Subiecte OTA

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 37 | Comments: 0 | Views: 263
of 1
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Subiecte examen 1. Amenajarea teritoriului (generalităţi , definiţi ,noţiuni introductive) 2. Principiile generale ale amenaj. si organiz. teritoriului 3. Nivele de abordare in amenajarea terit. 4. Structura fondului funciar al Rom. 5. Cat. de folosinţă ale fondului funciar 6. Cad. general .Elementele si funcţiile cadastrului funciar 7. Cadrul legal şi instituţional care tutelează activ, de amenajare a terit. 8. Obiectul şi scopul amenaj., org. şi sistematizarea terit. 9. Particularităţile organiz. terit în funcţie de specificul rangului de activitate 10. Org. terit arabil 11. Org. terit arabil prin dezvoltarea amenaj de irigaţii 12. Org. terit arabil prin dezvoltarea amenaj de desecare şi drenaj 13. Org. terit prin dezvoltarea amenaj antierozionale (vii,livezi,păşuni,fâneţe) 14. Sist. Rutiere - generalităţi, secţiunea transversală, profil long. ,vedere in plan, elemente de proiectare a sist rutiere 15. Noţ. Generale de ecologie. Mediul înconjurător 16. Fact. Ecologici şi rolul lor 17. Elem. Structurale şi funcţionale ale populaţiilor (parametrii de stare) 18. Ecositeme antropice 19. Aspecte gen. Privind gestionarea şi reciclarea deşeurilor 20. Depoz. De deş. (generalit. ,def şi clasif.) 21. Criteriile fundamentate privind amplasamentul unor depoz. de deş menajere 22. Schema generală a unui depozit de deş. Componente şi rolul funcţional al acestora) 23. Depoz. Ecologice de deş. (soluţii constructive şi alcătuirea gen. A unui depoz. De deşeuri)

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close