RN RN RO RP R/p RQ RR RR RS RS R/T R.T. RT Ru RU

: Reef (seyir) Harita bilgisi; Resif, kaya döküntüsü : Frictional Resistance (gemi inşa) Sürtünme direnci : Radio Direction Finding Station (haberleşme) Radyo yön bulucu istasyonu : Registro Italiano Navale (veya “RINA” olarak da kullanılır.) (kuruluş) İtalyan gemi klas kuruluşu : Reinsurance (sigorta) Sigortasız : Rock (seyir) Harita bilgisi; Kaya : Rhumb Line (seyir) Kerte hattı : Rubber Lined (gemicilik) Makinelerde; Lastikle layn edilmiş : Relative Motion (seyir) Radarda; Nisbi haraket : Royal Navy (kuruluş) Kraliyet donanması (İngiltere) : Reynold’s Number (gemi inşa) Reynold numarası : Registered Office (yazışma) Kayıt bürosu : Return Premium/ Replay paid (sigorta) Prim iadesi : Return of Post (yazışma) Postaya geri dönmüş : Reportable Quantity (yazışma) Rapor edilebilir miktar / sayı : Range Ring (seyir) Radarda; Mesafe dairesi : Residual Resistance (gemi inşa) Artık direnç ( Geminin su içinde karşılaştığı çeşitli dirençlerden sürtünme direncinin çıkarılmasından arta kalan direnç) : Russian Ship Classification Society (kuruluş) Rus gemi klas kuruluşu : Revised Statutes (yazışma) Yeni yasalar : Radio Telephone (haberleşme) Radyo telefon, telsiz telefon : Rye Terms (chartering) Çavdar taşıma kuralları : Total Resistance (gemi inşa) Toplam direnç : Ruin (seyir) Harita bilgisi; Harabe : Rescue Unit (kurtarma) Kurtarma ünitesi

RW RW Rx RV R12 R22 rad RAD RAF R.A.M. RAM R.A.T. RBA RBn RCC RCC R&CC RCV rcv. R.D.C. RDF R.dk RDI

: Rotating Loop Radio beacon (seyir) 1980 Yılından beri sadece Japonya’nın uyguladığı değişik sinyaller gönderen radyo bikın : Riveted and Welded (gemicilik) Perçinli ve kaynaklı : Receiver (haberleşme) Alıcı cihaz : Rescue Vessel (kurtarma) Kurtarma gemisi : Fruon 12 (gemicilik) Soğutma gazı : Fruon 22 (gemicilik) Soğutma gazı : Radian (genel) Yarıçap : Raised After Deck (gemicilik) Kaldırılmış kıç güverte : Royal Air Force (kuruluş) İngiliz Kraliyet hava Kuvvetleri : Right Ascension of Observer’s Meridian (seyir) Gözlemci meridyeninin dik çıkımı : Risk Analysis & Management Group (yazışma) Risk analizi ve yönetim gurubu : Rape seed Association Terms (chartering) Kotza tohumu taşıma şartları : Reinsurance Brokers Association (kuruluş) Reasurans komisyoncuları birliği : Radio beacon (seyir) Radyo bikın : Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Kurtarma koordinasyon merkezi : Refrigerated Cargo Installation Class (gemicilik) Dondurulmuş, soğutulmuş yük tesisat klası : Riots and Civil Commotion’s (chartering) Anarşik olaylar ve sivil ayaklanmalar hariç : Remote Controlled (operated) Vehicle (gemicilik) Uzaktan kumandalı araç (gemilerin su altı karina temizliği için kullanılan diskli fırça) : Receiver (yazışma) Alıcı kimse : Running Down Clause (Sigorta) Çatışma klozu, tekne sigortalarında, tekne sahibinin çatışma ile ilgili üçüncü şahıslara karşı mesuliyeti klozu : Radio Direction Finder (seyir) Telsiz kerteriz aleti, Radyo yön bulucu : Raised Deck (gemicilik) Yükseltilmiş güverte : Redirected Call (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Dolaylı çağrı

Rdr. RDS RDS RDT REC Rec. Red REF Ref. Ref. Ref. Ref reg. REL REO ReO Rep RES res Ret. rev RFA RFD RFD

: Radar (seyir) Radar : Residual Dynamic Stability (stabilite) Tahıl yüklemesinde; Dokunulmamış dinamik denge alanı : Radio Data System (haberleşme) Radyo veri sistemi : Radio Data Transmission (haberleşme) Radyo veri transmisyonu : Regional Examination Centre (yazışma) Bölge sınav merkezi (gemiadamı sınavlarında) : Recovery (sigorta) Sigortanın yeniden ele alınması : Re delivery (ticaret) Geri teslim iade : There was a Failure in the Remote Equipment (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Kumanda ekipmanlarında başarısızlık var. : Refrigerated cargo (gemicilik) Soğutmalı yük, soğuk ambarlı gemi yükü : Reference (yazışma) Referans : Refraction (seyir) Göksel seyirde; kırılma, ışık kırılması : Refuge (seyir) Harita bilgisi; Sığınak : Registered (yazışma) Kaydedilmiş, klaslanmış : Relative (seyir) Nisbi : Radio Electronic Officer (yazışma) GMDSS sisteminde; Radyo elektronik zabiti : Reinsurance Office (kuruluş) Sigorta şirketlerinin reasurans ofisi : Reported (seyir) Harita bilgisi; Rapor edildi : Rapid Evacuation System (kurtarma) Yolcu gemilerinde; tehlike anında yolcuları hızlı tahliye yapmak için geliştirilmiş sistem : Residue (gemicilik) Fuel oilde bir çeşit kalıntı, yakıt tortusu : Return of Premium (sigorta) Pirim iadesi : Reversed (gemicilik) Ters çevrildi : Royal Fleet Auxiliary (gemicilik) İngiliz kraliyet yardımcı filosu : Raised Fore Deck (gemicilik) Yükseltilmiş baş kasara : Rescue From Disaster (kurtarma) Felaket ortamından kurtarma

R.G.S. R.H.I. RID RIN RIS RLE R.L.N. RMC (RMC) RMG RMS RMS RMT RNR RNR R.O.A. ROB ROC R.O.D. ROM ROP Rot RPE r.p.m. rPm

: Registrar General of Shipping (yazışma) Genel gemi sicil müdürü : Range Height Indicator (meteoroloji) Yüksek mesafe göstergesi : International Carriage of Dangerous Goods by Rail (yazışma)Uluslararası tehlikeli eşyaları tren yolu ile taşıma kuralları : Royal Institute of Navigation (kuruluş) İngiliz kraliyet seyir enstitüsü : Recipient Improperly Specified (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Alıcının özellikleri yetersiz : Resource Limit Exceeded (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Kaynak sınırı aşıldı : Running Landing Numbers (yazışma) Rıhtıma bırakılan (dışarı verilen) parçanın, gemice verilen numarası : Refrigerated Cargo Installation Class (sigorta) Soğuk ambarlı gemi klası : RMC class Temporarily Suspended (sigorta) RMC klası geçici olarak durduruldu : Rail Mounted Gantries (gemicilik) Puntelli merdiveni olan gantri kreyn : Root Mean Square (seyir) Elektronik seyir hesaplamalarında; Baz alınan karekök : Royal Mail Ship (gemicilik) Kraliyet posta gemisi (İngiltere) : National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (kuruluş) Ulusal demiryolu ve denizyolu nakliyecileri çalışanları sendikası : Registru Naval Roman (kuruluş) Romanya gemi klas kuruluşu : Renewal Not Required (sigorta) Yenilemeye gerek yoktur. : Reinsurance Offices Association (kuruluş) Reasurans offisleri birliği : Remaining On Board (chartering) Gemide mevcut bulunan : Restricted Operator’s Certificate (yazışma) GMDSS sınırlı kullanıcı sertifikası : Rust, Oxidation and Discoloration (sigorta) Pas, oksidasyon ve renk bozulması : Read Only Memory (genel) Bilgisayarda; geçici hafıza : Responsible Operator Position (yazışma) Sadece sorumlular tarafından kullanılacak : Rotating (genel) Rotasyon : Remote Procedure Error (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Kumanda prosedürü yanlış : Revolutions Per Minutes (gemicilik) Dakikada devir adedi (makine vb.) : Returning Polar Maritime Air Mass (meteoroloji) Tekrarlanan kutupsal denizsel hava kütlesi

RPT RQD RRF RRP RRS RSB RSD RSS RSC RSM RSS RSV RTG RTG RTh RTL RTm RTS RTT RTv RTW RVP R.Y.A. Rzn

: Repeat (haberleşme) Tekrarla : Raised Quarter Deck (gemicilik) Yükseltilmiş kıç güverte, kıç kasaralı gemi : Ready Reserve Fleet (kurtarma) Amerikan hazır filosu : Recommended Retail Price (ticaret)Tavsiye edilen parakende satış fiyatı : Royal Research Ship (kurtarma) İngiliz araştırma gemisi : Request in Queue, Retransmission still being attempted (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Çok sıra var gönderme girişimi devam ediyor. : Raised Shelter Deck (gemicilik) Yükseltilmiş barınak güverte : Root Sum Square (seyir) Hesaplamalarda; Toplam karekök : Rescue Sub Centre (kurtarma) Kurtarma alt merkezi : Radar System Module (seyir) Radar sistem modülü : Registry of Shipping and Seaman (yazışma) Gemiadamı ve şirketinin sicili : Rhine-Schelde-Verolme (kuruluş) Üç büyük Hollanda yapımcısının birleşerek biraraya getirdikleri işletme : Radio Telegraphy (haberleşme) Radyo telgraf : Rubber Tyred Gantries (gemicilik) Lastik tekerli konteyner gantri kreyni : Radio Telephone – high frequency (haberleşme) Yüksek frekanslı radyo telefon : Radio telex Letter (haberleşme) Radyo telex mektubu : Radio Telephone- medium frequency (haberleşme) Orta frekans radyo telefon : Request to Send (haberleşme) Gönderme isteği : Radio Tele-Typewriter (haberleşme) Radyo teleyazıcı : Radio Telephone- very high frequency (haberleşme) Çok yüksek frekanslı radyo telefon : Round the World (yazışma) Dünya turu : Reid Vapour Pressure (gemicilik) Devredeki buhar basıncı : Royal Yachting Association (kuruluş) İngiliz kraliyet yatcıları birliği : Relative Azimuth (seyir) Nisbi semt

RAIM RAMS RANP RAPL RASL RATS RBCT RCC&S RCDS RCMS rcvd RDCs Refl R.E.O.U. Rest Revs R Fix RGDS R.G.S.S. RINA RMAS RNCS RNLI RNVR R.N.Y.C.

: Receiver Autonomous Integrity Monitoring (kurtarma) Gemilerin yayınlarını alarak mevkilerini bulma ve izleme cihazı : Right Ascension of the Mean Sun (seyir) Farazi güneşin dik çıkımı : Regional Air Navigation Plan (kurtarma) Bölgesel hava seyir planı : Rotterdam, Antwerp Pipeline (seyir) Roterdam, Anvers arasındaki boru hattı : Right Angled Screw Lift (gemicilik) Sağa dönüşlü açılan viralı valf : Right Ascension of the True Sun (seyir) Gerçek güneşin dik çıkımı : Richards Bay Coal Terminal (chartering) Richard körfezi kömür terminali : Riots, Civil Commotion’s and Strikes (sigorta) İsyan, halk haraketleri ve grevler : Raster Chart Display System (can only display raster chart) (seyir) Elektronik admiralty haritalarını gösterme / izleme sistemi : Remote Control and Monitoring System (gemicilik) Kumanda ve izleme sistemleri : Received (yazışma) Teslim alındığının teyidi : Regional Distribution Centres (ticaret) Bölge dağıtıcı bayileri : Retro reflecting material (gemicilik) Geri yansıma yapan meteryal : Radio and Electronic Officers Union (kuruluş) Telsiz ve elektronik zabitleri sendikası : Restoration of class (sigorta) Gemi klasının gözden geçirilmesi : Revolutions (gemicilik) Devir adedi : Running fix (seyir) Yürütme mevkisi : Regards (yazışma) Saygılar : Registrar General of Shipping and Seamen (yazışma) Gemiadamları ve gemi sicil müdürü : Royal Institution of Naval Architects (kuruluş)İngiliz kraliyet gemi inşa mühendisleri enstitüsü : Royal Marine Auxiliary Service (kuruluş) İngiliz donanması yardımcı servisi : Regional Naval Control of Shipping (haberleşme) Tehlikeli veya sakınılacak bölgede kontrol ve haberleşme sistemi : Royal National Life-Boat Institution (kuruluş)İngiliz Kraliyet kıyı emniyet tahlisiye teşkilatı : Royal Naval Volunteer Reserve (yazışma) Kraliyet donanması gönüllü yedekleri : Royal Northern Yacht Club (kuruluş) Kraliyet kuzey bölgesi yat kulübü

RNZN R.O.J.A. R.of N. R.of T. R.O.R.C. Ro-Ro Rotn RSRE r.t.b.a RTCM Racon RADAR R.A.T.A.S. Recmd RENCC RGCSP RINET RMC (lg) RNODC Roads ROFAC ROPME R.T.A.CI. Radome

: Royal New Zealand Navy (kuruluş) Kraliyet Yeni Zellanda donanması : Reinsurance of Joint Account (sigorta) Reinşurıns banka hesabı : Range of Neap (seyir) Alçak cansız su ile yüksek cansız su arasındaki fark : Range of Tides (seyir) Alçak ve yüksek su arasındaki fark : Royal Ocean Racing Club (kuruluş) Kraliyet açık deniz yarış kulübü : Roll-on Roll-off (gemicilik) Sür gir, sür çık (tekerlekli araç gemisi) : Rotation (chartering) Navlun mukavelelerinde mutabık kalınan rota, takip edilecek yol : Royal Signal Radar Establishment (kuruluş) İngiliz kıyı sinyal ve radar kuruluşu : Rate to be Arranged / Agreed (sigorta) Tarife sonradan belirlenecek / onaylanacak. : Radio Technical Commission for Maritime Services (kuruluş) Deniz servisleri için radyo teknik komisyonu kuralları : Radar responder beacon (seyir) Radar pulse’lerine karşılık veren bikın : Radio Detecting And Ranging (seyir) Radyo yayını ile maddeleri ve mesafelerini ortaya çıkarma cihazı : Research and Technical Advisory Services (kuruluş) Lloyd kuruluşlarının; araştırma ve teknik danışmanlık servisi : Re-commissioned (gemicilik) Yeniden sörvey görmüş (sörvey) yeniden sefere hazırlanmış : Regional Electronic Navigational Chart Centre (seyir) Bölgesel elektronik seyir haritaları merkezi : General Concepts of Separation Panel (kurtarma)Uçak seyrinde ayrım düzenleri için genel konsept : Reinsurance and Insurance Network (sigorta) Rinşurans ve sigortacıların haberleşme ağı : Class for Refrigerating Equipment for Dealing with Boil-off Gas on a Liquefied Gas Carrier (gemicilik) Likit gaz taşıyan gemilerde, soğutma devresi sertifikası : Responsible National Oceanographic Data Centre (seyir) Sorumlu ulusal oşinografik bilgi merkezi : Road stead (chartering) Liman sınırı, liman : Road Facility Chart (genel) Yol haritası : Regional Organisation for the Protection of the Marine Environment (çevre koruma) Denizleri kirlilikten koruma bölgesel organizasyonu : Rubber Trade Association Clause (sigorta) Lastik tüccarları birliği klozu : Radar Dome (gemicilik) Yuvarlak radar anteni

