Website Design

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 49 | Comments: 0 | Views: 491
of 74
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Cum
 sa
 faci
 un
 website
 

AGENDA
 
•  Ce
 prinicipii
 sa
 aplicam
 ca
 website-­‐ul
 sa
 devina
  un
 instrument
 u:l
 de
 marke:ng
 
 
 
  •  Ce
 sa
 includem
 intr-­‐un
 brief
 de
 realizare
 de
  website
 
 

Nu
 toate
 site-­‐urile
 sunt
 la
 fel
 J
 

INTERNET
 

EXTRANET
 

INTRANET
 

Nu
 toate
 companiile
 sunt
 la
 fel
 J
 

Nivel
 de
 adop:e
 Internet
 
Transformare
  Integrare
  Prospectare
  Prezenta
  E-­‐mail
 
 
•  Intregul
 business
 este
 sprijnit
 de
 ac:vita:
 bazate
 pe
 internet
 (intern,
 in
  rela:a
 cu
 furnizorii
 si
 consumatorii)
 
 

•  Site-­‐ul
 companiei
 permite
 op:uni
 avansate
 (de
 comanda,
 interac:une
  online
 etc.)
  •  Se
 folosesc
 casutele
 de
 e-­‐mail
 

•  Compania
 isi
 cauta
 clien:
 pe
 Internet
  •  Compania
 are
 site
 si
 ofera
 informa:i
 si
 despre
 produse
 si
 servicii
 
 

•  Compania
 are
 si
 o
 pagina
 pe
 internet
 simpla
 sau
 e
 prezenta
 in
 directoare
  online
 

•  In
 companie
 se
 folosesc
 casute
 de
 e-­‐mail
 

•  •  •  •  • 

E-­‐business
  E-­‐commerce
  E-­‐marke:ng
  E-­‐communica:on
  E-­‐mail
 
 

Tipuri
 de
 site-­‐uri
 
•  Comert
 electronic
 (e-­‐commerce)
 
•  Emag.ro,
 amazon.com
 

•  Imagine
 de
 marca
 (brand
 building)
 
•  prieteniis:udece.ro,
 ariel.ro
  •  Firmax.ro
  •  realitatea.net,
 iqads.ro,
 hotnews.ro,
 wall-­‐street.ro
 
 
 

•  Servicii
 

•  Portal
 /
 site
 media
 

•  Aplica:e
 /
 soPware
  •  Social
 media
 

•  Facebook.com,
 hi5.com
 
 

USABILITY
 

ACCESIBILITY
 

DESIGN
 

MARKETING
 

Cine
 realizeaza
 site-­‐ul?
 

INTERN
 
•  •  •  •  CEO
  Director
 de
 marke:ng
  Director
 de
 comunicare
  Departament
 IT
 
 

EXTERN
 
•  •  •  •  •  •  Agen:i
 de
 comunicare
 interac:va
  Agen:i
 de
 web
 design
  Companii
 de
 soPware
  Designeri
  Programatori
  Un
 baiat
 :)
 
 

DOs
 in
 alegerea
 furnizorilor
 
Fa
 o
 lista
 cu
 mai
 mul:
 posibili
 furnizori
 (10-­‐15)
  Alege
 maxim
 3
 pentru
 a
 cere
 o
 oferta
  Verifica
 portofoliile
 si
 proiectele
 anterioare
  Verifica
 ce
 servicii
 pot
 sa
 ofere
 (din
 cele
 de
  care
 tu
 ai
 nevoie)
  •  Intreaba
 la
 al:
 clien:
  •  Intalneste-­‐te
 cu
 ei
 pentru
 briefing
  •  Semneaza
 contracul
  •  •  •  • 

Ce
 trebuie
 sa
 con:na
 brief-­‐ul
 de
  website?
 

PROCESUL
 

EVALUEAZA
 SIT.
  ACTUALA
 

CERCETEAZA
  AUDIENTA
 

SETEAZA
  OBIECTIVELE
 

DEFINESTE
  STRATEGIA
 

IMPLEMENTEAZA
 

PROMOVEAZA
 

FRONTEND
 

BACKEND
  (CMS)
 

WEBSITE
 

•  •  •  •  •  • 

SITUATIA
 ACTUALA
  ASPECTE
 TEHNICE
  OBIECTIVELE
 SITE-­‐ului
  ASPECTE
 CREATIVE
  CONTINUTUL
 SITE-­‐ului
  PROJECT
 MANAGEMENT
 

