Workshops

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 45 | Comments: 0 | Views: 399
of 6
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Jacqueline van der Venne, computer tekening

Jacqueline van der Venne

Jacqueline van der Venne is zeer nieuwsgierig naar materialen, naar
nieuwe media en naar het leven zelf. Als achttienjarige ging ze naar de
Stadsacademie voor Beeldende Kunsten Maastricht, waar zij in 1987 als
grafisch vormgever afstudeerde. Van der Venne ontwikkelt haar eigen
handschrift, daarbij blijft haar stijl onderhevig aan veranderingen. Zij werkt
snel en spontaan. In onderwerp en techniek kan zij als traditionele schilder bestempeld worden omdat zij zich vaak laat leiden door eeuwenoude
thema’s. In 2005 heeft van der Venne haar eerstegraads lesbevoegdheid
behaald en heeft zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs
ervaring als docent beeldende kunst en vormgeving opgedaan en les gegeven in de vakken: CKV, tekenen en handvaardigheid. Naast haar werk
als beeldend kunstenaar en docent werkt zij als freelance grafisch vormgever en webdesigner.

Titel: Urban Art: Kennismaking met Graffiti
Titel: Publiciteit en promotie
design en ontwerp je eigen tag
Omschrijving: Een prachtig proOmschrijving: Deze workshop bestaat uit twee
gramma is helemaal niets waard
delen. Het eerste deel van de les vertelt de docent
over de geschiedenis en ontwikkeling van graffiti.
wanneer het publiek het laat afVerder wordt er aandacht geschonken aan stijl en
weten. Voor zowel artiesten als
vormgeving. In het tweede gedeelte van de les
voor organisatie een ramp! Goede
gaan de deelnemers met behulp van de docent
aan de slag met het ontwerpen van je eigen tag op
publiciteit en promotie is dus van
een zo creatief en stijlvol mogelijke wijze vorm te
groot belang. Maar wie is je pugeven. Het doel van een tag is het drukken van de
stempel van de maker op zichtbare plaatsen, waar
bliek? Waar woont/werkt/recreëert
door zoveel mogelijk mensen kunnen worden
je publiek? Hoe, waar en met welke deze
gelezen. Hoe zichtbaarder in de publieke ruimte en
informatie en met welke middelen
hoe meer, hoe groter de erkenning en de faam die
wordt gegenereerd.
bereik je het publiek? Alles over
Duur: Eén of twee lesuren van gemiddeld 50 min
teksten, posters, flyers, websites,
Aantal leerlingen: Één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Papier, pennen, spuitbussen en
sms-bombardementen en meer.
Uiteraard worden de leerlingen ook kleurpotloden
Gewenst: TV, DVD - speler, internet, computer,
uitgedaagd een goede publiciteits- printer
Ruimte: Klaslokaal met schoolbord
campagne te bedenken voor een
reële of fictieve concert- of danceavond.
Duur: Eén of twee lesuren van gemiddeld 50 min
Aantal leerlingen: Één klas; ong. 25
leerlingen
Plaats: Op school of in (pop)podium

Titel: Kleur je leven

Omschrijving: De volgende onderwerpen komen
in het eerste deel van de workshop o.a. aan bod:
Kleuren mengen, kleurenpsychologie, kleur en
trends. Aan de hand van de theorie wordt een
sfeercollage met als titel ‘kleur in je leven’ gemaakt.
Duur: Eén of twee lesuren van gemiddeld 50 min
Aantal leerlingen: Één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Papier, pennen, oude tijdschriften, verf, kwasten, plaksel, schaar, stanleymes,
afvalmateriaal en kleurpotloden
Ruimte: Klaslokaal met schoolbord, DVD, TV,
internet, computer

Titel: Papier workshop

Omschrijving: Maak een vaas of schaal van karton.
In een korte inleiding maken we kennis met de
papierkunstenaar Juise uit Bangladesh. Hij gebruikt in zijn werk een heel eigen techniek. In deze
workshop gebruiken we deze techniek. Wij gaan
een vaas of schaal van karton maken en uiteindelijk wordt het werkstukn beschildert.
Duur: Eén of twee lesuren van gemiddeld 50 min
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Karton, pennen en kleurpotloden,
nietjestacker, houtlijm, kwasten, pakpapier
Gewenst: Beamer
Ruimte: Klaslokaal met schoolbord

Papierkunstenaar Juise uit Bangladesh heeft voor de carnavalsoptocht in Keulen deze papieren obejecten gemaakt.

Titel: Maak je eigen Avatar

Omschrijving: Tevens gebaseerd op fotografie is
deze workshop ‘Maak je Eigen Avatar’. Een avatar
is de verschijningsvorm die iemand van vlees en
bloed aanneemt in een virtuele wereld. Het poppetje of beeldmerk dat leerlingen gebruiken op
hun hyves, MSN of Facebook pagina. Vertrekkend
vanuit het principe van pixel art, gaan leerlingen
onder leiding een eigen avatar maken op basis
van een portretfoto.
Duur: één of twee lesuur
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Computers, digitale camera’s,
internet, printer. In overleg met de school wordt
gekeken welke materialen op school aanwezig
zijn en wat er eventueel moet worden ingehuurd,
aangeschaft e.d.