Ra.refl

: Radar Reflector (gemicilik) Radar yansıtıcısı Reassd : Reassured (sigorta) Sigorta yenilendi Reefer : Refrigerated Ship, Refrigerated Space (gemicilik) Soğuk hava sistemli gemi, yer, araç vb. Rec.TBAF : Recovery to be Accounted For (sigorta) Yeniden değerlendirmeye alma hesabı Redicon : Refrigerated Digital Control (gemicilik) Soğuk hava depolu sistemlerin dijital kontrol üniteleri REDRESS : Redress Clause (1968) (chartering) Düzeltme klozu RUSSCON : Chamber of Shipping Black Sea Berth Contract (1912) (chartering) Deniz ticaret odası, Karadeiz rıhtım kontratı formu READYBERTH: Baltic Conference Ready Berth Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı hazır rıhtım klozu RIODOCEORE: Iron Ore Charter Party- Vale do Rio Doce Terms (1967) (chartering) Demir taşıma charter formunda Rio Doce şartları

S
s S S S S s s S SA S.A. SA s/a s/a S&A S/A S.B. S.B. S.B. SB SC S/C : Starboard (gemicilik) Yük işlemlerinde; sancak taraf : South (seyir) Güney : Summer (gemicilik) Yükleme hattında; yaz yükleme hattı : Salvage (sigorta) Denizden kurtarma : Sand (seyir) Harita bilgisi; Kum : snow (meteoroloji) Kar : second (genel) Saniye : Track Spacing (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Rota iz genişliği : South America/ South Africa/ South Australia (chartering) Güney Amerika/ Güney Afrika/ Güney Avustralya (hangi amaçla kullanılırsa) : Salvage Association (kuruluş) Deniz kurtarma birlikleri : Single Acting (gemicilik) Tek tesirli : Safe arrival (chartering) Emniyetli varış : Subject to Approval (sigorta) Tastik, kabül edilmek kaydıyla (onaya bağlı) : Signing and Accounting (sigorta) Onaylama ve hesaplama : Short Account (ticaret) Bankada; kapanmış hesap : Short Bill (ticaret) Hesap dökümanı : Sales Book (ticaret) Sartış defteri : Safe Berth (chartering) Emin rıhtım : Single Ended Boilers (gemicilik) Tek taraflı kazanlar : Sailing Club (gemicilik) Yelken kulübü : Salvage Charges (sigorta) Kurtarma ücreti, giderleri

Sc SC sc. SC Sc Sc SD SD SD s.d. Sd SD SD SD sd SE SF SF S.F. SF S.G. sg S.G. S.G. Sh

: Scanner (haberleşme) Dijital haberleşme cihazlarında; Kanal tarayıcısı : Sea Current (kurtarma) Deniz akıntısı : Screw (gemicilik) Pervane : Sea Containers (gemicilik) Deniz tipi konteyner : Stratocumulus (meteoroloji) Bulut adı : Scoria (seyir) Harita bilgisi; dip yapısı curuf, mucur : Semi diameter (seyir) Yarıçap : Sailed (chartering) Haraket edildi, limandan kalkıldı. : Sea Damage (sigorta) Deniz hasarı : Small Damage (sigorta) Küçük hasar : Short Delivery (chartering) Eksik teslim : Suction Dredger (gemicilik) Emerek vakumla tarama yapan tarak gemisi : Sailing Directions (seyir) Admiralty seyir direktifleri (seyir yardımcı) kitabı : Sounding of Doubtful Depth (seyir) Harita bilgisi; gösterilen derinlik değeri kuşkulu : Sound (gemicilik) Ses, düdük : South East (seyir) Güney doğu : Sparring Fitted (chartering) Ambar istralyası, yük trizleri vardır. : Shear Force (gemi inşa) Kesme kuvveti : Stowage Factor (ticaret) Yükün istif faktörü : Secondary Phase Factor (haberleşme) İkincil faz faktörü : Specific Gravity (gemicilik) Özgül ağırlık : Steam Heated Steam Generators (gemicilik) Sitim ısıtmalı, sitim jeneratörü : Ship and Goods (sigorta) Gemi ve yükü : Slutis Gratia (For the sake of safety) (sigorta) Emniyet uğruna yapılan zararlar : Shells (seyir) Haritada dip yapısı; Kabuk

Sh SH si SI Si SI S/I SI Sk S.L. S/M S/N S.O. S/O S/O so sp SP S.&P SP sq SQ SR sr SS

: Shoal (seyir) Harita bilgisi; Sığlık : Ship’s Head (seyir) Geminin puruvası : Silence (haberleşme) Sessizlik : System International (genel) Uluslararası kullanılan ölçü birimleri sistemi : Silt (seyir) Harita bilgisi; Aluvyon : Short Interest (ticaret) Eksik hisse : Sum Insured (sigorta) Sigorta toplamı : Soft Iron (seyir) Manyetik pusulada; yumuşak demir : Sack (gemicilik) Torba, çuval : Salvage Loss (sigorta) Kurtarma kaybı : Sand Over Mud (seyir) Harita bilgisi; Çamur üstünde kum (deniz dip yapısı) : Shipping Note (yazışma) Gönderme bildirisi : Seller’s Option (ticaret) Satıcının opsiyonunda : Ship Owner (yazışma) Gemi sahibi : Standing Order (gemicilik) Yürülükteki talimatlar : Soft (seyir) Harita bilgisi; Yumuşak : Sponge (seyir) Harita bilgisi; Sünger : Sailing Plan (marpol) (çevre koruma) Seyir planı : Sale and Purchase (ticaret) Satma ve satınalma : Sale and Purchase (ticaret) Satmak ve satınalmak : Square (yazışma) Kare : Special Quality Steel Cable (gemicilik) Özel nitelikte, vasıflı çelik tel halat vb. : Sunrise (seyir) Gün doğumu : Single Reduction Gearing (gemicilik) Tek redüksiyonlu (makine) : Signal Station (haberleşme) Sinyal istasyonu

S/S SS SS ST S.T. S/T St St St ST ST S.T. SU SV SV S/V SW SW SW S.W. S/Y (Sy) sy S-52 S-57

: Steam Ship (gemicilik) Sitimli gemi : Seismic Survey Vessel (gemicilik) Sismik sörvey gemisi : Special Survey (gemicilik) Gemi klas bürolarınca 4 yılda bir yapılan sörvey : Short Term (sigorta) Eksik şartlar. : Spring Tides (seyir) Canlı yüksek su : Short Ton (gemicilik) 907.18 kg.lık ağırlık birimi : Stones (seyir) Harita bilgisi; Taşlık : Street (yazışma) Cadde : Stratus (meteoroloji) Bulut adı : Salvage Tug (gemicilik) Kurtarma romorkörü : Side Tank (gemicilik) Yan tanklar : Steam Turbine (gemicilik) Sitim türbinü : Search Unit (kurtarma) Arama çalışmaları ünitesi : Sodium Vapour Discharge Lamp (gemicilik) Sodyum buharı çıkaran lamba : Satellite (haberleşme) Uydu : Sailing Vessel (gemicilik) Yelkenli tekne : South West (seyir) Güney batı : Sea Water, Salt Water (gemicilik) Deniz suyu, Tuzlu su : Short Wave (haberleşme) Kısa dalga : Shipper’s Weight (chartering) Yükleyicinin belirlediği ağırlık. : Sailing Yacht (gemicilik) Yelkenli yat : Synchronous System (gemicilik) Sinkronize, eşzamanlı sistem : Sticky (seyir) Harita bilgisi; Yapışkan : IHO Specification for Chart Content and Display of ECDIS (seyir)Elektronik haritalarda ve göstergelerinde IHO özelliklerini belirleyen kurallar : IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data (seyir) Standart hidrografik bilgilerin dijital sisteme transferi için IHO kuralları

SAC

SAD s.a.e. SAH SAM SAR Sat SAT SBC S.B.E. s.b.f. S.B.M. SBM s.b.s. SBT SBV S’by SCA S.C.A. SCC Sch SCI SCP SCP

: Report of the Standard Advisory Committee on the Carriage of Dangerous Goods in Ship (yazışma) Tehlikeli maddelerin gemi ile taşınmasında danışmanlar komitesine rapor verme standartları kitabı. : Single Administrative Document (ticaret) Gümrüklerde basitleştirilmiş evrak işleri : Stamped and Addressed Envelop (yazışma) Mühürlü ve adresli zarf : South African Harbour (chartering) Güney Afrika limanları : System Area Monitor (gemicilik) Bölgesel sistem monitörü : Search and Rescue (kurtarma) Arama ve kurtarma : Saturday (yazışma) Cumartesi : Ship Apparent Time (seyir) Gerçek gemi zamanı : Singapore Bunker Claims (chartering) Singapur yakıt ikmali özellikleri : Stand-by Engines (gemicilik) Makineler için hazır ol kumandası : Sauf Bonne Fin. Under usual Reserves (ticaret) Her zamanki şartlarla : Single Buoy Mooring (seyir) Halat bağlama şamandırası : Shore- Based Maintenance (haberleşme) GMDSS sahil bakım seçeneği : Surveyed Before Shipment (sigorta) Gönderilmeden, yüklemeden önce malın muayenesi : Segregated Ballast Tank (gemicilik) Tankerlerde yük alınan tanklardan hariç özel ballast tankları : Standby Vessels (gemicilik) Petrol platformlarının yanında hazır bekleyen gemi : Standby (yazışma) Hazırol : Suez Canal Authority (kuruluş) Suveyş kanal idaresi : Settlement of Claims Abroad (sigorta) Kleymlerin yurt dışında yerine getirilmesi ödenmesi : Ship Control Centre (gemicilik) Gemi kontrol merkezi : School (seyir) Harita bilgisi; Okul : Shipping Corporation of India (kuruluş) Hindistan denizcilik kurumu : Shipping Control Point (haberleşme) Tehlikeli bölgelerde, seyirde mesaj verme noktaları : Simplified Clearance Procedure (ticaret) Gümrüklerde; basitleştirilmiş onaylama prosedürü

SCT Sdg. S dk SDP SDP SDR S.E.A. SEB sec sec SEL SE&O SEP Sep. Sep Seq SES S.E.S. S.E.T. Set S&FA s.f.c. SFU SFV

: Southampton Container Terminal (ticaret) Southampton konteyner terminali : Sounding (gemicilik) İskandil, iskandil almak : Shelter Deck (gemicilik) Barınak güverte. : Slops Disposal Procedures (çevre koruma) Atıkları yok etme prosedürü : Search and Rescue Data Provider (kurtarma) Arama ve kurtarma çalışmalarında bilgi temin edilen sistemler : Special Drawing Rights (haberleşme) Haberleşme ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan özel para birimi : South East Asia (chartering) Güney doğu Asya : Scottish Examinations Board (kuruluş) İskoçya sınav komisyonu : second (yazışma) Saniye : secant (seyir) Az,yetersiz : Selected (seyir) Seçilmiş : Salvo Errore et Omissione. Sauf Erreur et Omission (chartering) Hata ve unutma müstesnadır. : Self Elevating Platform (gemicilik) Kendi imkanlarıyla yükselip alçalan platform : Separate , Separation (gemicilik) Yükü ayrı istiflemek, ayırmak : September (yazışma) Eylül ayı : Sequence (haberleşme) Mesaj sıra numarası : Ship Earth Station (haberleşme) Gemi yer istasyonu : Seafarers Education Service (yazışma) Gemiadamları eğitim servisi : Selective Employment Tax (ticaret) Özel işletme vergisi : Drift Heading (seyir) Akıntının yönü : Shipping and Forwarding Agent (kuruluş) Nakliye ve gönderme acentası : Specific Fuel Consumption (chartering) Belirlenmiş yakıt sarfiyatı : Store and Forward Unit (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Aboneye direkt mesaj gönderme ünitesi : Screw Flap Valve (gemicilik) Viralı damper valf

SGS S.H.A. SHE S&HE SHF SHM S.H.P. SHS SID sig. SIM sin SIO S.I.S. S.I.T. S/LC SLD sld. SLR SMA SMC SMC SMD SMG

: Society General Surveillance (chartering) Genel gözetim firması : Sidereal Hour Angle (Seyir) Yıldızsal saat açısı : MES Hardware Error (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; MES donanım hatası : Sundays and Holidays Excepted (chartering) Pazar ve tatil günleri hariç : Super High Frequency (haberleşme) Süper yüksek frekans : Disables Heading Line (seyir) Radarda; Puruva hattını yok etme fonksiyonu : Shaft Horse Power (gemicilik) Şaft beygir gücü : Second Hand Special (gemicilik) İkinci el kullanılmış malzeme : Sudden Ionosphere Disturbance (meteoroloji) Ani iyonosferik disturbans : Signal (seyir) İşaret : Shell International Marine (ticaret) Shell uluslararası deniz yakıt servisi : sine (genel) Sinüs : Six in One (gemicilik) Konteynerlerde; altısı bir içinde : Shipping Information System (kuruluş) Denizcilik enfarmasyon sistemi (yayın) : Spontaneous Ignition Temperature (gemicilik) Tehlikeli yüklerde; kendiliğinden ateşlenme derecesi : Sue and Labour Clause (sigorta) Dava ve say klozu, mahkeme ve avukatlık masraflarını içerir. : Sea Level Datum (seyir) Deniz seviyesi datumu : Sailed (chartering) Haraket etti : Satellite Laser Ranging (seyir) Elektronik mevki bulma cihazlarında; Uydu laser mesafesi : Swedish Maritime Administration (kuruluş) İsveç denizcilik idaresi : Search and Rescue Mission Co-ordinator (kurtama) Tehlike durumunda kurulan arama ve kurtarma kurulu : Safety Management Certificate (yazışma) ISM emniyet yönetim sertifikası : Ship’s Mean Time (gemicilik) Gemi saati, zamanı. Değişik bölgelerde o bölgenin değil gemideki uygulanan zaman : Speed Made Good (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Ortalama yapılmış sürat