SITUATIA
 ACTUALA
 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  Despre
 companie
  Despre
 piata
 /
 piete
  Despre
 produse
 /
 servicii
 
  Despre
 brand-­‐uri
  Contextul
 lansarii
 /
 relansarii
 site-­‐ului
  Performanta
 actuala
 a
 site-­‐ului
 (par:
 bune/par:
 rele)
  Istoria
 site-­‐ului
 actual
 
  Compe::e
  Modalita:
 anterioare
 de
 promovare
 
 

ASPECTE
 TEHNICE
 
•  Hos:ng
  •  Domenii
  •  Baza
 de
 date
 (nivelul
 de
 integrare
 cu
 noua
  versiune)
  •  Integrarea
 cu
 alte
 site-­‐uri
 partenere
 

OBIECTIVE
 
•  Obiec:vele
 site-­‐ului
 la
 nivelul
 planului
 de
  marke:ng
  •  Obiec:vele
 de
 comunicare
 ale
 site-­‐ului
  •  Cum
 va
 fi
 masurat
 succesul
 noii
 versiuni
 

ASPECTE
 CREATIVE
 
•  •  •  •  •  •  • 
 
  Pozi:onarea
 marcii
  Indica:i
 despre
 strategia
 de
 comunicare
 a
 marcii
  Elemente
 de
 design
 obligatorii
  Concept
 crea:v
 (daca
 exista)
  Layout
 tehnic
 (Wireframes)
  Restric:i
 corpora:ve
 /
 legale
 etc.
  Integrarea
 cu
 alte
 ac:vita:
 de
 marke:ng
 

CONTINUT
 
•  Arhitectura
 informa:ei
  •  Specifica:i
 pentru
 CMS
 (Content
 Management
  System)
  •  Con:nutul
 propus
  •  Cine
 va
 furniza
 con:nutul?
 Pana
 cand?
  •  Cine
 va
 administra
 con:nutul?
  •  Cat
 de
 des
 va
 fi
 actualizat
 con:nutul?
  •  Ce
 con:nut
 va
 fi
 ob:nut
 de
 la
 u:lizatori?
 

PROJECT
 MANAGEMENT
 
•  •  •  •  •  Buget
  Timing
  Cine
 aproba
  Contacte
 (tehnic,
 marke:ng)
  Cine
 a
 completat
 brief-­‐ul
 
 

COSTURI
 

COSTURI
 
•  Inregistrarea
 domeniului
 (hep://rotld.ro)
  •  Gazduire
 /
 hos:ng
  •  Crearea
 site-­‐ului
 (design,
 programare,
  produc:e
 foto/audio/text
 etc.)
  •  Promovare
  •  Intre:nere
 

USABILITY
 

USABILITY
 

SATISFACTIA
  PENTRU
  USER
 

EFICACITATE
 

EFICIENTA
 

•  •  •  • 

Unde
 ma
 aflu?
  De
 unde
 vin?
  Unde
 as
 putea
 sa
 ma
 duc?
  Unde
 este
 home
 page-­‐ul?
 

Cum
 faci
 un
 site
 mai
 usable?
 
•  •  •  •  •  •  •  •  Status-­‐uri
 in
 pagina
  Copywri:ng
 pentru
 web
  Limbaj
 pe
 intelesul
 publicului
 :nta
  Scenarii
 extreme
  Consistenta
 si
 standarde
  Mesaje
 de
 eroare
 specifice
  Op:uni
 de
 navigare
 vizibile
  Design
 

Cum
 testezi
 usability?
 
•  Exper:
  •  Consumatori
 
•  Iden:ficarea
 acestora
  •  Navigarea
 prin
 site
  •  Observa:e
 
 

TARGET
 

TARGET
 
•  Fa
 o
 lista
 cu
 principalele
 publicuri
 ale
 site-­‐ului
  •  Priori:zeaza
 principalele
 categorii
 de
 public
  •  Fa
 o
 lista
 cu
 nevoile
 fiecarei
 categorii
 de
 public
  in
 rela:a
 cu
 website-­‐ului
  •  Alege
 reprezentan:
 ai
 categoriei
 si
 intreaba-­‐i
  ce
 si-­‐ar
 dori
 de
 la
 site
 

TARGET
 
•  Cine
 sunt
 cei
 mai
 importan:
 u:lizatori
 ai
 site-­‐ ului?
  •  Care
 sunt
 mo:vele
 pentru
 care
 acceseaza
 site-­‐ul?
  •  Care
 este
 frecventa
 cu
 care
 acceseaza
 site-­‐ul?
  •  Ce
 experienta
 au
 pe
 Internet?
 (durata)
  •  Ce
 exper:za
 au
 in
 rela:a
 cu
 computer-­‐ul?
  •  Din
 ce
 tara
 vin?
  •  Cum
 obisnuiesc
 sa
 consume
 informa:a?
 

