TOG Sosyal Komite Detaylı Rapor Ekim 2010 - Haziran 2011

Published on April 2024 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0 | Views: 161
of 27
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

 

1

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı  Toplum Gönüllüleri, Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)  gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlar. Toplum Gönüllüsü  gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri'ni hayata geçirirler. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmazlar, asıl önemlisi gençlerin, aktif birer yurttaş olmalarını sağlar ve kişisel gelişimlerini desteklerler.

2010 yılında Toplum Gönüllüleri;           

Türkiye’nin dört bir yanında üniversite topluluğu/kulübü olarak 94 örgütlenmede faaliyet göstermiştir.  23.880 Toplum Gönüllüsü genç ile çalışmıştır. 500’ün üzerinde yetişkin aktif gönüllü destek vermiştir.   794  yerel, ulusal ve uluslararası proje hayata geçirilmiştir.  794 235.349 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürülmüştür. 

Vizyonumuz Gençlerin değişim…  öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış ve

Misyonumuz Çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirerek; çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak, Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamayı; toplumda ‘sosyal sorumluluk bilinci’ ve farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz.  

2

 

 

İlkelerimiz  Farklılıklara Saygı   

Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek   Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak  Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik  

Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmakˡ 

Yerel K atılım atılım   

Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek   Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak Ekip Çalışması  

Hepimiz için hep birlikte anlayışını destekleme desteklemekk

Yaşam Boyu Eğitim  

Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek   Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek    Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak     Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak   Girişimcilik  

Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek

ˡToplum Gönüllüleri Vakfı hesapları bağımsız denetleme kuruluşu Mazars/Denge tarafından denetlenmektedir.

3

 

 

TOG SOSY KOMİ TE  SOS YAL KOMİTE TOG’un bilinirliğini arttırmak ve gönüllü gençlere kaynak yaratmak amacıyla biraraya gelen TOG Sosyal Komite; düzenlediği yemekler, geziler, müzayedeler

sohbetler gibi özel etkinliklerle sağladığı geliri TOG projelerine aktarmaktadır. “Eleştirmek için değil değiştirmek için gönüllüyüz” sloganıyla yola çıkan TOG Sosyal Komite  2006 yılından bugüne kadar toplam 4.834.656 TL  kaynak yaratmış ve bu kaynak Toplum Gönüllüsü  gençlerin eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi gibi pek çok farklı  alanda uygulamakta oldukları sosyal sorumluluk projelerine aktarılmıştır. 

YIL 

TOPLAM GELİR (TL) 

2006

717.380

2007

1.647.410

2008

364.924

2009

1.012.142

2010

404.720

2011 (ilk 7 Ay)

688.080

GENEL TOPLAM 

4.834.656 

4

 

 

Eğitime Yol Ver  Toplum Gönüllüsü gençlere burs desteği sağlamak için Pekin’den Paris’e yol alan “Eğitime Yol Ver”  kampanyasında vakfa sağlanan destekleri arttırmak hedefiyle, 2 Ekim 2010  Cumartesi günü Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi’nde ‘Eğitime Yol Ver’ etkinliği düzenlemiştir.  TOG Sosyal Komitesi tarafından düzenlenen bu etkinlik kapsamında “Eğitime Yol Ver” kampanyasına 28.400 TL destek sağlanmıştır. 

5

 

 

Gönülden Sohbetler  Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yapı Kredi Crystal Kart   tarafından gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ve tüm geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na aktarılan Crystal  ile Gönülden Sohbetler, Kasım 2010 –  Haziran 2011 tarihleri arasında önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Birbirinden özel ve farklı mekânlarda gerçekleşen sohbetler cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı.  Gönülden Sohbetler kapsamında Kasım 2010 –  Haziran 2011 tarihleri arasında 700’ünün üzerinde seçkin davetlinin katılımıyla 84.345 TL  katkı sağlanmıştır.  Gönülden Sohbetler etkinlikleri öncesinde ve sonrasında  21 yazılı basın ve 3 internet portalında haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı basın yansımalarıyla 384.693 kişiye ulaşılmıştır.  6

Marka 

Gönülden Sohbetler 

Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

21

384.693

6.975

299.685

 

 

Gönülden Sohbetler’in Konuları, Konukları ve Ev Sahibi Mekanlar Kasım 2010– Haziran 2011 Konuk

Konu

Mekan

Yazar Mario Levi

İstanbul bir masal mı? 