SMI SML SMM SMS SMS SMS S.M.S. Smt SMT SNC SNF SNI SNR SNS SOG SOA S.O.L. S.O.S. SOS SPA S.P.A. S.P.C. Spd. s.p.d. SPE

: Serious Marine Incident (yazışma) Ciddi deniz kazası : Small (genel) Küçük : Safety Management Manuel (yazışma) ISM emniyet yönetimi el kitabı : Ship Manoeuvring Simulator (gemicilik) Gemi manevra simülatörü : Synchronous Meteorological Satellite (meteoroloji) Eşzamanlı meteoroloji uydusu : Safety Management System (yazışma) ISM emniyet yönetim sistemi : Special Marine Structures (gemicilik) Petrol platformlarının su altında kalan yapısı : Sea mount (seyir) Harita bilgisi; Deniz dibinde tepelik : Ship’s Mean Time (seyir) Gemi ortalama zamanı : Navigation Calculations (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Seyir hesaplaması : Satellite Network Failed (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Uydu şebeke sistemi başarısız : Shipping New International (yazışma) Uluslararası gemicilik haberleri dergisi : Signal to Noise Ratio (haberleşme) En düşük sinyal seviyesi : Singapore Network Service (haberleşme) Singapur haberleşme ağı : Speed Over Ground (seyir) Yere göre yapılan hız : Speed of Advance (seyir) İlerleme sürati : Ship owner’s Liability (sigorta) Gemi sahibi sorumluluğu : Save Our Souls (kurtarma) İmdat : Singapore Organisation of Seaman (kuruluş) Singapur gemiadamları organizasyonu : Sudden Phase Anomaly (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Ani farz anormalliği : Subject to Particular Average (sigorta) Hususi avarya şartları ile : Solent Point Racing (gemicilik) Tek noktalı yat yarışları : Speed (seyir) Sürat, hız : Steamer Pays Dues (ticaret) Geminin vereceği vergi miktarı : MES Protocol Error (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; MES’in protokol hatası var

Sph. SPI SPM Spt. SQA SRA SRG S.R.L. SRO SRR SRS SRS SRT SRU SSB SSC s.s.&c S.S.D. SSE SSI SSL SSN S.S.O. SSP SSQ

: Sphere (gemicilik) Küre : Singapore Port Institute (kuruluş) Singapur liman enstitüsü : Single Point Mooring (gemicilik) Tek halat bağlama şamandırası : Super heaters (gemicilik) Yüksek verimli ısıtıcılar : Scottish Qualifications Authority (kuruluş) İskoçya klaslandırma kuruluşu : Shipping Risk Areas (haberleşme) Gemiler için tehlike bulunan bölgeler için rapor verme sistemi : Short Range Aircraft (kurtarma) Kısa mesafeli uçak : Ship Repairer’s Liability (sigorta) Gemi tamircileri mesuliyetleri : Self Regulating Organisation (yazışma) Kendi içinde düzenleme yapan organizasyonlar : Search and Rescue Region (kurtarma) Arama ve kurtarma çalişmalarını kapsayan bölge : Search and Rescue Sub-region (kurtarma) Arama kurtarma alt bölgesi : Shipping Research Service (kuruluş) Norveç gemicilik araştırma servisi : Ship Response Timeout (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemiden alınan yayınlar düzensiz. : Search and Rescue Unit (kurtarma) Arama kurtarma çalışmalarını yürütecek personel ve ekipmanları : Single Side Band (haberleşme) Tek yan band : Special Service Craft (gemicilik) Özel servis botu : Same Sea and Country or Coast (chartering) Aynı denizde ve aynı ülkede veya sahilde : Slow Speed Diesel (gemicilik) Ağır devirli dizel : South South East (seyir) Güney güney doğu : Sub Sea Inspection (gemicilik) Su altı denetlemesi : Straight Screw Lift (gemicilik) Aynı doğrultuda viralı valf : Standard Shipping Note (yazışma) Standart gemicilik bültenleri : Struck Submerged Object (sigorta) Su altındaki bir cisme çarpmak : Semi-Submerged Platform Craft (gemicilik) Yarısı denizde bulunan platform yapısı : Ship Out of Sequence (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemi listede yok

S.&S.R. S.S.T. SSW Stw STB S.T.C. STC STC s.t.c. Std. S.T.D. stg stk stl Stn S.T.P. str Str Str STs s.t.w. Sub. SUC Sum Sun

: Shipbuilding and Shipping Record (yazışma) Gemi inşası ve gemicilik kayıtları dergisi : Suprsonic Transport (genel) Süpersonik taşımacılık : South South West (seyir) Güney güney batı : Stowage (gemicilik) İstif : Starboard (gemicilik) Sancak taraf : Sensitivity Time Control (haberleşme) Hassas zaman kontrolü : Short Time Constant (haberleşme) Kısa zaman konstant ayarı : Standard Telephones & Cables (haberleşme) Standart kablolu telefon : Said to Contain (ticaret) Gümrük beyan manifesto’larında; beyan etti : Standard (genel) Standart : Subscribers Trunk Dialling (haberleşme) Yazdırmalı şehirlerarası arama : Sterling (yazışma) İngiliz para birimi; Sterlin : Stock (ticaret) Hisse senedi : Steel (gemi inşa) Çelik : Station (genel) İstasyon : Standard Temperature and Pressure (gemicilik) Belirli sıçaklık ve basınçta, tazyik ve ısıda : Strait (seyir) Harita bilgisi; Geniş boğaz : Stratiformis (meteoroloji) Bulut adı : Steamer (gemicilik) Sitimli gemi : Side Tanks (gemicilik) Yan tanklar : Said to Weight (chartering) Beyan edilen, söylenen ağırlık : Substitute Vessel (chartering) Diğer geminin yerini alacak olan gemi : Successful Call (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Çağrı başarılı. : Summer (yazışma) Yaz : Sunday (yazışma) Pazar günü

sup SUR SVC SWC S.W.D. SWG SWG SWL SWL S.W.&S SxE SxW Syn. SYS SABS SADT S.Ahd. SALM SALR SALS S/A L/U

SAMI

: Supra (above) (yazışma) Yukardaki : Life raft Servicing Questionnaire (yazışma) Can salı servislerini gösteren liste. : Service Message (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Mesaj geldi. : Ship Waiting for Clear (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Gemi trafiğin açılmasını bekliyor. : Sea Water Damage (sigorta) Deniz suyu hasarı : Slotted Wave guide (seyir) Radarda antene giden bakır dalga koruyucular. : Standard Wire Gauge (gemicilik) Standart tel ölçme cihazı : Safe Working Load (gemicilik) Emniyetli çalışma yükü : Stationary Water Level (seyir) Durağan su seviyesi : Shipping World and Shipbuilder (yazışma) Denizcilik dünyası ve tersaneler dergisi : South by East (seyir) Doğudan güneye : South by West (seyir) Batıdan güneye : Syndicate (genel) Sendika : System (yazışma) Sistem : South African Bureau of Standards (kuruluş) Güney Afrika standartlar bürosu : Self-accelerating Decomposition Temperature (gemicilik) Kendinden ayarlanmalı ayrışım termometresi : Slow Ahead (gemicilik) Ağır yol ileri : Single Anchor Leg Mooring System (gemicilik) Petrol platformlarında tankerlerin üzerine yanaştıkları tek demirle dip’e sabitlenmiş yükleme / boşaltma şamandırası. : Saturated Adiabatic Lapse Rate (meteoroloji) Doymuş adyabatik değeri : Single Anchor Leg Storage System (gemicilik)Petrol platformlarında denizden petrol yüklemek için dip’e tek demirle sabitlenmiş ve tankı bulunan bir çeşit şamandıra : Subject to Acceptance by the Assured, to be Advised to the Leading Underwriter (sigorta) Sigortaya kabul edilecek kalitedir, durum sigorta yapacak sigortacıya bildirilecektir. : Speed of Approach Measuring Instrument (gemicilik) Yetişilen geminin süratini ölçmeye yarayan alet

S.A.N.R. s.a.p.l. SARP SART Sa.S.I. SATS S.C.A.D. SCBA SCMG SCNM SCNT S.C.O.P. SCOR SCUK S.D.B.L. S.D.H.F. SDLC SDST S.DWT SD14 SEAL Secy. SENC SERS

: Subject to Approval, no risk to Attach Until Confirmation (sigorta) Kabul edilmek şartıyla, teyid edilinceye kadar hiç bir risk geçerli değildir. : Sailed as per List (chartering) Listede belirtildiği gibi haraket etti : Standard and Recommended Procedures (yazışma) Standart ve tavsiye edilen prosedürler. : Search and Rescue Transponder (kurtarma) Arama ve kurtarma yansıtıcısı. : Safety at sea International (yazışma) Denizde uluslararası güvenlik dergisi : South African Transport Service (ticaret) Güney Afrika taşımacılık servisi : Self Contained Automatic Fire Detection System (gemicilik)Duman olduğunda otomotik olarak harakete geçen yangın ihbar sistemi. : Self Contained Breathing Apparatus (gemicilik) Seyyar solunum aparatı. : Ship Captain’s Medical Guide (yazışma) Gemi kaptanları tıbbi yardım kılavuzu kitabı. : Small Craft Notice to Mariners (seyir) Ufak tekneler icin denizcilere ilanlar. : Suez Canal Net Ton (gemicilik) Süveyş kanalı net tonu : Steering Committee on Pilotage (kuruluş) Pilotaj serdümenleri komitesi : Scientific Commission on Oceanic Research (kuruluş) Okyanus araştırmaları bilimsel komisyonu : South Coast of United Kingdom (chartering) İngiltere güney sahilleri : Sight Draft, Bill of Lading Attached (ticaret) Hesap cetveli taşıma senedine eklenecektir. : Standard Dutch Hull Form (sigorta) Standart Hollanda tekne formu : Synchronous Data Link Communication (haberleşme) Eş zamanlı veri bağlantı haberleşmesi : Single / Double Summer Time (genel) Tek / çift yaz saati uygulaması : Summer Dead weight (gemicilik) Yaz dedweyt’i : Standard Design (no.14) Ship (gemi inşa) Standart dizayn no.14 tipi gemi : Scandinavian East Africa Line (ticaret) İskandinavya doğu Afrika hattı : Secretary (yazışma) Bir kuruluş, şirket sekreteryası, kalemi : System Electronic Navigational Chart (seyir) Elektronik seyir haritası sistemi : Ship Emergency Response Service (kurtarma) Acil durumlarda gemi müdahale servisi

SETS Sext. SFFA SFIA SFOC SFTC S.H.A.M. SHEX Shpg. Shpt SIAC SINA SINS SIRA SIRS SITC SMCP SMNV SMOU SNUM SNSA SOEC SOGT SOMS S.O.R.C.

: Seafarers Evaluation and Training System (yazışma) Gemiadamları staj ve değerlendirme sistemi : Sextant (seyir) Sextant : Singapore Freight Forwarders Association (kuruluş) Singapur Nakliyeciler birliği : Sea Fish Industry Authority (kuruluş) Deniz balık endüstrisi idaresi : Specific Fuel Oil Consumption (chartering) Spesifik yakıt sarfiyatı : Sea Fisheries Training Council (kuruluş) Deniz balıkcıları eğitim konseyi : Sideral Hour Angle of the Observer’s Meridian (seyir) Gözelemcinin meridyeninden, yıldızsal saat açısı. : Sundays and Holidays Excepted (chartering) Pazarlar ve tatil günleri hariç. : Shipping (yazışma) Gemicilik. Denizcilik : Shipment (ticaret) Sevk edilen, gönderilen, adına yüklenen : Singapore International Arbitration Centre (sigorta) Uluslararası Singapur hakemler merkezi : Shipping Inspectors of the Netherlands Antilles (kuruluş) Hollanda antilleri gemi sörveyleri : Ship’s Inertial Navigational System (seyir) Geminin işe yaramaz seyir sistemleri : Shipping Industry Reform Authority (kuruluş) Avustralya gemicilik endüstrisi reform otoritesi : Satellite Infra-Red Spectrometer (meteoroloji) Enfraruj tayfölçme uydusu : Standard International Trades Classification (ticaret) Gümrüklerde; Uluslararası standart ticaret sınıflandırması : Standard Marine Communication Phrase (haberleşme) Standart deniz haberleşmesi terimleri : Standard Marine Navigational Vocabulary (yazışma) Standart deniz seyir ingilizcesi cümle kalıpları kitabı. : Singapore Maritime Officer’s Union (kuruluş) Singapur deniz zabitleri sendikası : Supernumerary (yazışma) Personelin eşi ve çocukları (pers.listesi) : Singapore National Shipping Association (kuruluş) Singapur ulusal denizcilik birliği : Statistical Office of the European Community (ticaret) Avrupa topluluğu istatistik ofisi : Senior Officials Group on Telecommunication (haberleşme) Haberleşmede kıdemli memur gurubu : School of Maritime Studies (yazışma) Denizcilik eğitimi veren okulları. : Southern Ocean Racing Conference (kuruluş) Güney Atlantik yat yarışları konferansı.