PERSONAS
 

PERSONA
 
•  Demografice
 
•  Varsta,
 sex,
 educa:e,
 ocupa:e,
 venituri
 etc.
 
 

•  Psihografice
 
•  Mo:va:i,
 ac:vita:
 frecvente
 

•  Webografice
 
•  •  •  •  •  Experienta
 pe
 internet
  Locul
 de
 unde
 acceseaza
 site-­‐ul
 (acasa,
 birou)
  Tipul
 de
 conexiune
  Site-­‐urile
 favorite
  Etc.
 

SCENARII
 DE
 UTILIZARE
 

MARKETING
 

•  ACHIZITIE
 

•  RETENTIE
 

•  CONVERSIE
 
 

ACHIZITIE
 
•  •  •  •  •  •  •  Search
 Engine
 Op:miza:on
  CAUTARI
 Pay
 Per
 Click
  MARKETING
 AFILIAT
  CAMPANII
 DE
 BANNERE
  E-­‐mail
 MARKETING
  PR
 ONLINE
  CAMPANII
 OFFLINE
 

CONVERSIE
 
•  •  •  •  •  •  •  Site
 usability
  Site
 accesability
  Design
  Promisiunea
 marcii
  Crearea
 de
 con:nut
  Oferirea
 de
 produse
 relevante
  Rela:i
 cu
 clien:i
 

RETENTIE
 
•  •  •  •  •  •  Promisiunea
 marcii
  E-­‐mail
 marke:ng
  Managementul
 clien:lor
  Programe
 de
 fidelizare/loializare
  Personalizarea
 con:nutului
  Personalizarea
 serviciilor
 

DESIGN
 

When
  I
  am
  working
  on
  a
  problem,
  I
  never
  think
  about
  beauty.
  I
  think
  only
  of
  how
  to
  solve
 the
 problem.
 But
 when
 I
 have
 finished,
  if
  the
  solu:on
  is
  not
  beau:ful,
  I
  know
  it
  is
  wrong
 

Layout
 tehnic
 

CREATOR
 –
 Brands
 &
 People
 

CAREGIVER
 –
 Brands
 &
 People
 

RULER
 –
 Brands
 &
 People
 

INNOCENT
 –
 Brands
 &
 People
 

EXPLORER
 –
 Brands
 &
 People
 
 

SAGE
 –
 Brands
 &
 People
 

HERO
 –
 Brands
 &
 People
 

OUTLAW
 –
 Brands
 

MAGICIAN
 –
 Brands
 &
 People
 
 

REGULAR
 GUY
 –
 Brands
 &
 People
 

THE
 LOVER
 –
 Brands
 &
 People
 

THE
 JESTER
 –
 Brands
 &
 People
 

ACCESIBILITY
 

•  •  •  •  •  • 

Browsere
  Sisteme
 de
 operare
  Rezolu:i
  Tipul
 de
 conexiune
  Versiunea
 de
 flash
  Java
 Support
 

FAQ
 

Sa
 faci
 un
 website
 bun
 nu
 este
  neaparat
 iePin
 

Nu
 toate
 site-­‐urile
 se
 afla
 pe
  internet
 

Un
 website
 are
 un
 front-­‐end
 si
  un
 back-­‐end
 (back-­‐end-­‐ul
 poate
  fi,
 in
 unele
 cazuri,
 chiar
 mai
  important)
 

Tipul
 de
 website
 pe
 care
 il
 propui
  trebuie
 sa
 se
 potriveasca
  nivelului
 de
 integrare
 a
  instrumentelor
 digitale
 in
  companie
 

Existenta
 layout-­‐ului
 tehnic
  mareste
 sansele
 ca
 procesul
 de
  design
 sa
 nu
 se
 prelungeasca
  inu:l
 

La
 realizarea
 unui
 website
  trebuie
 implicat
 departamentul
  de
 comunicare/PR
 si
  departamentul
 de
 management
 

Exista
 4
 aspecte
 fundamentale
 in
  crearea
 unui
 website:
 usability,
  accesibility,
 design
 si
 marke:ng
 

Un
 site
 trebuie
 sa
 aiba
  indeplineasca
 simultan
 3
 :puri
  de
 obiec:ve:
 achizi:e,
 conversie,
  reten:e
 

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close