Hekimbaşı Yalısı 

Plastik ve Estetik Cerrah  Estetik Cerrahide Dr. Osman Oymak Yenilikler

Fransız Sarayı 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Çarlık Rusyası’ndan Kültür Sanat İşletmesi Sahneler Genel Müdürü Özalp Birol 

Pera Müzesi 

Ressam Günseli Kato 

Sabancı Müzesi 

Hayat Ağacı 

The Seed Avukat Kezban Hatemi

Kadın Erkek Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık 

Venedik Sarayı 

Sanat Tarihçisi

Osmanlı’da Harem 

Bayraktar Holding Yönetim Binası  İzzetabad Kasrı 

Afiyetle Diyet

Hollanda Sarayı 

Dr. Deniz Esemenli

Uzman Diyetisyen

Dilara Koçak 

7

 

 

Basında Gönülden Sohbetler 

8

 

 

Basında Gönülden Sohbetler

9

 

 

 Arzu Kaprol Re-Fine Re-Fine Paris Moda Haftası’nda Re-Fine isimli 2011 İlkbahar –  Yaz koleksiyonunu tanıtan Arzu Kaprol, Toplum Gönüllüsü gençler yararına  satışa sunduğu  koleksiyonun ön gösterimini 14 Aralık 2010  tarihinde  Arzu Kaprol Tasarım Atölyesinde çok özel davetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi. 

23 Aralık 2010 tarihinde Pera Palace Oteli’nde düzenlenen açık artırma ile “Re-Fine” koleksiyonuna ait özel couture parçaların geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlandı. Yaklaşık 300 özel davetlinin katıldığı geceden 16.065 TL  gelir elde edildi. Arzu Kaprol Re-fine etkinlikleri öncesinde ve sonrasında  26 yazılı basın, 8 görsel basın ve 8 internet portalında haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı

basın yansımalarıyla 2.707.905  kişiye ulaşılmıştır.  Yazılı basın haber yansımasının değeri 847.334 $ iken görsel basında 114.853 $ dır.  10

Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

Yazılı Basın 

26

2.707.905

15.010

847.334

Görsel Basın 

8

-

-

114.853

E-basın 

8

-

-

-

42

2.707.905

15.010

962.187

 Arzu Kaprol Re-Fine 

TOPLAM

 

 

Basında Arzu Kaprol Re-Fine

11

 

 

Basında Arzu Kaprol Re-Fine

12

 

 

Fatmagül’ün Suçu Ne?  Toplum Gönüllüleri Vakfı, genç kadınları toplumsal hayatın her alanında sorumluluk alabilecek, özgüveni yüksek, liderlik vasıfları güçlenmiş bireyler haline getirmek için toplumsal cinsiyet eşitliği teması üzerine proje üreterek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen genç kadınların oluşumuna katkı sağlamak amacıyla,  Ay Yapım’ın beğenilen dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne” oyuncu ve yönetim kadrosu ile birlikte bu toplumsal soruna dikkat çekmek üzere bir yemekli buluşma gerçekleştirdi.  ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizi   ekibinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin simalarından katıldığı yemekli buluşma 31 Mart 2011  Perşembe günü Kandilli Adile Sultan Sarayı’nda  düzenlendi. Yaklaşık 350  seçkin davetlinin bu anlamlı İnsan Hakları Eğitici Eğitimi’ vekatıldığı ‘Eksik Etek Gençlikbuluşmadan, Yaz Kampı’ ‘Kadının projelerine aktarılmak üzere toplam 175.000TL  kaynak yaratıldı.  Proje bağışçılarının katılımına yönelik gerçekleşen bu özel buluş maya

cemiyet hayatının seçkin simalarından Lüset Taviloğlu, Sedef Karamehmet, Feryal Gülman, Berrin Yoleri, Aslı Duruman, Emine Özilhan, Jale Öztarhan, Ayşe Beyazıt, Ferhunde Verdi, Zeynep Üstünel, Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Alev Komili, Berna Tokar, Deniz Berdan, Esra Armağan, Gül Dürüst, Hülya Mutlu, İdil  Atakol, Serra Kaslowski, Mine Bahadır, Sema Bas, Sennur Hamamcıoğlu, Sevgi Gedikoğlu, Işıl Sarraf, Tuba Peksayar, Meral Yazıcı, Zafer Kozanoğlu ve Siren Ertan Çarmıklı da katıldı. 

13

 

 

Fatmagül’ün Suçu Ne? Ne ?  Fatmagül’ün suçu ne etkinliği öncesinde ve sonrasında  26 yazılı basın, 6 görsel basın ve 17 internet portalında haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı basın yansımalarıyla 3.064.049   kişiye ulaşılmıştır.  Yazılı basın haber yansımasının değeri 824.806$ iken görsel basında 226.224$ dır. 

Fatmagül’ün Suçu Ne?  Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

Yazılı Basın 

26

3.064.049

10.678

824.806

Görsel Basın 

6

-

-

226.224

E-basın 

17

-

-

-

TOPLAM

49

3.064.049

10.678

1.051.030

14

 

 

Basında Fatmagül’ün Fatmagül’ün Suçu Ne? 

15

 

 

Basında Fatmagül’ün Suçu Ne? 