SOTC Spec spec Sp.Ht. SPIM SPOC sp.wt. S.R&C.C. S.R.N.A. SSEE SSFC S.S.I.T. SSOA SSPU (s.stl.) STAB Stbd. STCW Std.T Stem Stmg s.t.o.a. S to S Strd. Strg

: Shipowner’s Oversea Transport Committee (kuruluş) Avustralya deniz aşırı sefer yapan armatörler komitesi : Specification (yazışma) Özelliklerin belirtilmesi : Speculation (sigorta) Spekülasyon : Specific Heat (gemicilik) Spesifik ısı : Singapore Ports Inventory Management (yazışma) Singapur liman envanter yönetimi : Search And Rescue Point of Contact (kurtarma) Arama ve kurtarma temas noktası : Specific Weight (charteringl) Belirlenmiş ağırlık : Strikes, Riots and Civil Commotion’s (Sigorta) Grevler, isyanlar ve halk haraketleri : Shipbuilders and Repairers National Association (kuruluş) Gemi onarım ve tersaneciler ulusal birliği : Standard Ship Emergency Exercise (gemicilik) Standart gemi acil durum eğitimleri : Sequential Single Frequency Code System (haberleşme) Sıralı tek frekans kod sistemi : Submersible Icebreaker Tanker (gemicilik) Buz kıran tanker : Standby Ship Operators Association (kuruluş) Petrol sondaj gemileri operatörleri birliği. : Ship’s Service Power Unit (gemicilik) Gemi hizmet güç ünitesi, jeneratör : Stainless Steel (gemicilik) Paslanmaz çelik : Stabilised (gemicilik) Dengelendirilmiş : Starboard (gemicilik) Sancak taraf : Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (yazışma) Gemiadamları eğitim belgelendirme ve vardiya tutma standartları : Standard Time (yazışma) Resmi saat : Subject to Availability (chartering) Elde mevcut imkanlar dahilinde : Steaming (chartering) Yol alma, seyir zamanı, pervanenin döndüğü süre : Subject to Owner’s Approval (chartering) Gemi sahibinin onaylaması şartı ile : Station To Station (haberleşme) İstasyondan istasyona : Stranded (sigorta) Karaya oturmuş : Steering (gemicilik) Dümen tutma

Stwd

: Steward (yazışma) Kamarot Stwf : Stowage Factor (gemicilik) İstif faktörü subm : Submerged (seyir) Harita bilgisi; Batık SVGA : Super Video Graphics Array (genel) Bilgisayarlarda; süper video grafik dizimi SWAD : Salt Water Arrival Draught (chartering) Tuzlu suda varış su çekimi (draftı) SWAL : Scandinavian West Africa Line (ticaret) İskandinavya batı Afrika hattı S.W.B.M. : Still Water Bending Moment (gemi inşa) Durgun su eğilme momenti SWEF : South West Export Federation (kuruluş) İngiltere güney batı ihracat federasyonu SYMB : Symbol (yazışma) Sembol Sabic : Saudi Arabian Basic Industries Corporation (ticaret) Suudi Arabistan temel endüstri kurumu SAECS : Southern Africa, Europe Container Service (ticaret) Güney Afrika, Avrupa konteyner servisi Salv.L. : Salvage Loss (sigorta) Kurtarma kaybı S.Astn. : Slow Astern (gemicilik) Ağır yol geri SASAR : South African Search and Rescue Organisation (kurtarma) Güney Afrika arama ve kurtarma örgütü S.A.S.A.R. : Singapore Association of Shipbuilders and Repairers (kuruluş) Singapur gemi yapımcıları ve tamircileri birliği S.B.B.N.F. : Ship and Boat Builders National Federation (kuruluş) Gemi ve bot yapımcıları ulusal federasyonu SBMCC : Shore Based Maintenance Co-ordination Contract (yazışma) GMDSS ekipmanlarının kara bakımının koordinasyonu sözleşmesi SBT-PL : Segregated Ballast Tank Protectively Located (gemicilik)Emniyetli yerde, diğer hamule ve ballast tanklara karışmayacak yerde geçirmezliği olan safra tankı. SCOTT : Shipping Corporation of Trinidad and Tobago (kuruluş) Trinidad ve Tobago denizcilik kurumu SCUBA : Self Contained Underwater Breathing Apparatus (gemicilik) Taşınabilir deniz altı solunum cihazı S.D.Aug. : Semi-Diameter Augmented (seyir) Yarıçap artışı SEPMU : Sonar Electrical Potential Monitoring Unit (gemicilik) Sonar göstergesi S.H.A.M.S. : Sideral Hour Angle of the Mean Sun (seyir) Farazi güneş’den yıldızsal saat açısı S.H.A.T.S. : Sideral Hour Angle of the True Sun (seyir) Gerçek güneş’den yıldızsal saat açısı

Sh.Del. SHINC Shkls. SITCo SMEOL S.M.T.R.B. SNAME SOLAS SSCMC S/Side S.S.or B. S.t.a.o.c. S.Turb Sub.to SUMED SWAPP SWATH SWOPS SandSR SAFCON SAFESS SAFREP SARSAT SASMEX

: Short Delivery (chartering) Eksik teslim : Sundays and Holidays Included (chartering) Pazarlar ve tatil günleri dahildir sayılırlar : Shackles (gemicilik) Demir kilitinin sayısı, kilit : Shell International Trading Company (ticaret) Shell uluslararası ticaret şirketi : Senior Marine Engine Operator Licence (yazışma) Makine işletme mühendisi lisansı (baş mühendis) : Ship and Marine Technology Research Board (kuruluş) Denizcilik ve gemi teknolojisi araştırma kurulu : Society of Naval Architects and Marine Engineers (kuruluş) Gemi inşa mühendisleri ve makine mühendisleri cemiyeti : Safety of Life at Sea (kuruluş) Denizde can güvenliği : Shanghai Sino Sea Container Manufacturing Company (ticaret) Shangay konteyner imalat şirketi : Ship side (chartering) Gemi borasında : Stranded sunk or Burn (sigorta) Karaya oturmuş batmış yada yanmış : Subject to Available of Cargo (chartering) Yükün mevcut olmasına bağlı olmak kaydıyla : Steam Turbines (gemicilik) Sitimli türbin : Subject to (yazışma) Tabi, maruz, şartı ile, idaresi altında : Suez – Alexandria – Mediterranean Pipeline (ticaret) Süveyş – Alexandıra – Akdeniz boru hattı : Safe Work Accident Prevention Poster (gemicilik)Emniyetli çalışma ve kazaların önlenmesi için uyarıcı posterler (bunlar gemi içine muhtelif yerlere yapıştırılır) : Small Waterplane Area Twin Hull Craft (gemicilik) Çift karinalı su hattında az yer kaplayan katamaran : Single Well Oil Production System (seyir) Harita bilgisi; Petrol platformu : Shipbuilding and Shipping Record (yazışma) Gemi inşa ve denizcilik kayıtları dergisi : Safety Construction Certificate (yazışma) Gemi inşa emniyet belgesi : South Africa Far East Safari Service (genel) Güney Afrika uzak doğu safari servisi : South African Ship Reporting System (seyir) Güney Afrika gemi rapor verme sistemi : Search and Rescue Satellite Aided Tracking (kurtarma) Uydu vasıtasıyla arama ve kurtarma sistemi : Safety at Sea and Marine Electronics Conference (yazışma) Yıllık yapılan, denizde güvenlik ve deniz elektroni-ğinde meydana gelen gelişmelerin tartışıldığı konferans.

: Satellite Communications (haberleşme) Uydu haberleşmesi SATNAV : Satellite Navigation (seyir) Uydu seyri cihazı SCANCO : The Baltic and International Maritime Conference Scandinavian Voyage Charter (1956,1962) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı İskandinavya sefer üzerine charter formu SCOTEC : Scottish Technician Education Council (yazışma) İskoç teknik eğitim konseyi SEAREM : Sea Related Emergencies (kurtarma) Denizle ilgili acil durumlar SEATAG : South East Asia Trade Advisory Group (ticaret) Güney doğu Asya ticaret danışmanlar gurubu See-Bee : Sea Barge Carrier (gemicilik) Barç taşıyıcısı SELCAL : Selective Calling System (haberleşme) Seçmeli çağrı sistemi SELFEC : Selective Forward Error Correction (haberleşme) Telex haberleşmesinde; tek yönlu haberleşme SHEXUU : Sundays and Holidays Excepted Unless Used (chartering) Çalışılmadıkca pazarlar ve tatil günleri hariç Sh.Land. : Short Landed (chartering) Eksik bırakma sig stn : Signal Station (haberleşme) İşaret istasyonu SIGTTO : Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (kuruluş) Uluslararası gaz tankerleri ve terminal işletmecileri cemiyeti SITREP : Situation Report (kurtarma) Durum raporu SOGITS : Senior Officials Group for Information Technology Standards (yazışma) Enformasyon teknoloji standartlarında yüksek seviyeli memur gurubu SORADO : Safety Officials and Reporting of Accidents & Dangerous Occurrences (yazışma) Tehlikeli olaylar durumunda gemi emniyet zabitinin yapması gerekenlerin ve rapor verme örneklerinin bulunduğu kitap. SPARCS : Synchronous Planning and Real –Time Control System (gemicilik) Konteyner taşımacılığında; Eşzamanlı planlama ve kontrol sistemi Sp.Chgs. : Special Charges (ticaret) Özel fiyat S.R.C.C.&M.D.: Strikes, Riots and Civil Commotion’s and Malicious Damage (sigorta) Grevler, isyanlar, sivil ayaklanmalar ve isyankar hasarlar. STALCO : Shipping, Trading & Lighterage Company (ticaret) Denizcilik, ticaret ve mavnacılık şirketi STAREC : Status Recording System (gemicilik) Haraketleri kaydetme sistemi SULCON : Chamber of Shipping Sulina and Constanta Berth Contract (1911) (chartering) Deniz ticaret odası Sulina ve Köstence rıhtım şartları SURNAV : French Information and Surveillance Service for Marine Navigation (kurtarma) Fransız deniz seyiri gözetim servisi ve rapor verme sistemi

SATCOM

SURPIC

: Surface Picture (kurtarma) Arama kurtarma çalışmalarında çekilen yüzey resmi SWACEM : Small Waterplane Area Concept Exploration Model (gemi inşa) Su kesimi fazla olmayan keşif modeli gemi SWEPRO : Swedish Trade Procedures Council (ticaret) İsveç ticaret prosedürleri konseyi SALTCON : The Baltic and International Maritime Conference Salt Charter (1947) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı tuz taşıma charter formu SASAFAA : South African Shipping and Forwarding Agents Association (kuruluş) Güney Afrika gemicilik ve nakliye acentaları birliği SC Chart : Small Craft Edition Navigation Chart (seyir) Küçük tekneler için basılmış seyir haritası SCOTVEC : Scottish Technician and Vocational Educational Council (kurulus) Iskocya teknik ve mesleki egitim kurulu semidur : Semi duration (seyir) Yarım süreli Sext.Alt. : Sextant Altitude (seyir) Sextant yüksekliği SHEXEIU : Sundays and Holidays Excepted Even if Used (chartering) Çalışılsa bile pazarları ve tatil günleri hariçtir, sayılır. SHIPPOS : Ship Position Reporting Service (seyir) Gemi pozisyonu bildirme servisi SINGREP : Singapore Ship Reporting System (seyir) Singapur gemi rapor verme sistemi SISTRAP : Brazilian Ship Reporting System (seyir) Brezilya gemi rapor verme sistemi SOVCAOL : Soviet Coal Charter (1962) (chartering) Rusya kömür taşıma charter formu S.R.ports : Southern Range Ports (chartering) Amerika’nın Atlantik kıyısındaki güneyli limanları SUBSUNK : Full Scale Search for Submarine (kurtarma) Tam skalalı denizaltı arama hattı SUBMISS : Initial Search For Submarine (kurtarma) Deniz altından aramaya başlama yeri SALEFORM : Memorandum of Agreement (1966, 1974) (ticaret) Ticari anlaşmaların şartlarını belirten standart form SIPROCOM : Belgium Trade Facilitation Committee (ticaret) Belçika ticaret kolaylıkları komitesi Stev.Liab. : Stevedores Liability (sigorta) Stivedör sorumluluğu SUEZSTOP : Baltic Conference Stoppage of Suez Canal Traffic Clause (1956) (chartering) Baltık konferansı Süveyş kanalında trafik için bekleme klozu SWISSPRO : Swiss Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) İsveç ticaret kolaylıkları ve standartlar organizasyonu Safmarine : South African Marine Corporation (kuruluş) Güney Afrika denizcilik kurumu SEANOTICE: Baltic Conference Notice from Sea Clause (1970) (chartering) Baltık konferansı denizden yapılan bildiri klozu

SOVORECON : Soviet Ore Charter Party for Ores and Ore Concentrates from Russian Ports (chartering) Rus limanlarından cevher taşıma charter formu SYNACOMEX: North American Grain Charter Party (1973) (chartering) Kuzey Amerika tahıl taşıma charter formu SCANORECON : The Baltic and International Maritime Conference General Ore Charter Party (1962) Scandinavian Terms (1966) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı genel cevher taşıma charter formu İskandinavya şartları. SOVIETWOOD : Soviet Wood Charter Party (1961) (chartering) Sovyet kereste taşıma charter formu SPANFRUCON : The Baltic and White Sea Conference Fruit Charter (1926) (chartering) Baltık ve Beyaz deniz konferansı meyve taşıma charter formu SUPPLYTIME : The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time Charter Party for Offshore Service Vessels (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı sahil platformları servis gemileri için zaman üzerine charter formu

T
T T T T T t t TA T/A TB TB TC T/C TC TC T/C T/C TC TD TD TE TE : Temporary (seyir) Geçici, harita ve yayınlarda geçici düzeltmeler. : Ton, Tonne (genel) Ton, tonaj : Tropical (gemicilik) Tropikal bölge yükleme hattı. : Thrust (gemicilik) Baş ve kıçta bulunan iticiler. : Twin Screw (gemicilik) Çift pervane. : Total Trim (gemicilik) Toplam trim. : Thunder (meteoroloji) Gök gürültüsü. : Telegraphic Address (yazışma) Telgraf adresi. : True Altitude (seyir) Gerçek irtifa. : True Bearing (seyir) Hakiki kerteriz. : Trail Balance (ticaret) Bakiye. : True Course (seyir) Hakiki rota. : Tidal Current (seyir) Gel-git akıntısı. : Tipping Centre (gemi inşa) Eğim merkezi. : Total Correction (seyir) Toplam düzeltme. : Till Countermanded (sigorta) İptal edilinceye kadar. : Time Charter (chartering)Süreli, zaman üzerine gemi kiralama sözlesmesi. : Tropical Continental Air Mass (meteoroloji) Karasal tropikal hava kütlesi. : Time Difference (seyir) Loran-c zaman farklılığı. : Fog Signal Temporarily Discontinued (seyir) Harita bilgisi; Sis işareti geçici olarak çalışmıyor. : Light Temporarily Extinguished (seyir) Fener geçici olarak sönmüştür. : Trade Expenses (ticaret) Muamele masrafları, ticari giderler.