Titel: Monotype

Omschrijving: Een monotype is een druktechniek
waarbij slechts één afdruk gemaakt kan worden.
De techniek wordt ook monoprint of monotypie
genoemd. Op een plaat wordt met inkt of verf een
afbeelding gemaakt. Terwijl de inkt nog nat is,
wordt deze afgedrukt op het papier. Een tweede
afdruk maken is niet mogelijk. Deze techniek
wordt vaak gekozen om de uiteindelijke afbeelding
qua lijnvoering minder getekend te laten zijn. Het
afdrukken zorgt voor een zachtere lijn.
Duur: Één of twee lesuur of lessenreeks
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Glasplaten, papier, inktrollers,
verf, terpentine, kwasten

Titel: Illustratieve vormgeving

Wil je leren illustreren? Je creativiteit op papier
uiten? Met de uitgebreide
cursus Illustratief tekenen leer je met verschillende
materialen allerlei illustreertechnieken
toepassen. Je leert om dat wat in je hoofd zit,
goed op papier te krijgen en je ontwikkelt je eigen
stijl. Deze cursus kun je volgenbomdat je het leuk
vindt om beter te leren tekenen. Je bent straks in
staat boeken te illustreren en tekeningen te maken
voor brochures, producten, boeken, computersoftware en tijdschriften. Deze cursus is voor iedereen
die geïnteresseerd is in tekenen en de technieken
en materialen wil leren kennen, om datgene wat
er in je hoofd zit op papier te krijgen Dit leer je tijdens de cursus Illustratief tekenen. Je bouwt stap
voor stap aan je tekenvaardigheden. Daarbij ga je
aan de slag met verschillende materialen en
technieken. In de loop van de cursus ontwikkel je
door veel te oefenen je eigen stijl. Je leert gerichte
keuzes maken om je ideeën zo goed mogelijk op
papier te krijgen.
Duur: Lessenreeks
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
benodigdheden: Papier, potloden, verf, kwasten,
computer

Grafisch ontwerpen/DTP

Folders, advertenties, boekomslagen, billboards,
cd-rom’s, tv-commercials, websites… Overal waar
je kijkt, zie je uitingen die bedacht en gemaakt zijn
door een grafisch ontwerper. Als ontwerper ben je
verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken
van een idee. Een idee met als doel een commerciële boodschap van de klant zo creatief en effectief mogelijk over te brengen. Naast creativiteit is
communicatie ook een belangrijk onderdeel
van je functie. Want al heb je nog zulke goede
ideeën, je moet ook de klant kunnen overtuigen
van dat briljante idee! In de cursus wordt aan onderwerpen als concept en argumentatie dan ook
ruimschoots aandacht besteed. In deze cursus
Grafisch ontwerpen/DTP leer je niet alleen over de
basistechnieken, maar ook over de vaardigheden
die je nodig hebt voor het bedenken en uitwerken
van concepten en opdrachten. Ook heb je geleerd
hoe je je concepten beargumenteert en verdedigt.
In de cursus Grafisch ontwerpen/DTP wordt ruimschoots aandacht besteed aan desktoppublishing
(DTP). Er wordt gewerkt met de producten van
Adobe, zoals Photoshop, Illustrator en Indesign.
Om je een indruk te geven van de inhoud van de
cursus, volgen hier een aantal van de belangrijkste onderwerpen. Grafische vormgeving-typografische-, illustratieve vormgeving, fotografie en
grafische technieken.
Duur: Lessenreeks
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Computers en het computerprogramma’s van Adobe. Het is ook mogelijk om met
andere programma’s te werken.

Logos
We b s i t e s
Business Cards
Advertisements
Book Design
Brochures
Billboards
Product Packaging
Posters
Magazine Layout

Titel: Bouw je eigen website
45% van kinderen van 10 tot 14 jaar wil
een eigen site maken, blijkt uit onderzoek
van Stichting Mijn kind online. Bouw je
eigen website. De tijd achter de computer
is dan leuk, leerzaam en een mooie hobby
voor later. Tijdens de lessen is er veel
ruimte voor eigen creativiteit. Tijdens de
cursus komen de volgende onderwerpen
o.a. aan bod: Hoe zet ik mijn website snel
online. Hoe maak je een website? Welke
structuur gebruik ik voor mijn website?
Men leert allerlei toepassingen. Het toevoegen van plaatjes, video, het aanpassen van lettertypes, letterkleur en lettergrootte. Het aanmaken van hyperlinks,
tabellen en het verdelen van een scherm
in frames.
Duur: Lessenreeks.
Aantal leerlingen: één klas; ong. 25 leerlingen
Benodigdheden: Computers, internet en
het computerprogramma Dreamweaver
van Adobe. Het is ook mogelijk om met
andere programma’s te werken.

Kosten

De workshops en gastlessen kennen een richtprijs
van tussen de 90,- en 120,- euro per workshop/
gastles. Let op: voor workshops waarbij materialen moeten worden aangeschaft of apart instrumenten gehuurd moeten worden, zoals een beamer, worden extra kosten in rekening gebracht.
De exacte prijs verschilt per editie en is afhankelijk
van het maatwerk en de specifieke invulling.
In goed overleg met de school en de verschillende
partijen wordt, afhankelijk van de aanvraag, de
uiteindelijke prijs vastgesteld.

Lessenreeks:

- 6 tot 10 lessen van 50 minuten.
- 6 tot 10 lessen van 100 minuten, dit kan ook
voor 2 groepen zijn.
- Als dit gewenst is een eindpresentatie voor ouders of medeleerlingen.
- Eventueel een jaarprogramma met meerdere lessenreeksen.
U kunt de activiteiten als losse les of als lessenreeks afnemen.

Contact:
Geertraat 250
6411 NW Heerlen
Telefoon +31(0)45 5714855
Mobiel 06 81754790
Fax +31 (0)84 752 4994
[email protected]
www.jacquelinevandervenne.nl

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close