16

 

 

TOG BAZAR 2011 Toplum Gönüllüleri’nin ülkemizin dört bir yanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla 99 marka en özel tasarımlarıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen TOG BAZAR’da yerlerini aldı.  Arzu Sabancı, Ahu Türkpençe, Elif Dürüst, Özlem Süer, Edwina Özyeğin, Burcu Esmersoy, Ayşe Kucuroğlu ve Sinem Güven ’in de aralarında bulunduğu cemiyetin farklı hanımlarının tasarladıkları tshirtlerinde de satışa sunulduğu bu özel etkinliğe; Feryal Gülman, Demet Akbağ, Nebahat Çehre, Aylin Tahincioğlu, Zeynep Çarmıklı, Arzu Sabancı, Mustafa Taviloğlu, Berna Tokar, Pınar Altuğ, Hümeyra, Bike Güreli, Merve Gürsel   gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. 

24 Mayıs Salı  Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen ve 99 katılımcı firmaya  ev sahipliği yapan TOG BAZAR’ı 1700’ünün üzerinde ziyaretçi gezdi ve TOG projelerine aktarılmak üzere 329.000 TL  gelir elde edildi. TOG BAZAR’dan elde edilen gelir Toplum Gönüllüsü gençlerin eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi  gibi pek çok farklı alanda uygulamakta oldukları sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. 

17

 

 

TOG BAZAR 2011 TOG Bazar etkinliği öncesinde ve sonrasında   44 yazılı basın, 10 görsel basın ve aralarında Womenist, Trendus, Urban Lulu ve Secret İstanbul   gibi bloglarında bulunduğu 16 internet portalında haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı basın yansımalarıyla 3.749.891 kişiye ulaşılmıştır.  Yazılı basın haber yansımasının değeri 938.093$ iken görsel basında 185.485$ dır. 

TOG Bazar 2011

Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

Yazılı Basın 

44

3.749.891

19.767

938.093

Görsel Basın 

10

-

-

185.485

E-basın 

16

-

-

-

TOPLAM

70

3.749.891

19.767

1.123.578 18

 

 

Basında TOG BAZAR

19

 

 

Basında TOG BAZAR

20

 

 

Basında TOG BAZAR

21

 

 

Fest-ive TOG Gezileri Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine kaynak yaratmak amacıyla düzenlenen  Fest-ive TOG Gezileri 2011 yılında da yeni şehirler ve gezginler ile devam etti. Eskişehir ve Van-Kars gezilerine katılan misafirler TOG’u daha yakından tanıma ve anlama fırsatı buldular. Gezilerden elde edilen 97.750 TL gelir TOG’lu gençlerin pro projelerinin jelerinin desteklenme desteklenmesi si amacıyla kullanılacak. 

22

 

 

Okulum, Geleceğim…  Eğitimim, Şansım…  Park Bravo Group,  Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Okulum Geleceğim” projesine destek için tasarladığı Yusufçuk T-shirtleri  ve çantaları  ile okumaya devam etmeyi isteyen çocuklara şans dağıttı. Türkiye genelinde 50 Park Bravo ve Nine West mağazasında satışa sunulan T-shirtlerden elde edilecek tüm gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Okulum Geleceğim” projesine bağışlanarak çocuklarımızın eğitim şanslarına destek olundu.   Temmuz 2011 tarihi itibariyle projeye aktarılmak üzere 34.000 TL gelir elde

edilmiş olup proje bağışları halen devam etmektedir. Türkiye’nin geleceği için bir ışık daha yakacak bu anlamlı projenin; özel konuklarla renklenen tanıtım daveti 15 Haziran  günü Park Bravo İstinye Park  mağazasına yapıldı. Bu anlamlı davete; Sinem Güven, Rana Erkan, Revna Demirören, Ayşe Kucuroğlu, Eter Baler, Zeynep Üstünel   gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. 

23

 

 

Okulum, Eğitimim,Geleceğim… Şansım…    ‘Okulum, Geleceğim…Eğitimim, Şansım…’ etkinliği öncesinde ve sonrasında  10 yazılı basın ve 4 internet portalında haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı basın yansımalarıyla 790.358 kişiye ulaşılmıştır. 

Okulum, Geleceğim…  Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

Yazılı Basın 

10

790.358

2214

134.999

Görsel Basın 

-

-

-

-

E-basın 

4

-

-

-

14

790.358

2214

134.999

TOPLAM

24

 

 

Basında Okulum, Geleceğim…Eğitimim, Şansım…

25

 

 

Basında Okulum, Geleceğim…Eğitimim, Şansım…

26

 

 

B ASIND  ASINDA A SOSYAL SOSYAL KOMİTE  Ekim 2010 – Temmuz 2011 Ekim 2010 ve Temmuz 2011 tarihleri arası gerçekleştirilen etkinler sonrasında 127 yazılı basın, 24 görsel basın ve 48 internet portalında  toplam 199 haber yansıması elde edilmiştir. Yazılı basın yansımalarıyla 10.696.896  kişiye ulaşılmıştır.  Yazılı basın haber yansımasının değeri 3.271.141$ iken görsel basında 526.562$ dır. 

Sosyal Komite Etkinlik  

Haber Adet  

Tiraj 

StxCm 

R.E.($) 

Yazılı Basın 

127

10.696.896

54.644

3.271.141

Görsel Basın 

24

-

-

526.562

E-basın 

48

-

-

-

TOPLAM

199

10.696.896

54.644

3.797.703

27

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close