T-E T/F TF T&G TH Tk. T.L. TL TM TM T.O. T/O t&p TP T.P. TQ tr TR TR Tr Tr tr Tr Tr Tr

: Turbo-Electric (gemicilik) Turbo elektrik. : Twenty, Forty (gemicilik) Konteyner boyları 20 fit, 40 fit. : Tropical Fresh Water Zone Load Line Mark (gemicilik) Tropikal tatlı su bölgesi yükleme markası. : Tongued and Grooved (ticaret) Kereste taşıma birimi. : True Heading (seyir) Radarda; gerçek puruva. : Tank (gemicilik) Tank : Total Loss (sigorta) Tam zayii : Turkish Lloyd (kuruluş) Türk gemi klas kuruluşu. : Tropical Maritime Air Mass (meteoroloji) Denizsel tropikal hava kütlesi. : True Motion (seyir) Radarda; gerçek haraket, görüntünün sabit geminin haraketli olması. : Turn Over (ticaret) Bürüt gelir. : Transfer Order (ticaret) Transfer talimatı. : Theft and Pilferage (sigorta) Hırsızlık ve çaldırma. : Tinplate (gemi inşa) İnce plaka saç (teneke) : Third Party (yazışma) Üçüncü şahıslar : Tale Quail (as found) (ticaret) Olduğu gibi : Translucent (seyir) Haritada deniz dip yapısı; yarı saydam : Track (seyir) Rota : Tons Registered (yazışma) Kayıtlı tonaj : Trustee (sigorta) Yeddi emin : Triple Screw (gemicilik) Üç pervaneli : Triple Reduction Gearing (gemicilik) Üç reduksiyonlu : Transit (seyir) İki sabit maddeyi aynı doğrultudan görmek. : Tower (seyir) Harita bilgisi; kule : Trailer (gemicilik) Tır, tekerlekli büyük kamyon kasası

TR T/R T.S. t&s T/S T.T TT TV T/V Tx TAA tab T&E TAG TAI tan TAP TAS T.A.S. T.B.A. TBD TBN TBY TCA TCA

: Trade Route (chartering) Ticaret rotası : Transmit – Receive (haberleşme) Gönderme – alma ünitesi : Top Stowed (chartering) Üstte istiflenmiş : Touch and Stay (sigorta) Geminin dip’e hafif oturması ve orada kalması : Transhipment / Transhipped (gemicilik) Limbo yapıldı / Limbo yapmak : Telegraphic Transfer (ticaret) Telgraf havalesi : Terminal Tractor (gemicilik) Konteyner terminallerinde; konteyner taşıyan traktör : Television (genel) Televizyon : Tank Vessel (kurtarma) Tanker : Transmitter (haberleşme) Cihazlarda gönderme, gönderi yapma : Trans Atlantic Agreement (ticaret) Atlantik aşırı ticaret sözleşmesi : Table (yazışma) Çizelge, liste : Telecommunications and Electronics (yazışma) Haberleşme ve elektronik : Technical Assessment Group (kuruluş) Teknik derecelendirme gurubu : International Atomic Time (yazışma) Uluslararası atom zamanı : Tangent (seyir) Tanjant : Terminal Access Point (genel) Bilgisayarda; Terminal giriş noktası : True Airspeed (kurtarma) Gerçek hava sürati : Turkish Joint-Stock Company (ticaret) Türk anonim şirketi : To Be Agreed / To Be Arranged (chartering) Onaylanacaktır. / Temin edilecektir. : To Be Developed (chartering) Sonra geliştirilecek, yenilenecek : To be Named / Nominated / Notified (chartering) Sonra belirlenecek / Bildirilecek. : Trunks Busy (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Hatlar meşgul : Time of Closest Approach (seyir) Yaklaşma mesafesi zamanı : Time of Satellite Closest Approach (seyir) Uydudan mevki alan seyir cihazlarının; uyduyu yakalama zamanı

TCB TCC t.c.e. TCH TCI T.C.I. TCR TCS Tdg. T.Dk. TDM TDM TDS TDW T.E.C. Tel TEM TEU T.F.D. TFL TFR TGA T.G.B. TGR THA

: Terminal Contenedores de Barcelona (chartering) Ispanya stivedörlük şirketi : Technical Co-ordinating Committee (kuruluş) Teknik düzenlemeler komitesi : Tonnes of Coal Equivalent (gemicilik) Bir geminin kömür taşıma tonaji karşıtı başka bir yük için birim : Time Charter Hire (chartering) Zaman üzerine taşıma kiralaması : Time Charter Index (ticaret) Kiracılar için dünyadaki yüklerin listesi : Time Charter’s Interest (sigorta) Kira kazancı : Tiphook Container Rental (ticaret) İngiltere, Tiphook konteyner kiralama şirketi : Traffic Control System (seyir) Trafik kontrol sistemi : Trading (yazışma) Ticaret yapmak : Twin Deck (gemicilik) Gladora güvertesi : Total Distribution Management (ticaret) Parakende dağıtım yönetimi : Time Division Multiplexing (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde;Zaman hesaplaması : Twin Deck Space (gemicilik) Gladora alanı : Tons Dead weight (gemicilik) Dead weight ton : Technician Education Council (kuruluş) İngiltere teknik eğitim konseyi : Telephone Number (yazışma) Telefon numarası : Trans European Motorway (genel) Avrupa’yı bağlayan karayolu : Twenty Foot Equivalent Unit (gemicilik) Konteyner gemilerinin veya terminalinin 20 fit uzunluğundaki toplam konteyner kapasitesi : Theoretical Forward Distance (gemicilik) Makinele ilerleme mesafesi, makine sürati : Through Flow Line (gemicilik) Petrol palatformlarında; taşıntı borusu : Temporary Flight Restriction (kurtarma) Uçuşlar geçici olarak yasaklandı : Antenna Height and Geographical Height (haberleşme) Anten yüksekliği ve coğrafik yükseklik : Tongued, Grooved, and Beaded (ticaret) Kereste ticaretinde kullanılan birim : TDM Group Reset (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; TDM gurubu sıfırlaması : Tanzania Harbours Authority

THC T.H.P. Thu THV Thw. Thz TIB TIC TIG TIM TIR T.I.R. T.L.O. TLP T.L.V. Tlx. TMA TMC TMD TMG T.Mk. T.M.O. TOD TOE

(kuruluş) Tanzanya liman otoritesi : Terminal Handling Charges (chartering) Liman elleçleme masrafları : Thrust Horse Power (gemicilik) Traster beygir gücü : Thursday (yazışma) Perşembe (gün) : Trinity House Vessel (gemicilik) Üç kasaralı gemi : Thwart ship (gemicilik) Teknenin enine, alabandadan alabandaya : Terra hertz (haberleşme) Tetra herz : Trimmed in Bunkers (gemicilik) Tankerlerde yakıtın hap edilmesi, Sıcak malın çökmesinin beklenmesi : Thermal Imaging Camera (gemicilik) Yangında; ısıya duyarlı görüntü kamerası : Tungsten Inert Gas (gemi inşa) Kaynak gazı : Timeout (haberleşme)İnmarsat haberleşmesi; Düzensiz : Transport Internationale Routires (Fransızca) (genel) Uluslararası karayolu taşımacılığı operasyonu : Target Illuminating Radar (kurtarma) Hedef aydınlatma radarı : Total Loss Only (sigorta) Sadece tam zayii : Tension Leg Platform (gemicilik) Deniz dibine sabitlenmiş platform : Threshold Limit Value (ticaret) Başlangıç sınırı değeri : Telex Number (haberleşme) Teleks numarası : Terminal Control Area (ticaret) Terminal kontrol sahası : Transmitting Magnetic Compass (seyir) Frekans gönderici manyetik pusula : Maximum Number of Addresses Exceeded (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Toplam adres numarası doldu : Track Made Good (seyir) Gidilen rotanın izleme durumu : Tonnage Mark (Gemicilik) Geminin tonilota markası : Telegraphic Money Order (ticaret) Telgraf havaleli para talimatı : Time of Day (chartering) Mutabık kalınan gün ve zaman : Tons Oil Equivalent (gemicilik) Ton petrole eşdeğer olan miktar

TOO TOR T.O.R. TPA TPC TPC TPI T.P.L. TPQ TQA TQM TRC TRS TSA T.S.A. TSB T.S.D. TSN TSR TSR TSS T.S.S. TSW T.T.C. TTC

: Time of Origin (chartering) Mutabık kalınan mahalli zaman : Telex Over Radio (haberleşme) Telsiz cihazı üzerinden telex haberleşmesi yapılan cihaz. : Time on Risk (sigorta) Risk altında olunan zaman : Thermal Protective Aid (kurtarma) Isı koruyucu elbise : Tonne Per Centimetre Immersion (stabilite) Gemiyi bir santimetre batırma tonu/ağırlığı : Tinplate in Role (gemi inşa) Rulo halinde ince saç : Tons Per Inch Immersion (stabilite) Beher inç’e düşen ton( Bir inch batırma ağırlığı) : Transferred Position Line (seyir) Aktarılmış pozisyon hattı : Threshold Planning Quantity (ticaret) Başlangıçta planlanan değer adedi : Total Quality Assurance (yazışma) Toplam kalitelendirme : Total Quality Management (yazışma) ISM’de toplam kalite yönetimi : Type Rating Certificate (yazışma) Yeterlilik sertifikası : Tropical Revolving Storm (meteoroloji) Tropikal devvar fırtınası : Terminal Service Agreement (ticaret) Konteyner firmalarının limanlarla yaptıkları servis anlaşması : Training Services Agency (kuruluş) Kurs servisleri acentası : Transportation Safety Board (kuruluş) Taşımacılık sektörü emniyet kurulu : Temperature, Salinity and Depth (meteoroloji) Sıcaklık, tuzluluk ve derinlik : Track Line Search Non-return (kurtarma) Geri dönüşsüz paralel rota düzeninde arama : Track Line Search Return (kurtarma) Paralel rota düzeninde datum noktasında biten arama : Temporary Safe Refuge (gemicilik) Petrol platformlarında; geçici emniyet sığınağı : Traffic Separation Scheme (seyir) Trafik ayrım düzeni : Twin Screw Ship / Steamer (gemicilik) Çift pervaneli buharli gemi : Terminal Soft Ware (haberleşme) Satcom işletim programı : Telecommunications Technician’s Certificate (yazışma) Haberleşme teknisyeni sertifikası : Tunisian Turkish Containers (gemicilik) Tunus Türkiye konteynerleri

TTG TTT TUC Tue TVP TWC TWD TWS TWX TZD Tzn T.&C.C. TACT T.Alt. TAR/V TASC T/Atl. TBAF TBNC TCPA T/Day TDED tech Temp Temp

: Time to Go (seyir) Varılacak noktaya ulaşmak için gereken zaman : Navigational warning signal (seyir) Seyir uyarı sinyali : Trade Union Congress (kuruluş) Ticaret sendika kongresi : Tuesday (genel) Salı (gün) : True Vapour Pressure (gemicilik) Gerçek gaz basıncı : Total Water Current (kurtarma) Toplam akıntı miktarı : Twin Deck Tanks (gemicilik) Trimde kullanılan gladora tankları : Tsunami Warning System (meteoroloji) Tusinami uyarı sistemi : Higher Speed Teletype / Telex Service (haberleşme) Yüksek süratli daktilo / telex servisi : True Zenith Distance (seyir) Hakiki başucu mesafesi : True Azimuth (seyir) Hakiki semt : Technical and Clauses Committee (sigorta) Tekniker ve klozcular komitesi : The Air Cargo Tariff (ticaret) Uçak kargo tarifesi : True Altitude (seyir) Gerçek irtifa : Trans Atlantic Round Voyage (chartering) Atlantik aşırı gidip gelme seferi : Towing Safety Advisory Committee (kuruluş) Emniyetli yedekleme danışmanlar komitesi : Trans-Atlantic (chartering) Atlantik aşırı sefer yapan büyük gemi : To Be Accounted For (sigorta) ..Hesabına yazılacaktır. : Thames Barrier Navigation Centre (yazışma) İngiltere’de; Thames Barrier seyir merkezi : Time of Closest Point of Approach (seyir) Radarda bir noktaya en yakın yaklaşma zamanı : Today (yazışma) Bugün : Trade Data Elements Directory (ticaret) Ticari terimler rehberi : Technical (yazışma) Teknik : Temperature (meteoroloji) Sıcaklık : Temporary (genel) Geçici

TEWI TFFL T.G.W.U. THKS THMB THPV TICT TIPS TOCA TOFC TOFS TOGA Tonn TOPS TPLJ T.P.N.D. TRGT T.S.P.P. TTCN Ttly TURN TV Tr TcHHW TcHLW

: Total Equivalent Warning Impact (gemicilik) Gazlarla ilgili uyarıcı, dikkat çekici uyarılar : Total Fright Forwarding System (ticaret) Nakliye gönderim sistemi : Transport and General Workers Union (kuruluş) Nakliye ve genel işciler sendikası : Thanks (yazışma) Teşekkürler : Trinity House Motor Boat (gemicilik) Üç kasaralı motor bot : Trinity House Pilot Boat (gemicilik) Üç kasaralı pilot motoru : Tokyo International Container Terminal (ticaret) Tokyo uluslararası konteyner terminali : Thailand International Port Service (kuruluş) Tayland uluslararası liman servisi : Transfer of Class Agreement (yazışma) Klas anlaşmasının değiştirilmesi : Trailer on Flat Car (gemiclik) Ro-ro gemileri için; Otomobillerin arkasında bulunan romork : Over water Flight Suit (gemicilik) Açık güverte yolcu kamarası : Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme (meteoroloji) Tropikal okyanuslar ve küresel atmosfer çalışmaları programı : Tonnage (yazışma) Tonaj : Terminal Operating System (ticaret) Terminal operasyon sistemi : Thermal Protective Lifejacket (kurtarma) Isı korunmalı can yeleği : Theft, Pilferage and Non Delivery (sigorta) Hırsızlık, çaldırma ve teslim etmeme : Targets (seyir) Radar cihazında hedef, işaretlenen gemi : Tanker Safety and Pollution Preventing (çevre koruma) Tanker güvenliği ve kirletmeyi önleme kuralları : Trade Tariff Code Number (ticaret)Gümrüklerde; eşyanın gümrük tarifesi kod numarası : Totally (yazışma) Toplam olarak : Trader Unique Reference Number (ticaret) Gümrüklerde; sanayici referans numarası : Television Tower (seyir) Harita bilgisi; Televizyon kulesi : Tropic Higher High Water (seyir) Tropikal en yüksek yüksek su : Tropic Higher Low Water (seyir) Tropikal en yüksek alçak su

TcLHW

: Tropic Lower High Water (seyir) Tropikal en düşük yüksek su TcLLW : Tropic Lower Low Water (seyir) Tropikal en düşük alçak su Teak’s : Teak Sheathed Decks (gemicilik) Tik ağacından kaplanmış güverte TIROS : Television and Infra-red Observation Satellite (meteoroloji) Televizyon ve kızıl ötesi izleme uydusu Tks.yr. : Thanks Your (yazışma) ...Için teşekkürler T.P.C.FW : Tonne Per Centimetre Immersion in Fresh Water (stabilite) Tatlı suda gemiyi bir santimetre batırma tonu T.P.N.S.D. : Theft, Pilferage and Non and/or Short Delivery (sigorta) Hırsızlık, çaldırma ve eksik ve/veya hiç teslim etmeme TRADA : Timber Research and Development Association (kuruluş) Kereste tüccarları, araştırma ve geliştirme birliği TcHHWI : Tropic Higher High Water Interval (seyir) Tropikal en yüksek yüksek su aralığı TcLLWI : Tropic Lower Low Water Interval (seyir) Tropikal en düşük alçak su aralığı TEMPSC : Totally Enclosed Motor Propeller Survival Craft (gemicilik) Tamamiyle kapalı motorlu talisiye botu Thirds : Deduction From a Claim on a New for Old Basis (sigorta) En son verilen kleym kaldırıldı T.L.O.& Exs. : Total Loss only and Excess (sigorta) Toplam kayıp ve fazlası T.T.F.Cls. : Timber Trade Federation Clauses (sigorta) Kereste tüccarları federasyonu klozu TUBRAP : Turkish Straits Reporting System (seyir) Türk boğazları rapor verme sistemi T and/or C : Total and/or Constructive and/or Arranged Total Loss Only (sigorta) Tam ve/veya hükmi tam zayii, ve/veya sadece kabullenilmiş tam zayii. TCATLVO : Total or Constructive or Arranged Total Loss of Vessel Only (sigorta)Tam ve/veya hükmi tam zayii sadece gemiyi kapsar. Telecon : Telephone Conversation (yazışma) Telefon görüşmesi T.L.O. R/I CI.: Total Loss Only Reinsurance Clause (sigorta) Tam zayide reinşurens klozu TOVALOP : Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil pollution (çevre koruma) Denizleri petrolle kirletme mesuliyetine karşı tanker sahipleri gönüllü yardımlaşma anlaşması. TREDMAR : Training and Education in Marine Sciences Programme (yazışma) Deniz bilimleri eğitim ve staj programı TRODBASE : Technical Records Office Database (yazışma) Klas kuruluşlarının ofislerinde bulunan gemiye ait teknik detaylarının kayıtları T.and/or C.T.L.: Total and/or Constructive Total Loss (sigorta) Tam ve/veya hükmi tam zayii

U
u u U U U/A U.a. uc U/C U/C u.d. UK UL UN un UO U.P. UQ U/S u.s. UT U/w : Ugly sky (meteoroloji) Korkunç gök : Dew (meteoroloji) Gemi jurnaline yazılan; çiy : Uniflow (gemicilik) Tek akışlı : Upper (gemicilik) Yüksekteki : Underwriting Account (sigorta) Sigorta hesabı (sigorta şirketleri arasında kullanılan reasurans hesaplarıdır.) : Unit of Account (ticaret) Hesabın cinsi : Usual Conditions (chartering) Olağan koşullarda : Undercharge (sigorta) Eksik alınmış, eksik ödeme : Under Construction (yazışma) Yapım aşamasında, yapılıyor. : Under Deck (chartering) Güverte altı : United Kingdom (genel) Birleşik krallıklar, İngiltere : Upper Limb (seyir) Güneş ve Ay üst kenarı : United Nations (genel) Birleşmiş milletler : Undulates (ticaret) Piyasadaki dalgalanmalar : Underwriting Office (sigorta) Sigorta ofisi : Under Proof (chartreing) Korunmalı olarak : Ultra Quick Flashing Light (seyir) Çok hızlı çakarlı fener : Unserviceable (ticaret) Kullanışsız/ dayanıksız : Under Seal (ticaret) Mühür altında : Universal Time (yazışma) Evrensel zaman : Underwriter (sigorta) Sigortacılar

U.A.E. UAV u.c.b UCC U.Dk. UFN UGS UHF UHP UIR UKC ULR UMC UMS (UMS) UNK UPC Upr. UPS UPS U.P.S. UPU USA USB

: United Arab Emirates (genel) Birleşik Arap emirlikleri : Unnamed Aircraft Vehicle (kurtarma) Pilotsuz keşif ve fotoğraf uçağı : Unless Caused by.. (sigorta) Ancak ileri gelmiş olmak kaydıyla, …meydana gelmedikce : Uniform Commercial Code (ticaret) Standart ticari kodlar : Upper Deck (gemicilik) Üst güverte : Until Further Notice (yazışma) Bir sonraki nota kadar : Union of Greek Ship Owners (kuruluş) Yunan armatörler birliği : Ultra High Frequency (haberleşme) Çok yüksek frekans : Ultra High Pressure (gemicilik) Çok yüksek basınç (gaz ve sıvılarda) : Upper Flight Information Region (kurtarma) Yüksek uçuş bilgilendirme bölgesi : Under Keel Clearance (gemicilik) Karina ile dip arasındaki derinlik mesafesi : Ultra Long Range Aircraft (kurtarma) Çok uzak mesafeli uçak : Underwater Manifold Centre (gemicilik) Platformlarda su altı manifoldu : Unmanned Machinery Space (gemicilik) Vardiya tutulmayan makine dairesi : Approval of Control Engineering Equipment Temporarily Suspended (gemicilik) Onaylı makine kontrol ekipmanları sertifikası klas kuruluşu tarafından geçici olarak iptal edildi. : Unknown Status (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Bilinmeyen durumlar : Universal Product Code (yazışma) Evrensel üretim kodları : Upper (yazışma) Üst, yukardaki : Universal Polar Stenographic (haberleşme) Evrensel kutup stenografisi : United Parcel Service (genel) Birleşik paket kargo servisi : Underwriters Pay Stamp Duty (sigorta) Sigorta onaylama masrafları : Universal Postal Union (kuruluş) Evrensel postacılar sendikası : United State of America (yazışma) Amerika birleşik devletleri : Upper Side Band (haberleşme) Üst yan band

U.S.G. U.S.N. UTC UTI UT0 UT1 UT2 UTM UASC UECC UKAS UK. f.o. U.K.H.H. U.K.P.A. ULCC Un Dk UNEP U.S.A.C. USAF USAR USCG USLM U.S.M.C. USSR

: United State Gulf (chartering) Amerikan körfezi : United State Navy (kuruluş) Amerikan donanması : Universal Time Co-ordinated (haberleşme) Evrensel zaman koordinasyonu : Universal Astronomical Time (haberleşme) Evrensel astronomi zamanı : Uncorrected Universal Time (haberleşme) Düzeltilmemiş evrensel zamanı : UT0 Corrected for Polar Variation (haberleşme) UT0 Kutupsal değişim için düzeltildi : UT0 Correction for Polar and Seasonal Variations (haberleşme) UT0 kutupsal ve mevsimsel değişim için düzeltildi : Universal Transverse Mercator Grid (seyir) Askeri amaçla kullanılan; Dünyayı enlemesine kapsa-yan ve 84°N- 80°S bölgelerini kapsayan markator harita : United Arab Shipping Corporation (ticaret) Birleşik arap denizcilik kurumu : United European Car Carriers (gemicilik) Birleşik Avrupa araba taşıyıcısı : United Kingdom Aircargo System (ticaret) İngiltere uçak kargo sistemi : United Kingdom for Orders (chartering) İngiltere, talimata göre : United Kingdom and Havre – Hamburg Range of Ports (chartering) İngiltere ve Havre - Hamburg arasındaki limanlar : United Kingdom Pilots Association (kuruluş) İngiltere pilotlar birliği : Ultra Large Crude Carrier (gemicilik) Çok çok büyük hammadde taşıyıcısı : Under deck Tanks (gemicilik) Güverte altı tankları : United Nations Environment Programme (çevre koruma) Birleşmiş milletler çevre programı : United States Atlantic Coast (chartering) Amerika Atlantik sahilleri : United States Air Force (kurtarma) Amerikan hava kuvvetleri : Urban Search and Rescue (kurtarma) Meskun mahallerde arama ve kurtarma : United State Coast Guard (kuruluş) Amerikan sahil güvenlik kuruluşu : Unit Strap Lifting Method (gemicilik) Yük elleçlemede; sapan kullanma metodu : United State Maritime Commission (kuruluş) Amerikan denizcilik komisyonu : Union of Soviet Socialist Republics (yazışma) Sovyet sosyalist cumhuriyeti (artık kullanılmıyor.)

: United State West Coast (chartering) Amerika batı sahilleri U.K.A.E.A. : United Kingdom Atomic Energy Authority (kuruluş) İngiliz atom enerjisi kurumu UKHAD : United Kingdom, Havre, Antwerp or Dunkirk Range of Ports (chartering) İngiltere, Havre, Anvers veya Dunkirk arasındaki limanlardan birisi UKLAP : UK. Legal and Administrative Processes (ticaret) İngiltere yasal ve hukuksal yöntemleri UKOPP : United Kingdom Oil Pollution Prevention (çevre koruma) İngiltere petrol kirliliği önleme kuralları UKOOA : UK Offshore Operators Association (kuruluş) İngiltere, sahil platformu işletmecileri birliği UKPIA : United Kingdom Petroleum Industries Association (kuruluş) İngiltere petrol endüstrisi birliği UKWAL : UK/ West Africa Lines (ticaret) İngiltere batı Afrika hattı ULINK : Up link (haberleşme) Üst bağlantı uncov : Uncovers (seyir) Harita bilgisi; Engeller ve kayalıklar su üstünde UNECE : United Nations Economic Commission for Europe (kuruluş) Birleşmiş milletler Avrupa ekonomik komisyonu U.S.A.E.C. : United States Atomic Energy Commission (kuruluş) Amerikan atom enerjisi komisyonu USBGN : United States Board of Geographical Names (kuruluş) Amerika coğrafik isimleri belirleme kurumu U.S.C.F.R. : United States Code of Federal Regulations (yazışma) Amerika sularına girecek gemilerin uyacağı kuralları belirleyen, Amerikan federal kurallar kitapları U.S.M.L.A. : United States Maritime Law Association (kuruluş) Amerikan deniz hukukcuları birliği USMSA : United States Marine Safety Association (kuruluş) Amerikan deniz emniyeti birliği USWMS : United State Waterway Marking System (seyir) Amerikan su yolları markalama sistemi UK/Cont. : United Kingdom or Continent (chartering) İngiltere veya Kontinant UKSABA : United Kingdom South Africa Business Association (kuruluş) İngiltere ve Güney Afrika işadamları birliği UNCLOS : United Nations Conference on Law of the Sea (yazışma) Birleşmiş milletler deniz hukuku konferansı kararları UNESCO : UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (kuruluş) Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve Kültür organizasyonu U.K./Cont(BH): United Kingdom or Continent Bordeaux- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant, Bordo- Hamburg arası U.K./Cont.f.o. : United Kingdom or Continent for Orders (chartering) Talimata göre İngiltere veya kontinant U.K./Cont(GH) : United Kingdom or Continent Gibraltar- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant Cebelitarık- Hamburg arası

USWC

U.K./Cont(HH): United Kingdom or Continent Havre- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant Havre- Hamburg arası unexame : Unexamined (seyir) Harita bilgisi; Derinlik ve dip bilgisi bilinmiyor UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law (kuruluş) Birleşmiş milletler uluslararası ticaret hukuku komisyonu Unintens : Unintensified (seyir) Harita bilgisi; Zayıf çakan fener

V
V v V V v V VA VB VC V.C. Vd. Vi V/L VM V.P. VQ VQ VS VS VT v.v Var. : Vertex (seyir) Büyük daire seyri; Tepe noktası : Versus (against) (yazışma) ..e karşı : Volts (genel) Volt : Speed of the ship in metres per second (gemi inşa) Geminin saniyede metre olarak süratinin hesabı : Volcanic (seyir) Harita bilgisi; volkanik : Invoice Value (ticaret) Fatura değeri : Speed in Advance of the Propeller (gemi inşa) Pervane adımı : Vertical Boilers (gemicilik) Dikey kazanlar : Variable Charge (ticaret) Değişken gümrük tarifesi : Valuation Clause (sigorta) Değer, kıymet klozu : Valued (sigorta) Değerlendirildi, değer biçildi : Violet (seyir) Harita bilgisi; Menekşe rengi (fenerlerde) : Vessel (chartering) Gemi, tekne : Very Much (haberleşme) Telex haberleşmesinde; çok, fazla : Vice Propre (inherent vice) (sigorta) Kusur daha öncedende vardı : Vocational Qualification (yazışma) Mesleki nitelendirme : Very Quick Flashing (seyir) Fenerlerde; Çok hızlı çakarlı : Volume Solid (gemicilik) Boyanın kalınlık değeri : Sector Search (kurtarma) Sektörel arama düzeni : Vision Technology (gemicilik) Görüş teknolojisi : Vice Versa (yazışma) Çift taraflı : Variation (seyir) Doğal sapma

Var. VAR VAT VAW V.C.B. V.C.G. V.CI. VCO VCR V.D.A. VDF VDR VDR VDT V.D.T. VDU V.D.U. veg. Vel. VER VFR v.g.c. VGI VGM

: Various (yazışma) Çeşitli : Variable (seyir) Değişik, değişken : Value Added Tax (ticaret) Katma değer vergisi : Variable Alarm Window (gemicilik) Değişken uyarıcı göstergesi (derinlik ölçme cihazı) : Vertical Centre of Buoyancy (stabilite) Düşey yüzme merkezi : Vertical Centre of Gravity (stabilite) Düşey ağırlık merkezi : Valuation Clause (sigorta) Değer, kıymet taktiri klozu : Voltage Controlled Oscillator (gemicilik) Voltaj kontrollü osilatör : Video Cassette Recorder (genel) Video kaset kaydedici : Vertical Danger Angle (seyir) Dikey tehlike açısı : VHF Direction Finder (seyir) Hava seyrü-seferinde; VHF yön bulucu : Voyage Data Recorder (gemicilik) Seyir bilgi kaydedicisi (geminin seyir süresince yaptığı tüm manevraları ve yapılan tüm olayları kaydeden cihaz.) : Set and Drift (seyir) Akıntı yönü ve kuvveti (elektronik aletlerde) : Visual Display Terminal (genel) Görüntüyü sağlayan ekranın tüm donanımı : Video Data/Display Terminal (genel) Video gösterme ekranı tertibatı : Visual Display Unit (genel) Görüntü ekranı : Video Display Unit (genel) Video gösterge ekranı : Vegetable (ticaret) Sebze : Velocity (seyir) Hız, sürat : Voyage Event Recorder (gemicilik) Sefer olayları kaydedicileri (eko sounder, course recorder vb.) : Visual Flight Rules (kurtarma) Çevresel şartlar dahilinde uçuş kuralları : Very Good Condition (yazışma) Çok iyi durumda : Vertical Gyroscopic Indicator (seyir) Dikey cayroskopik göstergesi : Velocity Made Good (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Yapılan ortalama hız

VHF VHM VHW VIP VIQ Vis VLF VLR V/Ls VMC VMD V.M.P. VNA VOC vol. VOP VOR Voy. VPF VPP VRM VPQ V.P.S. V.S.A. V.S.I.

: Very High Frequency (haberleşme) Çok yüksek frekans : Volumetric Heeling Moment (stabilite) Tahıl yüklemesinde; Hacimsel yatırıcı moment : Heading and Water Speed (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Puruva ve deniz sürati : Very Important Person (genel) Çok önemli kişi : Vessel Inspection Questionnaire (yazışma) ISM’de Gemi denetleme değerlendirme formu : Visibility (meteoroloji) Görüş, havanın görüş durumu : Very Low Frequency (haberleşme) Çok alçak frekans : Very Long Range Aircraft (kurtarma) Çok uzak mesafeli uçak : Vessels (chartering) Gemiler : Visual Meteorological Condition (kurtarma) Görünür meteorolojik durum : Video Motion Detection (seyir) Radarda; Video haraket dedektörü : Value as per Marine Policy (sigorta) Değeri sigorta poliçesinde belirtildiği gibi : Very Narrow Aisle (gemicilik) Gemi içinde çok dar geçit : Volatile Organic Compounds (çevre koruma)Çöp yakmada; Sentetik maddelerin yakılması sonucu çıkan emisyon : Volume (genel) Miktar : Value as per Original Policy (sigorta) Değer orijinal poliçede belirtildiği gibidir.. : VHF Omni directional Radio Range (kurtarma) Bütün yönlere açık VHF mesafesi : Voyage (yazışma) Sefer : Vector Product Format (seyir) Elektronik haritada; Vektör yaratma formatı : Variable Pitch Propeller (gemicilik) Kanat açıları değişen pervane : Variable Range Marker (seyir) Değişken mesafe markalayıcısı (radar) : Vessel Particulars Questionnaire (yazışma) ISM’de gemi özelliklerini değerlendirme formu : Vacuum Packing System (ticaret) Vakumlu paketleme sistemi : Vertical Sextant Angle (seyir) Dikey sekstant açısı : Vertical Soft Iron (seyir) Manyetik pusula içinde bulunan yumuşak demir çubuklar, filender cubuğu

Vsl. VTG VTI VTM VTS VTS V.A.L.M. VAMA VARD VCGS VDOP VECT Verm. VERP Vert. VIAS VITS VLAC VLCC VLOO VLPC VMRS VSWR V.T.M.S.

: Vessel (yazışma) Gemi : Vector Tracking Ground Speed (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Yer sürati izleme vektörü : Intended Track , Speed and Distance made good (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Düşünülen rotada yapılan ortalama sürat ve mesafe : Vessel Traffic Management (seyir) Gemi trafik yönetimi : Vessel Traffic Service (seyir) Gemi trafik istasyonu : Vessel Tracking System (seyir) Elektronik sistemde; Gemi rota yaratma sistemi : Vertical Anchor Leg Mooring (gemicilik) Deniz dibine demirle sabitlenmiş bağlama şamandırası : Voyage as may Appear (sigorta) Sefer mümkün olduğunca izlenecektir. : Vessel’s Arrival and Departure Report (yazışma) Geminin varış ve kalkış raporları : Vertical Cell Guide System (gemicilik) Konteyner gemilerinde; dikine hücresel kızaklı sistem : Vertical Dilution of Precision (seyir) Elektronik mevki bulma cihazlarında; Düşey doğruluk hesaplaması : Verify Correct Target (seyir) Radarda; Gerçek hedef doğruluğu : Vermin (sigorta) Zararlı haşara : Vessel Escort and Response Plan (kurtarma) Gemi kurtarma ve kılavuzluk planı : Vertical (genel) Dikey : Voice Interference Analysis System (haberleşme) Ses kırılmalarını kontrol eden sistem : Video Image Tracking System (seyir) Video görüntülü rota izleme sistemi : Very Large Aircraft Carrier (gemicilik) Uçak gemisi : Very Large Crude Carrier (gemicilik) Ham petrol taşıyan büyük tankerler (200.000 ton ve üzeri) : Very Large Ore/Oil Carrier (gemicilik) Çok büyük cevher ve petrol taşıyan gemi : Very Large Products Carrier (gemicilik)Çok büyük tonajlı işlenmiş petrol taşıyan tankerler : Vessel Movement Reporting System (seyir) Gemi haraketleri rapor verme sistemi : Voltage Standing Wave Ratio (haberleşme) Sabit voltajlı dalga oranı : Vessel Traffic Management System (kuruluş) Gemi tarfiği idare hizmetleri sistemi

VTPR

: Vertical Temperature Profile Radiometer (meteoroloji) Düşey sıcaklık profilli radyometre VTIS : Vessel Traffic Information Service (seyir) Gemi trafik danışma servisi VACBI : Video and Computer Based Instruction (yazışma) Video ve bilgisayar tabanlı talimatlar VTGIS : Vessel Traffic Global Information Service (seyir) Küresel gemi trafik danışma servisi VTMIS : Vessel Traffic Management Information Service (seyir) Trafik yönetimi danışma servisi (trafik istasyonu) VISCONBILL : Liner Bill of Lading to be Used in Trades Where Hague – Visby Rules are Compulsory (chartering)Layner konşimentoda, Hague-Visby kuralları mecburen uygulanacaktır VOYMAR 1950 : The Baltic and International Maritime Conference and the Chamber of Shipping of the United Kingdom War Risks Clauses for Voyage Charters (1950) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı ve İngiliz deniz ticaret odasının sefer üzerine charter formunda savaş riskleri klozları

W
w W W W W w W WA WA WB WB WB WC w/d w/d WE w.g. WH WI Wk Wk. W/M : Frost (meteoroloji) Kırağı : Winter Zone Load Line Mark (gemicilik) Kış bölgesi yükleme hattı markası : Watt (genel) Vat : White (seyir) Haritada fener renkleri; beyaz : West (seyir) Batı : Weight (gemicilik) Ağırlık (yük işlemlerinde) : Winches (chartering) Vinçler : With Average (sigorta) Avarya dahil : Western Australia (chartering) Avustralyanın batısı : Water Ballast (gemicilik) Balast, safra su : Warehouse Book (yazışma) Antrepo kayıt defteri : Way Bill (ticaret) Yol teskeresi : Wind Current (kurtarma) Rüzgar akıntısı : Warranted (chartering) Garanti edilmiştir : Working Days (chartering) Çalışma günleri : Watch Error (gemicilik) Elektronik cihazlarda çalışma hatası, düzensizlik : Weight Guaranteed (chartering) Ağırlık garanti edilmiştir : Workable Hatch (chartering) Çalışılabilecek ambar : Wrought Iron Cable (gemicilik) Dövme demir çubuk : Wreck (seyir) Harita bilgisi; batık, leş : Week (genel) Hafta : Weight and/or Measurement (chartering) Ağırlık ve/veya ölçüm (hangisi gemide daha fazla etkinse)

W/o WP WP w.p. W/R W.R. WS WS WT wt. W/T WT W/V W/W WW W/W WX WAC W.B.M. WBS WBT WCA W.C.A. W.C.B. WCL

: Write off, Written off (sigorta) Yazılandan öte, yazılmıştan fazlası : Working Pressure (gemicilik) Çalışma basıncı (hava ile çalışan aletler ve solunum tüpleri vb.) : Without Prejudice (sigorta) Ön yargılı olmaksızın : Weather Permitting (chartering) Hava şartlarının elverişli olması kaydıyla : Warehouse Receipt (ticaret) Antreponun teslim alındı belgesi : War Risks (sigorta) Savaş rizikosu : Wood Sheeted deck (gemicilik) Ahşapla kaplanmış güverte : World Scale (ticaret) Tanker piyasasında; navlun birimlerini dünya’ya duyuran skala : Wireless Telegraphy (haberleşme) Telsiz telgraf : Weight (ticaret) Ağırlık : Watertight (gemicilik) Su geçirmez : Watch Time (yazışma) Görevde bulunulan zaman dilimi veya cihazlarda çalışma zamanı : Wind Velocity (seyir) Rüzgar hızı : Warehouse Warrant (ticaret) Ambar garantisi : Weather Working (chartering) Hava şartları mukabilinde çalışma : World Wide (yazışma) Dünya çapında, dünyanın her yerinde : Weather (meteoroloji) Hava, hava durumu : World Aeronautical Chart (seyir) Hava seyri dünya haritası : Wave Bending Moment (gemi inşa) Dalga bükülme momenti : Without Benefit of Salvage (sigorta) Kurtarmadan bir menfaat beklemeksizin : Water Ballast Tank (gemicilik) Ballast tankı, safra suyu tankı : West Coast of Africa (chartering) Afrika batı kıyıları : Workmen’s Compensation Acts (yazışma) İşci ve iş güvenliği tazminat kanunu : With Cargo on Board (sigorta) Geminin yükleride dahil : World Confederation of Labour (kuruluş) Dünya işci konfederasyonu

WCV WDA WDF Wdk W.E.C. Wed w.e.f. WEP W.E.U. WFA W.F.A. WFC WFP WFT WGS WGT Whf WHO WIA Win Wkg. Wks. Wly WMO WMU

: Way point Closure Velocity (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Dönüş noktası yaklaşma hızı : Waste Disposal Authorities (çevre koruma) Limanlarda atık ve çöpleri toplamaya yetkili kuruluş : Wireless Direction Finder (seyir) Radyo yön bulucu : Weather Deck (gemicilik) Çok güverteli gemilerde (ro-ro ve yolcu) en üst açık güverte : Wartime Extension Clause (sigorta) Savaş zamanı temdit klozu : Wednesday (yazışma) Çarşamba (gün) : With Effect From (yazışma) ...dan dolayı : World Employment Programme (yazışma) Birleşmiş milletler, Dünya iş alanları yaratma programı : Western European Union (kuruluş) Batı Avrupa birliği : Wrong Final Answer back (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Son cevaplar yanlış : With Following Alteration (chartering) Takip eden değişimlerde : World Fisheries Conference (yazışma) Dünya balıkcılık konferansı kararları : World Food Programme (kuruluş) Dünya gıda programı : Wet Film Thickness (gemicilik) Taze boya kalınlığı : World Geodetic System (seyir) Dünya coğrafik ölçüm sistemi : Weight Gross Tare (gemicilik) Konteynerlerde; Dara ağırlığı : Wharf (gemicilik) Rıhtım : World Health Organisation (kuruluş) Dünya sağlık örgütü : Wrong Initial Answer back (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Başlangıç cevapları yanlış : Winter (yazışma) Kış : Working (yazışma) Çalışma : Weeks (yazışma) Haftalar : Westerly (seyir) Batıya doğru : World Meteorological Organisation (kuruluş) Dünya meteoroloji örgütü : World Maritime University (kuruluş) Dünya denizcilik üniverstesi

W.N.A. WNG WNW w.o.b. W.O.G. WOG W.O.L. WOW W.P.A. WPA WPB WPD WPL w.p.p. W.R.O. w.r.t. WRU WSW WTB WTC wtd. WTS W.W.D. WWF WWR

: Winter North Atlantic Load Line Mark (gemicilik) Kuzey Atlantik, kış yükleme hattı işareti : Warning (yazışma) Uyarı, ikaz : West North West (gemicilik) Batı kuzeybatı : Washed Overboard (sigorta) Teknenin güvertesinden denizin aldığı : With Other Goods (chartering) Diğer yüklerle : Without Guarantee (sigorta) Garanti edilmez : Wharf Owner’s Liability (sigorta) Rıhtım armatörün sorumluluğunda, mesuliyetinde : Waiting on Weather (chartering) Hava müsade edinceye kadar beklenecektir : With Particular Average (sigorta) Hususi avarya ile : Water Plane Area (gemi inşa) Su altı alanı : Way point Bearing (seyir) Dönüş noktası kerterizi : Way point Distance (seyir) Dönüş noktası mesafesi : Way point Location (seyir) Dönüş noktası mevkisi : Waterproof Paper Packing (gemicilik) Su geçirmez kağıt ambalaj : War Risk Only (sigorta) Sadece savaş rizikosunda : With Respect to …. (yazışma) …ile ilgili olarak, hususunda : Who Are You (haberleşme) Telex haberleşmesinde; kimsiniz ? : West South West (gemicilik) Batı güney batı : Water Tube Boiler (gemicilik) Su kangallı kazan : World Trade Centre (kuruluş) Dünya ticaret merkezi : Warranted (genel) Garantili : Working Time Saved (chartering) Tasarruf edilen çalışma süresi : Weather Working Days (chartering) Hava müsadeli çalışma günü : Waterside Worker’s Federation (kuruluş) Avustralya liman işcileri federasyonu : When, Where Ready (chartering) Ne zaman, nerede hazır olursa

WWW WWW WxN WxS WACO WARC WATA W.B/E.I W.C.N.A. WCRP W.C.S.A. W.C.U.K. WECM WEMT WEND W.F.T.U. Whse. WOCE WOSS W.R.I.O. WTCA wtdb WCCON WCUSA WEDAR

: World Wide Web (genel) Bilgisayarda; haberleşme ve yazışma ağı, sayfası : World Weather Watch (meteoroloji) Dünya hava gözlemleri : West by North (seyir) Kuzeyden batıya : West by South (seyir) Güneyden batıya : World Air Cargo Organisation (ticaret) Dünya hava kargo organizasyonu : World Administrative Radio Council (kuruluş) Dünya idari radyo konseyi : World Association of Travel Agents (kuruluş) Dünya seyahat acentaları birliği : West Britain/ East Ireland (chartering) Batı Britanya/doğu İrlanda : West Coast North America (chartering) Kuzey Amerika batı sahilleri : World Climate Research Programme (meteoroloji) Dünya iklim araştırma programı : West Coast South America (Africa) (chartering) Güney Amerika (Afrika) batı sahilleri : West Coast of United Kingdom (chartering) İngiltere batı sahilleri : Warranted Existing Class Maintained (sigorta) Klas devam ettiği sürece garanti vardır : West European Conference on Maritime Technology (yazışma) Deniz teknolojisi konusunda batı Avrupa konferansı kararları : World Electronic Navigation Database-( a model for the distribution of ENC from Hos to RENCCs to customers) (seyir) Dünya elektronik seyir veri tabanı : World Federation of Trade Unions (kuruluş) Nakliye sendikaları dünya federasyonu : Warehouse (gemicilik) Depo, yedek malzeme deposu : World Ocean Circulation Experiment (yazışma) Okyanus dolaşım tecrübesi : Water Operations Safety Suit (kurtarma) Suda çalışma emniyet elbisesi : War Risks Insurance Office (sigorta) Savaş riskleri sigortalama ofisi : World Trade Centres Association (kuruluş) Dünya ticaret merkezleri birliği : Water Tube Domestic Boilers (gemicilik) Tatlı su kangallı kazan : Whether Cleared Customs or Not (chartering) Gümrük işlemleri bitsin yada bitmesin : West Coast United States of America (chartering) Birleşik Amerika batı sahilleri : Weather Damage Reduction

(sigorta) Hava şartları hasarı indirgemesi : Whistle (gemicilik) Gemi düdüğü WIBON : Weather in Berth or Not (chartering) Yanaşmış olsun veya olmasın WINAC : West Coast of Italy, Sicilian and Adriatic Ports/ North Atlantic Range Conference (chartering) Kuzey Atlantik navlun konferansı, Batı İtalya limanları, Sicilya ve Adriyatik limanları navlun tarifeleri WIPON : Weather in Port or Not (chartering) Limana girmiş olsun veya olmasın W.M.A.R.C. : World Maritime Administrative Radio Conference (haberleşme) Dünya radyo idarecileri deniz konferansı Wtd. C.M. : Warranted Class Maintained (sigorta) Klas devam ettikçe garantilidir. WWNWS : World Wide Navigational Warning Service (kuruluş) Bütün dünya’ya aynı anda seyir uyarıları yayınlayan uydu servisi War etc. : War, Strikes, Riots, Civil Commotion’s and Malicious Damage (sigorta) Savaş, grevler, isyanlar, sivil ayaklanmalar ve kasti hasarlar WELCON : Chamber of Shipping Coasting Coal Charter Party (1913) (chartering) Deniz ticaret odası, dahili kömür taşıma charter formu WTAuxB : Water Tube Auxiliary Boilers (gemicilik) Kangal borulu yardımcı kazan WESTPAC : Western Pacific (chartering) Batı Pasifik bölgesi W.W.D.FHEX : Weather Working Days, Fridays and Holidays Expected (chartering) Cuma ve tatil günleri hariç hava müsadeli çalışma günleri W.W.D.SHEX : Weather Working Days, Sundays and Holidays Excepted (chartering) Pazarları ve tatil günleri hariç hava müsadeli çalışma günleri Whse/Whse : Warehouse to Warehouse (sigorta) Antrepodan antrepoya W.W.D.SHING: Weather Working Days Sundays and Holiday Included (chartering) Pazarlar, tatil günleri dahil hava müsadeli çalışma günleri WAITBERTH: Baltic Conference Waiting for Berth Clause (1962) (chartering) Baltık konferansı yanaşma sırası bekleme klozu Whist

X
X x.c x.d xs x.in XSL XTE XXX XCVR x.new xs.of Xtal X.xwhse : Parallax Angle (seyir) Pozisyon açısı : Ex Coupon (ticaret) Kupon hariç : Ex Dividend (ticaret) Hisseler hariç : Excess (sigorta) Ek ilave sigorta : Ex Interest (ticaret) Faiz hariç : Excess Loss (sigorta) İlave sigorta kaybı : Cross Track Error (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Rotadan sapma hatasının miktarı : Urgency Signal (sent by wireless telegraphy) (haberleşme) Telsiz telgrafda acelecilik sinyali : Transceivers (haberleşme) Gönderme ve alma yapan anten vb. : Ex New (yazışma) Eski yeni : Excess of (sigorta) İlave sigortadan fazla olarak : Crystal (haberleşme) Haberleşme cihazlarında bulunan kristal : Ex Warehouse (ticaret) Antrepodan teslim

Y
y Y YB YC yd yr. Yt. Y.A.R. YBY Y.C.A. yds. Y.L.A. YRA yrs. YTD yday. YBDSA YRLET : Dry air (meteoroloji) Kuru hava : Yellow (seyir) Haritada fener vb. renkleri; sarı : Yellow Black (seyir) Kardinal şamandıralarda renkler; Sarı, siyah : Yacht Club (kuruluş) Yat klübü : Yard (gemicilik) Seren : Year (yazışma) Yıl : Yacht (gemicilik) Yat : York-Antwerp Rules (sigorta) Müşterek avaryada tatbik edilen York Anvers kaideleri : Yellow Black Yellow (seyir) Kardinal şamandıralarda renkler; Sarı, siyah, sarı : Yacht Charter Association (kuruluş) Yat kiracıları birliği : Yards (seyir) Yarda 0.9144 metre : Yacht men’s Lifeboat Association (kuruluş) Yat sahipleri birliği : Yacht Racing Association (kuruluş) Yarış yatcıları birliği : Years (yazışma) Yıllar, yılında : Yacht Telephone Debit (yazışma) Yat telefon borcu : Yesterday (yazışma) Dün : Yacht Brokers, Designer’s and Surveyor’s Association (kuruluş) Yat komisyoncuları, mimarları, ve sörveyörleri birliği : Your Letter (haberleşme) Telex haberleşmesi; ilgili yazınız (referans)

Z
z z Z ZC ZD ZD Zn ZT ZDA ZLZ ZTA ZTG Z diff : Zenith (seir) Baş ucu noktası : Haze (meteoroloji) Hafif sis, pus : Azimuth Angle (seyir) Semt açısı : China Classification Society (kuruluş) Çin gemi klaslandırma kuruluşu : Zone Description (seyir) Bölge zamanı betimlemesi : Zenith Distance (seyir) Gök cisminin baş ucu mesafesi : Azimuth (seyir) Semt : Zone Time (seyir) Bölge zamanı : Present Time (day, month, year) (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; geçerli zaman (gün, ay, yıl) : UTC and Local Time (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; UTC ve yerel zaman : Estimate of Arrival at Way point (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dönüş noktasına tahmini varış zamanı : Time to go to Destination (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Varış noktasına olan zaman mesafesi : Azimuth Angle Difference (seyir) Semt açı farkı

TÜRKÇE

KISALTMALAR

A
A Ad d.. A A..Ş Ş.. :: A Ad da a :: A An no on niim mş şiir rk ke ett

B
B BA AĞ ĞF FA AŞ Ş B O T A Ş BOTAŞ B BM M B r Br.. B Bş şk k.. :: B Ba an nd dıır rm ma ag gü üb br re e ffa ab br riik ka alla ar rıı A AŞ Ş :: T ü r k i y e P e t r o l B o r u H a t l a r ı T Türkiye Petrol Boru Hatları Tü ür rk kA An no on niim mŞ Şiir rk ke ettii :: B Ba aş şM Mü üh he en nd diis s :: B u r u n Burun :: B Ba aş şk ka an n,, B Ba aş şk ka an nllıığ ğıı

C-Ç
C Ca ad d.. :: C Ca ad dd de e

D
D DM Mİİ D Dz z.. D z Dzc c.. D DT TO O D Dz z..K K..K K.. D z . M a Dz.Mak k.. D Dz z..M Mo ott.. :: D De ev vlle ett M Me ette eo or ro ollo ojjii İİş şlle er rii :: D De en niiz z :: D e n i z Denizc ciilliik k :: D De en niiz zT Tiic ca ar re ett O Od da as sıı :: D De en niiz zK Ku uv vv ve ettlle er rii K Ko om mu utta an nllıığ ğıı :: D e n i z M a k i n i s t i Deniz Makinisti :: D De en niiz zM Mo otto or rc cu us su u

E-F
E Ellk k.. E En nd d.. E Y N EYN E EY YN NZ Z :: E Elle ek kttr riik k :: E En nd dü üs sttr rii :: E n Y a k ı En Yakın nN No ok ktta a :: E En nY Ya ak kıın nN No ok ktta aZ Za am ma an nıı

G
G GA AS S G A S GASM M G GİİS SD D G Gn n.. G v Gv.. G Gv v..Z Zb btt.. G v . L o Gv.Los stt.. :: G Ge em mii A Ad da am mlla ar rıı S Se er rv viis sii :: G e m i A d a m l a r ı S ı n a v Gemi Adamları Sınav M Me er rk ke ez zii :: G Ge em mii İİn nş şa aS Sa an na ay yiic ciille er rii D De er rn ne eğ ğii :: G e n e l Genel :: G Gü üv ve er rtte e :: G Gü üv ve er rtte eZ Za ab biittii :: G ü v e r t e L o s t r o m a s ı Güverte Lostroması

H I- İ- J
IIM MK KB B İİD DO O İİş şh h.. İİs sk k.. İİs stt.. İİS ST T :: İİs stta an nb bu ull M Me en nk ku ull K Kııy ym me ettlle er rB Bo or rs sa as sıı :: İİs stta an nb bu ull D De en niiz zO Otto ob bü üs slle er rii :: İİş şh ha an nıı :: iis k e l e skele :: İİs stta as sy yo on n :: İİs t a n b u l stanbul

K
K Ka ap ptt.. K D KDZ Z K Ko ollll.. K KÜ Ü :: K Ka ap ptta an n :: K a r a d e Karaden niiz z :: K Ko olllle ek kttiiff ş şiir rk ke ettii :: K ö p r ü ü s t ü Köprü üstü

L
L Liim m.. L Lttd d.. :: L Liim ma an n :: L Liim miitte ed dş şiir rk ke ettii M Ma ak k.. M Mk k.. M Mk k..L Lo os stt.. M k . Z b t Mk.Zbt.. M Mü üh h.. :: M Ma ak kiin niis stt :: M Ma ak kiin ne e :: M Ma ak kiin ne eL Lo os sttr ro om ma as sıı :: M a k i n e Z a Makine Zab biittii :: M Mü üh he en nd diis s

M N

N Na ak k.. N Nr r..

:: N Na ak klliiy ye e :: N Nu um ma ar ra a

O -Ö
O Or rtt.. Ö ÖT TV V :: O Or rtta ak klla ar rıı,, O Or rtta ak kllıığ ğıı,, O Or rtta ak k :: Ö Öz ze ell T Tü ük ke ettiim mV Ve er rg giis sii

P-R
P PE ET TK KİİM M P PO OA AŞ Ş R RD D R RM M :: P Pe ettr ro o--K Kiim my ya aE En nd dü üs sttr riis sii :: P Pe ettr ro oll O Offiis sii A An no on niim mŞ Şiittk ke ettii :: R Ro otta aD De eğ ğiiş şttii // d de eğ ğiiş şttiir riilld dii :: R Ro om mö ör rk kö ör r

S-Ş
S Sa an n.. S B M SBMa ak k.. S SG G S G SGZ Z S Siitt.. S Sk k.. S SK Ka ap p.. S n . Sn. S SP P--1 1 S SP P--2 2 S M Z SM Z S SS SK K S T F STFA A S SV VZ Z Ş Şttii.. :: S Sa an na ay yii :: S ı n ı r l Sınırlıı B Ba aş şM Ma ak kiin niis stt :: S Sa ah hiill G Gü üv ve en nlliik k :: S ı n ı r l ı G ü v e r t e Sınırlı Güverte Z Za ab biittii :: S Siitte e :: S o k Soka ak k :: S Sıın nıır rllıı K Ka ap ptta an n :: S a y ı n Sayın :: S Se ey yiir rP Plla an nıı 1 1 :: S Se ey yiir rP Plla an nıı 2 2 :: S ı n ı r l ı M a k i n Sınırlı Makine eZ Za ab biittii :: S So os sy ya all S Siig go or rtta alla ar rK Ku ur ru um mu u :: S e z a i T ü r k e ş – F e v z i A k k a Sezai Türkeş – Fevzi Akkay ya aD De en niiz zc ciilliik kş şiir rk ke ettii :: S Sıın nıır rllıı V Va ar rd diiy ya aZ Za ab biittii :: Ş i r k e t i , ş i r k e t Şirketi, şirket

T
T TA AŞ Ş T C D TCDD D T TC CM MB B T D İ TDİ T TD DS S T Te ell T TG GM M T TH HY Y T i c . Tic. T Tk k.. T L TL T TO OB BB B T M O TMO T TP PO O T Ts sz z.. T TT TK K T TT TK K T Ü B TÜBİİT TA AK K T TÜ ÜD DE EV V T TU UB BR RA AP P :: T Tü ür rk kA An no on niim mŞ Şiir rk ke ettii :: T ü r k i y e C u m h u r i y Türkiye Cumhuriye ettii D De ev vlle ett D De em miir ry yo olllla ar rıı :: T Tü ür rk kiiy ye eC Cu um mh hu ur riiy ye ettii M Me er rk ke ez zB Ba an nk ka as sıı :: T ü r k i y e D e n i z c i l i k İ ş l e t m e s i Türkiye Denizcilik İşletmesi :: T Tü ür rk kiiy ye eD De en niiz zc ciilliik kS Se en nd diik ka as sıı :: T Te elle effo on n :: T e l s i z G Telsiz Ge en ne ell M Mü üd dü ür rllü üğ ğü ü :: T Tü ür rk kH Ha av va aY Yo olllla ar rıı :: T Tiic ca ar re ett :: T Ta an nk k :: T ü r k Türk L Lo oy yd du u :: T Tü ür rk kiiy ye eO Od da alla ar rv ve eB Bo or rs sa alla ar rB Biir rlliiğ ğii :: T o p r a k M a h s ü l l e r i O f i s i Toprak Mahsülleri Ofisi :: T Tü ür rk kiiy ye eP Pe ettr ro oll O Offiis sii :: T Te ells siiz z :: T Tü ür rk kiiy ye eT Ta aş şK Kö öm mü ür rü ü İİş şlle ettm me es sii :: T Tü ür rk kT Tiic ca ar re ett K Ka an nu un nu u :: T ü r k i y e B i l i m s e l A r a ş t ı r m a l a Türkiye Bilimsel Araştırmalar rK Ku ur ru um mu u :: T Tü ür rk kD De en niiz zE Eğ ğiittiim mV Va ak kffıı :: T Tü ür rk kB Bo oğ ğa az zlla ar rıı R Ra ap po or rV Ve er rm me eS Siis stte em mii

U U//G G U N UND D U UY YB BM M U Y K UYK U UY YM MZ Z U UZ ZM M1 1Z Z U Y V Z UYVZ U UY Y1 1Z Z

:: U Us stta aG Ge em miic cii :: U l u s l a r a r a s Uluslararasıı K Ka ar ra ay yo ollu uN Na ak klliiy ye ec ciille er rii D De er rn ne eğ ğii :: U Uz za ak kY Yo oll B Ba aş şM Mü üh he en nd diis sii :: U z a k Y o l K a p t a n ı Uzak Yol Kaptanı :: U Uz za ak kY Yo oll M Ma ak kiin ne eZ Za ab biittii :: U Uz za ak kY Yo oll M Ma ak kiin ne eB Biir riin nc cii Z Za ab biittii :: U z a k Y o l V a r d i y a Z a b i t i Uzak Yol Vardiya Zabiti :: U Uz za ak kY Yo oll B Biir riin nc cii Z Za ab biittii

U -Ü

V-Y
Y YK KB B Y YY YB BM M Y Y G Z YYGZ Y YY YK K Y YY YM MZ Z :: Y Ya ap pıı K Kr re ed dii B Ba an nk ka as sıı :: Y Ya ak kıın nY Yo oll B Ba aş şM Ma ak kiin niis stt :: Y a k ı n Y o l G ü v e r t e Z a b Yakın Yol Güverte Zabiittii :: Y Ya ak kıın nY Yo oll K Ka ap ptta an nıı :: Y Ya ak kıın nY Yo oll M Ma ak kiin ne eZ Za ab biittii

Z
Z Zb btt.. :: Z Za ab biitt

Kaynaklar :
1. Admiralty List of Radio Signals 2. American Paractical Navigation 3. Bridge Team Management 4. Business and Law for the Shipmaster 5. Elementrary Meteorology 6. Guidelines ISM Code 7. IMO Search and Rescue Manuel 8. Marpol 73/78 9. Mariner’s Handbook 10.Merchant Shipping Notice 11.Radar Observer’s Handbook for Merchant Navy Officers 12.Safety at Sea magazine 13.Seatrade Magazine 14.Skuld Magazine 15.Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts 16.The Fairplay Book of Shipping Abbrevations

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close